„Žaliasis regionas“ rūpinsis ne tik verslo plėtra 
Įkelta:
2021-02-19
Nuotrauka
savivaldybė
Aprašymas

Tauragėje viešoji įstaigos įsikurs Respublikos g. 2. Margaritos Rimkutės nuotrauka

Trečiadienį vykusio savivaldybės tarybos posėdžio metu priimtas sprendimas steigti viešąją įstaigą „Žaliasis regionas“. Numatyta, kad ši įstaiga rūpinsis verslo plėtros skatinimu regione,  investicinio patrauklumo didinimu, sąlygų turizmo plėtrai gerinimu, regiono viešojo transporto paslaugų organizavimu ir patrauklumo didinimu.

Pristatant šį klausimą savivaldybės tarybos nariams prisiminta priešistorė: pernai kovo mėnesį taryba patvirtino funkcinės zonos Tauragės plėtros strategiją ir gruodžio mėnesį pritarė projekto funkcinė zona „Tauragė+“ pirmaeilių veiksmų įgyvendinimui. Pasak sprendimo projektą pristačiusios mero patarėjos Jurgitos Choromanskytės, dabar svarstomas dokumentas tiesiogiai susijęs su šiais dviem tarybos sprendimais. Steigiama regioninė keturių savivaldybių – Pagėgių, Jurbarko, Šilalės ir Tauragės – nauja viešoji įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – įgyvendinti „Tauragė+“ strategiją tam tikrose srityse, kaip antai: verslo plėtros skatinimas ir investicinio patrauklumo didinimas, turizmo plėtros sąlygų gerinimas, viešojo transporto paslaugų organizavimas Tauragės regione ir tarpregioninis bei tarptautinis bendradarbiavimas šiais klausimais, bendrų projektų inicijavimas, rengimas bei įgyvendinimas.

Viešosios įstaigos steigėjai yra keturios savivaldybės, kiekviena jų prisideda iš pradžių po 2500 eurų, o ateinančius dvejus metus ši įstaiga bus išlaikoma iš europinio projekto. Vėliau, pasibaigus projekto finansavimo periodui, įstaiga turėtų išlaikyti save pati, teikdama paslaugas – organizuodama regiono viešąjį transportą, rašydama projektus, iš savivaldybių perimdama visas turizmo informacijos centrų funkcijas ir pan.

Kaip įstaiga veiks? Pasak J. Choromanskytės, per dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – įstaigos vadovą. Dalininkės, keturios savivaldybės, kiekviena turės tam tikrą balsų skaičių, paskirstytą atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Jurbarko rajono savivaldybė turės 27, Pagėgių – 8, Šilalės – 24, Tauragės – 41 balsą. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimus turės priimti dviem trečdaliais balsų. 

Įstaigos veiklos sritys – verslo plėtros skatinimas ir investicinio patrauklumo didinimas, sąlygų turizmo plėtrai gerinimas bei atvykstamojo turizmo į Tauragės regioną skatinimas, viešojo transporto Tauragės regione paslaugų organizavimas ir patrauklumo didinimas, Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, bendrų Tauragės regiono savivaldybių projektų rengimo inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, patrauklaus regiono įvaizdžio formavimas.

Įstaigai keliamas tikslas didinti Tauragės regiono konkurencingumą, sudarant sąlygas verslo ir turizmo plėtrai ir investicijų pritraukimui, organizuojant viešojo transporto paslaugų teikimą bei kuriant patrauklų Tauragės regiono įvaizdį.

Savivaldybės tarybos nariams pritarus, viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“ įsteigta ir mūsų rajone, o meras Dovydas Kaminskas įgaliotas pasirašyti viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo sutartį ir įstatus bei dalyvauti viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigiamajame susirinkime. Savivaldybė kaip stojamąjį įnašą turės perduoti įstaigai 2500 eurų, o savivaldybės administracijos direktorius turės įgyvendinti viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ dalininko teises ir pareigas.

Sprendimus steigti tokias įstaigas Pagėgių, Jurbarko ir Šilalės savivaldybių tarybos jau patvirtino.


 

Nuotrauka
Jovarai
Įkelta:
prieš 2 valandas
Kūrenimo sezonu jovariškius dusinantis smogas, regis, ir toliau vargins. Noras gyventi ekologiškiau ir įsirengti dujinį šildymą taip paprastai neįgyvendinamas – bendruomenės nariai turi patys susimokėti už trasos atvedimą, o preliminari 10 tūkst. eurų suma ne kiekvienam „įkandama“. Nors rajono valdžia pritaria gyventojų iniciatyvai šildytis ekologiškiau, teigiama, kad dujos – jau  praeities kuras. 
Nuotrauka
Sodra
Įkelta:
prieš 20 valandų
„Sodros“ informacijos centre prijungta 10 papildomų telefono linijų – tikimasi, kad tai sutrumpins klientų laukimo laiką. Jei kreipiatės telefonu, geriausia rinktis ne piko valandas – pataria specialistai. Vykstantiems į klientų aptarnavimo skyrius vis dar būtina išankstinė registracija – tai padeda užtikrinti gyventojų ir darbuotojų saugumą, valdyti srautus.
Nuotrauka
Skaudvilės tvenkinys
Įkelta:
prieš 1 dieną
Liepos viduryje Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus specialistams ištyrus Jūros upės, Draudenių ežero, Balskų, Keramikos, Skaudvilės tvenkinių vandenį pastarajame žarninių enterokokų skaičius viršija Lietuvos higienos normoje nustatytą dydį. Pakartotinis tyrimas parodė – maudytis ten saugu.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-27
„Sodra“ išsiuntė priminimus daugiau nei 300 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems, pasibaigus karantinui, vėl atsirado prievolė kas mėnesį mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Sumokėję įmokas iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, jie ir toliau galės nemokamai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-26
Paaiškėjo, kas vadovaus naujai už verslo, turizmo plėtros skatinimą regione atsakingai VšĮ „Žaliasis regionas“. Tauragės rajono savivaldybės patalpose įsikursiančios viešosios įstaigos vadove tapo jurbarkietė Gaiva Mačiulaitienė – Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) direktorė.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-26
Pirmadienį iki 15 val. Tauragėje lankosi Nacionalinis kraujo centras. Gyventojai kviečiami dovanoti kraujo.
Nuotrauka
savivaldybė
Įkelta:
2021-07-23
Tauragės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad gyventojų priimamasis du kartus per savaitę dirbs ilgesnėmis darbo valandomis, antradieniais nuo 7.00-17.00 val., o trečiadieniais nuo 8.00-18.00 val. Kitomis darbo dienomis dirbs įprastai nuo 8.00 iki 17.00 val.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-23
Bijodami, kad reikės susimokėti, kai kurie žmonės atliekas veža ne į sąvartynus ar atliekų surinkimo aikšteles, o tiesiog į mišką ir taip teršia gamtą. Kai kurie jų sučiumpami, skiriamos baudos.  Ne visi žino, kad kai kurias atliekas galima pristatyti nemokamai. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atliekų tvarkymo priežiūros vyr. specialistė Kristina Majienė „Tauragės žinioms“ sakė, kad kiekvienam gyventojui yra numatytas kiekis atliekų, kurias jis gali pristatyti nemokamai. Sudarytas ir nemokamai pristatomų atliekų sąrašas.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-23
Policija praneša apie antradienį iš kiemo Pilėnų gatvėje pavogtą betono pjaustyklę ,,K770“.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-22
Kūrenimo sezonu jovariškius dusinantis smogas, regis, ir toliau vargins. Noro įsirengti dujinį šildymą ir gyventi ekologiškiau taip paprastai įgyvendinti, atrodo, nepavyks. Su kokiais sunkumais susiduria prie dujotiekio savo namus prijungti svajojantys jovariškiai, kuo galėtų padėti savivaldybė ir ką apie tai mano rajono meras? Skaitykite „Tauragės žinių“ vedamajame.
Nuotrauka
Joniškės sodai
Įkelta:
2021-07-21
Joniškės soduose prie atliekų aikštelės įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Tikimasi, kad tai padės drausminti šioje vietoje neleistomis atliekomis atsikratančius asmenis.