Tylus „Leniniečio“ saulėlydis
Įkelta:
2012-12-10
Nuotrauka
Aprašymas
„Didįjį tautų vadą“ garbinęs laikraštis išeina į užmarštį. Ramunės Ramanauskienės nuotrauka
,
Nuotrauka
Aprašymas
„Tarybinio žodžio“ redakcijos kolektyvas kartu su redaktoriumi Broniumi Mockumi (tikslūs metai nežinomi). Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
,
Nuotrauka
Aprašymas
„Tarybinio žodžio“ redakcijos ir Tauragės spaustuvės darbuotojai kartu su redaktore J. Jončyte traukia iš Jūros malkas (1946 m.). Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
,
Nuotrauka
Aprašymas
Iškilmingas posėdis „rajkome“ „Leniniečių balsui“ išleidus 5000-ąjį numerį (stovi Sigitas Baciuška, šalia jo dešinėje redaktorius Tadas Meiželis). Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Ramunė RAMANAUSKIENĖ

redaktore@taurageszinios.lt

Simboliška, kad seniausio Tauragės laikraščio – „Tauragiškių balso“ saulėlydį ženklina paskutinio ilgamečio šio leidinio redaktoriaus Tado Meiželio mirtis. Šiemet jam užmerkus akis gęsta ir 67-erius metus ėjęs leidinys. Kaip skelbia ELTA, nuo Naujųjų metų stabdoma „Tauragiškių balso“ veikla. „Tarybinis žodis“, „Leniniečių balsas“, nepriklausomybės metais virtęs „Tauragiškių balsu“, buvo ne tik daugelio vietos žurnalistų kalvė, bet ir daugybės istorinių įvykių liudytojas. Paskutiniaisiais metais virtęs politiniu įrankiu, išbristi iš krizės, deja, nebesugebėjo.

Pirmųjų numerių neišliko

Tauragės viešojoje Birutės Baltrušaitytės bibliotekoje saugomos pirmųjų tuometinio „Tarybinio valstiečio“ straipsnių iškarpos. Deja, tik iškarpos, pilnų pirmųjų dvejų leidybos metų laikraščio komplektų neišliko. Tačiau kruopščiai saugomi visi nuo 1947 metų išleisti jau kitaip vadinamo laikraščio – „Tarybino žodžio“ numeriai.

Pasak bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Meilutės Parnarauskienės, jei jau atsitiks taip, kad „Tauragiškių balsas“ iš tikrųjų nebebus leidžiamas ir taps istorija, būtų smagu, kad tauragiškiai, kurie savo archyvuose dar saugo seniausius laikraščio numerius, dovanotų juos bibliotekai.

– Kas gi juos išsaugos, jei ne mes, – įsitikinusi M. Parnarauskienė.

Po paskutiniojo laikraščio redaktoriaus Tado Meiželio mirties šių metų gegužę su laikraščio leidyba susijusių įvairių dokumentų, nuotraukų bibliotekai dovanojo jo žmona Albina Meiželienė.

Tiražas buvo daugiatūkstantinis

Pirmasis Tauragės apskrities laikraščio „Tarybinis valstietis“ numeris išėjo dar Antrojo pasaulinio karo metu – 1945-ųjų sausio 2 dieną. Iki 1950 metų tai buvo Tauragės apskrities laikraštis, 1950–1990-aisiais – Lietuvos komunistų partijos Tauragės rajono komiteto leidinys. 1945–1947 metais Tauragės laikraštis buvo leidžiamas 1–2, nuo 1948-ųjų iki šiol – 2–3 kartus per savaitę. Pirmaisiais leidybos mėnesiais laikraštis vadinosi „Tarybiniu valstiečiu“, vėliau – iki 1962-ųjų „Tarybiniu žodžiu“, o iki 1989 metų – „Leniniečių balsu“. Nepriklausomybės metais buvo pervadintas į „Tauragiškių balsą“. Pirmasis laikraščio redaktorius buvo A. Armontas, vėliau jam vadovavo J. Jončytė, A. Falkmanas, B. Mockus, A. Montvilaitė, R. Domikienė, M. Zaisienė, A. Barauskas, A. Širka, S. Kaluževičius, A. Pekeliūnas, J. Marcinkevičius, T. Meiželis. Ilgiausiai žurnalistais dirbo Juozas Gaižauskas, Robertas Krapas, Jovita Strikaitienė, Jonas Šileris, Bronius Jagminas. 1987 metais „Leniniečių balsas“ buvo leidžiamas rekordiniu 13200 egzempliorių tiražu.

Pirmieji straipsniai – apie karo žaizdas besilaižančią Tauragę

Pirmųjų „Tarybinio valstiečio“ leidybos metų straipsnių iškarpos pasakoja apie tuometę Tauragės rajono ir apskrities kasdienybę. Štai 1945 m. vasario 28 dienos numeryje pranešama, kad žymiausia pramonės įmonė Tauragėje tuomet buvo Tauragės mėsos kombinatas „Maistas“. „Žemaitija drauge su Tauragės miestu turėjo ilgiau kęsti vokiečių okupacijos jungą. Bet po Tauragės išvadavimo dirbantieji su pasiryžimu stojo į darbą ir jau po kelių savaičių darbas ėjo pakenčiamai, nes dalį mašinų pavyko suremontuoti“, – tos dienos laikraštyje cituojamas „Maisto“ profsąjungos komiteto pirmininkas Kazys Kavaliauskas. Skelbiama, kad 1945 m. sausį „Maisto“ darbuotojai mėnesio darbo planą įvykdė 208 %.

1945 m. kovo 27 dienos jau „Tarybinio žodžio“ numeryje skelbiama, kad dirbančiųjų pastangomis Tauragėje įsigyta sava elektros energija. „Išvarius iš Tauragės vokiečių okupantus, po poros savaičių intensyvaus remonto pradėjo veikti pirmoji įmonė Tauragės apskrityje. Tai Tauragės malūnas ir lentpjūvė „Progresas“, – rašoma tos dienos laikraštyje.

Tų pačių metų balandžio 27-ąją laikraštis džiaugiasi, kad pagaliau atstatyta „Jūros“ lentpjūvės veikla. Mat „rudieji fašistai“, pasak laikraščio, traukdamiesi iš Lietuvos buvo stipriai ją sužaloję.

1945 m. rugpjūčio 18 dienos numeryje pasakojama apie talką kino teatro „Jūra“ atstatymo paruošiamiesiems darbams atlikti. Straipsnyje negailima kritikos į talką neįsijungusioms įmonėms: „Tenka konstatuoti nemalonų faktą, kad, išskyrus „Progresą“ ir gaisrinę, kuri darbo talkon net nebuvo pakviesta, nė vienas skyrius bei įstaiga ar įmonė ne tik kad talkoje nedalyvavo, bet ir nepajėgė pristatyti talkoje dalyvausiančiųjų sąrašų“.

1945 m. spalio 23-iąją skelbiama, kad visa jėga pradėjo dirbti Tauragės virvių fabrikas „Jėga“. Pasak straipsnio, fabriko atkūrimo darbo ryžtingai griebėsi virvių fabriko direktorius draugas Randomanskis.

Vėlesniuose „Tarybinio žodžio“ numeriuose netrūksta liaupsių tuometiniams Komunistų partijos vadams ir vadukams, džiaugiamasi ūkio pasiekimais. Užsimenama, kad 1947 metais Tauragės mėsos kombinatas uždirbo 100 tūkstančių rublių pelno, po metų iškilmingai atidarytas tiltas per Šešuvies upę. Bene didžiausias dėmesys ir beveik visada pirmasis puslapis skiriamas esą sėkmingai dirbantiems kolūkiams.

Dirbo šalia iškilių žmonių

Kiek tiesos buvo tuometiniame Tauragės leidinyje, sunku šiandien nuspręsti. Tačiau daugiau ar mažiau jis buvo tų dienų Tauragės miesto ir rajono istorinių įvykių metraštis.

34-erius metus – nuo 1967-ųjų šiame laikraštyje korespondente dirbusi žurnalistė Jovita Strikaitienė sako, kad jai teko laimė būti šalia tikrai iškilių redakcijos žmonių: Roberto Krapo, Jono Šilerio, Jono Marcinkevičiaus, Kosto Kauko.

– Ypač nuostabus žmogus buvo redaktorius Jonas Marcinkevičius – tikras kolektyvo užtarėjas, nesavanaudis. Iki šiol mane lydi prisiminimai apie kolegą rašytoją Kostą Kauką, nesitaiksčiusį su sistema ir kirtusį per ją savo puikiomis humoreskomis. Už tai jis ne kartą buvo kviečiamas į rajkomą ant kilimo aiškintis. Dabar jis gyvena Klaipėdoje. Puikios Roberto Krapo karikatūros ir laikraščio maketavimas respublikoje laimėdavo pirmąsias vietas. Žinoma, visko buvo per tiek metų, bet išeidama iš „Tauragiškių balso“ blogų emocijų neišsinešiau, buvome jauni, energingi, kiek įmanoma stengėmės nebūti prisitaikėliais. Redaktoriaus pavaduotojas Bronius Jagminas už nepaklusnumą valdžiai net buvo atleistas iš pareigų. Tiesa, vėliau vėl buvo priimtas į darbą, – „Tauragės žinioms“ sakė J. Strikaitienė.

„Pabaiga tikriausiai bus tokia“

UAB „Tauragiškių balsas“ vienas akcininkų Arūnas Beišys (kiti du – Donatas Petrošius ir Vaclovas Karbauskis), paklaustas, ar tikrai nuo Naujųjų metų bendrovės leidžiamas laikraštis nebeišeis, sakė 100 procentų to patvirtinti negalįs, esą išsamesnės informacijos reikėtų klausti pagrindinio akcininko – mero Prano Petrošiaus sūnaus Donato Petrošiaus.

Susisiekti su D. Petrošiumi „Tauragės žinioms“ nepavyko. Jo tėvas P. Petrošius patikino, kad galutinis sprendimas dėl „Tauragiškių balso“ veiklos dar nepriimtas, tačiau apie laikraščio veiklos nutraukimą svarstoma.

– Vyko tokia diskusija. Aš pats joje nedalyvavau. Tačiau minčių uždaryti laikraštį yra. Pabaiga tikriausiai bus tokia, – sakė P. Petrošius.

P. Petrošiaus teigimu, bendrovės nekilnojamąjį turtą – pastatą, kurį kadaise statė Petrošių šeimos aplinkai dar nepriklausanti „Tauragiškių balso“ bendrovė, iš redakcijos perpirko visi trys jos akcininkai.

Susisiekti su „Tauragiškių balso“ vadove Vaiva Keserauskaite „Tauragės žinioms“ nepavyko. ELTAI patvirtinusi, kad nuo Naujųjų metų „Tauragiškių balso“ veikla stabdoma, į „Tauragės žinių“ skambučius ji neatsiliepė.

Prenumeratos kitiems metams laikraščio vadovybė nebepriima.

Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-05-13
Žygaičių seniūnijos Balčių kaime, Linos ir Tomo Budrikų šeimos sode, vaikštinėja mūsų kraštuose ne itin įprasti gyvūnai – alpakos. Šie švelnūs gyvūnai ilgais elegantiškais kaklais, didelėmis akimis, ilgomis blakstienomis, grakščiomis kojomis ir įspūdingais skleidžiamais garsais sužavi tikrai ne vieną. Važiuodami pro šalį žmonės neretai stabteli jais pasigrožėti. Auginti alpakas šeima pradėjo dėl papildomo uždarbio – parduoti galima ne tik alpakas, bet ir iš jų vilnos verpiamus siūlus. Vis dėlto alpakos suteikia ir daug džiaugsmo – jos labai smalsios, emocingos ir švelnios, visada smagu su jomis leisti laisvalaikį ir stebėti natūralią jų gyvenseną. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-05-01
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pernai transporto priemonę ar nekilnojamojo turto (NT) objektą pardavę gyventojai iki gegužės 2 d. turi sau užduoti keletą klausimų ir įsivertinti, ar dėl šių sandorių jie turi pareigą teikti pajamų mokesčio deklaraciją bei sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM), ar ne. VMI duomenimis, šiemet pajamų deklaracijų laukiama iš maždaug 175 tūkst. gyventojų, kurie pernai pardavė minėtą turtą – apie 45 proc. tai jau padarė.
Nuotrauka
Autorės nuotrauka
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-30
Maždaug septynerius metus internetu drabužiais prekiavusios seserys Erika ir Ieva Geštautaitės pagaliau ryžosi įgyvendinti svajonę – atidaryti fizinę parduotuvę. Praėjusią savaitę Spaustuvės gatvėje senelių name duris atvėrusi su artimųjų pagalba įkurta „Aprangos studija“ jau laukia pirkėjų.
Nuotrauka
tava
Linos Buchlickajos-Lauciuvienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Prieš keletą dienų įvyko Tauragės apskrities verslininkų asociacijos (TAVA) ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Išrinkta nauja TAVA taryba, Marius Jucikas perrinktas antrajai asociacijos vadovo kadencijai.
Nuotrauka
kings
„Kings“ feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-02-24
Restoranas „Kings“, įsikūręs Vytauto gatvėje, pakeitė šeimininkus – dabar jis priklauso UAB „Šaukštelis“, valdančiai „Šaukštelio studiją“ ir „Gurmanų studiją“. Kelioms dienoms uždarytas atnaujinimui, jau šiandien atveria duris. 
Nuotrauka
verslas
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2023-01-03
Surengtame savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Tauragės rajono naujas smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos tvarkos aprašas, kuriame numatyta pradedančius verslą ir kuriančius naujas darbo vietas paremti labiau – kai kurios išlaidos bus kompensuojamos ne vienerius, o trejus metus, o skiriamas sumas nuspręsta didinti.
Nuotrauka
akvariumas
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-12-23
Daugybę metų gyvavusios žūklės reikmenų parduotuvės „Akvariumas“ savininkai parduoda verslą. Pasak Daivos Kukanauskienės, jau atsirado ir susidomėjusiųjų.
Nuotrauka
asta skalauskiene
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-11-30
Nuo rugsėjo pabaigos Centro turguje veikianti Skalauskų šeimos užkandinė-kebabinė „Yzy“ klientus vilioja ne tik įprastais kebabais, bet ir ispaniškais greitojo maisto patiekalais, kuriuos gaminti užkandinės savininkė mokėsi Ispanijoje. 
Nuotrauka
desertine
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-11-29
Centro turguje prieš porą savaičių įsikūrė „Mini desertinė“, tauragiškius kviečianti paskanauti desertų su kava ar arbata. 
Nuotrauka
Martyno Vainoro nuotrauka
Įkelta:
2022-10-10
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (KPPAR) po dvejus metus trukusios pandeminės pertraukos rugsėjo 29-ąją iškilmingai minėjo 103-iajį gimtadienį, į kurį buvo pakviesta verslo bendruomenė, aptarta verslo situacija, pagerbti verslo lyderiai, įteikti rūmų apdovanojimai bei padėkos ženklai. Apdovanojimą pelnė ir tauragiškis verslininkas Sigitas Mičiulis.
Nuotrauka
baznyciu g
Jono Valaičio nuotrauka
Įkelta:
2022-10-06
Tauragės miesto centre planuojama sukurti mažos taršos zoną, kurioje būtų leidžiamas tik elektromobilių, elektrobusų, paspirtukų ir dviračių eismas. Nors politikai dar neapsisprendė, daugiausia kalbama apie tai, jog ji, tikėtina, bus Bažnyčių gatvėje. Tauragės meras Dovydas Kaminskas ramina, kad artimiausiu metu jokių ribojimų šioje gatvėje įvesti neplanuojama. Planams, jog į šią gatvę galės įvažiuoti ne bet kas, nepritaria ir su meru susitikusi verslo bendruomenė. 
Nuotrauka
lidl
Įkelta:
2022-09-23
Augant išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas, prekybos tinklas „Lidl Lietuva“ nusprendė iki metų pabaigos skirti papildomą finansinį pastiprinimą savo parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams. Šiuo laikotarpiu jie papildomai bus skatinami „Lidl“ dovanų kortelėmis, tam įmonė planuoja skirti beveik pusę milijono eurų.
Nuotrauka
H2o
Įkelta:
2022-09-19
Per šešerius metus įsitvirtinęs Lietuvos privačių klientų rinkoje savitarnos plovyklų tinklas „H2Auto“ numato tolimesnę paslaugų plėtrą. Pasak įmonės atstovų, klientus pavyksta pritraukti patogiu, išmaniu aptarnavimu, kokybiškomis paslaugomis bei konkurencingais pasiūlymais. 
Nuotrauka
jupiterbach
Įkelta:
2022-09-06
Vėjo jėgainių korpusų gamyba besiverčianti bendrovė „Jupiter Bach Lietuva“ kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybę pagalbos. Tauragėje veiklą plėtojanti įmonė paprašė prisidėti įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir šaligatvį pėstiesiems. Taryboje šis klausimas sukėlė aršių politinių diskusijų. Galiausiai sprendimas buvo priimtas – iš savivaldybės biudžeto bus skiriama dalis lėšų.
Nuotrauka
algimanta
Įkelta:
2022-09-05
Trylika metų veikusi „Algimantos svetainė“ Vytauto gatvėje šiuo metu uždaryta. Dabar ten vyksta remontas, po jo ji vėl kvies pietauti ir siūlys daugiausia lietuviškus patiekalus. Tiesa, Algimantos ten nebesutiksite.
Nuotrauka
pika
Įkelta:
2022-08-27
Prezidento g. 62 duris atvėrusi nekilnojamojo turto agentūra „PiKa namai“ plečia savo klientų ratą ir patarimais padeda sėkmingai parduoti ar įsigyti nekilnojamąjį turtą. Apie mintį įkurti verslą, nekilnojamojo turto pasiūlą ir paklausą mūsų mieste pasakoja agentūros vadovas Matas Kaminskas. 
Nuotrauka
kirpykla
Įkelta:
2022-07-30
Tauragėje turime ne vieną kirpyklą, kurioje kerpami vyrai bei tvarkomos jų barzdos, bet vien tik vyrams skirtas grožio salonas – vienintelis. Balandžio 25-ąją grožio saloną vyrams „Džentelmenų studija“ atidaręs 21-erių tauragiškis Egidijus Dusevičius džiaugiasi, kad klientų ratas susidarė labai greitai.
Nuotrauka
starteris
Įkelta:
2022-07-21
Tauragiškis Alvydas, įsigijęs starterį trimeriui, kuris skirtas žolei pjauti, ilgai naujuoju pirkiniu nepasinaudojo – šis sugedo. Vyriškis, nuvykęs pas pardavėjus, pareikalavo grąžinti pinigus, tačiau parduotuvės darbuotojai, anot jo, su tuo nesutiko. Vyriškis jaučiasi apgautas ir panoro situaciją paviešinti. O štai parduotuvės atstovas paaiškino – klientas nepateikė kvito, neaišku ir tai, kaip naudojosi daiktu, kad šis kaip mat sugedo. Alvydo neguodžia ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) pozicija – paprastai jos specialistai sprendžia ginčus, kai kyla nesutarimų dėl didesnės vertės prekių nei kainavo jo įsigytas starteris. 
Nuotrauka
darbas
Įkelta:
2022-06-24
Tauragiškiai – verslūs žmonės. Taip drąsiai galima sakyti pažvelgus į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pateiktus duomenis apie tai, kiek Tauragės rajono gyventojų turi verslo liudijimų ir kokia veikla pagal juos užsiima. Tauragės rajono savivaldybė prieš kurį laiką jau patvirtino ir naują fiksuotų mokesčių sąrašą verslo liudijimus kitais metais planuojantiems įsigyti žmonėms. 
Nuotrauka
kaire lina
Įkelta:
2022-06-11
12 metų vizažiste dirbanti Lina Kairė prieš pusę metų įkūrė savo makiažo studiją ir  pavadino ją „LK makiažo akademija“. Trijų vaikų mama įgijo teisės bakalaurą, dirbo prokuratūroje ir vis tiek nusprendė grįžti prie savo jaunystės svajonės – darbo grožio srityje. Dabar ji savo žiniomis dalijasi su kitais.
Nuotrauka
sumustiniu baras
Įkelta:
2022-06-08
Jaunimo pamėgtas Sumuštinių baras Spaustuvės g. jau užvėrė duris. Tiesa, nusiminti neverta – jis uždaromas ne visam laikui. Netrukus jis vėl pakvies lankytojus, tik jau kitoje vietoje. 
Nuotrauka
jovaru
Įkelta:
2022-06-04
Pukelių šeima darbuojasi šiltnamiuose Jovaruose. Šios veiklos pradininkai buvo tėvai Regina ir Petras Pukeliai, vėliau prisijungė ir sūnus Marius su žmona Daiva. Vienu metu surinkti visą šeimą sunku: vienas veža gėles ir daigus žmonėms į namus, kitas priima klientus vietoje, dar kitas rūpinasi gėlėmis. 
Nuotrauka
metalas
Įkelta:
2022-05-27
Už automobilį – 200 eurų, už aliuminį ratlankį – 10–12 eurai, už ketaus vonią – 15–30 eurų –  maždaug tiek metalo supirktuvės šiuo metu moka gyventojams už jų atvežtus daiktus. Metalų kainos, šį pavasarį rekordiškai augusios, dabar jau grįžta į normalias vėžes. Vis dėlto metalų kainoms pradėjus kristi supirkėjai nuostolių neskaičiuoja – tokios įvykių eigos jie tikėjosi. 
Nuotrauka
pienas
Įkelta:
2022-05-22
31-erių Gaudas Giedraitis  su šeima gyvena kaimyniniame Jurbarko rajone, Vadžgiryje, tačiau jo gaminamo avižų gėrimas jau ragavo dažnas tauragiškis. Jaunasis verslininkas pats stebisi, kaip sparčiai populiarėja jo su žmona Milda gaminamas produktas. Nors kelias iki galutinio produkto – tokio, kurį žmonės skanauja, giria ir stebisi jo nauda, –  buvo ilgas ir akmenuotas. Kaip sakoma, per kančias – į žvaigždes... Žinoma, iki žvaigždžių dar toli, tačiau dabar, nors dirbti tenka labai sunkiai, Gaudas jaučiasi esąs savo vietoje.