Tylus „Leniniečio“ saulėlydis
Įkelta:
2012-12-10
Nuotrauka
Aprašymas
„Didįjį tautų vadą“ garbinęs laikraštis išeina į užmarštį. Ramunės Ramanauskienės nuotrauka
,
Nuotrauka
Aprašymas
„Tarybinio žodžio“ redakcijos kolektyvas kartu su redaktoriumi Broniumi Mockumi (tikslūs metai nežinomi). Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
,
Nuotrauka
Aprašymas
„Tarybinio žodžio“ redakcijos ir Tauragės spaustuvės darbuotojai kartu su redaktore J. Jončyte traukia iš Jūros malkas (1946 m.). Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
,
Nuotrauka
Aprašymas
Iškilmingas posėdis „rajkome“ „Leniniečių balsui“ išleidus 5000-ąjį numerį (stovi Sigitas Baciuška, šalia jo dešinėje redaktorius Tadas Meiželis). Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Ramunė RAMANAUSKIENĖ

redaktore@taurageszinios.lt

Simboliška, kad seniausio Tauragės laikraščio – „Tauragiškių balso“ saulėlydį ženklina paskutinio ilgamečio šio leidinio redaktoriaus Tado Meiželio mirtis. Šiemet jam užmerkus akis gęsta ir 67-erius metus ėjęs leidinys. Kaip skelbia ELTA, nuo Naujųjų metų stabdoma „Tauragiškių balso“ veikla. „Tarybinis žodis“, „Leniniečių balsas“, nepriklausomybės metais virtęs „Tauragiškių balsu“, buvo ne tik daugelio vietos žurnalistų kalvė, bet ir daugybės istorinių įvykių liudytojas. Paskutiniaisiais metais virtęs politiniu įrankiu, išbristi iš krizės, deja, nebesugebėjo.

Pirmųjų numerių neišliko

Tauragės viešojoje Birutės Baltrušaitytės bibliotekoje saugomos pirmųjų tuometinio „Tarybinio valstiečio“ straipsnių iškarpos. Deja, tik iškarpos, pilnų pirmųjų dvejų leidybos metų laikraščio komplektų neišliko. Tačiau kruopščiai saugomi visi nuo 1947 metų išleisti jau kitaip vadinamo laikraščio – „Tarybino žodžio“ numeriai.

Pasak bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Meilutės Parnarauskienės, jei jau atsitiks taip, kad „Tauragiškių balsas“ iš tikrųjų nebebus leidžiamas ir taps istorija, būtų smagu, kad tauragiškiai, kurie savo archyvuose dar saugo seniausius laikraščio numerius, dovanotų juos bibliotekai.

– Kas gi juos išsaugos, jei ne mes, – įsitikinusi M. Parnarauskienė.

Po paskutiniojo laikraščio redaktoriaus Tado Meiželio mirties šių metų gegužę su laikraščio leidyba susijusių įvairių dokumentų, nuotraukų bibliotekai dovanojo jo žmona Albina Meiželienė.

Tiražas buvo daugiatūkstantinis

Pirmasis Tauragės apskrities laikraščio „Tarybinis valstietis“ numeris išėjo dar Antrojo pasaulinio karo metu – 1945-ųjų sausio 2 dieną. Iki 1950 metų tai buvo Tauragės apskrities laikraštis, 1950–1990-aisiais – Lietuvos komunistų partijos Tauragės rajono komiteto leidinys. 1945–1947 metais Tauragės laikraštis buvo leidžiamas 1–2, nuo 1948-ųjų iki šiol – 2–3 kartus per savaitę. Pirmaisiais leidybos mėnesiais laikraštis vadinosi „Tarybiniu valstiečiu“, vėliau – iki 1962-ųjų „Tarybiniu žodžiu“, o iki 1989 metų – „Leniniečių balsu“. Nepriklausomybės metais buvo pervadintas į „Tauragiškių balsą“. Pirmasis laikraščio redaktorius buvo A. Armontas, vėliau jam vadovavo J. Jončytė, A. Falkmanas, B. Mockus, A. Montvilaitė, R. Domikienė, M. Zaisienė, A. Barauskas, A. Širka, S. Kaluževičius, A. Pekeliūnas, J. Marcinkevičius, T. Meiželis. Ilgiausiai žurnalistais dirbo Juozas Gaižauskas, Robertas Krapas, Jovita Strikaitienė, Jonas Šileris, Bronius Jagminas. 1987 metais „Leniniečių balsas“ buvo leidžiamas rekordiniu 13200 egzempliorių tiražu.

Pirmieji straipsniai – apie karo žaizdas besilaižančią Tauragę

Pirmųjų „Tarybinio valstiečio“ leidybos metų straipsnių iškarpos pasakoja apie tuometę Tauragės rajono ir apskrities kasdienybę. Štai 1945 m. vasario 28 dienos numeryje pranešama, kad žymiausia pramonės įmonė Tauragėje tuomet buvo Tauragės mėsos kombinatas „Maistas“. „Žemaitija drauge su Tauragės miestu turėjo ilgiau kęsti vokiečių okupacijos jungą. Bet po Tauragės išvadavimo dirbantieji su pasiryžimu stojo į darbą ir jau po kelių savaičių darbas ėjo pakenčiamai, nes dalį mašinų pavyko suremontuoti“, – tos dienos laikraštyje cituojamas „Maisto“ profsąjungos komiteto pirmininkas Kazys Kavaliauskas. Skelbiama, kad 1945 m. sausį „Maisto“ darbuotojai mėnesio darbo planą įvykdė 208 %.

1945 m. kovo 27 dienos jau „Tarybinio žodžio“ numeryje skelbiama, kad dirbančiųjų pastangomis Tauragėje įsigyta sava elektros energija. „Išvarius iš Tauragės vokiečių okupantus, po poros savaičių intensyvaus remonto pradėjo veikti pirmoji įmonė Tauragės apskrityje. Tai Tauragės malūnas ir lentpjūvė „Progresas“, – rašoma tos dienos laikraštyje.

Tų pačių metų balandžio 27-ąją laikraštis džiaugiasi, kad pagaliau atstatyta „Jūros“ lentpjūvės veikla. Mat „rudieji fašistai“, pasak laikraščio, traukdamiesi iš Lietuvos buvo stipriai ją sužaloję.

1945 m. rugpjūčio 18 dienos numeryje pasakojama apie talką kino teatro „Jūra“ atstatymo paruošiamiesiems darbams atlikti. Straipsnyje negailima kritikos į talką neįsijungusioms įmonėms: „Tenka konstatuoti nemalonų faktą, kad, išskyrus „Progresą“ ir gaisrinę, kuri darbo talkon net nebuvo pakviesta, nė vienas skyrius bei įstaiga ar įmonė ne tik kad talkoje nedalyvavo, bet ir nepajėgė pristatyti talkoje dalyvausiančiųjų sąrašų“.

1945 m. spalio 23-iąją skelbiama, kad visa jėga pradėjo dirbti Tauragės virvių fabrikas „Jėga“. Pasak straipsnio, fabriko atkūrimo darbo ryžtingai griebėsi virvių fabriko direktorius draugas Randomanskis.

Vėlesniuose „Tarybinio žodžio“ numeriuose netrūksta liaupsių tuometiniams Komunistų partijos vadams ir vadukams, džiaugiamasi ūkio pasiekimais. Užsimenama, kad 1947 metais Tauragės mėsos kombinatas uždirbo 100 tūkstančių rublių pelno, po metų iškilmingai atidarytas tiltas per Šešuvies upę. Bene didžiausias dėmesys ir beveik visada pirmasis puslapis skiriamas esą sėkmingai dirbantiems kolūkiams.

Dirbo šalia iškilių žmonių

Kiek tiesos buvo tuometiniame Tauragės leidinyje, sunku šiandien nuspręsti. Tačiau daugiau ar mažiau jis buvo tų dienų Tauragės miesto ir rajono istorinių įvykių metraštis.

34-erius metus – nuo 1967-ųjų šiame laikraštyje korespondente dirbusi žurnalistė Jovita Strikaitienė sako, kad jai teko laimė būti šalia tikrai iškilių redakcijos žmonių: Roberto Krapo, Jono Šilerio, Jono Marcinkevičiaus, Kosto Kauko.

– Ypač nuostabus žmogus buvo redaktorius Jonas Marcinkevičius – tikras kolektyvo užtarėjas, nesavanaudis. Iki šiol mane lydi prisiminimai apie kolegą rašytoją Kostą Kauką, nesitaiksčiusį su sistema ir kirtusį per ją savo puikiomis humoreskomis. Už tai jis ne kartą buvo kviečiamas į rajkomą ant kilimo aiškintis. Dabar jis gyvena Klaipėdoje. Puikios Roberto Krapo karikatūros ir laikraščio maketavimas respublikoje laimėdavo pirmąsias vietas. Žinoma, visko buvo per tiek metų, bet išeidama iš „Tauragiškių balso“ blogų emocijų neišsinešiau, buvome jauni, energingi, kiek įmanoma stengėmės nebūti prisitaikėliais. Redaktoriaus pavaduotojas Bronius Jagminas už nepaklusnumą valdžiai net buvo atleistas iš pareigų. Tiesa, vėliau vėl buvo priimtas į darbą, – „Tauragės žinioms“ sakė J. Strikaitienė.

„Pabaiga tikriausiai bus tokia“

UAB „Tauragiškių balsas“ vienas akcininkų Arūnas Beišys (kiti du – Donatas Petrošius ir Vaclovas Karbauskis), paklaustas, ar tikrai nuo Naujųjų metų bendrovės leidžiamas laikraštis nebeišeis, sakė 100 procentų to patvirtinti negalįs, esą išsamesnės informacijos reikėtų klausti pagrindinio akcininko – mero Prano Petrošiaus sūnaus Donato Petrošiaus.

Susisiekti su D. Petrošiumi „Tauragės žinioms“ nepavyko. Jo tėvas P. Petrošius patikino, kad galutinis sprendimas dėl „Tauragiškių balso“ veiklos dar nepriimtas, tačiau apie laikraščio veiklos nutraukimą svarstoma.

– Vyko tokia diskusija. Aš pats joje nedalyvavau. Tačiau minčių uždaryti laikraštį yra. Pabaiga tikriausiai bus tokia, – sakė P. Petrošius.

P. Petrošiaus teigimu, bendrovės nekilnojamąjį turtą – pastatą, kurį kadaise statė Petrošių šeimos aplinkai dar nepriklausanti „Tauragiškių balso“ bendrovė, iš redakcijos perpirko visi trys jos akcininkai.

Susisiekti su „Tauragiškių balso“ vadove Vaiva Keserauskaite „Tauragės žinioms“ nepavyko. ELTAI patvirtinusi, kad nuo Naujųjų metų „Tauragiškių balso“ veikla stabdoma, į „Tauragės žinių“ skambučius ji neatsiliepė.

Prenumeratos kitiems metams laikraščio vadovybė nebepriima.

Nuotrauka
pienas
Įkelta:
2022-05-22
31-erių Gaudas Giedraitis  su šeima gyvena kaimyniniame Jurbarko rajone, Vadžgiryje, tačiau jo gaminamo avižų gėrimas jau ragavo dažnas tauragiškis. Jaunasis verslininkas pats stebisi, kaip sparčiai populiarėja jo su žmona Milda gaminamas produktas. Nors kelias iki galutinio produkto – tokio, kurį žmonės skanauja, giria ir stebisi jo nauda, –  buvo ilgas ir akmenuotas. Kaip sakoma, per kančias – į žvaigždes... Žinoma, iki žvaigždžių dar toli, tačiau dabar, nors dirbti tenka labai sunkiai, Gaudas jaučiasi esąs savo vietoje.  
Nuotrauka
tava
Įkelta:
2022-05-17
Kartais net ir neoficialūs renginiai turi oficialumo, kai sakomos sveikinimo kalbos, teikiami apdovanojimai, pagerbiami nusipelniusieji. Toks beveik oficialus renginys vyko ir praėjusį penktadienį – į šventę Liberty Beach Wake Park rinkosi Tauragės apskrities verslininkų asociacijos nariai: pagerbti sukaktuvininkų, pasveikinti geriausių ir pabendrauti neoficialioje aplinkoje, skambant kauniečių grupės „DixXband“ grojamai muzikai.
Nuotrauka
pinu
Įkelta:
2022-05-11
Tauragiškė Indrė Čistiakova pinti makramė technika pradėjo prieš ketverius metus. O jos įkurta studija „PinuPinu“ greit švęs pirmąjį gimtadienį. Pasak Indrės, studija yra jos kūrybos namai. Pradėdama organizuoti edukacijas moteris jautė pagiežą iš jau pinančiųjų, kad moko, kad atsiras konkurentų. I. Čistiakova iš viso makramė technikos mokė jau 170 žmonių, bet iš jų pynimu toliau užsiėmė vos 7 asmenys, tad ji konkurencijos nebijo, sako, jog sveika konkurencija yra naudinga kiekvienam verslui.
Nuotrauka
benetai
Įkelta:
2022-05-07
Prieš kelerius metus į Šikšnių kaimą nusprendusi atsikraustyti jauna Benėtų šeima sugalvojo, kad nemažas plotas laisvos žemės prie namo gali būti panaudotas prasmingiau, tad planavo išsikasti tvenkinį, tačiau planus sujaukė paragautos nuostabaus skonio šilauogės. Nors prieš 4 metus šeima dar gyveno mažo stebuklėlio Elijaus laukimu, nusprendė neatidėlioti ir pradėti auginti šilauoges. Apie rūpesčius ir džiaugsmus įgyvendinant sumanymą papasakojo Ligita.  
Nuotrauka
verslas
Įkelta:
2022-04-14
Savivaldybė kviečia pasinaudoti Tauragės rajono savivaldybės teikiamomis finansavimo galimybėmis. Pastarajame tarybos posėdyje rajono politikai atnaujino smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašą. Pasinaudoti teikiama parama dabar bus dar paprasčiau. 
Nuotrauka
kavine
Įkelta:
2022-04-13
Miesto viešojo maitinimo sferoje – šiokios tokios permainos: Bažnyčių gatvėje jau porą mėnesių užsukti kviečia nauja kavinukė „Coffeine“, anksčiau populiari buvusi „Vero cafe“ užvėrė duris, o viešbutyje įsikūrusi kepyklėlė, kurioje irgi galima buvo išgerti kavos, keičia savininkus. 
Nuotrauka
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2022-04-10
Aukštupių kaime gyvenantys Vitalija ir Saulius Steponaičiai darbuojasi augalų versle nuo pat jaunystės. Klientų jiems tikrai netrūksta – jų atvyksta iš visos Lietuvos. Šeima atvirauja, kad po gaisro sudegus šiltnamiui jau planavo nuleisti rankas ir viską mesti. Vis dėlto viską atstatę dirba toliau.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-03-27
​​​​​​​Dar nėra nė metų, kai prie didžiosios „Maximos“ duris atvėrė specializuota mėsos parduotuvėlė „Bekonas“. Per tą laiką apyvarta augo ne procentais, bet kartais, gerokai išsiplėtė asortimentas. O svarbiausia – ją įkūręs verslininkas Vilius Stumbra atidarė dar keletą tokių parduotuvių kituose miestuose, be to, baigia įrengti cechą, kuriame bus marinuojama mėsa.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-03-27
Lietuviai myli savo namus ir gamtą. Visi nori gyventi kuo gražesnėje aplinkoje, tačiau kad ji būtų graži, reikia įdėti daug darbo, aukoti savaitgalius. Nuvirtęs medis, plinkanti veja, ne vietoje augantis krūmas – tokių ir kitokių bėdų turi kone kiekvienas sodas, ir išspręsti jas dažnai – ne šeimininkų jėgoms, o ir aukoti visą laisvalaikį ne visiems norisi. Į pagalbą gali atskubėti Tauragėje įsikūrusi aplinkos tvarkymo įmonė „Skalvis“.
Nuotrauka
tava
Įkelta:
2022-03-05
Daugiau nei prieš du dešimtmečius Tauragėje įsikūrusi ir apskrities verslininkus vienijanti organizacija, kaip ir kasmet, savo narius sukvietė į ataskaitinį susirinkimą. Metinę ataskaitą pristatė prieš vienerius metus TAVA pirmininku tapęs UAB „Metta“ vadovas Marius Jucikas. Aptarti nuveikti darbai, projektai, problemos, pasidžiaugta pasiekimais.
Nuotrauka
sėklos
Įkelta:
2022-01-29
Sodininkai ir daržininkai jau nekantraudami laukia pavasario, o belaukdami neretai užsuka į sėklų parduotuves – pasmalsauti apie naujas sėklų rūšis ar priemones joms daiginti. Specializuotoje sėklų ir augalų parduotuvėje „Kad augtų ir žydėtų“, įsikūrusioje Šilalės gatvėje, juos pasitinkantis Vladas Alejevas patarimų negaili. Jis mielai pasidalino savo žiniomis ir su „Tauragės žinių“ skaitytojais.
Nuotrauka
nestle
Įkelta:
2022-01-28
Nuo šiol aukštos kokybės degalų galės įsipilti ir tauragiškiai – automatinių degalinių tinklas „Neste“ atidarė pirmąją degalinę Tauragėje. Vairuotojams patogioje vietoje, Dariaus ir Girėno gatvėje, įrengta degalinė veiks visą parą, joje bus galima ne tik įsipilti kokybiškų degalų, bet ir įsigyti priedo „AdBlue“ bei pasinaudoti automobilių stiklų ploviklio „EasyFill“ kolonėle.
Nuotrauka
biblioteka
Įkelta:
2022-01-28
Tauragės rajono savivaldybė nuosavybėn ruošiasi perimti turtą, kurio vertė – daugiau nei 147 tūkst. eurų. Šiuo metu jis patikėjimo teise valdomas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Įvairūs projektoriai, kompiuteriai, kita įranga skirta Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai siekiant plėtoti viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.
Nuotrauka
pastas
Įkelta:
2022-01-20
„Sodra“ perskaičiavo ir sausį jau moka padidintas senatvės ir kitas socialinio draudimo pensijas. Šiais metais jos buvo apskaičiuotos pagal naują principą. Į namus jas pristatys paštininkai. Tačiau kaimo vietovėse dėl netikslių duomenų pensijų išdavimas kai kuriems gavėjams gali sutrikti.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2021-12-12
„Čigonas sutiktas kaip priklauso!“ – juokiasi Vilma, vadinanti save Čigono merga. Mat augalų interjerui, kaktusų ir sukulentų parduotuvė „Čigono daržas“, iki šiol veikusi tik internete, fizinę parduotuvę Tauragėje atidarė būtent tą dieną, kai Pilies aikštėje – beje, matomoje per parduotuvės langą, – iškilmingai įžiebta kalėdinė eglė.
Nuotrauka
a
Lietuvos pašto nuotrauka
Įkelta:
2021-11-17
Lietuvos paštas informuoja, kad dėl pandemijos avialinijų, kuriomis keliauja ir pašto siuntos, skrydžių skaičius vis dar neatsistatė į įprastą režimą ir į kai kurias šalis siuntos keliauja ilgiau. Tarp tokių šalių – Kanada, JAV, Naujoji Zelandija, Australija, Jungtinė Karalystė. Nors iki švenčių dar daugiau nei mėnuo, atsižvelgiant į situaciją, šventiniais siuntiniais į užsienį rekomenduojama pasirūpinti kuo anksčiau, o vėliausias laikas juos išsiųsti, kad gavėjus  jos pasiektų dar iki švenčių, yra paskutinės lapkričio dienos.
Nuotrauka
tralas
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-11-17
Sudarytas sąrašas šalių iš kurių Lietuva importuoja daugiausiai naudotų automobilių: pirmąsias vietas dalinasi Vokietija, JAV, Belgija, Nyderlandai ir Danija. „carVertical“ atliko tyrimą, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, iš kokių šalių naudoti automobiliai atvyksta į Lietuvą.  
Nuotrauka
Onija
Įkelta:
2021-11-12
Ar yra tekę atsidurti tokioje situacijoje, kai prireikus supakuoti dovaną tenka nueiti ir nubėgti net į keletą parduotuvių norint rasti reikiamų priemonių: vienoje pavyko rasti tinkamą maišelį, kitoje – juostelę, trečioje – šilkinio popieriaus ar popieriaus drožlių? Man teko. Kaip teko ir nusivilti, kad šilkinio popieriaus atspalvis visiškai netiko prie maišelio spalvos, bet pasirinkimo neturėjau, nes prekių nei palyginti, nei suderinti galimybių nebuvo. Džiaugiausi bent tuo, kad turiu fantazijos ir dovaną supakavau laiku. 
Nuotrauka
verslas
„Tauragės žinių“ archyvo asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-11-08
Nuo metų minimali alga kils iki 730 eurų. Taip nutarė vyriausybė. Smulkusis verslas Tauragėje tokį sprendimą pasitinka planuodamas branginti savo produkciją, o kai kurie kalba ir apie užsidarymą. 
Nuotrauka
k
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-10-25
Batsiuvys basas, o kriaučius – be kepurės. Alvytei Lenortavičienei, batsiuve dirbančiai jau 23-ejus metus, jis posakis netinka: batai – jos silpnybė. Sako turinti jų be galo daug. O tarsi netyčia atrastas darbas jai patinka – sako, visų pirma todėl, kad pati sau ponia.
Nuotrauka
a
„Bekono“ feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2021-10-18
Specializuota mėsos gaminių parduotuvė „Bekonas“, prieš pusmetį įsikūrusi prie „Maximos“ Gedimino gatvėje, jau turi „brolį“ Gargžduose. Jos savininkas Vilius Stumbra sustoti neketina: jo planuose – sparti tolesnė plėtra. 
Nuotrauka
a
Švietimo ir informavimo kampanijos „Jokio skirtumo“ autorių nuotrauka
Įkelta:
2021-10-12
Į Tauragę atkeliavo Neįgaliųjų reikalų departamento inicijuotos kampanijos „Jokio skirtumo“ simbolis – bendravimo suolelis. Jis ne tik gali prisitaikyti prie skirtingų žmonių poreikių, bet ir ragina miestiečius prisėdus pasikalbėti apie verslumą. Kaip sako iniciatyvos autoriai, jokio skirtumo su negalia ar be – gebėjimą imtis ekonominės veiklos gali turėti bet kuris iš mūsų.
Nuotrauka
raimos nuotrauka
Įkelta:
2021-10-10
Kiekvienais metais spalio 4 dieną minima Pasaulinė gyvūnų diena, skirta pagerbti visus pasaulio gyvūnus bei skatinti humanišką elgesį su jais. Augintiniais ne tik malonu rūpintis, jie ir patys teigiamai veikia savo šeimininkus. Tuo įsitikinęs Linas Grigalavičius, kuriam gyvūnai tapo ne tik viso gyvenimo meile, bet ir įkvėpė savam verslui.