Verslas jaučia Darbo biržos paramą
Įkelta:
2011-12-27
Nuotrauka
Aprašymas
Vieną didžiausių Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų šiemet sėkmingai įvykdė UAB „Nagoja“ – įsigijo naujas modernias grindlenčių šlifavimo, medienos frezavimo stakles. Tomo Raulinavičiaus nuotrauka
,
Nuotrauka
Aprašymas
„G4S“ Tauragės skyriaus vadovas Vytautas Šėgžda sako, kad kitąmet Tauragės padalinys plėsis, ir tai ne be Tauragės darbo biržos pagalbos. Tomo Raulinavičiaus nuotrauka
,
Nuotrauka
Aprašymas
„Džiaugiamės, kad Darbo birža tapo mūsų partnere“, – sako „Agavos“ prekybos centro direktorius Tadas Alijošius. Tomo Raulinavičiaus nuotrauka

Tomas RAULINAVIČIUS

tomas@taurageszinios.lt

2011-aisiais, kaip ir kasmet, Tauragės teritorinė darbo birža siekė padėti pragyvenimo šaltinio ieškantiems žmonėms ir reikiamų specialistų ar kvalifikuotos darbo jėgos stokojantiems darbdaviams. Šiam tikslui pasiekti buvo teikiamos tarpininkavimo įdarbinant paslaugos ir vykdomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pastarųjų pagalba didinamos galimybės įsidarbinti papildomai remiamiems asmenims, įmonės skatinamos kurti naujas darbo vietas, išlaikyti esamas ar vystyti naują veiklą. Per vienuolika šių metų mėnesių aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 3179 ieškantys darbo asmenys, iš jų Tauragės rajone – 1216.

Parama mažina nedarbą

Aktyviausiai šiemet buvo vykdomos darbo rinkos politikos priemonės, nustatytą laikotarpį darbdaviui padengiant atitinkamą įdarbinto asmens darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų „Sodros“ įmokų dalį. Viena jų – Įdarbinimo subsidijuojant programa, kuri 2011-aisiais buvo finansuojama Europos socialinio fondo projektų „Integracijos į darbo rinką skatinimas“, „Parama užimtumui ir mobilumui“ lėšomis. Šioje priemonėje dalyvavo 462 bedarbiai, gyvenantys Tauragės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje. Glaudžiai bendradarbiaujant su Tauragės rajono darbdaviais, Europos socialinio fondo paramos pagalba padėta įsidarbinti daugiau kaip 200 bedarbių. Pasinaudodamos parama, 108 įmonės darbą suteikė ilgai nedirbusiems, ribotą darbingumą turintiems ir kitiems papildomai remiamiems asmenims.

– Sudėtinga suskaičiuoti materialinę naudą, sumokėtus mokesčius valstybei, savivaldybėms. Tačiau nauda Darbo biržos klientui akivaizdi. Tai įgyta profesija, kurios dėka padidėja įsidarbinimo galimybės, atsiranda pasitikėjimo jausmas. Po ilgo nedarbo laikotarpio įsidarbinęs žmogus savo šeimoje sukuria ramesnę aplinką. Baigęs mokslus jaunuolis gali grįžti į gimtinę ir realizuoti savo gyvenimo svajonę – dirbti pagal specialybę, – kalbėjo Tauragės teritorinės darbo biržos vadovas Mindaugas Macas.

Akivaizdi Darbo biržos parama – ir pačiam darbdaviui. Pasiūlytas reikiamas specialistas, sutaupytas brangus laikas, įgytos darbo priemonės.

Verslas jaučia partnerystę

UAB „Molupis ir Ko“ įdarbino darbo rinkos profesinio mokymo kursus baigusią ir duonos kepėjo profesiją įgijusią V. Sungailaitę. Duonos formuotojomis įdarbintos buvusios bedarbės L. Budginaitė ir J. Paleckytė. Moterys iki šiol sėkmingai dirba įmonėje. Pardavėjomis įdarbintos buvusios Darbo biržos klientės J. Pociuvienė, M. Smalakytė, L. Veisienė, D. Laurinaitienė, V. Adomaitienė. Vietoj šiuo metu vaikelį auginančios pardavimo vadybininkės I. Stankienės darbdavys, pasinaudodamas Darbo rotacijos priemone, laikinai įdarbino bedarbę I. Raslauskaitę. Pernai „Molupis ir Ko“ įsteigė dvi naujas darbo vietas, į kurias įdarbino asmenis su negalia. Jose jie iki pat šios dienos sėkmingai darbuojasi.

Pasaulyje garsi apsaugos paslaugas teikianti UAB „G4S Lietuva“ šiemet įkūrė savo apsaugos padalinį ir Tauragėje. Įmonė užmezgė kontaktus su Tauragės teritorine darbo birža, o ši subsidijavo šešių asmenų įdarbinimą, vienas jų – skyriaus vadovas Vytautas Šėgžda.

– Iš pradžių pats įsidarbinau, dabar kitus darbuotojus stengiamės įdarbinti pasinaudodami Darbo biržos parama, subsidijavimo priemone. Kitais metais plėsimės ir didėsime, tikimės su Darbo birža dirbti ir toliau, – pasakojo „G4S Lietuva“ skyriaus Tauragėje vadovas V. Šėgžda.

Ieškant pragyvenimo šaltinio darbo rinkoje sunku konkuruoti profesiją įgijusiems, bet patirties neturintiems ar darbo įgūdžius praradusiems bedarbiams, ypač jaunimui. Stokojantiems darbo patirties skirta Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė. Joje dalyvaujantys darbdaviai naujam darbuotojui padeda įtvirtinti teorines žinias ir įgyti reikalingos praktikos. Šiemet į Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę per 11 mėnesių nukreipti 192 bedarbiai, iš jų Tauragės rajone darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės teikiama galimybe pasinaudojo 81 bedarbis, pusė jų – jaunimas iki 29-erių metų. Daline darbo užmokesčio subsidija pasinaudojo 68 darbdaviai. Subsidija darbo užmokesčiui ir praktiniam mokymui darbdaviams finansuojama Europos socialinio fondo projektų „Būk aktyvus darbo rinkoje“ ir „Integracijos į darbo rinką skatinimas“ lėšomis.

Irenos Alijošienės prekybinė komercinė firma „Agava“ dalyvavo Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje ir įdarbino Vaidą Simanauską, Tauragės profesinio rengimo centre įgijusį verslo vadybininko profesiją. Darbo birža skyrė darbo užmokesčio subsidiją nuo šių metų rugpjūčio iki lapkričio pabaigos. V. Simanauskas iki šiol sėkmingai dirba įmonėje.

– Gal trijų mėnesių parengti specialistui ir nepakanka, bet kai Darbo birža kompensuoja dalį užmokesčio, verslas jaučia motyvaciją priimti į darbą naują, tačiau nelabai patyrusį specialistą. Džiaugiamės, kad Darbo birža tapo mūsų partnere, kuri dirba vis efektyviau. Randa įdomių programų, darbuotojų paiešką atlieka tiksliau ir profesionaliau, – pripažino „Agavos“ prekybos centro direktorius Tadas Alijošius.

Individuali įmonė „Agava ir Ko“ įdarbino Darių Katauską, taip pat baigusį Tauragės profesinį rengimo centrą ir įgijusį apdailininko profesiją. Darbo birža penkis mėnesius įmonei iš dalies subsidijavo darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų „Sodros“ įmokų išlaidas.


Padėjo išgyventi krizę

Viena didžiausių ir žmogiškųjų išteklių gausiausių Tauragės teritorinės darbo biržos organizuojamų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių – viešieji darbai. Tai galimybė ieškančiam sau tinkamo darbo laikinai užsidirbti lėšų pragyvenimui. Šiemet Tauragės rajone ir Pagėgių savivaldybėje viešuosius darbus dirbo 441 bedarbis, iš viso viešuosius darbus per 11 mėnesių dirbo 1460 Darbo biržos klientų. Pagal savivaldybių parengtas programas įdarbintas 381 asmuo, iš jų – aštuoni moksleiviai. Darbo birža viešuosius darbus finansavo Europos socialinio fondo projektų „Neprarask darbo įgūdžių“ ir „Laikinas užimtumas“ lėšomis. 60 bedarbių dirbo viešuosius darbus, finansuojamus 100 proc. Užimtumo fondo lėšomis. Tokio pobūdžio darbai organizuojami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, didesnė negu vidutiniškai šalyje. Naudojant Užimtumo fondo lėšas buvo tvarkomi viešosios paskirties pastatai, plėtojama vietos bendruomenių socialinė infrastruktūra.

Mažonų seniūnijos iniciatyva įdarbinti keturi darbininkai, kurie kartu su seniūnijos darbuotojais buvusiame Sungailiškių pradinės mokyklos pastate pertvarkė šildymo sistemą, atliko vidaus apdailos darbus. Dabar ten patalpas savo veiklai turi Sungailiškių bendruomenė ir medicinos punktas.

Tauragės muzikos mokykloje du viešuosius darbus atliekantys darbininkai per du mėnesius suremontavo ir atnaujino 12 muzikos mokymo klasių.

Ypač didelės atsakomybės ir laiko iš darbdavių reikalauja Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, skirti naujoms darbo vietoms kurti. Iniciatyva pradedama nuo įmonės verslo plėtros galimybių įvertinimo, paraiškos projektui rengimo. Kiekvienai naujai darbo vietai įkurti darbdaviui gali būti skiriama iki 32 tūkst. litų valstybės parama darbo priemonėms įsigyti ar darbo sąlygoms pritaikyti. Šiemet sėkmingai paraiškas parengė ir Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus įvykdė keturios Tauragės rajono įmonės. Jos įsteigė 11 naujų darbo vietų, kurias įsipareigojo išlaikyti ne trumpiau nei trejus metus. Iš viso Darbo birža kartu su darbdaviais įgyvendino šešis projektus. Buvo įsteigta 20 naujų darbo vietų, devynios jų – Jurbarko rajone.

Vieną didžiausių Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų šiemet sėkmingai įvykdė UAB „Nagoja“. Įmonė įsigijo naujas modernias grindlenčių šlifavimo, medienos frezavimo stakles, sumontavo staklių darbui reikalingą oro valymo sistemą, įsteigė keturias naujas darbo vietas darbo ieškantiems staliams-staklininkams. Nors „Nagoja“ projektą įgyvendino pirmą kartą, tačiau jis buvo atliktas sėkmingai ir sklandžiai.

– Turbūt galime teigti, kad Darbo birža padėjo mums išgyventi krizę. Prasidėjus ekonominiam sunkmečiui, nusprendėme beveik sustabdyti veiklą, dabar ją vėl atnaujinome. Situacija sunki, pakeitėme darbo veiklą, tai reiškia, atėjome į naują, perpildytą rinką. Darbo birža ne tik suteikė pagalbą, bet ir tapo patikimu partneriu. Tokiu metu labai svarbu, kad paramos metu ji laikėsi finansinių įsipareigojimų, nevėlavo, tai padėjo mums įgauti pagreitį, – pagyrų negailėjo „Nagojos“ direktorius Juozas Midvikis.

Dauguma minėtų Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų, taip pat vietinės užimtumo iniciatyvos bus vykdomos ir 2012-aisiais. Ir ateinančiais metais Tauragės teritorinė darbo birža kviečia darbdavius bendradarbiauti kuriant naujas darbo vietas, dalyvauti įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus ir kitas minėtas priemones, tokiu būdu prisidedant prie nedarbo Tauragės rajone mažinimo.

Perengta bendradarbiaujant su Tauragės teritorine darbo birža

Nuotrauka
darbas
Įkelta:
2022-06-24
Tauragiškiai – verslūs žmonės. Taip drąsiai galima sakyti pažvelgus į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pateiktus duomenis apie tai, kiek Tauragės rajono gyventojų turi verslo liudijimų ir kokia veikla pagal juos užsiima. Tauragės rajono savivaldybė prieš kurį laiką jau patvirtino ir naują fiksuotų mokesčių sąrašą verslo liudijimus kitais metais planuojantiems įsigyti žmonėms. 
Nuotrauka
kaire lina
Įkelta:
2022-06-11
12 metų vizažiste dirbanti Lina Kairė prieš pusę metų įkūrė savo makiažo studiją ir  pavadino ją „LK makiažo akademija“. Trijų vaikų mama įgijo teisės bakalaurą, dirbo prokuratūroje ir vis tiek nusprendė grįžti prie savo jaunystės svajonės – darbo grožio srityje. Dabar ji savo žiniomis dalijasi su kitais.
Nuotrauka
sumustiniu baras
Įkelta:
2022-06-08
Jaunimo pamėgtas Sumuštinių baras Spaustuvės g. jau užvėrė duris. Tiesa, nusiminti neverta – jis uždaromas ne visam laikui. Netrukus jis vėl pakvies lankytojus, tik jau kitoje vietoje. 
Nuotrauka
jovaru
Įkelta:
2022-06-04
Pukelių šeima darbuojasi šiltnamiuose Jovaruose. Šios veiklos pradininkai buvo tėvai Regina ir Petras Pukeliai, vėliau prisijungė ir sūnus Marius su žmona Daiva. Vienu metu surinkti visą šeimą sunku: vienas veža gėles ir daigus žmonėms į namus, kitas priima klientus vietoje, dar kitas rūpinasi gėlėmis. 
Nuotrauka
metalas
Įkelta:
2022-05-27
Už automobilį – 200 eurų, už aliuminį ratlankį – 10–12 eurai, už ketaus vonią – 15–30 eurų –  maždaug tiek metalo supirktuvės šiuo metu moka gyventojams už jų atvežtus daiktus. Metalų kainos, šį pavasarį rekordiškai augusios, dabar jau grįžta į normalias vėžes. Vis dėlto metalų kainoms pradėjus kristi supirkėjai nuostolių neskaičiuoja – tokios įvykių eigos jie tikėjosi. 
Nuotrauka
pienas
Įkelta:
2022-05-22
31-erių Gaudas Giedraitis  su šeima gyvena kaimyniniame Jurbarko rajone, Vadžgiryje, tačiau jo gaminamo avižų gėrimas jau ragavo dažnas tauragiškis. Jaunasis verslininkas pats stebisi, kaip sparčiai populiarėja jo su žmona Milda gaminamas produktas. Nors kelias iki galutinio produkto – tokio, kurį žmonės skanauja, giria ir stebisi jo nauda, –  buvo ilgas ir akmenuotas. Kaip sakoma, per kančias – į žvaigždes... Žinoma, iki žvaigždžių dar toli, tačiau dabar, nors dirbti tenka labai sunkiai, Gaudas jaučiasi esąs savo vietoje.  
Nuotrauka
tava
Įkelta:
2022-05-17
Kartais net ir neoficialūs renginiai turi oficialumo, kai sakomos sveikinimo kalbos, teikiami apdovanojimai, pagerbiami nusipelniusieji. Toks beveik oficialus renginys vyko ir praėjusį penktadienį – į šventę Liberty Beach Wake Park rinkosi Tauragės apskrities verslininkų asociacijos nariai: pagerbti sukaktuvininkų, pasveikinti geriausių ir pabendrauti neoficialioje aplinkoje, skambant kauniečių grupės „DixXband“ grojamai muzikai.
Nuotrauka
pinu
Įkelta:
2022-05-11
Tauragiškė Indrė Čistiakova pinti makramė technika pradėjo prieš ketverius metus. O jos įkurta studija „PinuPinu“ greit švęs pirmąjį gimtadienį. Pasak Indrės, studija yra jos kūrybos namai. Pradėdama organizuoti edukacijas moteris jautė pagiežą iš jau pinančiųjų, kad moko, kad atsiras konkurentų. I. Čistiakova iš viso makramė technikos mokė jau 170 žmonių, bet iš jų pynimu toliau užsiėmė vos 7 asmenys, tad ji konkurencijos nebijo, sako, jog sveika konkurencija yra naudinga kiekvienam verslui.
Nuotrauka
benetai
Įkelta:
2022-05-07
Prieš kelerius metus į Šikšnių kaimą nusprendusi atsikraustyti jauna Benėtų šeima sugalvojo, kad nemažas plotas laisvos žemės prie namo gali būti panaudotas prasmingiau, tad planavo išsikasti tvenkinį, tačiau planus sujaukė paragautos nuostabaus skonio šilauogės. Nors prieš 4 metus šeima dar gyveno mažo stebuklėlio Elijaus laukimu, nusprendė neatidėlioti ir pradėti auginti šilauoges. Apie rūpesčius ir džiaugsmus įgyvendinant sumanymą papasakojo Ligita.  
Nuotrauka
verslas
Įkelta:
2022-04-14
Savivaldybė kviečia pasinaudoti Tauragės rajono savivaldybės teikiamomis finansavimo galimybėmis. Pastarajame tarybos posėdyje rajono politikai atnaujino smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašą. Pasinaudoti teikiama parama dabar bus dar paprasčiau. 
Nuotrauka
kavine
Įkelta:
2022-04-13
Miesto viešojo maitinimo sferoje – šiokios tokios permainos: Bažnyčių gatvėje jau porą mėnesių užsukti kviečia nauja kavinukė „Coffeine“, anksčiau populiari buvusi „Vero cafe“ užvėrė duris, o viešbutyje įsikūrusi kepyklėlė, kurioje irgi galima buvo išgerti kavos, keičia savininkus. 
Nuotrauka
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2022-04-10
Aukštupių kaime gyvenantys Vitalija ir Saulius Steponaičiai darbuojasi augalų versle nuo pat jaunystės. Klientų jiems tikrai netrūksta – jų atvyksta iš visos Lietuvos. Šeima atvirauja, kad po gaisro sudegus šiltnamiui jau planavo nuleisti rankas ir viską mesti. Vis dėlto viską atstatę dirba toliau.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-03-27
​​​​​​​Dar nėra nė metų, kai prie didžiosios „Maximos“ duris atvėrė specializuota mėsos parduotuvėlė „Bekonas“. Per tą laiką apyvarta augo ne procentais, bet kartais, gerokai išsiplėtė asortimentas. O svarbiausia – ją įkūręs verslininkas Vilius Stumbra atidarė dar keletą tokių parduotuvių kituose miestuose, be to, baigia įrengti cechą, kuriame bus marinuojama mėsa.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-03-27
Lietuviai myli savo namus ir gamtą. Visi nori gyventi kuo gražesnėje aplinkoje, tačiau kad ji būtų graži, reikia įdėti daug darbo, aukoti savaitgalius. Nuvirtęs medis, plinkanti veja, ne vietoje augantis krūmas – tokių ir kitokių bėdų turi kone kiekvienas sodas, ir išspręsti jas dažnai – ne šeimininkų jėgoms, o ir aukoti visą laisvalaikį ne visiems norisi. Į pagalbą gali atskubėti Tauragėje įsikūrusi aplinkos tvarkymo įmonė „Skalvis“.
Nuotrauka
tava
Įkelta:
2022-03-05
Daugiau nei prieš du dešimtmečius Tauragėje įsikūrusi ir apskrities verslininkus vienijanti organizacija, kaip ir kasmet, savo narius sukvietė į ataskaitinį susirinkimą. Metinę ataskaitą pristatė prieš vienerius metus TAVA pirmininku tapęs UAB „Metta“ vadovas Marius Jucikas. Aptarti nuveikti darbai, projektai, problemos, pasidžiaugta pasiekimais.
Nuotrauka
sėklos
Įkelta:
2022-01-29
Sodininkai ir daržininkai jau nekantraudami laukia pavasario, o belaukdami neretai užsuka į sėklų parduotuves – pasmalsauti apie naujas sėklų rūšis ar priemones joms daiginti. Specializuotoje sėklų ir augalų parduotuvėje „Kad augtų ir žydėtų“, įsikūrusioje Šilalės gatvėje, juos pasitinkantis Vladas Alejevas patarimų negaili. Jis mielai pasidalino savo žiniomis ir su „Tauragės žinių“ skaitytojais.
Nuotrauka
nestle
Įkelta:
2022-01-28
Nuo šiol aukštos kokybės degalų galės įsipilti ir tauragiškiai – automatinių degalinių tinklas „Neste“ atidarė pirmąją degalinę Tauragėje. Vairuotojams patogioje vietoje, Dariaus ir Girėno gatvėje, įrengta degalinė veiks visą parą, joje bus galima ne tik įsipilti kokybiškų degalų, bet ir įsigyti priedo „AdBlue“ bei pasinaudoti automobilių stiklų ploviklio „EasyFill“ kolonėle.
Nuotrauka
biblioteka
Įkelta:
2022-01-28
Tauragės rajono savivaldybė nuosavybėn ruošiasi perimti turtą, kurio vertė – daugiau nei 147 tūkst. eurų. Šiuo metu jis patikėjimo teise valdomas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Įvairūs projektoriai, kompiuteriai, kita įranga skirta Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai siekiant plėtoti viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.
Nuotrauka
pastas
Įkelta:
2022-01-20
„Sodra“ perskaičiavo ir sausį jau moka padidintas senatvės ir kitas socialinio draudimo pensijas. Šiais metais jos buvo apskaičiuotos pagal naują principą. Į namus jas pristatys paštininkai. Tačiau kaimo vietovėse dėl netikslių duomenų pensijų išdavimas kai kuriems gavėjams gali sutrikti.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2021-12-12
„Čigonas sutiktas kaip priklauso!“ – juokiasi Vilma, vadinanti save Čigono merga. Mat augalų interjerui, kaktusų ir sukulentų parduotuvė „Čigono daržas“, iki šiol veikusi tik internete, fizinę parduotuvę Tauragėje atidarė būtent tą dieną, kai Pilies aikštėje – beje, matomoje per parduotuvės langą, – iškilmingai įžiebta kalėdinė eglė.
Nuotrauka
a
Lietuvos pašto nuotrauka
Įkelta:
2021-11-17
Lietuvos paštas informuoja, kad dėl pandemijos avialinijų, kuriomis keliauja ir pašto siuntos, skrydžių skaičius vis dar neatsistatė į įprastą režimą ir į kai kurias šalis siuntos keliauja ilgiau. Tarp tokių šalių – Kanada, JAV, Naujoji Zelandija, Australija, Jungtinė Karalystė. Nors iki švenčių dar daugiau nei mėnuo, atsižvelgiant į situaciją, šventiniais siuntiniais į užsienį rekomenduojama pasirūpinti kuo anksčiau, o vėliausias laikas juos išsiųsti, kad gavėjus  jos pasiektų dar iki švenčių, yra paskutinės lapkričio dienos.
Nuotrauka
tralas
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-11-17
Sudarytas sąrašas šalių iš kurių Lietuva importuoja daugiausiai naudotų automobilių: pirmąsias vietas dalinasi Vokietija, JAV, Belgija, Nyderlandai ir Danija. „carVertical“ atliko tyrimą, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, iš kokių šalių naudoti automobiliai atvyksta į Lietuvą.  
Nuotrauka
Onija
Įkelta:
2021-11-12
Ar yra tekę atsidurti tokioje situacijoje, kai prireikus supakuoti dovaną tenka nueiti ir nubėgti net į keletą parduotuvių norint rasti reikiamų priemonių: vienoje pavyko rasti tinkamą maišelį, kitoje – juostelę, trečioje – šilkinio popieriaus ar popieriaus drožlių? Man teko. Kaip teko ir nusivilti, kad šilkinio popieriaus atspalvis visiškai netiko prie maišelio spalvos, bet pasirinkimo neturėjau, nes prekių nei palyginti, nei suderinti galimybių nebuvo. Džiaugiausi bent tuo, kad turiu fantazijos ir dovaną supakavau laiku.