Kaip gyvensime Tauragėje šiais 2024 – aisiais ir koks mūsų savivaldybės biudžeto projektas?
Įkelta:
2024-01-15
Nuotrauka
savivalda
Aprašymas

Į pateiktus klausimus atsakė savivaldybės Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė ir savivaldybės Finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas.

,
Nuotrauka
ignas
Aprašymas

Ignas Kymantas Finansų skyriaus vedėjas

,
Nuotrauka
gintare
Aprašymas

Gintarė Rakauskienė

informacija@taurageszinios.lt
A
A

 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas ir Prezidento patvirtintas 2024 m. šalies biudžetas. Kyla minimali alga iki 924 Eur taip pat keičiasi ir biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai, didėja pensininkų pajamos, neapmokestinamo pajamų dydis kyla 20 procentų ir pasiekia 747 Eurus. Taip pat didėja socialinės išmokos, vaiko pinigai ir dar daug kitų pasikeitimų laukia. O kaip gyvensime Tauragėje šiais 2024 – aisiais ir koks mūsų savivaldybės biudžeto projektas? Į pateiktus klausimus atsakė savivaldybės Finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas ir savivaldybės Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė.

- Prieš keletą dienų pristatėte Tauragės rajono savivaldybės biudžeto projektą už beveik 86 mln. eurų. Kaip sekėsi suplanuoti biudžetą?

- Didžiausi iššūkiai buvo peržiūrėti biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientus, suplanuoti teisės aktams atitinkančius ir kitus reikalingus darbo užmokesčio fondo padidėjimus, įvertinti ir suplanuoti ženkliai padidėjusias socialinių išmokų išlaidas.

Taip pat  reikėjo suplanuoti finansavimą visiems administracijos 2024 metais įgyvendinamiems projektams. 2024 metų Biudžeto projekto rengimas vyko pagal mero potvarkiu nustatyta darbų grafiką. Darbus pavykto atlikti pagal nustatytus terminus. (Ignas)

- Biudžetas yra beveik 6 mln. eurų didesnis. Praėjusiais metais biudžetas taip pat augo, o per 5 metus biudžetas išaugo dvigubai. Kas lemia tokį spartų biudžeto augimą?

-Taip, visus paskutinius 5 metus savivaldybės biudžetai didėja, o paskutinius 3 metus augimas – intensyviausias. Augimą lemia trys pagrindiniai finansavimo šaltinai: Planuojamų dotacijų iš ES augimas projektų vykdymui, savarankiškųjų funkcijų finansavimas, kurį didina prognozuojamas didesnis gyventojų pajamų mokesčio  surinkimas 15,53 proc. Tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto planuojamas finansavimas didesnis 20,46 proc. (Ignas)

- Biudžetas yra surenkamas iš sumokamų mokesčių, bet detaliau pristatykite kokie yra savivaldybės biudžeto finansavimo šaltiniai arba iš kur kaip atsiranda pinigai savivaldybės biudžete?

- Savarankiškoms funkcijoms  finansuoti savivaldybė renka pajamas į biudžetą iš Gyventojų pajamų mokesčių, kuris yra pagrindinis ir didžiausias finansavimo šaltinis. Šį mokestį sumoka įmonės, kuriuose dirba Tauragėje gyvenamąja vietą deklaravę asmenys. Mažesnę dalį sudaro pajamos iš žemės mokesčių, nekilnojamo turto mokesčių, mokesčių už aplinkos teršimą, rinkliavos (už atliekų tvarkymą), nuomos mokesčių už valstybinę žemę, mokesčiai už gamtos išteklius. Šių mokesčių pajamos sudaro beveik pusę biudžeto – apie 45,6 mln.

Be mokesčių kita dalis biudžeto pajamų yra valstybės biudžeto dotacijos, kurios sudaro apie 32 proc. biudžeto. Šių pajamų paskirtis tikslinė - didžioji dalis pedagogų darbo užmokestis, valstybinių funkcijų vykdymas. Be pagrindinių pajamų (dotacijų ir mokesčių) savivaldybė gauna pajamas už suteiktas paslaugas, turto pardavimą, Europos sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšas projektams vykdyti. (Ignas)

- 5,8 mln. augimas yra labai ženklus. Ką tai reiškia galutiniame rezultate? Ar padidėjusį biudžetą suvalgys didėjančios išlaidos, ar vis dėlto tikimasis įgyvendinti ir didesnės apimties projektų? 

- Procentine išraiška biudžetas didėja šiek tiek daugiau nei 7 procentais. Didžioji dalis pajamų augimo nukreipta biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinimui, kuris buvo šių metų biudžeto prioritetas. Projektams skiriamas finansavimas iš savarankiškųjų funkcijų lėšų didėja nežymiai - 3 procentais ir siekia 7,6 mln., tačiau tai yra pakankama suma įgyvendinti strateginiuose planuose numatytus projektus. (Gintarė)

- Kokioms sritims yra skiriama daugiausiai biudžeto lėšų, o kurioms mažiausiai?

- Didžiausia dalis arba 38 proc. t.y 32,3 mln. skiriama švietimui. Antra pagal dydį sritis, kuri siekia 18 proc. arba 15,7 mln. Tai Socialinei apsaugai. Mažiausiai skiriama sveikatos apsaugai – 1 proc. tačiau tai nereiškia, kad savivaldybė šiai sričiai skiria mažiau dėmesio, tiesiog šios srities įstaigų išlaidos nėra įtrauktos į savivaldybių biudžetus. (Ignas)

- Kaip minėjote, didžiausia biudžeto dalis yra skiriama švietimui, net 32 mln. ir tai yra daugiau nei 2 mln. lyginant su praėjusiais metais. Kam didžiausia šių pinigų dalis skiriama, ar mokytojai sulauks didesnių algų?

- Didžioji dalis šios srities finansavimo yra skiriama darbo užmokesčiui t. y. - 24 mln. Eur. Pedagogų darbo užmokestis nuo šių metų sausio 1 d. auga 10 proc. Šiam darbo užmokesčio padidėjimui skiriama daugiau nei 2 mln. Eur. Nuo Rugsėjo 1 dienos teisės aktų nustatyta tvarka planuojamas dar 10 proc. darbo užmokesčio didinimas. Planuojamas finansavimas investicijoms į švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimą, kuriam numatyta 2,8 mln. Eur. Didesni asignavimai nei 2023 metais suplanuoti ir neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimui, neformaliojo mokinių sportinio ugdymo vykdomoms programoms finansuoti. Kaip ir praėjusiais metais numatytas finansavimas priemonei „mokyklų dalyvaujamasis biudžetas“, kuris didėja nuo 25 iki 40 tūkst. Eur. Mokyklų tarybos, įtraukdamos mokinius ir tėvus galės spręsti apie finansavimo paskirstymą. (Gintarė)

- Iš beveik 85 mln. 38,7 mln. yra skiriami darbo užmokesčiui. Kokių sričių darbuotojams yra mokamas šis darbo užmokestis, kiek jų turime Tauragės rajone ir kuriems jų daugiausiai skiriama lėšų?

- Rajone patvirtinti 1,9 tūkst. iš biudžeto išlaikomų etatų, kurie dirba biudžetinėse įstaigose ir seniūnijose t. y. dirba socialinėje srityje, švietimo, kultūros, savivaldybės valdyme, seniūnijų turto valdyme. Didžioji dalis arba 63 proc. darbo užmokesčio fondo skiriama švietimo srities darbuotojams. (Ignas)

- Taip pat iš biudžeto daugiau kaip 18 mln. skirta Turtui įsigyti? Ar jau galėtumėte įvardinti ką savivaldybė planuoja įsigyti?

- Didižioji dalis turto bus sukurta vykdant statybos rangos darbus: tęsiant Naujosios gatvės arba Tauragės miesto pietinio aplinkelio II dalies darbus, remontuojant miesto ir rajono gatves ir takus. Vykdant švietimo įstaigų modernizavimo projektus. Įrengiant nutolusę saulės elektrinę, vykdant sporto ir kultūros komplekso statybos darbus ir įrengiant daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštes. (Gintarė)

- Paminėjote pietinio aplinkkelio arba naujosios gatvės statybos darbus, tai kada galėsime naudotis  šia gatve?

- 2024 metų biudžeto projekte suplanuotas finansavimas žiedinės ir šviesoforinės sankryžoms įrengti. Atlikus šiuos darbus bus galima pradėti naudotis Naująja gatve. (Gintarė)

- 2,5 mln. tiek lėšų skirta Europos sąjungos projektams įgyvendinti. Kiek prie ES projektų paprastai prisideda savivaldybė, ir kodėl planuojama gauti mažiau finansavimo nei praėjusiais metais?

- Paprastai prisidedama 15-20 proc. iš savivaldybės biudžeto lėšų. 2023 metais gautas ES finansavimas didelės apimties projektams Naujosios gatvės įrengimui ir elektra varomų autobusų įsigijimui, kurie jau yra baigti. 2024 metais planuojama teikti paraiškas ir gauti finansavimą iš Europos regioninio plėtros fondo pagal Tauragės miesto tvarios plėtros ir 2023-2029 metų Tauragė+ funkcinės zonos strategijas. 2024 metais yra naujo finansavimo etapo pradžia, bus vykdomi projektų rengimo darbai ir pirkimų procedūros, todėl didžioji dalis finansavimo persikelia į 2025 metus. (Ignas)

- Turbūt vienas labiausiai gyventojams rūpimų klausimų yra būtent kelių infrastruktūros vystymas. Kiek šiais metais tam numatyta lėšų biudžete? Ar tam skirtų lėšų taip pat padidėjo, ar planuojama, kad už šias lėšas pavyks įgyvendinti daugiau darbų?

- Tai vienas iš reikšmingiausių padidėjimų šių metų biudžete. Kovo mėnesį iš LAKD bus skiriamas finansavimas, tuomet paaiškės galutinė suma. Tačiau prisidėjimui iš savivaldybės biudžeto suplanuota 1,9 mln. Eur. t. y. 800 tūkst. Eur daugiau lyginant su praėjusiais metais. Noriu atkreipti dėmesį, kad šios priemonės finansavimas per pastaruosius 3 metus padidėjo 4 kartus. Šios priemonės finansavimo padidinimas sudarys sąlygas ne tik atlikti daugiau darbų, bet ir greičiau pradėti seniūnijų kelių priežiūros darbus. Planuojamas 12 gatvių kapitalinis remontas. (Gintarė)

- Praėjusiais metais savivaldybė skolinosi pinigų, savo funkcijoms užtikrinti? Ar šiais metais taip pat buvo skolintasi, jei taip, kokiems projektams įgyvendinti yra skiriamos paskolos lėšos?

- Savivaldybė skolinasi tik investiciniams projektams finansuoti. 2023 metais savivaldybė skolinosi Švietimo įstaigų modernizavimo projektų įgyvendinimui. 2024 metais paskolos lėšos bus naudojamos Švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimo projektams, kurie didina, energijos vartojimo efektyvumą taip pat Meno mokyklos vidaus patalpų modernizavimui Sporto komplekso statybai, ir Šaltinio progimnazijos stadiono atnaujinimui. (Ignas)

- Kaip Gyventojai gali susipažinti su savivaldybės biudžeto projektu, ar gali teikti siūlymus. Kiek realiai patvirtintas biudžetas galėtų skirtis nuo dabartinio projekto?

- 2024 metų savivaldybės biudžetas skelbiamas savivaldybės internetinėje svetainėje, kurioje taip pat paskelbtas ir strateginis 3 metų veiklos planas su siektinais rodikliais ir planuojamais infrastruktūros darbais. Gyventojai gali teikti siūlymus iki sausio 16 dienos pabaigos. Visi pasiūlymai  bus svarstomi ir ieškoma galimybių finansuoti. Tikėtina, kad biudžeto projektas bus patikslintas, tačiau reikšmingų pasikeitimų manau nebus. Visų programų, priemonių finansavimas pristatytas tarybos nariams keliuose komitetuose, Savivaldybės kolegijos posėdyje. Taigi visi klausimai aptarti, išdiskutuoti, parengtas optimaliausias variantas. (Gintarė)

- Praėjusiais metais pavyko pradėti “Sporto ir kultūros komplekso“ statybas. Kiek šiam projektui biudžete numatyta lėšų? Ar pavyks savivaldybei užtikrinti visą reikalingą 19 mln. Eur finansavimą šiam projektui?

- 2024 metų savivaldybės biudžete numatyta – 5,7 mln. Eur, iš jų 4,5 mln, Eur. valstybės investicijų programos lėšos.  Savivaldybės administracija turi finansavimo planą visam šio projekto įgyvendinimui ir yra pajėgi įgyvendinti šį projektą, kadangi numatyti keli finansavimo šaltiniai. 8,7 mln. bus finansuojama iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų, ieškoma galimybių finansuoti šį projektą iš Es lėšų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad šio projekto įgyvendinimas neturės įtakos einamiesiems savivaldybės reikalams t.y. darbuotojų darbo užmokesčiui ir programų finansavimui. (Gintarė)

- Be šio didžiulio projekto, ar yra suplanuota  kitų darbų plėtojant Tauragės rajoną. Kurie šiais metais bus patys svarbiausi ir labiausiai gyventojų pastebimi?

- Manau gyventojai labiausiai pastebės Tauragės miesto pietinio aplinkkelio arba naujosios gavės sankryžų įrengimą ir II etapo t.y viaduko per Gedimino gatvę statybas. Įrengtą Automobilių stovėjimo aikštelę prie Tauragės m. Gedimino g. 6 ir 8, Žemaitės g. 3, namų. Suremontuotas gatves, modernizuotą meno mokyklą, atnaujintą Šaltinio progimnazijos stadioną, įrengtus naujus pėsčiųjų ir dviračių takus ir žinoma bus matomi mūsų naujojo sporto komplekso kontūrai. Visi kiti projektai kuriuos vykdys seniūnijos įgyvendindamos bendruomenėse iškeltas iniciatyvas. (Gintarė)

- Ir paskutinis tradicinis klausimas, kokį pajamų surinkimą planuojate ateityje, kaip jis keisi ir kokios perspektyvos laukia Tauragės?

- Tikėtina, kad pajamų augimas nebus toks spartus, kaip paskutiniuosius du metus, tačiau pakankamas finansuoti savivaldybės funkcijas. Mes su administracijos specialistais ir toliau aktyviai dirbsime siekiant pritraukti kuo daugiau dotacijų Tauragės rajonui. Visa Tauragės rajono strategija ir toliau orientuojama žaliąją kryptimi. (Gintarė)

Gyventojai savo pasiūlymus biudžeto projektui gali teikti iki sausio 16 dienos pabaigos. Biudžeto projektas yra skelbiamas savivaldybės internetinėje svetainėje, kurioje taip pat paskelbtas ir strateginis 3 metų veiklos planas su siektinais rodikliais ir planuojamais infrastruktūros darbais. Tad gyventojus raginame būti aktyviais ir teikti pasiūlymus biudžeto projektui.

Nuotrauka
gintare jav
Įkelta:
2024-01-25
Sausio 24 dieną, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur dalyvaus „Open World“ programos „Regional and Municipal Leaders and Climate Change“ projekte, skirtame regionų ir savivaldybių lyderiams, aktyviai dirbantiems aplinkos apsaugos bei klimato kaitos srityse.
Nuotrauka
giedre
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-21
Vakar darbą Tauragės rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės (pakaitinės vyriausiosios specialistės) pareigose pradėjo eiti Giedrė Kaveckienė.
Nuotrauka
darbuotoja
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-16
Šią savaitę kalbos tvarkytojos pareigas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje pradėjo eiti Deimantė Račiūnienė.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-08-02
Rajono mero potvarkiu patvirtintos ir paskirstytos lėšos antrojo pusmečio kultūros projektams. Iš viso išdalinta 32 111,65 euro. Didžiausia suma atiteko Tauragės kultūros centro teiktiems projektams finansuoti.
Nuotrauka
nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-26
Liepos 24 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistės (mero referentės) pareigas pradėjo eiti Viktorija Pociūtė, o Viešųjų pirkimų skyrių papildė specialistė – Agnė Gendrolienė.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-06-26
Seimas patvirtino Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, pagal kurį atsisakyta vadinamųjų kanceliarinių išmokų, o savivaldybių tarybų nariams bus mokamas darbo užmokestis. Jis sieks 20 proc. savivaldybės merų algos, kuri priklauso nuo savivaldybių gyventojų skaičiaus. Tauragės politikai gaus per 650 eurų.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka 
Įkelta:
2023-05-23
Savivaldybių tarybų narių finansų skaidrinimo projektas „Skaidrinam 2023“ šalyje sukėlė tikrą audrą – žurnalistui ir visuomenininkui Andriui Tapinui paviešinus, kaip savivaldybių tarybų politikai leidžia biudžeto lėšas savo veiklai vykdyti, pasipiktinimo dėl galimai neskaidriai naudojamų lėšų neslepia visuomenė, tyrimų ėmėsi ir specialiosios tarnybos. Nagrinėjamas ir Tauragės savivaldybės vadinamųjų kanceliarinių lėšų panaudojimas – tarybos narių veiklai skirtų lėšų pagrindimo dokumentų projektui „Skaidrinam“ mūsų savivaldybė dar nepateikė, o trečiadienį pranešta, kad Klaipėdos prokuratūroje bus aiškinamasi dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių lėšų panaudojimo.   
Nuotrauka
sveikatos remimas
Tauragės visuomenės sveikatos biuro nuotrauka
Įkelta:
2023-05-03
Paskutiniajame senosios kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemones. Joms įgyvendinti skirta per 70 tūkst. eurų. 
Nuotrauka
darbuotojai
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-02
Nuo šiandien Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus ir Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė Rasa Kavaliauskė. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-01
Trečiadienį į iškilmingą posėdį rinkosi naujoji savivaldybės taryba, dirbsianti ateinančius ketverius metus. Prisiekė 24 tarybos nariai ir antrajai kadencijai išrinktas rajono meras Dovydas Kaminskas. Dar vienas išrinktasis tarybos narys posėdyje nedalyvavo, apie priežastis neskelbiama.  
Nuotrauka
mero komanda
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Pirmasis sprendimas, kurį priėmė trečiadienį prisiekusi naujoji savivaldybės taryba, – mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo  valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus patvirtinimas. Komandoje – 8 pareigybės. Ketvirtadienį meras pasirašė potvarkius ir įvardijo pirmąsias komandos narių pavardes.