Paskirstė lėšas sveikatos gerinimo projektams
Įkelta:
2023-05-03
Nuotrauka
sveikatos remimas
Nuotraukos autorius:
Tauragės visuomenės sveikatos biuro nuotrauka
Aprašymas

Daugiausiai projektų pateikė Tauragės visuomenės sveikatos biuras 

 

informacija@taurageszinios.lt
A
A

Paskutiniajame senosios kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemones. Joms įgyvendinti skirta per 70 tūkst. eurų. 

Kaip sveikatos komiteto posėdyje kalbėjo savivaldybės gydytoja, vyriausioji specialistė Rūta Stasytienė, bendruomenės sveikatos taryba patvirtino 8 prioritetines sritis, pagal kurias organizacijos, mokyklos bei nevyriausybinės organizacijos galėjo teikti projektus. Šios sritys – priklausomybių prevencija, šeimos instituto stiprinimas, psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių prevencija,  fizinio aktyvumo skatinimas, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas bei ugdymas, lėtinių neinfekcinių ligų bei nutukimo prevencija, užkrečiamųjų ligų prevencija.

Buvo pateiktas 41 projektas, juos įvertinusi bendruomenės taryba nustatė, kad 32 projektai yra tinkami remti, 9 projektai atmesti kaip nesurinkę pakankamai vertinimo balų. Iš viso programai buvo skirta 72 600 eurų,  32-iem projektams paskirstyta 70 800 eurų, likę pinigai bus naudojami maudyklų vandens tyrimams.

Daugiausia lėšų – 6800 eurų – skirta  Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (VSB) projektui „Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai“. Lėšų skirta dar 7-iems VSB projektams: „Aktyvus bet kokiu oru“, „Sąmoninga tėvystė“, „Gerinkime psichikos sveikatą“, „Vaikų higienos įgūdžių ugdymas“ ir kt., iš viso VSB projektams įgyvendinti skirta kone pusė visų programos lėšų.

Tauragės sporto centrui, įgyvendinsiančiam projektą „Tauragės rajono Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, sveikatinimas bei fizinis aktyvumas vandenyje“, skirta 4 tūkst. eurų.

VšĮ Žmogaus socialinės integracijos centrui, pateikusiam projektą  „M-E-S (MĄSTAU, ESU, SIEKIU)“, skirta 4000 eurų. 

„Šaltinio“ progimnazija pateikė du projektus: „Gyvenimo žemėlapis“, kuriam skirta 3500 eurų, ir  „Sveikas vaikas – sveika bendruomenė“, kuriam skirta 2500 eurų. Jovarų mokyklos projektams skirta gerokai mažiau lėšų: projektas „Judėk, pažink, tobulėk“ gavo 700 eurų, „Gyvenkime sveikai ir prasmingai“ – 500 eurų. Skirta lėšų ir kitų ugdymo įstaigų – Skaudvilės gimnazijos, „Aušros“ progimnazijos, Suaugusiųjų mokymo centro, Profesinio rengimo centro, vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ir kt. projektams. 

Projektui „Sveikas senėjimas – 4“, kurį įgyvendins Tauragės senjorų trečiojo amžiaus universitetas, skirta 3000 eurų. Savo projektus galės įgyvendinti ir Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas – dviem jo pateiktiems projektams skirta po 500 eurų, Tauragės vyrų krizių centras, kurio projektui „Situacija-sprendimas-rezultatas“ skirta 800 eurų. Tauragės švč. Trejybės parapijos projektui „Ilgai ir laimingai“ skirta 500 eurų, kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ projektui „Sportuokim Tauruose“ – 800 eurų, Lauksargių globos namų projektui „Sveika ir tvari mityba“ – 300 eurų, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro projektui „Renkuosi veikti“ – 500 eurų, Editos Gaižauskienės projektui „Vaikų zoo sportas“ – 1000 eurų.

Taryba patvirtino praėjusiais metais Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitas.

Pernai buvo paremta 27 projektai, jiems skirta 28 700 eurų.  

Nuotrauka
gintare jav
Įkelta:
2024-01-25
Sausio 24 dieną, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur dalyvaus „Open World“ programos „Regional and Municipal Leaders and Climate Change“ projekte, skirtame regionų ir savivaldybių lyderiams, aktyviai dirbantiems aplinkos apsaugos bei klimato kaitos srityse.
Nuotrauka
savivalda
Įkelta:
2024-01-15
 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas ir Prezidento patvirtintas 2024 m. šalies biudžetas. Kyla minimali alga iki 924 Eur taip pat keičiasi ir biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai, didėja pensininkų pajamos, neapmokestinamo pajamų dydis kyla 20 procentų ir pasiekia 747 Eurus. Taip pat didėja socialinės išmokos, vaiko pinigai ir dar daug kitų pasikeitimų laukia. O kaip gyvensime Tauragėje šiais 2024 – aisiais ir koks mūsų savivaldybės biudžeto projektas? Į pateiktus klausimus atsakė savivaldybės Finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas ir savivaldybės Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė.
Nuotrauka
giedre
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-21
Vakar darbą Tauragės rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės (pakaitinės vyriausiosios specialistės) pareigose pradėjo eiti Giedrė Kaveckienė.
Nuotrauka
darbuotoja
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-16
Šią savaitę kalbos tvarkytojos pareigas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje pradėjo eiti Deimantė Račiūnienė.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-08-02
Rajono mero potvarkiu patvirtintos ir paskirstytos lėšos antrojo pusmečio kultūros projektams. Iš viso išdalinta 32 111,65 euro. Didžiausia suma atiteko Tauragės kultūros centro teiktiems projektams finansuoti.
Nuotrauka
nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-26
Liepos 24 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistės (mero referentės) pareigas pradėjo eiti Viktorija Pociūtė, o Viešųjų pirkimų skyrių papildė specialistė – Agnė Gendrolienė.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-06-26
Seimas patvirtino Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, pagal kurį atsisakyta vadinamųjų kanceliarinių išmokų, o savivaldybių tarybų nariams bus mokamas darbo užmokestis. Jis sieks 20 proc. savivaldybės merų algos, kuri priklauso nuo savivaldybių gyventojų skaičiaus. Tauragės politikai gaus per 650 eurų.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka 
Įkelta:
2023-05-23
Savivaldybių tarybų narių finansų skaidrinimo projektas „Skaidrinam 2023“ šalyje sukėlė tikrą audrą – žurnalistui ir visuomenininkui Andriui Tapinui paviešinus, kaip savivaldybių tarybų politikai leidžia biudžeto lėšas savo veiklai vykdyti, pasipiktinimo dėl galimai neskaidriai naudojamų lėšų neslepia visuomenė, tyrimų ėmėsi ir specialiosios tarnybos. Nagrinėjamas ir Tauragės savivaldybės vadinamųjų kanceliarinių lėšų panaudojimas – tarybos narių veiklai skirtų lėšų pagrindimo dokumentų projektui „Skaidrinam“ mūsų savivaldybė dar nepateikė, o trečiadienį pranešta, kad Klaipėdos prokuratūroje bus aiškinamasi dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių lėšų panaudojimo.   
Nuotrauka
darbuotojai
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-02
Nuo šiandien Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus ir Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė Rasa Kavaliauskė. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-01
Trečiadienį į iškilmingą posėdį rinkosi naujoji savivaldybės taryba, dirbsianti ateinančius ketverius metus. Prisiekė 24 tarybos nariai ir antrajai kadencijai išrinktas rajono meras Dovydas Kaminskas. Dar vienas išrinktasis tarybos narys posėdyje nedalyvavo, apie priežastis neskelbiama.  
Nuotrauka
mero komanda
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Pirmasis sprendimas, kurį priėmė trečiadienį prisiekusi naujoji savivaldybės taryba, – mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo  valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus patvirtinimas. Komandoje – 8 pareigybės. Ketvirtadienį meras pasirašė potvarkius ir įvardijo pirmąsias komandos narių pavardes.