Bibliotekai – 90 metų: viskas prasidėjo nuo dešimties knygų
Įkelta:
2021-10-15
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Nuotraukų koliažas
Aprašymas

Bibliotekos pastatas 1984 m. (kairėje) ir 1994 m.

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos feisbuko nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka

 

 

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos feisbuko nuotrauka
Aprašymas

 „Didžiuojuosi visais profesinės bendruomenės  nariais – nuo viešosios bibliotekos iki kiekvieno kaimo filialo“, – sako M. Parnarauskienė (sėdi pirma iš dešinės)

 

 

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
Aprašymas

Larisa Kopaitė

 

 

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
Aprašymas

Pastatas Bažnyčių gatvėje, kuriame 5-7 dešimtmetyje veikė rajoninė biblioteka ir vasaros skaitykla.

 

 

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
Aprašymas

Bibliotekos pastatas 1984 m.

 

 

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
Aprašymas

Bibliotekos pastatas 1994 m.

 

 

margarita@taurageszinios.lt
A
A

Praėjusį penktadienį Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka paminėjo ypatingą datą – Tauragės valstybinio centralinio knygyno skyriaus (dabartinė biblioteka) 90-ųjų įsteigimo metinių šventę. Ta proga viešojoje bibliotekoje rinkosi garbingi svečiai, perskaityta  laudacija pirmajai bibliotekos vadovei Larisai Kopaitei ir bibliotekos darbuotojams. O bibliotekos gyvenimas mūsų mieste prasidėjo 1931 m. Ir pirmosios patalpos nebuvo net panašios į įstaigą – tada įsikurta mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje. Miestiečiams buvo siūloma pasirinkti vieną iš dešimties knygų. Pirmoji bibliotekos vadovė nustebtų išvydusi, kokia biblioteka dabar.

Pradžia – 10 knygų

Praėjusį penktadienį susirinkusius į B. Baltrušaitytės bibliotekos skaitykloje vykusį šventinį renginį su bibliotekos istorija supažindino renginio vedėjas, kraštietis aktorius Juozas Gaižauskas. 

Nuotrauka
a
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos feisbuko nuotrauka

– Šiandien bibliotekoje yra daugiau nei septyniasdešimt tūkstančių leidinių. Įkurta 1931 m. biblioteka turėjo dar vieną labai unikalų dalyką – jai vadovavo Larisa Kopaitė. Ji buvo pirmoji direktorė, o įstabu tai, kad ji buvo vienintelė moteris tuo metu Lietuvoje turėjusi du aukštojo mokslo diplomus. Ji turėjo matematikos ir fizikos daktaro laipsnį. Mirė L. Kopaitė 1952 m. ir yra palaidota senosiose miesto kapinėse. Tai toks išsilavinęs ir garbus žmogus vadovavo pirmajai Tauragės bibliotekai, – renginio metu kalbėjo J. Gaižauskas.

Nuotrauka
a
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Apie pirmuosius įstaigos gyvavimo dešimtmečius biblioteka yra išsaugojusi duomenis iki 1952 bei nuo 1955 metų. Ko gero, viena svarbiausių įstaigos datų yra 1931 m. birželio mėnuo, kai Švietimo ministras Tauragėje leido įsteigti Valstybės centralinio knygyno skyrių, o jo vedėja patvirtinta aukštąjį matematikės ir fizikės išsilavinimą įgijusi L. Kopaitė. 

1931 m. biblioteka įsikūrė mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje, privačiose patalpose, fonde turėdama tik 10 knygų. Vėliau jų paaukojo privatūs asmenys, įvairios organizacijos. Metų pabaigoje bibliotekoje jau buvo 480 knygų. Didesnė lankytojų dalis buvo mokyklinis jaunimas, mažiau – inteligentų ir darbininkų, kaimo žmonės užeidavo tik turgadieniais.

Kaip „Tauragės žinioms“ sakė Laima Pikčiūnienė, Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografė kraštotyrai, kur tiksliai stovėjo namas, kuriame įsikūrė pirmoji biblioteka, nėra žinoma.


Šaulių rūmuose nebuvo patogu

B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos duomenimis, 1934 m., Tauragėje pastačius Šaulių rūmus (dabartiniai Kultūros rūmai), biblioteka-skaitykla buvo įkurta viename kambaryje antrajame aukšte. Vėliau skaityklai buvo skirtas dar vienas kambarys, tačiau patalpos buvo blogos, nepritaikytos. Ten kultūrinė įstaiga veikė iki 1940 m. vidurio. Prieš karą sovietinė valdžia biblioteką iš Šaulių rūmų iškėlė į namelį Vytauto gatvėje, kurį tiksliai, tokių duomenų neišliko.

1937 m.  Valstybinio centralinio knygyno Tauragės skyrius perorganizuotas į Tauragės valstybinę viešąją I eilės biblioteką.

Naujai įstaigai trūko lėšų, inventoriaus. Skaitytojai mokėdavo užstatą ir abonentinį mokestį. Nuo jo buvo atleidžiami mokiniai, kareiviai, beturčiai. Už kiekvieną pavėluotą dieną grąžinti knygą imta 10 ct bauda. Ši tvarka galiojo iki 1940 m.

1941–1944 m. karo metu namas Vytauto gatvėje, kuriame buvo įkurdinta biblioteka, išliko sveikas, tačiau knygų fondas labai nukentėjo. Buvę bibliotekos skaitytojai prisiminė, kad vedėja L. Kopaitė neturėjo ką pasiūlyti jiems skaityti. Viskas buvo išvogta, išnešiota, išdraskyta.

Pokario metais bibliotekai trūko ne tik knygų, bet ir baldų. Buvo silpnas apšvietimas, nebuvo kuro, todėl vakarais biblioteka būdavo uždaryta.

Nuotrauka
a
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Sovietinė valdžia kaimuose steigė klubus-skaityklas, užversdama jas beverte stalinine literatūra. Nepaisant darbo ideologizavimo, rajono bibliotekos stengėsi vykdyti savo tikrąją misiją – šviesti ir informuoti žmones.

Ima nebetilpti

Kaip „Tauragės žinioms“ sakė dabartinė įstaigos direktorė Meilutė Parnarauskienė, keitėsi santvarkos, knygų turinys, ideologiniai dalykai, bet žmonės visada mokėjo atsirinkti tai, kas jiems reikalinga, išmoko skaityti tarp eilučių.

– Pirmoji bibliotekos vadovė turėjo vieną nepritaikytą bibliotekai kambarį ir mažą knygų fondą. XXI amžiuje mes turime didžiulį fondą ir labai daug veiklų, kurios išplečia bibliotekos paslaugų sąrašą. Atsirado kompiuterių klasė, robotikos mokymų komplektai, dronai, vyksta daug susitikimų, vakarų, parodų, edukacinių veiklų. Grįžtame prie panašios situacijos, kai imame nebetilpti. Larisa Kopaitė, manau, nustebtų pamačiusi bibliotekos visumą ir virsmą. Ji tikrai didžiuotųsi, susipažinusi su bibliotekininkėmis, pamačiusi  jų kompetencijas, mūsų veiklas. Ir, aišku, ją išmuštų iš vėžių knygų įvairovė, jų poligrafinė kokybė, turinys ir vaizdas, – apie bibliotekos pokyčius ir tai, kas nustebintų pirmąją bibliotekos vadovę, kalbėjo M. Parnarauskienė.

Nuotrauka
a
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos feisbuko nuotrauka

Buvę vadovai

Kaip renginio metu pasakojo renginio vedėjas, nuo 1952 m. iki 1955 m. bibliotekos istorijos laikotarpis nėra ištirtas, nuo 1955 m. iki 1962 m. bibliotekai vadovavo Pranas Šebeda. Renginyje dalyvavo buvusio direktoriaus dukra Audronė Eidukevičė.

1963–1977 m. bibliotekai vadovavo Janina Birutė Venckienė. Tuo metu biblioteka buvo rajoninė, o vėliau įgijo centrinės bibliotekos statusą ir ėmė plėstis. Įstaiga turėjo tris miesto ir 29 kaimo filialus.

– Štai taip įstabiai augo Tauragės biblioteka. 1979–2009 m. bibliotekai vadovavo Vida Kazakevičienė, 2009–2017 m. – Sigitas Kancevyčius. Ir dar vienas dėmesio vertas faktas yra tas, jog nuo 1995 m. biblioteka pavadinta viešąja biblioteka. Ir lygiai prieš dešimt metų, 2011 m., šiai bibliotekai suteiktas Birutės Baltrušaitytės vardas, – pasakojo renginio vedėjas J. Gaižauskas.

Šiuo metu bibliotekai vadovauja Meilutė Parnarauskienė. Jos dėka įstaiga kasmet modernėja, čia dirba jaunatviškas kolektyvas, organizuojama aibė renginių, o artimiausiuose planuose – įstaigos pastato rekonstrukcija. Tikimasi įrengti priestatą su terasa ir renginiams skirtomis erdvėmis.

Nuotrauka
s

 

Nuotrauka
kovo 11
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-10
Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiemet ją minime ypatingai – ir su pasididžiavimu, kad Tauragė šiemet gali didžiuotis Lietuvos kultūros sostinės titulu, ir skausmu širdyje už dėl savo laisvę kasdien kraują liejančią Ukrainą. 
Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-25
Nors dabar Užgavėnės – linksmų pramogų ir „žiemos išvarymo“ šventė, jos tikroji prasmė buvo visai kitokia. Užgavėnių apeigos perteikia daug gilesnius dvasinius, religinius dalykus. Kažkada tai buvo bene esmingiausia senosios lietuvių religijos šventė, skirta mitinio-kosmologinio šviesos pergalės prieš tamsą įvykio kasmetiniam apeiginiam pakartojimui. Užgavėnių kaukes kūrė ir tauragiškis tautodailininkas Antanas Bagdonas, palikęs gilų pėdsaką, ryškų autorinį stilių. Jos eksponuojamos Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ šalia kitų jo kūrinių. Apie šio menininko sukurtas kaukes ir jų reikšmę papasakojo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Kultūros-edukacijų skyriaus vedėja Renata Jančiauskienė.
Nuotrauka
Užgavėnių linksmybės Tauragėje
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-24
Antradienį mieste ne vienas sukluso išgirdęs linksmą muziką, pamatęs šėlstančius persirengėlius. Tauragės kultūros centro kolektyvas nuotaiką kėlė nuo pat ryto – Užgavėnių šventę pradėję „Blūdnasčiu“ Centro turguje, vėliau keliavo per įstaigas, o vakare įsikūrė prie Tauragės kultūros centro – kepė blynus, šoko, degino Morę.
Nuotrauka
deives
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-13
Vasario 3-iąją Tauragės pilies kiemelyje startavo vienas įspūdingiausių šių metų Lietuvos kultūros sostinės reginių – instaliacija „Deivių giesmės“, moderniais vaizdo bei garso sprendimais atkreipianti dėmesį į etnografinę kultūrą. Instaliacija veiks iki kovo 26 dienos ir atgis kiekvieną ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarą.
Nuotrauka
genute
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-02-12
„Surišti... Lietuvos lietumi ir Taurage“ – taip pavadintas renginys šeštadienį sukvietė tauragiškius į Kultūros rūmus. Tai buvo tarsi giminės susitikimas – tokia šilta atmosfera tvyrojo salėje, o dvi su puse valandos pralėkė tarsi akimirka.
Nuotrauka
kulturos sostine
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-31
Sausio 20-ąją Tauragės pilies kiemelyje oficialiai atidaryti Lietuvos kultūros sostinės metai. Ypatingus mūsų kraštui metus pradėjo įspūdingas teatralizuotas šviesos ir muzikos performansas „Kultūros muitinė – penki keliai“, sutraukęs gausų būrį žiūrovų.
Nuotrauka
meide
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-01-25
Muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ 2021-ųjų metų nugalėtoja Meidė Šlamaitė kaip padėką už palaikymą tauragiškiams vasario 3-iąją Tauragės kultūros rūmuose rengia koncertą. Jame skambės tik autorinės jaunosios dainininkės dainos, o jai akomponuos kanklėmis. 
Nuotrauka
kulturos sostine
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-17
Šie metai Tauragės kultūros bendruomenei itin svarbūs, nes miestas tampa Lietuvos kultūros sostine. Visko bus daugiau – žvilgsnių, susidomėjimo, turistų, veiklų. Lietuvos kultūros sostinės titulas Tauragei leis kurti ir įgyvendinti naujas kultūros idėjas ir iniciatyvas, padedančias atskleisti krašto identitetą ir žaliausio miesto Lietuvoje viziją, puoselėti miesto kultūros tradicijas ir jomis dalintis. Tai šansas parodyti Tauragės kultūrą Lietuvos ir užsienio gyventojams. Įspūdingas metų atidarymo renginys – sausio 20-ąją. 
Nuotrauka
sausio13
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-13
Šiandien minima Laisvės gynėjų diena daugumai paliko neišdildomų prisiminimų ir dovanojo galimybę gyventi laisvoje šalyje. Vyresnieji prisimena patys dalyvavę pasipriešinime prieš sovietų kariuomenę, o jaunoji karta vertina jų pasiaukojimą dėl Lietuvos nepriklausomybės. O pagerbti kovotojų už laisvę tauragiškiai kviečiami į pilietinę akciją „Sustok už didvyrius“.
Nuotrauka
ieva feja
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-12-18
Dviejų vaikų mama Ieva Račkauskienė nusprendė pradėti vesti kalėdines edukacijas. Pasak moters, viename gyvenimo taške, kai jau, atrodo, buvo viską pasiekusi, suprato, kad yra nelaiminga ir eina netinkamu keliu, kuris neteikia džiaugsmo. Ji apsisprendė keisti gyvenimo kelią po to, kai baigė chemijos doktorantūros studijas, 6-erius metus dirbo kosmetikos pramonėje ir susilaukė dukrytės. Būtent dukra ir padėjo jai atverti akis į džiaugsmingą gyvenimą, prisiminti savo vaikystę, suvokti, ko trokšta širdis. 
Nuotrauka
adventas
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-12-05
Advento laikotarpis skirtas apmąstyti, nurimti ir neskubant ruoštis gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms. Bendruomenėse prasideda pasiruošimas šventėms, vyksta įvairios edukacijos. Pirmajam advento savaitgaliui buvo ruošiamasi kurti advento vainikus. Pačios įvairiausios edukacijos organizuojamos daugelyje bendruomenių.
Nuotrauka
krastotyra
Tauragės kraštotyros draugijos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Praėjusią savaitę atšvęsta pirmoji atsikūrusios Tauragės kraštotyros draugijos gyvavimo sukaktis. Šia proga patvirtintas ir naujasis draugijos logotipas, aptarti metų pasiekimai bei pasidalinta naujais planais.
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Po visų rudens darbų šeštadienį į Lauksargių kultūros namuose organizuojamą šventę „Šv. Martyno šokiai ir dainos“ sugužėjo seniūnijos gyventojai ir svečiai. Dalyviai supažindinti su šios šventės tradicijomis, legendomis bei burtais.
Nuotrauka
diksaitis
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-10-31
Prieš Visų šventųjų ir Vėlinių dienas daugelis mūsų vis dažniau susimąsto ne tik apie mirusius artimuosius, bet ir neišvengiamą savo pačių gyvenimo pabaigą. Daugeliui pažįstamos katalikų tradicijos bei papročiai, tačiau Tauragės rajone gyvena nemažai ir  evangelikų liuteronų. Tad kaip jie suvokia mirtį bei mini šias dienas?  
Nuotrauka
helovinas dvare
Tauragės dvaro bendruomenės nuotrauka
Įkelta:
2022-10-29
Po praūžusio šviesos ir moliūgų  festivalio Švėkšnoje pasigrožėti, o gal ir pasibaisėti helovino grožybėmis galėsime Tauragės dvaro šiurpnakčio vakarėlyje. Organizatoriai žada, kad išgąsčio tikrai netrūks. Nepamirškite įėjimo mokesčio – pokštų ir saldainių.
Nuotrauka
aukso vainikas
Juozo Petkevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2022-10-29
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ surengta liaudies vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei kryždirbystės meistrų kūrinių regioninė konkursinė paroda dėl „Aukso vainiko“ nominacijos, kurią 2005 m. įsteigė Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Iškilmingo parodos uždarymo metu komisija įvertino pateiktus darbus, paskelbė laureatus ir atrinko geriausius kūrinius respublikiniam turui, kurio metu trys geriausi meistrai iš visos Lietuvos bus apdovanoti simboliniais „Aukso vainikais“.
Nuotrauka
geguzine
Bronislovo Ambrozos nuotrauka
Įkelta:
2022-10-26
Spalio 15-ąją Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras „į krūvą sudėjo“ net du renginius: vos pasibaigus respublikinei tradicinių kapelų šventei „Mildos gegužinė“ visi nuskubėjo į tradicinių šokių vakaronę suaugusiesiems „Grajyk, muzikonte, – kaimynele šuoks“. Smagu buvo visiems – skambėjo dainos ir melodijos, trepsėjo visi – ir jaunas, ir senas.
Nuotrauka
paroda jazz
Mortos Mikutytės/„Fotojūra“ nuotraukos
Įkelta:
2022-10-07
Nuaidėjo VIII tarptautinio festivalio „Džiazo dienos Tauragėje“ akordai. O atmintin įsirėžę momentai, nuotaikos prisimintos dviejų fotografų parodoje, atidarytoje Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Fotografijos galerijoje rugsėjo 29-ąją. Tauragiškiai kviesti pamatyti fotografų užfiksuotus įspūdingiausius bei jaukiausius momentus.
Nuotrauka
alekna
Joanos Suslavičiūtės nuotrauka
Įkelta:
2022-09-24
Tauragiškis 16-metis Vilius Alekna aktyviai įsitraukia į savanorišką veiklą, o šiemet dar ir išrinktas į Jaunimo Europos komandą (JEK). Nors „Versmės“ gimnazistas mokslams skiria daug laiko, jo randa ir užsiimti mėgstamais dalykais – domisi informacinėmis technologijoms, dalyvauja šaulių bei JEK veiklose.
Nuotrauka
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-09-12
​​​​​​​Tauragėje vienas kitą atradę ir grupę, pavadintą „Neradau“, subūrę, o šiuo metu Vilniuje studijuojantys 4 atlikėjai su šypsena prisimena ir labiausiai įsiminusius kuriozus, ir nesėkmes, patirtas ant scenos. Tauragiškiai Kostas Patašius (20 m.), Julius Bučinskas (19 m.), Anelė Matrosovaitė (20 m.) ir Greta Jonelytė (19 m.) aistrą muzikai atrado skirtingai, tačiau pradėję groti kartu išmoko ir ne vieną bendrą pamoką. 
Nuotrauka
MENU FESTAS
Įkelta:
2022-08-19
Praėjusį savaitgalį Tauragėje nugriaudėjo penktą kartą surengtas „Menų Festas“, tapęs puikia terpe skleistis jauniems menininkams. Šiemet į festivalio rėmus tilpo įvairiausios meno formos: performatyviosios poezijos varžytuvės „Slemas su ragais“, kuriose susirungė net 14 poetų, savo darbus eksponavo dešimtys dailininkų ir fotografų iš visos Lietuvos, scenoje pasirodė net 12 muzikos grupių. „Tauragėje jaunimo organizuojamas muzikos, vizualiųjų menų, slemo festivalis orientuotas į jaunimo auditoriją yra vertas dėmesio reiškinys“, – įsitikinusi Renata Karvelis.
Nuotrauka
moxie
Įkelta:
2022-08-13
Praėjusių metų lapkritį susikūrusi jaunimo roko grupė „Moxie“ skinasi savo kelią į žvaigždes. Grupę sudaro šauni penkių nenustygstančių vietoje narių komanda: gitaristė Luka Bagdonaitė, solistas Mantas Aldukevičius, gitaristas Matas Jonas Piečia, būgnininkas Mantas Jancevičius bei bosine gitara grojantis Kristupas Andriukaitis. Po truputį pradėjusi groti Tauragės atviroje jaunimo erdvėje vėliau grupė persikėlė į Tauragės kultūros centro rūsį. Jaunuoliai džiaugiasi, kad Tauragės kultūros centro direktorius juos priėmė ir suteikė galimybę repetuoti. Laikui bėgant juos po truputį pradėjo kviesti į renginius.