Kelias į kraštotyrą – lankant senolius ir užrašant jų istorijas
Įkelta:
2021-05-17
Nuotrauka
bazinienė
Aprašymas

Elenos Bazinienės feisbuko paskyros nuotrauka

,
Nuotrauka
k
Aprašymas

Elenos Bazinienės feisbuko paskyros nuotrauka

,
Nuotrauka
k
Aprašymas

Elenos Bazinienės feisbuko paskyros nuotrauka

Lomių kaimo bendruomenė pirmininkė, mokinių mylėta ir mylima pedagogė, entuziastinga kraštotyrininkė. Tiesiog – aktyvi ir energinga moteris, nuoširdi ir darbšti kaimynė bei kolegė. Tai tik maža dalis epitetų, tinkančių prieš kelias dienas gimtadienį atšventusiai lomiškei Elenai Bazinienei. Dar viena dovana jai tapo žinia, kad jos parengta knyga „Kol neišpustė laiko vėjai“ ką tik pasibaigusiame 8-ajame konkurse „Tauragės metų knyga 2020“, kuriame dalyvavo net 19 knygų, pripažinta populiariausia pažintine knyga. 

– Kiek metų dirbote mokykloje? Kokių prisiminimų išsinešėte iš mokyklos? 

– Mokyklai atidaviau daugiau kaip keturis dešimtmečius. Jaunystės metais buvo smagu dirbti  su vaikais, juos mokyti gimtosios kalbos, įvairiais būdais keliauti. Nemažai nuvažiuota dviračiais lankant gimtojo krašto kampelius, susipažįstant su senaisiais gyventojais, užrašant vietovardžius, kurių nemenka dalis jau išnykusi. Malonu, kai buvę mokiniai prisimena, pasveikina švenčių progomis ar sutikti nepraeina pro šalį. 

– Ar esate kilusi iš šio krašto? Kokia jūsų giminės istorija?

– Mano giminės šaknys  netoliese, anoje Tauragės pusėje – Žygaičiuose. Ten gimiau, ten prabėgo gražiausios moksleiviškos dienos. Nuo vidurinės baigimo prabėgo penkiasdešimt metų! Šiais metais vyks jubiliejinis klasės susitikimas, į kurį suvažiuos klasės draugai iš visos Lietuvos. Lankysime kapus, ten amžinajam poilsiui atgulę dalis mūsų mokytojų, klasės draugų. Prisiminimai gana malonūs, susitikus, manau, „ges lempa nuo kalbų“, kaip dainuoja V. Šiškauskas. Mus mokė geri, pasišventę mokytojai, diegę tikrąsias vertybes, įdavę mums supratimą apie tai, kas svarbiausia.

Giminės šaknys taip pat Žygaičiuose. Kaimo istorijoje – mano dėdžių ir tetų pavardės. Čia jų gyventa, dalyvauta tarpukario organizacijų veikloje ir kt.

– Kaip susidomėjote krašto istorija? Ką pavyko nuveikti ją saugant ir populiarinant?

– Krašto istorija – labai įdomi sritis. Ypač malonu bendrauti su senaisiais kaimo žmonėmis, šviesiais, dar menančiais karo metus, patyrusiais tremtį, pokarį. Taip ir prasidėjo mano kelias į kraštotyrą su mokiniais lankant senolius, jų klausant, užrašant pasakojimus.

Iš to gimė ir kaimo muziejus, po kruopelytę nešant padovanotus eksponatus pirmiausia į mokyklą, vėliau – į kuriamą Lomių krašto istorijos ir etnografijos muziejų. Esu labai dėkinga buvusiam ilgamečiam Mažonų seniūnijos seniūnui Jonui Samoškai, kuris pirmasis pasiūlė patalpas muziejaus steigimui ir daug padėjo įsikuriant. Šiandien mūsų muziejus gana žinomas, jį aplanko atvykstantys svečiai, kraštiečiai, rajono moksleiviai – visi, kam įdomus mūsų kraštas. Turime susukę ir dokumentinį filmą „Prie gaivaus tėviškės šaltinio“, kuriame užfiksuoti senieji Lomių gyventojai, kurių dalies jau nebėra tarp gyvųjų.

– Jūsų išleistoji knyga „Ko neišpustė laiko vėjai“. Ką į ją sudėjote? 

– Pirmiausia esu dėkinga Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešajai bibliotekai  už tai, kad ši knygelė išvydo dienos šviesą. Turiu dėkoti ir savo kaimo bibliotekininkei Gintarei Pavalkytei-Vasiliauskienei už teiktą projektą šio leidinio finansavimui.

Į knygą sudėjau tai, kas per paskutiniuosius trisdešimt metų buvo užrašyta ir tūnojo stalčiuje ar buvo kažkada skelbti rašiniai periodinėje spaudoje iš Lomių krašto istorijos. Seniai publikuoti  rašiniai spaudoje kraštotyros temomis nusimetė, dingo ar tiesiog žmogus laikraščius nusviedė krosnin. Knyga – kas kita, ji turi išliekamąją vertę. Manoji knygelė bus įdomi tiems, kam prie širdies krašto praeitis. Tiesa, knygoje užgriebta ir plačiau – kai kurie  rašiniai byloja apie tolimesnėse gyvenvietėse sutiktus įdomius žmones ar įvykius. Leidinį recenzavo Tauragės kultūrininkas, literatas  Eugenijus Šaltis. 

Knygos sutiktuvių Lomiuose dar nebuvo, sutrukdė karantinas. Lauksime, kada galėsime nevaržomi susitikti su žmonėmis, tuomet ir kviesime į knygos pristatymo renginį.

Su knyga pristatysime ir dar vieną leidinį – 2020 metais sudarytą atvirukų rinkinį „Lomių kultūrinės veiklos atspindžiai“, kuris buvo išleistas teikiant projektą Tauragės kultūros centrui. Rinkinyje užfiksuotas kaimo kultūrinis gyvenimas, vykęs per paskutiniuosius trisdešimt metų. Atvirukuose užfiksuotos buvusių švenčių  akimirkos, išvykos po Lietuvą, susitikimai su kraštiečiais, įdomiais žmonėmis. Visa tai išliks kaip mūsų gražaus ir veiklaus kaimo kultūrinio gyvenimo atspindys čia gyvensiančioms kartoms.

– Esate sudariusi ir dar vieną knygą „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“. Kaip ji gimė?

Ši knyga buvo išleista 2013 metais įgyvendinant vietos veiklos projektą „Lomių kaimo bendruomenės paveldo tąsa ir sklaida“. Knygą vadiname sutrumpintai – Lomių  krašto enciklopedija, kurioje trumpai apibūdinami  istoriniai įvykiai, užfiksuoti gamtos paminklai, suregistruoti vietovardžiai ir kt. Knygoje skelbti buvusių mokinių rašiniai, turintys išliekamąją vertę. Panaudota nemažai fotonuotraukų, trumpų pasakojimų apie vietos tremtinius, krašto darbštuolius ir kt. Liūdna pasidaro vartant knygą, nes daug paminėtų žmonių jau atgulė kaimo kapinėse. Bet kartu ir malonu, kad žmonės nebus pamiršti, kad juos primins įrašai knygos puslapiuose, ne vien akmuo kapinėse ženklins gyvenusį ir kūrusį  lomiškį.

– Kokių dar veiklų ir pomėgių turite?

Labai mėgstu memuarinę literatūrą. Skaitau. Įdėmiai seku kultūrines televizijos laidas. Mėgstu žemės ūkio darbus, malonu į sušilusią žemę sukišti rankas, pasisemti iš jos stiprybės, tvirtybės. Malonu stebėti iš žemės besikalantį daigelį, matyti besiskleidžiantį gėlės žiedą, jo augimą, rūpintis juo. Kita veikla sukasi apie kaimo muziejų, jo turtinimą ir kt. 

– Kur semiatės energijos, kas padeda nepasenti?

– Kartais pradžiugina giedras auštantis rytas, kartais – matytas geras filmas ar pabuvimas gamtoje, susitikimas su seniai matytais bičiuliais. Senstame visi, nuo to nė vienas nepabėgsime.

– Kaip sekasi jūsų bendruomenei? Kokiais darbais, rūpesčiais gyvenate?

– Neseniai turėjome visuotinę pavasarinę talką, į kurią susirinko nemažas būrys kaimo žmonių. Smagu, kad žmonėms (nors ne visiems) rūpi viešųjų erdvių aplinka. Aptvarkėme kai kuriuos objektus, ne viską suspėjome sutvarkyti. Aplinka reikalauja nuolatinės priežiūros. Netrukus sodinsime pačių užsiaugintą serenčių ties bendruomenės namais bei kaimo viešosiose erdvėse. Labai didelį darbą atlieka mūsų seniūnaitis Algimantas, besirūpinantis kaimo ūkiniais reikalais.

Kelia rūpesčių likę tušti pastatai – buvusi mokykla, senieji, baigiantys sugriūti kultūros namai (buvusi parapijos salė). Apie tai jau buvo rašyta spaudoje. 

Šiuo metu bendruomenės veikla apmirusi kaip ir kultūrinis gyvenimas. Labai laukiame, kada baigsis karantinas, kada galėsime nevaržomi susitikti. Laukia seniai suplanuoti renginiai, darbščiųjų kaimo žmonių sukurtų darbų parodų pristatymai  ir kt. 

Malonius darbelius atlieka po bendruomenės sparnu veikiantis  vaikų dienos centras,  jo veikla viešinama bendruomenės feisbuko paskyroje. Kaimo vaikai nebijo darbo, dalyvavo talkoje, švarino kaimo viešąsias erdves nuo šiukšlių. Vasarą mūsų vaikai padeda laistyti auginamas gėles. 

Vasarą planuojame tradicinę sporto šventę, kuria  paminėsime  bendruomenės septyniolikos metų gyvavimo sukaktį. Liepos pradžioje Lomiuose sutiksime „Poezijos pavasario“ svečius, poetus iš sostinės, kurie vyks į Tauragę, užsuks į poetės Birutės Baltrušaitytės tėviškę, čia skaitys savo poeziją.

Gyvename, džiaugiamės kiekviena diena, jei pavyksta atlikti ką nors gero, gražaus. 

Kalbėjosi Birutė Slavinskienė

Nuotrauka
spaudos

 

 

Nuotrauka
dainu dainele
Įkelta:
2022-01-17
Sausio 11-ąją Tauragės meno mokykloje (TMM) vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Kaip teigia konkurso organizatoriai, konkurse skambėjo daug gražių dainų ir muzikos garsų, kuriuos lydėjo konkurso dalyvių, jų mokytojų, tėvelių, žiūrovų ir vertinimo komisijos palaikymas ir jaudulys.
Nuotrauka
a
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2021-11-19
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ projektas „Kultūros muitinė“ jau trečius metus kvietė Tauragės pilies menėse įgyti naujų kultūrinių patirčių. Pilyje prasidėję kultūriniai mainai keliauja tolyn – nes muziejininkai mėgsta neapsiriboti tradiciniais sprendimais, eksperimentuoti. Taigi finalinis „Kultūros muitinės“ renginys – pleneras „Fotografika“ persikėlė į neįprastą erdvę – buvusią Skaičiavimo mašinų elementų gamyklą, įprastai tauragiškių vadinamą „Skaičiukais“. „Skaičiukai“ tapo istorija, bet moterys ir menas čia sugrįžo vienam vakarui.
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-10-15
Praėjusį penktadienį Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka paminėjo ypatingą datą – Tauragės valstybinio centralinio knygyno skyriaus (dabartinė biblioteka) 90-ųjų įsteigimo metinių šventę. Ta proga viešojoje bibliotekoje rinkosi garbingi svečiai, perskaityta  laudacija pirmajai bibliotekos vadovei Larisai Kopaitei ir bibliotekos darbuotojams. O bibliotekos gyvenimas mūsų mieste prasidėjo 1931 m. Ir pirmosios patalpos nebuvo net panašios į įstaigą – tada įsikurta mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje. Miestiečiams buvo siūloma pasirinkti vieną iš dešimties knygų. Pirmoji bibliotekos vadovė nustebtų išvydusi, kokia biblioteka dabar.
Nuotrauka
a
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2021-10-11
Melburne (Australija) gyvenantis 26-erių tauragiškis Benas Norvilas sako, kad svetur jį išviliojo galimybė studijuoti, tačiau nors šiuo metu ir gyvena labiausiai nuo Lietuvos nutolusiame žemyne, jis nepamiršta gimtųjų namų ir seka čia vykstančius pokyčius. Australijoje įgijęs kineziterapeuto išsilavinimą tauragiškis yra projekto „Globali Tauragė“ ambasadorius. „Tauragės žinioms“ jis pasakojo, kad užsienyje gyvenančių Tauragės ambasadorių tikslas – garsinti šio miesto vardą visame pasaulyje. 
Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2021-09-15
Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.
Nuotrauka
Jašinskienė
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-14
Atgimsta kažkada buvusi labai aktyvi mūsų krašto istorijai ir kultūrai neabejingų žmonių veikla – jie buriasi į asociaciją ir kviečia prisijungti visus, kurie nori daugiau sužinoti apie Tauragės krašto labui dirbančius žmones, susipažinti su krašto kultūros istorijos klodais. Steigiamasis asociacijos susirinkimas numatytas jau rugsėjo 15 dieną.
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2021-08-28
Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys. Apie jį kalbėta rugpjūčio 23-ąją Tremties ir rezistencijos muziejuje, plačiajai visuomenei atidarant Sąjūdžio kambarį. Sąjūdžio muziejaus Lietuva neturi, šiam itin reikšmingam šalies istorijos puslapiui skirta kukli ekspozicija yra tik dar viename – Panevėžio muziejuje. Į renginį gausiai susirinkę žmonės ne tik apžiūrėjo naująją ekspoziciją, bet ir išklausė Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės Eglės Červinskaitės pranešimą „Sąjūdžio gimimo Tauragėje kontekstai ir prielaidos“, diskusiją „Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų šiandien?“, sąjūdietės, dabar Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės bei sąjūdiečio, dabar Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario Sigito Mičiulio bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studento ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvio Nedo Tamašausko pasisakymus. 
Nuotrauka
a
Gretos Jonelytės nuotraukos
Įkelta:
2021-08-20
Ketvirtus metus Tauragės pilyje iniciatyvaus miesto jaunimo organizuojamas renginys – puiki galimybė atsiskleisti jauniems menininkams: savo darbus parodė fotografai, dailininkai, rašytojai, muzikantai, technologai ir kt. „Menų Festo“ tikslas – suburti pradedančius ir patirties turinčius menininkus iš visos Lietuvos bei pasidalinti jų kūryba su kitais. 
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-08-13
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka šiemet mini ne tik savo veiklos 90-metį – prieš 10 metų, 2011 m. rugpjūčio 30-ąją, bibliotekininkų bendruomenės prašymu Tauragės rajono savivaldybės taryba seniausiai Tauragės kultūros įstaigai suteikė kraštietės – literatūrologės, poetės, rašytojos ir vertėjos, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Birutės Baltrušaitytės (1940–1996) vardą.  
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-30
Kone kiekvieną savaitgalį tai viename, tai kitame rajone kaime vyksta šventės. Tradiciniai bendruomenių renginiai suburia jų narius, sukviečia svetur gyvenančius kraštiečius, atneša į kaimą šventinę nuotaiką, skatina bendrauti ir dalintis geromis emocijomis. Praėjusį savaitgalį linksminosi batakiškiai ir Trepų gyventojai: Batakiuose vyko Šv. Onos atlaidai ir kraštiečių šventė „Ona ir vėl kviečia grįžti į tėviškę“, o Trepuose surengta bendruomenės šventė „Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“. Abiejų šių kaimų bendruomenių pirmininkių Ritos Grinienės ir Jolantos Skrodenienės nuomonės sutampa: bendruomenių renginiai vienija ir ugdo. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-23
Šiandien, 16 val., Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ bus pristatyta paroda „Vasario 16-osios šventė 1919–1940 metais: susitelkimas ateičiai“. Šią kilnojamąją parodą, supažindinančią su Vasario 16-osios švente ir jos minėjimo tradicijomis 1919–1940 metais, parengė ir šalies regionų bendruomenėms dovanoja Lietuvos nacionalinis muziejus ir Signatarų namai. Specialiai šiai parodai muziejininkai sukūrė ir nuotaikingą edukaciją pagal rašytojo Antano Vienuolio tarpukariu skelbtas vizijas ir pranašystes, kaip Vasario 16-oji atrodys po šimto metų, t. y. dabar.
Nuotrauka
Eičas
Įkelta:
2021-07-21
Tauragės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremtinys“ birželio pabaigoje Telšiuose dalyvavo atminties koncerte „Dievo dovana, Lietuva, esi“, skirtame Rainių tragedijos 80-mečiui paminėti. O dabar, po ilgokos pertraukos, vėl repetuoja gyvai ir ruošiasi kitam renginiui, vyksiančiam Ariogaloje. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-20
20-metė Simona Bendikaitė šiais metais baigė Tauragės „Versmės“ gimnaziją. Meniškos sielos mergina pasakojo, kad Tauragėje pradėjo mokytis išėjusi iš vienos rajono mokyklos, kurioje patyrė sunkumų bendraudama su bendraklasiais. Patirti išgyvenimai, pasakojo ji, paskatino kurti.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-06-25
Artėjant Joninėms Tauragės kultūros centras kvietė tauragiškius ir miesto svečius į nuotaikingą šventę Taurų nuotykių parke. Dalyvaudami amatų demonstravime, prisimindami tradicijas, su muzika, šokiais, dainomis ir gera nuotaika visi linksminosi amatų ir muzikos šventėje.
Nuotrauka
geno
Įkelta:
2021-06-18
Pirmoji Tauragės kraštiečių šventė prie 15 metų surengta Vilniaus rotušėje, gi šiųmetinei, numatytai ryt, birželio 19-ąją, kraštiečiai rinksis netradicinėje aplinkoje – muziejuje „Duonos kelias“ prie Vilniaus Pilaitės vėjo malūno. Kaip visada, kraštiečiai išvys sceninių vaizdelių, o svarbiausia – galės bendrauti, diskutuoti, dainuoti, šokti kiek širdis geidžia.
Nuotrauka
atvi
Įkelta:
2021-06-18
Tūkstančiai mokinių prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“, skirtos paminėti Gedulo ir vilties dieną. Masinių gyventojų trėmimų pradžios 80-mečio proga Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, inicijavo Birželio 14-osios paminėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir kvietė prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“. Sveikinimus tremtiniams, politiniams kaliniams kūrė ir „Šaltinio“ progimnazijos, Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro ugdytiniai bei Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinio atstovai. 
Nuotrauka
zyd
Autorės ir Žydrės Macienės asmeninio albumo nuotraukos
Įkelta:
2021-05-30
Karantinas, uždaręs žmones namuose, ne vienam tapo depresijos priežastimi. Vis dėlto kai kurie tuo metu tarsi atrado save iš naujo: prisiminė kadaise mėgtas veiklas, ėmė kurti – kas eiles, kas paveikslus ar dekoracijas, o kas tortus, ir taip įprasminti staiga atsiradusį laisvą laiką. Bibliotekininkė iš Skaudvilės Žydrė Macienė prisipažįsta niekada negalvojusi, kad jos tapyti paveikslai gali būti kam nors įdomūs, tačiau dabar jie tapo parodos eksponatais. Žydrė įsitikinusi: kiekvienas galime rasti kūrybiškų veiklų, kurios teikia malonumą, ir jei išdrįstume į jas pasinerti, depresijų tikrai būtų kur kas mažiau.
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-05-12
Tautodailininkas Juozas Galbogis – vienas Tauragės tautodailės veteranų. Šiandien jis švenčia garbingą 90-ies metų sukaktį. Garbaus amžiaus sulaukęs kūrėjas turi ką prisiminti – sunki vaikystė, karo metai, vingiuotas profesinis kelias. Vis dėlto turbūt maloniausi prisiminimai – apie kūrybos momentus ir, žinoma, šeimą – gausią, muzikalią ir talentingą. 
Nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
Įkelta:
2021-04-30
Tauragėje žinoma rašytoja Justina Trilikauskienė jau išleido savo 8-ąją knygą „Ant laikmečio šakos“. Naująjį poezijos rinkinį pristatančios tauragiškės gyvenimas vingiuotas. Irkutske gimusi ir Sibiro platybėse augusi, Klaipėdoje gyvenusi, o galiausiai Tauragėje atsidūrusi moteris su „Tauragės žinioms“ pasidalijo mintimis apie tai, kas yra rašytojas bei papasakojo apie spalvingą savo likimą, atvedusį ją į kūrybą.  Gimė tremtyje
Nuotrauka
tramtatulis
Įkelta:
2021-04-26
Išrinkti šių metų Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ vietinio rato laureatai, kurie Tauragės kraštui atstovaus  regioniniame rate Telšiuose. Nuotoliniu būdu organizuojamas tradicinis jaunųjų atlikėjų konkursas suteikė ne tik kūrybinio džiaugsmo, bet ir nemažai iššūkių. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-17
Tauragiškės Antaninos Aldonos Auksorienės gyvenimas nebuvo lengvas. Pokariu gimusi moteris augo be tėvų, sunkiai dirbo, neteko vyro, tačiau drąsiai žengė gyvenimo keliu. Tauragiškė, įveikusi likimo siųstus išmėginimus, nusprendė apie tai papasakoti kitiems. Tiesa, kaip pati sako, ant popieriaus lapo išgulė ne ištisa istorija, o tik gyvenimo nuotrupos. „Tačiau jose kiekvienas gali atrasti dalį savęs“, – kalbėjo A. A. Auksorienė.
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Pasibaigus nuotoliniam mokymui vaikai atkeliavo į mokyklą su gėlėmis ir šypsenomis – visi buvo pasiilgę mokyklos, mokytojų ir draugų. O „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokytoja Jolita Girulienė sulaukė dar ir dovanos –  ji gavo knygą, kurios autorius – jos auklėtinis Nedas Mencleris. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios Lietuvos televizija ir laida „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kvietė mokinius kurti laišką istorijai. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokiniai, kaip pasakoja jų mokytoja Jolita Girulienė, šia idėja labai susidomėjo ir noriai įsitraukė į laiško rašymą. O vienas jų, Jokūbas Jankus, rašęs laišką Stasiui Girėnui, sulaukė TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ padėkos! Vienintelis Tauragėje!
Nuotrauka
Skaudvilės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2021-04-04
Velykos yra pavasario, prisikėlimo šventė, o kiaušinis – vienas jo simbolių. Nuo seno gyvuoja tradicija prieš Velykas dažyti kiaušinius. Skaudvilės krašto muziejuje šiuo metu eksponuojama unikali – apie 1000 įvairių raštų ir spalvų Onos Balandytės skutinėtų margučių paroda.