Sausio 13-oji Tauragėje: žvakutės languose, vėliavos balkonuose, neužmirštuolių pieva ir skaudūs prisiminimai
Įkelta:
2021-02-10
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13
,
Nuotrauka
sausio 13

Tamsų ir tylų sausio 13-osios rytą nušvietė languose sužibusios žvakutės, o 13 valandą užkaukusi sirena širdį virpino visiems, ypač tiems, kurių prisiminimuose ši diena liks amžinai. Jaunesniems žmonėms ši diena gyva iš artimųjų pasakojimų ar dokumentikos. Ji mums visiems primena, kad mūsų tautos laisvė iškovota žmonių gyvybėmis. 30-ąjį kartą minint Laisvės gynėjų dieną Tauragės gatvėse nenusidriekė rankomis susikibusių žmonių gretos. Minėjome šią dieną kitaip, tačiau pagarbos ir dėkingumo tiems, kurie mums iškovojo laisvę, buvo nė kiek ne mažiau. 

Šventė kitokia, tačiau ne mažiau prasminga

Tauragiškiai buvo kviečiami prisiminti visus taikius, ryžtingus žmones, kurie dėl Lietuvos nepabūgo pasipriešinti, tuos, kurie dėl mūsų laisvės paaukojo gyvybes. 8 val. dešimčiai minučių namų, įstaigų languose visi kviesti uždegti atminties, vienybės ir pergalės žvakutes, pagerbiant žuvusius už mūsų šalies laisvę. 10 val. Tauragės kultūros centro feisbuko paskyroje vyko virtualus Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui skirtas minėjimas „Neužmirštuolių pieva“.

Nuotrauka
Neužmirštuolių pieva

Sausio 13-sios dienų įvykių prisiminimais, muzika, dainomis dalinosi Tauragės kultūros centro darbuotojai, meno kolektyvų vadovai, savanoriai. O Tauragės kultūros rūmų prieiga Sausio 13-ąją pasidabino Neužmirštuolių pieva – neužmirštuolės žiedas yra tapęs šios šventės atminimo simboliu.

Vidurdienį Tauragės Švč. Trejybės parapijos Youtube kanalu transliuotos Šv. Mišios už Lietuvą. 

O 13 val. Tauragės rajono savivaldybės administracija ir LIONS Tauragės klubas kvietė jungtis prie iniciatyvos „Sustok už didvyrius“ – visiems kartu sustoti už savo krašto Didvyrius, iškelti Lietuvos vėliavą ir nuspalvinti miestą trispalvėmis. Šįkart nesirikiavome pagrindinėse Tauragės gatvėse, tačiau pagerbėme Didvyrius stovėdami savo individualių namų kiemuose, daugiabučių balkonuose, iškėlę trispalves ir papuošę namų langus piešiniais, simbolizuojančiais laisvę ir Lietuvą.

Renginio akimirkas žmonės buvo raginami fotografuoti ir dalintis nuotraukomis. 

Nuotrauka
sausio 13

Jungėsi visi

Prie šios prasmingos akcijos jungėsi įmonės, įstaigos, šeimos, pavieniai žmonės. Valstybinėmis vėliavomis pasipuošė savivaldybės pastatas, Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka ir daugelis kitų įstaigų, privačių namų. 

Minėdama 30-ąsias tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines, prie kilnios iniciatyvos „Sustok už didvyrius“ virtualia žmonių grandine per Gaurę, Skaudvilę, Lomius, Tauragę, Dauglaukį, Dacijonus, Norkaičius, Dapkiškius, Sartininkus, Žygaičius, Lauksargius ir kitas vietoves prisijungė Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojai. Neatsiliko ir Tauragės krašto muziejus „Santaka“, Tauragės šeimos gerovės centro nakvynės namai, policijos pareigūnai rikiavosi Gedimino gatvėje – visa tai atsispindėjo socialiniuose tinkluose.

„Tvyrojo grėsmės nuojauta“

Sausio įvykiai net ir po 30 metų gyvi tauragiškio šaulio Raimondo Matemaičio atmintyje. Jis gali papasakoti labai daug, nes yra tų įvykių dalyvis. Raimondui visa tai prasidėjo dar 1988-aisiais, kai jis, būdamas studentas, įsijungė į Sąjūdžio veiklą, įkūrė studentų sąjūdžio grupę, aktyviai dalyvavo žaliaraiščių judėjime, netgi priklausė vadinamajam greitojo reagavimo būriui, kuris saugodavo mitingus, tiltus,  atstatomus paminklus, Sąjūdžio būstinę, „Raidės“ spaustuvę Kaune ir kitus pastatus.

Sausio įvykiai Raimondui prasidėjo dar sausio 8-ąją, kai jie su draugais buvo pakviesti saugoti Parlamento – buvo žinių, kad jį gali pulti. Pašnekovas prisiminė, kad perbėgo per bendrabučius, Žemės ūkio akademija davė autobusą, ir netrukus visi jau buvo Vilniuje. 

– Išsirikiavom kolonomis prie Parlamento. Iš tikrųjų atėjo rusai, bet jie tik klausinėjo, ko mes čia stovim, – prisiminė tauragiškis.  

Kitą kartą Raimondas su draugais į Vilnių atvažiavo sausio 10-ąją ir jau prabuvo kelias dienas. Pailsėdami pas kurso draugą, daugiausia laiko jie praleido prie Aukščiausiosios Tarybos. Sausio 11-ąją išgirdę, kad puolami Spaudos rūmai, pėsti pasileido ten, pakeliui jau girdėdami šūvius. Kol atėjo, rūmai jau buvo užimti. Išgirdę, kad puolama Policijos akademija, nuskubėjo ir ten. 

– Sausio 12-oji buvo ypatingai rami, – prisimena R. Matemaitis, – buvo šeštadienis. Dieną pailsėjom, o vakarop budėjom prie Parlamento, matėm, kaip gatvėmis važinėjo tankai. Du net susidūrė. Garsas – kurtinantis! Iki 21 val. ten pabuvom, matom, kad žmonių daug, aplink sustatyti autobusai, lengvosios mašinos, tad nuvažiavom prie televizijos bokšto. Per langą buvo iškišta aparatūra, jaunimas šoko, vyresni dainavo, kai kas dalijo sumuštinius, arbatą. Tačiau tvyrojo grėsmės nuojauta. Po vidurnakčio išgirdom, kad važiuoja tankai. Vieni žmonės pasiliko prie bokšto, kiti pasiryžo užstoti tankams kelią. Mes irgi. Atvažiavo tankas ir keli šarvuočiai, iš karinio sunkvežimio pabiro kariškiai. Jie ėmė šaudyti, bet ne į žmones, o į gatvės skiriamąją kelio juostą. Supratom, kad šaudo tikromis kulkomis. Jie ėmė važiuoti per aplink bokštą sustatytas mašinas, pervažiavo net per barstytuvą, o autobusą tanko vamzdis tiesiog perpjovė pusiau.

Kai tankas ir šarvuočiai ėmė artėti, žmonės buvo labai susigrūdę ir nesitraukė, tad prieiti arčiau buvo neįmanoma, ir Raimondas atsidūrė tolėliau. Kai ėmė šaudyti, garsas buvo, pasak Raimondo, kaip dešimt perkūnijų. 

– Nors prieš tanko vamzdį nestovėjau, savo akimis viską mačiau. Ir dabar vaikams pasakodamas sakau, kad galėjo visko būti, po tanko vikšrais galėjau atsidurti ir aš... O vienas mano draugas buvo stipriai sužalotas, – pasakojo Raimondas. 

Kai bokštas jau buvo užimtas, ėmė važiuoti greitosios, vaikinai nusprendė, kad dabar svarbiausia saugoti Parlamentą, ir nuskubėjo ten. Ten irgi – žmonių galybė. Visi meldėsi, giedojo. Nors tankai irgi važinėjo aplink, pulti Parlamento nesiryžo.

Raimondas prie Parlamento budėjo ir vėliau, padėjo statyti barikadas.

Vis dėlto jis įsistikinęs, kad Sausio 13-oji  yra labiau džiaugsmo diena.

– Nes mes nugalėjom, nors pergalė ir pareikalavo aukų, – sakė R. Matemaitis.

Istorinė atmintis suteikia dvasios stiprybės

Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas, kviesdamas tądien 13 val., kad ir kur bebūtume, sustoti už didvyrius, savo feisbuko paskyroje parašė: „Kova dėl Lietuvos Laisvės ir kruvini sausio 13-osios įvykiai negali ir niekada nebus pamiršti, nes ši istorinė atmintis kiekvienam iš mūsų suteikia įkvėpimo ir dvasinės stiprybės iš visų jėgų dirbti Lietuvai, kuri ir toliau drąsiai žengia Laisvės, 

Nepriklausomybės ir demokratijos keliu!“

„Tauragės žinių“ pakalbinta mokytoja Elena Bazinienė, paprašyta pasidalinti mintimis apie Sausio 13-ąją, sakė:

– Per trisdešimt metų išaugo nauja mūsų karta, kuri Sausio įvykių nepatyrė, apie kruvinąsias žudynes sužino iš vadovėlių, žiniasklaidos, artimųjų pasakojimų. Jaunimas privalo domėtis istorija, nes ateitis priklauso jiems! Atmintyje iškyla šaltosios 1991 metų sausio dienos, kurios mums, tuometiniams trisdešimtmečiams ir vyresniems,  buvo pažymėtos giliu susirūpinimu,  įsirėžusios širdyse visam gyvenimui. Gyvendami atokiau nuo sostinės, nepaleisdami iš rankų tranzistorių, gaudėme kiekvieną žodį, sklindantį  iš sostinės. Tačiau garsai iš radijo nutilo, televizija neberodė. Bet be informacijos likome neilgam. Pradėjo dirbti kitos stotys. Prieš tyvuliuojančias žmonių minias riaumojo tankai, pasiryžę sunaikinti tautos nepriklausomybę. Nekaltų žmonių gyvybės buvo sudėtos ant laisvės aukuro. To mes niekada negalime pamiršti! Beginklė minia, patriotinės dainos ir giesmės pasirodė stipresnės už tankų riaumojimą, šūvius. Iškovotoji  Laisvė – talpus, svarus žodis. Jame sutelpa Pareiga, Atsakomybė, Darbas „vardan tos Lietuvos“. Čia mes gyvename ir gyvensime, čia mūsų gimtinė, tėviškė, čia auga mūsų vaikai, anūkai, tad kaip Jos nemylėti ir nebranginti...

Tauragiškė Daiva Bankauskaitė-Šulcienė pasakoja šiomis dienomis irgi vis mintimis grįžtanti į tą laiką. Nors pačią sausio 13-ąją jos ten nebuvo, tą lemtingą sausį ji ne kartą važiavo į Vilnių ginti Parlamento, televizijos bokšto. Feisbuke pamačiusi sausio įvykių nuotraukas, ji sako būtinai jas parodysianti anūkui – jis labai domisi, kaip tada viskas buvo.

– Gaila, kad neturiu nuotraukų, – sako ji, – vasarą su anūku televizijos bokšte aplankėme ekspoziciją, skirtą Sausio 13-ajai. Prisiminiau tą jausmą, kaip parašiusi tokį kaip ir atsisveikinimo laišką – ir mamai, ir savo dar mažai dukrelei, sudėjusi ant stalo dokumentus, papuošalus, išvykau į Vilnių, o tiksliau – į nežinią. Virpuliai ir šiandien nubėga. Dabar pačiai keistai atrodo, kaip galėjau palikti dukrą, juk niekas nežinojome, kaip viskas gali baigtis... Tačiau tada visi buvome apimti euforijos, pasiryžę dėl tėvynės laisvės net gyvybę paaukoti... Būkim vieningi, neieškokime dėmių kituose. Stenkimės nuveikti gera dėl savo krašto, mylėkime jį ir būsime laisvi ir laimingi!

Nuotrauka
sausio 13

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė. 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė.

Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai – užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą – nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti. 

Nuotrauka
Spaudos

 

 

Nuotrauka
a
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2021-11-19
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ projektas „Kultūros muitinė“ jau trečius metus kvietė Tauragės pilies menėse įgyti naujų kultūrinių patirčių. Pilyje prasidėję kultūriniai mainai keliauja tolyn – nes muziejininkai mėgsta neapsiriboti tradiciniais sprendimais, eksperimentuoti. Taigi finalinis „Kultūros muitinės“ renginys – pleneras „Fotografika“ persikėlė į neįprastą erdvę – buvusią Skaičiavimo mašinų elementų gamyklą, įprastai tauragiškių vadinamą „Skaičiukais“. „Skaičiukai“ tapo istorija, bet moterys ir menas čia sugrįžo vienam vakarui.
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-10-15
Praėjusį penktadienį Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka paminėjo ypatingą datą – Tauragės valstybinio centralinio knygyno skyriaus (dabartinė biblioteka) 90-ųjų įsteigimo metinių šventę. Ta proga viešojoje bibliotekoje rinkosi garbingi svečiai, perskaityta  laudacija pirmajai bibliotekos vadovei Larisai Kopaitei ir bibliotekos darbuotojams. O bibliotekos gyvenimas mūsų mieste prasidėjo 1931 m. Ir pirmosios patalpos nebuvo net panašios į įstaigą – tada įsikurta mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje. Miestiečiams buvo siūloma pasirinkti vieną iš dešimties knygų. Pirmoji bibliotekos vadovė nustebtų išvydusi, kokia biblioteka dabar.
Nuotrauka
a
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2021-10-11
Melburne (Australija) gyvenantis 26-erių tauragiškis Benas Norvilas sako, kad svetur jį išviliojo galimybė studijuoti, tačiau nors šiuo metu ir gyvena labiausiai nuo Lietuvos nutolusiame žemyne, jis nepamiršta gimtųjų namų ir seka čia vykstančius pokyčius. Australijoje įgijęs kineziterapeuto išsilavinimą tauragiškis yra projekto „Globali Tauragė“ ambasadorius. „Tauragės žinioms“ jis pasakojo, kad užsienyje gyvenančių Tauragės ambasadorių tikslas – garsinti šio miesto vardą visame pasaulyje. 
Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2021-09-15
Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.
Nuotrauka
Jašinskienė
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-14
Atgimsta kažkada buvusi labai aktyvi mūsų krašto istorijai ir kultūrai neabejingų žmonių veikla – jie buriasi į asociaciją ir kviečia prisijungti visus, kurie nori daugiau sužinoti apie Tauragės krašto labui dirbančius žmones, susipažinti su krašto kultūros istorijos klodais. Steigiamasis asociacijos susirinkimas numatytas jau rugsėjo 15 dieną.
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2021-08-28
Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys. Apie jį kalbėta rugpjūčio 23-ąją Tremties ir rezistencijos muziejuje, plačiajai visuomenei atidarant Sąjūdžio kambarį. Sąjūdžio muziejaus Lietuva neturi, šiam itin reikšmingam šalies istorijos puslapiui skirta kukli ekspozicija yra tik dar viename – Panevėžio muziejuje. Į renginį gausiai susirinkę žmonės ne tik apžiūrėjo naująją ekspoziciją, bet ir išklausė Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės Eglės Červinskaitės pranešimą „Sąjūdžio gimimo Tauragėje kontekstai ir prielaidos“, diskusiją „Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų šiandien?“, sąjūdietės, dabar Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės bei sąjūdiečio, dabar Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario Sigito Mičiulio bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studento ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvio Nedo Tamašausko pasisakymus. 
Nuotrauka
a
Gretos Jonelytės nuotraukos
Įkelta:
2021-08-20
Ketvirtus metus Tauragės pilyje iniciatyvaus miesto jaunimo organizuojamas renginys – puiki galimybė atsiskleisti jauniems menininkams: savo darbus parodė fotografai, dailininkai, rašytojai, muzikantai, technologai ir kt. „Menų Festo“ tikslas – suburti pradedančius ir patirties turinčius menininkus iš visos Lietuvos bei pasidalinti jų kūryba su kitais. 
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-08-13
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka šiemet mini ne tik savo veiklos 90-metį – prieš 10 metų, 2011 m. rugpjūčio 30-ąją, bibliotekininkų bendruomenės prašymu Tauragės rajono savivaldybės taryba seniausiai Tauragės kultūros įstaigai suteikė kraštietės – literatūrologės, poetės, rašytojos ir vertėjos, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Birutės Baltrušaitytės (1940–1996) vardą.  
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-30
Kone kiekvieną savaitgalį tai viename, tai kitame rajone kaime vyksta šventės. Tradiciniai bendruomenių renginiai suburia jų narius, sukviečia svetur gyvenančius kraštiečius, atneša į kaimą šventinę nuotaiką, skatina bendrauti ir dalintis geromis emocijomis. Praėjusį savaitgalį linksminosi batakiškiai ir Trepų gyventojai: Batakiuose vyko Šv. Onos atlaidai ir kraštiečių šventė „Ona ir vėl kviečia grįžti į tėviškę“, o Trepuose surengta bendruomenės šventė „Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“. Abiejų šių kaimų bendruomenių pirmininkių Ritos Grinienės ir Jolantos Skrodenienės nuomonės sutampa: bendruomenių renginiai vienija ir ugdo. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-23
Šiandien, 16 val., Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ bus pristatyta paroda „Vasario 16-osios šventė 1919–1940 metais: susitelkimas ateičiai“. Šią kilnojamąją parodą, supažindinančią su Vasario 16-osios švente ir jos minėjimo tradicijomis 1919–1940 metais, parengė ir šalies regionų bendruomenėms dovanoja Lietuvos nacionalinis muziejus ir Signatarų namai. Specialiai šiai parodai muziejininkai sukūrė ir nuotaikingą edukaciją pagal rašytojo Antano Vienuolio tarpukariu skelbtas vizijas ir pranašystes, kaip Vasario 16-oji atrodys po šimto metų, t. y. dabar.
Nuotrauka
Eičas
Įkelta:
2021-07-21
Tauragės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremtinys“ birželio pabaigoje Telšiuose dalyvavo atminties koncerte „Dievo dovana, Lietuva, esi“, skirtame Rainių tragedijos 80-mečiui paminėti. O dabar, po ilgokos pertraukos, vėl repetuoja gyvai ir ruošiasi kitam renginiui, vyksiančiam Ariogaloje. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-20
20-metė Simona Bendikaitė šiais metais baigė Tauragės „Versmės“ gimnaziją. Meniškos sielos mergina pasakojo, kad Tauragėje pradėjo mokytis išėjusi iš vienos rajono mokyklos, kurioje patyrė sunkumų bendraudama su bendraklasiais. Patirti išgyvenimai, pasakojo ji, paskatino kurti.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-06-25
Artėjant Joninėms Tauragės kultūros centras kvietė tauragiškius ir miesto svečius į nuotaikingą šventę Taurų nuotykių parke. Dalyvaudami amatų demonstravime, prisimindami tradicijas, su muzika, šokiais, dainomis ir gera nuotaika visi linksminosi amatų ir muzikos šventėje.
Nuotrauka
geno
Įkelta:
2021-06-18
Pirmoji Tauragės kraštiečių šventė prie 15 metų surengta Vilniaus rotušėje, gi šiųmetinei, numatytai ryt, birželio 19-ąją, kraštiečiai rinksis netradicinėje aplinkoje – muziejuje „Duonos kelias“ prie Vilniaus Pilaitės vėjo malūno. Kaip visada, kraštiečiai išvys sceninių vaizdelių, o svarbiausia – galės bendrauti, diskutuoti, dainuoti, šokti kiek širdis geidžia.
Nuotrauka
atvi
Įkelta:
2021-06-18
Tūkstančiai mokinių prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“, skirtos paminėti Gedulo ir vilties dieną. Masinių gyventojų trėmimų pradžios 80-mečio proga Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, inicijavo Birželio 14-osios paminėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir kvietė prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“. Sveikinimus tremtiniams, politiniams kaliniams kūrė ir „Šaltinio“ progimnazijos, Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro ugdytiniai bei Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinio atstovai. 
Nuotrauka
zyd
Autorės ir Žydrės Macienės asmeninio albumo nuotraukos
Įkelta:
2021-05-30
Karantinas, uždaręs žmones namuose, ne vienam tapo depresijos priežastimi. Vis dėlto kai kurie tuo metu tarsi atrado save iš naujo: prisiminė kadaise mėgtas veiklas, ėmė kurti – kas eiles, kas paveikslus ar dekoracijas, o kas tortus, ir taip įprasminti staiga atsiradusį laisvą laiką. Bibliotekininkė iš Skaudvilės Žydrė Macienė prisipažįsta niekada negalvojusi, kad jos tapyti paveikslai gali būti kam nors įdomūs, tačiau dabar jie tapo parodos eksponatais. Žydrė įsitikinusi: kiekvienas galime rasti kūrybiškų veiklų, kurios teikia malonumą, ir jei išdrįstume į jas pasinerti, depresijų tikrai būtų kur kas mažiau.
Nuotrauka
bazinienė
Įkelta:
2021-05-17
Lomių kaimo bendruomenė pirmininkė, mokinių mylėta ir mylima pedagogė, entuziastinga kraštotyrininkė. Tiesiog – aktyvi ir energinga moteris, nuoširdi ir darbšti kaimynė bei kolegė. Tai tik maža dalis epitetų, tinkančių prieš kelias dienas gimtadienį atšventusiai lomiškei Elenai Bazinienei. Dar viena dovana jai tapo žinia, kad jos parengta knyga „Kol neišpustė laiko vėjai“ ką tik pasibaigusiame 8-ajame konkurse „Tauragės metų knyga 2020“, kuriame dalyvavo net 19 knygų, pripažinta populiariausia pažintine knyga. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-05-12
Tautodailininkas Juozas Galbogis – vienas Tauragės tautodailės veteranų. Šiandien jis švenčia garbingą 90-ies metų sukaktį. Garbaus amžiaus sulaukęs kūrėjas turi ką prisiminti – sunki vaikystė, karo metai, vingiuotas profesinis kelias. Vis dėlto turbūt maloniausi prisiminimai – apie kūrybos momentus ir, žinoma, šeimą – gausią, muzikalią ir talentingą. 
Nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
Įkelta:
2021-04-30
Tauragėje žinoma rašytoja Justina Trilikauskienė jau išleido savo 8-ąją knygą „Ant laikmečio šakos“. Naująjį poezijos rinkinį pristatančios tauragiškės gyvenimas vingiuotas. Irkutske gimusi ir Sibiro platybėse augusi, Klaipėdoje gyvenusi, o galiausiai Tauragėje atsidūrusi moteris su „Tauragės žinioms“ pasidalijo mintimis apie tai, kas yra rašytojas bei papasakojo apie spalvingą savo likimą, atvedusį ją į kūrybą.  Gimė tremtyje
Nuotrauka
tramtatulis
Įkelta:
2021-04-26
Išrinkti šių metų Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ vietinio rato laureatai, kurie Tauragės kraštui atstovaus  regioniniame rate Telšiuose. Nuotoliniu būdu organizuojamas tradicinis jaunųjų atlikėjų konkursas suteikė ne tik kūrybinio džiaugsmo, bet ir nemažai iššūkių. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-17
Tauragiškės Antaninos Aldonos Auksorienės gyvenimas nebuvo lengvas. Pokariu gimusi moteris augo be tėvų, sunkiai dirbo, neteko vyro, tačiau drąsiai žengė gyvenimo keliu. Tauragiškė, įveikusi likimo siųstus išmėginimus, nusprendė apie tai papasakoti kitiems. Tiesa, kaip pati sako, ant popieriaus lapo išgulė ne ištisa istorija, o tik gyvenimo nuotrupos. „Tačiau jose kiekvienas gali atrasti dalį savęs“, – kalbėjo A. A. Auksorienė.
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Pasibaigus nuotoliniam mokymui vaikai atkeliavo į mokyklą su gėlėmis ir šypsenomis – visi buvo pasiilgę mokyklos, mokytojų ir draugų. O „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokytoja Jolita Girulienė sulaukė dar ir dovanos –  ji gavo knygą, kurios autorius – jos auklėtinis Nedas Mencleris. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios Lietuvos televizija ir laida „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kvietė mokinius kurti laišką istorijai. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokiniai, kaip pasakoja jų mokytoja Jolita Girulienė, šia idėja labai susidomėjo ir noriai įsitraukė į laiško rašymą. O vienas jų, Jokūbas Jankus, rašęs laišką Stasiui Girėnui, sulaukė TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ padėkos! Vienintelis Tauragėje!
Nuotrauka
Skaudvilės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2021-04-04
Velykos yra pavasario, prisikėlimo šventė, o kiaušinis – vienas jo simbolių. Nuo seno gyvuoja tradicija prieš Velykas dažyti kiaušinius. Skaudvilės krašto muziejuje šiuo metu eksponuojama unikali – apie 1000 įvairių raštų ir spalvų Onos Balandytės skutinėtų margučių paroda.