Projektas „Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“: įprasminta „Amžinosios taikos“ istorija
Įkelta:
2021-12-25
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“/Juozo Petkevičiaus nuotrauka

informacija@taurageszinios.lt
A
A

Tauragę ir Smalininkus, Viešvilę vienija ne tik panaši geografinė padėtis, bet ir „Amžinosios sienos“ istorija. Per šias vietoves daugiau nei 500 metų ėjo siena, iš pradžių tarp LDK ir Kryžiuočių ordino, vėliau – tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Siena atskyrė vieną kultūrą nuo kitos, bet tuo pačiu vienijo pasienio gyventojus panašiais rūpesčiais ir aktualijomis. Visi pasienio džiaugsmai ir negandos liko surašyti Tauragės ir Smalininkų krašto kultūriniame ir gamtiniame pavelde. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras pasirašė jungtinės partnerystės sutartį, įsipareigodamas iki 2023 m. kartu įgyvendinti projekto „Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“ veiklas. O jų išties nemažai.

Dalijosi patirtimi

Nuotrauka
akimirka 

Kaip gimė šio projekto idėja? 

– Gyvenimas „parubežyje“ – neatsiejama Tauragės rajono tapatybės dalis, „Amžinosios taikos“ sienos atspindžiai lig šiol juntami mūsų kultūroje. Todėl svarbu ne tik žinoti istorinį kontekstą, bet ir suprasti, kaip jis veikia mūsų gyvenimus. Melno taikos sutartis – vienas ryškiausių momentų mūsų krašto istorijoje, nulėmusi Žemaitijos raidą, kuomet Lietuva atgavo visą Karšuvą ir šiaurinius Skalvos pakraščius, išsivadavo nuo kryžiuočių agresijos. Tad 600 metų jubiliejus – puiki proga giliau panagrinėti šį istorinį įvykį, ilgainiui tapusį svarbiu kultūriniu reiškiniu, dėl to su kolegomis iš Jurbarko krašto ir paruošėme jungtinį bei tęstinį projektą „Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“, – teigė Eglė Červinskaitė, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorė. 

O dr. Arvydas Griškus,Mažosios Lietuvos  Jurbarko krašto kultūros centro vadovas, pasakoja, kad bendrų renginių, bendro darbo su tauragiškiais patirties turėjo ir anksčiau, tad drąsiai atsiliepė į jų kvietimą prisijungti prie šio projekto. 

Nuotrauka
nuotrauka

– Projekto pavadinimas „Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“ atspindi ir istoriją, ir dabartinį gyvenimą, jis tinka ir projektui, ir mūsų bendradarbiavimui, – teigia jis.  

Šie metai buvo skirti nuodugniam pasiruošimui, kompetencijų įgijimui ir gerosios praktikos apsikeitimui tarp Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro. Kultūrinių kompetencijų ugdymo „Parubežiaus universitete“ pranešimus skaitė prof. Egdūnas Račius, režisierius Gildas Aleksa, istorikas Darius Kiniulis, meno vadovė Kristina Martinaitytė-Glinskienė, renginių organizatorė Renata Jančiauskienė, dr. Arvydas Griškus, fotografas Juozas Petkevičius. Abiejų institucijų darbuotojai vyko į ekskursiją, kurios metu aplankė Muitinės muziejų, Valstybės pažinimo centrą ir MO muziejų. 

Įvyko teatrališkas bendradarbiavimo sutarties pasirašymas ties buvusia siena prie Lauksargių. Renginys buvo įamžintas fotografijomis pagal iš anksto sukurtą scenarijų. Kartu su Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru sukurtas „Walk15“ trasos maršrutas, kuris tematiškai apėmė buvusios sienos atkarpą. Paminint Pasaulinę turizmo dieną įvyko teatralizuotas maršruto pristatymo renginys. Buvo sukurtas ir išleistas maršruto lankstinukas. 

– Gyvenimas „parubežyje“ – neatsiejama Tauragės rajono tapatybės dalis, „Amžinosios taikos“ sienos atspindžiai lig šiol juntami mūsų kultūroje. Todėl svarbu ne tik žinoti istorinį kontekstą, bet ir suprasti, kaip jis veikia mūsų gyvenimus, – teigė Eglė Červinskaitė, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorė.

Šis projektas – tęstinis. 2022 metais numatomos bendros veiklos 600-ųjų Melno taikos sutarties pasirašymo sukakties paminėjimui, o 2023 metais – Klaipėdos krašto prijungimo šimtmečiui. 

Maršrutas pristatytas teatralizuotai

Sukurtas bendras turistinis maršrutas Smalininkai–Viešvilė–Žukai–Tauragė–Lauksargiai. Maršrutas sukurtas bendradarbiaujant su Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru. Spalio 14 d. Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ vyko teatralizuotas naujo turistinio maršruto Smalininkai–Viešvilė–Žukai–Tauragė–Lauksargiai pristatymo renginys. Susirinkusius į renginį tauragiškius ir svečius pasitiko Tauragės pilies caro muitininkai ir gražioji menių dama. Pilies menėse buvo galima pajusti XIX amžiaus dvasią. Renginio dalyviai autobusu iš Tauragės vyko iki Viešvilės ir Smalininkų. Viešvilėje laukė trumpa edukacinė programa, buvo vaišinama kareiviška koše. Smalininkuose renginio dalyviai buvo supažindinti su tapytojos Lidijos Meškaitytės asmenybe ir darbais, kurie eksponuojami galerijoje, įrengtoje istoriniame pastate – buvusioje lietuviškoje Smalininkų pradinėje mokykloje. 

Maršrute – 25 objektai

Visą maršrutą galima rasti mobiliojoje vaikščiojimo programėlėje „Walk15“ pavadinimu „Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“. Bendras maršruto ilgis – 64 km. Maršrute pažymėti dvidešimt penki Smalininkų, Viešvilės, Žukų, Tauragės ir Lauksargių apylinkių lankytini objektai.

Nuotrauka
nuotrauka

Bendrame Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro sukurtame turistiniame maršrute viso pažymėti dvidešimt penki Smalininkų, Viešvilės, Žukų, Tauragės ir Lauksargių apylinkių lankytini kultūriniai, istoriniai ir gamtiniai objektai. 

Smalininkuose tai buvusi mokykla, paštas, buvęs uostas, buvusi muitinė, buvusi geležinkelio stotis, tiltelis, skiriantis Mažąją ir Didžiąją Lietuvą, Augustino Povilaičio sodyba, paminklas Augustinui Povilaičiui, Lidos (Lidijos) Meškaitytės sodyba. Viešvilėje – buvusi mokykla, buvę teismo rūmai, buvusio siaurojo geležinkelio tilto liekanos, žuvitakis, buvęs paštas, Kristaus atsimainymo bažnyčia ir lurdas. Žukuose – senoji pradinė mokykla, evangelikų liuteronų bažnyčia. Tauragės lankytini objektai – pilies pastatų kompleksas, paštas, Tauragės dvaro teritorija, Konvencijos paminklas, Melno taikos stendas prie Lauksargių. Lauksargiuose siūloma aplankyti patį miestelį, evangelikų liuteronų bažnyčią, geležinkelio stoties pastatų kompleksą.

Planai 2022 metams

Kitąmet planuojama maršrutą „Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“ pristatyti gidams, taip populiarinant kultūrinį turizmą Tauragės apskrityje, supažindinant kitų miestų gidus su nauju turistiniu maršrutu ir skatinant siūlyti jį turistams. 

Bus surengta ir edukacija „Amžinasis pasienis“ – gegužę Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras atvyks į Tauragės krašto muziejų „Santaka“ ir plačiajai visuomenei pristatys paruoštą teatralizuotą edukacinę programą pasienio tematika. Edukatoriai bus apsirengę istoriniais pasienieniečių rūbais. 

Planuojama ir atvirukų paroda iš Muitinės muziejaus. Balandžio–rugsėjo mėnesiais Smalininkuose, Tauragėje ir Viešvilėje bus eksponuojama Muitinės muziejaus paroda. Parodos pristatymo dienomis Tauragėje lankytojai bus kviečiami į muitinės kinologo edukacinę programą su šunimis, Smalininkuose pranešimą skaitys KU prof. dr. Vygantas Vareikis, Viešvilėje – KU doc. dr. Silva Pocytė.

Ketinama surengti ir konferenciją „Parubežiaus universitetas“, į kurią bus kviečiamos Tauragės ir Jurbarko krašto bendruomenės. Lektorius Gediminas Kulikauskas skaitys pranešimą „Sienos apsauga ir kova su kontrabanda Tauragės apylinkėse iki I pasaulinio karo“, VŠĮ Archeologijos centro atstovai – „Melno taikos sienos atkarpa tarp Baltijos ir Nemuno: sienos ženklų paieška ir tyrimų rezultatai“, Indrė Skablauskaitė – „Lietuvininkų papročiai, gyvensena, tradicijos“, Klaipėdos teritorinės muitinės specialistas – „Lietuvos muitinės istorija 1990–2021“.

Tęsiant projektą bus iškilmingai paminėta Melno taikos sutarties pasirašymas 600 metų jubiliejus. Viešvilėje rugpjūčio pradžioje vyks šventė tema „Amžinasis pasienis“, veiks  kiemeliai, susiję su pasienio  gyvenimu  (šių dienų pasieniečiai, Tauragės krašto muziejaus „Santakos“  istoriniai muitininkai, Smalininkų istoriniai pasieniečiai, tarpukario gyvenimo rekonstruktoriai, pasienyje gyvenę amatininkai), vyks koncertas. Smalininkų kultūros centre gegužės mėnesį vyks teatralizuotas pasienio vachmistro priėmimas, skirtas Melno sutarčiai paminėti, kurio programoje – profesoriaus Vygando  Vareikio pranešimas, senųjų atvirukų paroda, tarpukario gyvenimo rekonstruktoriai, koncertas (koncertuos retro grupė), vachmistro vaišės. Šiems renginiams bus gaminamos riboženklių reprodukcijos, kurios bus panaudotos ir 2023 metų „Gyvenimas šiapus ir anapus gyvenimas“ veiklose.   

Nauda – įvairiapusė

– Projektas „Gyvenimas šiapus ir anapus sienos“ muziejininkams ne tik tapo nuotykiu, kuriuo metu ne tik įprasminame „Amžinosios taikos“ istoriją ir dalijamės ja su lankytojais, bet ir patys praturtėjome – keldami kvalifikaciją ir gilindami tiek istorines, tiek antropologines žinias apie pasienio gyvenimą ir kultūrą. Bendradarbiavimas tarp kaimyninių rajonų įstaigų neša įvairiapusę naudą tiek jų darbuotojams, tiek gyventojams, nes dalydamiesi patirtimi ir idėjomis galime atrasti daug bendro istorinio konteksto, įdomesnių būdų įtraukti gyventojus į pažinimo procesą. Suvieniję jėgas su  Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru įsikūnijome į muitininkų ir pasieniečių vaidmenis, kad pristatytume istoriją įdomiai, patraukliai bei įtraukiančiai. Kitais metais pakviesime patirti šį bendrumo jausmą abiejų rajonų gyventojus per teatralizuotas veiklas, parodas, paskaitas, edukacijas. Kaip mums sekasi atspindėti pasienio kultūrinį tapatumą, galėsite įsitikinti patys, tad sekite naujienas, – kalbėjo E. Červinskaitė. 

Kad projektas visapusiškai naudingas, įsitikinęs ir Mažosios Lietuvos  Jurbarko krašto kultūros centro vadovas Arvydas Griškus. 

– Kai idėja gera, tai viskas ir sekasi, – teigia jis. – Projekto sėkmė dar ir tai, kad prie jo įgyvendinimo prisidėjo abi savivaldybės, taigi finansavimas dvigubėjo, tad buvo galima surengti daugiau užsiėmimų, mokymų, kurie savo ruožtu skatina gimdo idėjas. Į ministeriją jau iškeliavo dar vienas projektas. Taigi nauda išties didelė: yra naujas maršrutas, įsigijom kai kurių reikalingų dalykų, pasidarėm gerų renginių, du kolektyvai tapo draugais. Taigi nauda ir visuomenei, ir mums. 

Išanalizavus lankytojų skirtumus įžvelgtas poreikis į projektines veiklas įtraukti jaunimą, skatinant jį labiau domėtis savo krašto istorija ir kultūriniu-gamtiniu turizmu. Bus bendradarbiaujama su Tauragės jaunimo organizacija „Atvira jaunimo erdvė“. Taip projektas taps atviras ir dar labiau prieinamas jaunimui.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Tauragės ir Jurbarko rajonų savivaldybės.

Užs. Nr. 97

Nuotrauka
kulturos taryba
Nuotrauka
svari vasara
Įkelta:
2022-08-08
Antroji „Misija: švari vasara '22“ kryptis Žemaitijoje – Pagramančio regioninis parkas. Renginio dalyviai turėjo progą pabūti jaukiame, gamtos kurtame ir žmogaus patobulintame Lakštingalų slėnyje. Jie ne tik rinko šiukšles, bet ir puikiai praleido laiką. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-08-06
​​​​​​​Japonai įrodė, kad 2 val. nors kartą per savaitę pasivaikščiojus miške poveikio užtenka visai savaitei. Japonų gydytojai išrašo tokio tipo terapiją savo pacientams. Miško maudynės – pojūčius, sąmoningumą, atsipalaidavimą žadinanti Japonijoje gimusi terapija shinrin-yoku, pamažu įsitvirtinanti ir Lietuvoje. „Tauragės žinių“ skaitytojams apie miško maudynes papasakojo psichologė, miško maudynių gidė Ina Kalvanienė. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-08-06
Vasara, be abejonės, yra tas laikas, kai namų virtuvė iškeliauja į lauką ir vakarienė ar pietūs dažniau garuoja ant grilio. Nors lietuviai ypatingai prieraišūs šašlykams ir dažnai lepinasi seniai pamėgtais mėsainiais, grilio sezonui pagavus įkarštį, maisto ekspertai kviečia pasinerti į kulinarines improvizacijas lauko virtuvėje. Išbandykite gurmaniškus sumuštinius, kurie mėgstami užsienyje, bet dar mažai atrasti Lietuvoje.
Nuotrauka
gamta
Įkelta:
2022-08-05
Aukščiausia temperatūra šią savaitę laikysis apie 30 laipsnių šilumos, lietaus prognozuojama šeštadienį.
Nuotrauka
gamta orams
Įkelta:
2022-07-29
Savaitgalį šiluma dienomis kils iki 21 laipsnio šilumos, nedidelis lietus prognozuojamas tik sekamdienį.
Nuotrauka
svarivasara
Įkelta:
2022-07-29
Pagramančio regioninis parkas kviečia prisijungti prie „Misija: švari vasara‘22“ iššūkio „Vasarok. Žingsniuok. Rūšiuok“ rugpjūčio 5 d., penktadienį, nuo 10 iki 15 valandos, dalyvaujant nemokamame renginyje Pagramančio regioniniame parke, stovyklavietėje „Lakštingalų slėnis“.
Nuotrauka
Uogienė
Įkelta:
2022-07-24
​​​​​​​Mamos ir močiutės iš kartos į kartą perduoda tradiciją iš vasaros gėrybių virti uogienes, tačiau dažnam tai asocijuojasi su ilgu ir varginančiu gamybos procesu. Maisto ekspertai primena, kad uogienės nebūtinai turi būti verdamos. Sutrintos ir užšaldytos šviežios uogos išsaugo daugiau vitaminų bei suteikia įspūdį tarsi valgytumėte tik ką nuskintą vasaros derlių. 
Nuotrauka
Jogurtai
Įkelta:
2022-07-23
​​​​​​​Jogurtas puikiai tinka pusryčiams, desertams, salotų padažams ar gaiviems pietų patiekalams gardinti. Be žarnynui palankių probiotinių savybių, jogurtas pasižymi mineralų, baltymų ir vitaminų gausa. Graikiški, islandiški ir sojų jogurtai išsiskiria ne tik maistinėmis savybėmis, bet ir universalumu. Maisto ekspertė pasakoja, kuo skiriasi šie jogurtai ir kaip juos panaudoti, kai norisi mėgautis gaiviais bei nesudėtingais patiekalais.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-07-19
Trečius metus iš eilės viešojoje bibliotekoje sėkmingai įgyvendintas projektas  –  vaikų vasaros stovykla „Pozityvumo tiltas“. Tauragės B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje ir Žygaičių kaimo bibliotekoje savaitės trukmės dienos stovykloje iš viso dalyvavo net 96 vaikai.
Nuotrauka
gamta orams
Įkelta:
2022-07-19
Aukščiausia temperatūra šią savaitę laikysis apie 27 laipsnius šilumos, lietaus neprognozuojama.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-07-17
Jau devintus metus su šeima Kęsčių kaime gyvenančiai Sandrai Pakalniškienei kovo viduryje buvo pasiūlyta tapti kaimelio bendruomenės „Elbenta“ pirmininke. Ir anksčiau bendruomenės veikloje dalyvavusi moteris teigė, kad bendruomenei svarbu, kas jai atstovaus, bet dar svarbiau – kiekvieno bendruomenės nario indėlis, nes vieninga bendruomenė gali padaryti kur kas daugiau. 
Nuotrauka
gamta orams
Įkelta:
2022-07-15
Savaitgalį šiluma dienomis kris iki 16 laipsnių šilumos, lietus prognozuojamas visą savaitgalį.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-07-08
Jeigu kuris nors iš jūsų draugų mėgsta būti žvejų draugijoje, ragauti šviežiai pagautos žuvies žuvienę  ir tuo pačiu mėgautis ramybe arba aktyviai leisti laisvalaikį gamtoje prie vandens, tam tikrai verta rinktis poilsį Drevernoje. Tik kad ši svajonė taptų tikrove, reikia pasitelkti į pagalbą beta.lt, ir išsirūpinti poilsinės dovanos čekį. Tiesa, tokią dovaną galite paskirti ir sau su šeima, ir patikimiems bei ištikimiems draugams, kad visi kartu galėtumėte praleisti savaitgalį ar atostogų dienas žaviame žvejų kaimelyje.
Nuotrauka
gamta orams
Įkelta:
2022-07-08
Savaitgalį šiluma dienomis pakils iki 21 laipsnių šilumos, lietus prognozuojamas tik šiandienos rytui.
Nuotrauka
zygis
Įkelta:
2022-07-07
Jau šeštus metus iš eilės laisvalaikio centras „Fortūna“ liepos 6-ąją, Lietuvos valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, kvietė paminėti sportiškai – metant sau iššūkį įveikti 100 km kartu su bendraminčiais. Tarp 90-ies žygio dalyvių būta kaip niekad daug svečių Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Šiaulių, Raseinių, Šilalės, Vilniaus ir, žinoma, viso Tauragės regiono.