Jonas Jatautas: „Atrandame stebuklingą žodį „inžinerija“
Įkelta:
2022-06-09
Nuotrauka
jonas jatautas zalgiriai
Aprašymas

Jonas Jatautas akcentuoja, kad gimnazijos centre – mokinys. Raimondos Alysienės nuotrauka

 

,
Nuotrauka
zalgiriai laboratorija
Aprašymas

Raimondos Alysienės nuotrauka

50-metį paminėjusios Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas, mokyklai vadovaujantis šešerius metus, sako, kad mokyklos gyvenime tai trumpas laikas, bet pokyčių bendruomenėje įvyko nemažai – išgyventa daug iššūkių atnešusi pandemija, atidaryta gamtos mokslų laboratorija, viena pirmokų klasė jau mokosi pagal inžinerinio turinio modelį. Bendruomenė modernėja, auga mokinių skaičius. Tiesa, apie nacionalinius projektus direktorius kalba kritiškai, o Tūkstantmečio mokyklų programą prilygina Eurovizijos konkursui. 

– Šiemet gimnaziją mini 50 metų sukaktį. Tokio amžiaus žmogus pasiekęs brandą. O ką šie metai reiškia ugdymo įstaigai?

– Žmogaus gyvenime 50 metų yra jau nemažai, o visuomenės, organizacijos gyvenime tai yra nei daug, nei mažai. Organizacijos turi tam tikrą logiką – gimsta, auga, bręsta, vyksta kaita, nes organizacija – tai žmonės. Organizacija susijusi su žmonių likimais, juos kuriam laikui apjungia po vienu stogu. 1972 m, kai gimė ši, 4-oji vidurinė mokykla, aš baigiau mokyklą. Esu ketvirtas šios mokyklos vadovas. Per 50 metų mokykla, kaip ir šalis, kaip ir Tauragė, išgyveno labai daug įvairių dalykų. Nelabai esu linkęs vartyti istorijos puslapius – pasidžiaugi sukaktimi ir žiūri į priekį. 

– Gimnazijai vadovaujate nuo 2016 m. Paminėkite svarbiausius dalykus, kurie pasikeitė ir yra labai reikšmingi gimnazijos bendruomenei.  

– Pirmiausia turbūt reikėtų galvoti egzistencine prasme, kas pasikeitė. Šešeri metai darbo nėra toks ilgas tarpsnis. Metus sujaukė pandemija. Kas vyko pasaulyje, pakeitė mus visus. Kalbant apie mokytojus, tai atleistų mokytojų sąrašas labai ilgas, o priimtų – labai trumpas. Man teko išgyventi labai sunkų periodą, kai dėl drastiško gyventojų sumažėjimo mokinių skaičius sumažėjo nuo 600 iki 430 ir pradedam kitąmet augti. 

Teko atsisveikinti su nemaža dalimi kolegų. Pirmiausia tai buvo susiję su amžiumi. Per tuos metus teko atleisti per 20 žmonių. Ir dariau tai ne dėl patinka-nepatinka, to reikalavo aplinkybės. Nuo 60 su trupučiu šiandien turim 38 pedagogus. Toks pokytis, bet žiūrim į priekį. Dabar jau jaučiamas augimas – auga ne tik Vilnius, Kaunas, situacija pradės gerėti ir periferijoje, bet tai, aišku, priklausys nuo ekonomikos. Tauragė ekonomiškai darosi vis patrauklesnė, jaunos šeimos atsigręžia į Tauragę. Teigiami pokyčiai susiję ir su savivaldybės politika, tarkim, mokyklų tinklo optimizavimas duoda vaisių.  

Atėjus svarbu buvo paskirstyti krūvį, kad pedagogai būtų patenkinti. Tvarkaraščiuose atsirado sudubliuotos pamokos, atsirado mokinių pasiekimų vertinimo aplankai, projektiniai darbai, kasmetinis mokytojų veiklos atsiskaitymas. Juk gimnazija – jungiamoji grandis tarp progimnazijos ir universitetų.  

Svarbus ir materialinių dalykai – daug dėmesio skyrėm kompiuterizacijai, ir ji niekada nesustoja. Kitas momentas – dalį mokyklos  atidavėme priešmokyklinukams, tai sumažino gimnazistams skirtas erdves. Nors turėjau griežtą pociziją, kad gimnazistams reikia daugiau erdvės, nes jie jau suaugę, politinių diskusijų metu išsisprendėme. Mokinių skaičius auga, taigi prie patalpų klausimo dar teks sugrįžti, bet dar ne dabar.

– Kuo jūsų vadovaujama gimnazija išsiskiria rajone ir galbūt šalyje? 

– Žurnalo „Reitingai“ vadovas Gintaras Sarafinas yra sakęs, kad gyvenam šalyje, kurioje yra 360 gimnazijų ir visos jos labai skirtingos: vienos labai mažos, kitos – labai didelės, vienos vos gyvos, kitos visko pertekusios, vienos atsirinkinėja moksleivius, o kitos džiaugiasi atėjusiu mokiniu. Tai Lietuvos paveikslas. 

Gimnazijos strategija, apie kurią kalbėjau, sudėliojo mūsų savitumą. Tai organizacija, kurios centre – mokinys, už tai galiu pasirašyti krauju. Tai mano, kaip vadovo ir pedagogo, filosofijos esmė.  Pirmiausia tvarkaraštis – sudvigubintos pamokos, kai per dieną, pavyzdžiui, būna trys dalykai, yra gėris – mokiniui nereikia blaškytis, jis gali susikoncentruoti. Tai mūsų išskirtinumas. Nežinau, kiek dabar Lietuvoje dirba pagal tokį modelį, niekas nesiskelbia, bet man teko atlaikyti švietimo inspektorių atakas dar dirbant Šilutėje. Dabar jau tai įteisinta ugdymo planuose. 

Svarbiausia mokinių interesai, jų gyvenimo ritmas ir saviraiškos poreikiai, bet tai nereiškia, kad moksleiviai standartus gali „primesti“  – elgesio ir pasiekimų standartus suformuluoja pedagogai. 

Turime idėją, kurią vystome, – bendrąjį ugdymą suartinti su karjera ir profesijų pasirinkimu ir čia atrandame stebuklingą žodį „inžinerija“. Šiuolaikiniame pasaulyje ji turi begalę atspalvių. Inžinerija yra kažkas tokio, kas susiję su žmogaus kūrybiškumu, jo gebėjimu kurti, konstruoti. Anksčiau tai vadinosi darbiniu techniniu jaunuomenės auklėjimu. Ryšys su praktika visada man imponavo. Diskutavome ir sąmoningai pasirinkome inžinerinio turinio formavimą – tai projektinė moksleivių veikla, neformaliosios veiklos, partnerystė su universitetais. Pirmokų viena klasė turi išplėstą inžinerijos turinio dalį – mokosi projektavimo, jei technologijos, tai su inžineriniais dalykais. Po trejų metų išleisime pirmąją tokią klasę, išėjusią bendrąjį inžinerinį turinį. Tai naujiena. Ir ji susijusi su mūsų pačių kūrybiškumu ir gebėjimu konstruoti turinį ir įsijungti į partnerystę su verslu, savivalda, universitetais. Po kurio laiko tai bus išskirtinis mūsų gimnazijos bruožas.   

Nuotrauka
zalgiriai laboratorija

Per jubiliejų atidarėme ir labai modernią savo gamtos mokslų laboratoriją, net meras sakė, kad nenori išeiti – taip viskas modernu ir šviečia, ir vilioja kažką daryti. 

 – Mokyklų reitingavimas nėra vertinamas vienareikšmiškai. Koks jūsų požiūris? Ar mokyklų reitingai parodo realią ugdymo įstaigos sėkmę ar nesėkmę? 

– Švietimo modernizavimas, moderni vadyba artėja prie tam tikro verslo vadybos modelio, kur skaičiuojamas pelnas, pridėtinė vertė. Tai nieko nauja po saule, Vakarų pasaulyje tai yra normalu. Lietuvoje tai buvo kurį laiką tabu. Mokyklų reitingai skelbiami jau seniai. Švietimo bendruomenė yra pakankamai konservatyvi ir rezultatai interpretuojami būdavo įvairiai. Bet dirbant reikia pamatuoti rezultatą. Nuo pirmųjų metų gimnazijoje pradėjau komentuoti rezultatus – galutinis rezultatas yra efektyvumo rodiklis. Vienas Švietimo įstatyme deklaruotų principų yra rezultatyvumas. Sėkmė ir nesėkmė yra normalus procesas, nuo jo negalima slėptis, o reikia keisti požiūrį ir galvoti, kaip įveikti nesėkmes. Mano galva, dirbam ne dėl reitingų, bet reitingai parodo, koks mūsų darbo efektyvumas. Tuo labiau, kad vertinami visi pagal tuos pačius parametrus, ir jų daug. 

– Kokios įtakos pandemija turėjo gimnazijos bendruomenei? Kokie sunkumai, o gal stiprybės išryškėjo?  

– Gyvename skaitmeniniame pasaulyje. Keliesi, ir kompiuteris turi pradėti dirbti. Tai tapo norma. Moksleivija karantino metu daug dalykų nežinojo, kuratoriai įdėjo daug darbo keldami, žadindami mokinius. Tai žmogiškas procesas, verčiantis persiorientuoti. Mokytojams svarbu turėti grįžtamąjį ryšį. Paaiškėjo, kad pavyzdžiui, anglistai turi daug parengtų skaitmeninių terpių ir jiems priemonės jau įprastos, procesai buvo įprasti ir dirbant nuotoliu. Kai kuriems mokytojams trūko skaitmeninių priemonių, medžiagos, jie gaišo laiką jas ruošdami. Buvo daug neigiamų emocijų. 50 proc. dalykų skaitmeninio turinio trūko – istorijos, geografijos, matematikos,  fizikos, chemijos. Šie dalykai dabar sprendžiami rengiant atnaujintas programas ar nacionalinius projektus, kurie, atvirai sakant, mane labiau nervina nei suteikia apčiuopiamo optimizmo. Norisi proveržio ir atnaujintose programose, ir Tūkstantmečio mokyklų programoje, tapusioje konkursu dėl pinigų. Kai šalis investuoja 250 ar 300 milijonų, nesinori, kad būtų kaip Eurovizijos konkursas. Mes visi turime savo darbus, ir kas dabar turi skaičiuoti, dėlioti pagal nelabai aiškius kriterijus? Esam kaip vežimas prieš arklį, tas gerokai nervina ir trikdo, bet reikia tam tikrą periodą iškentėti ir matysim, kaip bus. Viziją turim, diskutavom, ko mums reikia – naujų lentų, multimedijų, kiekvieną kabinetą reikia atnaujinti. Ir kokį dar konkursą rengti? Reikėtų tiesiog teisingai padalinti pinigus tarp mokyklų, kurios garantuotai 10 metų turės moksleivių, ir negaišti laiko.     

 – Baigdami antrąją klasę gimnazistai turi pasirinkti dalykus, kurių mokysis dvejus metus. Kaip manote, ar pasirinkimas neužkerta kelio baigus gimnaziją rinktis profesiją? 

– Čia reikėtų akcentuoti du dalykus. Pirmiausia, jaunuolio ateities, karjeros klausimai turi būti šeimos akiratyje, kuo šeimos labiau išsilavinusios, tuo tai vyksta sklandžiau. Ką darome gimnazijoje, pavyzdžiui, projektiniai darbai, akcentuojama, kad jaunuolis galvotų, ką nori veikti gyvenime. Atlikdami projektus jie gali suprasti, patinka pasirinkta kryptis ar ne. Tai tarsi karjeros mokykla, projektai yra ne šiaip sau. Jie turi padėti atsiskleisti. Smagu buvo per mokyklos jubiliejaus šventę išgirsti dainuojančius buvusius mokinius, kurie išsiugdė, suprato, kokią dovaną turi, ir ją ištobulino. Negalima snausti. Ir tai padaryti reikia stiprių gimnazijų. Niekaip negaliu sutikti, kad Lietuvai reikia 360 gimnazijų, užtektų pusės to ar 200. 

Svarbu ne tik nuolat priminti, kad reikės rinktis, bet ir tai, kad jaunuoliai laikytų daugiau egzaminų, kurie suteiks galimybę dalyvauti konkursuose į daugiau programų. Galima egzaminus laikyti ir vėliau, sistema nėra uždaryta. 

– Šalyje kalbama apie mokytojų trūkumą. Ar ši problema aktuali gimnazijai? 

– Jei bet kurio rajono mokyklos vadovo paklausite, ar trūksta mokytojų, jie atsakytų, kad šiandien ne. Bet po metų, penkerių šalis vienu metu susidurs su krize – rugsėjo 1-ąją teks startuoti be kokio nors dalyko mokytojo. Kol kas šalyje nėra strategijos, kaip pritraukti jaunus žmones. Savivaldybė jau žengia mažus žingsnius, siūlo šiokių tokių sprendimų. Bet jau dabar Seimas ir vyriausybė turi dūzgenti ir kurti nacionalinę programą su apčiuopiamais pasiūlymais specialistams. O gimnazijos pirmosios pajus specialistų trūkumą. Kokių? Tai kad visus reikia vardinti – lituanistų trūks, matematikų, gamtamokslių. Duok, Dieve, mokytojams sveikatos dirbti pensinio amžiaus.  

– Jūsų gimnazijos mokinys. Koks jis? 

– Tai mielas jaunas žmogus, kuris trykšta energija. Iš vienos pusės, gali būti labai imlus, pasiruošęs atakuoti mokslo aukštumas, iš kitos pusės – apžaidžiantis ir vengiantis mokslų žabangų. Toks vienu brūkšniu nenutapomas, įvairialypis, besikeičiantis. Bet kuriuo atveju žavus.  

– Ko palinkėtumėte Žalgirių bendruomenei? 

– Saugokime tą tyrą žalgirietišką dvasią, kokią ją suformavo kartos. Ir tuos gandrus, ąžuolus, liepas, minimas gimnazijos dainoje, linkiu saugoti ir puoselėti. Tai yra jaunystė, kuri mus ištinka vieną kartą gyvenime, ir jei norime susitikti, vadinasi, tą dvasią puoselėjame. 

 

Nuotrauka
liucija
Įkelta:
2022-07-28
Nežinodamas nė neįtartum, kad žygaitiškė Liucija Genienė ką tik pasitiko 98-ąjį gimtadienį – linksma, žvali ir guvi moteris stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi – kone šimtmečio senumo įvykius, tikslias jų datas ji gali vardyti net nesuabejodama. Dar labiau žavi šios moters geranoriškumas ir tikėjimas žmonėmis: nors vargų ir netekčių likimas jai nepagailėjo, ji tikina per ilgą savo gyvenimą blogų žmonių nesutikusi.
Nuotrauka
SHIMKUS
Įkelta:
2022-07-20
Savaitgalį Tauragėje lankėsi neseniai JAV politinę karjerą baigęs lietuvių kilmės kongresmenas Johnas Shimkus su žmona Karen ir sūnumi Davidu. Tai vienintelis istorijoje lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų kongresmenas. Savo įtemptoje dienotvarkėje svečiai rado keletą minučių pasikalbėti. Šeštadienį pokalbiui susėdome M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Nuotrauka
areta
Įkelta:
2022-06-19
Tauragiškė menininkė Areta Didžionienė nuo 2009 m. rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose. 2021 m. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ji įgijo vizualinio dizaino magistro laipsnį, o nuo sausio ji – Tauragės kultūros centro dailininkė. Praėjusį penktadienį A. Didžionienė pristatė daug gerų atsiliepimų sulaukusią savo inicijuotą grupinę parodą „Ex Nova“.
Nuotrauka
tevas
Įkelta:
2022-06-05
Šiandien minime Tėvo dieną. Kas įteiks savo tėveliui gėlės žiedą ar savo negrabų vaikišką piešinį, kas tiesiog apkabins, o kas aplankys amžinojo poilsio vietoje. Benjamina Karmazinienė ir Emilija Balsiūnienė tėvelį, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, aplankys Papušynės kapinėse. Prisimins ne tik jo juoką, išdaigas, drožėjo talentą, patriotizmą, tremtinio dalią, bet ir begalinę meilę, lydėjusią dukras jam gyvam esant. Ir tebelydinčią iki šiol – iš aukštybių.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-31
Nuo karo siaubo bėgusius ukrainiečius priglaudė ir Tauragė. Dabar jų čia – kone pusė tūkstančio. Tamarai Jakovec Tauragė nebuvo svetima ir prieš karą, tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą ji suskubo čia atsivežti ir savo, ir sesers vaikus. Dabar šeima gyvena Tauragėje, vaikai lanko mokyklą, Tamara dirba mokykloje ir puoselėja idėją suburti savo tautiečius. „Galbūt yra ukrainiečių šeimų, kurios nieko apie mus negirdėjo ir norėtų prisijungti?“ – kviečia ji ir ragina tauragiškius pasakoti apie kuriamą organizaciją jos kraštiečiams.
Nuotrauka
jankauskas
Įkelta:
2022-05-27
Tauragės rajono taryba už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį, nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą bei reikšmingą kūrybinį indėlį į Tauragės rajono švietimą bei kultūrą, Tauragės rajono garbės piliečio vardą suteikė Jonui Jankauskui. Regalijų įteikimas vyks birželio 3-ąją per apskrities Dainų šventę „Karšuvos žemės vaikai“. 
Nuotrauka
jurgita
Įkelta:
2022-05-21
Penkeri metai darbo Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre jo vadovei Jurgitai Brazauskienei prabėgo kaip viena diena. O ir gyvenimas kaime jai labai patinka – čia ji randa sau mielų kampelių tiek darbe, tiek gamtos prieglobstyje.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-01
​​​​​​​„Kad tik sveikas būtų...“ – laukdama kūdikio atsidūsta dažna būsima mama. Jei taip nenutinka, dėl savo vaikų mamos gali padaryti viską. Sužinojusi, kad jos sūnus Matukas viena ausimi girdi labai silpnai, dėl to sutrikęs ir bendras jo vystymasis, Onutė Zigmantienė pasiryžo kovoti, kad jos sūnus augtų visaverčiu žmogumi. Ir nors daugiausia rūpesčių kol kas kelia būtent Matuko sveikatos bėdos, mamos meilės užtenka ir dar trims vaikams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-15
Apie netektį skelbia Tauragės Juozo Kasperavičiaus šaulių 702-oji kuopa. „Sunku patikėti šia skaudžia nelemta žinia – mus paliko ilgametis šaulys Jonas Ozgirdas (1931–2022)“, rašoma kuopos feisbuko paskyroje.
Nuotrauka
pleikys
Įkelta:
2022-03-30
Tauragiškis Andrius Pleikys kūrybinių idėjų ir veiklos stoka skųstis tikrai negali: jis filmuoja renginius ir šventes, dirba radijuje, kuria videoprojektus, vaizdo žaidimus, o dabar drauge su komanda vysto inovatyvią idėją – kuria išmanias, NFC technologija paremtas vizitines korteles „Distify“. Tai išmani vizitinė kortelė, sujungianti bendravimo tradicijas ir skaitmeninę tapatybę, kuria palietus telefoną akimirksniu dalijamasi kontaktiniais duomenimis, nuorodomis į socialinius tinklus ir kita skaitmenine informacija. Verslininkas džiaugiasi, kad šia ką tik į rinką paleista kortele jau naudojasi dešimtys klientų, ir produktą nuolat tobulina.
Nuotrauka
Ona paulauskiene
Įkelta:
2022-03-16
Kovo 15-ąją Seime įvyko batakiškės, Tauragės garbės pilietės, tautodailininkės ir talentingos menininkės Onos Paulauskienės drožybos darbų parodos atidarymas. Ji, dalyvaujant gausiam žiūrovų būriui, atidaryta 2-ųjų rūmų galerijoje prie kavinės ir bus eksponuojama iki kovo 28-osios
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-03-15
Kovo 14 dieną sukako 100 metų, kai Kuršėnuose gimė pedagogas, ilgametis Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Bronius Šimkevičius (1922–2009). Jo šviesus atminimas išliko mokinių prisiminimuose, pilies kieme tebežaliuoja Jo iniciatyva pasodinti ąžuolai. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomos pedagogo nuotraukos ir laiškai buvusiai mokinei, mokytojai ir kraštotyrininkei Almai Mizgirienei (1931–2014). Juose – Tauragės krašto švietimo istorija: prisiminimai apie Tauragės aukštesniąją Komercijos mokyklą, gimnaziją, mokslo draugus ir mokytojus.
Nuotrauka
Ievos Jucienės nuotrauka
Įkelta:
2022-02-22
Vakar, vasario 21-ąją, mus paliko net keturias poezijos knygas išleidusi Ona Butkevičienė, sausio 4-ąją paminėjusi savo 99-ąjį gimtadienį. Ją pažinojusiųjų atmintyje ji liks energinga, tvarkinga, reikli ir griežta, turinti savo tvirtą nuomonę ir apie gyvenimą, ir apie žmones, ir apie poeziją.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-02-19
Tremtinė, partizanų ryšininkė Vanda Valiutė vasario 19-ąją minės 95-ąjį savo gimtadienį. Tai pirmas jubiliejinis gimtadienis jos istorinėje tėvynėje. Tą dieną ją sveikins tie, kas žino jos gyvenimo istoriją, kas ištiesė ranką, kad padėtų grįžti į Lietuvą, kas rūpinosi, kad būtų tinkamos tolimesnio gyvenimo sąlygos.
Nuotrauka
sileris
Įkelta:
2022-02-16
Tauragėje neseniai surengtas šviesaus atminimo trenerio Jono Šilerio atminimo taurės turnyras. Jau metai, kaip šio badmintono Tauragėje pradininko, įspūdingą patirtį sukaipusio šios sporto šakos puoselėtojo nebėra. Praūžus turnyrui pasikalbėjome su Renaldu Šileriu – Jono Šilerio anūku. „Daug apdovanojimų jis gavo ne tik aikštelėje, daugumą atsiimti lydėdavau ir aš, labai džiaugdavausi, kad žmonės vertina jo nuopelnus“, – „Tauragės žinioms“ pasakojo Renaldas.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-10
Praėjusį savaitgalį, Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, išvakarėse, netekome vieno Sąjūdžio įkūrėjų Tauragėje – Broniaus Martinkaus. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-02
​​​​​​​Prieš 20 metų iš Tauragės į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) išvykusi Sigita Šimkuvienė kilusi iš Aukštaitijos. Tačiau meilė ją atviliojo į mūsų kraštą. O smalsumas bei geresnio gyvenimo troškimas – už Atlanto vandenyno. Šiuo metu Pasaulio lietuvių bendruomenei vadovaujanti pašnekovė prieš tai pirmininkavo Amerikos lietuvių bendruomenei. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2021-12-28
Šiuo metu Švedijos sostinėje Stokholme gyvenanti Monika Lionaitė išmaišė kone pusę pasaulio. Mokydamasi vadybos mergina bendravo ne tik su diplomatais bei savo sričių profesionalais, tačiau ir ištyrinėjo įvairių pasaulio valstybių grožį. Ten ji sutikdavo ir tautiečių. „Teko net mokyti lietuvius Maskvoje, kaip gaminti lietuviškus cepelinus“, – pasakojo M. Lionaitė, „Globalios Tauragės“ ambasadorė. Pašnekovė įsitikinusi, kad kiekvienas per savo gyvenimą turėtų studijuoti bent kelis dalykus. Pasak merginos, tai suteikia kur kas platesnę pasaulėžiūrą. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2021-12-17
„Tauragės žinios“ neseniai rašė apie į Lietuvą iš Irkutsko grįžusią tremtinę, partizanų ryšininkę 94 metų Vandą Valiūtę. Šiuo metu  Pagramančio socialinės globos namuose gyvenančiai tremtinei dar daug ko trūksta, dar nebetvarkomi ir pilietybės atstatymo dokumentai. Vis dėlto vieną labai svarbų ir jai reikalingą daiktą V. Valiūtė jau turi – už neabejingų žmonių suaukotus pinigus jau nupirktas klausos aparatas. Jam įsigyti per mažiau nei mėnesį suaukota 14 tūkst. eurų.