Tauragės krašto šviesuolis, Mokytojas Bronius Šimkevičius
Įkelta:
2022-03-15
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius tvarkomame pilies kieme. 1954 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius su gimnazistais pilies kieme. Apie 1954 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Tauragės gimnazistės su mokytoju Broniumi Šimkevičiumi. 1948 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Laiške mintys apie Rugsėjo 1-ąją. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Laiške rašoma apie Komercijos mokyklą. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

Kovo 14 dieną sukako 100 metų, kai Kuršėnuose gimė pedagogas, ilgametis Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Bronius Šimkevičius (1922–2009). Jo šviesus atminimas išliko mokinių prisiminimuose, pilies kieme tebežaliuoja Jo iniciatyva pasodinti ąžuolai. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomos pedagogo nuotraukos ir laiškai buvusiai mokinei, mokytojai ir kraštotyrininkei Almai Mizgirienei (1931–2014). Juose – Tauragės krašto švietimo istorija: prisiminimai apie Tauragės aukštesniąją Komercijos mokyklą, gimnaziją, mokslo draugus ir mokytojus.

Broniaus Šimkevičius gimė karininko ir mokytojos šeimoje. Po tarnybos Lietuvos kariuomenėje tėvas Antanas dirbo Tauragės ir Pajūrio miškų urėdijoje sekretoriumi. Nuo 1927 m. šeima įsikūrė Tauragės dvare, o 1934 m., kai urėdija buvo perkelta į Tauragę, Šimkevičiai apsigyveno Tauruose. Kaimynystėje gyvenęs Benjaminas Kondratas (pedagogas ir literatūros kraštotyrininkas) prisimena, kad išsilavinusi šeima turėjo turtingą biblioteką, iš kurios jis perskaitė daug nuostabių knygų.

Baigęs Tauragės dvaro pradinę mokyklą, Bronius Šimkevičius nuo 1931 m. mokslus tęsė aukštesniojoje Tauragės valdžios komercijos mokykloje, kurią baigė 1940 m. Tai buvo paskutinioji šios mokslo įstaigos absolventų laida. Savo prisiminimuose jis geru žodžiu mini puikiai dirbusius mokytojus.

Nuotrauka
nuotrauka

Likimas lėmė jam mokytojo dalią. 1940–1941 metais, Šiauliuose išklausęs vienerių metų kursus pradžios mokyklos mokytojo cenzui gauti, dirbo mokytoju Būdviečių, vėliau – Taurų pradinėse mokyklose. Tauragiškė Sofija Kovalčiukienė  (1917–2011) savo atsiminimuose apie karo metus Požerūnų kaime rašė: „Praėjo dar vieni karo metai, žmonės negali priprasti ir išmokti vokiečių kalbos. Kartą vokiečių kareiviai klausinėjo kaimietį, einantį plentu, tas nesupranta, trauko pečiais. Pro šalį, Tauragės link, ėjo Bronius Šimkevičius, kuris ir padėjo vokiečiui su kaimiečiu susikalbėti, išsiaiškinti. Vokietis sakė Šimkevičiui: „Toks jaunas, o moki gerai vokiškai.“ O Šimkevičius pasakė, kad jis moka vokiečių, anglų, rusų ir kitų kalbų. Kaimietis, parėjęs į kaimą, visiems pasakojo, koks gabus ir išmintingas Antano Šimkevičiaus sūnus Bronius, mūsų mokytojas.“ Mokėjo jis ir lotynų kalbą.

Po karo, 1945 m. rudenį, Tauragės gimnazijos direktorius Jonas Navasaitis B. Šimkevičių pakvietė dėstyti vokiečių ir anglų kalbų. Mokiniai gerbė reiklų, bet įdomiai žinias perdavusį mokytoją. Jis ne tik mokė, bet ir rengė vakarus, režisavo vaidinimus, keliavo su auklėtiniais. Gimnazijoje mokytojavo iki 1951 m.

Nuotrauka
 nuotrauka

1945–1954 m. B. Šimkevičius studijavo anglų kalbą Vilniaus pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultete. Keletą metų dirbo mokyklų inspektoriumi ir vedėju Tauragės liaudies švietimo skyriuje.  1954 m. paskiriamas Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktoriumi. Šiose pareigose prabėgo vienuolika brandžiausių gyvenimo metų. Direktoriaus pastangomis mokykla įsikūrė pilyje. Po karo apleistus pastatus ir kiemą reikėjo sutvarkyti. Tuomet ir buvo pasodinti ąžuolai. Mokykla pirmoji respublikoje sukūrė politechninio mokymo sistemą. Įkūrė dirbtuves, kuriose gamino įvairius darbo įrankius: plaktukus, grąžtus ir kt.

Viename iš laiškų A. Mizgirienei  Mokytojas rašė: „Pergyvenu ir aš, kad pačiame jėgų žydėjime negalėjome išsitiesti visu ūgiu, o turėjome sukiotis it labirinte. Tikrai, kaip šiandien galėtume dirbti ne tik savo miesto, bet ir viso krašto žmonių gerovei. Bet neabejokim, ką galėjome, tą darėme, padarėme ir mūsų darbas nežuvo…“

1965 m. B. Šimkevičius išvyko į Vilnių. Dirbo mokyklų inspektoriumi švietimo skyriuje ir dėstė anglų kalbą mokyklose.

Nuotrauka
nuotrauka

Buvusi vilnietė, Tauragės EUROPE DIRECT Tauragė centro vadovė Isvalda Aleknienė taip prisimena buvusį savo mokytoją: „B. Šimkevičius, iš Tauragės atvykęs  dirbti į Vilnių, tapo mano anglų kalbos mokytoju. Aš buvau 9-okė. Iki tol TOKIO mokytojo nebuvome turėję. Iki šiol gyvi prisiminimai. Tik įžengęs į klasę, Jis prabilo angliškai, ir kitaip net nebendravo. Dabartiniams mokiniams tai, ko gero, savaime suprantama, bet tada – ne.  Be to, mes kiekvieną pirmadienį turėjome daryti spaudos apžvalgas anglų kalba. Nebuvo lengva. O Jis pademonstravo mums, kaip tai turi būti paprasta ir  įdomu: užsikėlė kojas ant stalo, pasiėmė laikraštį ir įsivaizduojamą kavos puodelį. Tais laikais toks mokytojo elgesys buvo neįtikėtinas. Be to,  atsakinėjant ar skaitant tekstą prieš klasę, Jis suimdavo mokinį  už sprando ir vis palenkdavo jo galvą ten, kur turi būti kirčiuotas žodis sakinyje. Iš pradžių tai šiek tiek trikdė, bet paskui tapo įprasta. Mokytojas kalbėjo ir vokiškai! Pusė mūsų klasės mokėsi vokiečių kalbos, tai jis „pašprechindavo“ ir su jais. Oho, mokėjo dvi užsienio kalbas! Dauguma tuo metu be savo gimtosios kalbos mokėjo tik rusų. Už jo išskirtinumą, reiklumą, drąsą,  pagarbą mokiniams mes jį be galo pamilome. Anglų kalbos pamokos tapo laukiamomis. Ir būtent Jis tapo mano įkvėpėju studijuoti anglų kalbą, taip apversdamas kitus jaunystės planus. Nuostabus buvo žmogus, mano Mokytojas!“

Nuotrauka
nuotrauka

B. Šimkevičius laiške A. Mizgirienei rašė: „Susimąstyti saulėlydžio metuose tenka dažnai. Skubėjome, lenktyniavome su vėjais, galėjome gal daugiau, geriau ką nuveikti. Atrodo, kad dirbome, kad būtų geriau, gražiau. Atrodo, kiek dar nebaigtų darbų, daug ko nepadarėme, ką galėjome, padaryti. Neatsimenu, kokio poeto atminty yra užsilikęs posmelis: „Man negaila tų žingsnių, kuriuos gyvenime žengiau, man gaila tų, kuriuos žengt galėjau, bet laiko tam nesuradau“. Na, bet jei nors mažas trupinėlis gėrio liko nueito gyvenimo kelyje, gyventa ne veltui. Galgi kas nors gero liko...“

Liko. Buvusių mokinių šilti prisiminimai, nuotraukos, ąžuolai pilies kieme ir smulkia, gražia rašysena parašyti laiškai, kuriuose tarp prisiminimų ir linkėjimų įpinta žymių žmonių citatų, lotyniškų, angliškų ir vokiškų sentencijų...

Parengė Laima Pikčiūnienė, Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografė kraštotyrai

Nuotrauka
margis
Valdo Latožos nuotraukos
Įkelta:
2024-03-04
Tokios žinios, ko gero, laukė ne viena tauragiškių šeima, auginanti mažamečius. Po kelerių metų pertraukos, sunkios ligos ir ilgo gydymo į darbą sugrįžta gydytojas Eugenijus Margis.
Nuotrauka
genute
Autoriaus ir Tauragės kultūros centro nuotraukos
Įkelta:
2024-02-06
Apie Gonovaitę Urmonaitę rašyti – ir kančia, ir malonumas: malonumas tas, kad tą žmogų pažįstu jau 45 metus (tiek, kiek ji gyvena Tauragėje), o kančia ta, kad vis tiek šios spalvingos asmenybės man nepavyks visapusiškai atskleisti. Žinodamas jos nestandartinius sprendimus scenoje ir gyvenime, pats jaučiuosi labai standartinis žurnalistas, kuriam lengviausia būtų tiesiog apžvelgti Genovaitės (arba kaip Andrius Naraškevičiukas sakydavo Genūūūtės) nueitą kelią Tauragėje: atvažiavo, įsidarbino, režisavo, skaitė poeziją, pati vaidino, rašė knygas, rengė festivalius, kraštiečių susitikimus, dirbo mokytoja... Ir tai būtų aišku, suprantama, išbandyta, patikrinta. Bet juk čia Genūūūūtė!
Nuotrauka
inga
Inesos Vaigauskienės nuotrauka
Įkelta:
2023-12-19
Nuo spalio pirmosios Tauragės kultūros centre darbus pradėjo kultūrinių renginių organizatorė-jaunimo koordinatorė Inga Tubutytė. Tauragiškė kviečia jaunimą drąsiai kreiptis į ją ir siūlyti savo idėjas bei išsakyti norus, pastebėjimus, kokių renginių trūksta Tauragėje.
Nuotrauka
irina
Irinos Sadauskienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-12-18
Kalbėti su Irina nuostabiai paprasta ir įdomu. Ji turi tiek daug ką pasakoti! Irina iš tų žmonių, kurie ne tik daug kuo domisi, turi sukaupusi daug žinių, bet ir turi noro visu tuo savo turtu dalintis. Sako, kad tokie žmonės būtų geri mokytojai... Nors dirba mokykloje, Irina – ne mokytoja. Vis dėlto savo žiniomis dosniai dalijasi su visais, kurie nori klausytis. Kaip jai pavyko suderinti tris didžiausius savo norus: norą keliauti, norą mokytis ir norą pasakoti istorijas?
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos bendruomenę pasiekė skaudi žinia – eidama 61-uosius metus mirė bibliotekos direktorė Meilutė Parnarauskienė. Šią skaudžią netekties valandą bibliotekos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia Meilutės Parnarauskienės artimuosius.
Nuotrauka
jankauskas
J. Jankausko asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-02
Skaudvilės seniūnijos Trepų kaimo gyventojas Jonas Jankauskas bene visą gyvenimą užsiima amatais. 67-erių amatininko darbai, pristatyti ir konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“, puošia ne tik Skaudvilės kraštą, bet iškeliauja ir į svečias šalis. Liaudies meno puoselėtojas teigia, kad menas ir amatai jį lydėjo nuo mažų dienų, o naujų idėjų kūriniams nestokoja – tik spėk suktis.  
Nuotrauka
Mokytoja
Paulinos Reketytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-05
Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Proga ne tik skirti sveikinimo žodį, bet ir pasikalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria mokytojas. Švietimo sistema išgyvena sudėtingą laikotarpį, nesibaigiančios reformos atneša ne tik teigiamų pokyčių, bet ir sumaišties. Prieš porą savaičių įspėjamajame streike dalyvavę pedagogai šiandien pradeda protesto akciją, kurios trukmė dar neaiški. Bet aiškūs mokytojų reikalavimai – jie nori kokybiškesnių darbo sąlygų, mažesnių klasių, oresnio atlyginimo. Kas bevyktų švietimo sistemoje, mokytojas visada galvoja apie vaiką. Su džiaugsmu apie darbą kalba Skaudvilės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Verpečinskienė, jau skaičiuojanti 34-us darbo metus mokykloje ir dalijasi įžvalgomis apie mokytojo kasdienybę, pokyčius ir iššūkius
Nuotrauka
pukeliene
Raimondos Alysienės nuotrauka 
Įkelta:
2023-09-01
Jovarų pagrindinės mokyklos direktorei Janinai Pukelienei šis rugsėjis mokykloje – jau 22-asis. Nuo praėjusių metų gruodžio direktorės pareigas einanti pedagogė sutiko pasidalinti mintimis apie mokyklos džiaugsmus ir rūpesčius. Bet pirmiausia pasidžiaugė savo mokyklos bendruomene, ypač administracijos darbuotojais: jie nuostabūs – kantrūs ir besišypsantys. 
Nuotrauka
nuotrauka
Valdo Kilpio nuotrauka
Įkelta:
2023-06-24
„Fizinis panašumas yra viena, bet mes – skirtingi žmonės“, – sako Vlado Putvinskio-Pūtvio provaikaitis Stasys Pūtvis, bet žvelgdamas į jį išties gali pamanyti, kad sutikai ano meto bajorą, dvarininką, visuomenės ir kultūros veikėją, rašytoją, knygnešį, žuvininkystės pradininką Lietuvoje, vieną iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėją bei ideologą.
Nuotrauka
lidija
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-03
Lidiją Šeputis Žygaičių seniūnijos gyventojai puikiai pažįsta – ji nuo 1983 m. dirbo Žygaičių ambulatorijoje sesele. 67-erių moteriai visą gyvenimą buvo svarbiausia buvo padėti žmonėms. Tokio darbštaus, atsakingo ir pareigingo žmogaus sunku nepastebėti – žygaitiškiai net teikė jos kandidatūrą Tauragės garbės piliečio vardui gauti. Į Lietuvą Lidiją atvedė meilė lietuviui Algimantui. Iš pradžių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas – trukdė kalbos barjeras, nepažįstama aplinka, bet po truputį moteris įsikūrė, pelnė žmonių pasitikėjimą ir meilę
Nuotrauka
nuotrauka
Povilo Naujoko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-30
Tauragiškis Povilas Naujokas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi kvapą gniaužiančiomis gamtos nuotraukomis, netrūksta ir mylimos Tauragės vaizdų, akimirkų iš kelionių. Paauglystėje pradėjęs fotografuoti, nors ir buvo padaręs nemažą pertrauką, jis vėl sugrįžo prie savo pomėgio. Fotografas labiausiai mėgsta fiksuoti gamtą ir gyvūnus.
Nuotrauka
nuotrauka
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-29
Kada, jei ne dabar, džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu, kūrybingais jo žmonėmis, nešančiais meno šviesą mums visiems? Juk šiemet esame Lietuvos kultūros sostinė. Viena tokių šviesulių – menininkė, dailės ir technologijų mokytoja Vida Karbauskienė, kurios darbų paroda „Kodėl? ESU“ užvakar atidaryta Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Edukacijų centre. Vida užduoda klausimą žodžiu, o atsakymą pateikia dailės kalba. Skaitytojų dėmesiui – interviu su autore.
Nuotrauka
juozas
Juozo Petkevičiaus asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-10
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ketverius metus dirbantis fotografas Juozas Petkevičius kilęs iš legendomis apipinto Šilavoto kaimo Prienų rajone. Ar meno magija jį užbūrė nuo vaikystės, o galbūt užkrėtė mamos, mėgusios fotografuoti, pavyzdys? Pokalbis su Juozu – apie pažintį su fotografija, siekį gilintis į jos istoriją ir apie kasdienybę muziejuje.   
Nuotrauka
Zavinta
Įkelta:
2023-04-09
Tikinčiųjų ir ne tik jų laukiamos šv. Velykos – jau poryt. Šeimos džiaugsis buvimu kartu – eis į bažnyčią, sės prie vaišių stalų, ridens margučius. Prisimins tradicijas, tačiau neapsieis ir be naujovių. Štai Žavintos Kvederienės šeimos stalą papuoš ne tik pagal senovinį močiutės receptą iškepti grybukai, bet ir meniškai pačios Žavintos rankomis dekoruoti sausainiai – kiškučiai, žąsys ar avelės. Tokie sausainiai, kaip ir kiti jos kepiniai, papuoš ir ne vienos tauragiškių šeimos stalą.  
Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.