Vandai Valiutei – 95-eri: tremtinės ir jos šeimos likimas
Įkelta:
2022-02-19
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Iš kairės Nina Vecher, Vanda Viliutė ir Svetlana Gavrilova

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Aprašymas

Vandai Valiutei 26-eri

informacija@taurageszinios.lt
A
A

Tremtinė, partizanų ryšininkė Vanda Valiutė vasario 19-ąją minės 95-ąjį savo gimtadienį. Tai pirmas jubiliejinis gimtadienis jos istorinėje tėvynėje. Tą dieną ją sveikins tie, kas žino jos gyvenimo istoriją, kas ištiesė ranką, kad padėtų grįžti į Lietuvą, kas rūpinosi, kad būtų tinkamos tolimesnio gyvenimo sąlygos.

Mes, jos Sibiro draugai, panaudodami archyvinius duomenis ir Vandos atsiminimus pagal fotografijas, grąžiname iš užmaršties vardus jos šeimos narių, kurie patyrė su niekuo nesulyginamą sielos ir fizinį skausmą netekus gimtinės.

Šeimos persekiojimas prasidėjo 1946 m. gruodžio 28 d., kai buvo pasirašytas dokumentas dėl arešto. Iš Vandos buvo atimtas ir sunaikintas LTSR pasas. Vietoje asmens tapatybės ant darbinės aprangos buvo priskirtas kalinio numeris – 700. Visa valstiečių Valiučių šeima, gyvenusi Norvaišų kaime, Šilalės rajone, Tauragės apskrityje, buvo represuota. Iš septynių vaikų Vanda ir Viktoras buvo nuteisti pagal 1926 m. RSFSR  B. K. 58 straipsnį „Kontrevoliuciniai nusikaltimai“, kaip partizaninio judėjimo prieš tarybų valdžią dalyviai. Tėvai ir keturi nepilnamečiai vaikai pripažinti „liaudies priešų šeimos“ nariais ir ištremti į Irkutsko kraštą.

Nuotrauka
nuotrauka

Nutarimas dėl arešto

Vanda po arešto 9 mėn. praleido Telšių ir Klaipėdos kalėjimuose, badavo. Tėvas kalėjime, vyresnysis brolis Viktoras – partizanas, sunkiai serganti mama su nepilnamečiais vaikais liko be pragyvenimo šaltinio. 

Tarpinis kalėjimas Krasnojarsko krašte, kur lagerio režimu kalėjo septynerius metus, nepalaužė stipraus Vandos charakterio. Pomėgis piešti ir poezija, o svarbiausia tikėjimas, kad bus pagaliau priimtas teisingas nuosprendis, nes ji nekalta dėl „tėvynės išdavimo“, padėjo jai išgyventi.

Nuotrauka
nuotrauka

Iki atvažiuojant Vandai į Centrinį Chazaną. Iš kairės apačioje: motina Valienė Elena, tėvas Valius Jonas, viršuje: sūnus Viktoras, dukra Albina, dukra Salomėja, sūnus Jonas. Iš suaugusiųjų galbūt gyvas Vandos brolis Jonas, gyvena Baltarusijoje, bet į laiškus iš Irkutsko ir Pagramančio  neatsakė.

Vandos lagerių dienoraščiai, vienas jų susiūtas iš popieriaus nuo cemento maišų, perduoti į Vilniaus okupacinių režimų vykdyto genocido ir rezistencijos prieš Lietuvos gyventojus muziejų. 

Ilgai lauktas išsivadavimas iš kalėjimo – 1955 m. Tada laukė tremtis Karagandos rajone, Kazachstane, be lagerio režimo, be paso... dar ne galutinė, bet dalinė laisvė. 

Nuotrauka
nuotrauka

Šeimos nuotrauka po Vandos atvažiavimo Centrinį Chazaną. Iš kairės apatinėje eilėje tėvai ir Vandos vaikaičiai. Viršutinėje eilėje sesuo Valiutė Albina, Vanda, sesuo Salomėja, sesuo Vladislava ir jos vyras Albertas Mozuraitis. Visi išvardyti asmenys – iš lietuviškos šeimos, vaikai gimę tremty, totalitarinio režimo aukos. Tėvai, seserys Albina ir Salomėja amžiams liko Sibiro žemėje. Broliai Viktoras ir Celestinas, sesuo Vlada palaidoti Lietuvoje.

Atšaukus tremties ribojimus Vanda liko ir 6 metus dirbo gyvenamųjų namų statybose Džezkazgane, mėgino rasti šeimyninę laimę. Po išsilaisvinimo politiniai kaliniai galėjo susitikti su savo šeimomis pagal tremties vietą. Viktoras atvyko iš Magadano į Centrinio Chazano gyvenvietę Ziminsko rajone, Irkutsko srityje 1956 m., Vanda – 1963 m.

Nuotrauka
nuotrauka

Vandos Valiutės dienoraščiai.

Vandos sibirietiško gyvenimo pusė turtingesnė ir šviesesnė. Dirbdama Zimensko miškų ūkyje virėja, įvairių tarybinių švenčių proga apipavidalindavo „raudonuosius kampelius“, savo paveikslais puošdavo klubo ir ligoninės sienas. Daug metų dirbo klubo vadove. Mėgo scenoje deklamuoti eiles. 

Nuotrauka
nuotrauka

Vandos kieme visada žydėjo daug gėlių.

Dėkingi esame visiems, prisidėjusiems prie Vandos sugrįžimo į Lietuvą: užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui, Seimo narei Paulei Kurmickienei, Lietuvos pasiuntiniui Rusijoje Eitvydui Bajarūnui, Kristinai Tamošaitytei, Živilei Kraskauskienei, Ramutei Krikštanaitienei, Gitanai Buividaitei, Sigitui Mičiuliui, Tauragės merui Dovydui Kaminskui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės skyrius vadovui Antanui Stankui,   Migracijos departamento prie LR VRM Tauragės skyriaus vedėjai Editai Aurilienei, Pagramančio socialinių globos namų vadovui Jonui Samoškai ir personalui, tauragiškei Genovaitei Šimaitienei ir visiems draugams, kurie pasidalijo gyvenamuoju plotu ir duona.

Nina Vecher

Pagramantis, 2022 m. vasaris

 

Nuotrauka
margis
Valdo Latožos nuotraukos
Įkelta:
2024-03-04
Tokios žinios, ko gero, laukė ne viena tauragiškių šeima, auginanti mažamečius. Po kelerių metų pertraukos, sunkios ligos ir ilgo gydymo į darbą sugrįžta gydytojas Eugenijus Margis.
Nuotrauka
genute
Autoriaus ir Tauragės kultūros centro nuotraukos
Įkelta:
2024-02-06
Apie Gonovaitę Urmonaitę rašyti – ir kančia, ir malonumas: malonumas tas, kad tą žmogų pažįstu jau 45 metus (tiek, kiek ji gyvena Tauragėje), o kančia ta, kad vis tiek šios spalvingos asmenybės man nepavyks visapusiškai atskleisti. Žinodamas jos nestandartinius sprendimus scenoje ir gyvenime, pats jaučiuosi labai standartinis žurnalistas, kuriam lengviausia būtų tiesiog apžvelgti Genovaitės (arba kaip Andrius Naraškevičiukas sakydavo Genūūūtės) nueitą kelią Tauragėje: atvažiavo, įsidarbino, režisavo, skaitė poeziją, pati vaidino, rašė knygas, rengė festivalius, kraštiečių susitikimus, dirbo mokytoja... Ir tai būtų aišku, suprantama, išbandyta, patikrinta. Bet juk čia Genūūūūtė!
Nuotrauka
inga
Inesos Vaigauskienės nuotrauka
Įkelta:
2023-12-19
Nuo spalio pirmosios Tauragės kultūros centre darbus pradėjo kultūrinių renginių organizatorė-jaunimo koordinatorė Inga Tubutytė. Tauragiškė kviečia jaunimą drąsiai kreiptis į ją ir siūlyti savo idėjas bei išsakyti norus, pastebėjimus, kokių renginių trūksta Tauragėje.
Nuotrauka
irina
Irinos Sadauskienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-12-18
Kalbėti su Irina nuostabiai paprasta ir įdomu. Ji turi tiek daug ką pasakoti! Irina iš tų žmonių, kurie ne tik daug kuo domisi, turi sukaupusi daug žinių, bet ir turi noro visu tuo savo turtu dalintis. Sako, kad tokie žmonės būtų geri mokytojai... Nors dirba mokykloje, Irina – ne mokytoja. Vis dėlto savo žiniomis dosniai dalijasi su visais, kurie nori klausytis. Kaip jai pavyko suderinti tris didžiausius savo norus: norą keliauti, norą mokytis ir norą pasakoti istorijas?
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos bendruomenę pasiekė skaudi žinia – eidama 61-uosius metus mirė bibliotekos direktorė Meilutė Parnarauskienė. Šią skaudžią netekties valandą bibliotekos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia Meilutės Parnarauskienės artimuosius.
Nuotrauka
jankauskas
J. Jankausko asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-02
Skaudvilės seniūnijos Trepų kaimo gyventojas Jonas Jankauskas bene visą gyvenimą užsiima amatais. 67-erių amatininko darbai, pristatyti ir konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“, puošia ne tik Skaudvilės kraštą, bet iškeliauja ir į svečias šalis. Liaudies meno puoselėtojas teigia, kad menas ir amatai jį lydėjo nuo mažų dienų, o naujų idėjų kūriniams nestokoja – tik spėk suktis.  
Nuotrauka
Mokytoja
Paulinos Reketytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-05
Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Proga ne tik skirti sveikinimo žodį, bet ir pasikalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria mokytojas. Švietimo sistema išgyvena sudėtingą laikotarpį, nesibaigiančios reformos atneša ne tik teigiamų pokyčių, bet ir sumaišties. Prieš porą savaičių įspėjamajame streike dalyvavę pedagogai šiandien pradeda protesto akciją, kurios trukmė dar neaiški. Bet aiškūs mokytojų reikalavimai – jie nori kokybiškesnių darbo sąlygų, mažesnių klasių, oresnio atlyginimo. Kas bevyktų švietimo sistemoje, mokytojas visada galvoja apie vaiką. Su džiaugsmu apie darbą kalba Skaudvilės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Verpečinskienė, jau skaičiuojanti 34-us darbo metus mokykloje ir dalijasi įžvalgomis apie mokytojo kasdienybę, pokyčius ir iššūkius
Nuotrauka
pukeliene
Raimondos Alysienės nuotrauka 
Įkelta:
2023-09-01
Jovarų pagrindinės mokyklos direktorei Janinai Pukelienei šis rugsėjis mokykloje – jau 22-asis. Nuo praėjusių metų gruodžio direktorės pareigas einanti pedagogė sutiko pasidalinti mintimis apie mokyklos džiaugsmus ir rūpesčius. Bet pirmiausia pasidžiaugė savo mokyklos bendruomene, ypač administracijos darbuotojais: jie nuostabūs – kantrūs ir besišypsantys. 
Nuotrauka
nuotrauka
Valdo Kilpio nuotrauka
Įkelta:
2023-06-24
„Fizinis panašumas yra viena, bet mes – skirtingi žmonės“, – sako Vlado Putvinskio-Pūtvio provaikaitis Stasys Pūtvis, bet žvelgdamas į jį išties gali pamanyti, kad sutikai ano meto bajorą, dvarininką, visuomenės ir kultūros veikėją, rašytoją, knygnešį, žuvininkystės pradininką Lietuvoje, vieną iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėją bei ideologą.
Nuotrauka
lidija
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-03
Lidiją Šeputis Žygaičių seniūnijos gyventojai puikiai pažįsta – ji nuo 1983 m. dirbo Žygaičių ambulatorijoje sesele. 67-erių moteriai visą gyvenimą buvo svarbiausia buvo padėti žmonėms. Tokio darbštaus, atsakingo ir pareigingo žmogaus sunku nepastebėti – žygaitiškiai net teikė jos kandidatūrą Tauragės garbės piliečio vardui gauti. Į Lietuvą Lidiją atvedė meilė lietuviui Algimantui. Iš pradžių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas – trukdė kalbos barjeras, nepažįstama aplinka, bet po truputį moteris įsikūrė, pelnė žmonių pasitikėjimą ir meilę
Nuotrauka
nuotrauka
Povilo Naujoko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-30
Tauragiškis Povilas Naujokas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi kvapą gniaužiančiomis gamtos nuotraukomis, netrūksta ir mylimos Tauragės vaizdų, akimirkų iš kelionių. Paauglystėje pradėjęs fotografuoti, nors ir buvo padaręs nemažą pertrauką, jis vėl sugrįžo prie savo pomėgio. Fotografas labiausiai mėgsta fiksuoti gamtą ir gyvūnus.
Nuotrauka
nuotrauka
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-29
Kada, jei ne dabar, džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu, kūrybingais jo žmonėmis, nešančiais meno šviesą mums visiems? Juk šiemet esame Lietuvos kultūros sostinė. Viena tokių šviesulių – menininkė, dailės ir technologijų mokytoja Vida Karbauskienė, kurios darbų paroda „Kodėl? ESU“ užvakar atidaryta Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Edukacijų centre. Vida užduoda klausimą žodžiu, o atsakymą pateikia dailės kalba. Skaitytojų dėmesiui – interviu su autore.
Nuotrauka
juozas
Juozo Petkevičiaus asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-10
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ketverius metus dirbantis fotografas Juozas Petkevičius kilęs iš legendomis apipinto Šilavoto kaimo Prienų rajone. Ar meno magija jį užbūrė nuo vaikystės, o galbūt užkrėtė mamos, mėgusios fotografuoti, pavyzdys? Pokalbis su Juozu – apie pažintį su fotografija, siekį gilintis į jos istoriją ir apie kasdienybę muziejuje.   
Nuotrauka
Zavinta
Įkelta:
2023-04-09
Tikinčiųjų ir ne tik jų laukiamos šv. Velykos – jau poryt. Šeimos džiaugsis buvimu kartu – eis į bažnyčią, sės prie vaišių stalų, ridens margučius. Prisimins tradicijas, tačiau neapsieis ir be naujovių. Štai Žavintos Kvederienės šeimos stalą papuoš ne tik pagal senovinį močiutės receptą iškepti grybukai, bet ir meniškai pačios Žavintos rankomis dekoruoti sausainiai – kiškučiai, žąsys ar avelės. Tokie sausainiai, kaip ir kiti jos kepiniai, papuoš ir ne vienos tauragiškių šeimos stalą.  
Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.