Šimtametės gyvenimas – tarsi istorijos pamoka
Įkelta:
2021-08-21
Nuotrauka
margo
Aprašymas

Genovaitė Bagdonienė atšventė 100-mečio jubiliejų. MargaritosRimkutės nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Genovaitė Bagdonienė jaunystėje

,
Nuotrauka
Asmeninio albumo nuotrauka
Aprašymas

Šimtametė artimųjų būryje. Asmeninio albumo nuotrauka

 

 

Šios vasaros Genovaitė Bagdonienė labai laukė –  su žaliuojančia gamta, su gražiausiais darželio ir pievų žolynais senolei ji padovanojo ir šimtmečio jubiliejų. Šiuo metu Batakiuose pas dukrą gyvenanti senolė stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi, o atrodo taip, tarsi gyvenimo laikrodis būtų sustojęs ties aštuoniasdešimtmečiu. Ji iki šiol puikiai prisimena kiekvieną svarbesnį savo gyvenimo ir giminės įvykį, gali įdomiai papasakoti, kaip žmonės gyveno prieškariu, karo metais ar pokariu. Pora valandų besiklausant senolės pasakojimų ir pajuokavimų prabėgo akimirksniu. Sunkumų ir rūpesčių nestokojusios vienos šeimos gyvenimo istorija buvo tarsi Lietuvos istorijos pamoka.

Užaugino tris vaikus

Genovaitė ištekėjo 37-erių. Šeimoje užaugo 3 vaikai. Vyriausias iš jų, sūnus Jonas, nuo mažens buvo itin pamaldus. Genovaitė prisimena, kad net mažas vaikas būdamas Jonukas pats paragindavo mamą vakarais kartu su juo priklaupti maldai. Jo gyvenimo kelio pasirinkimas buvo aiškus nuo mažens. Dukra Rita pasakoja prisimenanti, kaip mama svajodavo, kad sūnus bus kunigas, o dukros – viena mokytoja, kita – siuvėja. Jonas iš tiesų tapo kunigu, Rita pasirinko mokytojos profesiją ir iki šiol dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą Batakių mokykloje, o jauniausioji Vita tapo teisėja. Ji gyvena Kaune.

Senolė gali džiaugtis 6 anūkais. Ji turi ir 10 proanūkių, „pakeliui“ ir 11-as.

Santarvės netrūko

Genovaitė užaugo Raseinių rajone, Betygalos apylinkėje, Pikčiūnų kaime, kur, kaip ji sako, sueina keturi keliai. Mokytis teko jai nedaug, nes reikėjo padėti tėvams. Šeimoje augo aštuoni vaikai, Genovaitė su dvyne seserimi buvo jauniausios. 

Nuotrauka
nuotrauka

 

Ir sukūrus savo šeimą lengva nebuvo. Ji sunkiai dirbo kolūkyje laukininkystės darbininke, teko dirbti ir „vyriškus“ darbus, ir buhaltere būti. Ištekėjo ji už politinio kalinio, grįžusio iš tremties ir neslėpusio savo pažiūrų, giliai tikinčio žmogaus. Kolūkyje už sunkius darbadienius gaudavo apverktiną atlygį. O dar ir kolūkio valdžia nuolat ieškojo priekabių, nes tokių žmonių valdžia nemėgo. Pavyzdžiui, neišdirbai trijų darbadienių – ir atima pusę arų. O ten miežiai pasėti. Atvažiavo, iškūlė ir išsivežė... Ir gyvenk kaip nori.

Tėvas, nors buvo labai darbštus, stengdavosi nepraleisti atlaidų, eidavo giedoti į šermenis, tad neretai didžioji dalis ūkio rūpesčių guldavo ant mamos pečių. Ji, pasakoja dukra, dėl to nepykdavo ir sugebėdavo taip surikiuoti ūkio darbus, kad viskas būdavo atlikta laiku, visos išlaidos suskaičiuotos. Pasak Ritos, ji mokėjo taupyti, tad maisto namuose niekada nestigo.

– Nors gana skurdžiai gyvenom, bet užtat santarvės ir meilės mūsų namuose niekada netrūko, – prisimena ir guodžiasi senolė, mintimis perbėgusi savo vargų ir rūpesčių pilną gyvenimą.

Apie tai, kaip gražiai visą gyvenimą sutarė tėvai, pasakoja ir Genovaitės dukra Rita:

– Niekada negirdėjau barnių, keiksmažodžių ar pakeltų balsų. Žinoma, nesusiderinimų būdavo, bet tėvai mokėjo kažkaip ramiai juos išsiaiškinti. 

Dukra Rita pasakoja, kad mama visada buvo labai darbšti, geros nuotaikos, nepikta, svetinga, gero visiems linkinti. O sulaukti tokio garbaus amžiaus turbūt padėjo dar ir darbštumas, optimizmas ir teigiamas požiūris į gyvenimą. O gal ilgaamžiškumo paslaptis – dar ir gebėjimas nenešioti savyje pykčio, pavydo, mokėjimas džiaugtis ir branginti tuos, kurie šalia?

Rita įsitikinusi, kad tvirtas tikėjimas ir darni santuoka tarp žmonių, kurie niekada nesipyko, neįžeidė, bet palaikė vienas kitą, neabejotinai prisidėjo prie ilgo abiejų tėvelių gyvenimo. Jos tėvas mirė prieš keletą metų, nugyvenęs ne mažiau gražų ir ilgą gyvenimą – sulaukęs 102 metų.

Labai mėgo siūti

Vienas mėgstamiausių užsiėmimų jaunystėje, o ir vėlesniais laikais, atnešdavusių ir duonos kąsnį, – siuvimas. G. Bagdonienė prisimena, kaip tėvai dukroms nupirko siuvimo mašiną – tais laikais brangų daiktą, kainavusį 700 litų. Pirko išsimokėtinai. Kai visos seserys ištekėjo, siuvimo mašina liko Genovaitei, o ši ją labai saugojo. Amato ji mokėsi pas siuvėją Raseiniuose.

– Per karą, kai bombos imdavo kristi, viena pati čiupdavau tą mašiną ir bėgdavau ją paslėpti. Nors labai sunki buvo, kažkaip įstengdavau pakelti viena. O kai bombardavimas baigdavosi, iš slaptavietės ją parnešdavom jau dviese... – prisimena senolė. 

Pomėgis siūti labai padėjo sovietiniais laikais, kai parduotuvėse drabužių nebuvo iš ko pasirinkti, o juk namie augo trys vaikai. Genovaitė ne tik savus vaikus apsiūdavo, bet ir kone visą kaimą. Ir dabar senolė vos pamačiusi drabužį įvertina, ar kokybiškai jis pasiūtas, ar taisyklingai įstatytos rankovės. Šiuolaikinius drabužius ji vertina kritiškai – esą dabar taip nebepasiuva...

Dirbančią mamą visada lydėdavo daina. Dukra prisimena, kad ir tėvelis labai gražiai dainavo, o mama turėjo netgi dainų sąsiuvinius, į kuriuos užsirašydavo populiarių dainų, dažniausiai tai būdavo romansai, tekstus. Genovaitė net ir vaidinti mėgo – dalyvaudavo kaime pastatytuose spektakliuose. 

Būtina dienos dalis – mišios per radiją

Dabar svarbiausia senolės „veikla“ – klausytis „Marijos radijo“. Vidurdienį jis transliuoja šv. Mišias, tai Genovaitei – labai svarbi dienos dalis, kurios praleisti nevalia, juo labiau, kad į bažnyčią dabar nebe taip dažnai nueina. Tada ji sako – važiuoju į Šiluvą, Vilnių ar kur kitur, iš kur tądien transliuojamos mišios. 

Genovaitė anksčiau labai mėgo skaityti. Dukra sako nespėdavusi knygų iš bibliotekos nešti. Mama skaitydavusi istorines knygas, ypač mėgusi apie tremtį, įžymių žmonių biografijas, gyvenimo aprašymus. Tiesa, dabar jau akys kiek pasilpusios.

Popiet, jei gražus oras, Genovaitė kone kasdien išeina pasivaikščioti, aplanko kaimynes, pasikalba su draugėmis.

Sveikata nesiskundžia

Senolė sako nesanti išranki maistui. Ji valgo viską, bet saikingai. Anksčiau, tiesa, labai mėgusi saldumynus, o dabar jų visai nebenorinti. Sako, kad jos sveikata visą gyvenimą buvo gera. O dukra pasakoja, kad mamai sveikatos tyrimus atlikusi slaugytoja su gydytoja tik galvas kraipo, žiūrėdamos į jų rezultatus. Nesiskundžia Genovaitė ir atmintimi – sako vienodai gerai prisimenanti ir kelių dešimčių metų senumo, ir vakarykščius įvykius. Tiesa, pastaruoju metu kiek apsilpo akys, klausa nebe tokia gera, o kur nors toliau einant prireikia vaikštynės.  

Šimtametė džiaugiasi, kad ji senatvėje rūpestingai prižiūrima ir visų giminaičių mylima. 

Graži šventė

Seniausios ir labai mylimos giminės atstovės garbingos sukakties artimieji nepamiršo – buvo surengta graži šventė. Tą dieną Batakių bažnytėlėje ją sveikino daugybė žmonių, visi sugiedojo „Ilgiausių metų“, perrišo jubiliejine juosta. O šv. Mišias aukojo ne tik Batakių klebonas, bet ir sūnus Jonas, kunigaujantis Šiaulėnuose bei Šaukėnuose (Radviliškio rajone), perdavęs ir vyskupo Eugenijaus Bertulio sveikinimus. 

Nuotrauka
Asmeninio albumo nuotrauka

Garbingo jubiliejaus proga G. Bagdonienę sveikino giminaičiai, o sūnus Jonas netgi surinko jos jaunystės muzikos įrašų, jais labai sujaudindamas mamą. Jubiliatės gyvenimo akimirkas priminė ir ant sienos rodytos skaidrės. 

Sveikino dviejų rajonų vadovai

Rugpjūčio 12 dieną 100 metų šventusi G. Bagdonienė sulaukė net dviejų rajonų vadovų sveikinimų – jos nepamiršo Raseinių rajono meras Andrius Bautronis ir Betygalos seniūnijos seniūnas Stanislovas Totilas – šioje seniūnijoje prabėgo visas senolės gyvenimas. G. Bagdonienė kartu su savo šeima ilgus metus gyveno Gedvydų kaime, Raseinių rajone, tačiau prieš 5 metus ji atsikraustė gyventi į Batakių miestelį, pas dukterį. Pabendravę su jubiliate savivaldybės atstovai feisbuke parašė, kad liko sužavėti jos puikia atmintimi ir šviesiu protu – švęsdama gimtadienį G. Bagdonienė spinduliavo puikia nuotaika, elegancija ir dalinosi savo prisiminimais bei gyvenimiška išmintimi.

Pasveikino jubiliatę ir Tauragės savivaldybės atstovai. Pasak šimtametę aplankiusios vicemerės Virginijos Eičienės, susitikimo metu jubiliatė spinduliavo gera nuotaika ir noriai dalijosi jaunystės prisiminimais, papasakojo apie pomėgį skaityti ir tai, jog turi puikią atmintį. Tuo įsitikinti galėjo ir vicemerė, kuriai G. Bagdonienė padeklamavo vieną mintinai išmoktų eilėraščių.

V. Eičienės teigimu, šis susitikimas padovanojo daug gerų emocijų. „Žvali, besišypsanti ir spinduliuojanti gera nuotaika“,– taip jubiliatę apibūdino vicemerė. Jubiliejaus proga moteriai palinkėta stiprios sveikatos ir toliau išlikti puikios nuotaikos. Vicemerė perdavė mero Dovydo Kaminsko sveikinimus. 

 

Nuotrauka
margis
Valdo Latožos nuotraukos
Įkelta:
2024-03-04
Tokios žinios, ko gero, laukė ne viena tauragiškių šeima, auginanti mažamečius. Po kelerių metų pertraukos, sunkios ligos ir ilgo gydymo į darbą sugrįžta gydytojas Eugenijus Margis.
Nuotrauka
genute
Autoriaus ir Tauragės kultūros centro nuotraukos
Įkelta:
2024-02-06
Apie Gonovaitę Urmonaitę rašyti – ir kančia, ir malonumas: malonumas tas, kad tą žmogų pažįstu jau 45 metus (tiek, kiek ji gyvena Tauragėje), o kančia ta, kad vis tiek šios spalvingos asmenybės man nepavyks visapusiškai atskleisti. Žinodamas jos nestandartinius sprendimus scenoje ir gyvenime, pats jaučiuosi labai standartinis žurnalistas, kuriam lengviausia būtų tiesiog apžvelgti Genovaitės (arba kaip Andrius Naraškevičiukas sakydavo Genūūūtės) nueitą kelią Tauragėje: atvažiavo, įsidarbino, režisavo, skaitė poeziją, pati vaidino, rašė knygas, rengė festivalius, kraštiečių susitikimus, dirbo mokytoja... Ir tai būtų aišku, suprantama, išbandyta, patikrinta. Bet juk čia Genūūūūtė!
Nuotrauka
inga
Inesos Vaigauskienės nuotrauka
Įkelta:
2023-12-19
Nuo spalio pirmosios Tauragės kultūros centre darbus pradėjo kultūrinių renginių organizatorė-jaunimo koordinatorė Inga Tubutytė. Tauragiškė kviečia jaunimą drąsiai kreiptis į ją ir siūlyti savo idėjas bei išsakyti norus, pastebėjimus, kokių renginių trūksta Tauragėje.
Nuotrauka
irina
Irinos Sadauskienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-12-18
Kalbėti su Irina nuostabiai paprasta ir įdomu. Ji turi tiek daug ką pasakoti! Irina iš tų žmonių, kurie ne tik daug kuo domisi, turi sukaupusi daug žinių, bet ir turi noro visu tuo savo turtu dalintis. Sako, kad tokie žmonės būtų geri mokytojai... Nors dirba mokykloje, Irina – ne mokytoja. Vis dėlto savo žiniomis dosniai dalijasi su visais, kurie nori klausytis. Kaip jai pavyko suderinti tris didžiausius savo norus: norą keliauti, norą mokytis ir norą pasakoti istorijas?
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos bendruomenę pasiekė skaudi žinia – eidama 61-uosius metus mirė bibliotekos direktorė Meilutė Parnarauskienė. Šią skaudžią netekties valandą bibliotekos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia Meilutės Parnarauskienės artimuosius.
Nuotrauka
jankauskas
J. Jankausko asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-02
Skaudvilės seniūnijos Trepų kaimo gyventojas Jonas Jankauskas bene visą gyvenimą užsiima amatais. 67-erių amatininko darbai, pristatyti ir konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“, puošia ne tik Skaudvilės kraštą, bet iškeliauja ir į svečias šalis. Liaudies meno puoselėtojas teigia, kad menas ir amatai jį lydėjo nuo mažų dienų, o naujų idėjų kūriniams nestokoja – tik spėk suktis.  
Nuotrauka
Mokytoja
Paulinos Reketytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-05
Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Proga ne tik skirti sveikinimo žodį, bet ir pasikalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria mokytojas. Švietimo sistema išgyvena sudėtingą laikotarpį, nesibaigiančios reformos atneša ne tik teigiamų pokyčių, bet ir sumaišties. Prieš porą savaičių įspėjamajame streike dalyvavę pedagogai šiandien pradeda protesto akciją, kurios trukmė dar neaiški. Bet aiškūs mokytojų reikalavimai – jie nori kokybiškesnių darbo sąlygų, mažesnių klasių, oresnio atlyginimo. Kas bevyktų švietimo sistemoje, mokytojas visada galvoja apie vaiką. Su džiaugsmu apie darbą kalba Skaudvilės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Verpečinskienė, jau skaičiuojanti 34-us darbo metus mokykloje ir dalijasi įžvalgomis apie mokytojo kasdienybę, pokyčius ir iššūkius
Nuotrauka
pukeliene
Raimondos Alysienės nuotrauka 
Įkelta:
2023-09-01
Jovarų pagrindinės mokyklos direktorei Janinai Pukelienei šis rugsėjis mokykloje – jau 22-asis. Nuo praėjusių metų gruodžio direktorės pareigas einanti pedagogė sutiko pasidalinti mintimis apie mokyklos džiaugsmus ir rūpesčius. Bet pirmiausia pasidžiaugė savo mokyklos bendruomene, ypač administracijos darbuotojais: jie nuostabūs – kantrūs ir besišypsantys. 
Nuotrauka
nuotrauka
Valdo Kilpio nuotrauka
Įkelta:
2023-06-24
„Fizinis panašumas yra viena, bet mes – skirtingi žmonės“, – sako Vlado Putvinskio-Pūtvio provaikaitis Stasys Pūtvis, bet žvelgdamas į jį išties gali pamanyti, kad sutikai ano meto bajorą, dvarininką, visuomenės ir kultūros veikėją, rašytoją, knygnešį, žuvininkystės pradininką Lietuvoje, vieną iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėją bei ideologą.
Nuotrauka
lidija
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-03
Lidiją Šeputis Žygaičių seniūnijos gyventojai puikiai pažįsta – ji nuo 1983 m. dirbo Žygaičių ambulatorijoje sesele. 67-erių moteriai visą gyvenimą buvo svarbiausia buvo padėti žmonėms. Tokio darbštaus, atsakingo ir pareigingo žmogaus sunku nepastebėti – žygaitiškiai net teikė jos kandidatūrą Tauragės garbės piliečio vardui gauti. Į Lietuvą Lidiją atvedė meilė lietuviui Algimantui. Iš pradžių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas – trukdė kalbos barjeras, nepažįstama aplinka, bet po truputį moteris įsikūrė, pelnė žmonių pasitikėjimą ir meilę
Nuotrauka
nuotrauka
Povilo Naujoko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-30
Tauragiškis Povilas Naujokas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi kvapą gniaužiančiomis gamtos nuotraukomis, netrūksta ir mylimos Tauragės vaizdų, akimirkų iš kelionių. Paauglystėje pradėjęs fotografuoti, nors ir buvo padaręs nemažą pertrauką, jis vėl sugrįžo prie savo pomėgio. Fotografas labiausiai mėgsta fiksuoti gamtą ir gyvūnus.
Nuotrauka
nuotrauka
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-29
Kada, jei ne dabar, džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu, kūrybingais jo žmonėmis, nešančiais meno šviesą mums visiems? Juk šiemet esame Lietuvos kultūros sostinė. Viena tokių šviesulių – menininkė, dailės ir technologijų mokytoja Vida Karbauskienė, kurios darbų paroda „Kodėl? ESU“ užvakar atidaryta Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Edukacijų centre. Vida užduoda klausimą žodžiu, o atsakymą pateikia dailės kalba. Skaitytojų dėmesiui – interviu su autore.
Nuotrauka
juozas
Juozo Petkevičiaus asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-10
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ketverius metus dirbantis fotografas Juozas Petkevičius kilęs iš legendomis apipinto Šilavoto kaimo Prienų rajone. Ar meno magija jį užbūrė nuo vaikystės, o galbūt užkrėtė mamos, mėgusios fotografuoti, pavyzdys? Pokalbis su Juozu – apie pažintį su fotografija, siekį gilintis į jos istoriją ir apie kasdienybę muziejuje.   
Nuotrauka
Zavinta
Įkelta:
2023-04-09
Tikinčiųjų ir ne tik jų laukiamos šv. Velykos – jau poryt. Šeimos džiaugsis buvimu kartu – eis į bažnyčią, sės prie vaišių stalų, ridens margučius. Prisimins tradicijas, tačiau neapsieis ir be naujovių. Štai Žavintos Kvederienės šeimos stalą papuoš ne tik pagal senovinį močiutės receptą iškepti grybukai, bet ir meniškai pačios Žavintos rankomis dekoruoti sausainiai – kiškučiai, žąsys ar avelės. Tokie sausainiai, kaip ir kiti jos kepiniai, papuoš ir ne vienos tauragiškių šeimos stalą.  
Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.