Šaulių pilietiškumas liepsnoja ir pandemijos akivaizdoje
Įkelta:
2020-11-18
Nuotrauka
Aprašymas

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža ir Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vado pavaduotoja Vitalija Šlepavičienė. Rinktinės albumo nuotraukos

,
Nuotrauka
Aprašymas

Eglė Ramanauskaitė, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulė. Rinktinės albumo nuotrauka

,
Nuotrauka
Aprašymas

Viktorija Paulikienė, Juozo Kasperavičiaus 702-osios kuopos šaulė, kovinio šaulių būrio narė. Rinktinės albumo nuotrauka

,
Nuotrauka
Aprašymas

Danielius Saukevičius, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulys „šaulių žvaigždės ordino“ kavalierius. Rinktinės albumo nuotrauka

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė, įkurta 1919 m. lapkričio 4 dieną, neseniai minėjo 101-ąsias metines. Planuota naujų narių priesaika bažnyčios skverelyje, paskelbus karantiną įvykti negalėjo. Tačiau šaulių pilietiškumo dvasios koronaviruso grėsmė nepalaužia – anot rinktinės vado Kęstučio Baužos, šaulys – tai tas žmogus, kuris visada pasiruošęs ginti Tėvynę, nesvarbu, kokia iškiltų grėsmė – ginkluotas priešas ar pandemija.
 
Ugdo pilietiškumą
 
Lapkričio 8 d. Tauragėje Šv. Trejybės bažnyčioje planuotos Šv. Mišios, skirtos paminėti LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės įkūrimą, parkelyje prie paminklo Kęstučio apygardos partizanams tradiciškai rengtasi priimti naujų narių priesaiką. Dėl visuotinio karantino šiuos planus teko nukelti, bet, anot ats. mjr. K. Baužos, žmonių sveikata – pirmoje vietoje.
Beje, turbūt daugelis prisimena, jog pavasarį, koronavirusui šiepiant nasrus, pirmieji į pagalbą žmonėms skubėjo savanoriai, didelė dalis jų – šauliai. Jie prisidėjo įrengiant Tauragės mobilų testavimo punktą, talkino tiekiant pagalbą izoliuotiesiems, vienose gretose su policijos pareigūnais rūpinosi saugumu. Šaulių uniformos mirgėjo ir oro uostuose, pasitinkant grįžtančius iš koronaviruso apimto pasaulio kraštiečius.
Kaip „Tauragės žinioms“ sakė Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža, šaulių pareiga – tarnauti Tėvynei besąlygiškai, tad esant reikalui jie visada pasiruošę padėti.
– Kai iškyla grėsmė saugumui, visi žvalgosi, kuris gi žengs pirmas. Šaulys visada yra tas žmogus, kuris stovi priešakinėse gynybos linijose. Ar gintis reikėtų nuo ginkluoto priešo, ar nuo pandemijos. Mes visada pasirengę, – teigė ats. mjr. K. Bauža. 
Vadas džiaugėsi, jog didėja parama Šaulių sąjungai valstybės ir savivaldybės lygmeniu. Ypač juntamas dėmesys vaikų pilietiniam ugdymui. Šiemet vasarą Kęstučio batalione rengtos jaunųjų šaulių stovyklos sutraukė rekordinius skaičius vaikų – per tris pamainas dalyvavo apie 450 vaikų. 
– Galiausiai supratome, kad jaunimas – tai mūsų ateitis, ėmėme skirti daugiau dėmesio jų pilietiniam ugdymui. O Šaulių sąjungos vienas iš prioritetų – visuomenės pilietiškumo stiprinimas, ir tai daryti pradėti reikia kuo jaunesniame amžiuje. Nuo to labai didele dalimi priklauso, kokį kelią pasirinks jaunimas, – teigė jis. 
 
Buriasi moterys 
 
Praėjusiais metais, tęsdama tarpukario tradiciją, rinktinės vado pavaduotoja Vitalija Šlepavičienė ėmėsi Tauragėje burti moterų šaulių būrį. Į jo gretas stojo ne viena Tauragėje gerai žinoma moteris – gydytoja Iveta Skurvydienė, politikė Eglė Ramanauskaitė, Visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė, „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja Alina Gailiuvienė ir kitos.
– Tai nėra kažkoks atskiras padalinys, tai yra tos pačios moterys, kurios priklauso Juozo Kasperavičiaus 702 šaulių kuopai. Tačiau žinome, kad vyriškiai dažnai daugiau turi karinio parengimo žinių, norisi, kad ir moterys nesijaustų nežinančios, kur yra ir ką veikia. Ta pati rikiuotė, ar, sakykim, taktiniai elementai – to reikia išmokti. Tad mes atskirai, moterų grupelėje su pajuokavimais ir mokomės rikiuotės, žygiavimo, pagarbos atidavimo, kaip iš tikrųjų visa tai reikia daryti, – „Tauragės žinioms“ sakė V. Šlepavičienė. 
Mintis moteris pakviesti į būrį kilo pernai, prieš pat pirmąją karantino bangą. Tad, įsisiautėjus virusui, gyvus susitikimus teko nutraukti. Tačiau Vitalija tikisi, kad šauliškoms idėjoms įgyvendinti dar bus laiko. Anot jos, šauliškos moterų veiklos tradicijos siekia tarpukarį. 
– Tarpukariu buvo įkurtas atskiras moterų šaulių būrys, kurios labai stengėsi socialinėje srityje: organizuodavo labdaros muges, rėmė skurstančius. Tad turime tokį tikslą – mums, moterims, irgi tapti branduoliu, turėti ne tik kovinį pasirengimą, bet ir skleisti pilietines iniciatyvas, organizuoti įvairias socialines akcijas, kaip tarpukario moterys. Tarpukariu moterys turėdavo netgi visos Lietuvos moterų stovyklą, rinkdavosi Palangoje, vykdavo sporto žaidynės. Iki to gal ir toli, bet tegul tai bus pasėta sėkla į dirvą ir gal kas nors gražaus išaugs, – samprotavo V. Šlepavičienė. 
Branduolį sudaro apie 15 aktyvių moterų, tačiau prisijungti kviečiamos visos. Šaulių moterų Tauragėje iš viso yra apie 30. Pati rinktinės vado pavaduotoja V. Šlepavičienė vadovauja labdaros organizacijai „Caritas“, po jos vėliava organizuojama krikščioniška vaikų stovykla „Judėk, tikėk, atrask“. Jos dalyviai žino, jog Vitalija yra šios ypač vaikų mėgstamos stovyklos siela, beje, joje vaikai supažindinami ir su šauliška veikla.
O štai kaip save Šaulių sąjungoje save mato keletas aktyvių jos narių:

Nuotrauka
 
 
Eglė Ramanauskaitė, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulė, LŠS narė nuo 2014 m. 
„Šauliškumas man reiškia Laisvės gynėjų pripažinimą. Būdama LŠS narė, aš jaučiu ir atiduodu pagarbą tiems, kurie suteikė mums teisę šiandien gyventi savo žemėje Lietuvoje ir vadintis lietuviais. Ta Laisvė dažnai paprasta akimi nematoma, užmirštama, ne visada jaučiama ir apčiuopiama, pakol neiškyla grėsmė jos netekti. Būdama šaulė ir dalyvaudama LŠS veiklose, išgyvenu ir įsisąmoninu tos kasdienės Laisvės vertingumą. Lygiai taip pat, kaip kasdien turėtume įsisąmoninti, kokia laimė yra šiandien turėti sveikatą, artimuosius bei galimybę gyventi.“

Nuotrauka
 

Viktorija Paulikienė, Juozo Kasperavičiaus 702-osios kuopos šaulė, kovinio šaulių būrio narė, LŠS narė nuo 2014 m., šauliškų vaikų stovyklų vadovė
„Manau, kad reikia ruoštis viskam dėl savo tėvynės, nesvarbu, kas benutiktų. Ar karas, maras ar badas ateitų. Dėl to esu Šaulių sąjungoje. Šiemet pavasarį, kai pradėjau dirbti, šiek tiek sumažėjo mano aktyvumas. Tačiau vis dar dalyvauju kovinių šaulių pratybose kartu su savanoriais. Šaulė esu nuo 2014 metų.“

Nuotrauka
 

Danielius Saukevičius, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulys „šaulių žvaigždės ordino“ kavalierius, 1995. m. tapo Tauragės apskrities atkurtos šaulių rinktinės vadu, vėliau vado pavaduotoju.
„Šauliai yra patriotinė organizacija, viena jos veiklos sričių – kultūrinis gyvenimas.“ Anot D. Saukevičiaus, Tauragėje šaulių tradicijų liko labai daug, čia ir pirmieji šaulių rūmai Lietuvoje, ir paminklas LŠS įkūrėjui Vladui Putviui Putvinskiui, pastatyti už šaulių ir tauragiškių lėšas. Jam norisi plėtoti tradicijas, bendradarbiauti su jaunimu.

Nuotrauka
margis
Valdo Latožos nuotraukos
Įkelta:
2024-03-04
Tokios žinios, ko gero, laukė ne viena tauragiškių šeima, auginanti mažamečius. Po kelerių metų pertraukos, sunkios ligos ir ilgo gydymo į darbą sugrįžta gydytojas Eugenijus Margis.
Nuotrauka
genute
Autoriaus ir Tauragės kultūros centro nuotraukos
Įkelta:
2024-02-06
Apie Gonovaitę Urmonaitę rašyti – ir kančia, ir malonumas: malonumas tas, kad tą žmogų pažįstu jau 45 metus (tiek, kiek ji gyvena Tauragėje), o kančia ta, kad vis tiek šios spalvingos asmenybės man nepavyks visapusiškai atskleisti. Žinodamas jos nestandartinius sprendimus scenoje ir gyvenime, pats jaučiuosi labai standartinis žurnalistas, kuriam lengviausia būtų tiesiog apžvelgti Genovaitės (arba kaip Andrius Naraškevičiukas sakydavo Genūūūtės) nueitą kelią Tauragėje: atvažiavo, įsidarbino, režisavo, skaitė poeziją, pati vaidino, rašė knygas, rengė festivalius, kraštiečių susitikimus, dirbo mokytoja... Ir tai būtų aišku, suprantama, išbandyta, patikrinta. Bet juk čia Genūūūūtė!
Nuotrauka
inga
Inesos Vaigauskienės nuotrauka
Įkelta:
2023-12-19
Nuo spalio pirmosios Tauragės kultūros centre darbus pradėjo kultūrinių renginių organizatorė-jaunimo koordinatorė Inga Tubutytė. Tauragiškė kviečia jaunimą drąsiai kreiptis į ją ir siūlyti savo idėjas bei išsakyti norus, pastebėjimus, kokių renginių trūksta Tauragėje.
Nuotrauka
irina
Irinos Sadauskienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-12-18
Kalbėti su Irina nuostabiai paprasta ir įdomu. Ji turi tiek daug ką pasakoti! Irina iš tų žmonių, kurie ne tik daug kuo domisi, turi sukaupusi daug žinių, bet ir turi noro visu tuo savo turtu dalintis. Sako, kad tokie žmonės būtų geri mokytojai... Nors dirba mokykloje, Irina – ne mokytoja. Vis dėlto savo žiniomis dosniai dalijasi su visais, kurie nori klausytis. Kaip jai pavyko suderinti tris didžiausius savo norus: norą keliauti, norą mokytis ir norą pasakoti istorijas?
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos bendruomenę pasiekė skaudi žinia – eidama 61-uosius metus mirė bibliotekos direktorė Meilutė Parnarauskienė. Šią skaudžią netekties valandą bibliotekos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia Meilutės Parnarauskienės artimuosius.
Nuotrauka
jankauskas
J. Jankausko asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-02
Skaudvilės seniūnijos Trepų kaimo gyventojas Jonas Jankauskas bene visą gyvenimą užsiima amatais. 67-erių amatininko darbai, pristatyti ir konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“, puošia ne tik Skaudvilės kraštą, bet iškeliauja ir į svečias šalis. Liaudies meno puoselėtojas teigia, kad menas ir amatai jį lydėjo nuo mažų dienų, o naujų idėjų kūriniams nestokoja – tik spėk suktis.  
Nuotrauka
Mokytoja
Paulinos Reketytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-05
Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Proga ne tik skirti sveikinimo žodį, bet ir pasikalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria mokytojas. Švietimo sistema išgyvena sudėtingą laikotarpį, nesibaigiančios reformos atneša ne tik teigiamų pokyčių, bet ir sumaišties. Prieš porą savaičių įspėjamajame streike dalyvavę pedagogai šiandien pradeda protesto akciją, kurios trukmė dar neaiški. Bet aiškūs mokytojų reikalavimai – jie nori kokybiškesnių darbo sąlygų, mažesnių klasių, oresnio atlyginimo. Kas bevyktų švietimo sistemoje, mokytojas visada galvoja apie vaiką. Su džiaugsmu apie darbą kalba Skaudvilės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Verpečinskienė, jau skaičiuojanti 34-us darbo metus mokykloje ir dalijasi įžvalgomis apie mokytojo kasdienybę, pokyčius ir iššūkius
Nuotrauka
pukeliene
Raimondos Alysienės nuotrauka 
Įkelta:
2023-09-01
Jovarų pagrindinės mokyklos direktorei Janinai Pukelienei šis rugsėjis mokykloje – jau 22-asis. Nuo praėjusių metų gruodžio direktorės pareigas einanti pedagogė sutiko pasidalinti mintimis apie mokyklos džiaugsmus ir rūpesčius. Bet pirmiausia pasidžiaugė savo mokyklos bendruomene, ypač administracijos darbuotojais: jie nuostabūs – kantrūs ir besišypsantys. 
Nuotrauka
nuotrauka
Valdo Kilpio nuotrauka
Įkelta:
2023-06-24
„Fizinis panašumas yra viena, bet mes – skirtingi žmonės“, – sako Vlado Putvinskio-Pūtvio provaikaitis Stasys Pūtvis, bet žvelgdamas į jį išties gali pamanyti, kad sutikai ano meto bajorą, dvarininką, visuomenės ir kultūros veikėją, rašytoją, knygnešį, žuvininkystės pradininką Lietuvoje, vieną iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėją bei ideologą.
Nuotrauka
lidija
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-03
Lidiją Šeputis Žygaičių seniūnijos gyventojai puikiai pažįsta – ji nuo 1983 m. dirbo Žygaičių ambulatorijoje sesele. 67-erių moteriai visą gyvenimą buvo svarbiausia buvo padėti žmonėms. Tokio darbštaus, atsakingo ir pareigingo žmogaus sunku nepastebėti – žygaitiškiai net teikė jos kandidatūrą Tauragės garbės piliečio vardui gauti. Į Lietuvą Lidiją atvedė meilė lietuviui Algimantui. Iš pradžių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas – trukdė kalbos barjeras, nepažįstama aplinka, bet po truputį moteris įsikūrė, pelnė žmonių pasitikėjimą ir meilę
Nuotrauka
nuotrauka
Povilo Naujoko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-30
Tauragiškis Povilas Naujokas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi kvapą gniaužiančiomis gamtos nuotraukomis, netrūksta ir mylimos Tauragės vaizdų, akimirkų iš kelionių. Paauglystėje pradėjęs fotografuoti, nors ir buvo padaręs nemažą pertrauką, jis vėl sugrįžo prie savo pomėgio. Fotografas labiausiai mėgsta fiksuoti gamtą ir gyvūnus.
Nuotrauka
nuotrauka
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-29
Kada, jei ne dabar, džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu, kūrybingais jo žmonėmis, nešančiais meno šviesą mums visiems? Juk šiemet esame Lietuvos kultūros sostinė. Viena tokių šviesulių – menininkė, dailės ir technologijų mokytoja Vida Karbauskienė, kurios darbų paroda „Kodėl? ESU“ užvakar atidaryta Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Edukacijų centre. Vida užduoda klausimą žodžiu, o atsakymą pateikia dailės kalba. Skaitytojų dėmesiui – interviu su autore.
Nuotrauka
juozas
Juozo Petkevičiaus asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-10
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ketverius metus dirbantis fotografas Juozas Petkevičius kilęs iš legendomis apipinto Šilavoto kaimo Prienų rajone. Ar meno magija jį užbūrė nuo vaikystės, o galbūt užkrėtė mamos, mėgusios fotografuoti, pavyzdys? Pokalbis su Juozu – apie pažintį su fotografija, siekį gilintis į jos istoriją ir apie kasdienybę muziejuje.   
Nuotrauka
Zavinta
Įkelta:
2023-04-09
Tikinčiųjų ir ne tik jų laukiamos šv. Velykos – jau poryt. Šeimos džiaugsis buvimu kartu – eis į bažnyčią, sės prie vaišių stalų, ridens margučius. Prisimins tradicijas, tačiau neapsieis ir be naujovių. Štai Žavintos Kvederienės šeimos stalą papuoš ne tik pagal senovinį močiutės receptą iškepti grybukai, bet ir meniškai pačios Žavintos rankomis dekoruoti sausainiai – kiškučiai, žąsys ar avelės. Tokie sausainiai, kaip ir kiti jos kepiniai, papuoš ir ne vienos tauragiškių šeimos stalą.  
Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.