Kai spektaklis teatro dienos proga atšauktas
Įkelta:
2020-03-27
Nuotrauka
Aprašymas

Eugenijus Kriaučiūnas (pirmas iš kairės), Kamilė Kadytė ir Goda Virbickaitė, Jonas Dedūra. Genovaitės Urmonaitės nuotrauka

,
Nuotrauka
Aprašymas

Genovaitė Urmonaitė  (pirma iš kairės), Gintaras Žemaitis ir Elytė Loveikienė. Jono Dedūros nuotrauka

Šie metai Tauragės liaudies teatrui – išskirtiniai. Teatras mini savo aktyvios nenutrūkstamos veiklos 60-metį. Daug kalbėta apie jį, visokio dėmesio daug sulaukta. Taip ir turi būti, taip, tikėkimės, ir bus. Kovo 27-oji – Tarptautinė teatro diena. Ta proga – kitoks pokalbis su Genovaite Urmonaite, Tauragės liaudies teatro režisiere, neprarandančia optimizmo ir nenukabinančia nosies jokiomis aplinkybėmis. Kaip ji bendrauja su savo artistais karantino sąlygomis, kaip įsitikina, ar jie vis dar myli teatrą?

– Pažvelkite, kaip kūrybiškai išskirtinėmis sąlygomis draugaujame, o tai reiškia, kad taip visada ir dirbame. Sekmadienį paskambinau keliems aktoriams ir paprašiau, kad jie apsirengtų, pasiruoštų neva ėjimui į repeticiją. Mudu su Jonu Dedūra privažiuosime prie namų, paskambinsime, jie išeis pro duris. Tada mes „paparacinsime“, – savo sumanymą pristato Genovaitė.

Išėjau iš namų rankoje laikydama išmanųjį  telefoną, Amerikoje dovanotą tauragiškės Daros ir ant kaklo pasikabinusi fotoaparatą „Sony“, prieš 5-erius metus Tarptautinės teatro dienos proga dovanotą buvusio rajono mero Sigito Mičiulio. Tai rodo, kad dovanas mėgstu ir vertinu. Kaip ir visus žmones, pas kuriuos vyksime. Gaila, kad visų aplankyti negalime, o ir  sąlygos tokiam žygiui nepalankios. Jonas pasirepetuoja, kaip iš abiejų „aparatų“ greitai atlikti darbą, ir pirmyn.

Gintaras Žemaitis paskambinus nulekia laiptais (ne tik artistui, bet ir kompiuterininui, sportininkui neseniai atlikta kelio operacija), kaip visada, pademonstruoja gerą humoro jausmą. Žinome, kad paskutinio dešimtmečio beveik visuose spektakliuose Gintaras sukūrė ryškius, charakteringus vaidmenis. Ačiū Jam.

Teatro veteranė Elytė Loveikienė geriausiai atliko užduotį. Jeigu jau repeticija, tai repeticija, – į kiemą išbėgo ne tik kaip visada žaviai atrodanti, bet rankoje laikydama pjesės „Žaidžiame kates“ tekstą. Šiame spektaklyje, kurį turėjome rodyti šiandien, Elytė atliko pagrindinį vaidmenį. Ką čia bepridursi. Gal tik jos žodžius: „Kaip aš jūsų pasiilgstu!“

Nuotrauka

Be Eugenijaus Kriaučiūno, jo kuriamų vaidmenų, pareigingumo, unikalios, bent man niekada nesutiktos gyvenimo filosofijos, nepalenkiamumo, išskirtinumo aš jau savo teatro spektaklių nebeįsivaizduoju. Į jį žiūrėdamas supranti, kad teatre didžiausias žavesys – žmogus. „Nemokink mokyto“, – lyg ir „ant durniaus“ sakydavom, bet yra ir tame tiesos...

Kamilė Kadytė ir Goda Virbickaitė į teatrą atskriejo su savo jaunatvišku, polėkiu, bet kartu ir su dideliu supratimu, kur atėjo, ko tikisi, ko nori. Liaudies teatras į beveik į kiekvieną spektaklį atsivesdavo jauną žmogų – to tiesiog reikalauja pjesėje parašyti vaidmenys. Jų nebuvo tiek daug, bet jų asmenybės branda, patirtys versdavo kartais stebėtis, o tuo pačiu ir džiaugtis, kad jie mumis, vyresniaisiais, pasitiki. O, ir jie tai žino, mes juos mylėjome ir mylime. Teatre, kaip ir visose gyvenimo situacijose, mes galime vieni iš kitų mokytis. O taip, kaip Kamilė su Goda moka pozuoti objektyvui, aš kažin ar sugebėčiau. Bet mokytis nevėlu – gal dar scenoje pravers.

O man nusišypsojo laimė nufotografuoti Joną Dedūrą, teatre pradėjusį vaidinti 1994-aisiais metais mano režisuotame spektaklyje „Karšto garo debesy“. Taip ir likusiame iki šios dienos. Taip ir tapusiame jau teatro veteranu. Nuotraukai vietą neatsitiktinai pasirinkome prie Kultūros rūmų. Jau niekas nesuskaičiuos, kiek kartų jis pravėrė šias duris, ateidamas kaip į darbą vaidinti, dainuoti, tiesiog pagelbėti. Žavi mus jo giedojimas bažnyčios chore, dalyvavimas krašto apsaugos renginiuose, linksmumas išvykose, pagarba vyresniam žmogui. Jonai, mes dar dainuosim!

– Genovaite, žinau, kad rašai knygą. Apie ką ji?

– Knygą rašiau 40 metų. O šiandien labiausiai tiktų šią savaitę baigtos iš įvairių nuotraukų, programėlių ir iš galvos ištrauktos visų vaidinusių teatre aktorių pavardės. Jų paviešinimas tegul bus tikrasis visų pasveikinimas su Tarptautine teatro diena. Tiems, kurie jau žvelgia iš Anapus, tegul bus mūsų šviesus prisiminimas kaip pagarbos ženklas jų veiklai. Tuo pačiu – padėka visiems visų artimiesiems, šeimos nariams, draugams, visiems tiems, kurie matė juos scenoje, sutiko gyvenimo kelyje. Taigi: Dalia Ramanauskaitė, Edita Peteraitytė, Veronika Naraškevičienė, Alma Krapienė, Adolfina Maciulevičienė, Elena Loveikienė, Alma Bumbulytė-Krasauskienė, Mefodija Čepaitė, Birutė Jurjonaitė, Aldona Tubytė, Sigita Dumčiūtė-Butkuvienė, Birutė Birgiolienė-Norgailienė, Gražina Butkutė, Janina Deimantavičienė,Genovaitė Grigaliūnienė, Hilarija Gudžiūnienė, Dalija Frejutė, Vida Špancerytė, Stefa Pietaraitienė, Birutė Lingytė-Lazdauskienė, Anita Juščiutė, Vida Povilauskienė-Tolkūnė, Rima Montvydaitė-Jurgilienė, Vilija Valčackaitė-Užmiškienė, Danguolė Albrechtienė, Lina Liorančaitė, Zofija Košienė, Rita Peteraitytė-Bilvardienė, Gražina Liorančienė, Juzefa-Onutė Biknerienė, Danutė Naujokienė, Irena Šmitienė, Birutė Treiklerytė, Antanina Martinkienė-Fetingienė, Rūta Daukšienė, Liucija Žylienė, Deimantė Buinickaitė, Indriana Dadūraitė, Donalda Meiželytė, Česlava Šimkienė, Regina Baužaitė, Onutė Stankienė, Jolanta Lunskienė, Sigita Šimkuvienė, Agnė Gregorauskaitė, Kazimiera Kymantaitė, Rita Petravičiūtė, Asta Gečaitė, Modesta Ramanauskaitė, Vida Meiland, Raselė Pocienė, Vitalija Juškevičiūtė, Lina Misiulytė, Daiva Kiniulienė, Danutė Valaitienė, Meilutė Parnarauskienė, Gustina Pakutinskaitė, Audronė Masedunskaitė, Elmina Klumbienė, Julija Paltanavičiūtė, Danutė Laugalienė, Birutė Jogėlienė, Auksė Preikšaitytė-Valančienė, Kamilė Kadytė, Goda Virbickaitė. 65 MOTERYS. Ir su visomis teko laimė susitikti teatriniame gyvenime kūrybos procese. Ir beveik su visomis neformalioje Draugystės aplinkoje.

Antanas Naraškevičius, Balys Misius, Egidijus Paulauskas, Albinas Petrikas, Bronius Jagminas, Pranas Silkauskas, Robertas Petrokas, Juozas Grigaliūnas, Zenonas Tarvainas, Antanas Jankauskas, Stepas Dirginčius, Petras Savickis, Algimantas Širka, Jonas Savodnikas, Vladas Brazas, Kazimieras Milašius, Robertas Krapas, Albinas Frejus, Juozas Sakalauskas, Jurgis Stasiulis, Pranas Dirginčius, Sigitas Rutkus, Romanas Čilinskas, Jonas Endriušaitis, Antanas Dirginčius, Rimantas Šimaitis, Vytautas Mikalauskas, Vladas Maraula, Rimas Juozapavičius, Edmundas Mažrimas, Saulius Paliukas, Tomas Leonavičius, Antanas Kvederis, Jonas Ulinskas, Jonas Juraška, Vytautas Stonys, Mindaugas Arlauskas, Kęstutis Katkauskas, Stasys Jurgutis, Vaclovas Petravičius,Romas Levanauskas, Romualdas Eičas, Algirdas Remeikis, Andrius Naraškevičius, Petras Stravinskas, Vigantas Užmiškis, Alvydas Knispelis, Arkadijus Šragė, Vytautas Radavičius, Petras Sadauskas, Benjaminas Timpa, Jonas Liorančas, Jonas Liorančas (jaunesnysis), Fortūnatas Dirginčius, Sigitas Kancveyčius, Darius Gricius, Rimas Liorančas, Petras Miliauskis, Jonas Dedūra, Sigitas Venckus, Ramūnas Ričkus, Renaldas Malychas, Jonas Dikmonas, Donatas Žilius, Vidas Narbutas, Petras Jokubauskas, Andrius Parnarauskas, Robertas Liorančas, Eugenijus Kriaučiūnas, Valdimantas Barčas, Alvydas Putelis, Robertas Muziliauskas, Andrius Bialobžeskis, Gintaras Žemaitis, Laimonas Rimkus, Gintaras Globys, Juozapas Bauža, Orestas Valančius, Lukas Kaminskas, Nojus Mockus, Edvinas Kleinas. 80 vyrų. Su visais turėjau kontaktą – renku klaviatūroj pavardę, ir iškyla naujos knygos verti pamąstymai. Tiek dėmesio ir gerumo sulaukta. Ne veltui sakiau – aš neturiu vyro, bet mano draugės juos turi. O jau kokie puikūs partneriai scenoje! Beje, visada reiškiu neišmatuojamą dėkingumą visoms aktorių šeimoms.

Atsisveikindama Genovaitė paprašė susisiekti su ja, jei jūs pats ar jūsų artimas žmogus vaidino teatre, o pavardės sąraše nėra.  Svarbu, kad nė vienas nebūtų užmirštas. Visa tai bus knygoje, o tuo pačiu – ir istorijoje.

Nuotrauka
margis
Valdo Latožos nuotraukos
Įkelta:
2024-03-04
Tokios žinios, ko gero, laukė ne viena tauragiškių šeima, auginanti mažamečius. Po kelerių metų pertraukos, sunkios ligos ir ilgo gydymo į darbą sugrįžta gydytojas Eugenijus Margis.
Nuotrauka
genute
Autoriaus ir Tauragės kultūros centro nuotraukos
Įkelta:
2024-02-06
Apie Gonovaitę Urmonaitę rašyti – ir kančia, ir malonumas: malonumas tas, kad tą žmogų pažįstu jau 45 metus (tiek, kiek ji gyvena Tauragėje), o kančia ta, kad vis tiek šios spalvingos asmenybės man nepavyks visapusiškai atskleisti. Žinodamas jos nestandartinius sprendimus scenoje ir gyvenime, pats jaučiuosi labai standartinis žurnalistas, kuriam lengviausia būtų tiesiog apžvelgti Genovaitės (arba kaip Andrius Naraškevičiukas sakydavo Genūūūtės) nueitą kelią Tauragėje: atvažiavo, įsidarbino, režisavo, skaitė poeziją, pati vaidino, rašė knygas, rengė festivalius, kraštiečių susitikimus, dirbo mokytoja... Ir tai būtų aišku, suprantama, išbandyta, patikrinta. Bet juk čia Genūūūūtė!
Nuotrauka
inga
Inesos Vaigauskienės nuotrauka
Įkelta:
2023-12-19
Nuo spalio pirmosios Tauragės kultūros centre darbus pradėjo kultūrinių renginių organizatorė-jaunimo koordinatorė Inga Tubutytė. Tauragiškė kviečia jaunimą drąsiai kreiptis į ją ir siūlyti savo idėjas bei išsakyti norus, pastebėjimus, kokių renginių trūksta Tauragėje.
Nuotrauka
irina
Irinos Sadauskienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-12-18
Kalbėti su Irina nuostabiai paprasta ir įdomu. Ji turi tiek daug ką pasakoti! Irina iš tų žmonių, kurie ne tik daug kuo domisi, turi sukaupusi daug žinių, bet ir turi noro visu tuo savo turtu dalintis. Sako, kad tokie žmonės būtų geri mokytojai... Nors dirba mokykloje, Irina – ne mokytoja. Vis dėlto savo žiniomis dosniai dalijasi su visais, kurie nori klausytis. Kaip jai pavyko suderinti tris didžiausius savo norus: norą keliauti, norą mokytis ir norą pasakoti istorijas?
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos bendruomenę pasiekė skaudi žinia – eidama 61-uosius metus mirė bibliotekos direktorė Meilutė Parnarauskienė. Šią skaudžią netekties valandą bibliotekos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia Meilutės Parnarauskienės artimuosius.
Nuotrauka
jankauskas
J. Jankausko asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-02
Skaudvilės seniūnijos Trepų kaimo gyventojas Jonas Jankauskas bene visą gyvenimą užsiima amatais. 67-erių amatininko darbai, pristatyti ir konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“, puošia ne tik Skaudvilės kraštą, bet iškeliauja ir į svečias šalis. Liaudies meno puoselėtojas teigia, kad menas ir amatai jį lydėjo nuo mažų dienų, o naujų idėjų kūriniams nestokoja – tik spėk suktis.  
Nuotrauka
Mokytoja
Paulinos Reketytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-05
Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Proga ne tik skirti sveikinimo žodį, bet ir pasikalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria mokytojas. Švietimo sistema išgyvena sudėtingą laikotarpį, nesibaigiančios reformos atneša ne tik teigiamų pokyčių, bet ir sumaišties. Prieš porą savaičių įspėjamajame streike dalyvavę pedagogai šiandien pradeda protesto akciją, kurios trukmė dar neaiški. Bet aiškūs mokytojų reikalavimai – jie nori kokybiškesnių darbo sąlygų, mažesnių klasių, oresnio atlyginimo. Kas bevyktų švietimo sistemoje, mokytojas visada galvoja apie vaiką. Su džiaugsmu apie darbą kalba Skaudvilės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Verpečinskienė, jau skaičiuojanti 34-us darbo metus mokykloje ir dalijasi įžvalgomis apie mokytojo kasdienybę, pokyčius ir iššūkius
Nuotrauka
pukeliene
Raimondos Alysienės nuotrauka 
Įkelta:
2023-09-01
Jovarų pagrindinės mokyklos direktorei Janinai Pukelienei šis rugsėjis mokykloje – jau 22-asis. Nuo praėjusių metų gruodžio direktorės pareigas einanti pedagogė sutiko pasidalinti mintimis apie mokyklos džiaugsmus ir rūpesčius. Bet pirmiausia pasidžiaugė savo mokyklos bendruomene, ypač administracijos darbuotojais: jie nuostabūs – kantrūs ir besišypsantys. 
Nuotrauka
nuotrauka
Valdo Kilpio nuotrauka
Įkelta:
2023-06-24
„Fizinis panašumas yra viena, bet mes – skirtingi žmonės“, – sako Vlado Putvinskio-Pūtvio provaikaitis Stasys Pūtvis, bet žvelgdamas į jį išties gali pamanyti, kad sutikai ano meto bajorą, dvarininką, visuomenės ir kultūros veikėją, rašytoją, knygnešį, žuvininkystės pradininką Lietuvoje, vieną iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėją bei ideologą.
Nuotrauka
lidija
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-03
Lidiją Šeputis Žygaičių seniūnijos gyventojai puikiai pažįsta – ji nuo 1983 m. dirbo Žygaičių ambulatorijoje sesele. 67-erių moteriai visą gyvenimą buvo svarbiausia buvo padėti žmonėms. Tokio darbštaus, atsakingo ir pareigingo žmogaus sunku nepastebėti – žygaitiškiai net teikė jos kandidatūrą Tauragės garbės piliečio vardui gauti. Į Lietuvą Lidiją atvedė meilė lietuviui Algimantui. Iš pradžių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas – trukdė kalbos barjeras, nepažįstama aplinka, bet po truputį moteris įsikūrė, pelnė žmonių pasitikėjimą ir meilę
Nuotrauka
nuotrauka
Povilo Naujoko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-30
Tauragiškis Povilas Naujokas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi kvapą gniaužiančiomis gamtos nuotraukomis, netrūksta ir mylimos Tauragės vaizdų, akimirkų iš kelionių. Paauglystėje pradėjęs fotografuoti, nors ir buvo padaręs nemažą pertrauką, jis vėl sugrįžo prie savo pomėgio. Fotografas labiausiai mėgsta fiksuoti gamtą ir gyvūnus.
Nuotrauka
nuotrauka
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-29
Kada, jei ne dabar, džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu, kūrybingais jo žmonėmis, nešančiais meno šviesą mums visiems? Juk šiemet esame Lietuvos kultūros sostinė. Viena tokių šviesulių – menininkė, dailės ir technologijų mokytoja Vida Karbauskienė, kurios darbų paroda „Kodėl? ESU“ užvakar atidaryta Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Edukacijų centre. Vida užduoda klausimą žodžiu, o atsakymą pateikia dailės kalba. Skaitytojų dėmesiui – interviu su autore.
Nuotrauka
juozas
Juozo Petkevičiaus asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-10
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ketverius metus dirbantis fotografas Juozas Petkevičius kilęs iš legendomis apipinto Šilavoto kaimo Prienų rajone. Ar meno magija jį užbūrė nuo vaikystės, o galbūt užkrėtė mamos, mėgusios fotografuoti, pavyzdys? Pokalbis su Juozu – apie pažintį su fotografija, siekį gilintis į jos istoriją ir apie kasdienybę muziejuje.   
Nuotrauka
Zavinta
Įkelta:
2023-04-09
Tikinčiųjų ir ne tik jų laukiamos šv. Velykos – jau poryt. Šeimos džiaugsis buvimu kartu – eis į bažnyčią, sės prie vaišių stalų, ridens margučius. Prisimins tradicijas, tačiau neapsieis ir be naujovių. Štai Žavintos Kvederienės šeimos stalą papuoš ne tik pagal senovinį močiutės receptą iškepti grybukai, bet ir meniškai pačios Žavintos rankomis dekoruoti sausainiai – kiškučiai, žąsys ar avelės. Tokie sausainiai, kaip ir kiti jos kepiniai, papuoš ir ne vienos tauragiškių šeimos stalą.  
Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.  
Nuotrauka
inga
Įkelta:
2023-02-25
Tauragės sporto centro direktoriaus pavaduotoja, rankinio trenerė Inga Jurienė gimė ir augo Tauragėje, baigė tuometinę Tauragės 2-ą vidurinę mokyklą. Rankiniu susidomėjo antroje klasėje, o nuo septintos mokėsi sportininkų klasėje – visa rankinio komanda. Pasirinkusi trenerės kelią ji didžiuojasi savo auklėtinėmis, o labiausiai tuo, kad išsiugdė sau įpėdinę. Ir sūnus Lukas, užaugęs sporto salėje, pasirinko sportininko kelią. Nors moteris jau pasvarsto, kad galbūt laikas sportinius batelius, kaip sakoma, pakabinti ant vinies, vis dar žaidžia veteranų lygoje. Taip nuo 1983-ųjų – jau 40 metų – rankinis yra neatsiejama Ingos gyvenimo dalis.