Iš CŽV archyvų: Tauragė – branduolinio konflikto taikinys
Įkelta:
2023-04-13
Nuotrauka
RAKETOS
Nuotraukos autorius:
Fotografuota iš palydovo
Aprašymas

Pirmoji raketų bazė Tauragėje.

,
Nuotrauka
RAKETOS
Aprašymas

Tauragėje buvusių raketų nuotolis

,
Nuotrauka
RAKETOS
Aprašymas

R-12 raketa nežinomoje vietoje

,
Nuotrauka
RAKETOS
Aprašymas

Raketinės bazės Sovietų Sąjungoje

,
Nuotrauka
RAKETOS
Aprašymas

Iš vietinių žvalgų informacijos sudarytas žemėlapis

,
Nuotrauka
RAKETOS
Nuotraukos autorius:
Fotografuota iš palydovo
Aprašymas

Antroji raketų bazė Tauragėje.

1944 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ne savo noru atsidūrėme kitoje barikadų pusėje. Netrukus tiek Tauragė, tiek aplink mums puikiai žinomos vietos – Skaudvilė, Šilalė, Viešvilė, Tyreliai, Žygaičiai, Dunokai, Žukai, Sakalinė, Balskai, Požerūnai, Eržvilkas ir kt. – buvo ne kartą minimos Jungtinių Amerikos Valstijų Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) kaip potenciali grėsmė NATO saugumui. Tai liudija 1960 m. rugpjūčio 18 d. vieno CŽV vadų James Q. Reber’io pasirašytas dokumentas, kuriame Tauragė įvardinta kaip vienas iš 32 prioritetinių taikinių galimame branduoliniame konflikte. To priežastis – Tauragėje aptiktos dvi branduolinių raketų bazės.

Raketinių ginklų pradžia

1949 m. tiek JAV, tiek tuometinė SSRS turėjo branduolinių bombų, tačiau karo atveju jų nebūtų pavykę tikslingai panaudoti, nes lėktuvus, kurie gabentų atominį ginklą, lengva numušti. Kitaip buvo su balistinėmis raketomis. Tipinė to meto branduolinį ginklą nešanti raketa turėjo iššauti per 100 km į viršų ir pasiekti Žemės atmosferos ribas. Suveikęs mechanizmas atskirtų raketos galvutę, kurioje esantis branduolinis ginklas įstriža trajektorija dideliu pagreičiu kristų į Žemę sunaikinti nustatyto taikinio. Visas procesas nuo raketos paleidimo iki sprogimo turėjo užtrukti ne ilgiau kaip 12 minučių. 

Nuotrauka
RAKETOS

Raketų gamybos era prasidėjo maždaug 1959 m. Nuo pirmųjų eksperimentinių ir mažai karui tinkamų modelių pereita prie masinės serijinės gamybos. Tuometinis SSRS vadovas Nikita Chruščiovas gyrėsi: „Mes gaminam raketas kaip dešreles“. Sunku pasakyti tikslius skaičius, bet manoma, kad apie 1960 m. Sovietų Sąjunga turėjo maždaug 2000 branduolinių galvučių, o JAV dešimt kartų daugiau – 20 tūkst. Vis dėlto rusai, kasmet didindami branduolinę ginkluotę, M. Gorbačiovo valdymo metais jau dvigubai lenkė Valstijas, turėdami jų per 40 tūkstančių.

1959 m. įsibėgėjus raketų gamybai prasidėjo ir masinis raketų bazių kūrimas visoje Sovietų Sąjungoje. Lietuvoje iš viso veikė vienas šachtinis divizionas Plateliuose ir aštuoni antžeminiai divizionai, sugrupuoti po du netoli vienas kito: Šateikiuose, Karmėlavoje, Ukmergėje ir Tauragėje. Panašus skaičius tokių bazių buvo Latvijoje ir Estijoje, kur kas daugiau jų įrengta Baltarusijoje ir Ukrainoje.

Žvalgybinių palydovų era

Abi šaltojo karo pusės labai stengėsi sužinoti, iš kur priešininkai gali iššauti raketas. Iš pradžių Jungtinėms Valstijoms pasitarnavo žvalgybiniai U-2 lėktuvai, kurie skrisdami iš viršaus fotografuodavo SSRS teritorijas, tačiau patys CŽV dokumentai nurodo, kad tai ilgai tęstis negalėjo. Įsirengę patikimesnę priešlėktuvinę gynybą sovietai 1960 m. gegužę numušė U-2 lėktuvą ir sučiupo pilotą. Po to įvykio skrydžiai į SSRS teritorijas nebuvo rengiami. Tačiau amerikiečiai surado kur kas patikimesnį būdą šnipinėti – slaptus žvalgybinius palydovus. CŽV dokumentuose jie minimi pavadinimu „Corona“.

Nuotrauka
RAKETOS

Žvalgybinių palydovų veikimo principas primena fantastinį filmą: slapta į kosmosą išsiųstas palydovas buvo užprogramuotas fotografuoti Žemės paviršių. Fotografijos atsidurdavo specialioje kapsulėje, kuri vėliau atsiskirdavo nuo palydovo ir apskaičiuotoje vietoje nukrisdavo į Žemę. Pasiekusi mūsų atmosferą kapsulė išskleisdavo parašiutą, kurį kabliu bandydavo užkabinti lėktuvas. Jam nepavykus nustatytoje vietoje vandenyne laukdavo laivai su narais. Ne visas kapsules pavykdavo atgauti, bet jau pirmoji grįžusi serija 1960 m. užfiksavo dvi raketines bazes Tauragėje. Fotografijų raiška nebuvo didelė, tačiau jose galėjai matyti pastatus, kelius. To amerikiečiams ir pakako. Beje, apie raketinių bazių statybas CŽV turėjo įtarimų ir anksčiau.

Vietiniai žvalgai

Tauragėje aktyviai veikė vietiniai žvalgai, jų galima suskaičiuoti apie 80. Deja, prieinami dokumentai nieko konkretaus apie juos nepateikia. Iš surinktos informacijos galima daryti išvadą, kad žvalgai buvo vietiniai gyventojai, dirbę krovinių vežikais, statybininkais, elektrikais ir pan. Nors žvalgų informacija ne visada buvo patikima, jie sužinojo apie raketines bazes Tauragėje dar prieš jų statybas, nes tokioms bazėms paruošti reikėjo tiesti miškuose gerai pravažiuojamus kelius, iškirsti miško plotus pastatams, iškraustyti aplink gyvenančius žmones ir sustabdyti civilių patekimą į uždraustas teritorijas.

Nuotrauka
RAKETOS

Tauragiškiams pavyko identifikuoti ir čia atgabentų raketų modelį. Skirtingos raketos ne tik skirtingai atrodė, bet turėjo skirtingus privalumus ir trūkumus (pvz., galia, skridimo nuotolis, paruošimo laikas, tikslumas). Tauragėje 1960 m. buvo aptiktos bent 2 balistinių raketų rūšys. Pirmoji buvo trumpo nuotolio R-2 tipo raketa. Kadangi iš čia ji negalėjo pasiekti jokios NATO valstybės, galima spėti, kad ji Tauragėje neužsibuvo. Tikėtina, kad iš pradžių čia bazavosi R-5 tipo raketos. Jų nuotolis buvo kur kas didesnis ir jos galėjo pasiekti dvi NATO valstybes: Norvegiją ir Vakarų Vokietiją. Iki 1967 m. SSRS šios raketos pakeistos į kur kas galingesnes R-12 tipo raketas, kurios iki pat sovietmečio pabaigos buvo paruoštos ir Tauragėje. Tai buvo bene populiariausias raketų modelis, jų pagaminta per 2300 vnt. Iš Tauragės šios raketos galėjo pasiekti bet kurią Europos valstybę. 

Branduolinių raketų galia

Antrojo pasaulinio karo metu ant Hirošimos ir Nagasakio numestų atominių bombų galia siekė 15 ir 25 kilotonas. Sovietmečiu kurtos raketos buvo kur kas galingesnės. Tauragėje buvusių R-12 tipo raketų galia siekė net 2300 kilotonų (2,3 megatonos). Tai nebuvo itin galinga raketa palyginus su kitomis, kurių galia siekdavo 8 ir net 20 megatonų. 

Egzistuoja tam tikri matematiniai skaičiavimai, kuriais galima įvertinti branduolinio ginklo galią. Dar yra išlikusių ir Hirošimos bei Nagasakio gyventojų prisiminimų. Pvz., numetus atominę bombą įvyktų trumpas akinantis blyksnis. Anot branduolinę ataką išgyvenusių japonų, tas blyksnis toks stiprus, kad prisidengęs akis tarsi rentgenu galėjai matyti ne tik savo kaulus, bet ir aplinkinių žmonių skeletus.

Jei tai būtų 2,3 megatonos galingumo sprogmuo, po blyksnio susidarytų milžiniškas per 20 km aukščio grybo formą primenantis plazmos kamuolys. Akimirką jo vidus būtų karštesnis už saulę, o jo plotas siektų apie 1,5 km.

Paskui sektų didžiulė karščio banga, kuri jau būtų kur kas platesnė ir siektų apie 18 km skersmenį. Dažnas priedangos neturintis žmogus patirtų 3 laipsnio nudegimus ir turėtų mažai vilties išgyventi. Japonijoje aptikta kraupių nutikimų, kai arčiau smūgio buvę žmonės tiesiog išgaravo, o jų vietoje sienose ar grindyse liko įspausti siluetai. 

Po mirtino karščio sektų paties sprogimo banga, kuri būtų dar platesnė ir griautų pastatus kaip kortų namelius. Žala didėtų arčiau smūgio centro. Pvz., numetus tokią raketą Tauragėje smūgis pasiektų Pagėgius, Vilkyškius, Žygaičius, Upyną, Skaudvilę, Eržvilką ir Viešvilę. Negana to, pradėtų sklaidytis itin radioaktyvus dūmų kamuolys, nešantis gyvybei pavojingas radioaktyvias daleles ir lietų. Japonijos atveju, po sprogimo sekusi radiacija nusinešė maždaug pat tiek gyvybių, kiek pats sprogimas.
Kodėl raketų bazės įkurtos Tauragėje?

Toks šiurpą keliantis ginklas Tauragėje atsidūrė dėl pragmatinių priežasčių, mat bet kokia vieta raketinių bazių statybai netiko. Jos turėjo būti slaptos, neprieinamos civiliams, todėl dažniausiai statytos miškuose, kartais – dykumose. Bazės privalėjo turėti gerą susisiekimą: geležinkelį, kelius, nes jose keisdavosi įgula, vykdavo pratybos, buvo nuolat atnaujinama pasenusi technika. Nenorėta bazių statyti šalia didmiesčių ar strategiškai reikšmingų objektų. Raketa, kuri galėjo skristi tik atitinkamą nuotolį, iš savo taško turėjo pasiekti bei sunaikinti kitoje šalyje esantį taikinį. Dėl šios priežasties nemažai raketinių bazių Sovietų Sąjungoje buvo išsidėsčiusios pagal vakarinę sieną. Tauragė visus minėtus kriterijus atitiko. 

Nuotrauka
RAKETOS
Fotografuota iš palydovo

Įdomu, kad CŽV dokumentuose buvome apibūdinti kur kas mažesni nei esame šiandien. Rašyta, kad tai yra miestelis, turintis tik 10 tūkstančių gyventojų (1939 m. duomenimis), o rajono centras išsidėstęs agrokultūrinėje vietoje. Daugiausiai auginamos grūdinės kultūros: kviečiai, avižos, miežiai, o  nedidelę pramonę sudaro mėsos fabrikas, kepykla, traktorių stotis, plytinė ir daržovių kombinatas. Minėta, kad kraštas skurdus iškasenų: aptinkamos tik durpės, molis, priemolis, velėna, tačiau gausu smėlio, žvyro, medienos. Užsiminta, kad Tauragėje veikė geležinkelis, kuriuo galima transportuoti raketinę techniką.

Raketinių bazių tipai

Amerikiečiams buvo labai svarbu sužinoti, kokio tipo bazės yra statomos, nes jos skyrėsi ir turėjo savų ypatybių. Branduolinės bazės grupuotos į antžemines, požemines, vidutinio ir tolimojo nuotolio. Labiausiai CŽV domino ilgojo nuotolio bazės, nes jos tiesiogiai galėjo pasiekti JAV teritorijas, kai vidutinio nuotolio bazės, tokios kaip Tauragėje, – tik Europos valstybes. Požeminiai komplektai laikyti pranašesniais, nes juose smarkiai sutrumpėdavo raketos paleidimo laikas, be to, tikėtasi, kad tokios bazės gali atlaikyti netiesioginę branduolinę ataką. Kadangi antžeminės bazės buvo labai pažeidžiamos, jos užimdavo didžiules teritorijas, kad viena numesta bomba iš rikiuotės neišvestų viso diviziono. Pažvelgę į Tauragės žvalgų sudarytą žemėlapį matysite, kad raketinės įrangos buvo aptinkama įvairiose vietose.

Raketos parengimas

Tauragėje raketos niekada nebuvo laikomos pastatytos vertikaliai, išskyrus mokomąsias, naudotas pratybų metu. Raketos paruošimas startui priklausė nuo įgulos darbo – tai galėjo užtrukti maždaug 4 valandas. Įprastoje padėtyje raketos nuo branduolinių galvučių buvo patalpintos atskirai, o pati raketa paguldyta angare. Taip buvo daroma, nes raketos buvo pavojingos – net menkiausios klaidos galėjo pasibaigti sprogimu, tokių atvejų žinoma tiek SSRS, tiek JAV. Raketos paleidimo laikas sutrumpėdavo, jei kovinė parengtis būdavo sustiprinama. Kovinių parengčių lygiai buvo keturi: pirmajame lygyje prie raketos buvo įmontuota branduolinė galvutė, antrajame – raketa vertikaliai pastatoma paleidimo aikštelėje, trečiojoje – visa reikalinga technika buvo išrikiuota prie raketos, ketvirtojoje – raketa iš dalies pripildoma kuro. Raketos pripildymas kuru užimdavo daugiausiai laiko, bet tuometinė technologija neleido jų laikyti pripildytų, tokiu atveju reikėjo raketą per tam tikrą laiką iššauti arba utilizuoti. Žinomi tik du atvejai, kai Sovietų Sąjungoje buvo įvesta sustiprinta karinė padėtis ir prie raketų buvo pritvirtintas branduolinis ginklas, tai 1962 m. Kubos krizė ir 1968 m. Prahos pavasaris. 

Raketų išgabenimas iš Lietuvos

1987 m. SSRS ir JAV pasirašė trumpojo ir vidutinio nuotolio raketų likvidavimo sutartį, kuria abi šalys įsipareigojo sunaikinti tokias raketas. Vykdant susitarimą 1988 m. visos raketos iš Lietuvos buvo išgabentos ir demontuotos Baltarusijoje. Spėjama, kad dabar pasaulyje yra per 9000 veikiančios branduolinės ginkluotės vienetų.

Nuotrauka
nuotrauka
Nuotrauka
šokiai
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2024-06-30
Vilniuje šeštadienį prasidėjo Šimtmečio Lietuvos dainų šventė. Prie jos didžiulėmis pajėgomis prisijungė ir seniausias (kitąmet švęs septyniasdešimtmetį, – aut. past.) Tauragėje šokių ir dainų ansamblis „Jūra“. Šiemet tauragiškiai itin vertinami šventės Ansamblių vakaro režisierės Leokadijos Dabužinskaitės: ji krašto ansamblio baletmeistėrės Vilijos Krūgelienės paprašė specialiai šventei suburti merginų kolektyvą.
Nuotrauka
vejava
Organizatorių nuotraukos
Įkelta:
2024-05-10
Šio mėnesio 18 dieną senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Vėjava“ mini savo veiklos dvidešimtmetį. Kaip apie šokėjus atsiliepia jo vadovai, darbas vyresnių asmenų kolektyve yra įkvepiantis. Brandaus amžiaus sulaukę šokėjai pasižymi profesionalumu, laisvumu scenoje ir itin gera nuotaika: senjorai mėgaujasi kiekviena repeticija, koncertu ir vienas kito kompanija.
Nuotrauka
dainų
Lina Buchlickaja nuotraukos
Įkelta:
2024-04-22
Šį šeštadienį Tauragę garsino Pagramančio regioniniame parke prie apžvalgos bokšto įvykęs  artėjančiai Lietuvos Dainų šventei skirtas renginys. Prie Jūros ir Akmenos upių santakos pasirodė apie 350 tautinės muzikos atlikėjų. Tauragės kultūros centro bendruomenei tokio masiškumo renginys buvo didžiulis iššūkis.
Nuotrauka
dainų
Tauragės kultūros centro nuotraukos
Įkelta:
2024-04-04
Kaip abiturientai nuo šimtadienio su džiaugsmu ir nerimu pradeda skaičiuoti dienas iki egzaminų, taip ir kultūros atstovai, saviveiklininkai po apžiūrų pradeda laiko atskaitą iki dainų šventės. Šiemet ji – neeilinė. Lietuvos Dainų šventė minės 100 jubiliejų. Net ir kelis dešimtmečius dalyvaujantys Dainų šventėse, jaudinasi, tikėdamiesi, kad būtent jų kolektyvas paklius į jubiliejinę šventę.
Nuotrauka
knyga
Įkelta:
2023-12-06
Tauragės kraštotyros draugija dar praėjusiais metais susivienijo bendram darbui. Draugijos nariai nutarė dar labiau įprasminti ir išsaugoti paveldosaugininko Edmundo Mažrimo surinktą informaciją apie Tauragės rajone buvusius ir kai kuriuos dar išlikusius dvarus.
Nuotrauka
kapines
Reginos Bliūdžiuvienės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-23
Šiais metais žygaitiškė, pedagogė, poetė Regina Bliūdžiuvienė išleido knygą „Sakralioji Žygaičių kapinių erdvė“ apie porą metų tyrinėtas Žygaičių miestelio kapines. Knyga liudija istoriją, nes po kelerių metų išleidus knygą kai kurių paminklų kapinėse jau nebeliko. 
Nuotrauka
pastas
Viktoro Jokubaičio asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-16
Pašto veikla kaip komunikacijos priemonė tarp žmonių skaičiuojama tūkstančiais metų. Ilgą laiką Tauragės paštui vadovavęs Viktoras Jokubaitis įsitikinęs, kad kiekvienos valstybės kertinis pamato akmuo yra ir turi būti paštas, nesvarbu, koks technologinis progresas egzistuoja pasaulyje. Lietuvos paštas įkurtas prieš 105 metus lapkričio 16-ąją. Šia proga V. Jokubaitis ir buvusios jo kolegės pasidalijo prisiminimais.
Nuotrauka
adakavas
Kultūros vertybių registro/Algirdo Remeikio nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Žymiausias kultūros paminklas Adakave, kaip teigia istorikai Vytenis ir Junona Almonaičiai knygoje „Pietų Karšuva“, – Šv. Jono krikštytojo bažnyčia, pastatyta 1793 m. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia valstybės saugomi ir į Kultūros vertybių registrą įtraukti 2003 m. 
Nuotrauka
archyvai
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-08
Tauragės krašto muziejus „Santaka“ pasidalijo nuotraukomis, kuriose užfiksuota mažos, bet reikšmingos mūsų krašto istorijos detalės. Šį kartą muziejininkai pristatė Spaustuvės g. pastato, kuriame veikė fotoateljė, ir batsiuvystės Skaudvilėje istorijos detales. 
Nuotrauka
Seminarija
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-11-01
Rugsėjo 20-ąją sukako 100 metų, kai 1923 m. buvo įsteigta Tauragės mokytojų seminarija. Ši mokslo įstaiga, pasak B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos, paliko ryškų pėdsaką krašto švietimo ir kultūros istorijoje. Joje dirbę savo profesijai atsidavę pedagogai išugdė šviesią inteligentų kartą: daug savo darbą mylinčių mokytojų (tarp jų – ir Klaipėdos kraštui), iškilių mokslo ir visuomenės veikėjų.
Nuotrauka
baznycia svc trejybes
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-10-25
Šiemet sukanka 120 metų, kai buvo pastatytas dabartinis Švč. Trejybės katalikų bažnyčios pastatas. Pirmoji katalikų bažnyčia Tauragėje iškilo dar XVI a. I pusėje, kai Tauragės dvaro savininkė Jadvyga Bartoševičienė skyrė finansavimą jos statyboms. Metams bėgant keitėsi medinės bažnyčios vieta bei architektūra.
Nuotrauka
Sondros Vaišvilaitės knygos „Šviesybių namai“ nuotrauka
Iš knygos „Šilalės kraštas. III Nacizmo ir bolševizmo laikotarpis 1940–1953“) 
Įkelta:
2023-10-18
Yra žmonių, kurių nelaidoja kapinėse, kurie iki šiol liko nepalaidoti artimųjų širdyse, nes niekas nepasakė, kur ilsisi tie jauni vyrai, kovoję už gražesnį ir geresnį mūsų gyvenimą. Nežinomi jų kapai, gyvenimo istorijos, liko užmirštos ir nepapasakotos kovos ir meilės legendos. Sondrai Vaišvilaitei tokias mintis ir jausmus vėl į paviršių iškėlė Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos „Aukuro“ rinktinės štabo ir 13-osios „Eimučio“ būrio kovotojų žūties metinės. Mat tarp tada žuvusiųjų – ir jos giminaitis Simas Macaitis.
Nuotrauka
putvinskis
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-05
Spalio 6-ąją minimos Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-osios gimimo metinės. Šiai datai paminėti penktadienįTauragėje vyko šventinis renginys. O skaitytojams pateikiame trumpą istorinių faktų apie sąjungos įkūrėją santrauką. 
Nuotrauka
gaure
Antano Kiniulio nuotrauka
Įkelta:
2023-09-21
Šiais metais sukanka septyniasdešimt penkeri metai nuo Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos Aukuro rinktinės štabo ir „Eimučio“ būrio kovotojų žūties. Partizanus 1948 m. rugsėjo 15 d. užpuolė daugiau kaip 100 sovietinių MGB karių ir Tauragės stribų. Po įnirtingos, tris valandas trukusios kovos dauguma partizanų žuvo. Laisvės kovotojų kūnai buvo išniekinti Gaurės miestelyje. Vėliau, vietinių gyventojų teigimu, partizanų palaikai buvo sumesti į šulinį. Partizanų atminimui skirtas paminklas stovi Purviškių miške, o Gaurėje pašventintas kovotojų atminimui skirtas kryžius. 
Nuotrauka
sajudis
Benjamino Pociaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-20
Ką šiandien reiškia Sąjūdis, ar reiškia? Vieniems tai prisiminimai ir buvusi aktyvi veikla. Kiti mažai apie tai kalba, treti žino, kas tai, bet nežino, ką apie tai pasakyti. O ką apie sąjūdį pasakoja eksponatai? Sąjūdžio kambaryje (Tremties ir rezistencijos muziejuje) eksponuojami tauragiškių dovanoti, perduoti daiktai, dokumentai, bylojantys Sąjūdžio laikotarpį tiek Tauragėje, tiek Lietuvoje. 
Nuotrauka
sartininkai
„Sakralinis paveldas“ feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-09-14
Sartininkai gali didžiuotis dviem nuostabiomis bažnyčiomis, tačiau šįsyk apie vieną jų – Šv. Jurgio bažnyčią. Šiemet šiai bažnyčiai sukanka 236 metai. Parapijos pastatų ansamblio viduje saugomi įspūdingi meno kūriniai bei istorinių asmenybių atminimas. 
Nuotrauka
sleivys
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ archyvų nuotrauka
Įkelta:
2023-09-06
Prie dvasinių vertybių budintys ir tautos labui triūsiantys žmonės visiems laikams lieka tarsi negęstantys švyturiai. Kaip rašo Teklė Mozerytė („Tauragiškių balsas“, 1996), gauriškiams toks švyturys buvo, yra ir liks Kazimieras Šleivys. Jis, kaip neišsenkantis šaltinis, kupinas pačių netikėčiausių sumanymų, išplėtojo aktyviai ir vaisingą veiklą savo parapijoje ir ne tik joje. Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kunigas kanauninkas K. Šleivys šioje parapijoje ištarnavo 25-erius metus. Jis buvo ne tik 50-ies kaimų parapijos klebonas, bet ir energingas visuomenininkas: suorganizavo savivaldybę, verbavo savanorius, įsteigė parapijos namus, pradžios mokyklą.  
Nuotrauka
kazakevicieneVida
Bibliotekos archyvų ir asmeninio V. Kazakevičienės albumo nuotraukos
Įkelta:
2023-08-31
Birželio 3-ąją sukako 35 metai, kai 1988 metais buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS). Tuomet visame krašte pradėtos kurti rėmimo grupės. Ne išimtis ir Tauragė. Mūsų mieste iniciatyvinė sąjūdžio grupė susikūrė rugsėjo 28 d. Tauragiškiai, neabejingi Sąjūdžio idėjai, rinkosi miesto bibliotekos skaitykloje. Tuo metu Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė buvo Vida Kazakevičienė. Šiandien, prabėgus 35 metams, su ja kalbėjomės apie tą reikšmingą laikotarpį. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-09
Šiemet, minėdami 35-erius metus, kai Lietuvoje įkurtas Sąjūdis, prisimename apie Sąjūdžio gimimą, veiklą Tauragėje bei rajone. Rugsėjo 28-ąją tauragiškiai minės savo Sąjūdžio 35-metį – tądien prieš 35 metus miesto centrinėje bibliotekoje pirmą kartą susirinko iniciatyvinė sąjūdžio grupė. Sąjūdis aktyviai veikė ne tik pačioje Tauragėje, bet ir rajone. Ypač aktyvūs buvo skaudviliškiai. Tad savo prisiminimais apie Sąjūdžio veiklą Skaudvilėje dalijasi skaudviliškis Ričardas Paulauskas. 
Nuotrauka
marcelė
Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos feisbuko nuotraukos
Įkelta:
2023-08-02
Marcelė Kubiliūtė – spaudos ir visuomenės veikėja, Lenkų karinės organizacijos (POW) 1919 m. rengto perversmo prieš Lietuvos valstybę užkardytoja, tremtinė  ir viena paslaptingiausių Lietuvos asmenybių. Liepos 28-ąją – 125-osios jos gimimo metinės. Už nuopelnus ji apdovanota Vyčio kryžiaus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino, Vytauto Didžiojo ordinais, Šaulių žvaigžde. Tauragiškiai gali didžiuotis, kad po tremties gerų ir drąsių žmonių dėka ši iškili moteris 1950–1956 m. gyveno ir dirbo Tauragėje. Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė Marcelės Kubiliūtės metais.
Nuotrauka
remeikis
Algirdo Remeikio asmeninio albumo nuotraukos
Įkelta:
2023-07-26
Algirdas Remeikis daugeliui tauragiškių žinomas kaip buvęs Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyriausiasis specialistas arba kaip tapytojas. Bet mažai kam žinoma, kad Algirdas gimęs Kazachstane, tremtinių šeimoje. Paprašytas jis noriai pasidalijo savo prisiminimais nuo tremties iki darbo Kultūros paveldo departamente, kuris buvo glaudžiai susijęs ir su sąjūdžio, kurio įsikūrimo Tauragėje 35-metį minėsime rugsėjį, veikla.
Nuotrauka
lankininkai
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-20
Šiemet minimos jau 160-osios sukilimo Raseinių apskrityje metinės, kuriose dalyvavo ir Batakių bažnyčios vikaras. Šis įvykis lėmė, kad caro valdžia uždarė Teodoravo (Lankininkų) dvaro koplyčią.
Nuotrauka
lomiudvaras
kvr.kpd.lt/Vaido Gargaso nuotrauka
Įkelta:
2023-06-15
Lomių dvaras vienas iš Tauragės rajone saugomų kultūros vertybių, 2003 metais įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Dvaras, pasak istorinių šaltinių, egzistavo jau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, tad turėjo ne vieną savininką.
Nuotrauka
Bagdonas
Tauragės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2023-06-08
„Parašykit į laikraštį nuo manęs tokius žodžius: „Padariau, ką galėjau, atleiskit už tai, ko nespėjau padaryti, ir tęskite mano darbus toliau“. Taip keletą mėnesių iki mirties sakė tautodailininkas Antanas Bagdonas. Šiemet birželio 13-ąją jam būtų sukakę 95-eri. Tautodailininkas, Tauragės garbės pilietis Antanas Bagdonas – daugelio kūrinių autorius, šviesus ir tiesus žmogus. Jo darbai puošia ne vieną Tauragės ir kitų miestų kampelį.
Nuotrauka
sartininku baznycia
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-01
Sartininkų evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1934-aisiais, o parapijos ištakos – gretimame, vos už trijų kilometrų buvusiame ir jau išnykusiame Margiškių kaime. Tikėtina, kad ten parapija gyvavo gal net XIX a. pradžioje. Istorinių faktų apie parapiją daug rasti nepavyko.