Po artimųjų prašymo istorijos tyrinėtojas rado dokumentus, liudijančius tragišką likimą
Įkelta:
2022-04-01
Nuotrauka
nairanauskas
Aprašymas

Jonas Nairanauskas 

Asmeninio albumo nuotrauka

 

Istorijos tyrinėtojo Jono Nairanausko knygose – tragiškai susiklostę Tauragės krašto žmonių likimai. Vienoje knygų jis papasakojo apie sovietinių jėgos struktūrų pradėtą bylą prieš Antaną Dragūną – buvusį Žygaičių valsčiaus viršaitį. Kaip pasakojo J. Nairanauskas, sovietų įkalinto kraštiečio artimieji ilgą laiką nežinojo, kur jis dingo. Lietuvos ypatingajame archyve surinkti dokumentai galiausiai atskleidė paslaptį.  

Nagrinėja Žygaičių krašto žmonių likimą

J. Nairanauskas pasakojo istorija plačiau pradėjęs domėtis tuomet, kai suprato, jog žmonės yra įsitikinę, esą Žygaičių krašte neįvyko nieko svarbaus. 

– Tuo metu pajutau entuziazmą žūtbūt įrodyti, kad yra visiškai kitaip – čia gyveno žmonės, kurie kovojo ir kentėjo, – sakė jis. 

Istorijos tyrinėtojas išleido ne vieną istorijos knygą apie Tauragės regioną, tarp jų – „Žygaičių kraštasׅ“, „Žygaičių valsčiaus Lietuvos laisvės armija“. Jis nemažai dėmesio skiria būtent Žygaičių kaimo žmonėms.

– Siekiu, kad šios asmenybės nebūtų pamirštos. Manau, kad svarbu kalbėti apie tai, ką Žygaičių krašte gyvenę žmonės patyrė per svarbius Lietuvai įvykius, – sakė pašnekovas. 

Pažinojo šeimą

J. Nairanauskas teigia pradėjęs ieškoti medžiagos Lietuvos ypatingajame archyve. Istorijos paslapčių tyrinėjimas daugeliui asocijuojasi su ilgas dienas besitęsiančiu naršymu dokumentuose, tačiau išties viskas vyksta kiek kitaip. Archyvo dokumentai prieš juos atveriant visuomenei yra patikrinami istorikų, kurie sužymi, apie ką juose kalbama. J. Nairanauskas kalbėjo, kad tuomet siunčia užklausą su prašymu parodyti visus dokumentus, kuriuose paminėta kokia nors pavardė, vieta ar panašiai ir tada gauna pažymą, kokiuose dokumentuose reikia ieškoti informacijos. Ir tik tuomet, užsisakius dokumentus, jie pasiekia istorijos tyrinėtoją. Taip buvo ir tyrinėjant A. Dragūno likimą.

– Pažinojau jo šeimą. Vienas nuo kito netoli gyvename, esame iš to paties Žygaičių kaimo. Artimieji vis užsimindavo, kad žmogus yra dingęs. Niekas nežinojo, kur būtent jis prapuolė. Jie sužinojo, kad domiuosi istorija, nagrinėju archyvus. Taigi kreipėsi prašydami pagalbos. Ėmiausi darbo ir radau dokumentų, kurie pasakoja apie Antano Dragūno likimą, – kalbėjo pašnekovas.

Nuotrauka
nairanauskas

Taip gimė knyga „Žygaičių valsčiaus burmistras“. 

Prieš lietuvius taikytos okupantų represijos – itin skausmingos, sugriovusios likimus. Tai liudijantys dokumentai J. Nairanauskui kartais taip pat sukelia įvairių emocijų.

– Užgaunamos jautriausios stygos, tad labai natūralu, jog tampa ir pikta, ir liūdna, ir graudu, – neslėpė jis.

Okupantų kaita

Istorijos tyrinėtojas knygose nemažai dėmesio skiria jėgos struktūrų veiksmams. Būtent jos susidorojo ir su A. Dragūnu.

– Prisiminkime, kad Lietuva išgyveno ne vieną okupaciją. Patyrėme tiek sovietų, tiek vokiečių agresiją. Vyko okupantų kaita. Sovietų valdžia Baudžiamajame kodekse buvo numačiusi, kaip aš jį vadinu, prakeiktąjį 58-ąjį straipsnį už tariamą tėvynės išdavimą. Sovietai paskelbė, kad neva Lietuva pati pasiprašė prisijungimo į SSRS, todėl taikė šią Baudžiamojo kodekso nuostatą žmonėms, kuriuos sovietai kaltino dėl santykių su vokiečių okupantu, – kalbėjo J. Nairanauskas.

Jo knygoje „Žygaičių valsčiaus burmistras“ pabrėžiama, kad tiek Vokietija, tiek Sovietų sąjunga prieš okupuotą Lietuvą pasitelkė terorą ir naikino krašto žmones, alino jo ūkį, slopino kultūrą ir religiją. Tiek rusų, tiek vokiečių okupantams, anot istorijos tyrinėtojo, žmonių likimas nerūpėjo, tačiau buvo siekiama nubausti nepaklusnius gyventojus, kuriuos norėta pavergti kaip nemokamą darbo jėgą. 

Tragiškas A. Dragūno likimas

J. Nairanauskas pasakojo, kad A. Dragūnas buvo Žygaičių valsčiaus viršaitis, šias pareigas ėjęs 1942–1944 metais. Kadangi rusų kalboje nėra lietuviško žodžio „viršaitis“ atitikmens, todėl J. Nairanauskas knygoje vartoja žodį „burmistras“.

Žygaičių valsčiaus administravimo centru XX a. pradžioje paskelbtas Sartininkų miestelis, o vėliau – Žygaičiai. 

Nuotrauka
nairanauskas

J. Nairanauskas aptiko dokumentus, kuriuose matyti, jog prieš A. Dragūną Tauragės apskrities NKVD skyrius 1945 m. pradėjo baudžiamąją bylą. Žygaičių valsčiaus viršaitis buvo sulaikytas 1945 m. sausio 10-ąją.

Prieš tai, sausio 8-ąją, buvo surašytas tardymo protokolas, kuriame – liudytojo Juozo Stonio parodymai. Juose vyriškis teigė, kad A. Dragūnas perspėjo, jog „bus labai blogai, jeigu ateis komunistai, jie lietuvius pjaus ir kars“. Tai buvo prilyginta antisovietinei veiklai. Be to, A. Dragūnas kaltintas tuo, jog tariamai ragino vietos gyventojus maistu, daiktais paremti vokiečių armiją, kad ši neįleistų rusų kariuomenės. Tardomas NKDV A. Dragūnas kalbėjo, jog po vokiečių atsitraukimo buvo planuojama organizuoti kovą prieš sovietų valdžią už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. A. Dragūnas prisipažino išdalijęs lapelius, kuriuose lietuviai raginti įstoti į Lietuvos išlaisvinimo armiją.

„1944 metų rugpjūčio mėnesį, kai prie Lietuvos pradėjo artėti Raudonoji armija, iš apskrities aš pradėjau gauti afišas, kurias aš turėjau savo Žygaičių valsčiuje dalinti kaimų seniūnams išklijavimui gatvėse ir ant namų sienų, t.y. paskelbti visiems gyventojams, kad Raudonoji armija artėja prie Lietuvos ir reikia padėdinėti vokiečiams, kad pastarieji Raudonosios armijos neįleistų. Tuose lapeliuose buvo parašyta, kad mūsų tėvynė yra pavojuje, todėl visiems lietuviams savo noru reikia įstoti į armiją už Lietuvos išlaisvinimą“, – tokie A. Dragūno žodžiai surašyti tardymo protokole. 

Be to, NKDV kaltinamojoje išvardoje yra nurodyta, kad esą A. Dragūnas aktyviai vykdė vokiečių valdžios nurodymus, vietos gyventojus vertė kasti apkasus, remontuoti kelius vokiečių kariuomenei.

Karo tribunolas 1945 metų birželio 21-ąją A. Dragūną nuteisė 10 metų laisvės atėmimo, iš kurių 5 metus skirta kalėti lageryje. Dokumentuose pavyko aptikti informaciją, kas su vyriškiu nutiko po to. Pasirodo, kad jis buvo išvežtas į lagerį Rusijoje, Permės srityje, ir 1949 metų kovą mirė. 

Kaip teigia istorikas Tomas Vaisėta, nors Sovietų sąjunga skelbėsi esanti išvaduotoja, tačiau išties ji, antrąkart okupavusi Lietuvą, ir toliau tęsė visuomenės sovietizaciją. Ją lydėjo teroras – imtasi kruvinų represijų ir dar masiškesnių trėmimų. Tuo metu Lietuvą iš Maskvos ėmė valdyti Komunistų partija ir jos jėgos struktūros.Okupacijos laikotarpis skirstomas į keturis tarpsnius.

„Pirmuoju (1944–1953) Sovietų sąjungą valdė Stalinas, todėl jis vadinamas stalininiu. Jis pasižymėjo aršiausia Lietuvos sovietizacija: valstiečiai per prievartą suvaryti į kolūkius, visiškai panaikinta privati nuosavybė, o ekonomika centralizuota, menininkai privalėjo kurti pagal ideologines dogmas, tikintieji nebegalėjo laisvai išpažinti savo tikėjimo ir kt.“, – teigia T. Vaisėta.

Nuotrauka
spaudos
Nuotrauka
ringrafas
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-03-09
Ne kartą rajono spaudoje ar socialiniuose tinkluose Tauragės krašto muziejaus (TKM) „Santaka“ darbuotojai viešai dėkoja ir labai džiaugiasi gavę unikalių, įdomių, vertingų eksponatų, kurie papildo muziejaus ekspozicijas. Vieną tokį muziejui padovanojo vilnietė, nežinodama, kas tai per eksponatas.  
Nuotrauka
oplankio dvaras
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-02
Istoriją menantis kažkada buvęs didingas Oplankio dvaras yra avarinės būklės, tačiau iš mažų detalių galima pastebėti, kad dvaro būta prabangaus. Apleistame, vietomis be langų, stogo ir nutrupėjusiomis sienomis pastate vis dar gyvena dvi šeimos.
Nuotrauka
archyvu paslaptys
Asociatyvi Tremties ir rezistencijos muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2023-02-23
Lietuvos valstybę 1940 m. birželio 15 d. okupavus Sovietų sąjungai visuomenė buvo sukrėsta. Organizuotas pasipriešinimas prasidėjo tik rudenį, kai nukrito visos okupantų naudotos kaukės ir žmonės pamatė, kad pateko į tikrą vergiją. Daug pogrindžio grupių dėl konspiracijos patirties trūkumo buvo išaiškintos ir jų nariai pradėjo savo kančių kelius sovietinėje represijų sistemoje. Geriausiai organizuota pogrindinė pasipriešinimo organizacija buvo Lietuvių aktyvistų frontas (LAF), kuris turėjo atstovybę Berlyne ir kurio struktūrų Lietuvoje iki prasidedant sovietų ir vokiečių karui sovietinės represinės struktūros nesugebėjo likviduoti. Didžiulis sukrėtimas visuomenės laukė 1941-ųjų birželį. Pirmiausia birželio 14-ąją sovietų įvykdytu analogų Lietuvos istorijoje neturėjusiu brutaliu masiniu trėmimu į Sibirą, paskui birželio 22-ąją prasidėjusiu sovietų ir nacistinės Vokietijos karu, birželio 23-iąją Lietuvių aktyvistų fronto organizuotu sukilimu prieš okupantų valdžią ir besitraukiančių sovietų siautėjimais ir taikių žmonių žudymais. 
Nuotrauka
vasario16
Benjamino Pociaus nuotrauka
Įkelta:
2023-02-16
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena svarbi kiekvienam lietuviui, išskirtinė mūsų valstybei. Ji skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos narių pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės nutarimui paminėti. Šio reikšmingo įvykio atgarsių galima rasti ir Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ – ne tik nuotraukose, bet ir iš tarpukario išsaugotoje vėliavoje. Ši data įamžinta ir gatvės pavadinimu. O netolimi istoriniai įvykiai dar gyvi ne vieno tauragiškio atmintyje. 
Nuotrauka
nnuotrauka
Inventorinis numeris ŽVM I 33, © Žemaičių vyskupystės muziejus. Vacio Miliaus/www.limis.lt nuotrauka
Įkelta:
2023-02-15
Į Kultūros vertybių registrą įtrauktą unikalų Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios statinių kompleksą sudaro bažnyčia, varpinė, šventoriaus tvora su vartais ir koplytėlėmis, klebonija, svirnas, namas ir rūsys. 
Nuotrauka
norkiskes dvaras
Tauragės krašto muziejaus „Santakaׅ“ nuotrauka
Įkelta:
2023-02-09
Prieš devyniolika metų nugriautas Norkiškės dvaras atmintyje išliko greičiausiai tik istorijos mėgėjams bei Batakių ir gretimų apylinkių gyventojams. Iš įspūdingo dydžio dvaro dabar netoli Skaudvilės liko tik jo pamatai.
Nuotrauka
Fišerio koplyčia
Laiko Gijose – Dvarai, Bažnyčios, Pilys feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-02-02
Apgriuvusi, tačiau istoriškai svarbi dvarininko, gydytojo Boleslavo Fišerio XX a. pradžioje pastatyta koplyčia, stovinti Gaurės miestelio pakraštyje, vis dar neįtraukta į kultūros paveldo objektų sąrašą, nors pirmieji žingsniai jau padaryti. Tačiau žymioji koplyčia įtraukta į Tauragės rajono strateginį planą, o jos tvarkymui jau paruošti brėžiniai bei vizualizacija.
Nuotrauka
sebeda
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-01-26
Pirmasis Tauragės kraštotyros draugijos tarybos pirmininkas, teisininkas, bibliotekininkas Pranas Šebeda buvo vienas pirmųjų Tauragės rajono kraštotyrinio judėjimo organizatorių. Praėjo jau 51-eri metai po kraštotyrininko mirties, tačiau jo indėlis į Tauragės kraštotyros istoriją – milžiniškas.
Nuotrauka
pilis sena
„Lietuva senose fotografijose“ feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2023-01-19
Didelio skaitytojų susidomėjimo sulaukusį Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo finansuojamą projektą „Tauragės archyvų paslaptys“ tęsiame ir šiemet, toliau visuomenei pristatydami Tauragės krašto istorinius, kultūrinius, etnografinius, kultūros paveldo lobynus, saugomus Tauragės krašto muziejuje ir jo skyriaus Tremtinių ir rezistencijos muziejaus archyvuose. Istorinės, kultūrinės informacijos sklaidai ir skirtas šis projektas.
Nuotrauka
partizanams renginys
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-11-22
Lapkričio 18-ąją Tauragės krašto muziejus „Santaka“ kvietė visus į Batakius, kur buvo pakartotas sėkmingas istorinis 6 kilometrų partizanų žygis, vykęs prieš 75-erius metus. 
Nuotrauka
sungailiskiu
Kraštotyros darbo „Sungailiškių kaimo praeitis ir dabartis“ nuotrauka
Įkelta:
2022-11-03
Sungailiškius, išsistačiusius abipus Tauragės–Šilalės plento, pralekiame dažnai. O ar dažnai pagalvojame, kuo šis kaimas įdomus, kokia jo istorija? Nemažai sužinoti galima iš savo kraštui neabejingų žmonių surinktos medžiagos. Šįkart skaitytojų dėmesiui pateikiame įdomiausias ištraukas iš kraštotyros darbo „Sungailiškių kaimo praeitis ir dabartis“, kurį 2005 m. parengė bibliotekininkė Klema Fetingienė. Darbas saugomas Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros fonde. 
Nuotrauka
prof
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2022-10-13
Tauragės kraštas išaugino daug išskirtinių asmenybių, daug pasiekusių moksle, mene, sporte. Viena jų – psichologijos mokslų daktaras, profesorius Aleksandras Jacikevičius, daugiau nei 15 metų vadovavęs Šiaulių pedagoginio instituto Psichologijos ir defektologijos katedrai, dėstęs įvairius kursus Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Į mūsų šalies mokslo istoriją jis įėjo ir kaip pirmasis psichologijos habilitacinio darbo autorius. Spalio 8-ąją jam būtų sukakę 100 metų.
Nuotrauka
DESANTAS
Juozo Petkevičiaus/TKM „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2022-10-06
Istorinėje vietoje Ringinių kaime (Tyrelio girioje, Žygaičių apylinkėse) tą pačią dieną, kaip prieš 72 metus – spalio 3-ąją – buvo pakartotas partizanų Juozo Lukšos-Daumanto, Klemenso Širvio-Sakalo ir Benedikto Trumpio-Ryčio desanto nusileidimas. J. Lukša-Daumantas – garsiausias Lietuvos partizanas, tačiau nedaug kas žino, jog dalelė jo kovos istorijos glūdi netoli Tauragės, kur 1950-ųjų spalį su bendražygiais jis vykdė žvalgybinę misiją. Tauragės krašto muziejus (TKM) „Santaka“ ir jo padalinys Tremties ir rezistencijos muziejus antrus metus tyrinėja šios istorijos aplinkybes. O nepakartojamą reginį smalsuoliams dovanojo – pučiant pavojingam rudeniškam vėjui istorinio desanto rekonstrukciją atliko – trys Lietuvos kariuomenės Žvalgybos kuopos nariai. 
Nuotrauka
sinagoga
Skaudvilės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2022-09-13
Praėjusį savaitgalį Skaudvilėje, kaip ir kasmet, surengta grandiozinė miesto šventė. Tarp įvairiausių linksmybių, sporto varžybų, koncertų įvyko ir nedidelis, tačiau reikšmingas įvykis – prie buvusios miestelio sinagogos atidengtas Atminimo paminklas, įamžinantis čia gyvenusią Skaudvilės žydų bendruomenę. Žydai kadaise sudarė daugiau nei pusę miestelio gyventojų. Šiandien pastatas sunkiai atpažįstamas, todėl ženklas tiek skaudviliškiui, tiek miesto svečiui primins, kad čia gyveno žydų bendruomenė ir čia buvo jų gyvenimo centras – sinagoga. Atminimo ženklą dovanojo Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas.
Nuotrauka
 nuotrauka
Įkelta:
2022-08-31
Laisvadieniai – puiki proga pažinti savo kraštą. Daugybė gražių vietų ir gilią istoriją menančių vietų yra visai čia pat. Pavyzdžiui, Viešvilė, žavinti turtinga istorija ir nuostabiu parku. Kai nenori ar negali keliauti toli, aplankyti šį išskirtinį miestelį – puikus pasirinkimas. O prieš aplankant galbūt pravers šiek tiek istorijos?  
Nuotrauka
baltijos kelias
Įkelta:
2022-08-25
Kaip skelbė Tauragės krašto muziejus „Santaka“, dešimtmečius Lietuvoje komunistų partija plovė žmonių smegenis, vietoj krikščioniškųjų vertybių bruko marksistinę–lenininę ideologiją. Gyvenimas totalitarinėje sovietinėje sistemoje žalojo likimus, moralę ir mąstymą. Viskas slėpta, falsifikuota. Visuomenė buvo suskaldyta. Bet daugumai Lietuvos žmonių palaužti laisvės dvasios nepavyko. Apie tai kalbėti pirmadienį Tremties ir rezistencijos muziejuje vykusiame renginyje  „Kelias į nežinią, kelias į laisvę“.
Nuotrauka
dvaras svente
Įkelta:
2022-08-03
Savaitgalį Tauragės Dvaro bendruomenė šventė jubiliejų – minėjo 600 metų, kai Tauragės Dvaras pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose. Žinoma, tikslios datos, kada įkurtas Tauragės Dvaras, jau nesužinosime, tad bendruomenė šventei pasirinko tiesiog gražią vidurvasario dieną. Nors netrūko šventėje ir istorinių akcentų – puošnūs damų rūbai, renginio vedėjos Karolinos Kisnėrienės papasakota Tauragės Dvaro istorija, vis dėlto dominavo šių dienų pramogos: sporto varžybos, koncertai, šratasvydis ir batutai.
Nuotrauka
gelezinkelio stotis
Įkelta:
2022-07-27
Šiemet sukanka 95 metai nuo tada, kai buvo pastatyti Tauragės geležinkelio stoties rūmai. Tauragės krašto archyvuose ieškota informacijos apie įspūdingo, į Kultūros vertybių registrą įtraukto pastato istoriją. Tiems, kurie nebeprisimena per Tauragę dundančių keleivinių traukinių, pateikiame mažumėlę istorijos, o keliavusiems pateikiami faktai tikriausias sukels malonių prisiminimų.   
Nuotrauka
zukai
Įkelta:
2022-07-13
Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios kompleksui priskiriama ir klebonija bei ūkinis pastatas. Šis valstybės saugomas, į Kultūros vertybių registrą įrašytas objektas, vienintelis toks išlikęs Lietuvoje. Tiesa, pastatų būklė vargana, lėšų jiems remontuoti parapija gauna labai mažai. Nepaisydamas sunkumų, šeštadienį parapijos klebonas Edikas Šulcas kviečia į ekumenines pamaldas, skirtas bažnyčios 115 metų sukakčiai paminėti. 
Nuotrauka
gedulo ir vilties
Įkelta:
2022-06-15
Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, minint 81-ąsias masinio gyventojų arešto ir trėmimo metines, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Tremties ir rezistencijos muziejus surinko statistinius duomenis apie sovietų represuotus tauragiškius. 
Nuotrauka
partizanai
Įkelta:
2022-05-24
1952 m. gegužės 21 dieną Tauragės rajone, Tyrelių miške, netoli nuo Žygaičių seniūnijos Aukštupių kaimo, kaudamiesi su kur kas gausesnėmis priešo pajėgomis, garbingai žuvo Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Jūros (Žalgirio) būrio vadas Antanas Sudeikis, slapyvardžiu Girėnas, ir jo brolis Zigmas Sudeikis, kurio partizaninis slapyvardis – Darius. Gegužės 21-ąją nuo jų žūties sukako 70 metų. 
Nuotrauka
 Jančauskas
Įkelta:
2022-05-04
Išėję pasivaikščioti tauragiškiai Kartų parke gali pamatyti naują išskirtinį suoliuką. Jis pastatytas tautodailininko-kraštotyrininko Liudo Jančausko atminimui. Taip 110 metų sukaktį paminėti sugalvojo L. Jančausko dukra Sigutė Pavilionienė. Simboliška ir prasminga, kad L. Jančauskas gimė gegužės 3-iąją, kai minima Pasaulinė spaudos laisvės diena, o gegužės 7-ąją minėsime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.  
Nuotrauka
simonaityte
Įkelta:
2022-04-20
Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. yra paskelbęs Ievos Simonaitytės metais. Taip siekiama paminėti, jog prieš 125 metus gimė ši išskirtinė rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja. Ne tik aukšti politikai, bet daugybė literatūros, kultūros mylėtojų žino, kad Ieva Simonaitytė yra paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga kūrėja, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto etnografinį savitumą. Idėja paminėti rašytojos jubiliejų ir paskatinti jaunus žmones, moksleivius skaityti, ieškoti, atrasti ir džiaugtis atrastomis Ievos Simonaitytės sąsajomis su Tauragės kraštu kilo Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Linai Tekorienei. Į projektą „Ievos Simonaitytės pėdsakai Tauragės krašte“ įsitraukė progimnazijos aštuntokai, istorijos mokytoja Vilija Valuckienė. 
Nuotrauka
partizanai
Įkelta:
2022-04-12
Tauragės krašto muziejus ,,Santaka“ kartu su Tauragės šaulių 702-ąja Juozo Kasperavičiaus kuopa balandžio 9 d. organizavo Lietuvos partizanų Juozo Kasperavičiaus ir Albino Biliūno žūties, įvykusios prieš 75 metus, minėjimą. Partizanų atminimo minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje, po to buvo iškilminga rikiuotė prie paminklo Kęstučio apygardos partizanams, vėliau vykta į žūties vietą miške (Tauragės r. Antegluonio k.), Tauragėje partizanai pagerbti memoriale prie Tremties ir rezistencijos muziejaus, surengta istorinė konferencija Kultūros rūmų konferencijų salėje.