Įkurtas Sveikatos centras: pas gydytojus pacientai pateks greičiau?
Įkelta:
2023-11-13
Nuotrauka
sveikatos centras
Nuotraukos autorius:
Gretos Savickienės nuotrauka 
Aprašymas

Sveikatos centro veiklą koordinuos Pirminės sveikatos priežiūros centras

 

 

Spalio 25-ąją posėdžiavusi savivaldybės taryba pritarė sprendimui įsteigti naują darinį – Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centrą, kuris veiks funkcinio bendradarbiavimo būdu. Šis būdas reiškia, kad naujų įstaigų nebus kuriama – centrui priklausančiose įstaigose paslaugos teikiamos bendradarbiavimo sutarčių pagrindu. Šio centro įkūrimo tikslas – kad reikiamas paslaugas rajono gyventojai gautų greičiau. Ar taip ir bus, parodys ateitis. 

Centre – 11 įstaigų

Savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame spalio 25-ąją, pirmiausia pritarta, kad trys savivaldybės įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, – VšĮ Tauragės rajono pirminis sveikatos priežiūros centras (PSPC), VšĮ Tauragės ligoninė ir Tauragės visuomenės sveikatos biuras –  jungtųsi prie steigiamo Sveikatos centro. Kad toks centras būtų kuriamas, savivaldybės taryba pritarė birželio 28-osios posėdyje. Pasak savivaldybės gydytojos Rūtos Stasytienės, Tauragės ligoninės dalininkė Sveikatos apsaugos ministerija raštu pritarė, kad ligoninė dalyvautų centro veikloje. 

Bendrame komitetų posėdyje tarybos narė Rita Grigalienė teiravosi, kokios bus prie centro veiklos besijungiančio Visuomenės sveikatos biuro funkcijos. 

Pasak savivaldybės gydytojos, Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo apraše nurodyta, kad biuras atliks ugdymo įstaigų mokinių sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijas.  

– Naujų funkcijų Visuomenės sveikatos biurui neprisidės. Tik bus įtraukti į Sveikatos centro veiklą, – teigė R. Stasytienė.      

Pasak savivaldybės gydytojos, spalio 3 d. vyko sveikatos priežiūros įstaigų atstovų posėdis, kuriame dalyvavo viešosios ir privačios gydymo įstaigos. Posėdyje apsispręsta, kurios įstaigos dalyvaus steigiamo Sveikatos centro veikloje. 

Norą dalyvauti centro veikloje išreiškė 11 įstaigų: viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir Tauragės ligoninė, Tauragės visuomenės sveikatos biuras, taip pat uždarosios akcinės bendrovės „InMedica“, „Medicinos namai šeimai“, „Medicum centrum“, „Solregis“, „Vitgelba“, „Nefrida“, R. Margienės individuali įmonė, mažoji bendrija „A. Pilypo klinika“. 

Pasak savivaldybės gydytojos, posėdyje aptarta ir įstaigų bendradarbiavimo sutartis, sutarta, kokias paslaugas kiekviena įstaiga ketina teikti naujajame centre. Numatyta, kad centro veiklą koordinuos PSPC. 

Tikimasi gauti per 800 tūkst. eurų

Kaip teigiama sprendimo aiškinamajame rašte, įsteigus Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centrą iš Europos Sąjungos bus galima pretenduoti gauti 440 438 Eur pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai ir 401 815 Eur antrinio lygio ambulatorinei specializuotai asmens sveikatos priežiūrai. 

Kaip patikslino savivaldybės gydytoja, pirminio lygio paslaugas teikia PSPC, „InMedica“ ir „Medicinos namai šeimai“, antrinio lygio – likusios centro veikloje dalyvaujančios įstaigos, išskyrus Visuomenės sveikatos biurą, kuriam finansavimas nebus skiriamas. 

Tikslas – bendradarbiavimas 

Bendrame savivaldybės tarybos komitetų posėdyje dalyvavusi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vyriausioji patarėja Vilma Srogė akcentavo, kad steigiant Sveikatos centrą pridėtinė vertė kuriama ir pacientams, ir medicinos specialistams. O svarbiausias momentas, pasak ministerijos atstovės, ypatingai centrus kuriant funkcinio bendradarbiavimo būdu, yra tai, kad keičiama įstaigų organizacinė kultūra.

– Tikslas yra iš konkurencijos pereiti prie bendradarbiavimo, siekiant savivaldybės gyventojams sveikatos labui numatytų tikslų. Įkūrus centrą turėtų sutrumpėti paciento kelias paslaugoms gauti, nes siekiama, kad apie 80 proc. visų dažniausiai reikalingų paslaugų būtų suteikta būtent savivaldybės teritorijoje, – komentavo ministerijos atstovė. 

O medicinos darbuotojams, pasak SAM atstovės, bendradarbiaujant atsiras galimybė kelti kvalifikaciją, konsultuotis tarpusavyje, o gavus ES investiciją, turėti geresnę infrastruktūrą, modernesnę įrangą.

– Sveikatos centro įkūrimas turi užtikrinti prieinamas paslaugas vietos savivaldybės gyventojams, ir, žinoma, tai galimybė pritraukti gydytojus į rajono sveikatos priežiūros įstaigas, – rajono politikams teigė ministerijos atstovė.  

Bendradarbiavimo sutartis tarp centro veikloje dalyvaujančių įstaigų bus pasirašyta penkeriems metams. 

Savivaldybė pati turės stebėti ir vertinti Sveikatos centro veiklos efektyvumą ir spręsti, ar tęsti veiklą po penkerių metų

–  Jei sveikatos rodikliai, kuriuos siekiama pagerinti savivaldybėje gerės, ko gero, savivaldybė ir priims sprendimą toliau tęsti bendradarbiavimo sutartį, – teigė ministerijos atstovė. 

Pasak ministerijos atstovės, Sveikatos centro modelis sukurtas ir pagrįstas didelėmis analizėmis, vertinti įvairūs duomenys, o jo veikla prisidės prie kokybiškos sveikatos priežiūros. 

„Valstiečiai“ nepritarė  

Tarybos posėdyje Kęstutis Balašaitis išsakė Valstiečių ir žaliųjų frakcijos poziciją. 

– Nemanom, kad perspektyvoje centras duos didesnę ar bent kažkokią naudą gyventojams. Europos Sąjungoje toks modelis yra tik Slovakijoje ir einama prie to, kad jis būtų išardytas. Modelis nepasiteisinęs, – tarybos posėdyje teigė K. Balašaitis. 

Frakcijos nariai balsavo prieš, kad savivaldybės gydymo įstaigos prisijungtų prie Sveikatos centro veiklos, ir nedalyvavo balsavime, tvirtinančiame šio centro steigimą.   

Tarybos narė R. Grigalienė teiravosi, ar įsteigus centrą padaugės paslaugų rajono gyventojams. 

– Bazines paslaugas savivaldybėje turime, o bendradarbiavimo sutartyje įstaigos pasirašo, kokias paslaugas kuri įstaigą gali užtikrinti. Papildomų paslaugų nebus teikiama, – teigė R. Stasytienė, pridūrusi, kad rajono gyventojams bus sudarytas vadinamasis „žaliasis koridorius“, t. y. galimybė pas gydytojus patekti greičiau.  

Laukiama teigiamų pokyčių

Pasidalinti įžvalgomis dėl įkurto Sveikatos centro paprašėme jo veiklą koordinuosiančio PSPC vadovo Donato Petrošiaus. 

Pasak D. Petrošiaus, Sveikatos centre bus teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (šeimos medicinos, psichikos sveikatos priežiūros, odontologijos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, ambulatorinės paliatyvios pagalbos paslaugos), antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (rentgeno diagnostika, ultragarsiniai tyrimai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, vidaus ligų, vaikų ligų, akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos, geriatrijos, endoskopijos, kardiologijos, otorinolaringologijos (LOR), oftalmologijos, endokrinologijos, neurologijos, pradinės medicininės reabilitacijos, ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos), dienos stacionaro, skubiosios medicinos pagalbos, stacionarinės vidaus ligų bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

Šios paslaugos, kaip ir anksčiau, taip ir dabar bus teikiamos tose pačiose 11-oje sveikatos priežiūros įstaigų.

Koordinuojanti įstaiga, pasak D. Petrošiaus, turės vadybiškai koordinuoti Sveikatos centro paslaugų teikimą, organizuoti įstaigų pasitarimus dėl Sveikatos centro veiklos rodiklių nustatymo, jų stebėsenos ir įgyvendinimo bei priemonių paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimo.

„Pirmasis koordinuojančios įstaigos darbas bus užtikrinti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą. Tikimės, kad šis procesas praeis sklandžiai“, – teigė PSPC direktorius.

Paklaustas apie galimus naujo darinio pliusus ir minusus, D. Petrošius sako, kad šiandien tikrai sunku pasakyti, nes centras dar nepradėjo veikti.

„Efektyviam Sveikatos centro darbui didelę įtaką turės ne tik bendradarbiaujančių įstaigų įdirbis, bet ir SAM sprendimai, turiu galvoje, IPR IS (Išankstinė pacientų registracijos informacinė sistema – red. past) sprendimai pirmumo teisei registruoti įstaigų specialistų konsultacijoms ir kitoms paslaugoms gauti, kaip pasiskirstys žmogiškieji ištekliai po reformos, ar bus skirtas papildomas finansavimas centro veikloje dalyvaujančiom įstaigom ir t. t.“ – teigė D. Petrošius, pridūręs, kad pagrindinė priežastis kurti tokius Sveikatos centrus Lietuvoje buvo ta, kad daugiau gyventojų sveikatos priežiūros paslaugas gautų savo savivaldybėje, kad nereikėtų vykti į kitas didmiesčių savivaldybes.

„Tikimės, kad Tauragės gyventojai pajus teigiamų pokyčių, galbūt ne taip greit, kaip norėtųsi, bet visos Sveikatos centro veikloje dalyvaujančios įstaigos stengsis glaudžiai bendradarbiauti dėl pacientų gerovės “, – viltį išreiškė D. Petrošius. 

Nuotrauka
stovykla
VSB nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Į Tauragės visuomenės sveikatos biuro įgyvendintų veiklų sąrašą „įkrenta“ ketvirtoji suaugusiųjų sveikatinimo stovykla! Baltą ir žiema dvelkiantį, paskutinį rudens savaitgalį net 40 Tauragės rajono gyventojų atkeliavo į Skaudvilę, kur Tauragės visuomenės sveikatos biuras organizavo suaugusiųjų stovyklą. Į ją buvo kviečiami 40–60 metų vyrai ir moterys, atitinkantys širdies ir kraujagyslių prevencinės programos amžiaus grupę. Pagrindinis sveikatinimo stovyklos siekis – suteikti bazinių žinių, reikalingų keisti gyvenimo būdą ir elgseną bei formuoti sveikatai palankius įgūdžius ir įpročius.
Nuotrauka
maisto atliekos
Autorės nuotrauka 
Įkelta:
prieš 1 dieną
Nuo 2024-ųjų Lietuvos, kaip ir kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, laukia atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Gyventojai turės jas atskirti susidarymo vietoje ir nemaišyti su kitų rūšių atliekomis. Šiuo metu maisto ir virtuvės atliekos daugeliu atvejų yra renkamos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis. Seimo tyrimų skyriaus atlikta apklausa rodo, kad dauguma Lietuvos savivaldybių atskirą maisto ir virtuvės atliekų surinkimą didesniu ar mažesniu mastu ir planuoja pradėti 2024 m., vis dėlto ne visos savivaldybės pokyčiams yra tinkamai pasiruošusios. Kaip pasiruošusi Tauragė? Apie tai papasakojo Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRAC) direktoriaus pavaduotoja Rimantė Gailienė.   
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2023-11-30
Sekmadienį prasidės bene prasmingiausias ir jaukiausias gražiausių metų švenčių laukimas – adventas. Daugelio žmonių namai puošis advento vainikais, bus degamos advento žvakelės. Neretai, susėdę prie žvakių šviesos, žmonės tampa atviresni, nuoširdžiai bendrauja su draugais, artimaisiais. Bendrystei kviečia ir Tauragės „Carito“ komanda – ketvirtadieniais pietums kviečia užsukti ne į kavinę, o į Gintaro gatvėje įsikūrusius parapijos namus, kuriuose nuo pat ryto pluša savanoriai ir „Carito“ bičiuliai. Išsamiau apie tai – šio numerio vedamajame.
Nuotrauka
pinig
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2023-11-30
Savo vaikų neišlaikantys tėvai vidutiniškai skolingi „Sodrai“ iki 5 tūkstančių eurų, o didžiausia vieno žmogaus skola siekia 60 tūkstančių eurų. Yra žinomas atvejis, kai vaiko išlaikymo išmokų skolininkas nemoka alimentų 8 savo vaikams.
Nuotrauka
raktai, seima
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2023-11-30
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam įstatymo projektui pritarė Vyriausybė. Jam dar turės pritarti Seimas.
Nuotrauka
foto
„Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas“ feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-11-29
Antrą kartą organizuoto Nacionalinio aplinkosaugos egzamino rezultatai rodo, kad visuomenės aplinkosaugos žinių lygis vis dar nėra pakankamas. Kaip ir pernai, šiemet dalyvių gautų pažymių vidurkis siekia 5 balus iš 10. Organizatorių duomenimis, egzaminą laikė 232 Tauragės rajono savivaldybės gyventojai. Pažymių, kuriuos gavo tauragiškiai, vidurkis yra mažesnis nei Lietuvos ir siekia 4 balus iš 10.
Nuotrauka
VVTAT nuotrauka
VVTAT nuotrauka
Įkelta:
2023-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) užbaigė Gleivių žaislų (angl. slime) tikrinimo programą, kurios tikslas – užtikrinti, kad į Lietuvos rinką tiekiami šios kategorijos žaislai būtų saugūs ir atitiktų numatytus reikalavimus.
Nuotrauka
rentgenas
Tauragės ligoninės iliustracija
Įkelta:
2023-11-29
Įgyvendinant Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programos III etapą, iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, Tauragės ligoninės operacinėje sumontuota nauja skaitmeninė rentgeno sistema su C lanku „Vision, RFD“. 
Nuotrauka
batakiu seniunija
Vikipedija nuotrauka
Įkelta:
2023-11-28
Konkursą Batakių seniūnijos seniūno pareigoms užimti Tauragės rajono savivaldybės administracija paskelbė lapkričio 16-ąją. Jis baigsis lapkričio 30-ąją.   
Nuotrauka
pratybu marsrutas
Įkelta:
2023-11-27
Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas informuojame, kad bataliono kariai kartu su sąjungininkų kariais iš Nyderlandų Karalystės lapkričio 28–gruodžio 1 ir gruodžio 4–8 d. vykdys inžinerinę maršruto žvalgybą pagal pridedamą schemą.
Nuotrauka
apygarda
Vido Bičkaus nuotrauka
Įkelta:
2023-11-27
Prieš porą mėnesių Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) Seime pristatė esamos Seimo rinkimų apygardų ribų situacijos ir numatomų pokyčių kai kuriose apygardose projektą. Spalio 30-ąją VRK pateikė pakoreguotą Seimo rinkimų apygardų ribų pokyčio variantą. Deja, abu variantai nepalankūs Tauragės rinkimų apygardai – Skaudvilės, Trepų ir Adakavo rinkimų apylinkes norima prijungti prie Karšuvos (Jurbarko) rinkimų apygardos. Su šiuo VRK pasiūlymu kategoriškai nesutinka Skaudvilės krašto bendruomenės, jau žinančios, ką reiškia būti ne savo rajono rinkimų apygardoje.  
Nuotrauka
referendumas
James Leask Frazer nuotrauka
Įkelta:
2023-11-24
Kitąmet gegužės 12 d. kartu su prezidento rinkimais vyksiantis referendumas dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio keitimo kelia nemažai diskusijų. Jei dauguma balsavimo teisę turinčių Lietuvos piliečių pritartų, Lietuvai draugiškų šalių pilietybes įgyjantys lietuviai galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę. Tačiau dažnam kyla klausimas – kokias pilietines teises ir pareigas turėtų Lietuvos pilietybę išsaugantys asmenys? Dvejojama ir dėl to, kokį ryšį su gimtine išlaiko užsienyje gyvenantys lietuviai ir kaip jie gali būti naudingi Lietuvos vystymuisi. 
Nuotrauka
kariai
Asociatyvi „Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-24
Lapkričio 23-iąją minėjome Lietuvos kariuomenės dieną. Šia proga Tauragėje šiandien prasidėjo Lietuvos kariuomenės dienai paminėti skirtas renginys.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2023-11-23
Lapkričio viduryje į savivaldybę sukviestiems kaimiškųjų seniūnijų seniūnams, seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams ar atstovams pristatytas Tauragės pirminiam sveikatos priežiūros centrui (PSPC) priklausančių medicinos punktų reorganizavimo planas – iš 18-os dabar veikiančių punktų 11 siūloma uždaryti. Medikai pateikė ir argumentus. Ar bus išgirsti gyventojai, ypač vyresni, kurie džiaugiasi galėdami slaugytoją turėti savo kaime, parodys laikas. Išsamiau apie tai skaitykite „Tauragės žinių“ vedamajame.   
Nuotrauka
vaiku dienos centras
Gaurės mokyklos feisbuko nuotrauka 
Įkelta:
2023-11-23
Spalio pabaigoje posėdžiavę savivaldybės tarybos nariai pritarė sprendimui dalį Gaurės mokyklos, priklausančios Jovarų pagrindinei mokyklai, patalpų panaudos pagrindais perduoti bendruomenei. Mokyklai nereikalingose patalpose kuriasi vaikų dienos centras. Dar vienas vaikų dienos centras kuriamas Kunigiškių kaime. Šiais metais rajone jau veikia 14 vaikų užimtumu po pamokų besirūpinančių centrų.  
Nuotrauka
infografikas
Įkelta:
2023-11-23
Pastaruoju metu keičiantis medicininės reabilitacijos skyrimo tvarkai, pacientams nelengva susigaudyti kur, kada ir į ką reikia kreiptis, norint gauti reabilitacijos paslaugas. Ligonių kasos atkreipia dėmesį į pasikeitusius terminus ir kitus svarbius pokyčius.
Nuotrauka
Baudos
Skaitytojo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-23
Seimas pritarė Aplinkos apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, kuriomis griežtinama įmonių ir gyventojų atsakomybė už aplinkos teršimą. Šie pakeitimai, įsigaliosiantys nuo kitų metų sausio 1-osios, kaip teigia Aplinkos ministerija, leis užkardyti galimas neteisėtas veikas, susijusias su neteisėtu atliekų išmetimu aplinkoje, o sankcijos bus atgrasančios ir efektyvios. Pasak Seimo nario Romualdo Vaitkaus, sugriežtinta atsakomybė turėtų sudrausminti piktybiškai gamtą teršiančius asmenis.
Nuotrauka
sunijos tiltas
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-22
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 ruože ties tiltu per Šuniją (136,14 km) pradedamas eismo reguliavimas šviesoforu. Eismo saugumo sumetimais, abiejose pusėse šviesoforai įrengti šiek tiek toliau nuo tilto tam, kad išvengti galimų nepatogumų ar avarinių situacijų, esant prastoms oro sąlygoms, praneša savivaldybė.
Nuotrauka
arena
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-21
Jau kurį laiką Bernotiškės gatvėje pluša sunkioji technika – pradėta multifunkcinio sporto ir kultūros centro statyba. Kol kas, pasak UAB „Gilesta“ biuro vadovės Jurgitos Lankaitės, paruošiamųjų darbų procesas sklandus.
Nuotrauka
scena
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-20
Trečiadienį Tauragės pilies kiemelyje surinktas naujas mobilus statinys – multifunkcinė scena. Šis projektas „Mobilus multifunkcinis laisvalaikio ir pramogų objektas Tauragės pilies kiemelyje“ – 2022 metų dalyvaujamojo biudžeto, didelės vertės projektų kategorijos laimėtojas (surinkęs 1199 tauragiškių balsus).
Nuotrauka
eglute
Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-17
Gražiausia metų šventė – Kalėdos – kasdien vis arčiau. Jau visai netrukus, nuo gruodžio pradžios, mieste šventinę nuotaiką kurs ne tik pagrindinė miesto eglė, bet ir eglučių alėja, gatvių ir pastatų papuošimai. Kalėdinės eglės įžiebimo šventė – jau gruodžio 1-ąją.
Nuotrauka
socialines korteles
SADM nuotrauka
Įkelta:
2023-11-17
Per lapkričio – gruodžio mėnesius apie 211 tūkst. nepasiturinčių šalies gyventojų sulauks paskutinių paramos maisto produktais ir higienos prekėmis dalijimų. Nuo 2024 m., gavę socialines korteles, jie patys spręs kur ir kokius produktus bei prekes įsigyti. Prie naujovės aktyviai jungiasi prekybininkai, veiklą vykdantys tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis. Nepasiturintys gyventojai, turintys teisę gauti paramą maistu, jau nuo gruodžio 1 d. galės teikti prašymus gauti socialinę kortelę.
Nuotrauka
vairuotojas teises
SAM nuotrauka
Įkelta:
2023-11-17
Nuo 2024 m. vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos galiojimu. Tai reiškia, kad vairuotojams, nepasitikrinusiems sveikatos nustatytu periodiškumu, vairuotojo pažymėjimų galiojimas bus sustabdytas. Šis pokytis bus reikšmingas, nes turės įtakos kas penktam šalies vairuotojui.  Atlikti sveikatos patikrą jie galės iki kitų metų gegužės 31 d., nes iki šios datos bus pratęstas nebegaliojančių pažymų galiojimas. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu taip pat keičiamas patikrų periodiškumas.
Nuotrauka
kompensacijos
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-17
Kaip ir kasmet artėjant šildymo sezonui, o ir jam prasidėjus savivaldybę užplūsta gyventojų prašymai kompensuoti namams šildyti patirtas išlaidas. Deja, šiemet daugelio jų gali laukti nusivylimas – kompensavimo tvarka tapo griežtesnė, o įkainiai – gerokai mažesni. Be to, svarstant, ar skirti kompensaciją, vėl imta vertinti gyventojų turtą.