Įkurtas Sveikatos centras: pas gydytojus pacientai pateks greičiau?
Įkelta:
2023-11-13
Nuotrauka
sveikatos centras
Nuotraukos autorius:
Gretos Savickienės nuotrauka 
Aprašymas

Sveikatos centro veiklą koordinuos Pirminės sveikatos priežiūros centras

 

 

Spalio 25-ąją posėdžiavusi savivaldybės taryba pritarė sprendimui įsteigti naują darinį – Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centrą, kuris veiks funkcinio bendradarbiavimo būdu. Šis būdas reiškia, kad naujų įstaigų nebus kuriama – centrui priklausančiose įstaigose paslaugos teikiamos bendradarbiavimo sutarčių pagrindu. Šio centro įkūrimo tikslas – kad reikiamas paslaugas rajono gyventojai gautų greičiau. Ar taip ir bus, parodys ateitis. 

Centre – 11 įstaigų

Savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame spalio 25-ąją, pirmiausia pritarta, kad trys savivaldybės įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, – VšĮ Tauragės rajono pirminis sveikatos priežiūros centras (PSPC), VšĮ Tauragės ligoninė ir Tauragės visuomenės sveikatos biuras –  jungtųsi prie steigiamo Sveikatos centro. Kad toks centras būtų kuriamas, savivaldybės taryba pritarė birželio 28-osios posėdyje. Pasak savivaldybės gydytojos Rūtos Stasytienės, Tauragės ligoninės dalininkė Sveikatos apsaugos ministerija raštu pritarė, kad ligoninė dalyvautų centro veikloje. 

Bendrame komitetų posėdyje tarybos narė Rita Grigalienė teiravosi, kokios bus prie centro veiklos besijungiančio Visuomenės sveikatos biuro funkcijos. 

Pasak savivaldybės gydytojos, Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo apraše nurodyta, kad biuras atliks ugdymo įstaigų mokinių sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijas.  

– Naujų funkcijų Visuomenės sveikatos biurui neprisidės. Tik bus įtraukti į Sveikatos centro veiklą, – teigė R. Stasytienė.      

Pasak savivaldybės gydytojos, spalio 3 d. vyko sveikatos priežiūros įstaigų atstovų posėdis, kuriame dalyvavo viešosios ir privačios gydymo įstaigos. Posėdyje apsispręsta, kurios įstaigos dalyvaus steigiamo Sveikatos centro veikloje. 

Norą dalyvauti centro veikloje išreiškė 11 įstaigų: viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir Tauragės ligoninė, Tauragės visuomenės sveikatos biuras, taip pat uždarosios akcinės bendrovės „InMedica“, „Medicinos namai šeimai“, „Medicum centrum“, „Solregis“, „Vitgelba“, „Nefrida“, R. Margienės individuali įmonė, mažoji bendrija „A. Pilypo klinika“. 

Pasak savivaldybės gydytojos, posėdyje aptarta ir įstaigų bendradarbiavimo sutartis, sutarta, kokias paslaugas kiekviena įstaiga ketina teikti naujajame centre. Numatyta, kad centro veiklą koordinuos PSPC. 

Tikimasi gauti per 800 tūkst. eurų

Kaip teigiama sprendimo aiškinamajame rašte, įsteigus Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centrą iš Europos Sąjungos bus galima pretenduoti gauti 440 438 Eur pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai ir 401 815 Eur antrinio lygio ambulatorinei specializuotai asmens sveikatos priežiūrai. 

Kaip patikslino savivaldybės gydytoja, pirminio lygio paslaugas teikia PSPC, „InMedica“ ir „Medicinos namai šeimai“, antrinio lygio – likusios centro veikloje dalyvaujančios įstaigos, išskyrus Visuomenės sveikatos biurą, kuriam finansavimas nebus skiriamas. 

Tikslas – bendradarbiavimas 

Bendrame savivaldybės tarybos komitetų posėdyje dalyvavusi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vyriausioji patarėja Vilma Srogė akcentavo, kad steigiant Sveikatos centrą pridėtinė vertė kuriama ir pacientams, ir medicinos specialistams. O svarbiausias momentas, pasak ministerijos atstovės, ypatingai centrus kuriant funkcinio bendradarbiavimo būdu, yra tai, kad keičiama įstaigų organizacinė kultūra.

– Tikslas yra iš konkurencijos pereiti prie bendradarbiavimo, siekiant savivaldybės gyventojams sveikatos labui numatytų tikslų. Įkūrus centrą turėtų sutrumpėti paciento kelias paslaugoms gauti, nes siekiama, kad apie 80 proc. visų dažniausiai reikalingų paslaugų būtų suteikta būtent savivaldybės teritorijoje, – komentavo ministerijos atstovė. 

O medicinos darbuotojams, pasak SAM atstovės, bendradarbiaujant atsiras galimybė kelti kvalifikaciją, konsultuotis tarpusavyje, o gavus ES investiciją, turėti geresnę infrastruktūrą, modernesnę įrangą.

– Sveikatos centro įkūrimas turi užtikrinti prieinamas paslaugas vietos savivaldybės gyventojams, ir, žinoma, tai galimybė pritraukti gydytojus į rajono sveikatos priežiūros įstaigas, – rajono politikams teigė ministerijos atstovė.  

Bendradarbiavimo sutartis tarp centro veikloje dalyvaujančių įstaigų bus pasirašyta penkeriems metams. 

Savivaldybė pati turės stebėti ir vertinti Sveikatos centro veiklos efektyvumą ir spręsti, ar tęsti veiklą po penkerių metų

–  Jei sveikatos rodikliai, kuriuos siekiama pagerinti savivaldybėje gerės, ko gero, savivaldybė ir priims sprendimą toliau tęsti bendradarbiavimo sutartį, – teigė ministerijos atstovė. 

Pasak ministerijos atstovės, Sveikatos centro modelis sukurtas ir pagrįstas didelėmis analizėmis, vertinti įvairūs duomenys, o jo veikla prisidės prie kokybiškos sveikatos priežiūros. 

„Valstiečiai“ nepritarė  

Tarybos posėdyje Kęstutis Balašaitis išsakė Valstiečių ir žaliųjų frakcijos poziciją. 

– Nemanom, kad perspektyvoje centras duos didesnę ar bent kažkokią naudą gyventojams. Europos Sąjungoje toks modelis yra tik Slovakijoje ir einama prie to, kad jis būtų išardytas. Modelis nepasiteisinęs, – tarybos posėdyje teigė K. Balašaitis. 

Frakcijos nariai balsavo prieš, kad savivaldybės gydymo įstaigos prisijungtų prie Sveikatos centro veiklos, ir nedalyvavo balsavime, tvirtinančiame šio centro steigimą.   

Tarybos narė R. Grigalienė teiravosi, ar įsteigus centrą padaugės paslaugų rajono gyventojams. 

– Bazines paslaugas savivaldybėje turime, o bendradarbiavimo sutartyje įstaigos pasirašo, kokias paslaugas kuri įstaigą gali užtikrinti. Papildomų paslaugų nebus teikiama, – teigė R. Stasytienė, pridūrusi, kad rajono gyventojams bus sudarytas vadinamasis „žaliasis koridorius“, t. y. galimybė pas gydytojus patekti greičiau.  

Laukiama teigiamų pokyčių

Pasidalinti įžvalgomis dėl įkurto Sveikatos centro paprašėme jo veiklą koordinuosiančio PSPC vadovo Donato Petrošiaus. 

Pasak D. Petrošiaus, Sveikatos centre bus teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (šeimos medicinos, psichikos sveikatos priežiūros, odontologijos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, ambulatorinės paliatyvios pagalbos paslaugos), antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (rentgeno diagnostika, ultragarsiniai tyrimai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, vidaus ligų, vaikų ligų, akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos, geriatrijos, endoskopijos, kardiologijos, otorinolaringologijos (LOR), oftalmologijos, endokrinologijos, neurologijos, pradinės medicininės reabilitacijos, ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos), dienos stacionaro, skubiosios medicinos pagalbos, stacionarinės vidaus ligų bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

Šios paslaugos, kaip ir anksčiau, taip ir dabar bus teikiamos tose pačiose 11-oje sveikatos priežiūros įstaigų.

Koordinuojanti įstaiga, pasak D. Petrošiaus, turės vadybiškai koordinuoti Sveikatos centro paslaugų teikimą, organizuoti įstaigų pasitarimus dėl Sveikatos centro veiklos rodiklių nustatymo, jų stebėsenos ir įgyvendinimo bei priemonių paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimo.

„Pirmasis koordinuojančios įstaigos darbas bus užtikrinti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą. Tikimės, kad šis procesas praeis sklandžiai“, – teigė PSPC direktorius.

Paklaustas apie galimus naujo darinio pliusus ir minusus, D. Petrošius sako, kad šiandien tikrai sunku pasakyti, nes centras dar nepradėjo veikti.

„Efektyviam Sveikatos centro darbui didelę įtaką turės ne tik bendradarbiaujančių įstaigų įdirbis, bet ir SAM sprendimai, turiu galvoje, IPR IS (Išankstinė pacientų registracijos informacinė sistema – red. past) sprendimai pirmumo teisei registruoti įstaigų specialistų konsultacijoms ir kitoms paslaugoms gauti, kaip pasiskirstys žmogiškieji ištekliai po reformos, ar bus skirtas papildomas finansavimas centro veikloje dalyvaujančiom įstaigom ir t. t.“ – teigė D. Petrošius, pridūręs, kad pagrindinė priežastis kurti tokius Sveikatos centrus Lietuvoje buvo ta, kad daugiau gyventojų sveikatos priežiūros paslaugas gautų savo savivaldybėje, kad nereikėtų vykti į kitas didmiesčių savivaldybes.

„Tikimės, kad Tauragės gyventojai pajus teigiamų pokyčių, galbūt ne taip greit, kaip norėtųsi, bet visos Sveikatos centro veikloje dalyvaujančios įstaigos stengsis glaudžiai bendradarbiauti dėl pacientų gerovės “, – viltį išreiškė D. Petrošius. 

Nuotrauka
rotary
Tauragės Rotary klubo nuotraukos
Įkelta:
prieš 1 dieną
Savaitgalį Tauragės Rotary klubo prezidentas Paulius Jurkauskis iškilmingai perdavė regalijas verslininkui, visuomeninkui Dariui Stankui. Tauragės Inner wheel klubui dar vienerius metus vadovaus prezidentė Agnė Jurkauskė.
Nuotrauka
adakavas
Adakavo socialinių paslaugų namų nuotrauka
Įkelta:
2024-06-11
Vos prieš mėnesį Tauragėje startavusios socialinės dirbtuvės „Metų ratas“ įgavo pagreitį – startavo neįgaliųjų rankomis sukurtų gaminių elektroninė parduotuvė. Pirkprasmingai.lt ragina žmones išleisti pinigus prasmingai.
Nuotrauka
turgus
Tauragės radijo nuotrauka
Įkelta:
2024-06-04
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia statinių (kioskų) Tauragėje, Spaustuvės g. 1, elektroninius nuomos aukcionus. Kiekvienas kioskas išnuomojamas 5 metų terminui (su galimybe pratęsti nuomos sutartį iki 10 metų). Numatytas veiklos pobūdis kiekviename kioske – prekyba (maisto produktais).
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių globos namų archyvo nuotrauka
Įkelta:
2024-06-03
Birželio mėnesį Lauksargių globos namai mini trisdešimties metų sukaktį. Moderniai įrengtos patalpos, jaukus kiemelis yra namai senyvo amžiaus arba negalios kamuojamiems suaugusiesiems. Gyvenama čia, kaip šeimoje: gyventojai kartu švenčia šventes, vyksta į ekskursijas, čia mezgasi draugystės ir net simpatijos. Per trisdešimt metų įstaigoje buvo iškeltos keturios vestuvės.
Nuotrauka
Jazz
Ignas Skridlas ir TauragJazz.Lt foto
Įkelta:
2024-05-31
Jaunieji muzikantai vis dažniau ir aktyviau įsilieja į Tauragės džiazo festivalio renginius. Štai ir birželio 1-ąją Vasaros estradoje pamatysime ir išgirsime jungtinį Tauragės, Jurbarko ir Šilalės jaunimo džiazo projektą „Džiazo jūra 2024“.
Nuotrauka
vaikai
Asociatyvi Pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-05-27
Kino teatruose šiuo metu rodomame Linos Lyte Plioplytės filme „Mėnesinės“ apie menstruacijas kalbama išsamiai ir nuotaikingai. Tad šis edukacinis filmas gali tapti puikia priežastimi pradėti arba pagilinti pokalbius su vaikais – moksleiviams rengiamos specialios filmo peržiūros su režisiere. Gydytoja ir lytiškumo ugdymo ekspertė Rusnė Kirtiklytė atkreipia dėmesį – jei suaugusieji informacijos nesuteiks patys, vaikai ją vis tiek susiras, tik nebūtinai iš patikimų šaltinių.
Nuotrauka
glorija
Choro „Gloria“ archyvo nuotraukos
Įkelta:
2024-05-23
Vis dažniau įvairių miesto švenčių proga tauragiškius džiuginantis miesto gospel choras „Gloria“ surengs pasirodymą ir artėjančios miesto šventės „Tauro ragas 2024“ metu. Koncertas vyks jau sutemus: krikščioniškos muzikos programą lydės šviesų šou, ketinama įrengti 16 m LED ekraną, kuriam rengiamos specialios vizualizacijos.
Nuotrauka
aplinka
Įkelta:
2024-05-21
2024 m. gegužės 20 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijoje buvo apdovanoti Atliekų kultūros egzamino nugalėtojai. Juos sveikino Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas kartu su Viešosios tvarkos poskyrio vedėju Pauliumi Goštautu.
Nuotrauka
medžiai
Įkelta:
2024-05-21
Kaip informuoja Tauragės rajono savivaldybė,  pastarosiomis dienomis Tauragės miesto gyventojai gali džiaugtis didele ir reikšminga iniciatyva – didelių medžių sodinimu. Persodinant medžius siekiama ne tik praturtinti miesto grožį, bet ir sukurti komfortišką gyvenimo aplinką gyventojams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-18
Gegužės 17 d. oficialiai pažymėtas Tauragės daugiafunkcės arenos antrasis statybų etapas – į būsimus sporto ir kultūros centro pamatus įkasta simbolinė laiko kapsulė ateities kartoms. Tikimasi, kad itin laukta ir regionui svarbi arena įneš dar daugiau kultūros ir galimybių sportuoti į visos apskrities gyvenimą. Laišką ateities kartoms, pasakojantį apie tauragiškiams reikšmingo projekto pradžią, pasirašė bei simbolinę kapsulę įkasė Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas ir statybų įmonės „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis.
Nuotrauka
Įkelta:
2024-05-17
Praėjusių metų pabaigoje Seimui atnaujinus įsimintinų dienų kalendorių, Vaiko diena šiemet pirmą kartą švenčiama šeimos mėnesį – gegužę, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Ministrė Monika Navickienė kviečia visus – vaikus, tėvelius, senelius, mokytojus, kiekvieną mūsų – paminėti naująją vaikystės šventę.
Nuotrauka
ba;las
Įkelta:
2024-05-16
Po sekmadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjusio „Lietuvos balsas. Kartos“ finalo paaiškėjo, kad naujausiais projekto laimėtojais tapo vaikinų grupė „T3“ iš mokytojos Nomedos Kazlaukomandos. Apie tai, kam muzikantai išleis laimėjimą, dėkingumą bei abejonių nepalikusią pergalę Nomeda ir „T3“ kalbėjo iškart po finalo surengtoje spaudos konferencijoje.
Nuotrauka
balas
S. Lukoševičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-05-13
Sekmadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjo žiūrimiausio šalyje LNK muzikinio projekto „Lietuvos balsas. Kartos“ didysis finalas. Jo nugalėtojais tapo ir LNK įsteigtus 15 tūkstančių eurų laimėjo mokytojos Nomedos Kazlaus komandos dalyviai vaikinų grupė „T3“. Už juos balsavo 39,1 proc. žiūrovų.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-09
Siekiant maksimaliai užkirsti kelią galimam seksualiniam smurtui prieš vaikus, bus įtvirtinta pareiga asmeniui, ketinančiam užsiimti veikla, susijusia su vaikais, turėti išduotą Neteisėto darbo su vaikais prevencijos kodą (QR kodą). Darbdaviai privalės tikrinti, ar darbuotojas turi QR kodą, o nustatytos institucijos – vykdyti darbdavių priežiūrą. Efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatantiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtiems Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimams pritarė Vyriausybė. Juos dar turės priimti Seimas.
Nuotrauka
balsas
Asmeninio archyvo ir Lietuvos balsas. Kartos nuotraukos
Įkelta:
2024-05-09
Sulaukusi pasisekimo „Lietuvos balsas, Kartos“ kryžminių kovų atrankoje tauragiškių vaikinų komanda „T3“ pateko į finalą ir dėl laimėtojo titulo susikaus šį sekmadienį „Žalgirio arenoje“. „Tauragės žinios“, bendradarbiaudami su „Tauragės radiju“ pakalbino jų mokytoją, pasaulinio lygio lietuvių operos žvaigždę Nomedą Kazlaus. Apie savo mokinius vokalo profesorė atsiliepia labai gerai, pasak jos, vaikinuose – didžiulis potencialas.
Nuotrauka
SENJORAS
Įkelta:
2024-05-08
Šalpos pensijos negalią turintiems dirbantiesiems būtų skiriamos nepriklausomai nuo to, kada ir kokio lygio negalia nustatyta, taip pat šalpos senatvės pensijas galėtų gauti ir jau pensinio amžiaus sulaukę, bet vis dar dirbantys žmonės – tokiems siūlymams šiandien po pateikimo pritarė Seimas. Artimiausiu metu jie bus svarstomi Parlamento komitetuose.
Nuotrauka
adakavas
Adakavo socialinių paslaugų namų nuotraukos
Įkelta:
2024-05-08
Tauragėje veiklą pradėjo dar vienos naujos socialinės dirbtuvės, kurioje žmonės su negalia gamins įvairius rankdarbius, pakuos dovanas, taisys drabužius, taip pat teiks aplinkos tvarkymo ir kitas bendruomenei reikalingas paslaugas.  Čia, žmonės, turintys negalią, pajus, kad ir jie šioje visuomenėje – ne mažiau svarbūs ir reikalingi. O ambicijos nemažos: savo rankų darbo gaminius parduos elektroninėje parduotuvėje.