Ligos išmoka vaiko slaugymui: ką svarbu žinoti darželinukų ir moksleivių tėvams?
Įkelta:
2023-09-26
Nuotrauka
serga
Nuotraukos autorius:
Asociatyvi pexels.com nuotrauka

Mokslo metais tėvams dažnai atsiranda būtinybė slaugyti peršalimo ir kitomis ligomis sergančius vaikus. Ką daryti, jei darželį ar mokyklą lankantis vaikas susirgo, ir kaip gauti ligos išmoką už vaiko slaugymą? Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

Ką daryti, kai susirgo vaikas?

Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą ir nustatęs slaugos būtinybę, gydytojas išduos nedarbingumo pažymėjimą, pateisinantį Jūsų neatvykimą į darbą dėl sergančio vaiko slaugos. Informuokite darbdavį apie tai, kad slaugote sergantį vaiką ir negalite atvykti į darbą išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytu laikotarpiu. Pasibaigus vaiko slaugymo laikotarpiui, darbdavys „Sodrai“ turi pateikti užpildytą NP-SD2 pranešimą.

Kam priklauso ligos išmoka už vaiko slaugymą?

Ligos išmoką už sergančio vaiko slaugą gali gauti vienas iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčių globotojų, globėjų, rūpintojų ar asmuo, laikinai prižiūrintis vaiką, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra.

Norint gauti ligos išmoką iš „Sodros“, reikia būti apdraustam, tai yra, tuo metu turėti darbo ar tarnybos santykius. Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, reikia būti sumokėjus ligos socialinio draudimo įmokas už praėjusį kalendorinį mėnesį.

Pirmajai ligos dienai reikia turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą. Neprivaloma nepertraukiamai dirbti vienoje darbovietėje 3 mėnesius – neturi reikšmės, ar socialinio draudimo stažas sukauptas dirbant pas vieną darbdavį, ar pas kelis.

Kaip gauti ligos išmoką?

Norint gauti ligos išmoką, reikia pateikti neterminuotą ligos išmokos prašymą „Sodrai“. Nebūtina laukti, kol susirgsite pats ar reikės slaugyti sergantį vaiką – prašymą ligos išmokai skirti galite pateikti bet kada. Susirgus ir gydytojui išdavus elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, daugiau nieko nebereikės daryti.

Kartą pateiktas šis prašymas galios visiems ateities, taip pat ir buvusiems atvejams. „Sodra“ išmokas skiria už ne ilgesnį nei 12 mėnesių praėjusį laikotarpį nuo kreipimosi dienos.

Norėdami pateikti prašymą:

Prisijunkite prie asmeninės „Sodros“ paskyros www.sodra.lt/gyventojui su elektroniniu parašu, el. bankininkyste ar per e. valdžios vartus;

Pasirinkite skiltį Prašymai / Susirgau arba slaugau šeimos narį;

Pasirinkite „Prašymas skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas) GPS1“ ir jį užpildykite;

Paspauskite „Pateikti“.

Kaip apskaičiuojama ligos išmoka?

Ligos išmokos dydis apskaičiuojamas kiekvienam žmogui individualiai pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius tris mėnesius, buvusius prieš mėnesį iki mėnesio, kai žmogus susirgo.

Pavyzdžiui, jei nedarbingumo pažymėjimas žmogui išduotas 2023 m. rugsėjį, vertinamos 2023 m. gegužės, birželio ir liepos draudžiamosios pajamos.

Ligos išmoką slaugant sergančius vaikus nuo pirmos dienos moka „Sodra“ ir išmoka sudaro 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Slaugant šeimos narį šiuo metu maksimali išmoka siekia beveik 123 eurus už darbo dieną. Skaičiuojama, kad vidutinė ligos išmoka sudaro apie 43 eurus už darbo dieną.

Gaudamas ligos išmoką žmogus toliau kaupia darbo stažą ir yra laikomas apdraustuoju, todėl nuo išmokos taip pat atskaitomas 15 proc. GPM ir 6 proc. PSD įmoka.

Norėdami sužinoti prognozuojamą savo ligos išmokos dydį, galite pasinaudoti „Sodros“ skaičiuokle:

https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/ligos_pasalpos_skaiciuokle#step1

Per kiek laiko išmokama ligos išmoka?

Išmoka mokama ne vėliau kaip per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo į išmokos prašyme nurodytą gavėjo sąskaitą.

Kokiam laikotarpiui skiriama ligos išmoka?

Ligos išmoka mokama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, jei slaugote sergantį iki 14 metų vaiką.

Jei slaugote vyresnį nei 14 metų vaiką, ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas.

Jei slaugote sergantį vaiką ilgiau nei įstatyme įtvirtinta ligos išmokos mokėjimo trukmė, išduodama medicininė pažyma, kuri pateisina Jūsų neatvykimą į darbą. Tačiau už pažymoje nurodytą laiką nemokama ligos išmoka.

Ligos išmoka taip pat gali būti mokama:

 už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus, jei slaugote stacionare, ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų;

už visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, jei slaugote sunkiomis ligomis sergantį vaiką iki 18 metų;

už visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 364 kalendorines dienas, jei slaugote ypač sunkiomis ligomis sergantį vaiką iki 18 metų.

Ypač sunkių ir sunkių ligų sąrašus tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Situacija: Susirgo du šeimoje augantys vaikai. Ar nedarbingumo pažymėjimai vaikams slaugyti gali būti išduoti dviem tėvams (globėjams, seneliams)?

Nedarbingumo pažymėjimai sergančiam vaikui slaugyti išduodami, jeigu gydytojo nurodymu būtina slauga. Jei tuo pačiu metu šeimoje serga keli vaikai, nedarbingumo pažymėjimai skirtingiems sergantiems vaikams slaugyti gali būti išduodami keliems skirtingiems šeimos nariams, pavyzdžiui, mamai ir tėčiui tik tada, kai vienas ar keli iš sergančių vaikų slaugomi stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

Situacija: Mamai suteiktos vaiko priežiūros atostogos už jaunesnį vaiką. Jei suserga vyresnis vaikas, ar tėtis gali gauti ligos išmoką vaikui slaugyti?

Taip, jei už vyresnįjį vaiką nė vienam iš tėvų ar senelių nėra suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Tokiu atveju tėtis turi teisę į ligos išmoką slaugant vyresnįjį vaiką.

Situacija: Mamai suteiktos vaiko priežiūros atostogos dviem vaikams – vyresniam ir jaunesniam – prižiūrėti. Ji gauna vaiko priežiūros išmoką už jaunesnį vaiką, o vaiko priežiūros išmokos mokėjimas už vyresnį vaiką jau yra pasibaigęs. Jei suserga vyresnis vaikas, ar tėtis gali gauti ligos išmoką už jo slaugymą?

Ne. Kai suserga vaikas (pavyzdžiui, iki 3 metų amžiaus) ir jam slaugyti vienam iš tėvų (pavyzdžiui, tėčiui) išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, o tuo pačiu metu vaiko mama turi vaiko priežiūros atostogas šiam vaikui prižiūrėti, ligos išmoka tėčiui už sergančio vaiko slaugymą nemokama, nepriklausomai nuo to, ar mamai yra mokama vaiko priežiūros išmoka, ar ne.

Tėtis galėtų gauti ligos išmoką tik išimtiniais atvejais, jei vaikų mama tuo laikotarpiu pati sirgtų ir dėl savo sveikatos būklės negalėtų slaugyti sergančio vaiko, kurio priežiūrai jai suteiktos tikslinės atostogos. Tėtis taip pat galėtų gauti išmoką, jei tuo laikotarpiu sirgtų kitas vaikas, kurio priežiūrai mamai suteiktos atostogos ir kurį mama slaugo stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

Tokiu atveju, „Sodrai“ reikia pateikti medicinos dokumentus, patvirtinančius, kad serga pati mama ar kitas vaikas. Tinka gydytojo išvada ar išrašas iš medicinos dokumentų – pats žmogus taip pat gali pateikti išrašą iš www.esveikata.lt sistemos. Dokumentus reikia pateikti tam „Sodros“ teritoriniam skyriui, kuriam tėtis yra pateikęs neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką.

Situacija: Mama grįžo į darbą po vaiko priežiūros atostogų. Susirgo vaikas. Ar mamai priklausys ligos išmoka?

Išmoka priklauso, jei iki gydytojo išduoto nedarbingumo pažymėjimo pradžios mama turi reikalingą ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Šio stažo mama gali neturėti, jei į darbą grįžo praėjus daugiau kaip 18 mėnesių po vaiko priežiūros išmokos mokėjimo pabaigos. Taip pat ir tuo atveju, jei buvo išleista vaiko priežiūros atostogų, bet vaiko priežiūros išmoką gavo kitas šeimos narys.

Savo ligos socialinio draudimo stažą galima pasitikrinti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/, skyrelyje Suvestinės pasirinkus „REP. 37 Informacija apie asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą“ ir pažymėjus dominančią išmoką (ligos) bei datą.

Nuotrauka
Mergaitė
Įkelta:
2024-07-12
Siekiant maksimaliai apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, asmenys dirbantys ar planuojantys dirbti su vaikais, privalės turėti Teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą). Darbdaviai privalės tikrinti ar darbuotojas turi QR kodą, o institucijos – vykdyti darbdavių priežiūrą. Efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatančius Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus priėmė Seimas. Jie įsigalios nuo 2024 m. lapkričio 1 d.
Nuotrauka
erelis
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus archyvo nuotrauka
Įkelta:
2024-07-12
Tauragiškis Antanas sulaukęs palikimo, žemės, Deferencijos kaime ėmė kurti planus apie ten esančios sodybos puoselėjimą ir galimybę ūkininkauti. Tačiau apsilankius Nacionalinėje mokėjimo agentūroje dėl pievų deklaravimo laukė netikėta naujiena: jam priklausančiuose plotuose apsigyveno Lietuvoje retas paukštis, mažasis erelis rėksnys. Dėl saugomo gyvūno vyrui teko atsisakyti visų planų. Tas dar nebūtų taip apmaudu, tačiau jo žemėje ES lėšomis pradėti tvarkyti melioracijos grioviai. Erelio peryklomis pripažintose pievose važinėjasi technika, perkastuose grioviuose išnyko vandens telkinių gyvūnija. „Kas dabar tą erelį maitins?“ – susirūpino erelio namų savininkas.
Nuotrauka
poligonai
Įkelta:
2024-07-11
Priėmus sprendimą steigti du naujus Lietuvos kariuomenės poligonus Vakarų Lietuvoje  – Tauragės ir Šilalės karinius poligonus su jų veiklai būtina infrastruktūra – Krašto apsaugos ministerija tęsia viešas diskusijas su rajonų bendruomenėmis dėl poligonų steigimo ir liepos 15 d. kviečia į susitikimus aktualiems klausimams aptarti.  Susitikimuose su rajonų bendruomenėmis dalyvaus  Vyriausybės,  Krašto apsaugos,  Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos kariuomenės, Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų urėdijos atstovai. Taip pat diskusijose dalyvaus Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų savivaldybių merai, seniūnijų atstovai. 
Nuotrauka
Aplinkelis
Įkelta:
2024-07-09
Siekiant nukreipti tranzitinį transportą nuo miesto centrinės dalies, Tauragėje šiemet toliau tiesiamas pietinis aplinkkelis. Šiuo metu darbai vyksta ruože nuo Vytauto gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės. Kaip valstybei svarbiam vietinės reikšmės kelių projektui, šiems darbams šiemet skirta daugiau kaip 615 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų.
Nuotrauka
JAUNIMO UZIMTUMAS
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-07-08
Liepos 1 d. įsigalios Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie palies bene visas klientų grupes. Supažindiname su svarbiausiais iš jų.
Nuotrauka
kredito unija
Įkelta:
2024-07-04
LKU kredito unijų grupė pasirašė sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijomis“ (INVEGA), pagal kurią priemonėje dalyvaujančios kredito unijos pradeda teikti lengvatines paskolas ūkininkams. Lengvatinės paskolos gali būti skirtos ūkio plėtrai ir modernizavimui, taip pat investicijoms bei apyvartiniam kapitalui finansuoti.
Nuotrauka
energija
Įkelta:
2024-07-03
Lietuvoje sparčiai didėja energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuri, palyginti su tradiciniais energijos gamybos būdais, suteikia daug naudos aplinkai, turi socialinę ir ekonominę reikšmę. Skaičiuojama, kad Šilalės rajono savivaldybėje pusė suvartojamos energijos yra iš atsinaujinančių išteklių. Šilalės rajono savivaldybė sparčiai ruošiasi pereiti prie alternatyviųjų išteklių energijos plėtojimo, ruošdama atitinkamus strateginius dokumentus, taip pat atnaujina seną ir neefektyvią viešųjų paslaugų infrastruktūrą bei numato dideles apimtis, modernizuojant senus daugiabučius.
Nuotrauka
žal
Žalgirių gimnazijos nuotraukos
Įkelta:
2024-07-03
DofE programa – tai iš Edinburgo (Jungtinė Karalystė) atkeliavusi asmeninio tobulėjimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Taikant šią programą,  skatinama ugdyti drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę, prisidedančią prie visuomenės gerovės. DofE programą visame pasaulyje koordinuoja Tarptautinis DofE apdovanojimų programos fondas. Programą globoja jauniausiasis Karalienės Elizabeth II ir princo Philipo sūnus – Jo Karališkoji Prakilnybė Edinburgo hercogas princas Edwardas.
Nuotrauka
patriot
Įkelta:
2024-07-02
Liepos 7-19 dienomis Lietuvoje pirmą kartą organizuojamos pratybos „Baltic Connection 24" („BALTCON24"), kurioms į Lietuvą dislokuojama Nyderlandų ilgojo nuotolio oro gynybos sistema „Patriot". Pratybose dalyvaus Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) Oro gynybos batalionas su vidutinio nuotolio oro gynybos sistemomis „NASAMS", Nyderlandų karališkųjų karinių oro pajėgų oro gynybos sistema „Patriot", NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys Ispanijos ir Portugalijos naikintuvai, Lietuvos kariuomenės Oro operacijų centras ir KOP orlaiviai.
Nuotrauka
pinigai
asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-07-01
Nuo liepos 1 d. iš skolų turinčių žmonių atlyginimų antstoliai išskaičiuos mažesnę dalį – tai reiškia, kad daugiau pajamų liks pragyvenimui, o kartu žmonės bus skatinami dirbti legaliai ir palaipsniui išvis atsikratyti skolų naštos. Skolų turinčiam žmogui papildomai kreiptis į antstolius nereikės, sumažintos privalomos išskaitos bus taikomos automatiškai.
Nuotrauka
gais
Įkelta:
2024-07-01
Trečiadienį Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (PGT) visuomenei pristatė naują autocisterną, kurią naudos Kęsčių ugniagesių komanda. Automobilis pirktas dėvėtas, tiesa, tokį rasti nėra lengva. Ugniagesių viršininkas Aretas Ežerskis praleido ne vieną mėnesį vartydamas internetinius puslapius ir ieškodamas tinkamo automobilio.
Nuotrauka
socialinis
Įkelta:
2024-06-28
Socialinis darbas visuomenei yra naudingas arba labai naudingas – taip mano dauguma Lietuvos gyventojų, rodo tyrimai. Nors per paskutinius penkerius metus socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius padidėjo daugiau nei 3 tūkst., šių darbuotojų vis dar trūksta, o jų poreikis nuolat auga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jaunuolius kviečia rinktis socialinio darbuotojo profesiją. Socialinį darbą galima studijuoti vienoje iš 15 šalies aukštųjų mokyklų.
Nuotrauka
Baciuška
Įkelta:
2024-06-27
Vakar medijose pasirodžiusi žinia, kad Šilalės ir Tauragės rajonuose bus kuriami du nauji kariuomenės poligonai, nustebino ne vieną. Naujiena, tarsi perkūnas iš giedro dangaus, iš pradžių šokiravo, o paskui iššaukė komentarų krušą ir liūtį.
Nuotrauka
gaistrinė
Įkelta:
2024-06-27
Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba šiandien pristatė naują vidutinės klasės autocisterną „MAN“, kuri pagerins mūsų ugniagesių gelbėtojų darbo sąlygas bei leis greičiau ir efektyviau reaguoti į nelaimes. Ši moderni technika yra itin svarbi tiek savivaldybei, tiek jos gyventojų saugumui.
Nuotrauka
namai
Įkelta:
2024-06-27
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Seimas priėmė Vyriausybės pateiktą ir Seime patobulintą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektą.
Nuotrauka
Įkelta:
2024-06-27
Kaip informuoja Tauragės rajono savivaldybė, birželio 20 d. buvo atlikti maudyklų vandens tyrimai Jūros upės maudykloje, Balskų tvenkinyje, Keramikos tvenkinyje, Skaudvilės tvenkinyje, Draudenių ežere, Zumpės tvenkinyje bei vBaltrušaičių tvenkinyje.
Nuotrauka
poliginai
Įkelta:
2024-06-26
Bus steigiami du nauji Lietuvos kariuomenės poligonai Tauragės ir Šilalės rajonuose​​​​​​​Šiandien Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti du  naujus Lietuvos kariuomenės poligonus  vakarų Lietuvoje  –  Tauragės ir Šilalės  karinius poligonus su būtina jų veiklai reikalinga infrastruktūra. Toks sprendimas priimtas įvertinus Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės teiktus pasiūlymus dėl galimos Lietuvos kariuomenės poligono vietos, kurioje galėtų treniruotis Lietuvos kariai.
Nuotrauka
gim
Įkelta:
2024-06-20
Birželio 17-19 dienomis Tauragės Žalgirių gimnazijos I-II klasių mokiniai vykdė trumpalaikius projektinius darbus tema „Žalioji Tauragė“. Gimnazistai galėjo rinktis vieną iš 21 mokytojų pasiūlytos projektinių darbų temos. Veiklos, kurios buvo vykdomos ne tik gimnazijoje, bet ir kitose netradicinėse erdvėse, vyko 6 grupėse: tiksliųjų mokslų; užsienio kalbų; visuomeninių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo; gamtos mokslų; lietuvių kalbos ir literatūros.
Nuotrauka
koplyt
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2024-06-20
Trečiadienį Tarailių progimnazijos kiemelyje, aštuntokų išleistuvių proga, mokyklos kiemelyje įkurdintas jų pačių gamintas koplytstulpis. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursinės parodoje „Sidabro vainikėlis“ dirbiniui suteiktas aukštas įvertinimas – jis laimėjo antrąją vietą. O kad visa tai įvyktų labiausiai stengėsi progimnazijos technologijų mokytojas Vidas Galbogis: vyras plušėjo kartu su trimis mokiniais, jiems talkino vieno jų tėtis ir mokyklos ūkinės dalies meistras. Lengva nebuvo: sunkų dirbinį gabenant į parodas pedagogą „susuko“ radikulitas.
Nuotrauka
globejai
R. Vaitkevičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-06-19
„Manau, kad globai reikia subręsti. Turi sutvirtėti viduje, įsišaknyti, kad galėtumei pasidalinti vaisiais su kitais“, – sako Vilija Burnelaitienė. Jurbarko rajone, vaizdingoje vietovėje, netoliese Panemunės pilies, gyvenančioje šeimoje šiuo metu auga keturi globotiniai – dvi sesės ir du broliai, o kartu – ir trys biologiniai vaikai.
Nuotrauka
rotary
Tauragės Rotary klubo nuotraukos
Įkelta:
2024-06-17
Savaitgalį Tauragės Rotary klubo prezidentas Paulius Jurkauskis iškilmingai perdavė regalijas verslininkui, visuomeninkui Dariui Stankui. Tauragės Inner wheel klubui dar vienerius metus vadovaus prezidentė Agnė Jurkauskė.
Nuotrauka
adakavas
Adakavo socialinių paslaugų namų nuotrauka
Įkelta:
2024-06-11
Vos prieš mėnesį Tauragėje startavusios socialinės dirbtuvės „Metų ratas“ įgavo pagreitį – startavo neįgaliųjų rankomis sukurtų gaminių elektroninė parduotuvė. Pirkprasmingai.lt ragina žmones išleisti pinigus prasmingai.