Ligos išmoka vaiko slaugymui: ką svarbu žinoti darželinukų ir moksleivių tėvams?
Įkelta:
2023-09-26
Nuotrauka
serga
Nuotraukos autorius:
Asociatyvi pexels.com nuotrauka

Mokslo metais tėvams dažnai atsiranda būtinybė slaugyti peršalimo ir kitomis ligomis sergančius vaikus. Ką daryti, jei darželį ar mokyklą lankantis vaikas susirgo, ir kaip gauti ligos išmoką už vaiko slaugymą? Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

Ką daryti, kai susirgo vaikas?

Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą ir nustatęs slaugos būtinybę, gydytojas išduos nedarbingumo pažymėjimą, pateisinantį Jūsų neatvykimą į darbą dėl sergančio vaiko slaugos. Informuokite darbdavį apie tai, kad slaugote sergantį vaiką ir negalite atvykti į darbą išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytu laikotarpiu. Pasibaigus vaiko slaugymo laikotarpiui, darbdavys „Sodrai“ turi pateikti užpildytą NP-SD2 pranešimą.

Kam priklauso ligos išmoka už vaiko slaugymą?

Ligos išmoką už sergančio vaiko slaugą gali gauti vienas iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčių globotojų, globėjų, rūpintojų ar asmuo, laikinai prižiūrintis vaiką, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra.

Norint gauti ligos išmoką iš „Sodros“, reikia būti apdraustam, tai yra, tuo metu turėti darbo ar tarnybos santykius. Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, reikia būti sumokėjus ligos socialinio draudimo įmokas už praėjusį kalendorinį mėnesį.

Pirmajai ligos dienai reikia turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą. Neprivaloma nepertraukiamai dirbti vienoje darbovietėje 3 mėnesius – neturi reikšmės, ar socialinio draudimo stažas sukauptas dirbant pas vieną darbdavį, ar pas kelis.

Kaip gauti ligos išmoką?

Norint gauti ligos išmoką, reikia pateikti neterminuotą ligos išmokos prašymą „Sodrai“. Nebūtina laukti, kol susirgsite pats ar reikės slaugyti sergantį vaiką – prašymą ligos išmokai skirti galite pateikti bet kada. Susirgus ir gydytojui išdavus elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, daugiau nieko nebereikės daryti.

Kartą pateiktas šis prašymas galios visiems ateities, taip pat ir buvusiems atvejams. „Sodra“ išmokas skiria už ne ilgesnį nei 12 mėnesių praėjusį laikotarpį nuo kreipimosi dienos.

Norėdami pateikti prašymą:

Prisijunkite prie asmeninės „Sodros“ paskyros www.sodra.lt/gyventojui su elektroniniu parašu, el. bankininkyste ar per e. valdžios vartus;

Pasirinkite skiltį Prašymai / Susirgau arba slaugau šeimos narį;

Pasirinkite „Prašymas skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas) GPS1“ ir jį užpildykite;

Paspauskite „Pateikti“.

Kaip apskaičiuojama ligos išmoka?

Ligos išmokos dydis apskaičiuojamas kiekvienam žmogui individualiai pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius tris mėnesius, buvusius prieš mėnesį iki mėnesio, kai žmogus susirgo.

Pavyzdžiui, jei nedarbingumo pažymėjimas žmogui išduotas 2023 m. rugsėjį, vertinamos 2023 m. gegužės, birželio ir liepos draudžiamosios pajamos.

Ligos išmoką slaugant sergančius vaikus nuo pirmos dienos moka „Sodra“ ir išmoka sudaro 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Slaugant šeimos narį šiuo metu maksimali išmoka siekia beveik 123 eurus už darbo dieną. Skaičiuojama, kad vidutinė ligos išmoka sudaro apie 43 eurus už darbo dieną.

Gaudamas ligos išmoką žmogus toliau kaupia darbo stažą ir yra laikomas apdraustuoju, todėl nuo išmokos taip pat atskaitomas 15 proc. GPM ir 6 proc. PSD įmoka.

Norėdami sužinoti prognozuojamą savo ligos išmokos dydį, galite pasinaudoti „Sodros“ skaičiuokle:

https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/ligos_pasalpos_skaiciuokle#step1

Per kiek laiko išmokama ligos išmoka?

Išmoka mokama ne vėliau kaip per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo į išmokos prašyme nurodytą gavėjo sąskaitą.

Kokiam laikotarpiui skiriama ligos išmoka?

Ligos išmoka mokama ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, jei slaugote sergantį iki 14 metų vaiką.

Jei slaugote vyresnį nei 14 metų vaiką, ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas.

Jei slaugote sergantį vaiką ilgiau nei įstatyme įtvirtinta ligos išmokos mokėjimo trukmė, išduodama medicininė pažyma, kuri pateisina Jūsų neatvykimą į darbą. Tačiau už pažymoje nurodytą laiką nemokama ligos išmoka.

Ligos išmoka taip pat gali būti mokama:

 už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus, jei slaugote stacionare, ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų;

už visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, jei slaugote sunkiomis ligomis sergantį vaiką iki 18 metų;

už visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 364 kalendorines dienas, jei slaugote ypač sunkiomis ligomis sergantį vaiką iki 18 metų.

Ypač sunkių ir sunkių ligų sąrašus tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Situacija: Susirgo du šeimoje augantys vaikai. Ar nedarbingumo pažymėjimai vaikams slaugyti gali būti išduoti dviem tėvams (globėjams, seneliams)?

Nedarbingumo pažymėjimai sergančiam vaikui slaugyti išduodami, jeigu gydytojo nurodymu būtina slauga. Jei tuo pačiu metu šeimoje serga keli vaikai, nedarbingumo pažymėjimai skirtingiems sergantiems vaikams slaugyti gali būti išduodami keliems skirtingiems šeimos nariams, pavyzdžiui, mamai ir tėčiui tik tada, kai vienas ar keli iš sergančių vaikų slaugomi stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

Situacija: Mamai suteiktos vaiko priežiūros atostogos už jaunesnį vaiką. Jei suserga vyresnis vaikas, ar tėtis gali gauti ligos išmoką vaikui slaugyti?

Taip, jei už vyresnįjį vaiką nė vienam iš tėvų ar senelių nėra suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Tokiu atveju tėtis turi teisę į ligos išmoką slaugant vyresnįjį vaiką.

Situacija: Mamai suteiktos vaiko priežiūros atostogos dviem vaikams – vyresniam ir jaunesniam – prižiūrėti. Ji gauna vaiko priežiūros išmoką už jaunesnį vaiką, o vaiko priežiūros išmokos mokėjimas už vyresnį vaiką jau yra pasibaigęs. Jei suserga vyresnis vaikas, ar tėtis gali gauti ligos išmoką už jo slaugymą?

Ne. Kai suserga vaikas (pavyzdžiui, iki 3 metų amžiaus) ir jam slaugyti vienam iš tėvų (pavyzdžiui, tėčiui) išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, o tuo pačiu metu vaiko mama turi vaiko priežiūros atostogas šiam vaikui prižiūrėti, ligos išmoka tėčiui už sergančio vaiko slaugymą nemokama, nepriklausomai nuo to, ar mamai yra mokama vaiko priežiūros išmoka, ar ne.

Tėtis galėtų gauti ligos išmoką tik išimtiniais atvejais, jei vaikų mama tuo laikotarpiu pati sirgtų ir dėl savo sveikatos būklės negalėtų slaugyti sergančio vaiko, kurio priežiūrai jai suteiktos tikslinės atostogos. Tėtis taip pat galėtų gauti išmoką, jei tuo laikotarpiu sirgtų kitas vaikas, kurio priežiūrai mamai suteiktos atostogos ir kurį mama slaugo stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

Tokiu atveju, „Sodrai“ reikia pateikti medicinos dokumentus, patvirtinančius, kad serga pati mama ar kitas vaikas. Tinka gydytojo išvada ar išrašas iš medicinos dokumentų – pats žmogus taip pat gali pateikti išrašą iš www.esveikata.lt sistemos. Dokumentus reikia pateikti tam „Sodros“ teritoriniam skyriui, kuriam tėtis yra pateikęs neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką.

Situacija: Mama grįžo į darbą po vaiko priežiūros atostogų. Susirgo vaikas. Ar mamai priklausys ligos išmoka?

Išmoka priklauso, jei iki gydytojo išduoto nedarbingumo pažymėjimo pradžios mama turi reikalingą ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Šio stažo mama gali neturėti, jei į darbą grįžo praėjus daugiau kaip 18 mėnesių po vaiko priežiūros išmokos mokėjimo pabaigos. Taip pat ir tuo atveju, jei buvo išleista vaiko priežiūros atostogų, bet vaiko priežiūros išmoką gavo kitas šeimos narys.

Savo ligos socialinio draudimo stažą galima pasitikrinti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/, skyrelyje Suvestinės pasirinkus „REP. 37 Informacija apie asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą“ ir pažymėjus dominančią išmoką (ligos) bei datą.

Nuotrauka
stovykla
VSB nuotrauka
Įkelta:
prieš 11 valandų
Į Tauragės visuomenės sveikatos biuro įgyvendintų veiklų sąrašą „įkrenta“ ketvirtoji suaugusiųjų sveikatinimo stovykla! Baltą ir žiema dvelkiantį, paskutinį rudens savaitgalį net 40 Tauragės rajono gyventojų atkeliavo į Skaudvilę, kur Tauragės visuomenės sveikatos biuras organizavo suaugusiųjų stovyklą. Į ją buvo kviečiami 40–60 metų vyrai ir moterys, atitinkantys širdies ir kraujagyslių prevencinės programos amžiaus grupę. Pagrindinis sveikatinimo stovyklos siekis – suteikti bazinių žinių, reikalingų keisti gyvenimo būdą ir elgseną bei formuoti sveikatai palankius įgūdžius ir įpročius.
Nuotrauka
maisto atliekos
Autorės nuotrauka 
Įkelta:
prieš 15 valandų
Nuo 2024-ųjų Lietuvos, kaip ir kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, laukia atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Gyventojai turės jas atskirti susidarymo vietoje ir nemaišyti su kitų rūšių atliekomis. Šiuo metu maisto ir virtuvės atliekos daugeliu atvejų yra renkamos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis. Seimo tyrimų skyriaus atlikta apklausa rodo, kad dauguma Lietuvos savivaldybių atskirą maisto ir virtuvės atliekų surinkimą didesniu ar mažesniu mastu ir planuoja pradėti 2024 m., vis dėlto ne visos savivaldybės pokyčiams yra tinkamai pasiruošusios. Kaip pasiruošusi Tauragė? Apie tai papasakojo Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRAC) direktoriaus pavaduotoja Rimantė Gailienė.   
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
prieš 1 dieną
Sekmadienį prasidės bene prasmingiausias ir jaukiausias gražiausių metų švenčių laukimas – adventas. Daugelio žmonių namai puošis advento vainikais, bus degamos advento žvakelės. Neretai, susėdę prie žvakių šviesos, žmonės tampa atviresni, nuoširdžiai bendrauja su draugais, artimaisiais. Bendrystei kviečia ir Tauragės „Carito“ komanda – ketvirtadieniais pietums kviečia užsukti ne į kavinę, o į Gintaro gatvėje įsikūrusius parapijos namus, kuriuose nuo pat ryto pluša savanoriai ir „Carito“ bičiuliai. Išsamiau apie tai – šio numerio vedamajame.
Nuotrauka
pinig
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Savo vaikų neišlaikantys tėvai vidutiniškai skolingi „Sodrai“ iki 5 tūkstančių eurų, o didžiausia vieno žmogaus skola siekia 60 tūkstančių eurų. Yra žinomas atvejis, kai vaiko išlaikymo išmokų skolininkas nemoka alimentų 8 savo vaikams.
Nuotrauka
raktai, seima
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam įstatymo projektui pritarė Vyriausybė. Jam dar turės pritarti Seimas.
Nuotrauka
foto
„Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas“ feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-11-29
Antrą kartą organizuoto Nacionalinio aplinkosaugos egzamino rezultatai rodo, kad visuomenės aplinkosaugos žinių lygis vis dar nėra pakankamas. Kaip ir pernai, šiemet dalyvių gautų pažymių vidurkis siekia 5 balus iš 10. Organizatorių duomenimis, egzaminą laikė 232 Tauragės rajono savivaldybės gyventojai. Pažymių, kuriuos gavo tauragiškiai, vidurkis yra mažesnis nei Lietuvos ir siekia 4 balus iš 10.
Nuotrauka
VVTAT nuotrauka
VVTAT nuotrauka
Įkelta:
2023-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) užbaigė Gleivių žaislų (angl. slime) tikrinimo programą, kurios tikslas – užtikrinti, kad į Lietuvos rinką tiekiami šios kategorijos žaislai būtų saugūs ir atitiktų numatytus reikalavimus.
Nuotrauka
rentgenas
Tauragės ligoninės iliustracija
Įkelta:
2023-11-29
Įgyvendinant Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programos III etapą, iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, Tauragės ligoninės operacinėje sumontuota nauja skaitmeninė rentgeno sistema su C lanku „Vision, RFD“. 
Nuotrauka
batakiu seniunija
Vikipedija nuotrauka
Įkelta:
2023-11-28
Konkursą Batakių seniūnijos seniūno pareigoms užimti Tauragės rajono savivaldybės administracija paskelbė lapkričio 16-ąją. Jis baigsis lapkričio 30-ąją.   
Nuotrauka
pratybu marsrutas
Įkelta:
2023-11-27
Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas informuojame, kad bataliono kariai kartu su sąjungininkų kariais iš Nyderlandų Karalystės lapkričio 28–gruodžio 1 ir gruodžio 4–8 d. vykdys inžinerinę maršruto žvalgybą pagal pridedamą schemą.
Nuotrauka
apygarda
Vido Bičkaus nuotrauka
Įkelta:
2023-11-27
Prieš porą mėnesių Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) Seime pristatė esamos Seimo rinkimų apygardų ribų situacijos ir numatomų pokyčių kai kuriose apygardose projektą. Spalio 30-ąją VRK pateikė pakoreguotą Seimo rinkimų apygardų ribų pokyčio variantą. Deja, abu variantai nepalankūs Tauragės rinkimų apygardai – Skaudvilės, Trepų ir Adakavo rinkimų apylinkes norima prijungti prie Karšuvos (Jurbarko) rinkimų apygardos. Su šiuo VRK pasiūlymu kategoriškai nesutinka Skaudvilės krašto bendruomenės, jau žinančios, ką reiškia būti ne savo rajono rinkimų apygardoje.  
Nuotrauka
referendumas
James Leask Frazer nuotrauka
Įkelta:
2023-11-24
Kitąmet gegužės 12 d. kartu su prezidento rinkimais vyksiantis referendumas dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio keitimo kelia nemažai diskusijų. Jei dauguma balsavimo teisę turinčių Lietuvos piliečių pritartų, Lietuvai draugiškų šalių pilietybes įgyjantys lietuviai galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę. Tačiau dažnam kyla klausimas – kokias pilietines teises ir pareigas turėtų Lietuvos pilietybę išsaugantys asmenys? Dvejojama ir dėl to, kokį ryšį su gimtine išlaiko užsienyje gyvenantys lietuviai ir kaip jie gali būti naudingi Lietuvos vystymuisi. 
Nuotrauka
kariai
Asociatyvi „Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-24
Lapkričio 23-iąją minėjome Lietuvos kariuomenės dieną. Šia proga Tauragėje šiandien prasidėjo Lietuvos kariuomenės dienai paminėti skirtas renginys.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2023-11-23
Lapkričio viduryje į savivaldybę sukviestiems kaimiškųjų seniūnijų seniūnams, seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams ar atstovams pristatytas Tauragės pirminiam sveikatos priežiūros centrui (PSPC) priklausančių medicinos punktų reorganizavimo planas – iš 18-os dabar veikiančių punktų 11 siūloma uždaryti. Medikai pateikė ir argumentus. Ar bus išgirsti gyventojai, ypač vyresni, kurie džiaugiasi galėdami slaugytoją turėti savo kaime, parodys laikas. Išsamiau apie tai skaitykite „Tauragės žinių“ vedamajame.   
Nuotrauka
vaiku dienos centras
Gaurės mokyklos feisbuko nuotrauka 
Įkelta:
2023-11-23
Spalio pabaigoje posėdžiavę savivaldybės tarybos nariai pritarė sprendimui dalį Gaurės mokyklos, priklausančios Jovarų pagrindinei mokyklai, patalpų panaudos pagrindais perduoti bendruomenei. Mokyklai nereikalingose patalpose kuriasi vaikų dienos centras. Dar vienas vaikų dienos centras kuriamas Kunigiškių kaime. Šiais metais rajone jau veikia 14 vaikų užimtumu po pamokų besirūpinančių centrų.  
Nuotrauka
infografikas
Įkelta:
2023-11-23
Pastaruoju metu keičiantis medicininės reabilitacijos skyrimo tvarkai, pacientams nelengva susigaudyti kur, kada ir į ką reikia kreiptis, norint gauti reabilitacijos paslaugas. Ligonių kasos atkreipia dėmesį į pasikeitusius terminus ir kitus svarbius pokyčius.
Nuotrauka
Baudos
Skaitytojo nuotrauka
Įkelta:
2023-11-23
Seimas pritarė Aplinkos apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, kuriomis griežtinama įmonių ir gyventojų atsakomybė už aplinkos teršimą. Šie pakeitimai, įsigaliosiantys nuo kitų metų sausio 1-osios, kaip teigia Aplinkos ministerija, leis užkardyti galimas neteisėtas veikas, susijusias su neteisėtu atliekų išmetimu aplinkoje, o sankcijos bus atgrasančios ir efektyvios. Pasak Seimo nario Romualdo Vaitkaus, sugriežtinta atsakomybė turėtų sudrausminti piktybiškai gamtą teršiančius asmenis.
Nuotrauka
sunijos tiltas
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-22
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 ruože ties tiltu per Šuniją (136,14 km) pradedamas eismo reguliavimas šviesoforu. Eismo saugumo sumetimais, abiejose pusėse šviesoforai įrengti šiek tiek toliau nuo tilto tam, kad išvengti galimų nepatogumų ar avarinių situacijų, esant prastoms oro sąlygoms, praneša savivaldybė.
Nuotrauka
arena
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-21
Jau kurį laiką Bernotiškės gatvėje pluša sunkioji technika – pradėta multifunkcinio sporto ir kultūros centro statyba. Kol kas, pasak UAB „Gilesta“ biuro vadovės Jurgitos Lankaitės, paruošiamųjų darbų procesas sklandus.
Nuotrauka
scena
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-20
Trečiadienį Tauragės pilies kiemelyje surinktas naujas mobilus statinys – multifunkcinė scena. Šis projektas „Mobilus multifunkcinis laisvalaikio ir pramogų objektas Tauragės pilies kiemelyje“ – 2022 metų dalyvaujamojo biudžeto, didelės vertės projektų kategorijos laimėtojas (surinkęs 1199 tauragiškių balsus).
Nuotrauka
eglute
Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-17
Gražiausia metų šventė – Kalėdos – kasdien vis arčiau. Jau visai netrukus, nuo gruodžio pradžios, mieste šventinę nuotaiką kurs ne tik pagrindinė miesto eglė, bet ir eglučių alėja, gatvių ir pastatų papuošimai. Kalėdinės eglės įžiebimo šventė – jau gruodžio 1-ąją.
Nuotrauka
socialines korteles
SADM nuotrauka
Įkelta:
2023-11-17
Per lapkričio – gruodžio mėnesius apie 211 tūkst. nepasiturinčių šalies gyventojų sulauks paskutinių paramos maisto produktais ir higienos prekėmis dalijimų. Nuo 2024 m., gavę socialines korteles, jie patys spręs kur ir kokius produktus bei prekes įsigyti. Prie naujovės aktyviai jungiasi prekybininkai, veiklą vykdantys tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis. Nepasiturintys gyventojai, turintys teisę gauti paramą maistu, jau nuo gruodžio 1 d. galės teikti prašymus gauti socialinę kortelę.
Nuotrauka
vairuotojas teises
SAM nuotrauka
Įkelta:
2023-11-17
Nuo 2024 m. vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos galiojimu. Tai reiškia, kad vairuotojams, nepasitikrinusiems sveikatos nustatytu periodiškumu, vairuotojo pažymėjimų galiojimas bus sustabdytas. Šis pokytis bus reikšmingas, nes turės įtakos kas penktam šalies vairuotojui.  Atlikti sveikatos patikrą jie galės iki kitų metų gegužės 31 d., nes iki šios datos bus pratęstas nebegaliojančių pažymų galiojimas. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu taip pat keičiamas patikrų periodiškumas.
Nuotrauka
kompensacijos
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-17
Kaip ir kasmet artėjant šildymo sezonui, o ir jam prasidėjus savivaldybę užplūsta gyventojų prašymai kompensuoti namams šildyti patirtas išlaidas. Deja, šiemet daugelio jų gali laukti nusivylimas – kompensavimo tvarka tapo griežtesnė, o įkainiai – gerokai mažesni. Be to, svarstant, ar skirti kompensaciją, vėl imta vertinti gyventojų turtą.