Vaikų vasaros poilsiui – 70 tūkst. eurų
Įkelta:
2023-06-06
Nuotrauka
batakiu stovykla
Nuotraukos autorius:
Batakių stovyklos archyvo nuotrauka
Aprašymas

Daugiausiai vaikų – apie 260 – priimti ketina Batakių krikščioniška stovykla 

 

Mokslo metų pabaiga ir prasidedanti vasara vaikams žada poilsį ir linksmybes. Vasaros stovyklose siūlomų veiklų įvairovė, įgūdžių lavinimas ir bendravimas su bendraamžiais – dalis smagaus vaikų laisvalaikio. Šiemet vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms Tauragės rajono savivaldybė skyrė 70 000 Eur. 

Pinigų suma, skiriama vaikų vasaros poilsiui, metai iš metų nesikeičia arba keičiasi nežymiai, o juk akivaizdu, kad jos reikėtų dvigubai didesnės. Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Danguolė Petkienė sako:

– Ankstesniais metais būdavo skiriama 60 000 eurų. Šiemet skirta 70 000 eurų. Išanalizavus paraiškas galima teigti, kad šiemet, kaip ir kasmet, lėšų  poreikis stovyklų organizavimui daug didesnis – šiemet jis buvo apie 116 000 eurų. 

Vis dėlto ji džiaugiasi, kad Tauragės savivaldybė išlieka tarp tų, kurios vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui organizuoti (išskyrus didžiąsias savivaldybes) skiria daugiausia lėšų. 

Šiemet savivaldybės tinklalapyje ir vietinėje spaudoje paskelbus informaciją apie konkursą buvo gauta 40 paraiškų. Jas įvertino nepriklausomų recenzentų grupė ir savivaldybės komisija. Pasak D. Petkienės, programas vertino nepriklausomų recenzentų grupė, vadovaudamasi Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo tvarkos aprašu bei programų vertinimo kriterijais. Galutinį sprendimą priėmė savivaldybės administracijos direktorės įsakymu sudaryta komisija. Komisija atsižvelgė į recenzentų vertinimus, šių metų prioritetus, kurie buvo išvardinti konkurso skelbime, tenkančią lėšų sumą 1 vaikui 1 dienai, siūlomų veiklų įvairovę, dar kartą įvertino pateiktas paraiškose sąmatas. Pagal galimybes finansuotos visos paraiškos.

Atsižvelgdami į savivaldybės biudžeto skirtas lėšas, komisijos nariai prioritetu finansuoti įvardijo programas, kuriose numatoma užimti vaikus su negalia ar turinčius specialiųjų ugdymo (si) poreikių. Paklausta, ar tokiems vaikams organizuojamos atskiros stovyklos, ar jie integruojami į paprastas stovyklas, D. Petkienė paaiškino, kad vaikai su negalia stovyklauja kartu su savo bendraamžiais.

– Tik prašome tėvelių būtinai pasikalbėti su stovyklų vadovais, jeigu vaikui reikia išskirtinio dėmesio. Būtent vaikams su negalia skirtos dvi stovyklos, viena jų finansuojama Socialinės paramos skyriaus kuruojamos programos lėšomis, todėl tik prisidedama prie įvairesnių poilsio galimybių suteikimo vaikams. Kitos stovyklos vykdytoja yra institucija, kuri orientuojasi į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, – teigia specialistė.

Šiemet konkurso skelbime buvo nurodyti ir kiti prioritetai, nustatyti atsižvelgiant į strateginius švietimo tikslus bei savivaldybei aktualias problemas: vaikų, baigusių ikimokyklinio ugdymo programą, užimtumas, vaikų ir jaunimo, grįžusių vasaros atostogų iš užsienio, negalią turinčių vaikų įtraukimas į veiklas, ukrainiečių vaikų, gyvenančių Tauragės savivaldybėje, įtraukimas į veiklas, vaikų kūrybiškumo, iniciatyvos skatinimas, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, prevencinės veiklos, tęstinių programų vykdymas. Kaip ir kasmet, skiriama dėmesio vaikų, patiriančių socialinę riziką, užimtumui bei vaikų mokymui plaukti. 

Projektui skiriamų lėšų suma, pasak D. Petkienės, priklauso nuo keleto dalykų: parengtos paraiškos kokybės ir sąmatos, veiklų ir joms įgyvendinti planuojamų išlaidų atitikimo, savivaldybės skelbtų prioritetų įgyvendinimo, programos (stovyklos) tęstinumo, praėjusių metų veiklos stebėsenos, dalyvių atsiliepimų ir pan. Recenzentai vertina paraiškas pagal patvirtintus kriterijus, savivaldybės komisija atsižvelgia į tai, ar teikėjas yra gavęs savivaldybės lėšų panašiai veiklai vasaros metu vykdyti, kad būtų išvengta lėšų skyrimo dubliavimo. Įprastai stengiamasi tas paraiškas, kuriose numatomas vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, įtraukimas į vasaros poilsio veiklas, finansuoti 90–100 proc. Didesniu procentu finansuojamos ir paraiškos, kuriose numatytos veiklos kaimiškose vietovėse. 

– Jei programos įgyvendinimui lėšų nepakanka, teikėjas gali pasinaudoti rėmėjų prisidėjimu. Kitais atvejais teikėjas koreguoja veiklas, pvz., vietoj planuotų dviejų ekskursijų renkasi vieną ir pan. Labai prašome, kad teikėjas geriau koreguotų veiklas, bet nemažintų planuojamų užimti vaikų skaičiaus, – teigia specialistė, paklausta, kaip elgiasi stovyklų rengėjai, jei lėšų skiriama mažiau nei prašyta.

Beje, stovyklos gali pradėti veiklas tik mokslo metams pasibaigus – antroje birželio pusėje. Išimtis – ikimokyklinukai, kurie gali pradėti stovyklauti ir anksčiau.

Paklausta, kokia suma stovyklose skiriama vieno vaiko maitinimui per dieną, D. Petkienė sako:

– Nefiksuojame vieno vaiko maitinimui per dieną lėšų sumos, pats teikėjas, tikiuosi, pasitaręs su tėvais, nusprendžia dėl vaikų maitinimo. Didžioji dalis stovyklų – dieninės, vaikai vyksta į ekskursijas, tuomet teikėjas iš anksto suderina, kur vaikai maitinsis, o kainos tikrai yra įvairios. Stovyklose su nakvyne teikėjai naudojasi savivaldybės maisto teikėjų paslaugomis, išbandomas vaikų mėgstamas maisto gaminimas gamtoje. Vienos dienos vaiko maitinimo lėšų suma yra fiksuota tik tuo atveju, jei mokykla vykdo stovyklą ir kreipiasi į Socialinės paramos skyrių – skiriamas papildomas finansavimas maitinimuisi tų mokinių, kuriems mokslo metų eigoje buvo skirtas nemokamas maitinimas. 

Programų vykdymo metu vyks edukaciniai renginiai, susitikimai, ekskursijos, sporto varžybos, vaikams bus suteiktos galimybės bendrauti ir bendradarbiauti, ugdytis ir stiprinti emocines kompetencijas. Analizuojant paraiškas nustatyta, kad kas metai populiarėja stovyklose siūlomos STEAM krypties veiklos, eksperimentinės, patyriminės užduotys, sveikos gyvensenos populiarinimas, susitikimai su žymiais žmonėmis. Populiariausi šiemet lankytini objektai  – Pagramančio regioninis parkas, Norkaičių TAEC, Taurų nuotykių parkas, gyvūnų globos organizacijos.

Šiemet vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programas pateikė nauji teikėjai: sporto klubas „Fortūnos“ laisvalaikio centras, „Volano“ badmintono klubas, VšĮ Tauragės dziudo ir sambo sporto klubas „Herkus“. Lyginant su pernai metais dar aktyvesnės teikdamos paraiškas vaikų vasaros poilsio organizavimui tampa bendruomenės – pateikė 9 bendruomenės.

Pasak D. Petkienės, šiemet, kaip ir kasmet, bus organizuojamos krikščioniškos stovyklos, kurios yra tapusios tradicinėmis – Tauragės Švč. Trejybės parapijos ir Batakių evangelikų liuteronų parapijos krikščioniškos vaikų ir jaunimo stovyklos bei Lietuvos šaulių sąjungos stovykla su specialia programa.

Paklausta, kuriai stovyklai skirta daugiausia lėšų, specialistė paminėjo Batakių evangelikų liuteronų parapijos krikščionišką vaikų ir jaunimo stovyklą, kuri, kaip ir kasmet, planuoja pakviesti apie 260 vaikų ir jaunuolių. Pasak jos, atsižvelgta į ilgametes stovyklos tradicijas, veiklų organizavimą ir dalyvių vertinimus.

Nuotrauka
Takas
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Rugsėjo 26 dieną Tauragės rajono savivaldybė su UAB „Tauragės agrotechnika“ pasirašė sutartį pėsčiųjų ir dviračių tako nuo prieplaukos Tarailių gyvenvietėje iki pėsčiųjų tilto, Tauragės mieste, įrengimo.
Nuotrauka
nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-10-02
Šių metų liepos 1 d. įsteigus vieningą nacionalinę Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnybą, jau matyti pirmieji teigiami pokyčiai. Nuo liepos per penkis šių metų mėnesius įkuriamos 3 pastotės, iš kurių sezoninė Juodkrantės pastotė įkurta rugpjūtį, Ariogaloje oficialiai atidaroma šiandien, rugsėjo 29 d.,  o Birštone – pradės darbą iki šių metų pabaigos. Naujai įkurtose pastotėse budėsiančios greitosios medicinos pagalbos brigados bus arčiau šių vietovių GMP iškvietimo vietos, todėl gyventojams greitosios medicinos pagalbą suteiks greičiau. 
Nuotrauka
pinigai
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2023-10-01
Pirmojo 2023 m. ketvirčio duomenimis, Lietuvos pozicija Ekonomikos vargo indekse pablogėjo, skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI). Kaip nurodoma pranešime, 2022 m. užbaigusi septintoje vietoje, 2023 m. Lietuva pradėjo trečia vieta tarp didžiausią vargą patiriančių Europos Sąjungos (ES) ekonomikų.
Nuotrauka
lions
Linos Buchlickajos-Lauciuvienės nuotrauka
Įkelta:
2023-09-29
Antradienį Tauragės šeimos gerovės centre, K. Donelaičio gatvėje, atidarytas Tauragės LIONS klubo iniciatyva įrengtas multisensorinis kambarys, skirtas visai krašto bendruomenei. Tokie kambariai labai naudingi psichologinių, mišrių raidos bei koncentracijos ir panašių sutrikimų turintiems asmenims. 
Nuotrauka
Anonsas
Įkelta:
2023-09-28
Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Proga ne tik skirti sveikinimo žodį, bet ir pasikalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria mokytojas. Švietimo sistema išgyvena sudėtingą laikotarpį, nesibaigiančios reformos atneša ne tik teigiamų pokyčių, bet ir sumaišties. Prieš pora savaičių įspėjamajame streike dalyvavę pedagogai rytoj pradeda protesto akciją, kurios trukmė dar neaiški. Bet aiškūs mokytojų reikalavimai – jie nori kokybiškesnių darbo sąlygų, mažesnių klasių, oresnio atlyginimo. Kas bevyktų švietimo sistemoje, mokytojas visada galvoja apie vaiką. Su džiaugsmu apie darbą kalba Skaudvilės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Verpečinskienė jau skaičiuojanti 34-uosius darbo metus mokykloje ir dalijasi įžvalgomis apie mokytojo kasdienybę. Apie tai skaitykite laikraščio vedamajame.
Nuotrauka
VVTAT
VVTAT nuotrauka
Įkelta:
2023-09-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylas dėl į rinką teiktų pavojingų produktų – UAB „Aigus“ vaikiškos lovelės, BĮ UAB „SOFRALITA“ ir UAB „SPORTLAND LT“ vaikiškų drabužių bei UAB „Belosa“ kosmetikos gaminio.
Nuotrauka
gelynai
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-09-28
Tauragei šiemet tapus šalies Kultūros sostine, miestas nuolat gražėja – viešąsias erdves puošia įvairios lauko parodos, akis džiugina puoselėjami gėlynai. Štai trečiadienį akylesni galėjo pastebėti gėlyno greta Tauragės rajono savivaldybės pastato pasikeitimus. Pasak Tauragės miesto seniūno Žilvino Majaus, apie pokyčius svarstyta jau anksčiau, tačiau jie kasmet buvo vis atidedami. O štai anksčiau apleista erdvė tarp savivaldybės ir pašto pastato – neatpažįstama. Apie ten atsirasiantį naują lankytojų traukos objektą papasakojo savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Šarūnė Stasytienė.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-09-27
Tauragės rajono savivaldybės taryba š. m. rugsėjo 26 d. posėdyje pritarė Dalinio finansavimo skyrimo fiziniams asmenims, įsirengusiems atsinaujinančius išteklius naudojančius įrenginius individualiuose namuose, neprijungtų prie centralizuoto šildymo tvarkos aprašui, kuriame numatyta prisidėti prie Lietuvos energetikos agentūros kompensacinės išmokos fiziniams asmenims pakeitusiems iškastinį kurą ir (ar) biomasę naudojančius neefektyvius katilus. Informacija dalijasi Tauragės rajono savivaldybė.
Nuotrauka
vadoveliai
Asociatyvi „Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-09-27
Šis rugsėjis – nemenkas iššūkis mokyklų bendruomenėms: ugdymo procesas pradedamas su atnaujintomis ugdymo programomis, tačiau vadovėlių dar nėra. Iš situacijos mokyklos sukasi kaip išmano. Iššūkių daug ne tik pedagogams, bet ir mokiniams, jų tėveliams. Praėjusią savaitę į „Tauragės žinių“ redakciją kreipėsi sunerimusi mama. Pasak jos, Tauragės Žalgirių gimnazijoje mokytoja vaikams sakė patiems nusipirkti geografijos vadovėlius, atlasus. Mokyklos vadovė teigė, jog tai buvo tik pasiūlymas mokiniams, mėgstantiems pasižymėti informaciją ar komentarus. 
Nuotrauka
eidintai
„Google Maps“ nuotrauka
Įkelta:
2023-09-26
Džiugi žinia pasiekė Batakių seniūnijos Eidintų kaimo gyventojus – tikėtina iki metų pabaigos bus išasfaltuota Santakų gatvė. 
Nuotrauka
saje
Skaudvilės atviros jaunimo erdvės nuotrauka
Įkelta:
2023-09-25
Palydėję vasarą moksleiviai naujais darbais ryžtingai pradėjo naujus mokslo metus. Naujam sezonui ruošiasi ir Tauragės bei Skaudvilės atviros jaunimo erdvės (AJE), besirūpinančios jaunimo emocine gerove bei užimtumu.
Nuotrauka
valgykla
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-09-24
Kiek anksčiau skelbėme, kad Tauragėje steigiama socialinė valgykla. Tiesa, rugsėjo 18-ąją planuotas atidarymas dėl techninių kliūčių neįvyko. „Maisto banko“ atstovų teigimu, pasiruošimo darbai vyksta ir atidarymas planuojamas spalio pradžioje.  
Nuotrauka
kariai
Asociatyvi „Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-09-23
Lietuvos kariuomenė praneša apie pirmadienį bei antradienį planuojamas karines pratybas Tauragėje ir aplinkiniuose miestuose.
Nuotrauka
mokykla
Asociatyvi „Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-09-23
Mokytojų atlyginimai kitąmet augs vidutiniškai 21 proc.: nuo sausio 1 d. darbo užmokestis didės 10 proc., nuo rugsėjo 1 d. – likusia dalimi iki 21 proc. Bendrojo ugdymo mokytojų, dirbančių pagal atnaujintas programas, darbo užmokesčiui skiriama dar 3 proc. Šie siūlymai pristatyti susitikime su profesinėmis sąjungomis.
Nuotrauka
darzelis
Asociatyvi „Tauragės žinių“ nuotrauka
Įkelta:
2023-09-22
Nuo rugsėjo 11 d. Tauragės rajono tėveliai gali savo vaikus „supažindinti“ su darželiu – į Tauragės „Aušros“ progimnazijos Mažonų skyriaus grupę vaikai priimami vaikai nuo vienerių iki pusantrų metų amžiaus. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Oželytės, tai nėra nauja idėja.
Nuotrauka
elta
Asociatyvi „Tauragės žinių“ nuotrauka
Įkelta:
2023-09-22
Švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad mokytojai, trečiadienį įvertinę ministerijos pateiktą pasiūlymą kitais metais atlyginimus didinti 20,5 proc., neatsitraukia nuo ketinimų streikuoti. Jo teigimu, po šio pasiūlymo dar daugiau mokytojų nusprendė prisijungti prie streiko.
Nuotrauka
Anonsas
Įkelta:
2023-09-21
Tauragei šiemet tapus šalies Kultūros sostine, miestas nuolat gražėja – viešąsiais erdves puošia įvairios lauko parodos, akis džiugina puoselėjami gėlynai. Štai trečiadienį akylesni galėjo pastebėti gėlyno greta Tauragės rajono savivaldybės pastato pasikeitimus. Pasak Tauragės miesto seniūno Žilvino Majaus, apie pokyčius svarstyta jau anksčiau, tačiau jie kasmet buvo vis atidedami. O štai anksčiau apleista erdvė tarp savivaldybės ir pašto pastato – neatpažįstama. Apie ten atsirasiantį naują lankytojų traukos objektą papasakojo savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Šarūnė Stasytienė. Plačiau skaitykite „Tauragės žinių“ vedamajame.
Nuotrauka
sam
SAM nuotrauka
Įkelta:
2023-09-21
Prasidėjus naujiems mokslo metams, gydymo įstaigos pastebi, kad mokinių tėvai vėl kreipiasi į gydytojus dėl pažymų praleistoms pamokoms pateisinti. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad tokios pažymos nebeišduodamos nuo 2019 m., o patvirtinimą, kad lankėsi pas gydytoją, pacientai gali rasti savo E. sveikatos paskyroje.