Privati mokykla? Ateitis parodys
Įkelta:
2021-07-07
Nuotrauka
a
Aprašymas

VšĮ „Debesų vaikai“ bendruomenės feisbuko nuotrauka 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

VšĮ „Debesų vaikai“ bendruomenės feisbuko nuotrauka 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

VšĮ „Debesų vaikai“ bendruomenės feisbuko nuotrauka 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

VšĮ „Debesų vaikai“ bendruomenės feisbuko nuotrauka 

Savivaldybės taryba priėmė sprendimą VšĮ „Debesų vaikai“ privačiame darželyje ugdomų priešmokyklinukų tėvams kompensuoti dalį mokesčio – po 100 eurų kas mėnesį. Iki šiol tokią pačią kompensaciją gaudavo šio darželio ikimokyklinukų tėveliai. Kai kuriems politikams kilo klausimas, kodėl privatų darželį lankančių vaikų tėvams suteikta galimybė gauti kompensaciją už vaikų ugdymą, jei valstybinėse mokyklose priešmokyklinis ugdymas yra nemokamas. Privataus darželio įkūrėja mano, kad diskriminuojami dėl lėšų galėtų jaustis jos vadovaujamo darželio vaikų tėvai, ir išdėstė savo argumentus. Rajono politikai užsimena, kad šis sprendimas suteikia galimybę atsirasti privačiai mokyklai. Ar taip ir atsitiks?

Išaugo iš darželinukų 

Iki šiol 100 eurų kompensacija kas mėnesį  VšĮ „Debesų vaikai“ privatų darželį Tauruose lankančių vaikų tėvai gaudavo už ikimokyklinės grupės vaikus. Dalis „debesiukų“ jau keliaus į priešmokyklinę grupę, o tėvai pageidauja, kad tokią grupę jie lankytų privačiame darželyje. Į priešmokyklinę grupę ketina eiti 5–6 darželio vaikai. 

Tad, gavusi tėvų pritarimą, nuo 2018 m. veikiančio privataus darželio vadovė Laimutė Gudavičienė rajono tarybai ir pateikė prašymą kompensuoti dalį tėvų išlaidų iš rajono biudžeto.  

Klausimą tarybos politikams pristatęs savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas teigė, kad VšĮ „Debesų vaikai“ darželis išaugo iš ikimokyklinės programos ir nori tiems vaikams garantuoti tęstinumą, tad įstaiga norėtų teikti priešmokyklinį ugdymą.

– Todėl kreipėsi į savivaldybę, kad būtų pakeista ikimokyklinio ugdymo kompensavimo tvarka įtraukiant galimybę gauti kompensaciją ir priešmokyklinukų tėvams, – informavo vedėjas.  

Įžvelgė diferenciaciją 

Tarybos opozicijos atstovas Viktoras Kovšovas teiravosi, jei priešmokyklinukų ugdymas perkeliamas į privatų darželį, ar tai reiškia, kad šie vaikai ir pradines klases lankys privačioje įstaigoje. Kitas nuskambėjęs klausimas – ar mokyklos pajėgios užtikrinti priešmokyklinį ugdymą, ar telpa visi vaikai. 

Nuotrauka
a

Švietimo specialistai atsakė, kad pagal norminius dokumentus priešmokyklinį ugdymą gali teikti ir valstybinės, ir nevalstybinės įstaigos, paruošusios ir įregistravusios priešmokyklinio ugdymo programą. 

Dėl tęstinumo, ar privatus darželis vykdys pradinio ugdymo programą, vedėjas atsakyti negalėjo.

– Įstaigos ketinimų nežinau, bet jie galėtų pretenduoti ir turėti pradinio ugdymo programą, – politikams atsakė E. Šteimantas, pridūręs, kad visi rajono priešmokyklinukai patenka į mokyklas ir priešmokyklinukų ugdymas yra nemokamas. 

– Mūsų bendruomenė turtiškai diferencijuota. Šis sprendimas atidaro kelią formuotis privačiai mokyklai. Taip turime ir įvardinti. Turtingi formuos savo ugdymo sistemą, jie nenorės, kad šalia būtų kitokios socialinės padėties žmonės, ir tai neišvengiama. Todėl suprantama šio klausimo svarba, kad mes leisime nulinukų tėvams mokėti ir dar primokėsime iš savivaldybės. Privatininkui, kuris iš to darys verslą, – tarybos posėdžio metu kalbėjo V. Kovšovas. 

Iš opozicijos nuskambėjo ir mintis, kad tėveliams už priešmokyklinį ugdymą valstybinėse mokyklose mokėti nereikia, tai visuotina valstybės prievolė, o jei tėvai nori vesti vaikus į privatų darželį, jie turi tokią teisę, bet dalį išlaidų kompensuoti iš biudžeto nėra teisinga. 

Kompensuos  

Opozicijos atstovai už šį sprendimą nebalsavo. Už balsavo 13 tarybos narių. 

Pagal patvirtintą sprendimą numatoma kompensuoti 100 eurų sumą tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio ne tik darželinukams, kaip buvo iki šiol, bet ir priešmokyklinukams. 

Kompensacija proporcingai mažinama už vaiko nelankytas dienas, išskyrus atvejus dėl ligos. 

Nuotrauka
a

Teigiamos šio sprendimo pasekmės, kaip teigiama sprendimo aiškinamajame rašte, – ne tik ikimokyklinio, bet ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams bus sudarytos galimybės savo vaikams parinkti kitokį ugdymo modelį ir vaikui suteikti kryptingas pagalbos ir socialines paslaugas.  

Iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymu turės būti patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties tarp Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos forma, trišalės mėnesinio mokesčio kompensavimo sutarties forma.

Veiks mišri grupė

„Tauragės žinių“ kalbinta privataus darželio vadovė L. Gudavičienė pasakojo, kad dalis vaikų  baigė ikimokyklinio ugdymo programą ir kai kurie nori tęsti ugdymąsi darželyje. Priešmokyklinukai ugdysis mišrioje grupė kartu su penkiamečiais. 

– Iki šiol neskelbėme apie priešmokyklinukų priėmimą, laukėme šito sprendimo dėl kompensacijos tėveliams. Tikslo labai plėstis neturime, bet kelis vaikučius priimsime, – teigė vadovė. 

Kad tokių vaikų atsiras, L. Gudavičienė net neabejoja, nes dar iki tarybos sprendimo darželis sulaukė tėvelių klausimų dėl galimybės lankyti priešmokyklinę ugdymo programą.

– Tai bus visos dienos grupė, ko dabar neturi Tauragė, iškėlusi priešmokyklinukus iš darželių, – paminėjo direktorė. 

Šiuo metu darželį lanko 26 vaikai, bet planuojama nestipriai plėstis. Pasak direktorės, kol kas to dėl patalpų trūkumo padaryti negalima, bet užsiminė apie projektus, kurių atskleisti dar nenorėjo. 

– Tad kol kas anksti apie juos kalbėti, kaip sakoma, neperšokęs griovio nesakyk op, – teigė L. Gudavičienė. 

Kojas pančioja teisės aktai

Paklausta, gal iš tikrųjų galvojama apie privačią mokyklą, direktorė atsakė:

–  Pats gyvenimas padiktuos. Tai yra visos šalies mastu vykstantys pokyčiai. Alternatyvioms, ir jos paprastai yra mažutės, mokykloms teisės aktai yra supančioję kojas. Šių mokyklėlių toks modelis, skirtingo amžiaus vaikai mokosi kartu, o patenkama į bendrą švietimo katilą. Ir teisės aktai riboja vaikų skaičių jungtinėse klasėse, tad tokios mokyklos turėtų numirti, – dėstė L. Gudavičienė. 

Nuotrauka
a

Pasak jos, alternatyvių mokyklų steigėjai dirba tuo klausimu, teikia pasiūlymus, kreipiasi į politikus, Seimo narius, dirba su Švietimo, kultūros ir sporto ministerija, kad tokios mokyklos būtų išskirtos iš kaimo mokyklų kategorijos, kai klases jungia ir galiausiai dėl per mažo vaikų skaičiaus uždaro. 

– Dirbama, kad tos mokyklos būtų išskirtos, siekiama gauti statusą, kad nebūtų taikomi tie patys reikalavimai, tad alternatyvios mokyklos būtų pripažintos kaip atskiras modelis. Ir jei šitie darbai bus padaryti, jei bus galimybių, minčių apie mokyklą yra. Bet kol kas to daryti negaliu, – teigė L. Gudavičienė, pridurdama kad galimais pokyčiais domisi ne tik ji, bet ir vaikų tėvai – visiems rūpi, kas laukia ateityje, kur toliau mokysis darželio vaikai. 

Politikai politikuoja 

Savo poziciją, kodėl privataus darželio vaikų tėvams kompensacija yra skirtina, išsakyti panoro ir L. Gudavičienė. 

– Privatų darželį Tauragėje, kaip ir visoje Lietuvoje, lankančių vaikų tėvai yra mokesčių mokėtojai. Bet kuris vaikas, lankantis savivaldybės darželį ar mokyklą, išlaikomas visapusiškai – valstybė skiria krepšelį, savivaldybė padengia ūkines išlaidas, maitinimą. Išeina atvirkščiai – privatų darželį lankantis vaikas ir jo tėvai yra diskriminuojami, jiems iš biudžeto nieko neskiriama. Tad kompensacija nėra kažkas neteisingo ar diskriminuojančio valstybines įstaigas lankančių vaikų tėvus, – savo poziciją dėstė L. Gudavičienė. – Iš kitos pusės, visada sunku būti pirmiems, tad ir pasipriešinimo sulaukėme nuo kūrimosi pradžios.  

Kaip skelbiama darželio feisbuko paskyroje, nuo rugsėjo 1-osios kyla darželio mokestis – 350 eurų dvimetukams, ir 300 eurų vyresniesiems. 100 eurų šios sumos skiriama kompensacija iš savivaldybės. Prie tėvų mokesčio dar prisideda ir lėšos už maitinimą. 

 

 

Nuotrauka
turgelis
Autorės nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Artėjant atnaujinimo darbų pradžios terminui „Dunokų“ turgelio prekiautojai jau gyvena kraustymosi nuotaikomis. Šiandien ardomas vienas prekyvietės kioskų, likusių kioskų savininkai savo statinius ardys po savaitės. Prekyba šiame tauragiškių pamėgtame turgelyje vyks iki rugsėjo 30-os dienos.
Nuotrauka
a
Renginio iliustracija
Įkelta:
2021-09-14
Kaip ir kasmet visoje Europoje minima Europos judumo savaitė – didžiausia pasaulinė gyventojų judėjimą skatinanti miestų kampanija. Jai skirti renginiai prasidės rugsėjo 16-ąją ir baigsis 22-ąją, kuri tradiciškai skelbiama Diena be automobilio. Aktyviausiems žadami prizai.
Nuotrauka
a
Petro Vaičaičio nuotraukos
Įkelta:
2021-09-14
Kartų parke prie Zumpės tvenkinio vėl burzgia technika – prasidėjo teritorijos sutvarkymo trečiojo etapo darbai, kurių pabaiga – kitų metų rugpjūtį. 
Nuotrauka
korona
Margaritos Rimkutės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-13
Nuo pirmadienio įsigaliojus naujajai tvarkai, daugumos parduotuvių durys lankytojams atsiveria tik parodžius galimybių pasus. Tauragėje be galimybių paso nepateksi į Prezidento gatvėje esantį prekybos centrą „Maxima“ ir Bernotiškės gatvėje – „Norfą“. Taip pat galimybių pasą reikia rodyti ir ne būtiniausių prekių parduotuvėse. Nuotaikų būta įvairių.
Nuotrauka
Gretos Savickienės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-12
Ūkininkai neslepia – antrąja lietuvių duona vadinamos bulvės šiemet brangesnės. Dėl sausros ir kaitros šiemet jie sako bulvių prikasiantys mažiau nei pernai, jos žada būti ir smulkesnės, nors pastarųjų savaičių lietūs jas dar kiek paaugino. Vis dėlto kai kurie Tauragės rajono ūkininkai bulvių derliumi visai patenkinti. Tiesa, bulvių plotai vis mažėja.
Nuotrauka
a
Margaritos Rimkutės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-11
Nuo rugsėjo 13-osios, ateinančio pirmadienio, į didžiąsias parduotuves ar pasigražinti be galimybių paso nebus galima. Nors iki naujosios tvarkos įsigaliojimo liko kelios dienos, verslo atstovai vis dar nežino, kaip reikės aptarnauti klientus – savaitės pabaigoje  aiškių ir tikslių nurodymų vis dar nebuvo. Laukia darbingas savaitgalis, – sako verslo atstovai. O naujosios tvarkos laukiama su nerimu ir baime. 
Nuotrauka
a
Asociatyvi Christian Erfurt („Unsplash“) nuotrauka
Įkelta:
2021-09-10
Minėdami Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, vakar tauragiškiai leidosi į žygį Oko miške. Žengiant 5 kilometrų ilgio maršrutu prisiminta, kaip svarbu laiku pastebėti itin emociškai prastai besijaučiančius žmones, jų siunčiamus pagalbos prašymo ženklus. Pasak šią iniciatyvą organizavusios Tauragės r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vadovės Daivos Genienės, spalio mėnesį vyks mokymai, kaip elgtis susidūrus su apie savižudybę svarstančiais žmonėmis. 
Nuotrauka
a
Įvaizdinė nuotrauka
Įkelta:
2021-09-10
Vytauto g. 141 vietoje buvusios sporto salės numatyta įrengti dvi kino teatro sales, o šalia jų – restoraną. Tai bus aukščiausius garso ir vaizdo kokybės standartus atitinkantis, šiuolaikiškas ir modernus kino teatras. Jau parengtas techninis kino salių projektas.
Nuotrauka
Pagramantis
Zigmo Mozuraičio nuotrauka
Įkelta:
2021-09-09
Antroji savaitės pusė idealiai tiks laiko praleidimui lauke – vyraus sausi, saulėti ir labai šilti orai. Pirma savaitgalio pusė dar daug kur bus vasariškai šilta ir be kritulių, tačiau sekmadienį jau sulauksime permainų.
Nuotrauka
savivaldybė
Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuotr.
Įkelta:
2021-09-08
Artėjant šildymo sezonui nuo š. m. spalio 5 d. bus galima kreiptis ir pateikti prašymus dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Kadangi padidės asmenų, besikreipiančių dėl būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, srautai bei siekiant saugesnio ir patogesnio gyventojų aptarnavimo, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. pradedama išankstinė Tauragės miesto gyventojų registracija prašymams dėl kompensacijų už šildymą pateikti.
Nuotrauka
skiepai
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-09-08
Nuo šiandien sustiprinančiąja trečia vakcinos doze kviečiama skiepytis dar daugiau visuomenės grupių, tarp jų – sveikatos sistemos, globos įstaigų, socialinės sistemos darbuotojai ir vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys, – skelbia Sveikatos apsaugos ministerija. 
Nuotrauka
Krantinė
Margaritos Rimkutės nuotr.
Įkelta:
2021-09-07
Antradienį pradėti Jūros upės krantinės ir šlaito nuo pėsčiųjų tilto iki Tilžės plento kraštovaizdžio sutvarkymo projekto įgyvendinimo darbai. Teritorija nuo pėsčiųjų ir dviratininkų tilto aptverta – pjaunami menkaverčiai krūmai ir medžiai.
Nuotrauka
a
Margaritos Rimkutės nuotr.
Įkelta:
2021-09-07
Visai neseniai pakeista Tauragės miesto krepšinio aikštelės danga, netrukus atsiras ir ženklinimas. Šio objekto atnaujinimas – tiks vienas iš keleto. Naujos aikštelių dangos bus atnaujintos ir prie ugdymo įstaigų esančiose krepšinio aikštelėse.
Nuotrauka
a
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka 
Įkelta:
2021-09-07
Interneto puslapyje atvira.tauragė.lt skelbiama net 15 darbo skelbimų: ieškoma mokyklų direktorių, psichologų, muziejaus darbuotojų ir net kiemsargių. 
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-09-06
Praėjusią savaitę įvyko lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ priestato projekto pristatymas visuomenei. Tiesa, visuomenė pristatyme nedalyvavo. Prie nuotolinio susirinkimo prisijungė savivaldybės administracijos atstovai, projekto rengėjai. Belieka laukti, kada prasidės statybos, o po jų į modernias grupes sugužės mažieji tauragiškiai. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-09-06
Tauragės rajono savivaldybės administracija ieško viešosios tvarkos specialisto (-ės). Pagrindiniai reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas studijavusiems teisę arba viešąjį administravimą.a