MKC + Muzikos mokykla = meno mokykla?
Įkelta:
2019-11-29
Nuotrauka

Tokį uždavinį jau atvirai sprendžia savivaldybė. Ilgą laiką kalbos apie dviejų meno krypties neformalaus ugdymo įstaigų – Moksleivių kūrybos centro ir Muzikos mokyklos sujungimą sklandė „po kilimu“. Tačiau artėjant abiejų įstaigų direktorių konkursams tapo aišku – kandidatuojančių nebus. Be to, Muzikos mokyklos pastatui verkiant reikalingas remontas. 

Ieškant idėjos šaknų paaiškėjo, jog sujungimas buvo užprogramuotas dar nuo Moksleivių kūrybos centro steigimo. „Tauragės žinių“ žurnalistams į rankas pakliuvo 1998 m. Tarybos raštas. Juo nuspręsta: pirma – įsteigti Moksleivių kūrybos centro meno klases, antra – iki 2000 m. įsteigti meno mokyklą. Taigi, traukinys vėluoja jau 19-ka metų, o įstaigos dirba po senovei. Tačiau ar išties toks variantas, kaip sakoma, – vieni pliusai?

Švietimo komitetas kliūčių nemato

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, ketvirtadienį svarstydamas ugdymo įstaigų pertvarkos planą, išklausė ir siūlymą reorganizuoti dvi meninio ugdymo įstaigas: Moksleivių kūrybos centrą (MKC) ir Muzikos mokyklą. Reorganizavimas vyktų sujungimo būdu. Nuo rugsėjo 1 dienos atsirastų nauja neformalaus ugdymo įstaiga, naujas juridinis asmuo, kuris apimtų MKC ir Muzikos mokyklos ugdymo programas. 

Naujosios įstaigos veikla, pasak projektą pristačiusios Vitalijos Okienės, išliktų 100 proc. ta pati, tik būtų apjungtas mokyklų valdymas, lėšos, administravimas.

Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rima Latožienė, pakalbinta po posėdžio, sakė idėją sujungti abi meninio ugdymo įstaigas vertinanti palankiai. Pasak jos, tokia reorganizacija išties būtų naudinga. Juk ir aplinkiniuose rajonuose yra Meno mokyklos. Esą todėl ir komiteto nariai daug klausimų neturėjo.

Dabar planas bus pristatomas ketinamų jungti įstaigų bendruomenėms, išklausoma jų nuomonių, o kitų metų pradžioje klausimas jau turėtų būti teikiamas tarybai.

Ne dėl lėšų taupymo

Tauragės rajono savivaldybės Dovydas Kaminskas savo feisbuko paskyroje pasakoja susitikęs su Tauragės moksleivių kūrybos centro direktore Jolanta Kazlauskienė ir Muzikos mokyklos direktoriumi Robertu Kazlausku. Susitikimo metu kalbėta apie meno krypties neformalųjį ugdymą Tauragėje ir ateities planus. Pasak mero, pasibaigus minėtų vadovų kadencijoms, skelbtas  konkursus ir ieškota šių dviejų įstaigų vadovų, tačiau nei esami ilgamečiai vadovai, nei kiti žmonės nepareiškė noro vadovauti šioms įstaigoms, nesulaukta nė vieno pretendento.

„Pristačiau mūsų viziją, kad turėtume konsoliduoti veiklą ir vietoje dviejų įsteigti vieną bendrą meno krypties neformalaus ugdymo įstaigą (galėtų vadintis Tauragės meno mokykla), kuri teiks neformalaus ugdymo paslaugas visai Tauragės rajono gyventojų bendruomenei nuo mokinių iki senjoro. T.y. praplėstume esamas funkcijas, kad visą žmogiškąjį potencialą ir infrastruktūrą galėtume išnaudoti ir suaugusiųjų neformaliajam švietimui.

Noriu, kad žinotumėte, jog siūlysime Tarybai sujungti šias dvi mokyklas ne dėl lėšų taupymo. Nė vienas pedagogas ar administracijos darbuotojas dėl to tikrai nepraras darbo ar krūvio. Mūsų tikslas yra pagerinti neformalaus švietimo ugdymo kokybę, konsoliduoti paslaugų teikimą, pasiūlyti daugiau užimtumo veiklų didesnei gyventojų daliai ir, svarbiausia, spręsti mokytojų trūkumo problemas bei sudaryti sąlygas pedagogams dirbti pilno etato krūviu ir užsidirbti. Labai viliuosi tarybos narių ir visos šių mokyklų bendruomenės moksleivių ir jų tėvelių, darbuotojų, pedagogų ir vadovų palaikymo įgyvendinant šią viziją.

Šiandien susitarėme, kad su mokyklų pedagogų bendruomenėmis susitiksime ir aptarsime visus klausimus gruodžio 2 d.“, – rašo meras.

Ne naujiena

„Tauragės žinios“ pakalbino MKC direktorę Jolantą Kazlauskienę. Vadovė sakė, jog atsakymus į klausimus rengė tardamasi su savo vyru, Muzikos mokyklos direktoriumi Robertu Kazlausku, mat jų nuomonės daugeliu klausimu sutampa.

Paklausta, kaip vertina idėją sujungti MKC ir Muzikos mokyklą, J. Kazlauskienė teigė, kad tai nėra jokia netikėta ar šokiruojanti naujiena:  

– Vertinu normaliai ir natūraliai. Juk tai labai seniai Tauragės padangėje sklandžiusi idėja, kuriai pagaliau pribrendo noras bei laikas. Manykime, kad pribrendo ir finansinės galimybės. Juk bandymų tai padaryti jau būta, deja, ne visada sėkmingų arba ne iki galo atliktų. Esame išsaugoję vieną potvarkį, kuris, deja, taip ir liko tik popieriuje. O juk pagal šį potvarkį Tauragėje meno mokykla turėjo atsirasti dar iki 2000-ųjų. Tik iš to potvarkio taip ir neaišku, kas, kada ir kokių priemonių turėjo imtis, kas turėjo meno mokyklą kurti ir kodėl iki šiol tai nebuvo padaryta. Buvo toks labai nekonkretus laikmetis...

Pasak J. Kazlauskienės, vienas pirmųjų bandomųjų žingsnių meno mokyklos linkme – Tauragės MKC 1997 m. įsteigtos dailės klasės. Jose vykdomos formaliųjų švietimą papildančio ugdymo programos, išduodami nustatytos formos pažymėjimai, identiški Tauragės muzikos mokyklos ir kitų Lietuvos meno mokyklų pažymėjimams. Nuo įsteigimo pradžios dailės klases baigė 225 mokiniai, dalis jų sėkmingai tęsia studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose dailės mokyklose.

– Greta dailės klasių 1998 metais pagal anksčiau minėtąjį potvarkį pradėjo veikti ir teatro meno klasės. 2002 metais išleidome pirmąją ir paskutinę šių klasių laidą, nes vien įsteigti tokį didelių investicijų reikalaujantį padalinį nepakanka. Reikia ir finansinio išlaikymo, kurio, deja, nebeliko, nes teatro klasių ugdymo programos įgyvendinimui reikalingas  ženkliai didesnis finansavimas negu paprastam teatro būreliui ar studijai. Nemažiau aktuali ir teatro srities specialistų tinkama kvalifikacija ir pasirengimas dirbti, nusiteikimas ir gebėjimas sudominti, išlaikyti mokinius ne vienerius ar dvejus metus, o visus ketverius-penkerius, kol mokiniai įgaus reikiamas kompetencijas ir teisę į FŠPU pažymėjimą, kas ir yra vienas iš meno mokyklos tikslų bei siekinių. Panaši situacija ir su kita meno šaka – choreografija, – teigia MKC direktorė.

Nepabandę nežinosime

Nors ir pritaria šiai idėjai, kalbėti apie jos pliusus ir minusus J. Kazlauskienė dar nesiryžta. Pasak jos, per anksti ir per rizikinga prognozuoti, kaip su tokia mokykla bus būtent Tauragėje.

– Žvelgiant į Lietuvos žemėlapį ir kitų miestų patirtį – tokių junginių lyg ir daugėja, bet vertinimų tenka girdėti irgi įvairių. Būta ir tokių atvejų, kad praėjus keleriems metams po sujungimo meno mokyklos skilo į atskirų menų (muzikos, dailės, choreografijos, teatro) mokyklas. Aišku, yra ir sėkmingai veikiančių junginių. Daug kas šiuo atveju priklauso ne tik nuo savivaldybės požiūrio, veiklai skirtų erdvių bei finansinių galimybių, bet ir nuo dirbančių specialistų kvalifikacijos bei motyvacijos labai rimtam ir atsakingam kūrybiniam-pedagoginiam darbui. Tad kaip bus Tauragėje, parodys tik gyvenimas ir praktinė patirtis. Nepabandę savo kailiu nežinosime tikrosios tiesos. Bent iš pirmų susitikimų ir kalbų man labiausiai patiko išsakytas požiūris ir supratimas, kad šiuo atveju čia ne finansų sutaupyme esmė, o greičiau atvirkščiai – sąlygų gerinime, galimybių didinime, – svarsto ji.

Paklausta, ar MKC darbuotojams ši mintis atrodo priimtina, J. Kazlauskienė sako žinanti tik tiek, kad ir darbuotojams ši mintis visiškai ne naujiena.

– Vieni priima šią mintį atsargiai ir rezervuotai, kiti gal net ir su džiaugsmu. Mūsų įstaigoje atliekamuose anketiniuose tyrimuose dailės mokytojai jau ne kartą visai atvirai išsakė mintį, kad Tauragei tikslinga turėti ne tik muzikos mokyklą ir MKC dailės klases, bet ir bendrą Tauragės meno mokyklą. Iš praktikos žinau, kad vienai iš meno šakų – choreografijai – specialistų rasti tikrai nelengva, nes dauguma jų, pabandę savarankiškos veiklos privačiose studijose, su ironiška šypsena žiūri į kolegų choreografų, dirbančių biudžetinėje įstaigoje, darbo atlygį.

O ar ji sutiktų sujungtai įstaigai vadovauti, bent jau laikinai, kol bus skelbiami konkursai ir renkamas vadovas? Ji sako apie tai, kaip ir Muzikos mokyklos direktorius R. Kazlauskas, dar negalvojanti.

– Atvirai sakant, nedalyvaudama konkurse į MKC direktoriaus poziciją jau nuo vasaros pradėjau austi šiek tiek kitokius gyvenimo planus. Neįvykęs konkursas tarsi privertė trumpam stabtelėti, nes, kiek žinau, iki meno mokyklos įsteigimo tiek man, tiek kolegai Robertui bus siūloma laikinai likti savo pareigose ir dalyvauti steigimo procesuose. Tai, manau, visai logiška ir tikslinga, nes per daug metų teorinių žinių ir praktinės patirties sukaupta daug ir įvairios, platūs kolegiški ryšiai su kitų miestų analogiškų įstaigų vadovais, puikiai pažįstu daug meno srities pedagogų ir žinau jų motyvaciją bei galimybes dalyvauti naujuose iššūkiuose. Šiuo metu pasiūlymą svarstau, tad atsakymo dar negaliu pateikti, – sako MKC direktorė.

Daugiau galimybių gauti finansavimą

Muzikos mokyklos pastatas, pastatytas 1989-aisiais, jau prašyte prašosi remonto. Pasak Tauragės savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, sujungus įstaigas būtų daugiau šansų iš Kultūros ministerijos VIP programos gauti finansavimą pastato sutvarkymui, nes tada ir grynoji ekonominė vertė būtų didesnė, ir lankytojų skaičius, ir gyventojų įsitraukimas. Be to, būtų laikoma, kad tai dvi kultūros įstaigos, o tai irgi pliusas prašant finansavimo.

Ką tik 65-etį minėjusioje Muzikos mokykloje šiuo metu mokykloje dirba 27 mokytojai, 11 personalo darbuotojų, mokosi 283 mokiniai. Jau kelis dešimtmečius su pertraukomis veikia Muzikos mokyklos filialas Skaudvilėje.

MKC šiuo metu lanko 554 vaikai, 694 sutartys (dalis vaikų lanko ne vieną, o kelis būrelius). Dominuoja meninės krypties būreliai, bet populiarūs ir technologijų užsiėmimai. Dirba  20 pedagoginių darbuotojų.

Nuotrauka
stream
Birutės Mozurkevičienės nuotrauka
Įkelta:
prieš 23 valandas
„Šaltinio“ progimnazijoje vieną savaitę mokiniai rinkosi į netradicines integruotas pamokas – vyko STREAM (gamtos mokslai, technologijos, skaitymas ir rašymas, inžinerija, menai ir matematika) užsiėmimai. Toks ugdymas šalyje dabar populiarus, spalio pabaigoje ir Tauragėje buvo atidarytas STEAM (neįtrauktas skaitymas ir rašymas) centras, kuris specializuosis tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energijos srityje. Šiemet giliau ir plačiau paanalizuota, kaip klimato kaita veikia mūsų aplinką – 5–8 klasių mokiniai gilinosi į atliekų, energijos, vandens, sveikos gyvensenos problemas. Informacijos jie gavo nemažai: susitiko su Tauragės miesto meru Dovydu Kaminsku, kuris papasakojo apie ambicingą siekį tapti žaliausiu ir gyvybingiausiu rajonu ne tik respublikoje, bet ir visame Baltijos regione. Mokiniai lankėsi ir rajono STEAM centre, dalyvavo pamokose šia tema. „Šaltinio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Birutė Mozurkevičienė surinko aštuntos klasės mokinių žinutes apie tai, kaip jie galėtų prisidėti prie ekologiško miesto kūrimo.
Nuotrauka
a
Birutės Slavinskienės nuotrauka 
Įkelta:
2021-12-03
Žemę užklojęs sniegas primena – artėja didžiosios metų šventės. Tauragė joms ruošiasi: miestas kasdien gražėja, o  Pilies aikštėje jau stovi svarbiausias šventės akcentas – gražuolė Kalėdų eglė.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-12-02
Liko beveik metai iki galutinio termino atsisakyti lauko tualetų, kaip to reikalauja ES, ir įsivesti vandentiekį bei nuotekų tinklus. Bet aiškėja, kad Tauragės rajone iš seno įpratimo gyventojai nuotekas galimai leidžia į tvenkinius, ežerus ar gruntą. Nes taip pigiau. Aplinkosauga žiūri į tai pro pirštus. Savivaldybė yra parengusi paramos valymo įrenginiams aprašą, bet kompensacijomis pasinaudoti skuba ne visi. Išsamiau apie problemą – laikraščio vedamajame.
Nuotrauka
a
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuotrauka
Įkelta:
2021-12-02
Vakar apie 11 val. kilus gaisrui gyvenamajame name Zarasų rajone, Matuliškių kaime, jame apdegusį garbaus amžiaus gyventoją iki greitosios pagalbos medikų automobilio teko vežti... arklio tempiamomis rogėmis. Net ir į gaisrą išskubėjusių ugniagesių automobiliai užklimpo nepravažiuojamuose keliuose.
Nuotrauka
a
Asociatyvi dzukijostv.lt nuotr.
Įkelta:
2021-12-02
Tauragės miesto gyventojai, kuriems paskirta parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiais skurstantiems asmenims fondo programos, gruodžio mėnesio maisto paketus galės atsiimti adresu Vymerio g. 2 nuo gruodžio 6 dienos.
Nuotrauka
a
Vido Bičkaus feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2021-12-01
Antradienio pavakarę Skaudvilės Turgaus aikštėje pastatyta 12 metrų aukščio eglė. Atvežta ji iš vienos  Dariaus ir Girėno gatvės sodybų kiemo. Greta jos kuriasi mažų eglučių alėja.
Nuotrauka
a
Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuotrauka
Įkelta:
2021-12-01
Gruodžio 1 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) pareigas pradėjo eiti Tomas Šimašius, praneša Tauragės rajono savivaldybė.
Nuotrauka
policija
Tauragės apskrities policijos nuotrauka
Įkelta:
2021-12-01
Gruodžio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdys prevencines priemones. Nuo šiandien prasideda pėsčiųjų ir dviračių vairuotojų kontrolė. Tarpušvenčiu pareigūnai stebės ar elektriniais paspirtukais ir dviračiais važinėjantys gyventojai yra blaivūs.
Nuotrauka
a
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-12-01
Šį rytą sudėtingos eismo sąlygos dėl buvusio ar besitęsiančio snygio ir susidariusio plikledžio didžiojoje šalies dalyje - šiaurės Lietuvoje, Telšių, Tauragės, Kauno apskrityse ir Lazdijų rajone, čia valstybinės reikšmės kelių dangos vietomis provėžotos ir slidžios, padengtos prispausto ar puraus sniego sluoksniu iki 10 cm, – praneša Lietuvos automobilių kelių direkcija.
Nuotrauka
a
Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuotr.
Įkelta:
2021-11-30
Šį penktadienį Tauragėje vyks Kalėdų eglės įžiebimo šventė, koncertuos gerai žinomi atlikėjai, vyks mugė, kurioje dalyvaus tautodailininkai iš visos Lietuvos. Mugė vyks netoli pagrindinės miesto eglės, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie Tauragės viešbučio, tad nuo ketvirtadienio popietės iki šeštadienio ryto ji bus užverta, – praneša Tauragės rajono savivaldybė. 
Nuotrauka
a
Kultūros centro nuotr.
Įkelta:
2021-11-30
Metus brandinta mintis įsteigti Tauragės kraštotyros draugiją tapo realybe ir lapkričio 24 dieną vyko pirmasis oficialus asociacijos „ Tauragės kraštotyros draugija“ surinkimas. Į asociaciją įstojo dvylika narių. Pirmojo susirinkimo metu buvo aptarti lūkesčiai ir ateities darbai, – praneša Tauragės kultūros centras.
Nuotrauka
Stadionas
Petro Vaičaičio nuotrauka
Įkelta:
2021-11-30
Metų pradžioje skolą iš VšĮ „Tauragės futbolas“ išsireikalauti nusprendusi Tauragės rajono savivaldybė tada priėmė sprendimą kreiptis į  teismą. Varžytynėse stadionas neparduotas, atgauti skolą savivaldybei nepavyko. Savivaldybės taryba trečiadienį posėdžiaudama rinkosi iš dviejų variantų: perimti varžytynėse neparduotą turtą, tokiu atveju būtų tekę iš biudžeto antstoliams sumokėti beveik trečdalį milijono eurų, arba neperimti turto. Turto vertintojai puse milijono eurų suma įvertino automobilių stovėjimo aikštelę, dušus, persirengimo patalpas bei patį stadioną. Savivaldybės taryba nusprendė turto neperimti.
Nuotrauka
a
LRT nuotr.
Įkelta:
2021-11-29
Nuo lapkričio 29 d. nepasiturinčius šalies gyventojus pasieks šiais metais paskutinė parama maisto produktais ir higienos prekėmis. Paramos nepasiturintieji šiemet sulaukė vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio ir spalio mėnesiais. Paramos dalijimus organizuoja savivaldybių administracijos ir dvi nevyriausybinės organizacijos: labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, – praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Nuotrauka
siunta
Įkelta:
2021-11-28
Artėjant šventiniam laikotarpiui, Lietuvos paštas primena, kad tinkamas adresavimas ypač svarbus sklandžiam siuntos pristatymui. Ne pilnas adresas, senas pašto kodas, automatiškai suvesti neatnaujinti duomenys iš el. parduotuvių – tai tik kelios priežastys, dėl kurių siuntos kartais vėluoja arba visai nepasiekia gavėjų. Pastebima, kad iki šiol net iki 10 proc. siuntų Lietuvos paštą pasiekia netinkamai adresuotos.
Nuotrauka
 nuotrauka
Įkelta:
2021-11-27
1956 m. darbščių ir kūrybingų žmonių iniciatyva Tauragėje gimė dainų ir šokių ansamblis, vėliau gavęs gražų „Jūros“ vardą. Pilnutėlėje Kultūros rūmų salėje šiandien kolektyvas švenčia 65-ąjį jubiliejinį gimtadienį.
Nuotrauka
a
Jovarų pagrindinės mokyklos konkurse dalyvavusių mokinių apdovanojimas. Tarp apdovanotųjų – ir pagrindinio prizo laimėtoja Kamilė Kuraitė su savo piešiniu. „Lions“ klubo nuotrauka
Įkelta:
2021-11-26
Ar pastebėjote piešinių parodą B. Baltrušaitytės bibliotekos languose? Tai tarptautinio Taikos plakato konkurso „We Are All Connected“ („Mes visi esame susiję“) rajoninio turo dalyvių piešiniai. Konkurse dalyvavo trisdešimt septyni mokiniai iš Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos, „Aušros“ ir Martyno Mažvydo progimnazijų bei Žygaičių ir Skaudvilės gimnazijų, Skaudvilės gimnazijos Batakių skyriaus. Mokinius dalyvauti konkurse pakvietė Tauragės „Lions“ klubas.
Nuotrauka
a
Margaritos Rimkutės nuotrauka
Įkelta:
2021-11-26
Tauragėje šiandien atidaryta knygų mugė. Tauragės knygų mugė apjungia dviejuose kultūros įstaigos, Tauragės kultūros centre ir B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vykstančius renginius: knygų pristatymus, susitikimus su autoriais.
Nuotrauka
a
SAM nuotrauka
Įkelta:
2021-11-26
Europos vaistų agentūrai (EVA) rekomendavus skiepyti 5-11 metų vaikus nuo COVID-19 ligos, šios amžiaus grupės vakcinacija kitą mėnesį prasidės ir Lietuvoje. Specialiai šios amžiaus grupės vaikams skirtos mažesnio tūrio „Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech ir Pfizer“) vakcinos Lietuvą turėtų pasiekti gruodžio antroje pusėje, – praneša Sveikatos apsaugos ministerija.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-11-26
Trečiadienį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikai patvirtino naujas pareigybes Tauragės ligoninėje, priėmė kelis sprendimus, susijusius su turtu.  
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-11-25
Metų pradžioje skolą iš VšĮ „Tauragės futbolas“ išsireikalauti nusprendusi Tauragės rajono savivaldybė tada priėmė sprendimą kreiptis į  teismą. Varžytynėse parduoti stadioną ir atgauti skolą nepavyko. Savivaldybės taryba trečiadienį posėdžiaudama rinkosi iš dviejų variantų: perimti iš varžytynėse neparduotą turtą, tokiu atveju būtų tekę iš biudžeto antstoliams sumokėti beveik trečdalį milijono eurų, arba neperimti turto. Plačiau skaitykite rytojaus numerio vedamajame. 
Nuotrauka
a
Užimtumo tarnybos nuotrauka
Įkelta:
2021-11-25
Išbandymu tapusi pandemija skaudžiausiai  darbo rinkoje palietė vyresnio amžiaus žmones. Šalyje gyvena 282 tūkst. 50-64 metų amžiaus darbingo amžiaus gyventojų, o rudenį į darbo paieškas įsitraukė net 78 tūkst. žmonių, kuriems yra daugiau nei 50 metų. Užimtumo tarnybos vyresnių klientų struktūroje daugumą (68,1 proc.) sudaro  vyresni nei  55 metų amžiaus asmenys.