Elnių žudikams licencijos nė motais
Įkelta:
2011-10-18
Nuotrauka
Aprašymas
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Tauragės rajono agentūros gyvosios gamtos inspektorius Petras Survilas „Tauragės žinioms“ parodė vaizdo kamera užfiksuotą negyvą radinį. Daivos Sitnikienės nuotrauka

Vienas po kito pastarosiomis dienomis į dienos šviesą lenda bjaurūs faktai apie medžioklės plotuose nušautus tauriuosius elnius. Gal tiksliau būtų sakyti – nužudytus. Nors elnių medžioklė licencijuota, kad nebūtų išnaikinta per daug šių tauriųjų žvėrių, peršasi išvada, kad Tauragės rajono miškuose juos šaudo kas tik nori. Vos prieš porą savaičių rašėme apie Gaurės seniūnijos miške, „Ąžuolo“ medžiotojų būrelio teritorijoje, nušautą elnią, šiandien jau turime informacijos apie dar du subrakonieriautus tauriuosius žvėris. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Tauragės rajono agentūros gyvosios gamtos inspektorius Petras Survilas, beje, ir pats būdamas medžiotojas, tikina, kad išaiškinti tai padariusius asmenis sudėtinga, ir atveria skaudžią tiesą: tarp medžiotojų nesąžiningų žmonių netrūksta, tokius medžiotojų aplinka vadina „mėsininkais“ ir nesančiais iš tų, kurie neturi ko valgyti, atvirkščiai – medžiokliniams ginklams išleidžiančiais dešimtimis tūkstančių litų.

Nušautą elnią rado miško savininkas

Rugsėjo 18-ąją, sekmadienį, Tauragės apskrities maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) viršininko pavaduotojas, veterinarijos inspektorius Vaidotas Gudžiūnas sulaukė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Tauragės rajono agentūros gyvosios gamtos inspektoriaus P. Survilo skambučio. Aplinkosaugininkas V. Gudžiūną pakvietė atvykti į mišką netoli Zaltriškių kaimo, kur buvo rastas nušautas elnias.

V. Gudžiūnas paprašė, kad pats aplinkosaugininkas jį nusivežtų prie elnio, tačiau P. Survilas ten jau buvo nuvykęs. Tauragės VMVT viršininko pavaduotojas korespondentei išklojo, jog P. Survilas jam pasakė, kad į mišką, kur buvo rastas nušautas elnias, jį atveš medžiotojų būrelio vadovas, tačiau paimti inspektoriaus atvyko UAB „Tauragės vandenys“ direktorius, medžiotojas Rimantas Veisas.

– Kai nuvykome į vietą, ten buvo dar vienas žmogus. Kas jis toks, nežinau. Apžiūrėjus gaišeną buvo nuspręsta, kad elnias nušautas prieš kokias 3–4 ar penkias dienas. Sklido nemalonus kvapas. Per dvi dienas, kai lauke nekaršta, žvėris taip nebūtų sugedęs. Survilas manęs paprašė gaišeną išskrosti ir paieškoti šovinio, – „Tauragės žinioms“ atskleidė V. Gudžiūnas.

Pasak jo, šovinio elnio kūne nerasta. Įtariama, kad į žvėrį šauta graižtviniu šautuvu.

Savo išvadoje aplinkosaugininkams V. Gudžiūnas įrašė, kad kulka elniui pataikė į krūtinę ir išlėkė per pilvo apačią. Vidaus organų apžiūros metu nustatyta, kad kulka pažeidė blužnį, priešskrandį. Kadangi nebuvo pažeisti svarbiausi organai, elnias galėjo nueiti net iki dešimties kilometrų. Ant elnio krūtinės aptiktos gausios kraujosruvos, kurios galėjo susidaryti, kai sužeistas žvėris eidamas griuvinėjo. Po gaišenos skrodimo V. Gudžiūnas nurodė ją utilizuoti medžiotojų būrelio atliekų duobėje.

Pasak Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Tauragės rajono agentūros gyvosios gamtos inspektoriaus P. Survilo, nušautą žvėrį savo miške rado Algis Pauparis. P. Survilas pripažįsta, kad rajono miškuose dedasi labai blogi dalykai, dar ne visi atvejai aplinkosaugininkams žinomi, tačiau išaiškinti tokius brakonieriavimo atvejus esą sunku.

– Jūs gal įsivaizduojate, kad randi susmirdusį padarą ir iškart ištiri. Dar kad ant staigiųjų, iškart po nušovimo rastum, o jei praeina savaitė, mėnuo. Mes dirbam. Ir daug dirbam aiškindamiesi brakonieriavimo atvejus. Apklausiam daug žmonių, ieškom automobilio žymių, – kalbėjo P. Survilas.

Kam atiteko elnio ragai?

Pasak P. Survilo, nužudyto elnio ragai atiteko medžiotojų būreliui „Ąžuolas“, kurio teritorijoje rastas nušautas taurusis žvėris.

„Ąžuolo“ būrelio pirmininkas, Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis„Tauragės žinioms“ pareiškė: kam atiduoti ragus, nusprendžia aplinkosaugininkai. Paaiškinus, kad P. Survilas mums jau nurodė „Ąžuolo“ būrelį, E. Mockaitis vis tiek neatskleidė, kur šiuo metu yra nušauto elnio ragai, esą tai privatus būrelio reikalas.

Kaip skelbiama Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklėse, medžioklės produkcija, šįkart elnio ragai, atitenka medžiotojų būreliui. Neteisėtai sumedžioti ar įgyti, pasisavinti gyvūnai ar jų dalys medžioklės plotų naudotojams neperduodami ir realizuojami arba sunaikinami Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

Brakonierius neišaiškintas

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Tauragės rajono agentūros gyvosios gamtos inspektorius P. Survilas „Tauragės žinioms“ sakė, kad nėra nustatyta, kas nušovė elnią, kurio tik vilkimo žymės, kraujo ir kailio plaukų buvo rasta rugsėjo 10-ąją „Ąžuolo“ būrelio teritorijoje. Skaitytojams primename – Tauragės rajono apylinkės prokuratūra dėl nušauto elnio atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi, prokuratūros teigimu, nebuvo padaryta nusikalstama veika, o tik administracinės teisės pažeidimas, ir bylą gražino aplinkosaugininkams.

Tas, kas sumedžiojęs elnią neužpildė licencijos, bus baudžiamas administracine tvarka. Dėl neteisėtai nušauto elnio tamsus šešėlis krito ant „Ąžuolo“ būrelio medžiotojo, UAB „Tauragės vandenys“ direktoriaus Rimanto Veiso. Jis buvo apklaustas dėl brakonieriavimo.

Teisėsaugininkams nepranešė

Apie vieną po kito neteisėtai nušautus du elnius redakcijai pranešė „Tauragės žinių“ skaitytojai. Vienas jų informavo ir apie trečiąjį kulkos pakirstą žvėrelį. Rugsėjo viduryje „Medelyno“ būrelio teritorijoje, Sodalės miške, buvo rastos jauno elnio liekanos – nupjauta galva, kailis, žarnos. Šį faktą patvirtino ir gyvosios gamtos inspektorius P. Survilas.

P. Survilas – taip pat medžiotojas. Jis priklauso medžiotojų būreliui „Medelynas“. Pasak jo, elnią nušovęs žmogus net nesistengė žvėries liekanų paslėpti kur nors giliai miške, tik pridengė jauna drebule. Elniuko būta maždaug pusantrų metų amžiaus. Brakonierius pasiėmė mėsą, dėl to, matyt, ir sumedžiojo žvėrį. Ragus paliko vietoje, mat jie buvo nedideli.

Pasak medžiotojų būrelio „Medelynas“ pirmininko Vlado Girskio,raguotus elnius medžioti galima nuo rugpjūčio 15 iki lapkričio 15 dienos. Medžiotojų būrelis „Medelynas“ šiam sezonui turi dvi licencijas patinams ir šešias patelėms arba jaunikliams sumedžioti. Anot V. Girskio, šiemet tai pirmasis toks brakonieriavimo atvejis. To, kas pastaruoju metu vyksta mūsų miškuose, ankstesniaisiais metais, pasak V. Girskio, nebūdavo.

Apie rugsėjo 18-ąją „Ąžuolo“ būrelio teritorijoje rastą nušautą elnią ir jauną elnią „Medelyno“ būrelio teritorijojerajono prokuratūrai aplinkosaugininkai nepranešė, esą tam reikia turėti nors kokių įrodymų.

Tas, kas nušauta neteisėtai, – nesiskaito?

Medžiotojų būrelis „Ąžuolas“ tebeturi dvi licencijas elnių patinų medžioklei, nors du elniai šį medžioklės sezoną šio būrelio teritorijoje jau nušauti. Peršasi išvada, kad tai, kas nušauta neteisėtai, nesiskaito.

– „Ąžuolo“ būrelio medžiotojai dar turi teisę sumedžioti du elnių patinus, kadangi licencijos šiam medžioklės sezonui nėra išnaudotos. O už subrakonieriautus elnius turi atsakyti tie, kas tai padarė, – „Tauragės žinių“ korespondentei sakė aplinkosaugininkas P. Survilas.

Medžioklė – elitinis malonumas

Kalbama, kad taip pašauti elnią, kaip buvo pašautas rastasis rugsėjo 18-ąją, galėjo tik patyrimo neturintis medžiotojas.

Rajono medžiotojai tarpusavyje susipriešinę, esą pasidaliję į kelias stovyklas. Šnabždamasi, kad teisėtai sumedžioti tauriuosius elnius turi teisę tik elitiniai jos nariai.

Medžioklė – brangus užsiėmimas. Pavyzdžiui, vienas senbuvių medžiotojų neseniai įsigijo ginklą už 20 tūkstančių litų.

Medžiotojų būreliams dažnai priklauso vietos elitas – politikai, verslininkai, savivaldybės įmonių vadovai, gydytojai, teisėjai, policijos pareigūnai.

Nuotrauka
Tarp egz
Įkelta:
prieš 11 valandų
Šių metų tarpinių patikrinimų sesija bus laikoma pilotine, vienuoliktokų šiemet pasiekti rezultatai bus neprivalomi ir tik jų pačių pageidavimu galės būti įskaityti į galutinį valstybinio brandos egzamino vertinimą. Likusieji trys tarpiniai vyks – į juos galės ateiti norintieji mokiniai. Apie tai šiandien pranešė švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.
Nuotrauka
Defibliristorius
Įkelta:
prieš 1 dieną
Siekiant užtikrinti, kad kritinių sveikatos sutrikimų atvejais kaip galima greičiau ir kokybiškiau būtų suteikiama pirmoji medicinos pagalba, Tauragės rajono savivaldybė įsigijo 16 automatinių defibriliatorių, kurie įrengti ugdymo įstaigose.
Nuotrauka
Namai
Tauragės rajono savivaldybės nuotraukos
Įkelta:
prieš 1 dieną
Vakar atidaryti bendruomeniniai vaikų globos namai, esantys Veterinarijos g. 10. Čia vaikams sukurta gyvenimui šeimoje artima aplinka – jie turi savo kambarius, kuriuose gyvena po du vaikus. Artimesniam bendravimui naujųjų namų gyventojai gali susirinkti į svetainę kurioje yra televizorius, minkštasuoliai, laisvalaikiui skirti žaidimai.
Nuotrauka
smurtas
Tauragės apskrities policijos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2024-04-10
Nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija balandžio mėnesį skelbia seksualinio smurto prevencijos mėnesiu, kurio metu siekiama atkreipti dėmesį į seksualinio pobūdžio nusikaltimus ir kviečiama nebijoti kreiptis pagalbos. 77 proc. Lietuvos gyventojų yra patyrę seksualinį priekabiavimą. Seksualinę prievartą be išžaginimo išgyveno beveik kas antras Lietuvos gyventojas, rodo 2023 m. atliktas tyrimas.* Deja, tai vis dar yra latentiniai nusikaltimai, apie kuriuos neretai nutylima dėl baimės, gėdos, streso, stigmos ir aukų kaltinimo. 
Nuotrauka
rinkimai
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2024-04-09
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) balandžio 9 d. priėmė sprendimus registruoti likusius 5 kandidatus dalyvauti gegužę vyksiančiuose Respublikos Prezidento rinkimuose. Antradienį sprendimai priimti dėl Giedrimo Jeglinsko, Andriaus Mazuronio, Eduardo Vaitkaus, Igno Vėgėlės ir Remigijaus Žemaitaičio. Jie visi įregistruoti kandidatais šiuose rinkimuose.
Nuotrauka
pratybos
Įkelta:
2024-04-09
Balandžio 11–12 d. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono (toliau – LDKK PB) padaliniai vykdys orientacinį žygį Tauragės ir Jurbarko savivaldybėms priklausančiose teritorijose.
Nuotrauka
dega
Įkelta:
2024-04-05
Įsivyraujant sausiems ir šiltiems orams, daugėja iškvietimų į gaisrus atvirose teritorijose, kuriose dega sausa pernykštė žolė, miško paklotė.  Siekiant sumažinti jų kiekį, buvo vykdoma gaisrų prevencijos akcija „Nedegink žolės“.
Nuotrauka
skaudvile
Įkelta:
2024-04-05
Balandžio 4 d. vyko respublikinis seminaras “Atnaujinto ugdymo turinio praktiniai aspektai, patirtys ir sėkmės“. Susitikimo pradžioje visus pasveikino centro direktorius Rolandas Beišys, pakvietė pedagogus atsakingai pažvelgti į aktualias temas ir pasisemti kuo daugiau žinių bei praktinės patirties dirbant su mokiniais.
Nuotrauka
nzt
Įkelta:
2024-04-02
Siekdama padidinti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) paslaugų prieinamumą, nuo 2024 m. balandžio 2 d. NŽT atnaujina asmenų aptarnavimą rajonuose, buvusiose NŽT patalpose. Gyventojai gyvai bus priimami kiekvieną antradienį 46-iuose padaliniuose.
Nuotrauka
siuksles
Įkelta:
2024-04-02
Informuojame, kad 2024 metų balandžio 6, 13, 20; gegužės 4, 11, 18; rugsėjo 7, 14, 21; spalio 5, 12, 19 dienomis, UAB „Ekonovus“ Tauragės rajono savivaldybės seniūnijose vykdys didžiųjų atliekų (seni baldai, čiužiniai, kilimai, langų rėmai, durys, dviračiai, vežimėliai) buityje susidarančių pavojingų atliekų (t. y., baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktų, dažų, lakų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, tepalų filtrai, panaudoti tepalai ir kitos naftos produktų atliekos, dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio) bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą apvažiavimo būdu.
Nuotrauka
tesimas
Įkelta:
2024-03-28
Artėjant Šv. Velykoms Tauragės apylinkės teismo kolektyvas prisijungė prie Tauragės Carito  2024 m. kovo 14 d. – 2024 m. kovo 22 d. organizuotos iniciatyvos „Pasidalinimo krepšelis“. Akcijos metu darbuotojai dalinosi ilgo galiojimo maisto produktais su vargstančiais. Nepamiršti buvo ir mažieji. Pasirūpinta, kad ir jie pajustų saldesnį Šv. Velykų stalą bei galėtų pasmaližiauti saldumynais.
Nuotrauka
rotary
Linos Buchlickajos nuotraukos
Įkelta:
2024-03-26
Šeštadienį, Tauragėje vyko vienas svarbiausių Rotary Lithuania D1462 Apygardos renginių - Asamblėja ir Išrinktųjų prezidentų bei jų komandų mokymai. Jų tikslas uždegti, motyvuoti bendruomenę drauge kurti prasmingus pokyčius ir visapusiškai augti!
Nuotrauka
aikštynas
Įkelta:
2024-03-26
Prasidėjo dvi savaites truksiantis balsavimas už labiausiai patikusias dalyvaujamojo biudžeto idėjas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti. Susipažinti su projektais ir atiduoti savo balsus už labiausiai patikusias idėjas gyventojai galės iki balandžio 8 dienos, internetinėje svetainėje.
Nuotrauka
Nuotrauka
Įkelta:
2024-03-25
Kovo 29 d. penktadienį nuo 11 iki 16 valandos prie Tauragės pilies bus renkama parama Ukrainos kariams .
Nuotrauka
a
Įkelta:
2024-03-21
Žvelgdami į mums artimus senjorus – tėvus ar senelius – neretai pamirštame, kad ir jie kažkada buvo jauni, ištroškę nuotykių ir kupini svajonių, o šiandien daugelį patirtų istorijų tyliai saugoja savo prisiminimuose. Pokalbiai tarp skirtingų kartų gali leisti geriau pažinti vieni kitus bei atrasti, kad su brandaus amžiaus žmonėmis, kiekvienas iš mūsų turi daugiau bendrumų nei skirtumų.
Nuotrauka
šiluma
Įkelta:
2024-03-21
Kaip informuoja Tauragės šilumos tinklai, šilumos kaina Tauragėje kovo mėnesį išliko žemesnė už vidutinę šilumos kainą Lietuvoje. Tauragės šilumos tinklų vartotojams kovo mėnesį taikoma 6,70 ct/kWh (be PVM) kaina. 2023 metais Tauragės šilumos tinklų vartotojams kovo mėnesį taikyta 8,12 ct/kWh (be PVM) kaina, 2022 m. – 5,90 ct/kWh (be PVM).
Nuotrauka
Pratybos
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2024-03-20
Kaip informuoja Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė, kovo 23–24 dienomis Sakalinės miškuose (Jūravos girininkija) planuojamos sprogdinimo darbų pratybos.
Nuotrauka
sodra
„Sodros“ nuotrauka
Įkelta:
2024-03-19
Įprastai savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie nedirba dar ir samdomo darbo ir nėra draudžiami sveikatos draudimu valstybės lėšomis, kiekvieną mėnesį turi sumokėti minimalią privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką – 6,98 proc. nuo minimalios mėnesio algos (MMA). To reikia tam, kad prireikus žmonės galėtų pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, gauti kompensuojamuosius vaistus ir kitas paslaugas.