Darbą pradėjo naujoji savivaldybės taryba
Įkelta:
2023-05-01
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Nuotraukos autorius:
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Aprašymas

Naujoji savivaldybės taryba 

,
Nuotrauka
nuotrauka
Nuotraukos autorius:
Raimondos Alysienės nuotrauka
Aprašymas

Merui Dovydui Kaminskui regalijas įteikė savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis

,
Nuotrauka
nuotrauka
Nuotraukos autorius:
Raimondos Alysienės nuotrauka
Aprašymas

Merą Dovydą Kaminską sveikino klebonai Marius Venskus (kairėje) ir Mindaugas Dikšaitis (dešinėje)

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Nuotraukos autorius:
Raimondos Alysienės nuotrauka
Aprašymas

Iškilmingame posėdyje dalyvavo buvę merai: (iš kairės) Klemensas Paulius, Petras Jokubauskas, Viktoras Kovšovas, Pranas Petrošius, Robertas Piečia, Sigitas Mičiulis

Trečiadienį į iškilmingą posėdį rinkosi naujoji savivaldybės taryba, dirbsianti ateinančius ketverius metus. Prisiekė 24 tarybos nariai ir antrajai kadencijai išrinktas rajono meras Dovydas Kaminskas. Dar vienas išrinktasis tarybos narys posėdyje nedalyvavo, apie priežastis neskelbiama.  

Prisiekė 24 tarybos nariai

Pirmasis naujosios kadencijos savivaldybės tarybos posėdis vyko pilnutėleje savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, kur susirinko buvę rajono merai, savivaldybės biudžetinių įstaigų, įmonių vadovai, seniūnai, tarybos narių bendrapartiečiai, artimieji ir kiti svečiai. Posėdžiui pirmininkavo ir tarybos narių bei mero priesaikas priėmė Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis.

Supažindinus su priesaikos procedūra pagal abėcėlę kviesti ir ranką ant Konstitucijos padėję prisiekė naujai išrinkti savivaldybės tarybos nariai, perskaitę priesaikos tekstą: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“ Paskutinį priesaikos sakinį, galėdami rinktis, sakyti ar ne, ištarė visi prisiekę politikai.  

Tarybos nariams įteikti savivaldybės tarybos nario pažymėjimai ir ženkleliai. 

Su Liberalų sąjūdžiu į tarybą pateko 14 tarybos narių: Sigitas Mičiulis, Modestas Petraitis, Vidas Bičkus, Gintarė Rakauskienė, Darius Stankus, Rima Bandzinaitė-Latožienė, Linas Janušonis, Sonata Jurgilienė, Vilija Krūgelienė, Soneta Blankaitė, Laineda Ašmontienė, Arūnas Vladička, Rasa Šerpytienė, Justina Visockienė. 

Prisiekė ir Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai: Darius Petrošius, Rita Grigalienė, Pranas Petrošius ir Matas Petraitis. Šioje kadencijoje, lyginant su praėjusia, jie turi perpus mažiau mandatų. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai atstovaus trys politikai. Trečiadienį prisiekė Virginija Eičienė ir Kęstutis Balašaitis. Į tarybą patekęs Mindaugas Bakša posėdyje nedalyvavo. Kodėl politiko nebuvo, viešai neatskleista, tik paaiškinta, kad jis galės prisiekti artimiausiame tarybos posėdyje. 

Su Lietuvos regionų partija į tarybą pateko ir prisiekė Sigitas Kancevyčius ir Rita Kurlinkienė.

Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams atstovaus Andrius Burmistrovas ir Raimondas Matemaitis. 

Paskutinis prisiekti kviestas meras Dovydas Kaminskas, kuris pagal naująjį savivaldos įstatymą tarybos nariu nebebus.

Mero regalijos – ne papuošalas 

Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse Daiva Kerekeš pasveikinimą pradėjo savivaldos apibrėžimu iš Europos vietos savivaldos chartijos: „Vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdami pilną atsakomybę ir vadovaudamiesi vietos gyventojų interesais“. 

– Teisė, gebėjimas ir atsakomybė. Trys pagrindiniai žodžiai. Teisę jūs jau įgijote duodami priesaiką. Ar turite gebėjimą tomis teisėmis naudotis, jas įgyvendinti, prisiimti atsakomybę, teks įrodinėti kiekvieną dieną ateinančius ketverius metus. Norisi palinkėti, kad dominuotų ne tik teisė, bet ir gebėjimai bei atsakomybė lydėtų kiekvieną žingsnį, veiksmą ir darbą, – linkėjo vyriausybės atstovė. 

Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka

Seimo narė Aušrinė Norkienė pasidžiaugė mero sėkme, kad ketveri darbo metai nenuvylė tauragiškių, kurie su didele viltimi ir ne mažesne atsakomybe palydėjo merą į naują ketverių metų kadenciją. 

– Linkiu, kad ji būtų sėkminga, pamatuota ne tik išmintimi, bet ir patirtimi, gražiais siekiais ir darbais, kurių laukia tauragiškiai, – linkėjo A. Norkienė, tarybos nariams palinkėjusi neleisti Seimo nariams  atitrūkti nuo tauragiškių problemų. 

Seimo narys Romualdas Vaitkus palinkėjo, kad tarybos nariai laikytųsi duotos priesaikos ir pakvietė iškilus problemoms kreiptis pagalbos į Seimo narius. 

– Esame pasiruošę padėti spręsti problemas, kad Tauragė būtų ne žingsniu, o keliais priekyje, kad joje būtų gera gyventi. Linkiu dirbti prasmingai ir sąžiningai vardan Tauragės, – linkėjo R. Vaitkus. 

Prisiekusius politikus pasveikinę evangelikų liuteronų ir katalikų kunigai Mindaugas Dikšaitis  ir Marius Venskus merui įteikė Biblijos atlasą.

Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka

Mokyklų atstovų vardu politikus sveikino lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Viktorija Paulauskienė ir Žalgirių gimnazijos vadovė Elmyra Jurkšaitienė. Pasidžiaugta, kad švietimiečiai jaučia mero palaikymą, bendradarbiavimą, to laukiantys ir ateityje.  

Rajono seniūnų ir seniūnijų darbuotojų vardu sveikinęs miesto seniūnas Žilvinas Majus politikams linkėjo darnos, ieškoti kompromisų ir priimti Tauragės krašto žmonėms pačius geriausius sprendimus. 

– Mero regalijos, jau turbūt žinote, nėra tik papuošalas – tai didžiulė atsakomybė prieš Tauragės žmones, kurie patikėjo jums dar ketverius metus kraštą vesti į priekį, – seniūnų vardu kalbėjo Ž. Majus.    

Savivaldybės įmonių vadovų vardu linkėta tęsti pradėtus darbus, geras idėjas, suburti motyvuotą ir stiprią komandą kaip sėkmės garantą užsibrėžtiems tikslams pasiekti. 

Buvusių rajono merų vardu Klemensas Paulius, prisiminęs, kad pirmiesiems merams buvo nepalyginamai sunkiau, linkėjo sveikatos, tvirtybės merui, o atjaunėjusios tarybos nariams – energijos. 

Nuotrauka
 nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka

Dėkodamas už išreikštą rinkėjų pasitikėjimą ir savivaldybės administracijai už darnų darbą, meras kalbėjo:

– Regalijos po rinkimų tapo labai sunkios, nes atsakomybės našta dar padidėjo, noras padaryti dar daugiau ir geriau dar sustiprėjo. Ir tarybos nariai, ir administracija, ir visi tauragiškiai turės dirbti dar daugiau, ir tai yra kiekvieno tauragiškio atsakomybė. 

Paskelbta apie dviejų frakcijų įkūrimą

Pirmajame tarybos posėdyje perskaityti ir du vieši pareiškimai. Paskelbta apie dviejų savivaldybės tarybos frakcijų sudarymą. Viena jų – Socialdemokratų frakcija, kurios seniūnė – R. Grigalienė, kuri ateityje bus keičiama rotacijos būdu, seniūnės pavaduotojas – M. Petraitis. Kiti frakcijos nariai – D. ir P. Petrošiai.

Apie frakcijos įkūrimą paskelbė ir Regionų partija, joje – du tarybos nariai: seniūnas S. Kancevyčius ir jo pavaduotoja R. Kurlinkienė.

 

Nuotrauka
giedre
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-21
Vakar darbą Tauragės rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės (pakaitinės vyriausiosios specialistės) pareigose pradėjo eiti Giedrė Kaveckienė.
Nuotrauka
darbuotoja
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-16
Šią savaitę kalbos tvarkytojos pareigas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje pradėjo eiti Deimantė Račiūnienė.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-08-02
Rajono mero potvarkiu patvirtintos ir paskirstytos lėšos antrojo pusmečio kultūros projektams. Iš viso išdalinta 32 111,65 euro. Didžiausia suma atiteko Tauragės kultūros centro teiktiems projektams finansuoti.
Nuotrauka
nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-26
Liepos 24 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistės (mero referentės) pareigas pradėjo eiti Viktorija Pociūtė, o Viešųjų pirkimų skyrių papildė specialistė – Agnė Gendrolienė.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-06-26
Seimas patvirtino Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, pagal kurį atsisakyta vadinamųjų kanceliarinių išmokų, o savivaldybių tarybų nariams bus mokamas darbo užmokestis. Jis sieks 20 proc. savivaldybės merų algos, kuri priklauso nuo savivaldybių gyventojų skaičiaus. Tauragės politikai gaus per 650 eurų.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka 
Įkelta:
2023-05-23
Savivaldybių tarybų narių finansų skaidrinimo projektas „Skaidrinam 2023“ šalyje sukėlė tikrą audrą – žurnalistui ir visuomenininkui Andriui Tapinui paviešinus, kaip savivaldybių tarybų politikai leidžia biudžeto lėšas savo veiklai vykdyti, pasipiktinimo dėl galimai neskaidriai naudojamų lėšų neslepia visuomenė, tyrimų ėmėsi ir specialiosios tarnybos. Nagrinėjamas ir Tauragės savivaldybės vadinamųjų kanceliarinių lėšų panaudojimas – tarybos narių veiklai skirtų lėšų pagrindimo dokumentų projektui „Skaidrinam“ mūsų savivaldybė dar nepateikė, o trečiadienį pranešta, kad Klaipėdos prokuratūroje bus aiškinamasi dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių lėšų panaudojimo.   
Nuotrauka
sveikatos remimas
Tauragės visuomenės sveikatos biuro nuotrauka
Įkelta:
2023-05-03
Paskutiniajame senosios kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemones. Joms įgyvendinti skirta per 70 tūkst. eurų. 
Nuotrauka
darbuotojai
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-02
Nuo šiandien Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus ir Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė Rasa Kavaliauskė. 
Nuotrauka
mero komanda
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Pirmasis sprendimas, kurį priėmė trečiadienį prisiekusi naujoji savivaldybės taryba, – mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo  valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus patvirtinimas. Komandoje – 8 pareigybės. Ketvirtadienį meras pasirašė potvarkius ir įvardijo pirmąsias komandos narių pavardes. 
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-26
Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis skelbia sušaukiantis pirmąjį išrinktos 2023–2027 m. kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį. 
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-25
Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis skelbia sušaukiantis pirmąjį išrinktos 2023–2027 m. kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį. 
Nuotrauka
rakauskiene raulinavicius
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-24
Trečiadienį į paskutinį posėdį rinkosi 2019–2023 m. kadencijos savivaldybės taryba. Tarp 40 priimtų sprendimų – patvirtintos mokyklų veiklos ataskaitos, su nuo balandžio 1-osios įsigaliojusio naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymu susiję savivaldybės administracijos nuostatų ir struktūros pakeitimai ir kiti klausimai. Iš pareigų atleisti savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė ir jos pavaduotojas Tomas Raulinavičius. O meras Dovydas Kaminskas, dėkodamas už bendrą darbą politikams ir administracijos darbuotojams, linkėjo meilės savo kraštui, žmogui, optimizmo mintyse ir nebijoti pokyčių.
Nuotrauka
reglamentas
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-04
Kadenciją baigianti savivaldybės taryba trečiadienį patvirtino naująjį veiklos reglamentą, pagal kurį dirbs balandžio 26-ąją į pirmąjį posėdį susirinksianti kovo 5-ąją išrinkta taryba. Nuo balandžio 1-osios įsigalioja naujasis savivaldos įstatymas, tad ir rajono politikams teks dirbti pagal naująjį reglamentą, kuriame numatyta nemažai naujovių. Viena jų – prievolė kartą per metus atsiskaityti gyventojams. 
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-24
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia preliminarias savivaldybių tarybų pirmųjų posėdžių datas 60-yje Lietuvos savivaldybių. Tauragėje naujosios sudėties taryba į pirmąjį posėdį  rinksis balandžio 26-ąją. Dabartinė taryba iki to laiko rinksis į du posėdžius – kovo 29-ąją ir balandžio 19-ąją. 
Nuotrauka
3savivaldos
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-24
Nuo balandžio 1 dienos įsigalios nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Vidaus reikalų ministerija (VRM) pateikia informaciją, kuri aktuali naujai išrinktiems savivaldybių merams ir savivaldybių taryboms. Besibaigiančios kadencijos taryba pakoreguotą tarybos veiklos reglamentą priims artimiausiame posėdyje. 
Nuotrauka
rinkimai
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-20
Sekmadienio vakarą, 20 val., duris užvėrė rinkimų apylinkės – baigėsi merų rinkimų antrojo turo balsavimas. Tauragei jis nebuvo aktualus – Dovydas Kaminskas laimėjo pirmajame ture, o štai Šilalėje, Jurbarke ir Pagėgiuose laimėtojai paaiškėjo tik po antrojo turo.
Nuotrauka
dovydas
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-15
Niekam ne paslaptis, kad Tauragės meras Dovydas Kaminskas mėgsta maratonus. Šįkart jam teko įveikti kitokį maratoną – rinkimų. Triuškinančia persvara laimėjęs rinkimus, jis antrą kadenciją vadovaus rajonui. „Noriu padėkoti žmonėms už pasitikėjimą, palaikymą. Jei prieš ketverius metus palaikymas buvo tarsi avansu, tai dabar – jau kaip įvertinimas už atliktus darbus. Pergalė yra ir didesnė atsakomybė, tarsi spaudimas daryti dar geriau“, – teigia meras.  
Nuotrauka
liberalai
Įkelta:
2023-03-06
Sekmadienį vykusiuose savivaldos rinkimuose mero postą laimėjo Dovydas Kaminskas, už jį balsavo 71 proc. visų Tauragės rinkėjų. Džiuginantys Liberalų sąjūdžio rezultatai ir taryboje – laimėta 14 mandatų.