Naujas tarybos veiklos reglamentas: politikai kasmet privalės atsiskaityti rinkėjams
Įkelta:
2023-04-04
Nuotrauka
reglamentas
Nuotraukos autorius:
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Aprašymas

Dabartinė savivaldybės taryba dar rinksis į vieną posėdį

 

Kadenciją baigianti savivaldybės taryba trečiadienį patvirtino naująjį veiklos reglamentą, pagal kurį dirbs balandžio 26-ąją į pirmąjį posėdį susirinksianti kovo 5-ąją išrinkta taryba. Nuo balandžio 1-osios įsigalioja naujasis savivaldos įstatymas, tad ir rajono politikams teks dirbti pagal naująjį reglamentą, kuriame numatyta nemažai naujovių. Viena jų – prievolė kartą per metus atsiskaityti gyventojams. 

Posėdžiai

Naujoves bendrajame savivaldybės tarybos komitetų posėdyje pristatė savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Lilija Mockienė. 

Pasak specialistės, nauja tarybos veiklos reglamente tai, kad pirmajame posėdyje prisieks tarybos nariai, meras, gali būti priimami kiti svarbūs sprendimai, tarybos pirmininkui, t. y. merui, kuris nebebus tarybos narys, gali būti įteikti vieši pareiškimai dėl tarybos narių vienijimosi į frakcijas, grupes, tarybos daugumos ir opozicijos sudarymo. Posėdyje, kaip anksčiau būdavo, nebus atleidžiamas ir paskiriamas administracijos direktorius.  

Meras nebalsuos 

Merui suteikiama teisė teikti tarybai administracijos direktoriaus ir dviejų vicemerų kandidatūras.  Svarstant kandidatūras jas pristato meras, prisistato patys kandidatas, atsako į tarybos narių klausimus. Jei taryba du kartus nepritars kandidatūroms, jas savo potvarkiu paskirs meras. 

Iki šiol balsuojant už tarybos sprendimus balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas balsas būdavo mero. Pagal naująjį reglamentą, jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus), balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, skelbiama pertrauka, kurios metu tarybos frakcijų, grupių vadovai (atstovai), opozicijos lyderis, kiti tarybos nariai kartu su posėdžio pirmininku aptaria nesutarimus dėl sprendimo projekto, derina pozicijas ir siekia kompromiso. Pertraukos trukmė negalės būti ilgesnė nei 30 min. Po pertraukos balsavimas tęsiamas balsuojant dar vieną kartą. Jei ir po šio balsavimo balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

Priimtus tarybos sprendimus merui suteikiama teisė vetuoti ir teikti svarstyti pakartotinai. 

Nauja reglamente tai, kad komisijų posėdžiai, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su asmens duomenų apsauga, nebus įrašinėjami ir daromos vaizdo transliacijos. 

Mažumos valanda 

Kartą per pusę metų į vieną tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimus turi teisę tarybos mažuma. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš tarybos posėdžių pabaigoje bus  organizuojama tarybos mažumos valanda. Jos metu mažumos atstovai turi teisę užduoti klausimų merui, vicemerui, savivaldybės administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus. Tarybos mažumos valanda trunka ne trumpiau kaip valandą. Joje aptariami klausimai užfiksuojami tarybos posėdžio protokole. Pirmiausia teisę užduoti iki dviejų klausimų turi opozicijos lyderis, po to – kiti tarybos mažumos atstovai. 

Atlyginimas  

Pagal reglamentą tarybos nariai gali gauti atlyginimą. Jis būtų skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką ir apskaičiuojamas vadovaujantis paskelbtu 1 vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčio (VMDU) dydžiu. Tarybos opozicijos lyderio, tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų (tarybų) pirmininkų atlyginimas apskaičiuojamas 0,2 VMDU didesniu dydžiu, o tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojų – 0,1 VMDU didesniu dydžiu. Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo. Jei politikas pageidautų gauti tarybos nario atlyginimą, jis negautų atlygio darbovietėje. 

Pasak tarybos sekretorės Sonatos Jurgilienės, iki šiol nė vienas tarybos narys atlyginimo nebuvo prašęs. 

Tarybos narys Kęstutis Balašaitis, patekęs ir į naująją tarybą, prisipažinęs kad dar nespėjo perskaityti viso reglamento, klausė, ar išlieka išlaidos kanceliarinėms prekėms. 

Pasak L. Mockienės, kaip ir iki šiol, tarybos nariai kas mėnesį galės gauti 0,6 MMA už kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidas ir naujovė – už viešosios informacijos rengėjų suteiktas viešinimo paslaugas.   

Privalės atsiskaityti rinkėjams 

Naujajame reglamente atsiranda prievolė kiekvienam tarybos nariui kartą per metus atsiskaityti rinkėjams. Meras už tarybos veiklą ataskaitos nebeteiks. 

Tarybos narys K.Balašaitis teiravosi, kokiu būdu teks atsiskaityti rinkėjams. 

Pasak L. Mockaitienės, reglamente forma nėra griežtai apibrėžta – nariui priimtinu būdu. Kaip galimas variantas paminėta ataskaita, kurią bus galima skelbti savivaldybės interneto svetainėje, susitinkant su gyventojais. 

Tarybos veiklos reglamentas trečiadienį priimtas vienbalsiai.

Nuotrauka
gintare jav
Įkelta:
2024-01-25
Sausio 24 dieną, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur dalyvaus „Open World“ programos „Regional and Municipal Leaders and Climate Change“ projekte, skirtame regionų ir savivaldybių lyderiams, aktyviai dirbantiems aplinkos apsaugos bei klimato kaitos srityse.
Nuotrauka
savivalda
Įkelta:
2024-01-15
 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas ir Prezidento patvirtintas 2024 m. šalies biudžetas. Kyla minimali alga iki 924 Eur taip pat keičiasi ir biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai, didėja pensininkų pajamos, neapmokestinamo pajamų dydis kyla 20 procentų ir pasiekia 747 Eurus. Taip pat didėja socialinės išmokos, vaiko pinigai ir dar daug kitų pasikeitimų laukia. O kaip gyvensime Tauragėje šiais 2024 – aisiais ir koks mūsų savivaldybės biudžeto projektas? Į pateiktus klausimus atsakė savivaldybės Finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas ir savivaldybės Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė.
Nuotrauka
giedre
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-21
Vakar darbą Tauragės rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės (pakaitinės vyriausiosios specialistės) pareigose pradėjo eiti Giedrė Kaveckienė.
Nuotrauka
darbuotoja
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-16
Šią savaitę kalbos tvarkytojos pareigas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje pradėjo eiti Deimantė Račiūnienė.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-08-02
Rajono mero potvarkiu patvirtintos ir paskirstytos lėšos antrojo pusmečio kultūros projektams. Iš viso išdalinta 32 111,65 euro. Didžiausia suma atiteko Tauragės kultūros centro teiktiems projektams finansuoti.
Nuotrauka
nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-26
Liepos 24 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistės (mero referentės) pareigas pradėjo eiti Viktorija Pociūtė, o Viešųjų pirkimų skyrių papildė specialistė – Agnė Gendrolienė.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-06-26
Seimas patvirtino Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, pagal kurį atsisakyta vadinamųjų kanceliarinių išmokų, o savivaldybių tarybų nariams bus mokamas darbo užmokestis. Jis sieks 20 proc. savivaldybės merų algos, kuri priklauso nuo savivaldybių gyventojų skaičiaus. Tauragės politikai gaus per 650 eurų.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka 
Įkelta:
2023-05-23
Savivaldybių tarybų narių finansų skaidrinimo projektas „Skaidrinam 2023“ šalyje sukėlė tikrą audrą – žurnalistui ir visuomenininkui Andriui Tapinui paviešinus, kaip savivaldybių tarybų politikai leidžia biudžeto lėšas savo veiklai vykdyti, pasipiktinimo dėl galimai neskaidriai naudojamų lėšų neslepia visuomenė, tyrimų ėmėsi ir specialiosios tarnybos. Nagrinėjamas ir Tauragės savivaldybės vadinamųjų kanceliarinių lėšų panaudojimas – tarybos narių veiklai skirtų lėšų pagrindimo dokumentų projektui „Skaidrinam“ mūsų savivaldybė dar nepateikė, o trečiadienį pranešta, kad Klaipėdos prokuratūroje bus aiškinamasi dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių lėšų panaudojimo.   
Nuotrauka
sveikatos remimas
Tauragės visuomenės sveikatos biuro nuotrauka
Įkelta:
2023-05-03
Paskutiniajame senosios kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemones. Joms įgyvendinti skirta per 70 tūkst. eurų. 
Nuotrauka
darbuotojai
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-02
Nuo šiandien Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus ir Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė Rasa Kavaliauskė. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-01
Trečiadienį į iškilmingą posėdį rinkosi naujoji savivaldybės taryba, dirbsianti ateinančius ketverius metus. Prisiekė 24 tarybos nariai ir antrajai kadencijai išrinktas rajono meras Dovydas Kaminskas. Dar vienas išrinktasis tarybos narys posėdyje nedalyvavo, apie priežastis neskelbiama.  
Nuotrauka
mero komanda
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Pirmasis sprendimas, kurį priėmė trečiadienį prisiekusi naujoji savivaldybės taryba, – mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo  valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus patvirtinimas. Komandoje – 8 pareigybės. Ketvirtadienį meras pasirašė potvarkius ir įvardijo pirmąsias komandos narių pavardes. 
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-26
Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis skelbia sušaukiantis pirmąjį išrinktos 2023–2027 m. kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį. 
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-25
Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis skelbia sušaukiantis pirmąjį išrinktos 2023–2027 m. kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį.