BIBLIOTEKA IR JOS VARDAS: Birutės Baltrušaitytės gyvenimo tąsa Tauragėje 
Įkelta:
2021-08-13
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Nuotraukų koliažas
,
Nuotrauka
a
Aprašymas

B. Baltrušaitytė su dukra Žydrūne Stonyte Sąjūdžio mitingų metu. Vilnius, Katedros aikštė

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

 B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 80-mečio minėjime – poetės dukra Aistė Masionytė

 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Informacinis stendas B. Baltrušaitytei

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

B. Baltrušaitytės padėka bibliotekininkams už jai skirtą kūrybos vakarą 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

75-mečio minėjime viešojoje bibliotekoje. Iš kairės – literatūros kritikas Petras Bražėnas, dukra Aistė Masionytė, skaitovė Irena Plaušinaitė, dr. Vaclovas Bagdonavičius

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Tauragės pilyje  R. Rakausko_iš_Maironio_lietuvių_literatūros_muziejaus nuotrauka

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Ekslibrisas, skirtas B. Baltrušaitytei. Dailininkė Eva Labutytė

 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Kilnojamoji paroda apie B. Baltrušaitytę

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka šiemet mini ne tik savo veiklos 90-metį – prieš 10 metų, 2011 m. rugpjūčio 30-ąją, bibliotekininkų bendruomenės prašymu Tauragės rajono savivaldybės taryba seniausiai Tauragės kultūros įstaigai suteikė kraštietės – literatūrologės, poetės, rašytojos ir vertėjos, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Birutės Baltrušaitytės (1940–1996) vardą.  

Įamžinti B. Baltrušaitytės-Masionienės atminimą siekė tuometis bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius. Minint bibliotekos 80-metį užrašą „Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka“ prie įėjimo į pastatą atidengė rašytojos sesuo Ona Medelienė.  

Poetė ir mokslininkė

Kraštietis poetas Aleksas Dabulskis eilėraštyje „Birutei Baltrušaitytei“ rašė:

 

Poetė, prozininkė, kritikė, vertėja... 

Neslėpsiu – traukia daugel amatų.

Ko tik ėmiausi, tą dariau raštu, 

taigi rašytoja seniai vadint vertėjo.

 

Iškili kraštietė visą savo gyvenimą spinduliavo meilę gimtinei, kuri buvo jos įkvėpimo žemė, savo šeimai. Tai atsispindi jos kūryboje, laiškuose ir dienoraščiuose. Dienoraštyje rašė: „Tikros meilės siūlas jungia mane su mano nameliais Tauragėje.“ 

B. Baltrušaitytė-Masionienė gimė 1940 m. spalio 24 d. Treinosios kaime, netoli Lomių, Tauragės rajone. Pirmą klasę baigė Lomiuose, šeimai persikėlus į Tauragę, mokėsi 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1960 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą studijuoti rusų kalbos ir literatūros. Baigusi studijas, 1965 m. iki gyvenimo pabaigos dirbo Vilniaus universitete, dėstė klasikinę rusų literatūrą, skaitė rytų slavų, Baltijos tautų literatūros kursus, rengė paskaitas apie čekų ir slovakų literatūrą, tyrinėjo kaimyninių tautų literatūros ir kultūros ryšius su Lietuva. 

Mokslo darbus pasirašinėjo Masionienės, o poeziją ir prozą – Baltrušaitytės pavarde. Dviguba pavardė – dvejopa raiška. Viena po kitos buvo išleistos šešios B. Masionienės mokslinių tyrinėjimų knygos. Išleidusi pirmąjį eilėraščių rinkinį „Žolynų prieglaudoj“ (1980) B. Baltrušaitytė buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. Kūrėjos plunksnai priklauso devynios poezijos bei prozos knygos, daug straipsnių literatūros ir kultūros klausimais, recenzijų, vertimų iš estų, ukrainiečių ir kitų slavų kalbų. Už kūrybą ji apdovanota Žemaitės (1986 m.) ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1989 m.) premijomis, o už nuopelnus Mažosios Lietuvos kultūros paveldui ir Vydūnui suteiktas Vydūno draugijos garbės nario titulas.  

Šių metų „Poezijos pavasario“ Tauragėje svečias poetas Rimvydas Stankevičius bibliotekininkams papasakojo savo prisiminimus apie profesorę. „Nuo 1991 iki 1997 metų studijavau Vilniaus universitete ir turėjau garbės būti B. Baltrušaitytės-Masionienės studentu. Jinai man dėstė rusų literatūrą. Nepaprastai žavi asmenybė, nepaprastai inteligentiška moteris. Inteligencija, sklindanti iš pačių sielos gelmių. Neišmokta, nesuvaidinta, o natūrali, kaip asmenybės kokybės ženklas. Vilniaus universiteto visi dėstytojai geri, bet kai dėsto poetė, ji savo dėstomą dalyką atskleidžia taip, kad jauniems žmonėms naudos būtų ne tik studijoms, ne tik išsilavinimui, bet ir gyvenimui.“ 

Meilė savam kraštui

B. Baltrušaitytės kūryboje dažnai minima Tauragė, gausu autentiškų vaikystės atsiminimų. Pirmieji jaunosios poetės eilėraščiai buvo išspausdinti 1953 m. Tauragės rajono laikraštyje „Tarybinis žodis“. Jos gimtojo Lomių kaimo mokytoja, kraštotyrininkė Elena Bazinienė su moksleiviais yra suskaičiavusi, kad B. Baltrušaitytė savo kūryboje yra paminėjusi apie 200 gimtojo krašto vietovardžių. Dažnai minimi hidronimai – Jūra, Šunija, Akmena.

Anot prof. Viktorijos Daujotytės, ji buvo „bibliotekos žmogus, kuris nemažą gyvenimo dalį praleido bibliotekoje“. B. Baltrušaitytė ne kartą lankėsi ir Tauragės viešojoje bibliotekoje, bendravo ir bendradarbiavo su darbuotojais, dovanodavo savo knygas. 1973 m. publikuotame straipsnyje „Balsas be atsako?“, reikšdama susirūpinimą dėl Tauragės centrinės bibliotekos būklės, ji rašė: „Mano vaikystė prabėgo Tauragėje. Tėvų namai, mokykla ir biblioteka – štai kur daugiausia buvota. Vasaromis ir dabar apsilankau rajono masinėje bibliotekoje, pačiame miesto centre...“ Vėliau laiškuose Tauragės bibliotekoje dirbusiai kraštotyrininkei Almai Mizgirienei bei rajono laikraščio žurnalistui Bronislovui Jagminui ji rašė, kad ir Vilniuje skaito rajono laikraštį. Archyvuose radusi svarbios informacijos apie Tauragės istoriją, siųsdavo ją bibliotekininkams. Literatūros mokslininkės dėka bibliotekoje saugomos pedagogės ir rašytojos Petronėlės Orintaitės dviejų laiškų, iš Tauragės siųstų Salomėjai Nėriai, kopijos, kurias ji atrado Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraštyne. 

1990 m. rugpjūtį B. Baltrušaitytė kartu su grupele Tauragės bibliotekininkų važiavo į Karaliaučiaus kraštą. Viena bibliotekininkė mena, kaip kelionėje rašytoja, taupiai rinkdama žodžius, pasakojo apie šį kraštą, trumpai apibūdindama vietoves. Buvo santūri, nugrimzdusi į save. 

Paskutinė rašytojos viešnagė gimtinėje įvyko 1994 m. rugpjūtį. B. Baltrušaitytė apsilankė Lomiuose, bažnyčios knygose ieškojo savo krikšto įrašo, tačiau nesėkmingai. Dienoraštyje atsirado toks įrašas: „Nieko nėra, lyg nebuvo manęs, tėvų, seserų, jų gyvenimų.“ Apskritai gimtinė ir giminė jai buvo labai svarbu. Berlyne gyvenanti jauniausia B. Baltrušaitytės dukra Žydrūnė Stonytė laiške bibliotekininkėms yra rašiusi: „Tauragė ir apylinkės buvo jai šventas kraštas, tėviškė, kurios ilgesys jaučiamas ir eilėraščiuose. Pagarba tėvams, gamtai, kraštui.“

Rašytiniai, garso ir vaizdo dokumentai

Tauragės viešoji biblioteka renka poetės kūrybos publikacijas, straipsnius apie B. Baltrušaitytę, jos atminimui skirtų renginių scenarijus bei nuotraukas, saugo rajono moksleivių kūrybinių konkursų darbus. Kraštotyros fondo archyve saugoma rašytojos bibliotekai dedikuota knyga „Literatūrinių ryšių pėdsakais“ (1982), rankraščių kopijos iš Vilniaus universiteto bibliotekos, jos laiškai bei atvirlaiškiai bibliotekininkams, kraštotyrininkei A. Mizgirienei bei žurnalistui B. Jagminui (iš viso 18 vnt.). Pastarasis bibliotekai yra perdavęs ne tik jos laiškus, bet ir keturias nuotraukas, kuriose užfiksuoti jaunieji Tauragės literatai, 1953 m. vykę į poezijos skaitymus kolūkiuose, taip pat 1-osios vidurinės mokyklos sienlaikraštį, kuriame yra ir moksleivės Birutės eilėraštis bei rašinys. 

Renginių bei pažintinių pamokų moksleiviams metu naudojami bibliotekoje turimi trys garso įrašai, kuriuose B. Baltrušaitytė kalba apie skaitymą, knygą bei bibliotekas, eilėraščius skaito autorė bei skaitovės. Įrašą, kuriame savo poeziją skaito B. Baltrušaitytė Tauragės bibliotekai bei Lomių kraštui 1999 m. dovanojo dailininkė Eva Labutytė. Minint poetės ir rašytojos 70-metį skaitovės Irena Plaušinaitytė bei Violeta Mickevičiūtė dovanojo LRT radijo laidos „Žodžiai į sielą“ įrašo (1994 m.) kopiją ir jų skaitomų B. Baltrušaitytės eilių CD. Bibliotekos muzikos fonde išlikusi plokštelė „Karti žolė“ (1984), kurioje tarp atliekamų muzikos kūrinių B. Baltrušaitytės lyriką skaito aktorė Virginija Kochanskytė.

Gausus kraštietės nuotraukų archyvas naudojamas parodų ekspozicijose. 2016 m. bibliotekoje apsilankę antrasis B. Baltrušaitytės vyras dr. Justinas Stonys su dukra Ž. Stonyte padovanojo 10 nuotraukų. Jose įamžintos šeimos vestuvės, dukterys su mama. Daugumos fotografijų autorius – J. Stonys. Skenuotų mamos nuotraukų vėliau dar atsiuntė Ž. Stonytė; vienoje fotografijų B. Baltrušaitytė su dukra įamžintos Katedros aikštėje Sąjūdžio mitingo metu. 2020-aisiais dukra Aistė Masionytė mamos nuotraukų archyvą papildė keturiomis nuotraukomis ir senelio Stasio Baltrušaičio atsiminimų rankraščiu „Mano senelio, tėvelio pasakojimai ir mano paties prisiminimai“. Šis rankraštis 2020 m. bibliotekos rūpesčiu sumaketuotas ir išspausdintas. Mokyklos metų nuotraukų kopijų gauta iš buvusios B. Baltrušaitytės bendramokslės, mokytojos Danutės Biknerienės, Martyno Mažvydo progimnazijos muziejaus. 

Pernai, minint B. Baltrušaitytės 80-metį, bibliotekoje kaupiamas aplankas „Eilės, skirtos Birutei Baltrušaitytei-Masionienei“ papildytas trijų poetų jai skirtais eilėraščiais. Tai – kraštiečio Jauniaus Kulnio, Kelmės literatės Dalios Griškevičienės eilėraščiai bei literatūrologo, poeto Aleksandro Lysovo eilėraščio rankraštis, kurį bibliotekai perdavė dr. J. Stonys.  

Viešosios bibliotekos kraštotyros fondo B. Baltrušaitytės archyve saugomi keturi jai skirti Evos Labutytės, Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir Algirdo Indrašiaus ekslibrisai. 

Žinia apie asmenybę visuomenei

Daugelis tauragiškių ir miesto svečių apie savo kraštietę B. Baltrušaitytę žino nedaug. Todėl bibliotekos bendruomenė, organizuodama renginius, parodas, publikuodama straipsnius bei rengdama kilnojamųjų informacinių stendų ekspozicijas, siekia informuoti visuomenę apie jos nuveiktus mokslinius, bei kūrybinius darbus.

Deja, įrengti nuolatinę asmenybei, kurios vardu pavadinta biblioteka, skirtą ekspoziciją dėl patalpų stokos nėra galimybių, tad puikia informavimo priemone tapo kilnojamosios parodos-informaciniai stendai. 2014 m. biblioteka, vykdydama projektą „Lomių kaimo bendruomenės paveldo tąsa ir sklaida“, parengė 3 stendų kilnojamąją parodą, pasakojančią apie kraštietės gyvenimą, kūrybinę ir mokslinę veiklą, jos ryšį su Taurage ir Lomiais. 

2018 m. bibliotekai įgyvendinant Kultūros tarybos finansuojamą projektą „Sugrįžimai: šaknų ir tapatybės paieškos“, Informacijos skyriaus bibliografės parengė parodą – spaudos paveikslus-informacinius stendus „Iškilieji kraštiečiai“, kuriuose buvo pateikiama informacija bei iliustracijos apie 7 žymius tauragiškius (tarp jų ir B. Baltrušaitytę), savo darbais įspaudusius gilius pėdsakus mokslo, meno ir kultūros srityse. Šios kilnojamosios parodos eksponuojamos bibliotekos filialuose, ugdymo įstaigose.

2011 m. bibliotekos Informacijos skyriaus bibliografės parengė lankstinuką „Iškilieji Tauragės krašto žmonės: Birutė Baltrušaitytė-Masionienė“. 2020 m. sukurtas knygų skirtukas ir skrajutės su poetės eilėraščiais Tauragei ir Jūros upei. Tauragės miesto šventės dienomis šias skrajutes noriai skaitė šventės dalyviai. 

Keletą metų tęsiasi bibliotekos bendradarbiavimas su Tauragės „Versmės“ gimnazijos ir Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytojomis, kurios siekia moksleivius kuo plačiau supažindinti su krašto kūrėjais, tarp jų ir poete, rašytoja B. Baltrušaityte. Jau tampa tradicija, kad poetei ir rašytojai skirtus bibliotekos renginius literatūrinėmis-muzikinėmis kompozicijomis, parengtomis pagal jos kūrybą, paįvairina „Versmės“ gimnazistai. 

Bibliotekoje apsilankančioms moksleivių grupėms ekskursijų metu pasakojama, kas buvo moteris, kurios vardu pavadinta biblioteka, vykdomos kraštotyrinės edukacijos. Jubiliejinį 2020-ųjų spalio mėnesį rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai skyrė B. Baltrušaitytės atminimui. Bibliotekos Informacijos skyriaus vyriausioji bibliografė Laima Pikčiūnienė vedė 12 edukacinių pamokų moksleiviams apie B. Baltrušaitytę (dvi iš jų – Skaudvilės gimnazijos moksleivių klasėms – nuotoliniu būdu), pristatė bibliotekos skaitykloje veikusią parodą „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“. 

Aktyviai žinią apie kraštietę moksleiviams skleidžia jos gimtojo Lomių kaimo bibliotekininkės bei buvusi pedagogė, kraštotyrininkė E. Bazinienė. Kaimo bibliotekoje, muziejuje, prie kraštietės atminimui pastatyto stogastulpio ar jos tėviškėje augančios liepaitės vyksta netradicinės pamokos, kūrybos skaitymai. Organizuojami rašinių konkursai, ekskursijos B. Baltrušaitytės kūryboje minimų vietovardžių keliais. 

Turiningi atminimo renginiai

Pirmasis renginys, skirtas kraštietei pagerbti, Tauragės viešosios bibliotekos skaitykloje įvyko dar profesorei esant gyvai – 1995-ųjų rudenį. Gaila, bet dėl ligos atvykti į Tauragę ji jau negalėjo, bet atsiuntė padėką. Susitikimą-minėjimą vedė bibliotekoje dirbusi mokytoja kraštotyrininkė A. Mizgirienė, prisiminimais dalijosi dukterėčia, klasės draugės. Buvo skaitomos poetės eilės, įrašai iš mokyklinių prisiminimų sąsiuvinių draugėms, kalbėjo jos gimtajame Treinosios kaime tebegyvenusi eiliuotoja Irena Tamošaitienė. Renginyje dalyvavusi Birutės lietuvių kalbos mokytoja Eugenija Ivaškevičienė prisipažino: „Aš jai nieko negalėjau duoti: atėjo į mokyklą jau būdama poetė.“

B. Baltrušaitytei išėjus, kaip pati rašė, į kapų žemelę, jos šviesus atminimas Tauragėje ir Lomiuose pagerbiamas ne tik gimimo metinių sukakčių proga. 15-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu bibliotekoje vykusiose Tauragės krašto poetų eilių skaitymuose skambėjo ir B. Baltrušaitytės kūryba. 2019-ųjų spalio 24-ąją, rašytojos gimimo dieną, bibliotekos kolektyvas organizavo išvyką į Lomius, kur aplankė jos tėviškėje augančią liepaitę, uždegė žvakelę prie kraštietės atminimui skirto stogastulpio, susipažino su kaimo kraštotyros muziejaus ekspozicija žymiajai lomiškei.

Poetės 75-mečio proga 2015 m. Tauragės viešoji biblioteka kvietė į atminimo vakarą. Į jį atvyko buvusi B. Baltrušaitytės studentė skaitovė I. Plaušinaitytė, literatūros kritikas Petras Bražėnas ir filosofas, literatūrologas, kultūros tyrėjas, Vydūno kultūros tyrinėtojas bei propaguotojas dr. Vaclovas Bagdonavičius. Beje, pastarieji buvo poetės studijų draugai, tad jų prisiminimai buvo šilti ir įdomūs. Renginyje dalyvavusi poetės duktė A. Masionytė džiaugėsi, kad tauragiškiai nepamiršta jos kūrybos. Skaitykloje veikusioje parodoje eksponuoti B. Baltrušaitytės gyvenimą bei kūrybą atspindintys dokumentai, knygos, fotografijos, laiškai. 

2020 m. Tauragės krašte poetės 80-osioms gimimo metinėms skirti renginiai prasidėjo dar rugpjūtį. Tauragės biblioteka kaip partnerė dalyvavo miesto literatų klubo „Žingsniai“ organizuotoje respublikinėje literatų šventėje „Saulėlydžio posmai“, skirtoje B. Baltrušaitytei atminti. Informacijos skyriaus vedėja Raselė Pocienė literatus supažindino su kūrėjos biografija, buvo eksponuojama kilnojamoji paroda-informaciniai stendai. Rašytojos gimimo mėnesį (spalio 19–24 dienomis) vyko akcija „Nerimstanti biblioteka“, kurios metu dovanoti skaitytojo pažymėjimai, o kavos studija „ResPublica“ naujus skaitytojus vaišino kava. 

Deja, baigiamasis projekto renginys-konferencija spalį dėl karantino jau vyko pusiau virtualiai. Bibliotekos skaitykloje susirinkę renginio dalyviai vilniečių pranešimų klausėsi iš ekrano. Juos nuotoliniu būdu skaitė Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros dėstytoja doc. dr. Dagnė Beržaitė („Profesorę Birutę Masionienę prisimenant“) ir vertėja Agnė Bernotaitė-Jakubčionienė („Birutės Baltrušaitytės estonika ir tolesnių tyrinėjimų perspektyvos“), buvo rodomas iš anksto įrašytas literatūrologės, kritikės prof. habil. dr. V. Daujotytės pranešimas „Birutės Baltrušaitytės asmenybė laiškuose Valentinai Brio“.

Literatūrinę kompoziciją klausytojams dovanojo Tauragės „Versmės“ gimnazijos gimnazistai (mokytoja Nijolė Katauskienė), B. Baltrušaitytės eilėraštį „Tauragės baladė“ deklamavo tauragiškė režisierė Genovaitė Urmonaitė. Prisiminimais dalijosi B. Baltrušaitytės vyras J. Stonys, dukra A. Masionytė, apie kraštietės atminimo puoselėjimą tėviškėje kalbėjo lomiškė E. Bazinienė. Labai gaila, kad renginio dalyvių skaičius jau buvo ribojamas ir ne visi norintieji galėjo tiesiogiai dalyvauti. Konferenciją filmavusi Tauragės kabelinė televizija suteikė galimybę renginį pamatyti platesnei auditorijai.

Tauragės biblioteka per dešimtmetį, kai jai suteiktas B. Baltrušaitytės vardas, yra sukaupusi gausų rašytojai skirtų renginių skaitmeninių nuotraukų archyvą.

Veikla filialuose

B. Baltrušaitytės atminimą puoselėja ir viešosios bibliotekos filialų bibliotekininkės. Ypač poetės gimtajame Lomių krašte. Minint kraštietės 80-ąsias gimimo metines, bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė-Vasiliauskienė bei kaimo bendruomenė organizavo šešis įvairaus pobūdžio renginius, eksponavo parodą. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną bibliotekoje skaityta B. Baltrušaitytės kūryba, jauniesiems skaitytojams organizuota literatūrinė viktorina „Po pietvakarių dangum“. 

2020 m. spalio 19–24 d. Lomių bibliotekoje vykusios literatūrinės savaitės metu buvo skaitoma kraštietės kūryba. Popietės „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“ metu bibliotekoje svečiavosi Tauragės suaugusiųjų mokymo centro bendruomenės nariai, kurie apžiūrėjo B. Baltrušaitytės jubiliejui skirtą parodą, uždegė žvakelę prie rašytojai skirto stogastulpio. Spalio 23-iąją, rašytojos jubiliejaus išvakarėse, Lomių kaimo bažnyčioje kunigas Saulius Styra aukojo šv. Mišias, moksleiviai atliko poetinę kompoziciją. Organizuota ir bibliotekos skaitytojų pažintinė išvyka žymios kraštietės jaunystės  keliais Tauragėje, aplankyta buvusi sodybvietė ir ten auganti liepa Treinosios kaime. 

„Saulėlydžio posmai“ 

Viename bibliotekoje vykusių B. Baltrušaitytės gimtadienio minėjimų A. Masionytė kalbėjo: „Svarbiausia – kad žmonės skaitytų mamos kūrybą, kad atrastų ją iš naujo, kad atrastų kažką artimo. Džiaugiuosi, kad šiandien esame šioje labai puikioje bibliotekoje. Manau, kad mamos vardas ir pavardė bibliotekai – iš viso yra pats didžiausias paminklas jai. Iš tikrųjų tai yra labai didelė garbė. Ir šita biblioteka yra puiki savo veikla, rengianti daug gerų renginių. <...> Ir man atrodo, kad tai jos gyvenimo pratęsimas ne tik knygose, jos vardas atgyja ir bibliotekos veikloje.“

Prie Tauragės bibliotekos veikiantis Tauragės literatų klubas „Žingsniai“ rugpjūčio mėnesį organizuoja tradicinį poezijos renginį „Saulėlydžio posmai“, kurio metu bus paminėtas klubo 25-metis bei šviesios atminties poetės ir rašytojos B. Baltrušaitytės vardo suteikimo bibliotekai 10-metis. Bus prisimintas jos kūrybinis palikimas ir gal būt sulauksime naujų kraštietei skirtų literatų eilių.

Parengta pagal Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografės kraštotyrai Laimos Pikčiūnienės straipsnį žurnale „Tarp knygų“ 

 

Nuotrauka
spaudos

 

Nuotrauka
a
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2021-11-19
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ projektas „Kultūros muitinė“ jau trečius metus kvietė Tauragės pilies menėse įgyti naujų kultūrinių patirčių. Pilyje prasidėję kultūriniai mainai keliauja tolyn – nes muziejininkai mėgsta neapsiriboti tradiciniais sprendimais, eksperimentuoti. Taigi finalinis „Kultūros muitinės“ renginys – pleneras „Fotografika“ persikėlė į neįprastą erdvę – buvusią Skaičiavimo mašinų elementų gamyklą, įprastai tauragiškių vadinamą „Skaičiukais“. „Skaičiukai“ tapo istorija, bet moterys ir menas čia sugrįžo vienam vakarui.
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-10-15
Praėjusį penktadienį Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka paminėjo ypatingą datą – Tauragės valstybinio centralinio knygyno skyriaus (dabartinė biblioteka) 90-ųjų įsteigimo metinių šventę. Ta proga viešojoje bibliotekoje rinkosi garbingi svečiai, perskaityta  laudacija pirmajai bibliotekos vadovei Larisai Kopaitei ir bibliotekos darbuotojams. O bibliotekos gyvenimas mūsų mieste prasidėjo 1931 m. Ir pirmosios patalpos nebuvo net panašios į įstaigą – tada įsikurta mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje. Miestiečiams buvo siūloma pasirinkti vieną iš dešimties knygų. Pirmoji bibliotekos vadovė nustebtų išvydusi, kokia biblioteka dabar.
Nuotrauka
a
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2021-10-11
Melburne (Australija) gyvenantis 26-erių tauragiškis Benas Norvilas sako, kad svetur jį išviliojo galimybė studijuoti, tačiau nors šiuo metu ir gyvena labiausiai nuo Lietuvos nutolusiame žemyne, jis nepamiršta gimtųjų namų ir seka čia vykstančius pokyčius. Australijoje įgijęs kineziterapeuto išsilavinimą tauragiškis yra projekto „Globali Tauragė“ ambasadorius. „Tauragės žinioms“ jis pasakojo, kad užsienyje gyvenančių Tauragės ambasadorių tikslas – garsinti šio miesto vardą visame pasaulyje. 
Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2021-09-15
Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.
Nuotrauka
Jašinskienė
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-14
Atgimsta kažkada buvusi labai aktyvi mūsų krašto istorijai ir kultūrai neabejingų žmonių veikla – jie buriasi į asociaciją ir kviečia prisijungti visus, kurie nori daugiau sužinoti apie Tauragės krašto labui dirbančius žmones, susipažinti su krašto kultūros istorijos klodais. Steigiamasis asociacijos susirinkimas numatytas jau rugsėjo 15 dieną.
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2021-08-28
Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys. Apie jį kalbėta rugpjūčio 23-ąją Tremties ir rezistencijos muziejuje, plačiajai visuomenei atidarant Sąjūdžio kambarį. Sąjūdžio muziejaus Lietuva neturi, šiam itin reikšmingam šalies istorijos puslapiui skirta kukli ekspozicija yra tik dar viename – Panevėžio muziejuje. Į renginį gausiai susirinkę žmonės ne tik apžiūrėjo naująją ekspoziciją, bet ir išklausė Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės Eglės Červinskaitės pranešimą „Sąjūdžio gimimo Tauragėje kontekstai ir prielaidos“, diskusiją „Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų šiandien?“, sąjūdietės, dabar Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės bei sąjūdiečio, dabar Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario Sigito Mičiulio bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studento ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvio Nedo Tamašausko pasisakymus. 
Nuotrauka
a
Gretos Jonelytės nuotraukos
Įkelta:
2021-08-20
Ketvirtus metus Tauragės pilyje iniciatyvaus miesto jaunimo organizuojamas renginys – puiki galimybė atsiskleisti jauniems menininkams: savo darbus parodė fotografai, dailininkai, rašytojai, muzikantai, technologai ir kt. „Menų Festo“ tikslas – suburti pradedančius ir patirties turinčius menininkus iš visos Lietuvos bei pasidalinti jų kūryba su kitais. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-30
Kone kiekvieną savaitgalį tai viename, tai kitame rajone kaime vyksta šventės. Tradiciniai bendruomenių renginiai suburia jų narius, sukviečia svetur gyvenančius kraštiečius, atneša į kaimą šventinę nuotaiką, skatina bendrauti ir dalintis geromis emocijomis. Praėjusį savaitgalį linksminosi batakiškiai ir Trepų gyventojai: Batakiuose vyko Šv. Onos atlaidai ir kraštiečių šventė „Ona ir vėl kviečia grįžti į tėviškę“, o Trepuose surengta bendruomenės šventė „Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“. Abiejų šių kaimų bendruomenių pirmininkių Ritos Grinienės ir Jolantos Skrodenienės nuomonės sutampa: bendruomenių renginiai vienija ir ugdo. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-23
Šiandien, 16 val., Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ bus pristatyta paroda „Vasario 16-osios šventė 1919–1940 metais: susitelkimas ateičiai“. Šią kilnojamąją parodą, supažindinančią su Vasario 16-osios švente ir jos minėjimo tradicijomis 1919–1940 metais, parengė ir šalies regionų bendruomenėms dovanoja Lietuvos nacionalinis muziejus ir Signatarų namai. Specialiai šiai parodai muziejininkai sukūrė ir nuotaikingą edukaciją pagal rašytojo Antano Vienuolio tarpukariu skelbtas vizijas ir pranašystes, kaip Vasario 16-oji atrodys po šimto metų, t. y. dabar.
Nuotrauka
Eičas
Įkelta:
2021-07-21
Tauragės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremtinys“ birželio pabaigoje Telšiuose dalyvavo atminties koncerte „Dievo dovana, Lietuva, esi“, skirtame Rainių tragedijos 80-mečiui paminėti. O dabar, po ilgokos pertraukos, vėl repetuoja gyvai ir ruošiasi kitam renginiui, vyksiančiam Ariogaloje. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-20
20-metė Simona Bendikaitė šiais metais baigė Tauragės „Versmės“ gimnaziją. Meniškos sielos mergina pasakojo, kad Tauragėje pradėjo mokytis išėjusi iš vienos rajono mokyklos, kurioje patyrė sunkumų bendraudama su bendraklasiais. Patirti išgyvenimai, pasakojo ji, paskatino kurti.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-06-25
Artėjant Joninėms Tauragės kultūros centras kvietė tauragiškius ir miesto svečius į nuotaikingą šventę Taurų nuotykių parke. Dalyvaudami amatų demonstravime, prisimindami tradicijas, su muzika, šokiais, dainomis ir gera nuotaika visi linksminosi amatų ir muzikos šventėje.
Nuotrauka
geno
Įkelta:
2021-06-18
Pirmoji Tauragės kraštiečių šventė prie 15 metų surengta Vilniaus rotušėje, gi šiųmetinei, numatytai ryt, birželio 19-ąją, kraštiečiai rinksis netradicinėje aplinkoje – muziejuje „Duonos kelias“ prie Vilniaus Pilaitės vėjo malūno. Kaip visada, kraštiečiai išvys sceninių vaizdelių, o svarbiausia – galės bendrauti, diskutuoti, dainuoti, šokti kiek širdis geidžia.
Nuotrauka
atvi
Įkelta:
2021-06-18
Tūkstančiai mokinių prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“, skirtos paminėti Gedulo ir vilties dieną. Masinių gyventojų trėmimų pradžios 80-mečio proga Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, inicijavo Birželio 14-osios paminėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir kvietė prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“. Sveikinimus tremtiniams, politiniams kaliniams kūrė ir „Šaltinio“ progimnazijos, Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro ugdytiniai bei Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinio atstovai. 
Nuotrauka
zyd
Autorės ir Žydrės Macienės asmeninio albumo nuotraukos
Įkelta:
2021-05-30
Karantinas, uždaręs žmones namuose, ne vienam tapo depresijos priežastimi. Vis dėlto kai kurie tuo metu tarsi atrado save iš naujo: prisiminė kadaise mėgtas veiklas, ėmė kurti – kas eiles, kas paveikslus ar dekoracijas, o kas tortus, ir taip įprasminti staiga atsiradusį laisvą laiką. Bibliotekininkė iš Skaudvilės Žydrė Macienė prisipažįsta niekada negalvojusi, kad jos tapyti paveikslai gali būti kam nors įdomūs, tačiau dabar jie tapo parodos eksponatais. Žydrė įsitikinusi: kiekvienas galime rasti kūrybiškų veiklų, kurios teikia malonumą, ir jei išdrįstume į jas pasinerti, depresijų tikrai būtų kur kas mažiau.
Nuotrauka
bazinienė
Įkelta:
2021-05-17
Lomių kaimo bendruomenė pirmininkė, mokinių mylėta ir mylima pedagogė, entuziastinga kraštotyrininkė. Tiesiog – aktyvi ir energinga moteris, nuoširdi ir darbšti kaimynė bei kolegė. Tai tik maža dalis epitetų, tinkančių prieš kelias dienas gimtadienį atšventusiai lomiškei Elenai Bazinienei. Dar viena dovana jai tapo žinia, kad jos parengta knyga „Kol neišpustė laiko vėjai“ ką tik pasibaigusiame 8-ajame konkurse „Tauragės metų knyga 2020“, kuriame dalyvavo net 19 knygų, pripažinta populiariausia pažintine knyga. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-05-12
Tautodailininkas Juozas Galbogis – vienas Tauragės tautodailės veteranų. Šiandien jis švenčia garbingą 90-ies metų sukaktį. Garbaus amžiaus sulaukęs kūrėjas turi ką prisiminti – sunki vaikystė, karo metai, vingiuotas profesinis kelias. Vis dėlto turbūt maloniausi prisiminimai – apie kūrybos momentus ir, žinoma, šeimą – gausią, muzikalią ir talentingą. 
Nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
Įkelta:
2021-04-30
Tauragėje žinoma rašytoja Justina Trilikauskienė jau išleido savo 8-ąją knygą „Ant laikmečio šakos“. Naująjį poezijos rinkinį pristatančios tauragiškės gyvenimas vingiuotas. Irkutske gimusi ir Sibiro platybėse augusi, Klaipėdoje gyvenusi, o galiausiai Tauragėje atsidūrusi moteris su „Tauragės žinioms“ pasidalijo mintimis apie tai, kas yra rašytojas bei papasakojo apie spalvingą savo likimą, atvedusį ją į kūrybą.  Gimė tremtyje
Nuotrauka
tramtatulis
Įkelta:
2021-04-26
Išrinkti šių metų Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ vietinio rato laureatai, kurie Tauragės kraštui atstovaus  regioniniame rate Telšiuose. Nuotoliniu būdu organizuojamas tradicinis jaunųjų atlikėjų konkursas suteikė ne tik kūrybinio džiaugsmo, bet ir nemažai iššūkių. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-17
Tauragiškės Antaninos Aldonos Auksorienės gyvenimas nebuvo lengvas. Pokariu gimusi moteris augo be tėvų, sunkiai dirbo, neteko vyro, tačiau drąsiai žengė gyvenimo keliu. Tauragiškė, įveikusi likimo siųstus išmėginimus, nusprendė apie tai papasakoti kitiems. Tiesa, kaip pati sako, ant popieriaus lapo išgulė ne ištisa istorija, o tik gyvenimo nuotrupos. „Tačiau jose kiekvienas gali atrasti dalį savęs“, – kalbėjo A. A. Auksorienė.
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Pasibaigus nuotoliniam mokymui vaikai atkeliavo į mokyklą su gėlėmis ir šypsenomis – visi buvo pasiilgę mokyklos, mokytojų ir draugų. O „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokytoja Jolita Girulienė sulaukė dar ir dovanos –  ji gavo knygą, kurios autorius – jos auklėtinis Nedas Mencleris. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios Lietuvos televizija ir laida „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kvietė mokinius kurti laišką istorijai. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokiniai, kaip pasakoja jų mokytoja Jolita Girulienė, šia idėja labai susidomėjo ir noriai įsitraukė į laiško rašymą. O vienas jų, Jokūbas Jankus, rašęs laišką Stasiui Girėnui, sulaukė TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ padėkos! Vienintelis Tauragėje!
Nuotrauka
Skaudvilės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2021-04-04
Velykos yra pavasario, prisikėlimo šventė, o kiaušinis – vienas jo simbolių. Nuo seno gyvuoja tradicija prieš Velykas dažyti kiaušinius. Skaudvilės krašto muziejuje šiuo metu eksponuojama unikali – apie 1000 įvairių raštų ir spalvų Onos Balandytės skutinėtų margučių paroda. 
Nuotrauka
knyga
Įkelta:
2021-03-12
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės III Statuto priedas „Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie Warszawskim...“, Vilnius, 1693 m. Antano Stravinsko, kurio teigimu, leidinys pabuvojo ir tremtyje Sibire, dovana. Knyga restauruota 2017 m. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, sutvirtinant popierių ir atkuriant vietomis suirusias popieriaus dalis. Dabar ji eksponuojama Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Istorijos ekspozicijoje. Tai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės III Statuto priedas. Tai trečia seniausia muziejaus turima knyga.