BIBLIOTEKA IR JOS VARDAS: Birutės Baltrušaitytės gyvenimo tąsa Tauragėje 
Įkelta:
2021-08-13
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Nuotraukų koliažas
,
Nuotrauka
a
Aprašymas

B. Baltrušaitytė su dukra Žydrūne Stonyte Sąjūdžio mitingų metu. Vilnius, Katedros aikštė

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

 B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 80-mečio minėjime – poetės dukra Aistė Masionytė

 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Informacinis stendas B. Baltrušaitytei

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

B. Baltrušaitytės padėka bibliotekininkams už jai skirtą kūrybos vakarą 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

75-mečio minėjime viešojoje bibliotekoje. Iš kairės – literatūros kritikas Petras Bražėnas, dukra Aistė Masionytė, skaitovė Irena Plaušinaitė, dr. Vaclovas Bagdonavičius

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Tauragės pilyje  R. Rakausko_iš_Maironio_lietuvių_literatūros_muziejaus nuotrauka

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Ekslibrisas, skirtas B. Baltrušaitytei. Dailininkė Eva Labutytė

 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Kilnojamoji paroda apie B. Baltrušaitytę

informacija@taurageszinios.lt
A
A

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka šiemet mini ne tik savo veiklos 90-metį – prieš 10 metų, 2011 m. rugpjūčio 30-ąją, bibliotekininkų bendruomenės prašymu Tauragės rajono savivaldybės taryba seniausiai Tauragės kultūros įstaigai suteikė kraštietės – literatūrologės, poetės, rašytojos ir vertėjos, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Birutės Baltrušaitytės (1940–1996) vardą.  

Įamžinti B. Baltrušaitytės-Masionienės atminimą siekė tuometis bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius. Minint bibliotekos 80-metį užrašą „Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka“ prie įėjimo į pastatą atidengė rašytojos sesuo Ona Medelienė.  

Poetė ir mokslininkė

Kraštietis poetas Aleksas Dabulskis eilėraštyje „Birutei Baltrušaitytei“ rašė:

 

Poetė, prozininkė, kritikė, vertėja... 

Neslėpsiu – traukia daugel amatų.

Ko tik ėmiausi, tą dariau raštu, 

taigi rašytoja seniai vadint vertėjo.

 

Iškili kraštietė visą savo gyvenimą spinduliavo meilę gimtinei, kuri buvo jos įkvėpimo žemė, savo šeimai. Tai atsispindi jos kūryboje, laiškuose ir dienoraščiuose. Dienoraštyje rašė: „Tikros meilės siūlas jungia mane su mano nameliais Tauragėje.“ 

B. Baltrušaitytė-Masionienė gimė 1940 m. spalio 24 d. Treinosios kaime, netoli Lomių, Tauragės rajone. Pirmą klasę baigė Lomiuose, šeimai persikėlus į Tauragę, mokėsi 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1960 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą studijuoti rusų kalbos ir literatūros. Baigusi studijas, 1965 m. iki gyvenimo pabaigos dirbo Vilniaus universitete, dėstė klasikinę rusų literatūrą, skaitė rytų slavų, Baltijos tautų literatūros kursus, rengė paskaitas apie čekų ir slovakų literatūrą, tyrinėjo kaimyninių tautų literatūros ir kultūros ryšius su Lietuva. 

Mokslo darbus pasirašinėjo Masionienės, o poeziją ir prozą – Baltrušaitytės pavarde. Dviguba pavardė – dvejopa raiška. Viena po kitos buvo išleistos šešios B. Masionienės mokslinių tyrinėjimų knygos. Išleidusi pirmąjį eilėraščių rinkinį „Žolynų prieglaudoj“ (1980) B. Baltrušaitytė buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. Kūrėjos plunksnai priklauso devynios poezijos bei prozos knygos, daug straipsnių literatūros ir kultūros klausimais, recenzijų, vertimų iš estų, ukrainiečių ir kitų slavų kalbų. Už kūrybą ji apdovanota Žemaitės (1986 m.) ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1989 m.) premijomis, o už nuopelnus Mažosios Lietuvos kultūros paveldui ir Vydūnui suteiktas Vydūno draugijos garbės nario titulas.  

Šių metų „Poezijos pavasario“ Tauragėje svečias poetas Rimvydas Stankevičius bibliotekininkams papasakojo savo prisiminimus apie profesorę. „Nuo 1991 iki 1997 metų studijavau Vilniaus universitete ir turėjau garbės būti B. Baltrušaitytės-Masionienės studentu. Jinai man dėstė rusų literatūrą. Nepaprastai žavi asmenybė, nepaprastai inteligentiška moteris. Inteligencija, sklindanti iš pačių sielos gelmių. Neišmokta, nesuvaidinta, o natūrali, kaip asmenybės kokybės ženklas. Vilniaus universiteto visi dėstytojai geri, bet kai dėsto poetė, ji savo dėstomą dalyką atskleidžia taip, kad jauniems žmonėms naudos būtų ne tik studijoms, ne tik išsilavinimui, bet ir gyvenimui.“ 

Meilė savam kraštui

B. Baltrušaitytės kūryboje dažnai minima Tauragė, gausu autentiškų vaikystės atsiminimų. Pirmieji jaunosios poetės eilėraščiai buvo išspausdinti 1953 m. Tauragės rajono laikraštyje „Tarybinis žodis“. Jos gimtojo Lomių kaimo mokytoja, kraštotyrininkė Elena Bazinienė su moksleiviais yra suskaičiavusi, kad B. Baltrušaitytė savo kūryboje yra paminėjusi apie 200 gimtojo krašto vietovardžių. Dažnai minimi hidronimai – Jūra, Šunija, Akmena.

Anot prof. Viktorijos Daujotytės, ji buvo „bibliotekos žmogus, kuris nemažą gyvenimo dalį praleido bibliotekoje“. B. Baltrušaitytė ne kartą lankėsi ir Tauragės viešojoje bibliotekoje, bendravo ir bendradarbiavo su darbuotojais, dovanodavo savo knygas. 1973 m. publikuotame straipsnyje „Balsas be atsako?“, reikšdama susirūpinimą dėl Tauragės centrinės bibliotekos būklės, ji rašė: „Mano vaikystė prabėgo Tauragėje. Tėvų namai, mokykla ir biblioteka – štai kur daugiausia buvota. Vasaromis ir dabar apsilankau rajono masinėje bibliotekoje, pačiame miesto centre...“ Vėliau laiškuose Tauragės bibliotekoje dirbusiai kraštotyrininkei Almai Mizgirienei bei rajono laikraščio žurnalistui Bronislovui Jagminui ji rašė, kad ir Vilniuje skaito rajono laikraštį. Archyvuose radusi svarbios informacijos apie Tauragės istoriją, siųsdavo ją bibliotekininkams. Literatūros mokslininkės dėka bibliotekoje saugomos pedagogės ir rašytojos Petronėlės Orintaitės dviejų laiškų, iš Tauragės siųstų Salomėjai Nėriai, kopijos, kurias ji atrado Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraštyne. 

1990 m. rugpjūtį B. Baltrušaitytė kartu su grupele Tauragės bibliotekininkų važiavo į Karaliaučiaus kraštą. Viena bibliotekininkė mena, kaip kelionėje rašytoja, taupiai rinkdama žodžius, pasakojo apie šį kraštą, trumpai apibūdindama vietoves. Buvo santūri, nugrimzdusi į save. 

Paskutinė rašytojos viešnagė gimtinėje įvyko 1994 m. rugpjūtį. B. Baltrušaitytė apsilankė Lomiuose, bažnyčios knygose ieškojo savo krikšto įrašo, tačiau nesėkmingai. Dienoraštyje atsirado toks įrašas: „Nieko nėra, lyg nebuvo manęs, tėvų, seserų, jų gyvenimų.“ Apskritai gimtinė ir giminė jai buvo labai svarbu. Berlyne gyvenanti jauniausia B. Baltrušaitytės dukra Žydrūnė Stonytė laiške bibliotekininkėms yra rašiusi: „Tauragė ir apylinkės buvo jai šventas kraštas, tėviškė, kurios ilgesys jaučiamas ir eilėraščiuose. Pagarba tėvams, gamtai, kraštui.“

Rašytiniai, garso ir vaizdo dokumentai

Tauragės viešoji biblioteka renka poetės kūrybos publikacijas, straipsnius apie B. Baltrušaitytę, jos atminimui skirtų renginių scenarijus bei nuotraukas, saugo rajono moksleivių kūrybinių konkursų darbus. Kraštotyros fondo archyve saugoma rašytojos bibliotekai dedikuota knyga „Literatūrinių ryšių pėdsakais“ (1982), rankraščių kopijos iš Vilniaus universiteto bibliotekos, jos laiškai bei atvirlaiškiai bibliotekininkams, kraštotyrininkei A. Mizgirienei bei žurnalistui B. Jagminui (iš viso 18 vnt.). Pastarasis bibliotekai yra perdavęs ne tik jos laiškus, bet ir keturias nuotraukas, kuriose užfiksuoti jaunieji Tauragės literatai, 1953 m. vykę į poezijos skaitymus kolūkiuose, taip pat 1-osios vidurinės mokyklos sienlaikraštį, kuriame yra ir moksleivės Birutės eilėraštis bei rašinys. 

Renginių bei pažintinių pamokų moksleiviams metu naudojami bibliotekoje turimi trys garso įrašai, kuriuose B. Baltrušaitytė kalba apie skaitymą, knygą bei bibliotekas, eilėraščius skaito autorė bei skaitovės. Įrašą, kuriame savo poeziją skaito B. Baltrušaitytė Tauragės bibliotekai bei Lomių kraštui 1999 m. dovanojo dailininkė Eva Labutytė. Minint poetės ir rašytojos 70-metį skaitovės Irena Plaušinaitytė bei Violeta Mickevičiūtė dovanojo LRT radijo laidos „Žodžiai į sielą“ įrašo (1994 m.) kopiją ir jų skaitomų B. Baltrušaitytės eilių CD. Bibliotekos muzikos fonde išlikusi plokštelė „Karti žolė“ (1984), kurioje tarp atliekamų muzikos kūrinių B. Baltrušaitytės lyriką skaito aktorė Virginija Kochanskytė.

Gausus kraštietės nuotraukų archyvas naudojamas parodų ekspozicijose. 2016 m. bibliotekoje apsilankę antrasis B. Baltrušaitytės vyras dr. Justinas Stonys su dukra Ž. Stonyte padovanojo 10 nuotraukų. Jose įamžintos šeimos vestuvės, dukterys su mama. Daugumos fotografijų autorius – J. Stonys. Skenuotų mamos nuotraukų vėliau dar atsiuntė Ž. Stonytė; vienoje fotografijų B. Baltrušaitytė su dukra įamžintos Katedros aikštėje Sąjūdžio mitingo metu. 2020-aisiais dukra Aistė Masionytė mamos nuotraukų archyvą papildė keturiomis nuotraukomis ir senelio Stasio Baltrušaičio atsiminimų rankraščiu „Mano senelio, tėvelio pasakojimai ir mano paties prisiminimai“. Šis rankraštis 2020 m. bibliotekos rūpesčiu sumaketuotas ir išspausdintas. Mokyklos metų nuotraukų kopijų gauta iš buvusios B. Baltrušaitytės bendramokslės, mokytojos Danutės Biknerienės, Martyno Mažvydo progimnazijos muziejaus. 

Pernai, minint B. Baltrušaitytės 80-metį, bibliotekoje kaupiamas aplankas „Eilės, skirtos Birutei Baltrušaitytei-Masionienei“ papildytas trijų poetų jai skirtais eilėraščiais. Tai – kraštiečio Jauniaus Kulnio, Kelmės literatės Dalios Griškevičienės eilėraščiai bei literatūrologo, poeto Aleksandro Lysovo eilėraščio rankraštis, kurį bibliotekai perdavė dr. J. Stonys.  

Viešosios bibliotekos kraštotyros fondo B. Baltrušaitytės archyve saugomi keturi jai skirti Evos Labutytės, Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir Algirdo Indrašiaus ekslibrisai. 

Žinia apie asmenybę visuomenei

Daugelis tauragiškių ir miesto svečių apie savo kraštietę B. Baltrušaitytę žino nedaug. Todėl bibliotekos bendruomenė, organizuodama renginius, parodas, publikuodama straipsnius bei rengdama kilnojamųjų informacinių stendų ekspozicijas, siekia informuoti visuomenę apie jos nuveiktus mokslinius, bei kūrybinius darbus.

Deja, įrengti nuolatinę asmenybei, kurios vardu pavadinta biblioteka, skirtą ekspoziciją dėl patalpų stokos nėra galimybių, tad puikia informavimo priemone tapo kilnojamosios parodos-informaciniai stendai. 2014 m. biblioteka, vykdydama projektą „Lomių kaimo bendruomenės paveldo tąsa ir sklaida“, parengė 3 stendų kilnojamąją parodą, pasakojančią apie kraštietės gyvenimą, kūrybinę ir mokslinę veiklą, jos ryšį su Taurage ir Lomiais. 

2018 m. bibliotekai įgyvendinant Kultūros tarybos finansuojamą projektą „Sugrįžimai: šaknų ir tapatybės paieškos“, Informacijos skyriaus bibliografės parengė parodą – spaudos paveikslus-informacinius stendus „Iškilieji kraštiečiai“, kuriuose buvo pateikiama informacija bei iliustracijos apie 7 žymius tauragiškius (tarp jų ir B. Baltrušaitytę), savo darbais įspaudusius gilius pėdsakus mokslo, meno ir kultūros srityse. Šios kilnojamosios parodos eksponuojamos bibliotekos filialuose, ugdymo įstaigose.

2011 m. bibliotekos Informacijos skyriaus bibliografės parengė lankstinuką „Iškilieji Tauragės krašto žmonės: Birutė Baltrušaitytė-Masionienė“. 2020 m. sukurtas knygų skirtukas ir skrajutės su poetės eilėraščiais Tauragei ir Jūros upei. Tauragės miesto šventės dienomis šias skrajutes noriai skaitė šventės dalyviai. 

Keletą metų tęsiasi bibliotekos bendradarbiavimas su Tauragės „Versmės“ gimnazijos ir Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytojomis, kurios siekia moksleivius kuo plačiau supažindinti su krašto kūrėjais, tarp jų ir poete, rašytoja B. Baltrušaityte. Jau tampa tradicija, kad poetei ir rašytojai skirtus bibliotekos renginius literatūrinėmis-muzikinėmis kompozicijomis, parengtomis pagal jos kūrybą, paįvairina „Versmės“ gimnazistai. 

Bibliotekoje apsilankančioms moksleivių grupėms ekskursijų metu pasakojama, kas buvo moteris, kurios vardu pavadinta biblioteka, vykdomos kraštotyrinės edukacijos. Jubiliejinį 2020-ųjų spalio mėnesį rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai skyrė B. Baltrušaitytės atminimui. Bibliotekos Informacijos skyriaus vyriausioji bibliografė Laima Pikčiūnienė vedė 12 edukacinių pamokų moksleiviams apie B. Baltrušaitytę (dvi iš jų – Skaudvilės gimnazijos moksleivių klasėms – nuotoliniu būdu), pristatė bibliotekos skaitykloje veikusią parodą „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“. 

Aktyviai žinią apie kraštietę moksleiviams skleidžia jos gimtojo Lomių kaimo bibliotekininkės bei buvusi pedagogė, kraštotyrininkė E. Bazinienė. Kaimo bibliotekoje, muziejuje, prie kraštietės atminimui pastatyto stogastulpio ar jos tėviškėje augančios liepaitės vyksta netradicinės pamokos, kūrybos skaitymai. Organizuojami rašinių konkursai, ekskursijos B. Baltrušaitytės kūryboje minimų vietovardžių keliais. 

Turiningi atminimo renginiai

Pirmasis renginys, skirtas kraštietei pagerbti, Tauragės viešosios bibliotekos skaitykloje įvyko dar profesorei esant gyvai – 1995-ųjų rudenį. Gaila, bet dėl ligos atvykti į Tauragę ji jau negalėjo, bet atsiuntė padėką. Susitikimą-minėjimą vedė bibliotekoje dirbusi mokytoja kraštotyrininkė A. Mizgirienė, prisiminimais dalijosi dukterėčia, klasės draugės. Buvo skaitomos poetės eilės, įrašai iš mokyklinių prisiminimų sąsiuvinių draugėms, kalbėjo jos gimtajame Treinosios kaime tebegyvenusi eiliuotoja Irena Tamošaitienė. Renginyje dalyvavusi Birutės lietuvių kalbos mokytoja Eugenija Ivaškevičienė prisipažino: „Aš jai nieko negalėjau duoti: atėjo į mokyklą jau būdama poetė.“

B. Baltrušaitytei išėjus, kaip pati rašė, į kapų žemelę, jos šviesus atminimas Tauragėje ir Lomiuose pagerbiamas ne tik gimimo metinių sukakčių proga. 15-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu bibliotekoje vykusiose Tauragės krašto poetų eilių skaitymuose skambėjo ir B. Baltrušaitytės kūryba. 2019-ųjų spalio 24-ąją, rašytojos gimimo dieną, bibliotekos kolektyvas organizavo išvyką į Lomius, kur aplankė jos tėviškėje augančią liepaitę, uždegė žvakelę prie kraštietės atminimui skirto stogastulpio, susipažino su kaimo kraštotyros muziejaus ekspozicija žymiajai lomiškei.

Poetės 75-mečio proga 2015 m. Tauragės viešoji biblioteka kvietė į atminimo vakarą. Į jį atvyko buvusi B. Baltrušaitytės studentė skaitovė I. Plaušinaitytė, literatūros kritikas Petras Bražėnas ir filosofas, literatūrologas, kultūros tyrėjas, Vydūno kultūros tyrinėtojas bei propaguotojas dr. Vaclovas Bagdonavičius. Beje, pastarieji buvo poetės studijų draugai, tad jų prisiminimai buvo šilti ir įdomūs. Renginyje dalyvavusi poetės duktė A. Masionytė džiaugėsi, kad tauragiškiai nepamiršta jos kūrybos. Skaitykloje veikusioje parodoje eksponuoti B. Baltrušaitytės gyvenimą bei kūrybą atspindintys dokumentai, knygos, fotografijos, laiškai. 

2020 m. Tauragės krašte poetės 80-osioms gimimo metinėms skirti renginiai prasidėjo dar rugpjūtį. Tauragės biblioteka kaip partnerė dalyvavo miesto literatų klubo „Žingsniai“ organizuotoje respublikinėje literatų šventėje „Saulėlydžio posmai“, skirtoje B. Baltrušaitytei atminti. Informacijos skyriaus vedėja Raselė Pocienė literatus supažindino su kūrėjos biografija, buvo eksponuojama kilnojamoji paroda-informaciniai stendai. Rašytojos gimimo mėnesį (spalio 19–24 dienomis) vyko akcija „Nerimstanti biblioteka“, kurios metu dovanoti skaitytojo pažymėjimai, o kavos studija „ResPublica“ naujus skaitytojus vaišino kava. 

Deja, baigiamasis projekto renginys-konferencija spalį dėl karantino jau vyko pusiau virtualiai. Bibliotekos skaitykloje susirinkę renginio dalyviai vilniečių pranešimų klausėsi iš ekrano. Juos nuotoliniu būdu skaitė Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros dėstytoja doc. dr. Dagnė Beržaitė („Profesorę Birutę Masionienę prisimenant“) ir vertėja Agnė Bernotaitė-Jakubčionienė („Birutės Baltrušaitytės estonika ir tolesnių tyrinėjimų perspektyvos“), buvo rodomas iš anksto įrašytas literatūrologės, kritikės prof. habil. dr. V. Daujotytės pranešimas „Birutės Baltrušaitytės asmenybė laiškuose Valentinai Brio“.

Literatūrinę kompoziciją klausytojams dovanojo Tauragės „Versmės“ gimnazijos gimnazistai (mokytoja Nijolė Katauskienė), B. Baltrušaitytės eilėraštį „Tauragės baladė“ deklamavo tauragiškė režisierė Genovaitė Urmonaitė. Prisiminimais dalijosi B. Baltrušaitytės vyras J. Stonys, dukra A. Masionytė, apie kraštietės atminimo puoselėjimą tėviškėje kalbėjo lomiškė E. Bazinienė. Labai gaila, kad renginio dalyvių skaičius jau buvo ribojamas ir ne visi norintieji galėjo tiesiogiai dalyvauti. Konferenciją filmavusi Tauragės kabelinė televizija suteikė galimybę renginį pamatyti platesnei auditorijai.

Tauragės biblioteka per dešimtmetį, kai jai suteiktas B. Baltrušaitytės vardas, yra sukaupusi gausų rašytojai skirtų renginių skaitmeninių nuotraukų archyvą.

Veikla filialuose

B. Baltrušaitytės atminimą puoselėja ir viešosios bibliotekos filialų bibliotekininkės. Ypač poetės gimtajame Lomių krašte. Minint kraštietės 80-ąsias gimimo metines, bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė-Vasiliauskienė bei kaimo bendruomenė organizavo šešis įvairaus pobūdžio renginius, eksponavo parodą. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną bibliotekoje skaityta B. Baltrušaitytės kūryba, jauniesiems skaitytojams organizuota literatūrinė viktorina „Po pietvakarių dangum“. 

2020 m. spalio 19–24 d. Lomių bibliotekoje vykusios literatūrinės savaitės metu buvo skaitoma kraštietės kūryba. Popietės „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“ metu bibliotekoje svečiavosi Tauragės suaugusiųjų mokymo centro bendruomenės nariai, kurie apžiūrėjo B. Baltrušaitytės jubiliejui skirtą parodą, uždegė žvakelę prie rašytojai skirto stogastulpio. Spalio 23-iąją, rašytojos jubiliejaus išvakarėse, Lomių kaimo bažnyčioje kunigas Saulius Styra aukojo šv. Mišias, moksleiviai atliko poetinę kompoziciją. Organizuota ir bibliotekos skaitytojų pažintinė išvyka žymios kraštietės jaunystės  keliais Tauragėje, aplankyta buvusi sodybvietė ir ten auganti liepa Treinosios kaime. 

„Saulėlydžio posmai“ 

Viename bibliotekoje vykusių B. Baltrušaitytės gimtadienio minėjimų A. Masionytė kalbėjo: „Svarbiausia – kad žmonės skaitytų mamos kūrybą, kad atrastų ją iš naujo, kad atrastų kažką artimo. Džiaugiuosi, kad šiandien esame šioje labai puikioje bibliotekoje. Manau, kad mamos vardas ir pavardė bibliotekai – iš viso yra pats didžiausias paminklas jai. Iš tikrųjų tai yra labai didelė garbė. Ir šita biblioteka yra puiki savo veikla, rengianti daug gerų renginių. <...> Ir man atrodo, kad tai jos gyvenimo pratęsimas ne tik knygose, jos vardas atgyja ir bibliotekos veikloje.“

Prie Tauragės bibliotekos veikiantis Tauragės literatų klubas „Žingsniai“ rugpjūčio mėnesį organizuoja tradicinį poezijos renginį „Saulėlydžio posmai“, kurio metu bus paminėtas klubo 25-metis bei šviesios atminties poetės ir rašytojos B. Baltrušaitytės vardo suteikimo bibliotekai 10-metis. Bus prisimintas jos kūrybinis palikimas ir gal būt sulauksime naujų kraštietei skirtų literatų eilių.

Parengta pagal Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografės kraštotyrai Laimos Pikčiūnienės straipsnį žurnale „Tarp knygų“ 

 

Nuotrauka
spaudos

 

Nuotrauka
muz
Įkelta:
prieš 1 dieną
Gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną, visi keliai veda į pažinimą. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ ir jo padaliniai – Tremties ir rezistencijos muziejus, įkurtas buvusioje NKVD būstinėje, tauragiškių vadinamas Šubertine, Skaudvilės krašto muziejus, Alfonso Čepausko dailės galerija, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras – tądien kviečia ne tik apsilankyti muziejuose nemokamai, bet ir dalyvauti gausybėje renginių.
Nuotrauka
sondra
Įkelta:
2022-05-15
Šiandien minime Šeimos dieną. Kiek mums visiems svarbi šeima? Ko gero, paprasčiausias meilės savo šeimai įrodymas – domėjimasis jos istorija. Sondrai Vaišvilaitei, pribloškiančios savo grožiu knygos „Šviesybių namai“ autorei, be galo svarbi kiekviena, net ir smulkiausia giminės istorijos detalė, kurias ji kartu su seserimi Danguole rinko po kruopelytę ne vienerius metus ir sudėliojo iš jų ištisą paprasto gyvenimo epą, įdomų ir vertingą ne tik artimiesiems. Susirinkusieji į Sondros Vaišvilaitės knygos „Šviesybių namai“ pristatymą vos tilpo B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje – žinia apie šią ypatingą leidinį priviliojo ne tik  autorės draugus, artimuosius, bet ir kraštotyra, istorija, etnografija besidominčius žmones. 
Nuotrauka
paulinos
Įkelta:
2022-05-05
Daugiau nei 10 metų fotografuojanti tauragiškė Paulina Dubė rimčiau šio darbo ėmėsi baigusi mokyklą – tada, pasak jos, atsirado ir laiko, ir noro užsidirbti. Visą savo laiką darbui skirianti moteris sako nežinanti, kaip daugiau save įvardinti nei fotografe. Ji pasakoja, kad pomėgiui tapus darbu laisvalaikio ji nelabai ir turi – didžiąją dalį laiko skiria fotosesijoms ir nuotraukų redagavimui.
Nuotrauka
viktorija
Įkelta:
2022-04-28
Tauragės „Versmės“ gimnazijos trečiokė Viktorija Rezgytė Lietuvos moksleivių liaudies dailės parodos-konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ regioniniame ture už savo siuvinėtus darbelius jau trečią kartą laimi prizinę vietą. Mergina turi daug įvairių pomėgių – nuo siuvinėjimo adinukės stiliumi, piešimo, grojimo gitara iki pasivaikščiojimų gamtoje, knygų skaitymo bei domėjimosi istorija.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-18
Praėjusiais metais mokyklą baigusi tauragiškė Simona Bendikaitė nusprendė ieškoti savo gyvenimo kelio. Apie tolesnes studijas svarsčiusi mergina nebuvo iki galo apsisprendusi, ką būtent toliau studijuoti, tačiau pradėjusi savanoriauti Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ji suprato, kad norėtų pasinerti į kultūros pasaulį.
Nuotrauka
AutOrės nuotrauka
Įkelta:
2022-04-16
Didžioji savaitė prieš Velykas, ko gero, ne vienam asocijuojasi su vaško kvapu – gi juo dažnas margina kiaušinius. Tada ir vaikystės prisiminimai užplūsta – kaip varžytasi dėl gražesnio ir ryškesnio margučio, kaip laukta antrosios Velykų dienos, kad galėtum bėgti pas kūmą pinigėlio. Nuo darbų sustirusios Pagramančio socialiniuose globos namuose įsikūrusių senolių rankos kiaušinių marginimo edukacijos metu bando prisiminti ir atkartoti margučio raštus – vieni rezultatu labai patenkinti, kiti lyg ant savęs pyksta ir sako, kad anksčiau ir brūkšneliai būdavo tiesesni, ir ranka labiau klausydavo. Bet džiaugsmo pamačius spalvą įgavusį margutį netrūksta, o ir stalo kaimynui pasigirti smagu. Stebi smagų senolių šurmulį ir tiki – artėja graži  ir prasminga šventė. 
Nuotrauka
kulturos muitine
Įkelta:
2022-04-05
„Kultūros muitinė“, jau tradicija tapęs renginių ciklas, šiemet prasidėjo neįprastai –  austrių degustacija Pilies menėse, o po kelių dienų į kitą renginį irgi kulinarine tema pakvietė Skaudvilės krašto muziejus.
Nuotrauka
mmm
Įkelta:
2022-04-05
Balandžio 6-ąją, 17 val., Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Pilies menėse bus atidaryta ypatinga paroda. Tai kolektyvinė paroda, o jos eksponatai – moterų, lankančių Tauragės suaugusiųjų dailės studiją „MMM“ (Moterys mokosi meno, meno mokyklos moterys), darbai. Parodos pavadinimas visaapimantis ir daugiaprasmis – „Interpretacijos“.
Nuotrauka
batakiai
Įkelta:
2022-03-18
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai dauguma bendruomenių bei kultūros namų kvietė atvykti į renginius bei susibūrimus ir pasidžiaugti mūsų tautos laisve. Dauguma jų prasidėjo maldomis ne vien tik už mūsų laisvę – nepamirštas ir Ukrainoje vykstantis karas.
Nuotrauka
uzgavenes
Įkelta:
2022-03-06
Pirmoji pavasario diena šįmet prasideda Užgavėnėmis, simbolizuojančiomis žiemos palydėtuves ir pavasario sutiktuves. Nors pasaulį šiandien yra apėmęs nerimas dėl karo Ukrainoje, ir, atrodytų, linksmybėms vietos nebeliko, vis dėlto šios linksmos šventės atsisakė ne visi, o ją organizavusieji įsitikinę, kad  tradicijos padeda susitelkti. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-02-18
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną visa šalis, o kartu ir tauragiškiai, paminėjo kaip laisvės, nepriklausomybės, demokratinės šalies dieną. Ši tautai svarbi diena minėta Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje, kur Šv. Mišios aukotos už Lietuvą ir Lietuvos žmones, Tauragės kultūros rūmuose surengtame iškilmingame koncerte dalyvavo Kultūros centro kolektyvai ir atlikėjai, kai kurios bendruomenės leidosi į pėsčiųjų žygius, vieni kitus džiugino dainomis, šypsenomis.
Nuotrauka
16
Įkelta:
2022-02-16
Praėjo 104 metai, kai tautos šviesuoliai pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Mūsų tėvai ir seneliai gali pasidalinti prisiminimais, kaip šią šventę švęsdavo praeityje. „Šaltinio“ progimnazijoje, kai klases retina vis įsisukdama COVID epidemija, mokytojai pasiūlė 5–8 klasių mokiniams pasidalinti mintimis, kaip mokinių šeimose švenčiama Vasario 16-oji, ką jaunajai kartai reiškia žodžiai Tėvynė, Laisvė... Pabiro tiek gražių, nuoširdžių žodžių, kuriuos jau šią savaitę mokyklos fojė mokiniai skaito per pertraukas televizijos ekrane. Kitame mokyklos koridoriuje – Vėjų pievoje – paroda „Lietuva pro mano langą“. Penktadienį, paskutinę savaitės dieną, bus suvedami rezultatai, kaip šiai šventei paminėti 1–8 klasių mokiniai papuošė savo kuprines. „Švenčiame ir švęsime visi: 1–8 klasių mokiniai, mokyklos administracija, klasių ir  būrelių vadovai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos...“, – sako mokyklos bendruomenė ir dalijasi mokinių istorijomis, kaip šeimos švenčia Vasario 16-ąją. 
Nuotrauka
betrice
Įkelta:
2022-02-10
Artėjant svarbiausioms valstybinėms šventėms progą tautiškumą perteikti piešiniuose turėjo ir jaunieji Lietuvos menininkai. Iš 423 konkursui „Ateities miestai“ siųstų piešinių atrinkta 20 favoritų, kurių skaitmeninį katalogą kovo 1–15 dienomis ketinama pristatyti Lietuvos Respublikos Seime Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtoje parodoje. Sėkmės sulaukusio ir į 20-uką patekusio piešinio autorė tauragiškė abiturientė Beatričė Arštikytė pasakoja, kad laisvė jai svarbi ne tik kaip Lietuvos pilietei, bet ir kaip meno kūrėjai. 
Nuotrauka
jencevicius
Įkelta:
2022-02-06
Tauragėje gimė daug pasaulinio garso žmonių – Jozefas Šereševskis, Davidas Kacelenbogenas, Robertas Lemanas, Taurogeno žeme vaikščiojo net keturi Rusijos carai, legendinis karo strategas Karlas Klauzevicas, pasaulinio garso kompozitoriai Aleksandras Borodinas, Hektoras Berliozas, Robertas Šumanas, rašytojas ir politikas Aleksandras Gercenas, „Kruvinojo sekmadienio“ herojus popas Gaponas, Aleksandro Puškino žudikas Žoržas Dantesas… Šiuos ir dar daugybę mažai kam žinomų ar netgi visai negirdėtų Tauragės istorijos faktų atkapstęs kraštietis Alvidas Jancevičius sudėjo juos į knygą-straipsnių rinkinį „Užmirštasis Tauroggenas“, kurią jau netrukus pristatys Tauragės krašto muziejuje „Santaka“. O belaukiant susitikimo – pokalbis su jos autoriumi.   
Nuotrauka
slaviunas
Įkelta:
2022-01-30
Žymusis tautosakininkas Leonardas Sauka rašė: „Nedaug tėra žmonių, kurie lygiai gerai galėtų nagrinėti liaudies buitį, papročius, apeigas, tikėjimus, muzikinę ir poetinę liaudies kūrybą“. Šie žodžiai skirti tautosakininkui, etnografui ir folkloristui Zenonui Slaviūnui (iki 1939 m. – Slavinskui), prieš 105 metus, 1907 m. sausio 14 dieną, gimusiam Skaudvilėje, vargonininko šeimoje. Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka šios sukakties proga paskelbė savo surinktą medžiagą apie šį garsų kraštietį. 
Nuotrauka
mizgiriene
Įkelta:
2022-01-17
Priešpaskutinę praėjusių metų dieną mūsų krašto šviesuolei, Tauragės rajono garbės pilietei Almai Mizgirienei (Valaitytei) būtų sukakę 90 metų. Buvusiai kolegei atminti bei Archyvų metams pažymėti B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka pakvietė susipažinti su ekspozicija, kurios tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į Tauragės krašto šviesuolės paveldo tyrinėjimo darbus, žymių kraštiečių atminimo išsaugojimą ir skleisti informaciją apie bibliotekoje saugomą jos sukauptą kraštotyrinį archyvą. 
Nuotrauka
dainu dainele
Įkelta:
2022-01-17
Sausio 11-ąją Tauragės meno mokykloje (TMM) vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Kaip teigia konkurso organizatoriai, konkurse skambėjo daug gražių dainų ir muzikos garsų, kuriuos lydėjo konkurso dalyvių, jų mokytojų, tėvelių, žiūrovų ir vertinimo komisijos palaikymas ir jaudulys.
Nuotrauka
a
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2021-11-19
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ projektas „Kultūros muitinė“ jau trečius metus kvietė Tauragės pilies menėse įgyti naujų kultūrinių patirčių. Pilyje prasidėję kultūriniai mainai keliauja tolyn – nes muziejininkai mėgsta neapsiriboti tradiciniais sprendimais, eksperimentuoti. Taigi finalinis „Kultūros muitinės“ renginys – pleneras „Fotografika“ persikėlė į neįprastą erdvę – buvusią Skaičiavimo mašinų elementų gamyklą, įprastai tauragiškių vadinamą „Skaičiukais“. „Skaičiukai“ tapo istorija, bet moterys ir menas čia sugrįžo vienam vakarui.
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-10-15
Praėjusį penktadienį Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka paminėjo ypatingą datą – Tauragės valstybinio centralinio knygyno skyriaus (dabartinė biblioteka) 90-ųjų įsteigimo metinių šventę. Ta proga viešojoje bibliotekoje rinkosi garbingi svečiai, perskaityta  laudacija pirmajai bibliotekos vadovei Larisai Kopaitei ir bibliotekos darbuotojams. O bibliotekos gyvenimas mūsų mieste prasidėjo 1931 m. Ir pirmosios patalpos nebuvo net panašios į įstaigą – tada įsikurta mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje. Miestiečiams buvo siūloma pasirinkti vieną iš dešimties knygų. Pirmoji bibliotekos vadovė nustebtų išvydusi, kokia biblioteka dabar.
Nuotrauka
a
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2021-10-11
Melburne (Australija) gyvenantis 26-erių tauragiškis Benas Norvilas sako, kad svetur jį išviliojo galimybė studijuoti, tačiau nors šiuo metu ir gyvena labiausiai nuo Lietuvos nutolusiame žemyne, jis nepamiršta gimtųjų namų ir seka čia vykstančius pokyčius. Australijoje įgijęs kineziterapeuto išsilavinimą tauragiškis yra projekto „Globali Tauragė“ ambasadorius. „Tauragės žinioms“ jis pasakojo, kad užsienyje gyvenančių Tauragės ambasadorių tikslas – garsinti šio miesto vardą visame pasaulyje. 
Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2021-09-15
Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.
Nuotrauka
Jašinskienė
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-14
Atgimsta kažkada buvusi labai aktyvi mūsų krašto istorijai ir kultūrai neabejingų žmonių veikla – jie buriasi į asociaciją ir kviečia prisijungti visus, kurie nori daugiau sužinoti apie Tauragės krašto labui dirbančius žmones, susipažinti su krašto kultūros istorijos klodais. Steigiamasis asociacijos susirinkimas numatytas jau rugsėjo 15 dieną.
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2021-08-28
Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys. Apie jį kalbėta rugpjūčio 23-ąją Tremties ir rezistencijos muziejuje, plačiajai visuomenei atidarant Sąjūdžio kambarį. Sąjūdžio muziejaus Lietuva neturi, šiam itin reikšmingam šalies istorijos puslapiui skirta kukli ekspozicija yra tik dar viename – Panevėžio muziejuje. Į renginį gausiai susirinkę žmonės ne tik apžiūrėjo naująją ekspoziciją, bet ir išklausė Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės Eglės Červinskaitės pranešimą „Sąjūdžio gimimo Tauragėje kontekstai ir prielaidos“, diskusiją „Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų šiandien?“, sąjūdietės, dabar Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės bei sąjūdiečio, dabar Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario Sigito Mičiulio bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studento ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvio Nedo Tamašausko pasisakymus.