Atidarytas Sąjūdžio kambarys: mažas įvykis Lietuvai, didelis Tauragei
Įkelta:
2021-08-28
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys. Apie jį kalbėta rugpjūčio 23-ąją Tremties ir rezistencijos muziejuje, plačiajai visuomenei atidarant Sąjūdžio kambarį. Sąjūdžio muziejaus Lietuva neturi, šiam itin reikšmingam šalies istorijos puslapiui skirta kukli ekspozicija yra tik dar viename – Panevėžio muziejuje. Į renginį gausiai susirinkę žmonės ne tik apžiūrėjo naująją ekspoziciją, bet ir išklausė Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės Eglės Červinskaitės pranešimą „Sąjūdžio gimimo Tauragėje kontekstai ir prielaidos“, diskusiją „Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų šiandien?“, sąjūdietės, dabar Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės bei sąjūdiečio, dabar Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario Sigito Mičiulio bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studento ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvio Nedo Tamašausko pasisakymus. 

Unikalūs eksponatai

Muziejininkė Aušra Norvilienė, pristatydama susirinkusiems naująją ekspoziciją, priminė Sąjūdžio gimimo istorines aplinkybes ir prielaidas.  

– Rugpjūčio 23-oji dabar vadinama jau ne Juodojo kaspino, o Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena, – tęsė ji. – Šiandien čia susirinkom ne tik dėl to – šiandien čia muziejus atidaro Sąjūdžio kambarį. Sąjūdis buvo fenomenas, pažadinęs Lietuvą, išvedęs ją į aikštes, įkvėpęs žmonėms viltį laikytis, aukotis, laimėti.  

Didelė naujosios ekspozicijos dalis surinkta pačių muziejaus darbuotojų. Surinkti to laikmečio daiktus, pasak muziejininkės, buvo tikras iššūkis, nes dauguma jų seniai nukeliavo į sąvartynus. Ji prisipažino pati išieškojusi visas mamos palėpes ir dėkojo žmonėms, dovanojusiems kai kuriuos eksponatus. 

Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

 

Sąjūdžio kambaryje stovintys to laikmečio baldai visomis smulkmenomis primena to laiko dvasią. Čia stovi autentiškas fotelis, stalas, televizorius „Šilelis“, to laikmečio telefonas, nuotraukų albumas, kuriame – daugybė tauragiškių fotografų Benjamino Pociaus, Romualdo Baliūno, Edmundo Mažrimo fotografuotų kadrų iš mitingų, Baltijos kelio, Sausio 13-osios įvykių, ir daug kitų daiktų. Kambaryje – ir autentiškas kelmas su prie jo prisegtais sovietiniais dokumentais ir ženkliukais, irgi primenantis tragiškuosius sausio įvykius. 

Ant vienos sienos – Sąjūdžio laikus primenantys plakatai. Ant sienos kabo trispalvė, kurią muziejui padovanojo Tauragės sąjūdiečių pirmininkas Bronius Martinkus. Jis padovanojo ir paveikslą, pieštą pagal skarelę, radijo imtuvą, keletą kitų daiktų. Dar vieną trispalvę – tą, kuri 1988 metais suplevėsavo virš Keramikos gamyklos ir su kuria sąjūdiečiai dalyvavo ne viename mitinge, Baltijos kelyje, Sausio 13-osios įvykiuose, padovanojo Sigitas Mičiulis, buvęs aktyvus sąjūdietis. Beje, ši vėliava kartu su sporto veteranais apkeliavo ir nemažai pasaulio šalių. Kitas svarbus to meto liudininkas, irgi padovanotas S. Mičiulio, – leidinys „Sąjūdžio žinios“, Tauragėje leistos „Mūsų žinios“.  

Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

A. Norvilienė papasakojo ir apie kitus kambaryje eksponuojamus daiktus:

–  Spintoje – bibliotekos padovanoti to meto rajono spaudos, fiksavusios visus to meto įvykius, leidiniai, ženkliukai. Ant sienos kabančioje nuotraukoje užfiksuotas unikalus kadras – 1988 m. virš Kultūros rūmų suplevėsavusi trispalvė. Ją tuomet iškėlė Sigitas Mičiulis, Arvydas Plėštys ir Eligijus Straukas.

O išradėjo Viktoro Jokubaičio sukonstruotame unikaliame gaublio formos stende – laikraščio „Lietuvos aidas“ komplektas, išsaugotas aktyvaus sąjūdiečio Stepono Galmino. Dar viename stende – to laikotarpio buitį menantys daiktai.     

Pristačius kambario eksponatus prisidėjusieji prie kambario kūrimo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, o visi susirinkusieji pakviesti į trumpą konferenciją.

Pradžia – bibliotekoje

Pirmiausia sugiedotas Lietuvos himnas, o A. Norvilienė papasakojo, kokia buvo Sąjūdžio pradžia Tauragėje:

– Tauragėje Sąjūdžio iniciatyvinė grupė buvo įkurta 1988 m. rugsėjo 22 d. centrinėje bibliotekoje. Nepabijojusi sovietinės rajono valdžios neigiamo nusiteikimo, bibliotekos direktorė Vida Kazakevičienė leido rinktis jos vadovaujamoje įstaigoje. Pirmąjį susirinkimą pradėjo Klaipėdos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės atstovas Algirdas Grublys. Tądien į sąjūdiečių gretas įsijungė Jonas Liorančas, Arvydas Plėštys, Tomas Šerpytis, Jonas Šimkus, Eligijus Straukas, Mindaugas Gilys, Antanas Naraškevičius, Danutė Tauginaitė, Julius Ragelskis, Edmundas Mažrimas, Antanas Bagdonas, Virginija Norkevičiutė, Bronius Jagminas, Irena Tautvydienė, Virginija Martutaitienė, svečio teisėmis – Mečislovas Lenktaitis. Atsakingąja sekretore išrinkta Valerija Bumbulienė. Vėliau prisijungė dar daugiau aktyvių tauragiškių. 

Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

                                                                                                                                                  

Tie, kurių nebėra tarp gyvųjų, pagerbti tylos minute.

Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys

Įvadiniame „Santakos“ muziejaus pranešime direktorė Eglė Červinskaitė sudėliojo keletą akcentų iš atliktų mokslinių tyrimų apie Sąjūdžio ištakas, apie tai, kokios prielaidos lėmė Sąjūdžio bangos regionuose formavimąsi. 

– Sąjūdžio susikūrimas ir neįtikėtinai spartus virtimas masiniu judėjimu 1988 m. birželio–spalio mėnesiais atrodė lyg koks stebuklas tiek to meto įvykių liudininkams, tiek ir iš dabarties perspektyvos žvelgiantiems mokslininkams, muziejininkams ir kitiems, bandantiems perprasti Sąjūdžio fenomeną. Sąjūdžio laikotarpį išgyvenusių žmonių pažiūros buvo skirtingos, tačiau likti abejingas negalėjo niekas. Praėjus trims dešimtmečiams nuo pasaulį sudrebinusių politinių įvykių, lėmusių Sovietų sąjungos griūtį, Lietuvoje jau užaugo ir savo vaikus augina nauja karta, kuriai šis laikotarpis – jau yra ne gyvoji, bet vadovėlinė istorija. Todėl labai svarbu analizuoti Sąjūdį kaip atskirą reiškinį būtent edukaciniais tikslais bei puoselėti šių įvykių istorinę atmintį tauragiškių sąmonėje. Šia intencija ir atidarytas Sąjūdžio kambarys, – teigė ji.   

Remdamasi Sąjūdžio 30-mečiui skirtos diskusijos metu išsakytomis mintimis, ji teigė, kad žinios apie Sąjūdį iki šiol yra labai fragmentiškos, trūksta tiek akademinių tyrimų, tiek dokumentinių šaltinių, tiek ir grožinės literatūros tekstų.

E. Červinskaitė pasidalijo mintimis ir apie Sąjūdžio gimimą Tauragėje, analizavo jo ištakas ir genezę.

Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų ir šiandien?

Mintimis, prisiminimais apie Sąjūdžio pradžią dalijosi ir Seimo nariai Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Romualdas Vaitkus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys Sigitas Mičiulis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentas ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvis Nedas Tamašauskas. Tai būta labiau sociologinio pobūdžio diskusijos – kodėl ir kaip kilo Sąjūdžio banga Tauragėje, kokie veiksniai ją lėmė ir kokiomis priemonėmis sklido Sąjūdžio idėjos. Savo mintis išsakė ir kai kurie klausytojai – savo prisiminimais pasidalijo Raimondas Matemaitis, atsargos pulkininkas Arvydas Plėštys, klojęs nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pamatus, o politinio kalinio, tremtinio Gedimino Katino dukra padovanojo muziejui savo nutapytą paveikslą.

Į diskusijos keltą klausimą visų jos dalyvių atsakymas buvo vieningas – jei prireiktų, Sąjūdžio stebuklas įvyktų ir šiandien. O R. Matemaitis įsitikinęs – daugiau jokio  sąjūdžio net nereikės, nes mes Lietuvą, jei reikės, apginsim ir nepriklausomybės prarasti neleisim.

– Kiekvienas pralietas kraujo lašas vedė į tikrą laisvę. Be aukų niekaip neišeina... Duok, Dieve, kad daugiau jokio sąjūdžio nereikėtų, kad spręstume kitas problemas, – sakė V. Aleknaitė-Abramikienė. 

Diskusiją moderavo muziejininkė-etnografė Renata Jančiauskienė.

Kadangi ne visi norėjusieji galėjo dalyvauti renginyje, diskusijos medžiaga paviešinta „Santakos“ muziejaus komunikaciniais kanalais. 

Nuotrauka
spaudos

 

 

Nuotrauka
muz
Įkelta:
prieš 1 dieną
Gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną, visi keliai veda į pažinimą. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ ir jo padaliniai – Tremties ir rezistencijos muziejus, įkurtas buvusioje NKVD būstinėje, tauragiškių vadinamas Šubertine, Skaudvilės krašto muziejus, Alfonso Čepausko dailės galerija, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras – tądien kviečia ne tik apsilankyti muziejuose nemokamai, bet ir dalyvauti gausybėje renginių.
Nuotrauka
sondra
Įkelta:
prieš 1 dieną
Šiandien minime Šeimos dieną. Kiek mums visiems svarbi šeima? Ko gero, paprasčiausias meilės savo šeimai įrodymas – domėjimasis jos istorija. Sondrai Vaišvilaitei, pribloškiančios savo grožiu knygos „Šviesybių namai“ autorei, be galo svarbi kiekviena, net ir smulkiausia giminės istorijos detalė, kurias ji kartu su seserimi Danguole rinko po kruopelytę ne vienerius metus ir sudėliojo iš jų ištisą paprasto gyvenimo epą, įdomų ir vertingą ne tik artimiesiems. Susirinkusieji į Sondros Vaišvilaitės knygos „Šviesybių namai“ pristatymą vos tilpo B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje – žinia apie šią ypatingą leidinį priviliojo ne tik  autorės draugus, artimuosius, bet ir kraštotyra, istorija, etnografija besidominčius žmones. 
Nuotrauka
paulinos
Įkelta:
2022-05-05
Daugiau nei 10 metų fotografuojanti tauragiškė Paulina Dubė rimčiau šio darbo ėmėsi baigusi mokyklą – tada, pasak jos, atsirado ir laiko, ir noro užsidirbti. Visą savo laiką darbui skirianti moteris sako nežinanti, kaip daugiau save įvardinti nei fotografe. Ji pasakoja, kad pomėgiui tapus darbu laisvalaikio ji nelabai ir turi – didžiąją dalį laiko skiria fotosesijoms ir nuotraukų redagavimui.
Nuotrauka
viktorija
Įkelta:
2022-04-28
Tauragės „Versmės“ gimnazijos trečiokė Viktorija Rezgytė Lietuvos moksleivių liaudies dailės parodos-konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ regioniniame ture už savo siuvinėtus darbelius jau trečią kartą laimi prizinę vietą. Mergina turi daug įvairių pomėgių – nuo siuvinėjimo adinukės stiliumi, piešimo, grojimo gitara iki pasivaikščiojimų gamtoje, knygų skaitymo bei domėjimosi istorija.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-18
Praėjusiais metais mokyklą baigusi tauragiškė Simona Bendikaitė nusprendė ieškoti savo gyvenimo kelio. Apie tolesnes studijas svarsčiusi mergina nebuvo iki galo apsisprendusi, ką būtent toliau studijuoti, tačiau pradėjusi savanoriauti Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ji suprato, kad norėtų pasinerti į kultūros pasaulį.
Nuotrauka
AutOrės nuotrauka
Įkelta:
2022-04-16
Didžioji savaitė prieš Velykas, ko gero, ne vienam asocijuojasi su vaško kvapu – gi juo dažnas margina kiaušinius. Tada ir vaikystės prisiminimai užplūsta – kaip varžytasi dėl gražesnio ir ryškesnio margučio, kaip laukta antrosios Velykų dienos, kad galėtum bėgti pas kūmą pinigėlio. Nuo darbų sustirusios Pagramančio socialiniuose globos namuose įsikūrusių senolių rankos kiaušinių marginimo edukacijos metu bando prisiminti ir atkartoti margučio raštus – vieni rezultatu labai patenkinti, kiti lyg ant savęs pyksta ir sako, kad anksčiau ir brūkšneliai būdavo tiesesni, ir ranka labiau klausydavo. Bet džiaugsmo pamačius spalvą įgavusį margutį netrūksta, o ir stalo kaimynui pasigirti smagu. Stebi smagų senolių šurmulį ir tiki – artėja graži  ir prasminga šventė. 
Nuotrauka
kulturos muitine
Įkelta:
2022-04-05
„Kultūros muitinė“, jau tradicija tapęs renginių ciklas, šiemet prasidėjo neįprastai –  austrių degustacija Pilies menėse, o po kelių dienų į kitą renginį irgi kulinarine tema pakvietė Skaudvilės krašto muziejus.
Nuotrauka
mmm
Įkelta:
2022-04-05
Balandžio 6-ąją, 17 val., Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Pilies menėse bus atidaryta ypatinga paroda. Tai kolektyvinė paroda, o jos eksponatai – moterų, lankančių Tauragės suaugusiųjų dailės studiją „MMM“ (Moterys mokosi meno, meno mokyklos moterys), darbai. Parodos pavadinimas visaapimantis ir daugiaprasmis – „Interpretacijos“.
Nuotrauka
batakiai
Įkelta:
2022-03-18
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai dauguma bendruomenių bei kultūros namų kvietė atvykti į renginius bei susibūrimus ir pasidžiaugti mūsų tautos laisve. Dauguma jų prasidėjo maldomis ne vien tik už mūsų laisvę – nepamirštas ir Ukrainoje vykstantis karas.
Nuotrauka
uzgavenes
Įkelta:
2022-03-06
Pirmoji pavasario diena šįmet prasideda Užgavėnėmis, simbolizuojančiomis žiemos palydėtuves ir pavasario sutiktuves. Nors pasaulį šiandien yra apėmęs nerimas dėl karo Ukrainoje, ir, atrodytų, linksmybėms vietos nebeliko, vis dėlto šios linksmos šventės atsisakė ne visi, o ją organizavusieji įsitikinę, kad  tradicijos padeda susitelkti. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-02-18
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną visa šalis, o kartu ir tauragiškiai, paminėjo kaip laisvės, nepriklausomybės, demokratinės šalies dieną. Ši tautai svarbi diena minėta Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje, kur Šv. Mišios aukotos už Lietuvą ir Lietuvos žmones, Tauragės kultūros rūmuose surengtame iškilmingame koncerte dalyvavo Kultūros centro kolektyvai ir atlikėjai, kai kurios bendruomenės leidosi į pėsčiųjų žygius, vieni kitus džiugino dainomis, šypsenomis.
Nuotrauka
16
Įkelta:
2022-02-16
Praėjo 104 metai, kai tautos šviesuoliai pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Mūsų tėvai ir seneliai gali pasidalinti prisiminimais, kaip šią šventę švęsdavo praeityje. „Šaltinio“ progimnazijoje, kai klases retina vis įsisukdama COVID epidemija, mokytojai pasiūlė 5–8 klasių mokiniams pasidalinti mintimis, kaip mokinių šeimose švenčiama Vasario 16-oji, ką jaunajai kartai reiškia žodžiai Tėvynė, Laisvė... Pabiro tiek gražių, nuoširdžių žodžių, kuriuos jau šią savaitę mokyklos fojė mokiniai skaito per pertraukas televizijos ekrane. Kitame mokyklos koridoriuje – Vėjų pievoje – paroda „Lietuva pro mano langą“. Penktadienį, paskutinę savaitės dieną, bus suvedami rezultatai, kaip šiai šventei paminėti 1–8 klasių mokiniai papuošė savo kuprines. „Švenčiame ir švęsime visi: 1–8 klasių mokiniai, mokyklos administracija, klasių ir  būrelių vadovai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos...“, – sako mokyklos bendruomenė ir dalijasi mokinių istorijomis, kaip šeimos švenčia Vasario 16-ąją. 
Nuotrauka
betrice
Įkelta:
2022-02-10
Artėjant svarbiausioms valstybinėms šventėms progą tautiškumą perteikti piešiniuose turėjo ir jaunieji Lietuvos menininkai. Iš 423 konkursui „Ateities miestai“ siųstų piešinių atrinkta 20 favoritų, kurių skaitmeninį katalogą kovo 1–15 dienomis ketinama pristatyti Lietuvos Respublikos Seime Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtoje parodoje. Sėkmės sulaukusio ir į 20-uką patekusio piešinio autorė tauragiškė abiturientė Beatričė Arštikytė pasakoja, kad laisvė jai svarbi ne tik kaip Lietuvos pilietei, bet ir kaip meno kūrėjai. 
Nuotrauka
jencevicius
Įkelta:
2022-02-06
Tauragėje gimė daug pasaulinio garso žmonių – Jozefas Šereševskis, Davidas Kacelenbogenas, Robertas Lemanas, Taurogeno žeme vaikščiojo net keturi Rusijos carai, legendinis karo strategas Karlas Klauzevicas, pasaulinio garso kompozitoriai Aleksandras Borodinas, Hektoras Berliozas, Robertas Šumanas, rašytojas ir politikas Aleksandras Gercenas, „Kruvinojo sekmadienio“ herojus popas Gaponas, Aleksandro Puškino žudikas Žoržas Dantesas… Šiuos ir dar daugybę mažai kam žinomų ar netgi visai negirdėtų Tauragės istorijos faktų atkapstęs kraštietis Alvidas Jancevičius sudėjo juos į knygą-straipsnių rinkinį „Užmirštasis Tauroggenas“, kurią jau netrukus pristatys Tauragės krašto muziejuje „Santaka“. O belaukiant susitikimo – pokalbis su jos autoriumi.   
Nuotrauka
slaviunas
Įkelta:
2022-01-30
Žymusis tautosakininkas Leonardas Sauka rašė: „Nedaug tėra žmonių, kurie lygiai gerai galėtų nagrinėti liaudies buitį, papročius, apeigas, tikėjimus, muzikinę ir poetinę liaudies kūrybą“. Šie žodžiai skirti tautosakininkui, etnografui ir folkloristui Zenonui Slaviūnui (iki 1939 m. – Slavinskui), prieš 105 metus, 1907 m. sausio 14 dieną, gimusiam Skaudvilėje, vargonininko šeimoje. Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka šios sukakties proga paskelbė savo surinktą medžiagą apie šį garsų kraštietį. 
Nuotrauka
mizgiriene
Įkelta:
2022-01-17
Priešpaskutinę praėjusių metų dieną mūsų krašto šviesuolei, Tauragės rajono garbės pilietei Almai Mizgirienei (Valaitytei) būtų sukakę 90 metų. Buvusiai kolegei atminti bei Archyvų metams pažymėti B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka pakvietė susipažinti su ekspozicija, kurios tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į Tauragės krašto šviesuolės paveldo tyrinėjimo darbus, žymių kraštiečių atminimo išsaugojimą ir skleisti informaciją apie bibliotekoje saugomą jos sukauptą kraštotyrinį archyvą. 
Nuotrauka
dainu dainele
Įkelta:
2022-01-17
Sausio 11-ąją Tauragės meno mokykloje (TMM) vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Kaip teigia konkurso organizatoriai, konkurse skambėjo daug gražių dainų ir muzikos garsų, kuriuos lydėjo konkurso dalyvių, jų mokytojų, tėvelių, žiūrovų ir vertinimo komisijos palaikymas ir jaudulys.
Nuotrauka
a
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2021-11-19
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ projektas „Kultūros muitinė“ jau trečius metus kvietė Tauragės pilies menėse įgyti naujų kultūrinių patirčių. Pilyje prasidėję kultūriniai mainai keliauja tolyn – nes muziejininkai mėgsta neapsiriboti tradiciniais sprendimais, eksperimentuoti. Taigi finalinis „Kultūros muitinės“ renginys – pleneras „Fotografika“ persikėlė į neįprastą erdvę – buvusią Skaičiavimo mašinų elementų gamyklą, įprastai tauragiškių vadinamą „Skaičiukais“. „Skaičiukai“ tapo istorija, bet moterys ir menas čia sugrįžo vienam vakarui.
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-10-15
Praėjusį penktadienį Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka paminėjo ypatingą datą – Tauragės valstybinio centralinio knygyno skyriaus (dabartinė biblioteka) 90-ųjų įsteigimo metinių šventę. Ta proga viešojoje bibliotekoje rinkosi garbingi svečiai, perskaityta  laudacija pirmajai bibliotekos vadovei Larisai Kopaitei ir bibliotekos darbuotojams. O bibliotekos gyvenimas mūsų mieste prasidėjo 1931 m. Ir pirmosios patalpos nebuvo net panašios į įstaigą – tada įsikurta mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje. Miestiečiams buvo siūloma pasirinkti vieną iš dešimties knygų. Pirmoji bibliotekos vadovė nustebtų išvydusi, kokia biblioteka dabar.
Nuotrauka
a
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2021-10-11
Melburne (Australija) gyvenantis 26-erių tauragiškis Benas Norvilas sako, kad svetur jį išviliojo galimybė studijuoti, tačiau nors šiuo metu ir gyvena labiausiai nuo Lietuvos nutolusiame žemyne, jis nepamiršta gimtųjų namų ir seka čia vykstančius pokyčius. Australijoje įgijęs kineziterapeuto išsilavinimą tauragiškis yra projekto „Globali Tauragė“ ambasadorius. „Tauragės žinioms“ jis pasakojo, kad užsienyje gyvenančių Tauragės ambasadorių tikslas – garsinti šio miesto vardą visame pasaulyje. 
Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2021-09-15
Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.
Nuotrauka
Jašinskienė
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-14
Atgimsta kažkada buvusi labai aktyvi mūsų krašto istorijai ir kultūrai neabejingų žmonių veikla – jie buriasi į asociaciją ir kviečia prisijungti visus, kurie nori daugiau sužinoti apie Tauragės krašto labui dirbančius žmones, susipažinti su krašto kultūros istorijos klodais. Steigiamasis asociacijos susirinkimas numatytas jau rugsėjo 15 dieną.
Nuotrauka
a
Gretos Jonelytės nuotraukos
Įkelta:
2021-08-20
Ketvirtus metus Tauragės pilyje iniciatyvaus miesto jaunimo organizuojamas renginys – puiki galimybė atsiskleisti jauniems menininkams: savo darbus parodė fotografai, dailininkai, rašytojai, muzikantai, technologai ir kt. „Menų Festo“ tikslas – suburti pradedančius ir patirties turinčius menininkus iš visos Lietuvos bei pasidalinti jų kūryba su kitais.