Kelias į kraštotyrą – lankant senolius ir užrašant jų istorijas
Įkelta:
2021-05-17
Nuotrauka
bazinienė
Aprašymas

Elenos Bazinienės feisbuko paskyros nuotrauka

,
Nuotrauka
k
Aprašymas

Elenos Bazinienės feisbuko paskyros nuotrauka

,
Nuotrauka
k
Aprašymas

Elenos Bazinienės feisbuko paskyros nuotrauka

Lomių kaimo bendruomenė pirmininkė, mokinių mylėta ir mylima pedagogė, entuziastinga kraštotyrininkė. Tiesiog – aktyvi ir energinga moteris, nuoširdi ir darbšti kaimynė bei kolegė. Tai tik maža dalis epitetų, tinkančių prieš kelias dienas gimtadienį atšventusiai lomiškei Elenai Bazinienei. Dar viena dovana jai tapo žinia, kad jos parengta knyga „Kol neišpustė laiko vėjai“ ką tik pasibaigusiame 8-ajame konkurse „Tauragės metų knyga 2020“, kuriame dalyvavo net 19 knygų, pripažinta populiariausia pažintine knyga. 

– Kiek metų dirbote mokykloje? Kokių prisiminimų išsinešėte iš mokyklos? 

– Mokyklai atidaviau daugiau kaip keturis dešimtmečius. Jaunystės metais buvo smagu dirbti  su vaikais, juos mokyti gimtosios kalbos, įvairiais būdais keliauti. Nemažai nuvažiuota dviračiais lankant gimtojo krašto kampelius, susipažįstant su senaisiais gyventojais, užrašant vietovardžius, kurių nemenka dalis jau išnykusi. Malonu, kai buvę mokiniai prisimena, pasveikina švenčių progomis ar sutikti nepraeina pro šalį. 

– Ar esate kilusi iš šio krašto? Kokia jūsų giminės istorija?

– Mano giminės šaknys  netoliese, anoje Tauragės pusėje – Žygaičiuose. Ten gimiau, ten prabėgo gražiausios moksleiviškos dienos. Nuo vidurinės baigimo prabėgo penkiasdešimt metų! Šiais metais vyks jubiliejinis klasės susitikimas, į kurį suvažiuos klasės draugai iš visos Lietuvos. Lankysime kapus, ten amžinajam poilsiui atgulę dalis mūsų mokytojų, klasės draugų. Prisiminimai gana malonūs, susitikus, manau, „ges lempa nuo kalbų“, kaip dainuoja V. Šiškauskas. Mus mokė geri, pasišventę mokytojai, diegę tikrąsias vertybes, įdavę mums supratimą apie tai, kas svarbiausia.

Giminės šaknys taip pat Žygaičiuose. Kaimo istorijoje – mano dėdžių ir tetų pavardės. Čia jų gyventa, dalyvauta tarpukario organizacijų veikloje ir kt.

– Kaip susidomėjote krašto istorija? Ką pavyko nuveikti ją saugant ir populiarinant?

– Krašto istorija – labai įdomi sritis. Ypač malonu bendrauti su senaisiais kaimo žmonėmis, šviesiais, dar menančiais karo metus, patyrusiais tremtį, pokarį. Taip ir prasidėjo mano kelias į kraštotyrą su mokiniais lankant senolius, jų klausant, užrašant pasakojimus.

Iš to gimė ir kaimo muziejus, po kruopelytę nešant padovanotus eksponatus pirmiausia į mokyklą, vėliau – į kuriamą Lomių krašto istorijos ir etnografijos muziejų. Esu labai dėkinga buvusiam ilgamečiam Mažonų seniūnijos seniūnui Jonui Samoškai, kuris pirmasis pasiūlė patalpas muziejaus steigimui ir daug padėjo įsikuriant. Šiandien mūsų muziejus gana žinomas, jį aplanko atvykstantys svečiai, kraštiečiai, rajono moksleiviai – visi, kam įdomus mūsų kraštas. Turime susukę ir dokumentinį filmą „Prie gaivaus tėviškės šaltinio“, kuriame užfiksuoti senieji Lomių gyventojai, kurių dalies jau nebėra tarp gyvųjų.

– Jūsų išleistoji knyga „Ko neišpustė laiko vėjai“. Ką į ją sudėjote? 

– Pirmiausia esu dėkinga Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešajai bibliotekai  už tai, kad ši knygelė išvydo dienos šviesą. Turiu dėkoti ir savo kaimo bibliotekininkei Gintarei Pavalkytei-Vasiliauskienei už teiktą projektą šio leidinio finansavimui.

Į knygą sudėjau tai, kas per paskutiniuosius trisdešimt metų buvo užrašyta ir tūnojo stalčiuje ar buvo kažkada skelbti rašiniai periodinėje spaudoje iš Lomių krašto istorijos. Seniai publikuoti  rašiniai spaudoje kraštotyros temomis nusimetė, dingo ar tiesiog žmogus laikraščius nusviedė krosnin. Knyga – kas kita, ji turi išliekamąją vertę. Manoji knygelė bus įdomi tiems, kam prie širdies krašto praeitis. Tiesa, knygoje užgriebta ir plačiau – kai kurie  rašiniai byloja apie tolimesnėse gyvenvietėse sutiktus įdomius žmones ar įvykius. Leidinį recenzavo Tauragės kultūrininkas, literatas  Eugenijus Šaltis. 

Knygos sutiktuvių Lomiuose dar nebuvo, sutrukdė karantinas. Lauksime, kada galėsime nevaržomi susitikti su žmonėmis, tuomet ir kviesime į knygos pristatymo renginį.

Su knyga pristatysime ir dar vieną leidinį – 2020 metais sudarytą atvirukų rinkinį „Lomių kultūrinės veiklos atspindžiai“, kuris buvo išleistas teikiant projektą Tauragės kultūros centrui. Rinkinyje užfiksuotas kaimo kultūrinis gyvenimas, vykęs per paskutiniuosius trisdešimt metų. Atvirukuose užfiksuotos buvusių švenčių  akimirkos, išvykos po Lietuvą, susitikimai su kraštiečiais, įdomiais žmonėmis. Visa tai išliks kaip mūsų gražaus ir veiklaus kaimo kultūrinio gyvenimo atspindys čia gyvensiančioms kartoms.

– Esate sudariusi ir dar vieną knygą „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“. Kaip ji gimė?

Ši knyga buvo išleista 2013 metais įgyvendinant vietos veiklos projektą „Lomių kaimo bendruomenės paveldo tąsa ir sklaida“. Knygą vadiname sutrumpintai – Lomių  krašto enciklopedija, kurioje trumpai apibūdinami  istoriniai įvykiai, užfiksuoti gamtos paminklai, suregistruoti vietovardžiai ir kt. Knygoje skelbti buvusių mokinių rašiniai, turintys išliekamąją vertę. Panaudota nemažai fotonuotraukų, trumpų pasakojimų apie vietos tremtinius, krašto darbštuolius ir kt. Liūdna pasidaro vartant knygą, nes daug paminėtų žmonių jau atgulė kaimo kapinėse. Bet kartu ir malonu, kad žmonės nebus pamiršti, kad juos primins įrašai knygos puslapiuose, ne vien akmuo kapinėse ženklins gyvenusį ir kūrusį  lomiškį.

– Kokių dar veiklų ir pomėgių turite?

Labai mėgstu memuarinę literatūrą. Skaitau. Įdėmiai seku kultūrines televizijos laidas. Mėgstu žemės ūkio darbus, malonu į sušilusią žemę sukišti rankas, pasisemti iš jos stiprybės, tvirtybės. Malonu stebėti iš žemės besikalantį daigelį, matyti besiskleidžiantį gėlės žiedą, jo augimą, rūpintis juo. Kita veikla sukasi apie kaimo muziejų, jo turtinimą ir kt. 

– Kur semiatės energijos, kas padeda nepasenti?

– Kartais pradžiugina giedras auštantis rytas, kartais – matytas geras filmas ar pabuvimas gamtoje, susitikimas su seniai matytais bičiuliais. Senstame visi, nuo to nė vienas nepabėgsime.

– Kaip sekasi jūsų bendruomenei? Kokiais darbais, rūpesčiais gyvenate?

– Neseniai turėjome visuotinę pavasarinę talką, į kurią susirinko nemažas būrys kaimo žmonių. Smagu, kad žmonėms (nors ne visiems) rūpi viešųjų erdvių aplinka. Aptvarkėme kai kuriuos objektus, ne viską suspėjome sutvarkyti. Aplinka reikalauja nuolatinės priežiūros. Netrukus sodinsime pačių užsiaugintą serenčių ties bendruomenės namais bei kaimo viešosiose erdvėse. Labai didelį darbą atlieka mūsų seniūnaitis Algimantas, besirūpinantis kaimo ūkiniais reikalais.

Kelia rūpesčių likę tušti pastatai – buvusi mokykla, senieji, baigiantys sugriūti kultūros namai (buvusi parapijos salė). Apie tai jau buvo rašyta spaudoje. 

Šiuo metu bendruomenės veikla apmirusi kaip ir kultūrinis gyvenimas. Labai laukiame, kada baigsis karantinas, kada galėsime nevaržomi susitikti. Laukia seniai suplanuoti renginiai, darbščiųjų kaimo žmonių sukurtų darbų parodų pristatymai  ir kt. 

Malonius darbelius atlieka po bendruomenės sparnu veikiantis  vaikų dienos centras,  jo veikla viešinama bendruomenės feisbuko paskyroje. Kaimo vaikai nebijo darbo, dalyvavo talkoje, švarino kaimo viešąsias erdves nuo šiukšlių. Vasarą mūsų vaikai padeda laistyti auginamas gėles. 

Vasarą planuojame tradicinę sporto šventę, kuria  paminėsime  bendruomenės septyniolikos metų gyvavimo sukaktį. Liepos pradžioje Lomiuose sutiksime „Poezijos pavasario“ svečius, poetus iš sostinės, kurie vyks į Tauragę, užsuks į poetės Birutės Baltrušaitytės tėviškę, čia skaitys savo poeziją.

Gyvename, džiaugiamės kiekviena diena, jei pavyksta atlikti ką nors gero, gražaus. 

Kalbėjosi Birutė Slavinskienė

Nuotrauka
spaudos

 

 

Nuotrauka
Skaudvilės kultūros namų nuotrauka
Skaudvilės kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2023-06-02
Paskutinį pavasario penktadienį Skaudvilėje siautė tikra muzikos fiesta – vyko net du muzikos festivaliai, abu turinys senas tradicijas ir pamėgti ne tik skaudviliškių. Vasarą muzikos mėgėjai pasitiko su jaunųjų atlikėjų festivaliu „Jaunasis talentas‘23“. Tuo muzikos šventė Skaudvilėje nesibaigė – jau po kelių valandų prasidėjo kitas festivalis – ilgametes tradicijas turintis respublikinis „Alio, talentai!“.
Nuotrauka
frejus
Arūno Baltėno nuotrauka
Įkelta:
2023-05-31
Iš Tauragės kilusio skulptūros genijaus Edmundo Frėjaus (1949–2009), garsėjusio unikalia technika kurti iš įkaitintos geležies, kūrinių paroda, pavadinta „Metalo alchemija. Edmundo Frėjaus sugrįžimas“, birželio 3-ąją, 16 val., pristatoma Pilyje. Kadaise autorius mokėsi čia buvusioje I-ojoje vidurinėje mokykloje. Pats Edmundas apie savo paauglystę yra sakęs: „Būdamas 14 metų Tauragėje pradėjau dirbti Makso Preso kalvėje mokiniu „gizeliu“, nuo to laiko su kalvyste nesiskyriau“, dažnai pabrėždavo savo žemaitišką kilmę. Tad tam tikra, simboline, prasme E. Frėjaus „neskraidančios paukštės“ sugrįžta ten, kur išsiskleidė menininko sparnai. Viena čia ir liks – skulptūrą „Moteris su sparnais“ skulptoriaus dukros padovanojo Tauragei, 16.30 val. ji bus atidengta.
Nuotrauka
21orkestrai4
Tauragės kultūros centro feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-05-22
Gegužės 13 d. Pilies aikštėje aidėjo orkestrų atliekamos melodijos – vyko X Lietuvos karinių orkestrų šventė „Muzika viena kalba“. Tauragiškiai išvydo kariuomenės, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų bei Sausumos pajėgų orkestrus. Šventė dovanojo unikalų reginį ir priminė apie karinių orkestrų ištakas – ar žinojote, kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas įvyko 1919 metais būtent Tauragėje? 
Nuotrauka
metu bibliotekininke
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-05-07
Ką tik pasibaigusi 23-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė buvo kupina renginių: bibliotekininkai keliavo, diskutavo, rungėsi protmūšiuose, rinko geriausias knygas, rengė susitikimus ir parodas. O paskutinis mėnesio penktadienis, kvalifikacijos diena, virto tikra švente – paskelbti Metų geriausieji, į svečius atvyko, ko gero, populiariausias ir protingiausias šuo Lietuvoje – Kuršis, kuris su savo šeimininke mokymus pavertė ne tik įdomiais, naudingais, bet ir žaismingais.
Nuotrauka
jurgines sartininkuose
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Balandžio 23-iąją minimos Jurginės – lietuviška pavasario žalumos šventė. Senovės Lietuvoje Jurginės būdavo reikšminga diena žemdirbiams ir arkliaganiams. Sekmadienį Sartininkų kultūros namuose Jurginių proga skambėjo gražios tradicinės liaudies dainos. Tradicijos nesibaigė vien dainomis – žaisti žaidimai, spėliotos mįslės ir prisiminti Jurginių posakiai.  
Nuotrauka
genutes spektaklis
Genovaitės Urmonaitės feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2023-04-21
Airijoje gyvenantiems lietuviams Atvelykio sekmadienį tauragiškiai parodė savo naujausią spektaklį, pastatytą pagal Vidmantės Jasukaitytės romaną „Golgotos vynuogės“. Tauragės liaudies teatro gastrolės Dubline buvo kupinos įspūdžių: širdingas kraštiečių sutikimas, džiaugsmas dalintis, nuotykiai ir begalė gerų emocijų. 
Nuotrauka
SLEMAS
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-15
Praėjusią savaitę į Pilies menes kviesti besidomintieji slemu. Tauragei tapus Lietuvos kultūros sostine stengiamasi kuo plačiau skleisti žinią apie slemo kūrybą, kuo ji tokia įdomi ir išskirtinė. Edukuoti apie šį žanrą pradėta miesto gimnazijose, o vėliau persikelta į Pilies menes, kur buvo pakviestas vienas garsesnių slemo poezijos kūrėjų – Marius Povilas Elijas Martynenko.
Nuotrauka
velykos
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2023-04-08
Antradienio popietę Sartininkų kultūros namuose nerimo šurmulys. Prieš šv. Velykas į edukaciją susirinko įvairaus amžiaus kaimo gyventojai. Artėjant šventiniam savaitgaliui bendruomenės nariai galėjo pagražinti savo atsineštus kiaušinius tiek vašku, tiek dekupažo technika. Moterys dalijosi, kad įvairių marginimo raštų jos išmoko iš savo mamų, močiučių.
Nuotrauka
kovo 11
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-10
Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiemet ją minime ypatingai – ir su pasididžiavimu, kad Tauragė šiemet gali didžiuotis Lietuvos kultūros sostinės titulu, ir skausmu širdyje už dėl savo laisvę kasdien kraują liejančią Ukrainą. 
Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-25
Nors dabar Užgavėnės – linksmų pramogų ir „žiemos išvarymo“ šventė, jos tikroji prasmė buvo visai kitokia. Užgavėnių apeigos perteikia daug gilesnius dvasinius, religinius dalykus. Kažkada tai buvo bene esmingiausia senosios lietuvių religijos šventė, skirta mitinio-kosmologinio šviesos pergalės prieš tamsą įvykio kasmetiniam apeiginiam pakartojimui. Užgavėnių kaukes kūrė ir tauragiškis tautodailininkas Antanas Bagdonas, palikęs gilų pėdsaką, ryškų autorinį stilių. Jos eksponuojamos Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ šalia kitų jo kūrinių. Apie šio menininko sukurtas kaukes ir jų reikšmę papasakojo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Kultūros-edukacijų skyriaus vedėja Renata Jančiauskienė.
Nuotrauka
Užgavėnių linksmybės Tauragėje
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-24
Antradienį mieste ne vienas sukluso išgirdęs linksmą muziką, pamatęs šėlstančius persirengėlius. Tauragės kultūros centro kolektyvas nuotaiką kėlė nuo pat ryto – Užgavėnių šventę pradėję „Blūdnasčiu“ Centro turguje, vėliau keliavo per įstaigas, o vakare įsikūrė prie Tauragės kultūros centro – kepė blynus, šoko, degino Morę.
Nuotrauka
deives
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-13
Vasario 3-iąją Tauragės pilies kiemelyje startavo vienas įspūdingiausių šių metų Lietuvos kultūros sostinės reginių – instaliacija „Deivių giesmės“, moderniais vaizdo bei garso sprendimais atkreipianti dėmesį į etnografinę kultūrą. Instaliacija veiks iki kovo 26 dienos ir atgis kiekvieną ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarą.
Nuotrauka
genute
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-02-12
„Surišti... Lietuvos lietumi ir Taurage“ – taip pavadintas renginys šeštadienį sukvietė tauragiškius į Kultūros rūmus. Tai buvo tarsi giminės susitikimas – tokia šilta atmosfera tvyrojo salėje, o dvi su puse valandos pralėkė tarsi akimirka.
Nuotrauka
kulturos sostine
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-31
Sausio 20-ąją Tauragės pilies kiemelyje oficialiai atidaryti Lietuvos kultūros sostinės metai. Ypatingus mūsų kraštui metus pradėjo įspūdingas teatralizuotas šviesos ir muzikos performansas „Kultūros muitinė – penki keliai“, sutraukęs gausų būrį žiūrovų.
Nuotrauka
meide
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-01-25
Muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ 2021-ųjų metų nugalėtoja Meidė Šlamaitė kaip padėką už palaikymą tauragiškiams vasario 3-iąją Tauragės kultūros rūmuose rengia koncertą. Jame skambės tik autorinės jaunosios dainininkės dainos, o jai akomponuos kanklėmis. 
Nuotrauka
kulturos sostine
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-17
Šie metai Tauragės kultūros bendruomenei itin svarbūs, nes miestas tampa Lietuvos kultūros sostine. Visko bus daugiau – žvilgsnių, susidomėjimo, turistų, veiklų. Lietuvos kultūros sostinės titulas Tauragei leis kurti ir įgyvendinti naujas kultūros idėjas ir iniciatyvas, padedančias atskleisti krašto identitetą ir žaliausio miesto Lietuvoje viziją, puoselėti miesto kultūros tradicijas ir jomis dalintis. Tai šansas parodyti Tauragės kultūrą Lietuvos ir užsienio gyventojams. Įspūdingas metų atidarymo renginys – sausio 20-ąją. 
Nuotrauka
sausio13
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-13
Šiandien minima Laisvės gynėjų diena daugumai paliko neišdildomų prisiminimų ir dovanojo galimybę gyventi laisvoje šalyje. Vyresnieji prisimena patys dalyvavę pasipriešinime prieš sovietų kariuomenę, o jaunoji karta vertina jų pasiaukojimą dėl Lietuvos nepriklausomybės. O pagerbti kovotojų už laisvę tauragiškiai kviečiami į pilietinę akciją „Sustok už didvyrius“.
Nuotrauka
ieva feja
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-12-18
Dviejų vaikų mama Ieva Račkauskienė nusprendė pradėti vesti kalėdines edukacijas. Pasak moters, viename gyvenimo taške, kai jau, atrodo, buvo viską pasiekusi, suprato, kad yra nelaiminga ir eina netinkamu keliu, kuris neteikia džiaugsmo. Ji apsisprendė keisti gyvenimo kelią po to, kai baigė chemijos doktorantūros studijas, 6-erius metus dirbo kosmetikos pramonėje ir susilaukė dukrytės. Būtent dukra ir padėjo jai atverti akis į džiaugsmingą gyvenimą, prisiminti savo vaikystę, suvokti, ko trokšta širdis. 
Nuotrauka
adventas
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-12-05
Advento laikotarpis skirtas apmąstyti, nurimti ir neskubant ruoštis gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms. Bendruomenėse prasideda pasiruošimas šventėms, vyksta įvairios edukacijos. Pirmajam advento savaitgaliui buvo ruošiamasi kurti advento vainikus. Pačios įvairiausios edukacijos organizuojamos daugelyje bendruomenių.
Nuotrauka
krastotyra
Tauragės kraštotyros draugijos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Praėjusią savaitę atšvęsta pirmoji atsikūrusios Tauragės kraštotyros draugijos gyvavimo sukaktis. Šia proga patvirtintas ir naujasis draugijos logotipas, aptarti metų pasiekimai bei pasidalinta naujais planais.
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Po visų rudens darbų šeštadienį į Lauksargių kultūros namuose organizuojamą šventę „Šv. Martyno šokiai ir dainos“ sugužėjo seniūnijos gyventojai ir svečiai. Dalyviai supažindinti su šios šventės tradicijomis, legendomis bei burtais.