Viešvilės rezervatas: gyvūnų gyvenimas iš arti
Įkelta:
2023-05-27
Nuotrauka
viesvile
Aprašymas

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato feisbuko nuotraukos

 

Karšuvos žemumos to paties pavadinimo girioje plytintis rezervatas įsteigtas prieš 32 metus siekiant išsaugoti gamtiniu požiūriu ypač vertingą natūralią Viešvilės upės baseino ekosistemą su Artosios, Gličio pelkynais ir juos supančiais Karšuvos girios miškais. Rezervato kontrolei įrengtos kameros fiksuoja ir gyvūnus, o jų gyvenimas – be galo įdomus. 

Kiek yra kamerų – paslaptis 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato grupės Lankytojų centro administratorius Saulius Bartminas, paklaustas, kada rezervate įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir kiek jų yra, nedaugžodžiauja:

– Kameros naudojamos nuo 2013 metų. Kiek jų turime – paslaptis.

Kameros filmuoja visą parą. Pasak S. Bartmino, jos naudotos valstybinio rezervato kontrolei, vėliau pradėtos naudoti ir gyvūnijos stebėjimui.

Lankytojų centro administratorius pasakoja, kad grybavimo ir uogavimo sezonu kameros įrengiamos labiausiai pažeidėjų „pamėgtose“ vietose, kurias rezervato darbuotojai gerai žino. Gamtos stebėjimui pasirenkamos vietos, kuriose vyksta gyvūnų susitelkimai ar dažniau jų praeinamos vietos.

„Jokios rezervato kontrolės nebeliko“

Paklaustas, ar į kamerų akiratį patenka ir pažeidėjų, teigia S. Bartminas:

– Pažeidėjų į kamerų objektyvus patenka nemažai, tačiau įprastai jie jokios baudos nebesulaukia, nes nuo 2020 metų rezervato darbuotojams panaikinti valstybinės aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų kontrolės įgaliojimai. Iš esmės rezervato darbuotojai prie pažeidėjo net prieiti negali, nes gali būti apkaltinti priekabiavimu ir įgaliojimų viršijimu. Užfiksuojame apie 20 ir daugiau pažeidimų, tačiau, mūsų žiniomis, praktiškai nė vienas pažeidimas neišaiškintas. Be to, Aplinkos apsaugos departamentas, kuriam patikėta rezervato kontrolė, jokios informacijos mums neteikia. Tad iš esmės galima teigti, kad jokios rezervato kontrolės nebeliko. 

Nuotrauka
viesvile

Kamerų įrašuose – unikalūs vaizdai

Taigi galima sakyti, kad vaizdo kamerų nauda apsiriboja gyvūnų stebėjimu. O vaizdelių jos nufilmuoja išties unikalių.

– Užfiksuota kameromis daugybė gamtos vaizdų, kuriuose fiksuojami žvėrys, jų elgesys, kuris keičiasi sezoniškai pagal metų laikus. Stebime vilkus, lūšis, elnius, šernus, barsukus, stirnas. Kameromis iš dalies vykdome ir žvėrių apskaitą, populiacijų pokyčius, – pasakoja S. Bartminas.

Kamerų užfiksuotais vaizdeliais neretai gali gėrėtis Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato feisbuko puslapio sekėjai, o jų išties nemažai – 35 tūkstančiai.

Vaizdelius lydi ir įtraukiantys, šmaikštūs tekstai. Antai prie filmuko apie vilkus rašoma: „Rezervato pramogų arena, kuriai verta suteikti gamtos paveldo objekto statusą. Tikrai verta buvo į ją sugrįžti. Šio ryto pilkučių siautėjimas. Ir pažiūrėkite, kokia meilė ir priežiūra senam gulinčiam vilkui. Gero ir linksmo žiūrėjimo“.

Smagu skaityti ir prie kito vaizdelio surašytą tekstą: „Vakarykštis rytas. Pilkučiai grįžta namolio ilsėtis į pelkynus. Atrodo, kad vilkai jau keičia savo žieminius apdarus į vasarinius. Tad kurį laiką bus nefotogeniški, tarsi apsipešioję. Jau matosi, kad mūsų Akela sensta – lipant į kalniuką užpakalinė koja truputį raišuoja. Jam jau turbūt devyneri ar dešimt metų. Tai jau tikrai senolis, bet juo rūpinsis visa šeima, kai pats negalės dalyvauti medžioklėse. Žinoma, prie grobio pirmas jau nebus prileidžiamas, bet vis tiek... na, o kai judės labai sunkiai. maistą jam atneš jo vaikai. Vilkų šeimos ligotų senolių ar sužeistų šeimos narių neapleidžia ir jų neišvaro. Na, o kol kas Akela dar juda kruta.“

Ir dar vienas įrašas prie vaizdelio apie vilkus: „Be cenzūros ir jokio montažo. Iš karto pasakome, kad šiame siužete šokiruojančių vaizdų nėra ir reikėtų žiūrėti iki galo. Šiuo filmuku norėtume įspėti miško lankytojus, besivedžiojančius šunis be pavadėlio, kuo gali baigtis palaido šuns pasilakstymai miške. Tai miško giluma ir, pagal pilkučio dairymąsi, jis ne vienas. Kuo baigėsi ši istorija rezervate, galima tik nuspėti. Vilkai nepakenčia jų teritorijoje besibastančių šunų ir su jais tikrai nesibičiuliaus. Todėl atsakingai elkimės su savo augintiniais.“

Apie rezervatą

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas įsteigtas 1991 m. siekiant išsaugoti gamtiniu požiūriu ypač vertingą natūralią Viešvilės upės baseino ekosistemą su Artosios, Gličio pelkynais ir juos supančiais Karšuvos girios miškais. Jo plotas – 3218 ha.

Rezervatas įtrauktas į Ramsaro konvencijos tarptautinės svarbos šlapynių sąrašą. Jis taip pat tapo europinės svarbos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalimi.

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas vienintelis skirtas natūralaus upelio slėniui, pelkėtoms žaismingojo upelio ištakoms išsaugoti. Slėnis – itin šaltiniuotas ir miškingas, juosiamas žemyninių kopų masyvo. Itin ryški Viešvilės slėnio pralauža pro aukščiausią kopagūbrį. Žinomos retų samanų ir kerpių radavietės, kai kurios jų Lietuvoje aptinkamos tik šiame rezervate. Čia yra daugybė kitų gyvosios gamtos retenybių.

Nuotrauka
viesvile

Griežčiausią apsaugos statusą turinti teritorija 

„Nedaug mūsų šalyje išliko vietų su laukine, civilizacijos beveik nepaliesta gamta. Kone visi didieji pelkynai nusausinti, daugelyje kasamos durpės. Vargiai berasime ir didesnių upelių, kurie tekėtų vien tik miškinga ar pelkėta teritorija ir jų aukštupiai būtų nekanalizuoti. Kirvio neliestų miškų iš viso seniai nelikę. Stambioji gyvūnija gerokai nuskurdusi. Seniai nebėra taurų, tarpanų, lokių, kilniųjų erelių. Nykstančių rūšių sąrašas kaskart ilgėja“, – rašoma rezervato puslapyje internete.

Rezervatas – griežčiausią apsaugos statusą turinti teritorija. Čia uždrausta bet kokia žmogaus ūkinė veikla. Tuo siekiama sudaryti sąlygas gamtai tvarkytis pačiai, kaip priešistoriniais laikais. Yra daugybė augalų, gyvūnų ir grybų rūšių, kurių išlikimui būtinas neliečiamas, trūnijančios medienos pilnas miškas ar paprasčiausia ramybė. Rezervatas tarnauja estetiniams, ekologinės pusiausvyros palaikymo ir praktiniams poreikiams. Daugelio galbūt nykstančių organizmų savybės iki šiol mokslo dar neatskleistos ir tebelaukia progos pasitarnauti mūsų poreikiams.

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas – jauniausias iš šiuo metu esančių keturių rezervatų Lietuvoje. Šiaurinė ir didžioji jo dalis yra Tauragės rajono pietiniame pakraštyje. Pietinė dalis siaura juosta įsiterpia į Jurbarko rajoną link Viešvilės miestelio.  Rezervato paskirtis – išsaugoti natūralią Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančiais Karšuvos girios miškais ekosistemą Karšuvos žemumoje, tik jai būdingą ir retą augaliją bei gyvūniją, ypač – margųjų upėtakių nerštavietes Viešvilės upėje.

Nuotrauka
viesvile

Biologinė įvairovė

Rezervate užregistruota 1110 grybų, 1004 augalų, 3 560 gyvūnų rūšys. Gausiausią grupę sudaro bestuburiai (~3 350 rūšių). Rezervato upėse ir ežerokšniuose aptikta 11 žuvų rūšių, 12 roplių ir varliagyvių rūšių. Raistuose nemažai išlikusių retųjų ir nykstančių augalų, kurių dauguma aptinkami atvirose ir pusiau atvirose tarpinio tipo pelkėse: pelkinė uolaskėlė, dvilapis purvuolis, nariuotoji ilgalūpė. Raistų pakraščiais, brandžiuose juodalksnių ir eglių medynuose prieglobstį randa daugelis nykstančių grybų, kerpių ir samanų rūšių, dauguma jų retos visoje Europoje ir pirmą kartą aptiktos Lietuvoje būtent šiame rezervate. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos 50 augalų ir 29 grybų rūšys. Reikšmingas šalies mastu populiacijas rezervate sudaro liekninis beržas, raistinė viksva, aukštoji gegūnė, širdinė dviguonė, statusis atgiris.

Šioje saugomoje teritorijoje gyvena retosios sengirėms būdingos vabalų rūšys: Šneiderio kirmvabalis, šiaurinis elniavabalis, aštuoniataškis auksavabalis. Drėgnuose apypelkiuose skraido retos drugių rūšys: didysis auksinukas ir kraujalakinis melsvys. Rezervate aptinkamos 23 bestuburių rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Viešvilės upelyje veisiasi margieji upėtakiai, mažosios nėgės, gausu paprastųjų kūjagalvių, aptinkama vijūnų. Pastačius žuvitakius sugrįžo šlakiai.

Rezervate nuolat gyvena ar yra pastebėtos 148 paukščių ir 42 žinduolių rūšys, iš kurių atitinkamai 29 ir 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Miškuose aptinkami baikštieji uoksiniai (pilkoji meleta, baltnugaris genys) ir plėšrieji (erelis rėksnys, lututė, balinė pelėda, pelėsakalis, erelis žuvininkas) paukščiai. Pelkėse gana daug gervių, tetervinų, nuolat peri dirviniai sėjikai, o rudenį ir pavasarį žuvinguose pelkių ežeruose apsistoja būriai migruojančių paukščių.

Rezervate siekiama atkurti kurtinio populiaciją. Karšuvos girioje šie paukščiai išnyko penktajame praeito amžiaus dešimtmetyje. Pačiame girios branduolyje įsteigtas Viešvilės rezervatas, užimantis 7,5 % Karšuvos girios ploto, yra garantuota ramybės oaze nuo ūkinės veiklos, o visoje girioje ir rezervate apstu kurtiniams tinkamų buveinių. Šalia Viešvilės valstybinio rezervato direkcijos pastatytas kurtinių veislyno pastatas ir voljerai. Iš Lenkijos veislyno 2009 m. atvežti pirmieji paukščiai. Šį įvykį reikėtų laikyti Viešvilės kurtinių veislyno veiklos pradžia. 2010 m. išperėta pirmoji jauniklių vada. 2010–2016 m. laikotarpiu išauginti 43 paukščiai, iš jų 34 paleisti į gamtą. Kurtiniai ne kartą stebėti Karšuvos girioje, o 2016 m. nustatytas pirmas sėkmingo kurtinio perėjimo gamtoje faktas.

Gūdžiuose papelkių miškuose slapstosi stambieji plėšrūnai – vilkai ir lūšys, Viešvilės upelyje nemažai bebrų suręstų užtvankų, gyvena ūdros.

Rezervato teritorijoje yra pora kultūros paveldo objektų. Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos sutarties atkarpa ir Lietuvos partizanų žuvimo vieta, įamžinta paminkliniu ženklu.

 

Nuotrauka
batutai
Įkelta:
2024-05-20
Ko gero nei viena miesto šventė neapsieina be pripučiamų batutų miesto centre. Daugiau ar mažiau jų atsirasdavo kasmet. Tiesa, savaitei kitai jie kartais „išdygdavo“ tai kokios mokyklos stadione, tai Pilies aikštėje, tai parke. Tačiau prieš kokius porą trejetą metų tie, kas turi mažus vaikus, pastebėjo, kad pasiūla pasikeitė – staiga atsirado ne pavieniai atrakcionai, o masyvūs pripučiami atrakcionai, kuriuose gali linksmintis ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Taip taip, nesuklydote - ir suaugusieji. Ir priklauso šitas didžiausias Rytų Europoje įrenginys – tauragiškiams. O, jei tiksliau, šalia Tauragės prisiglaudusiam ir apjungiančiam keletą pramoginių veiklų prekės ženklui „Išsitaškom“.
Nuotrauka
geles
Įkelta:
2024-02-25
Vešlios, žiedais apsipylusios gėlės balkone – malonumas ir savoms akims, ir viso namo puošmena. Vasario ir kovo mėnesiai jau yra metas imtis ne tik daržovių, prieskoninių žolelių sėjos, bet ir pasirūpinti, kad atšilus orams balkoną ar terasą papuoštų žydinčios gėlės. Kad daržininkai ir gėlininkai jau bruzda, rodo ir vasarį staigiai pradėję kilti įvairių sėklų pardavimai, pastebi Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
Nuotrauka
eurovizija
Įkelta:
2024-02-17
Artėjant Lietuvos nacionalinės „Eurovizijos" atrankos finalui, pretendentus atstovauti mūsų šaliai atidžiai seka ne tik gerbėjai Lietuvoje, bet ir apie didįjį dainų konkursą rašantys užsienio žurnalistai. Konkurso naujienų ir apžvalgų portalo Eurodiena.lt komanda tradiciškai susisiekė su aštuoniais skirtingų šalių portalų atstovais ir paprašė įvertinti šių metų Lietuvos finalininkų dainas. Dauguma jų sutarė, kad labiausiai pagauli buvo ir didžiausius šansus išplėšti gerą rezultatą turi viena šeštadienį skambėsianti daina.
Nuotrauka
atostogos
Įkelta:
2024-02-06
Šeimą suartina bendros kelionės, kai atitrūkstama nuo kasdienės rutinos ir rūpesčių. Atostogų metu galima kokybiškai praleisti laiką visiems kartu, pasimėgauti vienas kito draugija, kurti neužmirštamus prisiminimus. Kelionių organizatorių ir psichologų teigimu, tokios išvykos – nepamainoma investicija į gerus tarpusavio santykius.
Nuotrauka
TELEFONAS
Įkelta:
2024-02-05
Prastą ryšio kokybę gali lemti visai ne ryšio tinklas, bet ir netinkamai nustatyti išmaniojo telefono parametrai ar įrenginio amžius. Daugelis žmonių net neįtaria, kad išmaniuosiuose telefonuose rankiniu būdu įjungus 4G arba 5G ryšį, ženkliai pagerės ryšio kokybė. Ekspertas ramina, jog gerą ryšio gavimą galima pasiekti vos keliais paprastais žingsniais, atsižvelgiant į turimo įrenginio parametrus.
Nuotrauka
zagareliai
Įkelta:
2024-02-05
Užgavėnės – paskutinė vadinamojo žiemos mėsėdžio (mėsiedo, laiko nuo Kalėdų) diena. Nuo seno tikėta, kad per Užgavėnes riebiai ir sočiai prisivalgęs būsi stiprus visus metus. Tradiciškai tuo metu buvo gaminami kuo riebesni patiekalai – tiek saldumynai, tiek riebūs mėsos patiekalai. Lietuvoje ypač populiarūs buvo blynai (dažniausiai miltiniai), Žemaitijoje – šiupinys, rūgštūs mieliniai blynai. Kaimyninėje Lenkijoje buvo smaguriaujama vadinamomis pončkomis, pampuškomis ir kropeliais. Dar vienas puikus Užgavėnių gardėsis – žagarėliai. 
Nuotrauka
adventur
Įkelta:
2024-01-29
Tarptautinės turizmo parodos „Adventur 2024“ atidarymo ceremonijos metu Vilniuje paskelbti „Turizmo sėkmingiausieji 2023“. „Turizmo oskarais“ vadinami apdovanojimai įteikti dešimčiai ryškiausių turizmo projektų, ambasadorių, inovacijų, vietovių, paslaugų teikėjų. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, nacionalinė turizmo skatinimo agentūra, taip pagerbė turizmo bendruomenę už nuveiktus darbus ir pasiektus proveržius.
Nuotrauka
spektaklis
Įkelta:
2024-01-18
Naujas edukacinis spektaklis vaikams „Didžioji teleportacija: gaudynės Marse“ jau 2024-iųjų sausio mėnesį pakvies mažuosius žiūrovus geriau pažinti mus supančią visatą ir dangaus kūnus. Šou vaikams atvyksta į Tauragės kultūros centrą jau kitą savaitę – Sausio 27 dieną.
Nuotrauka
kuras
Įkelta:
2023-12-21
Taupus vairavimas naudingas ne tik jūsų piniginei, bet ir aplinkai. Šiais laikais, kai degalų kainos auga ir didėja aplinkosauginis sąmoningumas, verta išmokti vairuoti efektyviau. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip pradedantieji vairuotojai gali perimti ekonomiško vairavimo įpročius, ir aptariamos teigiamos tokios praktikos pasekmės.
Nuotrauka
ispejimas
Ekrano kopija
Įkelta:
2023-11-22
Popiet į mobiliuosius telefonus pradėjo plūsti perspėjimai apie prognozuojamas sudėtingas orų sąlygas. Ketvirtadieniui orų prognozės rodo smarkų vėją, kritulius, plikledį.
Nuotrauka
auto
Įkelta:
2023-10-30
Artėjant šaltiems žiemos vakarams labai svarbu užtikrinti, kad jūsų automobilis būtų pasirengęs įveikti su šiuo metų laiku kylančius iššūkius. Nuo apledėjusių kelių iki žvarbių rytų - pasiruošimas gali būti labai svarbus, kad būtumėte saugūs kelyje ir jūsų transporto priemonė veiktų sklandžiai. Toliau pateiksime keletą svarbiausių patarimų, kaip paruošti automobilį žiemai.
Nuotrauka
Įkelta:
2023-10-25
Telšių, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia drėgnos, Lietuvos dalyje daugiausia sausos, tik vietomis yra drėgnų kelių ruožų. Kaip informuoja eismoinfo.lt, šalyje be kritulių. Oro temperatūra nuo 4 iki 8 laipsnių šilumos.
Nuotrauka
darželis
L.-d. „Ąžuoliukas“ nuotrauka
Įkelta:
2023-10-21
Nuvilnijo, nušurmuliavo ir nuklegėjo, lydima linksmo vaikų juoko ir susižavėjimo bei tėvelių aktyvaus dalyvavimo ir įsitraukimo gerumo akcija „Gera dalintis“. Tai jau antroji lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ organizuota gerumo iniciatyva, kurioje dalyvauti šeimas pakvietė įstaigos direktorė Viktorija, Šeimos klubas ir socialinė pedagogė metodininkė Edita. 
Nuotrauka
orams gamta.jpg
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-19
Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis yra šlapių kelių ruožų, pranešama puslapyje eismoinfo.lt
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-10-08
Spalis – tai mėnuo, kai stalai lūžta nuo sezoninių vaisių ir daržovių, praturtinančių kasdienį racioną intensyviais bei maloniais skoniais. Žinant, kokių gėrybių derlius šį mėnesį yra pačiame įkarštyje, galima mėgautis didžiausia jų nauda organizmui. Ir ne tik – Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, atkreipia dėmesį, kad sezoninės daržovės yra garantuotas būdas sumažinti savo išlaidas. 
Nuotrauka
vegetarai
Įkelta:
2023-10-01
Lietuvių suvartojamas mėsos kiekis kiekvienais metais auga ir šiuo metu yra tris kartus didesnis negu rekomenduojamas Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO). Tai atitinka pasaulyje pastebimą tendenciją, kuri rodo augantį ekonomiškai stiprėjančių šalių gyvūninių produktų suvartojimą. Tuo pačiu metu šalyje vis garsiau girdimas ir augalinės mitybos entuziastų balsas, raginantis mažinti mėsos suvartojimą, o lentynos bei viešojo maitinimo įstaigų meniu pildosi veganiškomis mėsos ar pieno produktų ir patiekalų alternatyvomis. Spalio 1-ąją minima pasaulinė vegetarų diena – proga pasidomėti, kokia yra mėsos vartojimo žala ir kaip kiekvienas gali ją sušvelninti.
Nuotrauka
evo
„EVO renginiai“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-09-30
Tauragėje galime pasidžiaugti versliais žmonėmis ir tuo, kad jų tik daugėja. Dar liepos mėnesį subrandinusios mintį tauragiškės Agnė Šeputienė ir Evelina Preimonienė ėmėsi veiklos. Mažylius auginančios moterys rado laiko savo svajonių veiklai – organizuoti bei koordinuoti šventes. Praėjusį sekmadienį jos jau kvietė tauragiškes moteris į pirmąjį, tačiau tikrai ne paskutinį savo renginį „Tos vietinės“.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-09-03
Nors dalis „pasikausčiusių“ grybautojų vis dar drąsiai orientuojasi pagal medžių žieves bei saulės poziciją danguje, retas į mišką išeina be telefono. Jei bent kelis kartus teko ieškoti grybų, diskusija „telefonas miške – pražudys ar išgelbės?“ turėtų būti girdėta. Visgi, yra kelios pagrindinės taisyklės, galinčios padėti nepasiklysti tarp medžių bei išvengti senovinių ženklinimo būdų, o pasiklydus miške – kaip elgtis, kad būtų lengviau jus rasti.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-09-03
Moliūgai Lietuvoje jau taip išpopuliarėję, kad siejami toli gražu ne tik su Helovinu. Vos pasirodęs jų derlius dar vasaros pabaigoje drąsiai skinasi kelią į naminius troškinius, blynus, garnyrus, karius ir net desertus. Būdų juos panaudoti – aibė, kaip ir jų rūšių. Kaip nepasimesti jau pasirodžiusioje jų gausybėje ir ką iš jų ruošti, pataria prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.
Nuotrauka
treniruokliai
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-31
Birželio 29-ąją Tauragės miesto maudyklos paplūdimyje, Kranto gatvėje, pastatyti 4 profesionalūs lauko treniruokliai. Tai kiek kitokie nei tauragiškiams jau įprasti viešosiose miesto erdvėse įrengti treniruokliai. Jie tokie pat efektyvūs kaip ir stovintys profesionaliuose sporto klubuose, jų svoriai reguliuojami. Treniruokliai skirti pečių, krūtinės, nugaros, rankų ir kojų raumenims lavinti.