Į Dainų šventę - daugiau nei 500 tauragiškių
Įkelta:
2024-03-14
Nuotrauka
dainų
Nuotraukos autorius:
Tauragės kultūros centro nuotraukos
,
Nuotrauka
dainų
,
Nuotrauka
dainų
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d
,
Nuotrauka
d

Kaip abiturientai nuo šimtadienio su džiaugsmu ir nerimu pradeda skaičiuoti dienas iki egzaminų, taip ir kultūros atstovai, saviveiklininkai po apžiūrų pradeda laiko atskaitą iki dainų šventės. Šiemet ji – neeilinė. Lietuvos Dainų šventė minės 100 jubiliejų. Net ir kelis dešimtmečius dalyvaujantys Dainų šventėse, jaudinasi, tikėdamiesi, kad būtent jų kolektyvas paklius į jubiliejinę šventę.

Ir tokių Tauragės rajono dalyvių, jau beveik garantuotų, kad pasirodys šventėje yra daugiau nei penki šimtai. Kodėl garantuotų? Na, apžiūros jau beveik visos įvyko. Tad tarpiniai rezultatai jau žinomi, beliko sulaukti tik galutinių. Pasak Tauragės kultūros centro direktoriaus Virginijaus Bartušio, tam tikri rezultatai jau buvo aiškūs iškart atrankose.

– Jei komisijos nariai sako, kad, tarkim, tą šokėjų porą, reikia pastatyti šokti visų kolektyvų priešakyje arba mūsų dainininkai stovės prie pagrindinių mikrofonų šventės metu, klausimų dėl apžiūros rezultatų nebekyla, - atviravo V. Bartušis. – Yra ir kolektyvų, kurie jau turi kategorijas. Pastarieji, jei taip galima sakyti, galėtų ir be atrankų dalyvauti. Tačiau jie ruošiasi ir dalyvauja apžiūrose.

– Be abejo, buvo ir pastabų, kai kuriems kolektyvams dar reikia kažką pataisyti, - sakė Tauragės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus Vyriausioji specialistė Dainų šventės koordinatorė Danutė Naujokienė. – Nors žinant, kad daugeliui kolektyvų pasiruošimas ir dalyvavimas Dainų šventėje yra kelių metų darbo rezultatų įvertinimas, tos pastabos jau nėra esminės, o tik smulkių detalių tobulinimas.

Nuotrauka
dainų

Smalsu, kokie gi kolektyvai dalyvavo apžiūrose, kurių buvo net keletas. Ir prasidėjo jos dar sausio mėnesį.

Sausio 20 d. Tauragės kultūros centre vyko folkloro ansamblių, besiruošiančių dalyvauti Lietuvos dainų šventės Folkloro dienos programoje „Rasi rasoj rasi“, apžiūra. Regioną atitinkančiais tautiniais apdarais pasipuošę ansamblių dalyviai dainuodami, muzikuodami, šokdami, tarmiškai pasakodami, atskleidė išskirtinį folkloro lobyną.

Programas apžiūroje pristatė Tauragės kultūros centro folkloro ansamblis „Radasta“ (vad. Lijana Kiltinavičienė), Pagramančio skyriaus folkloro ansamblis „Lylava“ (vad. Ernesta Giačienė), Skaudvilės skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ (vad. Rasa Bartkuvienė), Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis „Verdainė“ (vad. Regina Jokubaitytė). Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro folkloro ansamblis „Saulėkalnis“ (vad. J. Kažukauskienė) savo programą filmavo ir nusiuntė komisijai vėliau. 

Nuotrauka
dainų

Programas vertino Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja Jūratė Šemetaitė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro instrumentinio folkloro specialistas Arūnas Lunys ir Tauragės rajono savivaldybės vyr. specialistė Danutė Naujokienė.

– Apžiūroje labai gražiai pasirodė skaudviliškiai, - teigė V. Bartušis. – „Inkstiliuks“ pasirodė kartu su vaikų bandoninkų ansambliu, tad būnant Vilniuje pasitarime buvo pasiūlyta tą vieną didelį suburtą kolektyvą padalinti į šokėjus ir bandonininkus ir atskirai paruošti programas. Jie kartu pateko į Dainų šventę, bet yra galimybė iškirtinai pristatyti bandonijas, kurios yra būtent mūsų krašto nematerialaus paveldo objektas. Noriu pasidžiaugti Violeta Girdžiuviene, kuri sugrįžo vadovauti „Jūrupės“ ansambliui, kuris apžiūroje nedalyvavo. Tačiau, dalyvaudami pasitarime  Lietuvos nacionaliniame kultūros centre, išgirdome šventės organizatorių pageidavimą „Jūrupės“ kolektyvą matyti Dainų šventėje, nes šį kolektyvą organizatoriai prisimena iš praėjusios Dainų šventės. Todėl esame įpareigoti į Nacionalinį kultūros centrą nusiųsti nufilmuotas šio ir „išskleisto“ skaudviliškių „Inkstiliuko“ paruoštas programas. Tad dalyvių skaičius bus dar didesnis.

Vasario10-ąją Tauragės kultūros centre vyko Lietuvos Dainų šventės Šokių dienos „Amžių tiltais“ liaudiškų šokių grupių apžiūra. Apžiūroje dalyvavo: Tauragės kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Spietlius“, Tauragės kultūros centro kolektyvas „Vėjava“ (vadovas Giedrius Paulauskas), Tauragės „Šaltinio" progimnazijos jaunių šokių kolektyvas „Šaltinis“, Tauragės „Šaltinio" progimnazijos šokių grupė „Bitelės“ (vadovė Alma Rumšienė). 

Nuotrauka
dainų

Programas vertino Dainų šventės šokių dienos „Amžių tiltais“ meno vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas, prof. Vidmantas Mačiulskis, Šokių dienos „Amžių tiltais“ baletmeisterė, Mažeikių choreografijos mokyklos mokytoja ekspertė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ vadovė Olga Gross, Šokių dienos „Amžių tiltais“ baletmeisterė Kristina Nainienė, Šokių dienos „Amžių tiltais“ baletmeisterė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių ansamblio „Vingis“, liaudiškos muzikos ir šokių ansamblio „Vilnis“ ir Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos tautinių šokių studijos „Lazdynėlis“ meno vadovė Rimutė Zaleckaitė bei Šokių kolektyvų Dainų šventei atrankų 2-ojo maršruto vadovė, choreografijos kolektyvų konsultantė Gražina Kasparavičiūtė.

– Visi keturi tauragiškių kolektyvai buvo labai pagirti ir yra didelė tikimybė, kad visi dalyvaus Dainų šventėje, - džiaugėsi Virginijus Bartušis. – Noriu labai paminėti, kad šioje apžiūroje dalyvavo ne tik komisija ir šokėjai – salė buvo pilnutėlė. Susirinko tėveliai, seneliai, draugai. Buvo neįtikėtina palaikymo komanda. Tai buvo pilnavertis koncertas, nors mes jo ir neorganizavome. Tai iš tiesų buvo įvykis. Geros emocijos užgožė viską. Net komisija buvo susižavėjusi, netikėjo, kad dalyvauja eilinėje apžiūroje, o ne koncerte.

Nuotrauka
dainų

Vasario 11-ąją Lietuvos nacionalinis kultūros centras organizavo chorų peržiūrą ir atranką į Lietuvos dainų šventės Dainų dieną. Atrankoje dalyvavo Tauragės kultūros centro Vyrų choras ,Mintauja“ (vadovas Andrius Žilius) ir choras ,,Con Anima“ (vadovas Augustas Kvedaravičius). Dainų šventės Dainos dieną vertino chorų ir vokalinių ansamblių atrankos komisija, kuriai pirmininkavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro chorų specialistas Tomas Kreimeris.

Abu chorai atranką praėjo ir dalyvaus vasarą vyksiančiame šimtmečio renginyje.

– Noriu paminėti, kad komisija labai pasidžiaugė jungtiniu tauragiškių „Con Anima“ ir vilniečių „Dorado“ choru, nes pastaruoju metu dažnai kalbama, kad kolektyvai turi jungtis, - akcentavo V. Bartušis. – Ir po apžiūrų tapo aišku, kad šis jungtinis kolektyvas stovės prie pagrindinių šventės mikrofonų, todėl yra įpareigoti visus trisdešimt du šventėje skambėsiančius programos kūrinius dainuoti mintinai, nes visą laiką matysis ekranuose.

Anot V. Bartušio reikia pasidžiaugti, kad „Mintaujai“ pradėjo vadovauti į Tauragę grįžęs Andrius Žilius, kažkada pats dainavęs Z. Komskio vadovaujamame chore „Opus“. „Mintaujos“ choro vyrai labai patenkinti, kad turi naują vadovą ir nuo spalio mėnesio intensyviai ruošė Dainų šventės repertuarą. Choras sulaukė  komisijos pastabų, todėl „Mintaujos“ kolektyvas iki balandžio pradžios turės išmokti daugiau kūrinių bei juos nufilmavus, išsiųsti komisijos nariams.

Nuotrauka
dainų

– Naudodamasis proga, noriu pakviesti tauragiškius ateiti į mūsų chorus, - kalbėjo Tauragės KC direktorius. – Chorų vadovai turi ir ambicijų, ir planų, numatoma įdomių pasirodymų ir gastrolių.

Vasario 24-ąją Tauragės kultūros centro Dainų ir šokių ansamblis ,,Jūra“' (choro vadovė Edita Bartkienė, choreografė Vilija Krūgelienė, kapelos vadovas Laurynas Antanaitis), merginų šokių grupė (vadovė Vilija Krūgelienė), Tauragės meno mokyklos jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Jūrelė“ (vadovė Vilija Krūgelienė) ir „Šaltinio“ progimnazijos skudučių ansamblis (vadovas Kazys Bivainis) bei Tauragės meno mokyklos orkestro šokėjos dalyvavo atrankoje. Visi išvardinti kolektyvai praėjo atranką ir liepos 3 dieną koncertuos Ansamblių vakare ,,Gyvybės medis“, Kalnų parke. Kolektyvus apžiūroje vertino Ansamblių vakaro vyriausia režisierė Leokadija Dabužinskaitė, kompozitorius ir ansamblio „Lietuva“ meno vadovas Giedrius Svilainis, Lietuvos nacionalinio kultūros centro mėgėjų meno skyriaus vedėja ir Vytauto Didžiojo universiteto dainių ir šokių ansamblio „Šviesa“ vadovė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, Šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ meno vadovė ir choreografė Roberta Macelienė.

– Esu labai dėkingas „Šaltinio“ progimnazijos skudučių ansamblio vadovui Kaziui Bivainiui už tradicijų puoselėjimą. Jo pastangų dėka mes turime vienintelį skudutininkų kolektyvą Tauragėje, nuolat dalyvaujantį dainų šventėse, - konstatavo V. Bartušis. – Komisija buvo sužavėta Tauragės meno mokyklos jaunučių tautinių šokių kolektyvu „Jūrelė“ (vadovė Vilija Krūgelienė). Nenoriu įvardinti pavardėmis, bet komisijos narių nuomone, vieną šio kolektyvo porą reikėtų pastatyti šokti visų kolektyvų priekyje – tokia užkrečianti šios poros energetika buvo šokių metu. Buvo gražu žiūrėti ir į  merginų šokių grupės pasirodymą. Apžiūros komisijoje dirbęs ansamblio „Lietuva“ meno vadovas Giedrius Svilainis, stebėjosi atsinaujinusiu „Jūros“ ansambliu – tiek jaunų ir naujų veidų kolektyve. Visos komisijos nuomone „Jūros“ ansamblis jau yra pakilęs į aukštesnę kategoriją.

Nuotrauka
dainų

Praėjusią savaitę Danutė Naujokienė ir Virginijus Bartušis dalyvavo pasitarime Vilniuje, kur buvo sulaukta pagyrimų Tauragės orkestrams. Du tauragiškių orkestrai – Tauragės meno mokyklos orkestras „Tauras“ (vadovas Tadas Geštautas) ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Kazys Bivainis), sudarė jungtinį kolektyvą ir, tikrai aišku, kad  dalyvaus Dainų šventės pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerte „Vario audra“.

Danutės Naujokienės manymu, būtina paminėti, kad su Meno mokyklos orkestru dalyvaus ir orkestro šokėjų grupė, vadovaujama Evelinos Krūgelytės.

Artimiausiu metu bus filmuojami teatrų kolektyvai, kurie dalyvaus Dainų šventės renginiuose. Tauragę atstovauti ruošiasi kultūros centro liaudies teatras (vadovė Genovaitė Urmonaitė), Skaudvilės kultūros namų mėgėjų teatras „Atodanga“ (vadovė Zita Jurevičienė) ir Meno mokyklos „Pilies teatras“ (vadovė Jolanta Kazlauskienė).

Nuotrauka
dainų

Pasak Danutės Naujokienės, Dainų šventėje pasirodys ir du mūsų rajono kanklininkų kolektyvai: Tauragės meno mokyklos (vadovė Laimutė Rudminienė) ir Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro tradicinių kanklių ansamblis (vadovė Jolanta Kažukauskienė).

Kadangi Dainų šventė šiemet išskirtinė, išskirtinis ir pasiruošimas šventei. Šventė turėtų paliesti ne tik jos dalyvius, bet ir tuos, kurie ja džiaugsis, galbūt, prie televizijos ekranų.

Gruodžio 15 dieną prasidėjo Dainų šventės nacionalinis žygis per Lietuvą, skirtas šventės šimtmečiui. Žygiui režisuoti buvo išrinkti trys režisieriai. Viena jų – Tauragės kultūros centro vyriausia režisierė Algima Juščiuvienė. Jai ir kliuvo pirmoji, sunkiausia žygio dalis.  Žygis prasidėjo Kretingoje, Žiemos sode. Dar viena Žygio dalis vyko Marijampolėje, kurią taip pat režisavo Algima. A. Juščiuvienė režisuos ir Žygio uždarymą, kuris vyks Tauragėje balandžio 20 dieną, kai visoje Lietuvoje vyks akcija „Pasodinkim 100 girių“. Tai bus nacionalinė miškasodžio diena. Kiekviena savivaldybė sodins po vieną ar kelias būsimas girias. Tauragėje bus sodinamos dvi girios. Viena – šalia Lomių, kita – sužaliuos šalia Oko miško. Tą pačią dieną inicijuojama akcija „Kad Tauragė čiulbėtų“. Tauragiškiai kviečiami gaminti inkilus ir iki balandžio 10 dienos atnešti juos į Kultūros centrą.  Miškasodžio ir Dainų šventės žygio uždarymo metu Pagramančio regioniniame parke, greta Lankytojų centro, prie apžvalgos bokšto, prie upių santakos bus įrengta instaliacija su inkilais bei „dainuojančiu“ Žygio inkilu. Žygis bus užbaigtas kartu su visa Lietuva dainuojant „Kad giria žaliuotų!“. V. Bartušis pasidalijo ir keliais planuojamais Žygio momentais, apie kuriuos dar kol kas nevalia kalbėti. Lai tai būna staigmena tauragiškiams.

Pirmas žingsnis link šimtmečio Dainų šventės žengtas.

Nuotrauka
dziugiena
Įkelta:
2024-05-20
Dvi dienas Pilies kiemelyje, Vaikų literatūros skyriuje ir Viešosios bibliotekos skaitykloje šurmuliavo lėlių teatrų šventė „DŽIUGENA 2024“. Šis festivalis tauragiškius džiugina jau 5 metai ir yra virtęs į didelę ir vaikų labai laukiamą šventę. Šiais metais tai lyg vaikiškas, smagus jubiliejus.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-18
Gegužės 18 d. startuoja kasmet Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ rengiamas festivalis KVADRATU. Muziejininkai pristato šių metų festivalio PROGRAMĄ ir temą: kartų polilogas.
Nuotrauka
k
Juozo Petkevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2024-05-15
Kada naktį leidai pilyje? Gegužės 18 d., Muziejų naktį, Tauragėje tokia galimybė bus! Jau šį šeštadienį visa Europa minės Tarptautinę muziejų dieną, o Tauragės krašto muziejus „Santaka“, susivienijęs su festivaliu Tauragė JAZZ, pasiūlys ne tik edukacinę, bet ir muzikinę programą. Vakarą pilyje praturtins ir startuojantis festivalis KVADRATU, muziejaus rengiamas jau šeštus metus.
Nuotrauka
dziazas
Remis Ščerbauskas foto
Įkelta:
2024-04-29
Džiazas... Sakysit, kiek gi galima apie jį? Ne tik galima, bet ir reikia. Kodėl? Na, kaip teigia visagaliai internetiniai šaltiniai, džiazas - tai visuotinė universali laisvės ir geranoriškumo kalba, kuri vienija skirtingų kultūrų, religijų ir tautybių žmones, puoselėja, skatina taiką, tarpusavio supratimą, dialogą ir toleranciją. Ir nepasiginčysi. Ir dar: 2011 metais UNESCO nutarė, kad nuo šiol balandžio 30-oji bus Tarptautine džiazo diena. Jei yra tokia diena, reikia ją švęsti.
Nuotrauka
metų knyga
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2024-04-25
Startuojant Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuojamai nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, jų išvakarėse vyko 11-ąjį kartą vykstančio konkurso „Tauragės metų knyga“ nugalėtojų apdovanojimai.
Nuotrauka
KVMT
Dainiaus Kažukausko nuotrauka
Įkelta:
2024-04-22
Publikai duris atveria Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (KVMT) pastatas, galintis pasigirti viena geriausių akustikų šalyje, romantiškų pavadinimų „Jūros" ir „Marių" salėmis, moderniausiomis technologijomis ir patogumu kiekvienam čia apsilankysiančiam. Teatro kuriamas kokybės ženklas –  amžinasis meno alsavimas, vienijantis istorinių įvykių suformuotą Klaipėdos miesto veidą ir pajūrio kraštovaizdį. Muzikinio teatro veikla – lyg bangavimas, nepaliaujamas amžinybės, kūrybos ir skambesio pojūtis!
Nuotrauka
dainų
Tauragės kultūros centro nuotraukos
Įkelta:
2024-04-19
Dar 2023-iųjų gruodį prasidėjęs Dainų šventės žygis per Lietuvą aplankė dešimt savivaldybių – Kretingą, Vievį, Pasvalį, Lazdijus, Jonavą, Marijampolę, Anykščius, Nemenčinę, Mažeikius ir Plungę.
Nuotrauka
biblioteka
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2024-04-12
Ketvirtadienio vakarą B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje pristatyta 9-oji Evos Tombak knyga „Popietės laikas: mitai ir tiesa apie senėjimą“.
Nuotrauka
salemonas
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos
Įkelta:
2024-04-10
Antradienio  vakarą Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje rinkosi tauragiškiai, kurie nekantravo susitikti su Lietuvoje gerai žinomu rašytoju, aplinkosaugininku, fotografu, gamtininku, radijo laidų vedėju, daugybės premijų laureatu, jau beveik 100 knygų autoriumi – Selemonu Paltanavičiumi.
Nuotrauka
proda
Įkelta:
2024-04-03
Balandžio 4 d., ketvirtadienį, 17 val. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ Fotografijos galerijoje, atidaroma vilniečio fotografo Levo Žiriakovo analoginės fotografijos paroda „Kūrėjai“. Ekspozicijoje – Lietuvos ir užsienio menininkų portretai, užfiksuoti 1994–2023 metais. Paroda veiks iki 05.24 d. Organizatorius – Tauragės krašto muziejus „Santaka“.
Nuotrauka
pijus
Įkelta:
2024-03-29
Ketvirtadienį į Tauragės Viešąją biblioteką skubėjo repo mylėtojai. Čia lankėsi Pijus Opera – jaunosios kartos repo atlikėjas, vienas žymiausių repo improvizacijos puoselėtojų Lietuvoje. Atlikėjas, kuris drąsiai maišo poeziją su naujovišku skambesiu, daug dėmesio skiria žodžiui, bet nemažiau ir geram vakarėliui. Pradėjęs nuo repo kovų, per trumpą laiką užaugo iki įsirašymo į Lietuvos rekordų knygą. 2023 metais jis pateko į Lietuvos istoriją
Nuotrauka
6okiai
Įkelta:
2024-03-29
Kovo 28 dieną, po metų pertraukos, į „Šaltinio“ progimnaziją sugužėjo būrys šokėjų, puoselėjančių tradicinius šokius. Varžytis pradedančiųjų – t.y. nedidelę patirtį - šokėjų grupėje panoro net 52 poros iš Tauragės rajono mokyklų. Jaunieji atlikėjai pašoko net keturis tradicinius šokius: „Vėdars“, „Tancius“, „Lelinderis“ ir „Drėbinikė“.
Nuotrauka
biblioteka
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2024-03-22
B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko degustacija „Elzaso skonis ir kvapas“. Oceane Pierrotte šį kartą papasakojo apie Elzaso regiono vynus, jų ypatybes, skonius ir kvapus.
Nuotrauka
nuziejus
Fotografijų autorius Mindaugas Černeckas
Įkelta:
2024-03-15
Visoje Lietuvoje siekiama išsaugoti, įprasminti Sąjūdžio ir sąjūdiečių atmintį. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ jau keletą metų šiai temai skiria ypatingą dėmesį. 2021 metais Tremties ir rezistencijos muziejuje buvo įkurtas Sąjūdžio kambarys, pernai, minint LPS 35-etį, sukūrė dokumentinį filmą „Sąjūdis tauragiškių prisiminimuose“. Siekdami tiek filmą, tiek  informaciją apie Tauragės sąjūdį pristatyti patraukliau, įdomiau, lankytojams buvo pristatytas ir interaktyvus stendas. Tačiau, tauragiškių sąjūdiečių džiaugsmą, nuolat temdė vienintelis klausimas – „O kur mūsų archyvas, kur mūsų posėdžių protokolai?“ Ir jie atsirado!
Nuotrauka
vaikai
Įkelta:
2024-02-29
Vasario 28 dieną Viešojoje bibliotekoje lankėsi vaikų rašytoja, žurnalistė Evelina Daciūtė. Į susitikimą su knygų autore atskubėjo per septyniasdešimt mokinių iš Tauragės M. Mažvydo ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazijų.
Nuotrauka
knyga
Įkelta:
2024-02-28
2024 m. kovo 5 d., 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje, J. Janonio g. 9 pristatomos dvi knygos: Tauragės kraštotyros draugijos leidinys „Tauragės krašto dvarų beieškant“ ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos leidinys „Kuršių nerijos nacionalinis parkas“. Šios knygos skirtos mėgstantiems keliauti ir norintiems pažinti gimtąjį kraštą.
Nuotrauka
milžinas
Vaida Leščauskaitė
Įkelta:
2024-02-21
Praėjusį savaitgalį Briuselyje vykusiame tarptautiniame šviesos meno instaliacijų festivalyje „The Bright Festival“ atgijo tauragiškių Raimondo Kavaliausko ir Nerijaus Ališausko skulptūra „Pasakų milžinas“. Europos Sąjungai (ES) šįmet pirmininkaujanti Belgija prie festivalio kvietė prisijungti vietos kūrėjus bei Lietuvos ir kitų ES šalių kultūros partnerius. Pusę milijono lankytojų sulaukusiame festivalyje instaliacija pristatyta minint Lietuvos prisijungimo prie Europos Sąjungos 20-metį.