Istorija kartojasi – kadaise lietuvius trėmusi Rusija dabar laužo ukrainiečių gyvenimus
Įkelta:
2022-11-16
Nuotrauka
mazylis
Nuotraukos autorius:
Autoriaus nuotrauka
Aprašymas

Liudas Mažylis pasakojo, kad jo šeima rėmė tremtį patyrusius žmones

,
Nuotrauka
mazylis
Nuotraukos autorius:
Autoriaus nuotrauka
Aprašymas

Tai vienas laiškų, kurį Ona Sirutienė parašė 1990-aisiais

 

 

Prieš metus apie tremtis kalbėjome kaip apie skaudžią praeitį, tačiau dabar, Rusijai kariaujant prieš Ukrainą, šie įvykiai vėl tapo baugia dabartimi. Tauragėje apsilankęs europarlamentaras Liudas Mažylis prisiminė lietuvius, kurie buvo ištremti į Sibirą, ir teigė, kad Rusija šiuo metu Ukrainoje vykdo tas pačias represijas, kurių ėmėsi okupavusi Lietuvą.

Vadinamojoje Šubertinėje, Tremties ir rezistencijos muziejuje, kuriame kadaise buvo įkurtas KGB kalėjimas, praėjusią savaitę apsilankęs L. Mažylis pristatė laiškų parodą „Skausmo ir nevilties laiškai iš šalčio žemės“. Šiuos skirtingų žmonių parašytus laiškus vienija vienas adresatas – L. Mažylio močiutė Antanina, kuriai pavyko išvengti tremties. Mažylių šeima remdavo tuos, kurie buvo išvežti į Sibirą.

Aptiko karstą

Dalis laiškų liudija tragišką Siručių šeimos likimą.

– Ši šeima, kaip tuo metu darydavo, buvo išskirta, – pasakojimą pradėjo L. Mažylis. – Jonas Sirutis po suėmimo iškart žuvo, Onutė Sirutienė su mažamečiu sūneliu Jonu pateko prie Laptevų jūros. Jonukas, būdamas 2 metų, mirė iš bado. Onutei pavyko išgyventi, dar po kurio laiko ji ryžosi Lenos upe keliauti į Irkutską. Ji visą laiką buvo labai dėkinga mano močiutei už bet kokią paramą. Laiškas, kuris išties mano kartai, badų, vargų nemačiusiai, suvokiamas sunkiai. Jame rašoma: „Po ilgesnio laiko nusipirkau kopūstų“. Tokio dalyko ji ilgą laiką nebuvo mačiusi. Siručių šeimos laiškų nedaug, Onutės laiškai daugiau iš vėlesnio laikotarpio, 1990-ųjų metų. Likimas susiklostė taip, kad prasidėjus Sąjūdžiui visiškai atsitiktinai žmogus iš Charkivo keliavo Lenos žemupiu ir rado vaikelio karstelį, kuris atitirpo iš ledų. Jis pamatė, kad rašmenys ant jo ne kirilica parašyta, o lotyniškais rašmenimis, ir perskaitęs paskambino į Kauno Sąjūdį. Onutė 1990-ųjų laiškuose užsimena apie vaikelį, kuriam tada būtų buvę 50 metų, rašo, kad jo palaikai atgabenami ir perlaidojami Suvalkijoje.

Demonstravo moralinę tvirtybę

L. Mažylio tėvo pusbrolis Juozas Sirutis laiškuose aprašydavo savo kasdienybę. Jis į Rusijos gilumą buvo ištremtas 1941-ųjų birželio 14-osios naktį.

– Lemtingai sutapo, kad jį ištrėmė būtent iš mano senelių namų. Tai buvo pirmieji trėmimai. Nebuvo aišku, nei kas vyksta, nei kas planuojama. Sovietinė valdžia pirmuosius trėmimus suorganizavo tikrai gana slaptai. Tą naktį pasibeldė į duris. Juozas Sirutis ir kitas giminaitis buvo priregistruoti senelių namuose. Jeigu būtų žinoję, kas nutiks, būtų atsakę, kad šiltą naktį turbūt Juozas yra šokiuose, nėra čia jo, – kalbėjo L. Mažylis.

Nors visuomenė buvo pradėjusi suvokti, kad Lietuva okupuojama, vyravo įsitikinimas, kad  paprastų žmonių valdžia tikrai nelies. Deja, klaidingas.

Juozas, pakeltas iš miego, apsirengė ir sovietų pareigūnai jį išvežė kartu su kitais 18 tūkst. žmonių į vadinamąją šalčio žemę – Sibirą.

Nuotrauka
mazylis
Autoriaus nuotrauka

– Pirmas laiškas iš Juozo Siručio atkeliavo po 4 metų, 1945 metais, per visą nacių ir sovietų karo laikotarpį nieko nebuvo žinoma. Aš visada sakau, kad šie laiškai turi didelę prasmę. Lyg ir nieko naujo į vadovėlius, enciklopedijas neįrašysi, bet kasdienybės aprašymas iki Stalino mirties man ir, tikiu, istorijai svarbus. Mes matome, kad ant tų laiškų yra ir cenzūros antspaudai. Vėliau jau jaučiama savicenzūra, nes žmogus negali rašyti visko. Tačiau jis drįsta ir gali rašyti apie buitį, tiesa, nėra viskas labai atvirai pasakoma. Jis rašo optimistiškiau nei iš tiesų yra, tačiau galima suprasti, kas išties vyksta. Pavyzdžiui, užsimena, kad 2 savaites sirgo, tuomet džiaugiasi, kad darbas jau lengvesnis. Tad galima tik įsivaizduoti, koks darbas buvo iki tol, kai reikėjo gabenti medieną. Aprašoma, kad turi 50 gramų duonos, kruopų sriubos. Po to atsiranda atgalinis ryšys. Džiaugiasi viskuo, dėkoja už viską. Matosi, kad mano senelių šeima siųsdavo siuntinius su apmokėtu atsakymu, kad jie nenukeliautų kur nors ne ten. J. Sirutis prašydavo įvairių dalykų, pavyzdžiui, apavo, tabako. Rašė, kad nerūko, bet tabakas lageryje yra universalus dalykas, gali pavaišinti draugą ar viršininką, tada kitaip į tave žiūri. Prašė tinkamo popieriaus tabakui, laiškams, – pasakojo L. Mažylis.

Laiškuose, sakė jis, Mažylių šeima ragindavo pranešti, ar tikrai Juozas gavo vieną ar kitą siuntinį. „Teta, nesijaudinkite“, – atsakydavo pastarasis.

– Čia prasideda tai, kuo aš niekaip negaliu nustoti stebėtis, tai  Sibire atsidūrusių žmonių moralinė tvirtybė. Tai juos turėjo guosti tie, kurie čia gana taikiomis sąlygomis liko, bet iš laiškų matosi, kad tai Juozas guosdavo likusius Lietuvoje, – kalbėjo L. Mažylis.

Laiškuose – elito pavardės

Iš laiškų turinio galima sužinoti, kokie žmonės patyrė tremtį, kaip galėjo klostytis jų likimas.

– Pirmasis laiškas informatyvus jau vien tuo, kad Juozas išvardija visus žmones, kuriuos jam per tuos 4-erius metus pavyko sutikti. Visas Kauno tarpukario elitas. Anksčiau nebuvo žinoma, kur jie dingo, be to, 1941–1944 metais daug žmonių mirė. Ministras Černeckis sušaudytas, Vasario 16-osios akto signataro Prano Dovydaičio, su kuriuo jam teko kartu kalėti, palaidojimo vieta iki šiol nežinoma. Matyti, kad pavyko išgyventi Jurgiui Aleknai, Lietuvos valstybės tarybos nariui. Saugumo direktorius Statkus žuvo 1941-aisiais. Cenzūra praleisdavo, nes tos pavardės jiems tikriausiai nieko nesakė. Vienintelis žodis, kuris buvo išbrauktas – „generolas“. Šis žodis užtušuotas, – sakė europarlamentaras.

Siųsdavo ir knygų

Anksčiau miške dirbęs lietuvis vėliau įsidarbino lentpjūvėje, čia jam jau nereikėdavo gabenti medienos, užtekdavo ją apdoroti. Viename laiškų J. Sirutis paprašė jam atsiųsti braižybos reikmenų.

– Kitaip tariant, galima sakyti, kad jau įsitvirtino, nes buvo pavaldus tik lentpjūvės vadovui, kuris, spėju, buvo belaisvis, nes jo tautybė – austras. Jis buvo inžinierius. Juozas, nebaigęs inžinerijos studijų, buvo labai dėkingas savo buvusiems profesoriams už tai, kad šie siuntė jam darbe pravertusias knygas, – pasakojo L. Mažylis

Atvykdavo į Lietuvą

Laikai keitėsi ir laisvėjo, ypač po Stalino mirties. J. Sirutis jautė stiprų Lietuvos ilgesį, prisiminė šventes, Kauną. 

– Jis rašydavo, kad per šventes daug galvoja apie tai. Gal ta laisvė ir artėja, bet į Lietuvą jam grįžti leista nebus, rašė Juozas, – teigė L. Mažylis.

Paskutinėje savo tremties vietoje Kazachstane J. Sirutis sutiko savo mylimąją Poliną, jie susituokė, susilaukė vaiko. 

– Paskutiniuose laiškuose rašoma, kad grįžti vis tiek neleis, tai čia ir įsikurs, – sakė L. Mažylis.

Europarlamentaras teigė, kad J. Sirutis liko gyventi Kazachstane, bet vėliau jau grįždavo į Lietuvą atostogų. 

 – Labai dažnai jis atvažiuodavo pas mus. Manęs kartais klausia, kaip aš tuos dalykus sužinojau, kaip jais susidomėjau. Kalbant apie mano sovietinę vaikystę, tai pamenu, kad atvažiuodavo dėdė Juozas iš Kazachstano. Geros širdies, bendraudavo su vaikais, mane pakalbindavo. Praėjęs tuos pragarus, kuriuos galima tik numanyti. Ar į galvą galėjo ateiti tada man, kad jis tokį siaubą patyrė? – sakė L. Mažylis.

Tais laikais L. Mažylis šeimą aplankantiems svečiams kartais rodydavo skaidres – nuotraukas, kurias pavykdavo užfiksuoti įvairiose Lietuvos vietose.

– Nebuvo įdėmesnio skaidrių žiūrovo nei Juozas. Valandų valandas galėdavo žiūrėti, – prisiminė jis.

Istorija kartojasi Ukrainoje

Anot europarlamentaro, kaip anksčiau, taip ir dabar Rusija veikia tuo pačiu metodu – ši valstybė imasi trėmimų ir žudymų, kai vykdo okupaciją. Šįkart tą matome Ukrainoje, iš kurios okupuotų teritorijų žmonės tremiami gilyn į Rusiją.

– Tremčių patirtis šiandieniniai politikai turėtų turėti galvoje, kad žinotų, kaip drastiškai kartais pasikeičia aplinkybės, – įsitikinęs L. Mažylis. – Deja, Rusijos mąstymas ir mąstymo metodologija nepasikeitusi nuo caro laikų. Jie perėmė visą patirtį, kaip represuoti, tremti, gniaužti. <...> Žmonės, kurie net nieko blogo nepadarę, nuvertinami iki priešų, fašistų lygio. Deja, dabar vyksta lygiai tas pats. Užima kokią teritoriją Ukrainoje ir vykdo tą patį – tremia, veža, vaikus atskiria, kažkur kitur įvaikina ir niekas pasaulyje dabar iki galo nežino, kas vyksta. Lygiai kaip nežinojo ir tada – 4–5 metai turėjo praeiti, kol paaiškėdavo, kad žmogus iš viso gyvas. O kas dabar bus kitaip? Lygiai tas pats – iš Ukrainos pakraščių apie Rusijos elgesį sužinome vis naujų dalykų. 

Nuotrauka
gaizauskas
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Ketvirtadienio vakare B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje su tauragiškiais susitiko kraštietis, kino bei teatro aktorius, rašytojas, televizijos laidų vedėjas, piligrimas Juozas Gaižauskas, pristatęs naują savo knygą, „Antarktidos indėnai“. Vakaras buvo tarsi literatūrinė, piligriminė ir muzikinė kelionė.
Nuotrauka
knyga
Įkelta:
2023-11-20
Ar žinojote, kad Lauksargiai turi daugiau istorinių atvirukų nei Tauragė? Ar kada kilo klausimas, kodėl ten buvo įsigalėjusi vokiška valdžia? Kodėl net tada, kai kraštas priklausė Lietuvai, lietuvybei ten grėsė pavojus? Kokius pasus pirmosios Lietuvos Respublikos laikais turėjo vietiniai? Ką ten kartkartėmis veikė... prancūzai? Koks buvo sovietinio pokario naujakurių gyvenimas? Pasak muziejininkų, į šiuos ir kitus klausimus turėtų atsakyti Dariaus Kiniulio knyga „Lauksargiai. Mažosios Lietuvos dalis“.
Nuotrauka
bucinys
Įkelta:
2023-11-13
Lapkričio 15 d. (trečiadienį), 18 val., Tauragės kultūros centre Bisous de France! Tokie jau prancūzai, sutinkantys šiltai, įkvepiančiai ir išraiškingomis muzikos bei spalvų natomis. Prancūzų meno kūrėjai savo darbais ir šimtmečius menančiu palikimu stulbina pasaulį, o lietuvių menininkai iki šiol iš jų semiasi subtiliausio kūrybinio pajautimo. 
Nuotrauka
spietlius
Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-11-06
Pirmąjį lapkričio šeštadienį Širvintų miestelį į smagų liaudiškų šokių sūkurį įsuko konkursinis sambūris „Iš aplinkui“. Dėl nugalėtojų vardo ir pagrindinių konkurso prizų varžėsi dvidešimt du šokių kolektyvai, o žiūrovai gėrėjosi puikių pasirodymų ir džiugių emocijų kupinu reginiu. Šiame konkursiniame sambūryje Tauragės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spietlius“ pelnė artistiškiausios šokėjų grupės vardą.
Nuotrauka
veles
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-10-31
Pirmadienio vakarą tauragiškiai turėjo galimybę išvysti aktorių Vitalijos Mockevičiūtės ir Neringos Varnelytės kūrybinį duetą (teatras „Labas“ ). Kūrėjos į Tauragę atvežė spektaklį „Apie vėles, žemėj klajojančias“, kuris publikai atveria lietuviškų siaubo pasakų pasaulį. 
Nuotrauka
Policija
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-10-31
Tauragės apskrities policijos įvykių suvestinę papildė eismo įvykis bei pranešimas dėl sugadinto taromato.
Nuotrauka
genute
Genovaitės Urmonaitės feisbuko paskyros nuotraukos
Įkelta:
2023-10-21
Vilniuje gyvenantys tauragiškiai visada laukia susitikimų su kraštiečiais, o tokius susitikimus jau daug metų organizuoja Tauragės liaudies teatro režisierė Genovaitė Urmonaitė. Ir pastarasis susitikimas buvo laukiamas, smagus ir prasmingas. Ir, kaip režisierei įprasta, – kitoks nei praėjusieji. „Mylim vieni kitus, palaikom, gerbiam, todėl tiek metų ir susitinkam, ir laukiam, kada vėl...“ – apibendrindama susitikimą sako G. Urmonaitė.
Nuotrauka
Karieta
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-11
Antradienį Tauragės pašto kiemelyje 16 val. vyko „Pašto karietos“ monumento atidengimo ceremonija, skirta 180 metų pašto sukakčiai paminėti.
Nuotrauka
B. Baltrušaitytės bibliotekos nuotrauka
B. Baltrušaitytės bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-10-02
Penktadienį naujose patalpose duris lankytojams atvėrė Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Augusto Vymerio filialas. Prieš tai biblioteka buvo įsikūrusi Aerodromo gatvėje esančioje „Aušros“ progimnazijoje.
Nuotrauka
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-09-25
Ketvirtadienio vakarą Tauragės B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Skaitymai ant laiptų“. Dalyvavo jaunosios kartos prozininkė, scenaristė, literatūrinių performansų atlikėja Lina Simutytė ir Jaunųjų filologų konkursų, Jaunojo jotvingio premijos laureatas, poetas bei Lietuvos rašytojų sąjungos narys Nerijus Cibulskas. Informacija dalijasi B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka.
Nuotrauka
paroda
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-09-23
Rugsėjo 28 d. sukanka 35-eri metai, kai 1988 m. Tauragėje įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Šios istorinės organizacijos gimimo vieta – biblioteka – tapusi savotišku sąjūdiečių štabu. Čia vyko susirinkimai, diskusijos, čia gyventojai siuntė laiškus su klausimais ir siūlymais, čia buvo rajono sąjūdiečių leidžiamo laikraščio „Mūsų žinios“ būstinė. Į biblioteką buvo pristatoma visa sąjūdžio spauda, rūpinamasi leidinių platinimu.
Nuotrauka
taurage is virsaus
Petro Vaičaičio nuotrauka
Įkelta:
2023-09-17
Į rudenėjančią Tauragę vėl sugrįžta žydų istorijos ir kultūros dienos „Štetlas Tauragėje“. Per įvairiausias veiklas siekiama atskleisti žydų kultūros įvairovę, turtingumą, jos regioninį savitumą ir svarbą vietos bendruomenei. Šiais metais jos dedikuojamos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-iui.
Nuotrauka
kolekcininkai
Lietuvos olimpinės kolekcininkų asociacijos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-09-12
Tauragės bendruomenių namuose – unikali galimybė prisiliesti prie olimpinės Lietuvos istorijos. Lietuvos olimpinės kolekcininkų asociacijos (LOKA) nariai rugsėjo 14 dieną, 16 val., organizuoja švietėjišką renginį, kuriame susitiks ir bendraus tiek su mokiniais, tiek su sportui neabejingais gyventojais.
Nuotrauka
renginiai
Įkelta:
2023-08-23
Paskutinį kartą, prieš 16 metų minint Tauragės 500 metų gimtadienį, Jūros upės saloje įvykęs koncertas šiemet, Lietuvos kultūros sostinės metais, vėl sugrįžta į tą pačią vietą. Unikalioje Jūros upės vietoje įsikurs atvira, 10 metrų skersmens scena. Prožektorių ir Jūros upės ošimo apsuptoje scenoje suskambės du įsimintini muzikiniai koncertai, kuriuos dovanoja tarptautiniai – Tauragės muzikos ir Džiazo festivaliai.  
Nuotrauka
trepai
„Tauragės radijas“/ Linos Buchlickajos-Lauciuvienės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-15
Trepų kaimo bendruomenė organizuoja jau tradicine tapusią vasaros šventę „Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“. Rugpjūčio 19-ąją 15-ąjį gimtadienį švenčiančios bendruomenės svečius pasitiks puiki nuotaika ir dar puikesnė muzika.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-09
Jei žiūrėjote Netflix serialą „Oranžinė – tai nauja juoda“ (Orange Is The New Black), animacinį filmą šeimai „Batuotas katinas Pūkis: paskutinis noras“ (Puss in Boots: The Last Wish), girdėjote ir Moreno muziką. Savo originaliu džiazo, bliuzo, 1960-ųjų roko ir soulo skambesiu atlikėja pakerėjo klausytojus nuo Lotynų Amerikos iki Europos. Jos paklausyti galite ir išvažiuojamajame Tauragės džiazo festivalio koncerte Panemunės pilyje ketvirtadienį, rugpjūčio 10-ąją. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-07-25
Eugenijų Kavaliauską galima drąsiai vadinti vienu geriausiu visų laikų Tauragės fotografu. Pirmiausiai jis gilinasi į fotografuojamą temą, kaupia žinias, o tik po to imasi fotoaparato. Tokia kūrybos filosofija Eugenijui leidžia laimėti pasaulinius apdovanojimus.  Jo fotografijos užburiančios, bet dar labiau pakeri charizmatiški gyvi pasakojimai apie fotografuojamus gamtos objektus. Jo galima klausytis valandų valandas.
Nuotrauka
bijotu festivalis
Organizatorių nuotrauka
Įkelta:
2023-07-20
Visa tai suvienyti gali tik „Bijotų dvaro festivalis“. Skamba keistai ir netikite? Atvykite į Bijotus liepos 22-ąją ir įsitikinsite, kad galima suderinti, apjungti ne tik tai, bet ir daugelį kitokių pramogų.
Nuotrauka
graficiai
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-18
Įgyvendinant projektą „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ Tauragės Pilies aikštėje ant V. Kudirkos g. 2A pastato sienų atsirado naujas grafitį piešinys. Šis meno kūrinys įkvėpė naujos gyvybės miesto erdvėms ir liudija, kad Tauragė puoselėja istoriją, kūrybiškumą ir beribę jaunimo vaizduotę.
Nuotrauka
dixie hot licks
Organizatorių nuotrauka
Įkelta:
2023-07-14
Liepos 15-ąją, per patį vidurvasarį, į pilies aikštę ir vėl kviečia Tauragės džiazo festivalis. Vakare aikštės scenoje pasirodys diksilendas iš Čekijos „The Dixie Hot Licks“. Festivalio pradžioje Kartų parke prie Zumpės planuotas pasirodymas keičia lokaciją ir yra perkeliamas į miesto centrą. 
Nuotrauka
krasto muziejus
Remigijaus Daugalo nuotrauka
Įkelta:
2023-07-12
Žvilgsniu iš aukštybių aprėpti plačias Tauragės apylinkes – vietiniai žmonės ir keliautojai laukia dienos, kai galės užlipti į naująjį Pagramančio apžvalgos bokštą. Tačiau liepos mėnesį atidaroma regykla – tik viena iš daugybės priežasčių, kodėl šiame krašte verta praleisti įsimintiną ir turiningą savaitgalį ar ilgiau.