Genovaitė Urmonaitė: „Džiaugtis ir džiuginti“
Įkelta:
2022-11-05
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Genovaitė Urmonaitė. Reginos Vaičaitienės nuotrauka 

 

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Aprašymas

Tauragės aktoriai po repeticijos prieš pirmojo „Kvarteto“ premjerinį spektaklį Juozo Erlicko „Blinkuva-2“. G. Urmonaitės asmeninio albumo nuotrauka

 

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Aprašymas

Iš kairės: pirmojo „Kvarteto“ vertinimo komisija – a.a. Kornelijus Loveikis, a.a. Mamertina Balserytė, Stasė Čilinskienė,  Lijana Zinkevičienė, a.a. Antanas Penikas, Eugenijus Šaltis. G. Urmonaitės asmeninio albumo nuotrauka

Atėjo lapkritis, o kartu su juo – ir tradicinis 30-asis respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Kvartetas“. Susėdome prie kavos puodelių su festivalio sumanytoja ir organizatore Tauragės liaudies teatro režisiere Genovaite Urmonaite pasikalbėti. Pasak jos, kalbėtis daug ir nereikės – vakar, sakė ji, lėktuve iš nuobodulio per trijų valandų skrydį sugalvojusi pokalbio formą ir, turėdama rankinėje daug tušinukų ir sąsiuvinį,  užrašė. 

Nekantraudama klausiu – tai kur ta medžiaga, surašyta lėktuve.

– Pati sau uždaviau 10 klausimų ir pasakiau 4 sakiniais  – nes „Kvartetas“ –  į juos atsakydama. Tai štai tas mano interviu su savimi.

G. U. Ką dar naujo prigalvojau po 30 metų?

G. U. Viskas kitaip. Vietoj 4 kolektyvų dalyvaus 8, ir jie nerodys atskirų spektaklių, bus bendras jungtinis ištisas vientisas fluxus, telefonu ypatingai repetuotas. Nes „pernai gatvę išasfaltavo, provincija daros nebe provincija, tik svarbu, kad žmonės galvotų neperiferiškai“ (žodžiai iš V.Kernagio dainos).

G. U. Ar girdėjau, kad periferijoj taip ilgai festivalis gyvuotų?  

G. U. Negirdėjau. Ir knyga „20 skrydžių“ festivalio 20-mečiui išleista, ir man trumpam pasitraukus į asociacijos „Mažoji scena“ veiklą, festivalis nenutrūko... Tad šiandien esu dėkinga ir ramiai galiu žiūrėti į akis keletą festivalių surengusiems Algimai Juščiuvienei, Rimai Bandzinaitei-Latožienei, Vilmantui Tamoševičiui. Su dar didesniu entuziazmu ir džiaugsmu grįžusi auginu savo kūdikį.

G. U. Per tiek metų koks festivalis buvo smagiausias?

G. U. Visi. Smagūs ilgiausiai draugavę festivalio vedėjai Donalda, Genovaitė, Sigitas ir Pranas. O kai jie dar uždainavo kartu su „Žvaigždžių kvarteto“ solistais Ona Valiukevičiūte, Janina Miščiukaite, Viktoru Malinausku ir Valdemaru Frankoniu, žvaigždėmis pasijuto ne tik jie, bet ir visas kėdes salėje užsėdę žiūrovai. O vaidinam ir dainuojam tik todėl, kad skambėtų mūsų miestas ir jo kultūra.

G. U. Kad jau taip smagu, pati girdėjau, kad ir baliai po festivalių buvo smagūs. 

G. U. O taip! Iki ryto. Ryte atėję tvarkyti stalų būtinai rasdavome bent du savo teatro artistus, bediskutuojančius ir daug kitų teatrų paliktų daiktų: raktų, striukių, pasų ir kitų dokumentų, rekvizito... O grojant ir dainuojant Alvydui Nausėdai ir Sigitui Kazakevičiui ir visiems šokant nepajusdavom, kaip išaušdavo. 

G. U. Pasiruošimo darbai nevargina?

G. U. Vargina. Jiems pasibaigus tampa nepakeliamai lengva ir džiugu. Svarbiausia, kad keletą metų iš eilės pasijusdavau direktore ir „įdarbindavau“ teatro kabinete žmogų, kuris man lakstant po miestą organizaciniais reikalais, atsiliepdavo netylančius laidinio telefono skambučius. Violetai Sugintienei, Antaninai Martinkienei, Sigutės Šimkuvienės draugei Daliai ir kitiems atsiskaitydavau „vokeliais“. 

G. U. Kuo vaišindavom kolektyvus?

G. U. Muzikanto Arūno Rakevičiaus, kuris po Vasaros estradoje vykusio tarptautinio estradinės muzikos vakaro nupirko du lagaminus netikro zuikio kolektyvams pavaišinti, nepranokom. Kultūros namų „sklepuke“ visų kultūros namų darbuotojai tepdavo sumuštinius, pjaustydavo rėmėjų dovanotas dešras... Kažkas iš artistų pravirdavo stipresnės arbatos. Teatro moterys išradingos ir virtuvėje.
G. U. Kokie atgarsiai pasiekdavo mus?

G. U. „Ot faina“. „Nežinai, kokį kolektyvą kitais metais pakvies?“ „Pasisiūlykim, paprašykim“. „O jau žiūrovų gerumas!“ 

G. U. Ar turiu ką pasakyti svečiams ir žiūrovams?

G. U. Labiausiai noriu padėkoti svečiams. Žiūrovams. Rėmėjams. Visiems geros valios žmonėms, kurie supranta, atjaučia, padeda. 

G. U. O kaip patys pagrindiniai – artistai?

G. U. „Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį/ Iš kapų milžinų/ Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį/ Iš senųjų laikų!“ (Maironis). Senieji teatro aktoriai, su kuriais augau, tobulėjau, tiesiog gyvenau, ne vienas jau išėjo, bet dažnai pagaunu save su jais besikalbančią, prisimenančią linksmą nuotykį scenoje, gastrolėse ar gyvenime. Tie, su kuriais šiandien gyvenu, ir vėl moko augti, tobulėti, tiesiog gyventi. Nors kasdien ir nesiglėbesčiuojam, aš juos visus jaučiu savo oda, – ji šiurpsta, švelnėja, traukiasi, kvėpuoja.  

G. U. Kas labiausiai „veža“ mane pačią?

G. U. Nebeišmetu maisto likučių. Renku likusius trupinius. Ir tada pajuntu, kad dideliais kąsniais iš dangaus krinta mana, kuria turiu dalintis. Mama atvažiavus svečiams visada atkelia vartus. Aš gi išardžiau durų spynas ir išmečiau raktus, kad likčiau tuščias indas, į kurį vėl galima dėti.  

Nuotrauka
 nuotrauka

O būsimo festivalio programėlėje rašoma: „Kai Liaudies teatro artistai repeticijose po vieną, o scenoje visi kartu skaito Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščių ciklą „Mano mėnesiai“, aš visada galvoju, kad mūsų yra žymiai daugiau nei metai ar mėnesiai... Mes visi ir kiekvienas atskirai esame ir klystantys, ir abejojantys, kartais nelaimingi ar pikti, dažniausiai linksmi ir laimingi, bet visi jau daug dešimtmečių liekantys ištikimi sau, vienas kitam ir Melpomenei. Dienų tėkmėj ne dvylika ženklų, ne dvylika įvykių, ne dvylika skausmų ir džiaugsmų... Metuose ir mėnesiuose – visas Liaudies teatro artistų gyvenimas su begaliniu atsidavimu Scenai ir žmogui.

Atsisukusi atgal pastebiu, kad nebuvo sunku nuo 1993 metų kasmet rudenį surengti Respublikinį mėgėjų teatrų festivalį Tauragėje. Todėl jis ir įvyko, nes palaiko ne tik kolektyvas, bet vertina, padeda, paskatina mūsų artimieji, Lietuvos teatrų bendruomenė, fantastiški žiūrovai Tauragėje, Lietuvoje ir užsienyje, savivaldybė, bendradarbiai, tikintieji, visi, gyvenantys su gėriu lūpose ir širdyse...

Palaimos visiems geros valios žmonėms, nes aš jau jaučiuosi Palaiminta. 

Su meile – Tauragės liaudies teatro kolektyvo vardu Genovaitė.

Iki susitikimo SIELŲ PUOTOJE.

O prie ko čia pajacas? O todėl, kad jis „balagano“ artistas, juokdarys, liaudies teatro ir komedijos del arte personažas. O mes tokie ir esame. Ir būtent šis pajacas, išsaugotas mano balkone 30 metų, buvo padovanotas visiems pirmajame, 1993 metais vykusiame festivalyje „Kvartetas“ dalyvavusiems kolektyvams.

Ačiū pajacui, kuris kaip talismanas atlydėjo į trisdešimtą festivalį.“ 

Nuotrauka
 nuotrauka

  Baigdama interviu su savimi Genovaitė giliai įkvėpė, dar kažką prisiminusi nusijuokė garsiai savo su niekuo nesulyginamu juoku ir staiga surimtėjusi pasakė:

– O vieno klausimu – kodėl einam į teatrą – nebekeliu, nes atsakymas aiškus – dėl SPEKTAKLIŲ! Ir tik dėl jų, nes jų turiniais ir formomis pasitikriname save, savo gyvenimus, atradimus, viltis... Mūsų teatras, važiuodamas per Lietuvą, mato tūkstančius žiūrovų akių, o jie tarsi laukia, kad kažką išgirs, sužinos, pasimokys... Matome geras žmonių emocijas, nešdami žinią apie savo miestą –  Tauragę – mylime visą Lietuvą, didžiuojamės jos žmonėmis, sekame geraisiais pavyzdžiais. Tad su džiaugsmu, kaip namuose paruošę stalą, laukiame svečių lapkričio 12 d. – ateikime į Kultūros rūmus ir atverkime širdis iš 8 gimtinės kampelių atvykstantiems Teatrams.

 

Nuotrauka
vakarute
Bronislovo Ambrozos nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
1993-ieji, spalio 6-oji – Tauragės rajono klubo „Vakarutė“ pradžių pradžia. Susitikimas su rašytoju ir žurnalistu Kostu Fedaravičiumi. Smagu, kad ne vienas to susitikimo potyrius dar prisimename. Prasmingas pirmasis pasimatymas įkvėpė entuziazmo beveik trisdešimties metų intensyviai klubo veiklai. 
Nuotrauka
caritas
Linos Buchlickajos-Lauciuvienės nuotrauka 
Įkelta:
2022-12-01
Šie metai paskelbti Savanorystės metais, o artėjant Tarptautinei savanorių dienai, kuri minima gruodžio 5-ąją, Tauragėje surengta Telšių vyskupijos dekanatų bei parapijų „Carito“ savanorių padėkos šventė įgavo dar didesnę svarbą. 
Nuotrauka
fotografika
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2022-12-01
Tauragės krašto muziejus „Santaka“ antrus metus iš eilės dovanoja tauragiškiams naujas patirtis ir nuo gruodžio 2 iki 15 d. kviečia į nemokamas ekskursijas ir edukacijas.  
Nuotrauka
policija
Įkelta:
2022-11-27
Aštuonis kartus už vagystes teistas V. V. vėl grįžo prie senų įpročių. Pas ūkininkę dirbantis nevedęs vyriškis sugalvojo planą – apsimesti Tauragės miesto seniūnijos atstovu ir apvogti elektroninių prekių parduotuvę. Tačiau planas neišdegė – teisėsaugininkai vagį demaskavo. Rugsėjo 20-ąją Tauragės apylinkės teisme atversta byla, kurioje vyriškiui teko išsamiai paaiškinti, kaip jis vykdė nusikaltimą. Be to, jam teko atsakyti ir už tai, kad pavogė benzininį pjūklą. 
Nuotrauka
lom
Įkelta:
2022-11-27
Išvykos – geriausias būdas pažinti Lietuvą, labiau pamilti ir vertinti savo šalį, pažinti draugus. Lomių vaikų dienos centro ugdytiniai šiais metais turėjo puikią galimybę plėsti akiratį keliaudami.
Nuotrauka
knyga
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2022-11-25
Vakar B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje pristatytas rašytojos, literatūrinės Juozo Tumo-Vaižganto premijos laureatės Loretos Jastramskienės romanas „Visada, Tėve, bus Amerika“. Renginyje dalyvavo knygos autorė ir leidyklos „Homo liber“ vadovas Vilius Gužauskas.
Nuotrauka
fotografika
Ievos Tvaronavičiūtės nuotrauka
Įkelta:
2022-11-25
Vakar vakare menui, o ypač fotografijai neabejingi tauragiškiai skubėjo į nors ir nebeveikiančius, tačiau neįprasta architektūra žavinčius Tauragės banko rūmus – ten atidaryta plenero „Fotografika“ paroda. Renginyje koncertavo Rūta Mur. 
Nuotrauka
lions
Organizatorių nuotrauka
Įkelta:
2022-11-24
Susidūrę su onkologine liga vieni puola į neviltį ir pasiduoda, kiti imasi veiksmų ir neretai laimi. Diena, kai išgirstama diagnozė, kai iš po kojų ima slysti žemė ne tik pačiam ligoniui, bet ir jo artimiesiems, kai smegenys išsprogdinamos vieninteliu žodžiu „vėžys“, neretai tampa tuo lūžio tašku, kuris padalina gyvenimą iki ir po. Jei pavyksta paimti save į rankas, jei neišsigąstama diagnozės, pradedama ieškoti atsakymų, pagalbos ir kelių, padėsiančių pasveikti. Apie kelią nuo diagnozės iki pasveikimo tauragiškiai turės progą išgirsti jau visai greitai. Gruodžio 2 dieną Kultūros rūmuose visas pusdienis bus skirtas dviem išskirtiniams renginiams – vyks praktinis renginys pacientams ir jų artimiesiems bei visiems, besidomintiems savo sveikata, o vakarop tauragiškiai kviečiami į unikalų premjerinį meno terapijos spektaklį  „NenuGALIETIeji“.
Nuotrauka
knygos
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2022-11-23
Lapkričio 24-ąją Tauragės kultūros centre ir B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyks Tauragės knygų mugė.
Nuotrauka
ruta mur
Elenos Krukonytės nuotrauka
Įkelta:
2022-11-23
Centrinėje miesto dalyje išlikę modernistiniai Tauragės banko rūmai stebina prašmatniais tarpukario architektų sprendimais. Pusapskritė banko operacijų salė, apsupta kolonados, įrengta į kiemo pusę. Pastatas išsiskiria antrajame aukšte įrengta erdvia terasa, įrėminta kolonomis – šis architektūrinis elementas buvo retas tarpukario pastatuose. Pokario metu Tauragės banko rūmuose veikė viešbutis, restoranas, iki šiol buvo bankas, o paskutiniais metais pastatas visai tuščias. Tačiau lapkričio 24 d., 17 val., Tauragės banko rūmai (Dariaus ir Girėno g. 7) atsiveria visuomenei – atidaroma Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ organizuojamo fotografijos plenero „Fotografika“ paroda, koncertuos naująja nostalgija vadinama Rūta MUR, neseniai pristačiusi trečiąjį savo albumą „Prime Time“. 
Nuotrauka
mazylis
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-11-16
Prieš metus apie tremtis kalbėjome kaip apie skaudžią praeitį, tačiau dabar, Rusijai kariaujant prieš Ukrainą, šie įvykiai vėl tapo baugia dabartimi. Tauragėje apsilankęs europarlamentaras Liudas Mažylis prisiminė lietuvius, kurie buvo ištremti į Sibirą, ir teigė, kad Rusija šiuo metu Ukrainoje vykdo tas pačias represijas, kurių ėmėsi okupavusi Lietuvą.
Nuotrauka
pagegiai
Astos Andrulienės nuotrauka
Įkelta:
2022-11-14
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuotas Padėkos bičiuliams vakaras, 2022 m. lapkričio 9 d. vykęs bibliotekos fojė, subūrė gausias gretas bibliotekos geradarių, kolegų, skaitytojų, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovų, bei visų, kultūrai ir literatūrai neabejingų asmenybių, su kuriomis bibliotekos bendruomenę jau daugelį metų sieja glaudūs gražios ir konstruktyvios kultūrinės bendrystės ryšiai. O ir proga šiam šiltam susibūrimui buvo ypatinga: šiemet Pagėgių biblioteka mini savo veiklos 85-erių metų jubiliejinę sukaktį.
Nuotrauka
paroda jazz
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2022-11-14
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuojama Gedimino Juškos fotografijų paroda „Ne/pa/stebimi“, kurioje – tylos užtvindytas miestas. Parodą galima apžiūrėti iki gruodžio 2 dienos.
Nuotrauka
teatras
Eugenijaus Šalčio nuotrauka
Įkelta:
2022-11-12
Ką tik baigėsi respublikinis mėgėjų teatrų festivalis, šiemet minėjęs jau 30-ąjį gimtadienį. Šįkart į jį sugužėjo ne keturi, kaip būdavo įprasta, o net aštuoni teatrai, o visų kolektyvų mini spektakliai buvo sujungti į vieną netrūkstantį vaidinimą, sulaukusį begalės aplodismentų.
Nuotrauka
paskaita
Skaudvilės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2022-11-10
Lapkričio 7-osios vakarą Skaudvilės į krašto muziejų susirinkę klausytojai papildė savo istorijos žinių bagažą – jie klausėsi doc. dr. Algirdo Jakubčionio paskaitos „Rusijos istorijos antspaudas Rusijai“. 
Nuotrauka
kapines
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-11-04
„Kapinės primena mišką: vienas vaizdas dieną, o kitas – jau sutemus“, – sakė Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Kultūros edukacijų skyriaus vedėja Renata Jančiauskienė, tamsoje po senąsias miesto kapines vedžiodama renginių ciklo „Vėlių mėnuo“ trečiojo renginio dalyvius.
Nuotrauka
spektaklis skaudvile
Žydrės Macienės feisbuko paskyros nuotraukos
Įkelta:
2022-11-03
Šie metai Seimo paskelbti rašytojos Ievos Simonaitytės metais. Didžiajai Klaipėdos krašto metraštininkei dedikuotą publicistinį spektaklį „Pasivaikščiojimas su Šventvakarių Ėve“ sukūrė ir Tauragės kultūros rūmų Skaudvilės skyriaus režisierė Zita Jurevičienė. Skaudvilės kultūros namuose žiūrovai jį išvydo spalio 27-ąją. 
Nuotrauka
lurdas
Įkelta:
2022-10-30
Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus jau kuris laikas brandina idėją Tauragėje pastatyti Lurdo grotą. Galimybė mintį realizuoti ypatingą prasmę įgauna artėjant 2023-iesiems, kai Tauragė taps Lietuvos kultūros sostine. Prašymui sukurti tokią sakralią vietą pritarė ir savivaldybės komisija, besirūpinanti skulptūrinės plastikos ir mažosios architektūros elementų atsiradimu rajone.