a
2021-07-19
Tokiu pastatu tikrai galima vadinti Tauragės geležinkelio stotį, pastatytą tarpukariu – 1927 m., ir jei ne Tauragės džiazo festivalis (arba dar vienas kitas, bet labai retas kultūrinis renginys), mes arba daugelis mūsų šito autentiško išlikusio pastato ir neprisimintume. Juk jau greitai bus trisdešimt metų, kai Tauragėje nudundėjo paskutinis keleivinis traukinys... Ieškodami vis naujų erdvių, festivalio organizatoriai, tiksliau organizatorius, Valdas Latoža štai jau kelintą kartą organizuoja koncertus geležinkelio stotyje, bet kaip jis pats sako, tai daryti darosi ne taip jau ir lengva: reikia ilgai derinti su Vilniumi, Lietuvos geležinkeliais ir pan. O šiaip šis statinys stovi tuščias ir jokia kita veikla jame nevyksta. Tiesa, lyg ir žmonės dar nuo senų laikų gyvena, yra butai keli. 
a
2021-07-02
    Sena ir žinoma legenda kalba, kad džiazas, gimęs Naujajame Orleane prieš 120  ar maždaug tiek metų,  senaisiais ratiniais garlaiviais Misisipės upe nuplaukė iki Memfio, Sant Luiso ir Čikagos. Kokiomis upėmis plaukė toliau, kokius vandenynus perskrodė ir kokiuose uostuose apsistojo – sunku tiksliai beatsekti, bet vienas faktas yra žinomas ir aiškiai užfiksuotas: džiazo laivas, vairuojamas Tauragės džiazo festivalio kapitono Valdo Latožos  atplaukė ir į Tauragę. Kad ir po šimto dvidešimt metų, bet atplaukė ir, matyt, išmetė inkarą ilgam. Žinia, atplaukdavo į Tauragę ir anksčiau viena kita džiazo pavienė valtelė, bet tai, toli gražu, nebuvo laivas-festivalis.