Šimtametės gyvenimas – tarsi istorijos pamoka
Įkelta:
2021-08-21
Nuotrauka
margo
Aprašymas

Genovaitė Bagdonienė atšventė 100-mečio jubiliejų. MargaritosRimkutės nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Genovaitė Bagdonienė jaunystėje

,
Nuotrauka
Asmeninio albumo nuotrauka
Aprašymas

Šimtametė artimųjų būryje. Asmeninio albumo nuotrauka

 

 

Šios vasaros Genovaitė Bagdonienė labai laukė –  su žaliuojančia gamta, su gražiausiais darželio ir pievų žolynais senolei ji padovanojo ir šimtmečio jubiliejų. Šiuo metu Batakiuose pas dukrą gyvenanti senolė stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi, o atrodo taip, tarsi gyvenimo laikrodis būtų sustojęs ties aštuoniasdešimtmečiu. Ji iki šiol puikiai prisimena kiekvieną svarbesnį savo gyvenimo ir giminės įvykį, gali įdomiai papasakoti, kaip žmonės gyveno prieškariu, karo metais ar pokariu. Pora valandų besiklausant senolės pasakojimų ir pajuokavimų prabėgo akimirksniu. Sunkumų ir rūpesčių nestokojusios vienos šeimos gyvenimo istorija buvo tarsi Lietuvos istorijos pamoka.

Užaugino tris vaikus

Genovaitė ištekėjo 37-erių. Šeimoje užaugo 3 vaikai. Vyriausias iš jų, sūnus Jonas, nuo mažens buvo itin pamaldus. Genovaitė prisimena, kad net mažas vaikas būdamas Jonukas pats paragindavo mamą vakarais kartu su juo priklaupti maldai. Jo gyvenimo kelio pasirinkimas buvo aiškus nuo mažens. Dukra Rita pasakoja prisimenanti, kaip mama svajodavo, kad sūnus bus kunigas, o dukros – viena mokytoja, kita – siuvėja. Jonas iš tiesų tapo kunigu, Rita pasirinko mokytojos profesiją ir iki šiol dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą Batakių mokykloje, o jauniausioji Vita tapo teisėja. Ji gyvena Kaune.

Senolė gali džiaugtis 6 anūkais. Ji turi ir 10 proanūkių, „pakeliui“ ir 11-as.

Santarvės netrūko

Genovaitė užaugo Raseinių rajone, Betygalos apylinkėje, Pikčiūnų kaime, kur, kaip ji sako, sueina keturi keliai. Mokytis teko jai nedaug, nes reikėjo padėti tėvams. Šeimoje augo aštuoni vaikai, Genovaitė su dvyne seserimi buvo jauniausios. 

Nuotrauka
nuotrauka

 

Ir sukūrus savo šeimą lengva nebuvo. Ji sunkiai dirbo kolūkyje laukininkystės darbininke, teko dirbti ir „vyriškus“ darbus, ir buhaltere būti. Ištekėjo ji už politinio kalinio, grįžusio iš tremties ir neslėpusio savo pažiūrų, giliai tikinčio žmogaus. Kolūkyje už sunkius darbadienius gaudavo apverktiną atlygį. O dar ir kolūkio valdžia nuolat ieškojo priekabių, nes tokių žmonių valdžia nemėgo. Pavyzdžiui, neišdirbai trijų darbadienių – ir atima pusę arų. O ten miežiai pasėti. Atvažiavo, iškūlė ir išsivežė... Ir gyvenk kaip nori.

Tėvas, nors buvo labai darbštus, stengdavosi nepraleisti atlaidų, eidavo giedoti į šermenis, tad neretai didžioji dalis ūkio rūpesčių guldavo ant mamos pečių. Ji, pasakoja dukra, dėl to nepykdavo ir sugebėdavo taip surikiuoti ūkio darbus, kad viskas būdavo atlikta laiku, visos išlaidos suskaičiuotos. Pasak Ritos, ji mokėjo taupyti, tad maisto namuose niekada nestigo.

– Nors gana skurdžiai gyvenom, bet užtat santarvės ir meilės mūsų namuose niekada netrūko, – prisimena ir guodžiasi senolė, mintimis perbėgusi savo vargų ir rūpesčių pilną gyvenimą.

Apie tai, kaip gražiai visą gyvenimą sutarė tėvai, pasakoja ir Genovaitės dukra Rita:

– Niekada negirdėjau barnių, keiksmažodžių ar pakeltų balsų. Žinoma, nesusiderinimų būdavo, bet tėvai mokėjo kažkaip ramiai juos išsiaiškinti. 

Dukra Rita pasakoja, kad mama visada buvo labai darbšti, geros nuotaikos, nepikta, svetinga, gero visiems linkinti. O sulaukti tokio garbaus amžiaus turbūt padėjo dar ir darbštumas, optimizmas ir teigiamas požiūris į gyvenimą. O gal ilgaamžiškumo paslaptis – dar ir gebėjimas nenešioti savyje pykčio, pavydo, mokėjimas džiaugtis ir branginti tuos, kurie šalia?

Rita įsitikinusi, kad tvirtas tikėjimas ir darni santuoka tarp žmonių, kurie niekada nesipyko, neįžeidė, bet palaikė vienas kitą, neabejotinai prisidėjo prie ilgo abiejų tėvelių gyvenimo. Jos tėvas mirė prieš keletą metų, nugyvenęs ne mažiau gražų ir ilgą gyvenimą – sulaukęs 102 metų.

Labai mėgo siūti

Vienas mėgstamiausių užsiėmimų jaunystėje, o ir vėlesniais laikais, atnešdavusių ir duonos kąsnį, – siuvimas. G. Bagdonienė prisimena, kaip tėvai dukroms nupirko siuvimo mašiną – tais laikais brangų daiktą, kainavusį 700 litų. Pirko išsimokėtinai. Kai visos seserys ištekėjo, siuvimo mašina liko Genovaitei, o ši ją labai saugojo. Amato ji mokėsi pas siuvėją Raseiniuose.

– Per karą, kai bombos imdavo kristi, viena pati čiupdavau tą mašiną ir bėgdavau ją paslėpti. Nors labai sunki buvo, kažkaip įstengdavau pakelti viena. O kai bombardavimas baigdavosi, iš slaptavietės ją parnešdavom jau dviese... – prisimena senolė. 

Pomėgis siūti labai padėjo sovietiniais laikais, kai parduotuvėse drabužių nebuvo iš ko pasirinkti, o juk namie augo trys vaikai. Genovaitė ne tik savus vaikus apsiūdavo, bet ir kone visą kaimą. Ir dabar senolė vos pamačiusi drabužį įvertina, ar kokybiškai jis pasiūtas, ar taisyklingai įstatytos rankovės. Šiuolaikinius drabužius ji vertina kritiškai – esą dabar taip nebepasiuva...

Dirbančią mamą visada lydėdavo daina. Dukra prisimena, kad ir tėvelis labai gražiai dainavo, o mama turėjo netgi dainų sąsiuvinius, į kuriuos užsirašydavo populiarių dainų, dažniausiai tai būdavo romansai, tekstus. Genovaitė net ir vaidinti mėgo – dalyvaudavo kaime pastatytuose spektakliuose. 

Būtina dienos dalis – mišios per radiją

Dabar svarbiausia senolės „veikla“ – klausytis „Marijos radijo“. Vidurdienį jis transliuoja šv. Mišias, tai Genovaitei – labai svarbi dienos dalis, kurios praleisti nevalia, juo labiau, kad į bažnyčią dabar nebe taip dažnai nueina. Tada ji sako – važiuoju į Šiluvą, Vilnių ar kur kitur, iš kur tądien transliuojamos mišios. 

Genovaitė anksčiau labai mėgo skaityti. Dukra sako nespėdavusi knygų iš bibliotekos nešti. Mama skaitydavusi istorines knygas, ypač mėgusi apie tremtį, įžymių žmonių biografijas, gyvenimo aprašymus. Tiesa, dabar jau akys kiek pasilpusios.

Popiet, jei gražus oras, Genovaitė kone kasdien išeina pasivaikščioti, aplanko kaimynes, pasikalba su draugėmis.

Sveikata nesiskundžia

Senolė sako nesanti išranki maistui. Ji valgo viską, bet saikingai. Anksčiau, tiesa, labai mėgusi saldumynus, o dabar jų visai nebenorinti. Sako, kad jos sveikata visą gyvenimą buvo gera. O dukra pasakoja, kad mamai sveikatos tyrimus atlikusi slaugytoja su gydytoja tik galvas kraipo, žiūrėdamos į jų rezultatus. Nesiskundžia Genovaitė ir atmintimi – sako vienodai gerai prisimenanti ir kelių dešimčių metų senumo, ir vakarykščius įvykius. Tiesa, pastaruoju metu kiek apsilpo akys, klausa nebe tokia gera, o kur nors toliau einant prireikia vaikštynės.  

Šimtametė džiaugiasi, kad ji senatvėje rūpestingai prižiūrima ir visų giminaičių mylima. 

Graži šventė

Seniausios ir labai mylimos giminės atstovės garbingos sukakties artimieji nepamiršo – buvo surengta graži šventė. Tą dieną Batakių bažnytėlėje ją sveikino daugybė žmonių, visi sugiedojo „Ilgiausių metų“, perrišo jubiliejine juosta. O šv. Mišias aukojo ne tik Batakių klebonas, bet ir sūnus Jonas, kunigaujantis Šiaulėnuose bei Šaukėnuose (Radviliškio rajone), perdavęs ir vyskupo Eugenijaus Bertulio sveikinimus. 

Nuotrauka
Asmeninio albumo nuotrauka

Garbingo jubiliejaus proga G. Bagdonienę sveikino giminaičiai, o sūnus Jonas netgi surinko jos jaunystės muzikos įrašų, jais labai sujaudindamas mamą. Jubiliatės gyvenimo akimirkas priminė ir ant sienos rodytos skaidrės. 

Sveikino dviejų rajonų vadovai

Rugpjūčio 12 dieną 100 metų šventusi G. Bagdonienė sulaukė net dviejų rajonų vadovų sveikinimų – jos nepamiršo Raseinių rajono meras Andrius Bautronis ir Betygalos seniūnijos seniūnas Stanislovas Totilas – šioje seniūnijoje prabėgo visas senolės gyvenimas. G. Bagdonienė kartu su savo šeima ilgus metus gyveno Gedvydų kaime, Raseinių rajone, tačiau prieš 5 metus ji atsikraustė gyventi į Batakių miestelį, pas dukterį. Pabendravę su jubiliate savivaldybės atstovai feisbuke parašė, kad liko sužavėti jos puikia atmintimi ir šviesiu protu – švęsdama gimtadienį G. Bagdonienė spinduliavo puikia nuotaika, elegancija ir dalinosi savo prisiminimais bei gyvenimiška išmintimi.

Pasveikino jubiliatę ir Tauragės savivaldybės atstovai. Pasak šimtametę aplankiusios vicemerės Virginijos Eičienės, susitikimo metu jubiliatė spinduliavo gera nuotaika ir noriai dalijosi jaunystės prisiminimais, papasakojo apie pomėgį skaityti ir tai, jog turi puikią atmintį. Tuo įsitikinti galėjo ir vicemerė, kuriai G. Bagdonienė padeklamavo vieną mintinai išmoktų eilėraščių.

V. Eičienės teigimu, šis susitikimas padovanojo daug gerų emocijų. „Žvali, besišypsanti ir spinduliuojanti gera nuotaika“,– taip jubiliatę apibūdino vicemerė. Jubiliejaus proga moteriai palinkėta stiprios sveikatos ir toliau išlikti puikios nuotaikos. Vicemerė perdavė mero Dovydo Kaminsko sveikinimus. 

 

Nuotrauka
liucija
Įkelta:
2022-07-28
Nežinodamas nė neįtartum, kad žygaitiškė Liucija Genienė ką tik pasitiko 98-ąjį gimtadienį – linksma, žvali ir guvi moteris stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi – kone šimtmečio senumo įvykius, tikslias jų datas ji gali vardyti net nesuabejodama. Dar labiau žavi šios moters geranoriškumas ir tikėjimas žmonėmis: nors vargų ir netekčių likimas jai nepagailėjo, ji tikina per ilgą savo gyvenimą blogų žmonių nesutikusi.
Nuotrauka
SHIMKUS
Įkelta:
2022-07-20
Savaitgalį Tauragėje lankėsi neseniai JAV politinę karjerą baigęs lietuvių kilmės kongresmenas Johnas Shimkus su žmona Karen ir sūnumi Davidu. Tai vienintelis istorijoje lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų kongresmenas. Savo įtemptoje dienotvarkėje svečiai rado keletą minučių pasikalbėti. Šeštadienį pokalbiui susėdome M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Nuotrauka
areta
Įkelta:
2022-06-19
Tauragiškė menininkė Areta Didžionienė nuo 2009 m. rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose. 2021 m. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ji įgijo vizualinio dizaino magistro laipsnį, o nuo sausio ji – Tauragės kultūros centro dailininkė. Praėjusį penktadienį A. Didžionienė pristatė daug gerų atsiliepimų sulaukusią savo inicijuotą grupinę parodą „Ex Nova“.
Nuotrauka
jonas jatautas zalgiriai
Įkelta:
2022-06-09
50-metį paminėjusios Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas, mokyklai vadovaujantis šešerius metus, sako, kad mokyklos gyvenime tai trumpas laikas, bet pokyčių bendruomenėje įvyko nemažai – išgyventa daug iššūkių atnešusi pandemija, atidaryta gamtos mokslų laboratorija, viena pirmokų klasė jau mokosi pagal inžinerinio turinio modelį. Bendruomenė modernėja, auga mokinių skaičius. Tiesa, apie nacionalinius projektus direktorius kalba kritiškai, o Tūkstantmečio mokyklų programą prilygina Eurovizijos konkursui. 
Nuotrauka
tevas
Įkelta:
2022-06-05
Šiandien minime Tėvo dieną. Kas įteiks savo tėveliui gėlės žiedą ar savo negrabų vaikišką piešinį, kas tiesiog apkabins, o kas aplankys amžinojo poilsio vietoje. Benjamina Karmazinienė ir Emilija Balsiūnienė tėvelį, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, aplankys Papušynės kapinėse. Prisimins ne tik jo juoką, išdaigas, drožėjo talentą, patriotizmą, tremtinio dalią, bet ir begalinę meilę, lydėjusią dukras jam gyvam esant. Ir tebelydinčią iki šiol – iš aukštybių.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-31
Nuo karo siaubo bėgusius ukrainiečius priglaudė ir Tauragė. Dabar jų čia – kone pusė tūkstančio. Tamarai Jakovec Tauragė nebuvo svetima ir prieš karą, tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą ji suskubo čia atsivežti ir savo, ir sesers vaikus. Dabar šeima gyvena Tauragėje, vaikai lanko mokyklą, Tamara dirba mokykloje ir puoselėja idėją suburti savo tautiečius. „Galbūt yra ukrainiečių šeimų, kurios nieko apie mus negirdėjo ir norėtų prisijungti?“ – kviečia ji ir ragina tauragiškius pasakoti apie kuriamą organizaciją jos kraštiečiams.
Nuotrauka
jankauskas
Įkelta:
2022-05-27
Tauragės rajono taryba už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį, nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą bei reikšmingą kūrybinį indėlį į Tauragės rajono švietimą bei kultūrą, Tauragės rajono garbės piliečio vardą suteikė Jonui Jankauskui. Regalijų įteikimas vyks birželio 3-ąją per apskrities Dainų šventę „Karšuvos žemės vaikai“. 
Nuotrauka
jurgita
Įkelta:
2022-05-21
Penkeri metai darbo Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre jo vadovei Jurgitai Brazauskienei prabėgo kaip viena diena. O ir gyvenimas kaime jai labai patinka – čia ji randa sau mielų kampelių tiek darbe, tiek gamtos prieglobstyje.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-01
​​​​​​​„Kad tik sveikas būtų...“ – laukdama kūdikio atsidūsta dažna būsima mama. Jei taip nenutinka, dėl savo vaikų mamos gali padaryti viską. Sužinojusi, kad jos sūnus Matukas viena ausimi girdi labai silpnai, dėl to sutrikęs ir bendras jo vystymasis, Onutė Zigmantienė pasiryžo kovoti, kad jos sūnus augtų visaverčiu žmogumi. Ir nors daugiausia rūpesčių kol kas kelia būtent Matuko sveikatos bėdos, mamos meilės užtenka ir dar trims vaikams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-15
Apie netektį skelbia Tauragės Juozo Kasperavičiaus šaulių 702-oji kuopa. „Sunku patikėti šia skaudžia nelemta žinia – mus paliko ilgametis šaulys Jonas Ozgirdas (1931–2022)“, rašoma kuopos feisbuko paskyroje.
Nuotrauka
pleikys
Įkelta:
2022-03-30
Tauragiškis Andrius Pleikys kūrybinių idėjų ir veiklos stoka skųstis tikrai negali: jis filmuoja renginius ir šventes, dirba radijuje, kuria videoprojektus, vaizdo žaidimus, o dabar drauge su komanda vysto inovatyvią idėją – kuria išmanias, NFC technologija paremtas vizitines korteles „Distify“. Tai išmani vizitinė kortelė, sujungianti bendravimo tradicijas ir skaitmeninę tapatybę, kuria palietus telefoną akimirksniu dalijamasi kontaktiniais duomenimis, nuorodomis į socialinius tinklus ir kita skaitmenine informacija. Verslininkas džiaugiasi, kad šia ką tik į rinką paleista kortele jau naudojasi dešimtys klientų, ir produktą nuolat tobulina.
Nuotrauka
Ona paulauskiene
Įkelta:
2022-03-16
Kovo 15-ąją Seime įvyko batakiškės, Tauragės garbės pilietės, tautodailininkės ir talentingos menininkės Onos Paulauskienės drožybos darbų parodos atidarymas. Ji, dalyvaujant gausiam žiūrovų būriui, atidaryta 2-ųjų rūmų galerijoje prie kavinės ir bus eksponuojama iki kovo 28-osios
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-03-15
Kovo 14 dieną sukako 100 metų, kai Kuršėnuose gimė pedagogas, ilgametis Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Bronius Šimkevičius (1922–2009). Jo šviesus atminimas išliko mokinių prisiminimuose, pilies kieme tebežaliuoja Jo iniciatyva pasodinti ąžuolai. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomos pedagogo nuotraukos ir laiškai buvusiai mokinei, mokytojai ir kraštotyrininkei Almai Mizgirienei (1931–2014). Juose – Tauragės krašto švietimo istorija: prisiminimai apie Tauragės aukštesniąją Komercijos mokyklą, gimnaziją, mokslo draugus ir mokytojus.
Nuotrauka
Ievos Jucienės nuotrauka
Įkelta:
2022-02-22
Vakar, vasario 21-ąją, mus paliko net keturias poezijos knygas išleidusi Ona Butkevičienė, sausio 4-ąją paminėjusi savo 99-ąjį gimtadienį. Ją pažinojusiųjų atmintyje ji liks energinga, tvarkinga, reikli ir griežta, turinti savo tvirtą nuomonę ir apie gyvenimą, ir apie žmones, ir apie poeziją.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-02-19
Tremtinė, partizanų ryšininkė Vanda Valiutė vasario 19-ąją minės 95-ąjį savo gimtadienį. Tai pirmas jubiliejinis gimtadienis jos istorinėje tėvynėje. Tą dieną ją sveikins tie, kas žino jos gyvenimo istoriją, kas ištiesė ranką, kad padėtų grįžti į Lietuvą, kas rūpinosi, kad būtų tinkamos tolimesnio gyvenimo sąlygos.
Nuotrauka
sileris
Įkelta:
2022-02-16
Tauragėje neseniai surengtas šviesaus atminimo trenerio Jono Šilerio atminimo taurės turnyras. Jau metai, kaip šio badmintono Tauragėje pradininko, įspūdingą patirtį sukaipusio šios sporto šakos puoselėtojo nebėra. Praūžus turnyrui pasikalbėjome su Renaldu Šileriu – Jono Šilerio anūku. „Daug apdovanojimų jis gavo ne tik aikštelėje, daugumą atsiimti lydėdavau ir aš, labai džiaugdavausi, kad žmonės vertina jo nuopelnus“, – „Tauragės žinioms“ pasakojo Renaldas.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-10
Praėjusį savaitgalį, Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, išvakarėse, netekome vieno Sąjūdžio įkūrėjų Tauragėje – Broniaus Martinkaus. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-02
​​​​​​​Prieš 20 metų iš Tauragės į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) išvykusi Sigita Šimkuvienė kilusi iš Aukštaitijos. Tačiau meilė ją atviliojo į mūsų kraštą. O smalsumas bei geresnio gyvenimo troškimas – už Atlanto vandenyno. Šiuo metu Pasaulio lietuvių bendruomenei vadovaujanti pašnekovė prieš tai pirmininkavo Amerikos lietuvių bendruomenei. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2021-12-28
Šiuo metu Švedijos sostinėje Stokholme gyvenanti Monika Lionaitė išmaišė kone pusę pasaulio. Mokydamasi vadybos mergina bendravo ne tik su diplomatais bei savo sričių profesionalais, tačiau ir ištyrinėjo įvairių pasaulio valstybių grožį. Ten ji sutikdavo ir tautiečių. „Teko net mokyti lietuvius Maskvoje, kaip gaminti lietuviškus cepelinus“, – pasakojo M. Lionaitė, „Globalios Tauragės“ ambasadorė. Pašnekovė įsitikinusi, kad kiekvienas per savo gyvenimą turėtų studijuoti bent kelis dalykus. Pasak merginos, tai suteikia kur kas platesnę pasaulėžiūrą. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2021-12-17
„Tauragės žinios“ neseniai rašė apie į Lietuvą iš Irkutsko grįžusią tremtinę, partizanų ryšininkę 94 metų Vandą Valiūtę. Šiuo metu  Pagramančio socialinės globos namuose gyvenančiai tremtinei dar daug ko trūksta, dar nebetvarkomi ir pilietybės atstatymo dokumentai. Vis dėlto vieną labai svarbų ir jai reikalingą daiktą V. Valiūtė jau turi – už neabejingų žmonių suaukotus pinigus jau nupirktas klausos aparatas. Jam įsigyti per mažiau nei mėnesį suaukota 14 tūkst. eurų.