Neperleidžiami vaiko priežiūros atostogų mėnesiai – svarbu, kad jais pasinaudotų abu tėvai
Įkelta:
2024-05-02
Nuotrauka
seima asoc
Aprašymas

Asociatyvi pexels.com nuotrauka

 

Nauja vaiko priežiūros išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka galioja jau beveik pusantrų metų. Tėvams, besidalinantiems vaiko priežiūra, svarbu prisiminti – ir mama, ir tėtis turi pasinaudoti dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, kitaip išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpės.

Vaiko tėtis, mama, įtėviai ar globėjai bent po 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų), turi prižiūrėti savo vaiką, o likusį laiką gali dalintis pagal šeimos poreikį. Šį terminą, kaip minimalų kiekvienam iš tėvų, nustato Europos Sąjungos direktyva.

Lietuvoje nauja tvarka įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d. Praėjusių metų statistika rodo, kad vyrai ne itin aktyviai naudojosi vaiko priežiūros atostogomis – 2023 metais 90 proc. vaiko priežiūros išmokos gavėjų buvo moterys. Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais pasinaudojo ir vaiko priežiūros išmoką gavo 1 340 vyrų. 

Šiuo metu mažus vaikus auginančios šeimos gali lanksčiai keisti savo pasirinkimą, kadangi neperleidžiamais mėnesiais galima pasinaudoti bet kuriuo vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpiu. Svarbu nepamiršti, kad kai vienas iš tėvų nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais, jie negali būti naudojami kito iš tėvų. Tokiu atveju išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja nepasinaudotu laikotarpiu.

Ką svarbu žinoti apie neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir jų metu mokamas vaiko priežiūros išmokas? Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kas yra neperleidžiami mėnesiai?

Europos Sąjunga priėmė direktyvą dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Ši direktyva įpareigojo visas valstybes numatyti tiek tėčiui, tiek mamai būtinus neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius.

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų ar jų dalies tam pačiam vaikui prižiūrėti abu tėvai negali imti tuo pačiu metu. Savo neperleidžiamų dviejų vaiko priežiūros atostogų mėnesių negalima perleisti kitam iš tėvų.

Kas gali gauti vaiko priežiūros išmoką neperleidžiamais mėnesiais?

Vaiko priežiūros išmoką už neperleidžiamus 2 mėnesius gali gauti tik vaiko tėtis (įtėvis) ir mama (įmotė) ar globėjas (globėja). Išmoka už neperleidžiamus mėnesius nepriklauso vaiko seneliams, tačiau vienas iš vaiko senelių gali gauti vaiko priežiūros išmoką likusiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais.

Kokio dydžio išmoka mokama neperleidžiamais mėnesiais?

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės laikotarpiu mokama 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka. Jos dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Pavyzdžiui, vaiko priežiūros išmoka skiriama nuo 2024 m. gegužės mėnesio. Apskaičiuojant išmoką, vertinamos 2023 m. balandį – 2024 m. kovą asmens turėtos pajamos.  

Likusiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais išmokos dydis priklauso nuo pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės. Jei pasirenkama vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sukaks 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kada galima pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais?

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį galima imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų. Tai reiškia, kad neperleidžiamais mėnesiais galima naudotis lanksčiai – grįžti į darbą ir tuo laikotarpiu keistis vaiko priežiūros atostogomis su kitu iš tėvų, o pasikeitus aplinkybėms ir vėl išeiti vaiko priežiūros atostogų. Naudotis neperleidžiamų atostogų laikotarpiu pakaitomis galima tol, kol abu tėvai išnaudos jiems priklausančius du neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius.

„Sodrai“ priėmus sprendimą skirti vaiko priežiūros išmoką, mamai ar tėčiui pirmiausiai bus mokama išmoka už neperleidžiamus mėnesius, kuri yra didesnė, nei už likusius mėnesius, tačiau tai nereiškia, kad mamai pasinaudojus neperleidžiamais mėnesiais, iškart po to jais turi pasinaudoti tėtis.

Pavyzdžiui, vaikas gimė 2023 10 16. Mamai darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas nuo 2023 12 21. Mama „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką nuo 2023 12 21 iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai, tai yra iki 2025 10 16.

Mama vaiko priežiūros atostogose buvo nuo 2023 12 21 iki 2024 01 31 ir gavo vaiko priežiūros išmoką. Ji nuo 2024 02 01 nutraukė vaiko priežiūros išmokos mokėjimą bei darbdavio suteiktas atostogas ir grįžo į darbą. Mama išnaudojo 42 kalendorines dienas iš tik jai priklausančių neperleidžiamų dviejų mėnesių. Jai dar liko 18 kalendorinių dienų.

Vaiko tėtis, darbdaviui suteikus vaiko priežiūros atostogas nuo 2024 02 01, „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką nuo 2024 02 01 iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai.

Vaiko tėtis vaiko priežiūros atostogose buvo nuo 2024 02 01 iki 2024 03 31 ir gavo vaiko priežiūros išmoką. Nuo 2024 04 01 nutraukė vaiko priežiūros išmokos mokėjimą bei darbdavio suteiktas atostogas ir grįžo į darbą. Vaiko tėtis išnaudojo neperleidžiamus du mėnesius pilnai. 

Mama, darbdaviui suteikus vaiko priežiūros atostogas nuo 2024 04 01, „Sodrai“ pateikė prašymą atnaujinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą nuo 2024 04 01. Atnaujinta anksčiau paskirta vaiko priežiūros išmoka mamai mokama nuo 2024 04 01 iki vaikui sueis 24 mėn., tai yra iki 2025 10 16.

Kadangi mama neperleidžiamų dviejų mėnesių laikotarpiu naudojasi dalimis, už laikotarpį nuo 2024 04 01 iki 2024 04 18 (18 kalendorinių dienų) jai tęsiamas vaiko priežiūros išmokos mokėjimas kaip už likusį neperleidžiamą laikotarpį, kadangi ji buvo išnaudojusi 42 kalendorines dienas iš tik jai priklausančių dviejų neperleidžiamų mėnesių (60 kalendorinių dienų). 

Ką daryti, jeigu neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais noriu naudotis dalimis? 

Jeigu vaiko priežiūros atostogomis tėvai naudojasi pakaitomis, kiekvieną kartą „Sodrai“ turi pateikti atitinkamą prašymą nutraukti arba atnaujinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą. Kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos, „Sodrai“ turite pateikti prašymą nutraukti išmokos mokėjimą. Kai vaiko priežiūros atostogos suteikiamos iš naujo – prašymą atnaujinti išmokos mokėjimą.

Jei gaudamas vaiko priežiūros išmoką už neperleidžiamus laikotarpius gavėjas nutraukia vaiko priežiūros atostogas, bet nepateikia prašymo nutraukti išmokos mokėjimą, jam toliau mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. 

Jei vaiką augina vienas iš tėvų

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, jis turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už kito iš vaiko tėvų nepanaudotą neperleidžiamą vaiko priežiūros atostogų laikotarpį. Vienišiems tėvams vaiko priežiūros išmoka už kitam iš vaiko tėvų priklausantį, tačiau jo nepanaudotą laikotarpį skiriama ir mokama tik likus 2 mėnesiams iki pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės pabaigos.

Tai reiškia, kad pasirinkus išmokos mokėjimą kol vaikui sueis 18 mėnesių, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 17 ir 18 vaiko priežiūros mėnesiais. Pasirinkus išmokos mokėjimą kol vaikui sueis 24 mėnesiai, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 23 ir 24 mėnesiais.

Laikoma, kad vaiką augina vienas iš jo tėvų, įtėvių ar globėjų, kai:

  • kitas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų yra miręs ar pripažintas mirusiu, pripažintas nežinia kur esančiu, jam terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;
  • jei vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė;
  • jei vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų;
  • kitas iš vaiko tėvų  pripažintas neveiksniu šioje srityje;
  • jei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų, o kitam apribotas bendravimas su vaiku;
  • jei kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų;
  • jei kitas iš vaiko tėvų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.
Nuotrauka
glorija
Choro „Gloria“ archyvo nuotraukos
Įkelta:
2024-05-23
Vis dažniau įvairių miesto švenčių proga tauragiškius džiuginantis miesto gospel choras „Gloria“ surengs pasirodymą ir artėjančios miesto šventės „Tauro ragas 2024“ metu. Koncertas vyks jau sutemus: krikščioniškos muzikos programą lydės šviesų šou, ketinama įrengti 16 m LED ekraną, kuriam rengiamos specialios vizualizacijos.
Nuotrauka
aplinka
Įkelta:
2024-05-21
2024 m. gegužės 20 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijoje buvo apdovanoti Atliekų kultūros egzamino nugalėtojai. Juos sveikino Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas kartu su Viešosios tvarkos poskyrio vedėju Pauliumi Goštautu.
Nuotrauka
medžiai
Įkelta:
2024-05-21
Kaip informuoja Tauragės rajono savivaldybė,  pastarosiomis dienomis Tauragės miesto gyventojai gali džiaugtis didele ir reikšminga iniciatyva – didelių medžių sodinimu. Persodinant medžius siekiama ne tik praturtinti miesto grožį, bet ir sukurti komfortišką gyvenimo aplinką gyventojams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-18
Gegužės 17 d. oficialiai pažymėtas Tauragės daugiafunkcės arenos antrasis statybų etapas – į būsimus sporto ir kultūros centro pamatus įkasta simbolinė laiko kapsulė ateities kartoms. Tikimasi, kad itin laukta ir regionui svarbi arena įneš dar daugiau kultūros ir galimybių sportuoti į visos apskrities gyvenimą. Laišką ateities kartoms, pasakojantį apie tauragiškiams reikšmingo projekto pradžią, pasirašė bei simbolinę kapsulę įkasė Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas ir statybų įmonės „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis.
Nuotrauka
Įkelta:
2024-05-17
Praėjusių metų pabaigoje Seimui atnaujinus įsimintinų dienų kalendorių, Vaiko diena šiemet pirmą kartą švenčiama šeimos mėnesį – gegužę, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Ministrė Monika Navickienė kviečia visus – vaikus, tėvelius, senelius, mokytojus, kiekvieną mūsų – paminėti naująją vaikystės šventę.
Nuotrauka
ba;las
Įkelta:
2024-05-16
Po sekmadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjusio „Lietuvos balsas. Kartos“ finalo paaiškėjo, kad naujausiais projekto laimėtojais tapo vaikinų grupė „T3“ iš mokytojos Nomedos Kazlaukomandos. Apie tai, kam muzikantai išleis laimėjimą, dėkingumą bei abejonių nepalikusią pergalę Nomeda ir „T3“ kalbėjo iškart po finalo surengtoje spaudos konferencijoje.
Nuotrauka
balas
S. Lukoševičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-05-13
Sekmadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjo žiūrimiausio šalyje LNK muzikinio projekto „Lietuvos balsas. Kartos“ didysis finalas. Jo nugalėtojais tapo ir LNK įsteigtus 15 tūkstančių eurų laimėjo mokytojos Nomedos Kazlaus komandos dalyviai vaikinų grupė „T3“. Už juos balsavo 39,1 proc. žiūrovų.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-09
Siekiant maksimaliai užkirsti kelią galimam seksualiniam smurtui prieš vaikus, bus įtvirtinta pareiga asmeniui, ketinančiam užsiimti veikla, susijusia su vaikais, turėti išduotą Neteisėto darbo su vaikais prevencijos kodą (QR kodą). Darbdaviai privalės tikrinti, ar darbuotojas turi QR kodą, o nustatytos institucijos – vykdyti darbdavių priežiūrą. Efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatantiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtiems Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimams pritarė Vyriausybė. Juos dar turės priimti Seimas.
Nuotrauka
balsas
Asmeninio archyvo ir Lietuvos balsas. Kartos nuotraukos
Įkelta:
2024-05-09
Sulaukusi pasisekimo „Lietuvos balsas, Kartos“ kryžminių kovų atrankoje tauragiškių vaikinų komanda „T3“ pateko į finalą ir dėl laimėtojo titulo susikaus šį sekmadienį „Žalgirio arenoje“. „Tauragės žinios“, bendradarbiaudami su „Tauragės radiju“ pakalbino jų mokytoją, pasaulinio lygio lietuvių operos žvaigždę Nomedą Kazlaus. Apie savo mokinius vokalo profesorė atsiliepia labai gerai, pasak jos, vaikinuose – didžiulis potencialas.
Nuotrauka
SENJORAS
Įkelta:
2024-05-08
Šalpos pensijos negalią turintiems dirbantiesiems būtų skiriamos nepriklausomai nuo to, kada ir kokio lygio negalia nustatyta, taip pat šalpos senatvės pensijas galėtų gauti ir jau pensinio amžiaus sulaukę, bet vis dar dirbantys žmonės – tokiems siūlymams šiandien po pateikimo pritarė Seimas. Artimiausiu metu jie bus svarstomi Parlamento komitetuose.
Nuotrauka
adakavas
Adakavo socialinių paslaugų namų nuotraukos
Įkelta:
2024-05-08
Tauragėje veiklą pradėjo dar vienos naujos socialinės dirbtuvės, kurioje žmonės su negalia gamins įvairius rankdarbius, pakuos dovanas, taisys drabužius, taip pat teiks aplinkos tvarkymo ir kitas bendruomenei reikalingas paslaugas.  Čia, žmonės, turintys negalią, pajus, kad ir jie šioje visuomenėje – ne mažiau svarbūs ir reikalingi. O ambicijos nemažos: savo rankų darbo gaminius parduos elektroninėje parduotuvėje.
Nuotrauka
T3
Lietuvos Balso feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2024-05-07
Ryškiausio muzikinio projekto šalyje grandiozinis finalas naujame sezone užims didžiausią šalies areną, kur tūkstančiai tikrą muziką mylinčių balsų dainuos kartu su tais, kurie naujame projekto sezone savo talentu prasiskynė kelią į finalą!
Nuotrauka
m
Tauragės kultūros centro ir asmeninio archyvo nuotraukos
Įkelta:
2024-05-03
Paskendę darbiniuose ir buitiniuose rūpesčiuose reta šeima prisimena, jog be aprūpinimo materialine gerove tėvų pareiga vaikuose ugdyti ir meilę tėvynei. Šią pareigą sėkmingai atlieka Valinčių šeima. Tiek tėvai, tiek vaikai priklauso šokių ar dainų kolektyvams, kartu keliauja, kuria tradicijas, mini valstybines šventes. O svarbiausia, myli ir gerbia vienas kitą.  
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2024-04-27
Šiandien, apie 14 val., specialiosioms tarnyboms pranešta, kad kilo gaisras Leikiškės sąvartyne. Gaisrą pastebėjo ir specialiąsias tarnybas informavo sąvartyne dirbusi dispečerė. Degė apie 70 kv. m sąvartyno ploto. Nuo degusio ploto patraukta technika.
Nuotrauka
Nuošliauža
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2024-04-23
2024 m. sausio 24–25 dienomis, prasidėjus staigiam atšilimui, į Jūros upę nuslinko nemaža dalis šlaito, daugiamečiai medžiai bei dalis pėsčiųjų ir dviračių tako. Dėl susidariusios situacijos sausio 25 dieną, 10 val. surengtas Tauragės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdis, o tos pačios dienos vakare Tauragės mieste paskelbta ekstremalioji situacija.
Nuotrauka
Aleja
Įkelta:
2024-04-22
Tauragės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su UAB „Hidroterra“ dėl dalies Jūros upės šlaito nuo Dariaus ir Girėno g. Iki J. Tumo – Vaižganto g., Tauragės mieste (prie „Versmės“ gimnazijos), nuošliaužos padarinių pašalinimo (avarijos grėsmės pašalinimo) ir šlaito sutvirtinimo projekto parengimo darbų.
Nuotrauka
inkilai
Tauragės apylinkės teismo nuotrauka
Įkelta:
2024-04-22
Lietuvos teismų bendruomenė palaikydama Ukrainą kovoje už laisvę bei prisidėdama prie Pakruojo dvaro ir organizacijos „Stiprūs Kartu“ inicijuotos paramos akcijos „Laisvės paukščiai“  sukūrė net 16 unikalių inkilų. Juos nuo kitos savaitės pradžios, t. y. nuo 2024 m. balandžio 22 d. iki balandžio 28 d. bus galima įsigyti aukciono būdu puslapyje www.laisvėspaukščiai.lt.
Nuotrauka
smurtas
Pexels.com/SHVETS asociatyvi nuotr.
Įkelta:
2024-04-19
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad Lietuvoje veikia pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sistema ir pagalbos tarnybų tinklas. Šiuo metu šalyje yra 23 akredituotos pagalbos tarnybos, kurios teikia pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims. Nukentėjęs asmuo gali kreiptis į bet kurią pagalbos tarnybą. Iš viso per praeitus metus suteikta apie 15 tūkst. įvairių paslaugų nukentėjusiems asmenims. Akredituotai pagalbai teikti šiemet skirta 500 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.