Įkurtas Sveikatos centras: pas gydytojus pacientai pateks greičiau?
Įkelta:
2023-11-13
Nuotrauka
sveikatos centras
Nuotraukos autorius:
Gretos Savickienės nuotrauka 
Aprašymas

Sveikatos centro veiklą koordinuos Pirminės sveikatos priežiūros centras

 

 

Spalio 25-ąją posėdžiavusi savivaldybės taryba pritarė sprendimui įsteigti naują darinį – Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centrą, kuris veiks funkcinio bendradarbiavimo būdu. Šis būdas reiškia, kad naujų įstaigų nebus kuriama – centrui priklausančiose įstaigose paslaugos teikiamos bendradarbiavimo sutarčių pagrindu. Šio centro įkūrimo tikslas – kad reikiamas paslaugas rajono gyventojai gautų greičiau. Ar taip ir bus, parodys ateitis. 

Centre – 11 įstaigų

Savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame spalio 25-ąją, pirmiausia pritarta, kad trys savivaldybės įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, – VšĮ Tauragės rajono pirminis sveikatos priežiūros centras (PSPC), VšĮ Tauragės ligoninė ir Tauragės visuomenės sveikatos biuras –  jungtųsi prie steigiamo Sveikatos centro. Kad toks centras būtų kuriamas, savivaldybės taryba pritarė birželio 28-osios posėdyje. Pasak savivaldybės gydytojos Rūtos Stasytienės, Tauragės ligoninės dalininkė Sveikatos apsaugos ministerija raštu pritarė, kad ligoninė dalyvautų centro veikloje. 

Bendrame komitetų posėdyje tarybos narė Rita Grigalienė teiravosi, kokios bus prie centro veiklos besijungiančio Visuomenės sveikatos biuro funkcijos. 

Pasak savivaldybės gydytojos, Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo apraše nurodyta, kad biuras atliks ugdymo įstaigų mokinių sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijas.  

– Naujų funkcijų Visuomenės sveikatos biurui neprisidės. Tik bus įtraukti į Sveikatos centro veiklą, – teigė R. Stasytienė.      

Pasak savivaldybės gydytojos, spalio 3 d. vyko sveikatos priežiūros įstaigų atstovų posėdis, kuriame dalyvavo viešosios ir privačios gydymo įstaigos. Posėdyje apsispręsta, kurios įstaigos dalyvaus steigiamo Sveikatos centro veikloje. 

Norą dalyvauti centro veikloje išreiškė 11 įstaigų: viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir Tauragės ligoninė, Tauragės visuomenės sveikatos biuras, taip pat uždarosios akcinės bendrovės „InMedica“, „Medicinos namai šeimai“, „Medicum centrum“, „Solregis“, „Vitgelba“, „Nefrida“, R. Margienės individuali įmonė, mažoji bendrija „A. Pilypo klinika“. 

Pasak savivaldybės gydytojos, posėdyje aptarta ir įstaigų bendradarbiavimo sutartis, sutarta, kokias paslaugas kiekviena įstaiga ketina teikti naujajame centre. Numatyta, kad centro veiklą koordinuos PSPC. 

Tikimasi gauti per 800 tūkst. eurų

Kaip teigiama sprendimo aiškinamajame rašte, įsteigus Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centrą iš Europos Sąjungos bus galima pretenduoti gauti 440 438 Eur pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai ir 401 815 Eur antrinio lygio ambulatorinei specializuotai asmens sveikatos priežiūrai. 

Kaip patikslino savivaldybės gydytoja, pirminio lygio paslaugas teikia PSPC, „InMedica“ ir „Medicinos namai šeimai“, antrinio lygio – likusios centro veikloje dalyvaujančios įstaigos, išskyrus Visuomenės sveikatos biurą, kuriam finansavimas nebus skiriamas. 

Tikslas – bendradarbiavimas 

Bendrame savivaldybės tarybos komitetų posėdyje dalyvavusi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vyriausioji patarėja Vilma Srogė akcentavo, kad steigiant Sveikatos centrą pridėtinė vertė kuriama ir pacientams, ir medicinos specialistams. O svarbiausias momentas, pasak ministerijos atstovės, ypatingai centrus kuriant funkcinio bendradarbiavimo būdu, yra tai, kad keičiama įstaigų organizacinė kultūra.

– Tikslas yra iš konkurencijos pereiti prie bendradarbiavimo, siekiant savivaldybės gyventojams sveikatos labui numatytų tikslų. Įkūrus centrą turėtų sutrumpėti paciento kelias paslaugoms gauti, nes siekiama, kad apie 80 proc. visų dažniausiai reikalingų paslaugų būtų suteikta būtent savivaldybės teritorijoje, – komentavo ministerijos atstovė. 

O medicinos darbuotojams, pasak SAM atstovės, bendradarbiaujant atsiras galimybė kelti kvalifikaciją, konsultuotis tarpusavyje, o gavus ES investiciją, turėti geresnę infrastruktūrą, modernesnę įrangą.

– Sveikatos centro įkūrimas turi užtikrinti prieinamas paslaugas vietos savivaldybės gyventojams, ir, žinoma, tai galimybė pritraukti gydytojus į rajono sveikatos priežiūros įstaigas, – rajono politikams teigė ministerijos atstovė.  

Bendradarbiavimo sutartis tarp centro veikloje dalyvaujančių įstaigų bus pasirašyta penkeriems metams. 

Savivaldybė pati turės stebėti ir vertinti Sveikatos centro veiklos efektyvumą ir spręsti, ar tęsti veiklą po penkerių metų

–  Jei sveikatos rodikliai, kuriuos siekiama pagerinti savivaldybėje gerės, ko gero, savivaldybė ir priims sprendimą toliau tęsti bendradarbiavimo sutartį, – teigė ministerijos atstovė. 

Pasak ministerijos atstovės, Sveikatos centro modelis sukurtas ir pagrįstas didelėmis analizėmis, vertinti įvairūs duomenys, o jo veikla prisidės prie kokybiškos sveikatos priežiūros. 

„Valstiečiai“ nepritarė  

Tarybos posėdyje Kęstutis Balašaitis išsakė Valstiečių ir žaliųjų frakcijos poziciją. 

– Nemanom, kad perspektyvoje centras duos didesnę ar bent kažkokią naudą gyventojams. Europos Sąjungoje toks modelis yra tik Slovakijoje ir einama prie to, kad jis būtų išardytas. Modelis nepasiteisinęs, – tarybos posėdyje teigė K. Balašaitis. 

Frakcijos nariai balsavo prieš, kad savivaldybės gydymo įstaigos prisijungtų prie Sveikatos centro veiklos, ir nedalyvavo balsavime, tvirtinančiame šio centro steigimą.   

Tarybos narė R. Grigalienė teiravosi, ar įsteigus centrą padaugės paslaugų rajono gyventojams. 

– Bazines paslaugas savivaldybėje turime, o bendradarbiavimo sutartyje įstaigos pasirašo, kokias paslaugas kuri įstaigą gali užtikrinti. Papildomų paslaugų nebus teikiama, – teigė R. Stasytienė, pridūrusi, kad rajono gyventojams bus sudarytas vadinamasis „žaliasis koridorius“, t. y. galimybė pas gydytojus patekti greičiau.  

Laukiama teigiamų pokyčių

Pasidalinti įžvalgomis dėl įkurto Sveikatos centro paprašėme jo veiklą koordinuosiančio PSPC vadovo Donato Petrošiaus. 

Pasak D. Petrošiaus, Sveikatos centre bus teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (šeimos medicinos, psichikos sveikatos priežiūros, odontologijos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, ambulatorinės paliatyvios pagalbos paslaugos), antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (rentgeno diagnostika, ultragarsiniai tyrimai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, vidaus ligų, vaikų ligų, akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos, geriatrijos, endoskopijos, kardiologijos, otorinolaringologijos (LOR), oftalmologijos, endokrinologijos, neurologijos, pradinės medicininės reabilitacijos, ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos), dienos stacionaro, skubiosios medicinos pagalbos, stacionarinės vidaus ligų bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

Šios paslaugos, kaip ir anksčiau, taip ir dabar bus teikiamos tose pačiose 11-oje sveikatos priežiūros įstaigų.

Koordinuojanti įstaiga, pasak D. Petrošiaus, turės vadybiškai koordinuoti Sveikatos centro paslaugų teikimą, organizuoti įstaigų pasitarimus dėl Sveikatos centro veiklos rodiklių nustatymo, jų stebėsenos ir įgyvendinimo bei priemonių paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimo.

„Pirmasis koordinuojančios įstaigos darbas bus užtikrinti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą. Tikimės, kad šis procesas praeis sklandžiai“, – teigė PSPC direktorius.

Paklaustas apie galimus naujo darinio pliusus ir minusus, D. Petrošius sako, kad šiandien tikrai sunku pasakyti, nes centras dar nepradėjo veikti.

„Efektyviam Sveikatos centro darbui didelę įtaką turės ne tik bendradarbiaujančių įstaigų įdirbis, bet ir SAM sprendimai, turiu galvoje, IPR IS (Išankstinė pacientų registracijos informacinė sistema – red. past) sprendimai pirmumo teisei registruoti įstaigų specialistų konsultacijoms ir kitoms paslaugoms gauti, kaip pasiskirstys žmogiškieji ištekliai po reformos, ar bus skirtas papildomas finansavimas centro veikloje dalyvaujančiom įstaigom ir t. t.“ – teigė D. Petrošius, pridūręs, kad pagrindinė priežastis kurti tokius Sveikatos centrus Lietuvoje buvo ta, kad daugiau gyventojų sveikatos priežiūros paslaugas gautų savo savivaldybėje, kad nereikėtų vykti į kitas didmiesčių savivaldybes.

„Tikimės, kad Tauragės gyventojai pajus teigiamų pokyčių, galbūt ne taip greit, kaip norėtųsi, bet visos Sveikatos centro veikloje dalyvaujančios įstaigos stengsis glaudžiai bendradarbiauti dėl pacientų gerovės “, – viltį išreiškė D. Petrošius. 

Nuotrauka
Mergaitė
Įkelta:
prieš 1 dieną
Siekiant maksimaliai apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, asmenys dirbantys ar planuojantys dirbti su vaikais, privalės turėti Teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą). Darbdaviai privalės tikrinti ar darbuotojas turi QR kodą, o institucijos – vykdyti darbdavių priežiūrą. Efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatančius Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus priėmė Seimas. Jie įsigalios nuo 2024 m. lapkričio 1 d.
Nuotrauka
erelis
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus archyvo nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Tauragiškis Antanas sulaukęs palikimo, žemės, Deferencijos kaime ėmė kurti planus apie ten esančios sodybos puoselėjimą ir galimybę ūkininkauti. Tačiau apsilankius Nacionalinėje mokėjimo agentūroje dėl pievų deklaravimo laukė netikėta naujiena: jam priklausančiuose plotuose apsigyveno Lietuvoje retas paukštis, mažasis erelis rėksnys. Dėl saugomo gyvūno vyrui teko atsisakyti visų planų. Tas dar nebūtų taip apmaudu, tačiau jo žemėje ES lėšomis pradėti tvarkyti melioracijos grioviai. Erelio peryklomis pripažintose pievose važinėjasi technika, perkastuose grioviuose išnyko vandens telkinių gyvūnija. „Kas dabar tą erelį maitins?“ – susirūpino erelio namų savininkas.
Nuotrauka
poligonai
Įkelta:
2024-07-11
Priėmus sprendimą steigti du naujus Lietuvos kariuomenės poligonus Vakarų Lietuvoje  – Tauragės ir Šilalės karinius poligonus su jų veiklai būtina infrastruktūra – Krašto apsaugos ministerija tęsia viešas diskusijas su rajonų bendruomenėmis dėl poligonų steigimo ir liepos 15 d. kviečia į susitikimus aktualiems klausimams aptarti.  Susitikimuose su rajonų bendruomenėmis dalyvaus  Vyriausybės,  Krašto apsaugos,  Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos kariuomenės, Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų urėdijos atstovai. Taip pat diskusijose dalyvaus Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų savivaldybių merai, seniūnijų atstovai. 
Nuotrauka
Aplinkelis
Įkelta:
2024-07-09
Siekiant nukreipti tranzitinį transportą nuo miesto centrinės dalies, Tauragėje šiemet toliau tiesiamas pietinis aplinkkelis. Šiuo metu darbai vyksta ruože nuo Vytauto gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės. Kaip valstybei svarbiam vietinės reikšmės kelių projektui, šiems darbams šiemet skirta daugiau kaip 615 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų.
Nuotrauka
JAUNIMO UZIMTUMAS
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-07-08
Liepos 1 d. įsigalios Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie palies bene visas klientų grupes. Supažindiname su svarbiausiais iš jų.
Nuotrauka
kredito unija
Įkelta:
2024-07-04
LKU kredito unijų grupė pasirašė sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijomis“ (INVEGA), pagal kurią priemonėje dalyvaujančios kredito unijos pradeda teikti lengvatines paskolas ūkininkams. Lengvatinės paskolos gali būti skirtos ūkio plėtrai ir modernizavimui, taip pat investicijoms bei apyvartiniam kapitalui finansuoti.
Nuotrauka
energija
Įkelta:
2024-07-03
Lietuvoje sparčiai didėja energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuri, palyginti su tradiciniais energijos gamybos būdais, suteikia daug naudos aplinkai, turi socialinę ir ekonominę reikšmę. Skaičiuojama, kad Šilalės rajono savivaldybėje pusė suvartojamos energijos yra iš atsinaujinančių išteklių. Šilalės rajono savivaldybė sparčiai ruošiasi pereiti prie alternatyviųjų išteklių energijos plėtojimo, ruošdama atitinkamus strateginius dokumentus, taip pat atnaujina seną ir neefektyvią viešųjų paslaugų infrastruktūrą bei numato dideles apimtis, modernizuojant senus daugiabučius.
Nuotrauka
žal
Žalgirių gimnazijos nuotraukos
Įkelta:
2024-07-03
DofE programa – tai iš Edinburgo (Jungtinė Karalystė) atkeliavusi asmeninio tobulėjimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Taikant šią programą,  skatinama ugdyti drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę, prisidedančią prie visuomenės gerovės. DofE programą visame pasaulyje koordinuoja Tarptautinis DofE apdovanojimų programos fondas. Programą globoja jauniausiasis Karalienės Elizabeth II ir princo Philipo sūnus – Jo Karališkoji Prakilnybė Edinburgo hercogas princas Edwardas.
Nuotrauka
patriot
Įkelta:
2024-07-02
Liepos 7-19 dienomis Lietuvoje pirmą kartą organizuojamos pratybos „Baltic Connection 24" („BALTCON24"), kurioms į Lietuvą dislokuojama Nyderlandų ilgojo nuotolio oro gynybos sistema „Patriot". Pratybose dalyvaus Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) Oro gynybos batalionas su vidutinio nuotolio oro gynybos sistemomis „NASAMS", Nyderlandų karališkųjų karinių oro pajėgų oro gynybos sistema „Patriot", NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys Ispanijos ir Portugalijos naikintuvai, Lietuvos kariuomenės Oro operacijų centras ir KOP orlaiviai.
Nuotrauka
pinigai
asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-07-01
Nuo liepos 1 d. iš skolų turinčių žmonių atlyginimų antstoliai išskaičiuos mažesnę dalį – tai reiškia, kad daugiau pajamų liks pragyvenimui, o kartu žmonės bus skatinami dirbti legaliai ir palaipsniui išvis atsikratyti skolų naštos. Skolų turinčiam žmogui papildomai kreiptis į antstolius nereikės, sumažintos privalomos išskaitos bus taikomos automatiškai.
Nuotrauka
gais
Įkelta:
2024-07-01
Trečiadienį Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (PGT) visuomenei pristatė naują autocisterną, kurią naudos Kęsčių ugniagesių komanda. Automobilis pirktas dėvėtas, tiesa, tokį rasti nėra lengva. Ugniagesių viršininkas Aretas Ežerskis praleido ne vieną mėnesį vartydamas internetinius puslapius ir ieškodamas tinkamo automobilio.
Nuotrauka
socialinis
Įkelta:
2024-06-28
Socialinis darbas visuomenei yra naudingas arba labai naudingas – taip mano dauguma Lietuvos gyventojų, rodo tyrimai. Nors per paskutinius penkerius metus socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius padidėjo daugiau nei 3 tūkst., šių darbuotojų vis dar trūksta, o jų poreikis nuolat auga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jaunuolius kviečia rinktis socialinio darbuotojo profesiją. Socialinį darbą galima studijuoti vienoje iš 15 šalies aukštųjų mokyklų.
Nuotrauka
Baciuška
Įkelta:
2024-06-27
Vakar medijose pasirodžiusi žinia, kad Šilalės ir Tauragės rajonuose bus kuriami du nauji kariuomenės poligonai, nustebino ne vieną. Naujiena, tarsi perkūnas iš giedro dangaus, iš pradžių šokiravo, o paskui iššaukė komentarų krušą ir liūtį.
Nuotrauka
gaistrinė
Įkelta:
2024-06-27
Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba šiandien pristatė naują vidutinės klasės autocisterną „MAN“, kuri pagerins mūsų ugniagesių gelbėtojų darbo sąlygas bei leis greičiau ir efektyviau reaguoti į nelaimes. Ši moderni technika yra itin svarbi tiek savivaldybei, tiek jos gyventojų saugumui.
Nuotrauka
namai
Įkelta:
2024-06-27
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Seimas priėmė Vyriausybės pateiktą ir Seime patobulintą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektą.
Nuotrauka
Įkelta:
2024-06-27
Kaip informuoja Tauragės rajono savivaldybė, birželio 20 d. buvo atlikti maudyklų vandens tyrimai Jūros upės maudykloje, Balskų tvenkinyje, Keramikos tvenkinyje, Skaudvilės tvenkinyje, Draudenių ežere, Zumpės tvenkinyje bei vBaltrušaičių tvenkinyje.
Nuotrauka
poliginai
Įkelta:
2024-06-26
Bus steigiami du nauji Lietuvos kariuomenės poligonai Tauragės ir Šilalės rajonuose​​​​​​​Šiandien Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti du  naujus Lietuvos kariuomenės poligonus  vakarų Lietuvoje  –  Tauragės ir Šilalės  karinius poligonus su būtina jų veiklai reikalinga infrastruktūra. Toks sprendimas priimtas įvertinus Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės teiktus pasiūlymus dėl galimos Lietuvos kariuomenės poligono vietos, kurioje galėtų treniruotis Lietuvos kariai.
Nuotrauka
gim
Įkelta:
2024-06-20
Birželio 17-19 dienomis Tauragės Žalgirių gimnazijos I-II klasių mokiniai vykdė trumpalaikius projektinius darbus tema „Žalioji Tauragė“. Gimnazistai galėjo rinktis vieną iš 21 mokytojų pasiūlytos projektinių darbų temos. Veiklos, kurios buvo vykdomos ne tik gimnazijoje, bet ir kitose netradicinėse erdvėse, vyko 6 grupėse: tiksliųjų mokslų; užsienio kalbų; visuomeninių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo; gamtos mokslų; lietuvių kalbos ir literatūros.
Nuotrauka
koplyt
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2024-06-20
Trečiadienį Tarailių progimnazijos kiemelyje, aštuntokų išleistuvių proga, mokyklos kiemelyje įkurdintas jų pačių gamintas koplytstulpis. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursinės parodoje „Sidabro vainikėlis“ dirbiniui suteiktas aukštas įvertinimas – jis laimėjo antrąją vietą. O kad visa tai įvyktų labiausiai stengėsi progimnazijos technologijų mokytojas Vidas Galbogis: vyras plušėjo kartu su trimis mokiniais, jiems talkino vieno jų tėtis ir mokyklos ūkinės dalies meistras. Lengva nebuvo: sunkų dirbinį gabenant į parodas pedagogą „susuko“ radikulitas.
Nuotrauka
globejai
R. Vaitkevičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-06-19
„Manau, kad globai reikia subręsti. Turi sutvirtėti viduje, įsišaknyti, kad galėtumei pasidalinti vaisiais su kitais“, – sako Vilija Burnelaitienė. Jurbarko rajone, vaizdingoje vietovėje, netoliese Panemunės pilies, gyvenančioje šeimoje šiuo metu auga keturi globotiniai – dvi sesės ir du broliai, o kartu – ir trys biologiniai vaikai.
Nuotrauka
rotary
Tauragės Rotary klubo nuotraukos
Įkelta:
2024-06-17
Savaitgalį Tauragės Rotary klubo prezidentas Paulius Jurkauskis iškilmingai perdavė regalijas verslininkui, visuomeninkui Dariui Stankui. Tauragės Inner wheel klubui dar vienerius metus vadovaus prezidentė Agnė Jurkauskė.
Nuotrauka
adakavas
Adakavo socialinių paslaugų namų nuotrauka
Įkelta:
2024-06-11
Vos prieš mėnesį Tauragėje startavusios socialinės dirbtuvės „Metų ratas“ įgavo pagreitį – startavo neįgaliųjų rankomis sukurtų gaminių elektroninė parduotuvė. Pirkprasmingai.lt ragina žmones išleisti pinigus prasmingai.