Tėvų raštelio neužteks: praleistas pamokas ketina kontroliuoti griežčiau
Įkelta:
2023-05-10
Nuotrauka
lankomumas
Nuotraukos autorius:
Asociatyvi unsplash.com nuotrauka

Prieš gerą mėnesį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė paskelbė, kad norint geresnių ugdymosi pasiekimų būtina sutarti dėl nulinės tolerancijos pamokų nelankymui be pateisinamos priežasties ir siūlo leisti tėvams pateisinti 4–9 pamokas per mėnesį. Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymas leisti tėvams pateisinti 5 dienas per mėnesį   švietimiečiams kelia šoką – juk tai ketvirtadalis ugdymo laiko. O piktnaudžiaujančių tėvų, lengva ranka teisinančių be rimtos priežasties praleidžiamas vaiko pamokas, yra ir bus. Kai kurios mokyklos dėl lankomumo problemų neturi ir baiminasi, kad naujieji pakeitimai išderins nusistovėjusią mokyklų vidaus tvarką.    

Penktadalis praleistų pamokų – nepateisintos 

Ministrė J. Šiugždinienė švietimo bendruomenės atstovams pristatė siūlymus dėl pamokų lankomumo gerinimo ir aptarė tolimesnius veiksmus. 

„Daug dėmesio skiriame ugdymo kokybei stiprinti, tačiau kalbantis su mokyklų vadovais, pedagogais išryškėjo opi problema, kuriai įveikti neužtenka tik pedagogų pastangų. Jos neišsprendus sunku tikėtis didesnės ugdymo kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų. Turi įsivyrauti nulinė tolerancija pamokų nelankymui be pateisinamos priežasties. Kalbame apie lankomumą, tačiau iš tiesų spendžiame ugdymosi spragų ir vaiko gerovės problemas. Nepagerinsime vaikų ugdymo rezultatų, kol mokiniai neatsakingai praleidinės pamokas“, – teigė ministrė.

Ministerija pateikė ir gąsdinančius skaičius – iš 15 savivaldybių surinkti pastarųjų 6 mėnesių elektroninių dienynų duomenys rodo, kad 20 proc. praleistų pamokų – nepateisintos. Vidutiniškai vienas mokinys per šį laikotarpį praleido 60 pamokų, t.y. daugiau nei dvi savaites.  

Pasak ministrės, būtina nacionaliniu mastu nustatyti aiškią tvarką, pagal kurią mokyklų bendruomenės atnaujins savo vidaus taisykles, mokymo sutartis ir ras kitus joms svarbius sutarimus dėl lankomumo, dėl vaiko teisės mokytis užtikrinimo. 

Siūloma papildyti Švietimo įstatymą nuostata, įpareigojančia mokyklą informuoti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių apie atvejus, kai mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisės mokytis iki 16 metų. Įstatymas įpareigotų švietimo ministrą patvirtinti mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarką, kurioje būtų reglamentuota, kiek pamokų gali pateisinti tėvai, o nuo kada galioja tik informacija iš e-sveikatos sistemos. Tėvams kelis kartus pažeidus tvarką mokyklos Vaiko gerovės komisija kreiptųsi į Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

Pasak J. Šiugždinienės, planuojama, kad tėvai galėtų pateisinti nuo 4 iki 9 pamokų per mėnesį. 

Mokyklos turi aiškintis priežastis

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jūratė Veisienė įsitikinusi, kad ir be jokių tyrimų aišku, jog pamokų nelankymas koreliuoja su mokinio rezultatais. 

– Praleidžiama nemažai pamokų. Priežastys įvairios – nuo ligos iki tiesiog tėvų pateisinimų dėl įvairių priežasčių, kurių tėvai neprivalo nurodyti, – teigė vedėja, akcentavusi, kad tėvai turi užtikrinti vaikų pamokų lankomumą. 

Paklausta, ar pritaria švietimo ministrės siūlymui griežtinti pamokų nelankymo pateisinimą, J. Veisienė vienareikšmiškai atsakyti negalėjo. 

– Griežtinimo negalima taikyti visiems tėvams. Bet reikia akcentuoti, kad vaikai privalo lankyti, o mokyklos turi aiškintis priežastis, jei tėvai jų aiškiai nenurodo, – akcentavo vedėja. 

Pasak vedėjos, problemos dėl nelankymo paaštrėja, kai atsiranda ugdymo spragų, o mokykla turi sudaryti sąlygas tas spragas užpildyti. 

– Mokytojai turi papildomai dirbti po pamokų, turi būti skiriamos konsultacijos. Suprantama, jei vaikas sirgo, o jei atostogavo? – teigė J. Veisienė.  

Pasigenda aiškių algoritmų

Pasak „Šaltinio“ progimnazijos direktorės Jūratės Lazdauskienės, praėjusią savaitę mokyklų asociacijų, profsąjungų atstovai svarstė ministerijos siūlymus ir teikė savo pastebėjimus. 

– Mano nuomone, ne griežtinti reikėtų pamokų lankymą, o laikytis to, kas numatyta Administracinių nusižengimų kodekse. Jame aiškiai parašyta, kas gresia tėvams, jei vaikas iki 16 metų nelanko mokyklos, – teigė direktorė. – Mano ir kolegų, su kuriais diskutavome šiuo klausimu, nuomone, reikia įveiklinti galiojančius įstatymus.  

Nors tėvų atsakomybė už pamokų nelankymą apibrėžta įstatymu, jis nevykdomas. 

– Todėl, kad nėra konkrečių algoritmų, kada mokykla, padariusi viską sprendžiant problemą, turi kreiptis, galų gale kur turi kreiptis – į savivaldybės vaiko gerovės komisiją, vaikų teisių tarnybą, – neaiškumus vardijo direktorė. 

Direktorė abejoja, ar pakeis situaciją dar viena sukurta nauja tvarka, kai tų tvarkų ir taip labai daug, ir svarsto, kad gal pakaktų tik aiškių algoritmų.

Planuojami pokyčiai mokykloje gali sukelti didesnių problemų, nes dalis mokyklų, kaip ir „Šaltinis“, anot J. Lazdauskienės, dėl lankomumo problemų neturi, sistema veikia kur kas geriau nei bando nustatyti ministerija. 

– Mes netgi ne prieš 5 dienas per metus leisti išsivežti vaikus. Bet ne 5 dienas per mėnesį ir po to dangstytis liga. Tai bus nauja terpė tėvams piktnaudžiauti. Mūsų mokykloje nueitas tikrai nelengvas kelias iki susitarimų, kad veiktų taisyklės. Ilgai ginčijomės su tėveliais dėl vaikų išsivežimo į užsienį. Buvo pradėję vežtis ir du, tris kartus per metus. Atsirado išvažiuojančių ir mėnesiams, kai tėvai galėjo dirbti užsienyje nuotoliu, – pasakojo direktorė. – Mes įpratę „visiems ant kulnų lipti“ – esame susitarę su tėvais, kad informuotų iš karto, kai vaikas neateina į mokyklą.   

Penkios praleistos dienos per mėnesį – nenormalu 

Sveikatos apsaugos ministerijos pateikė pasiūlymą, kad tėvai galėtų pateisinti praleistas penkias dienas per mėnesį. 

– Tai būtų  25–27 proc. viso ugdymo proceso. Tai yra visiškai nenormalu. Įsivaizduokit, ketvirtadalį laiko leisti teisinti tėvams, kai neaišku, ar vaikas tikrai serga, – teigė direktorė. – Kai kurie tėvai piktnaudžiauja. Jei leis tėvams pateisinti penkias dienas iš eilės, dar prijungi savaitgalį, jau Turkijoje ir atbuvai. 

Praleidus pamokas, pasak direktorės, mokiniams turi būti teikiamos papildomos konsultacijos, skiriamas laikas atsiskaityti.  

– Ir niekas negalvoja apie didėjantį mokytojų krūvį. Mokytojai ne guminiai, neištemps nei savęs, nei paros valandų, – piktinosi pašnekovė. 

Jaučiasi įkaitai 

Pasak direktorės, mokyklų atstovai siūlė, kad gydymo įstaigos būtų sujungtos su kuria nors mokyklų sistema – mokinių registru ar TAMO – kad būtų galima matyti vaikų apsilankymus pas gydytoją. Kaip darbuotojų nedarbingumą mato vadovai, taip mokyklos galėtų matyti ir mokinių apsilankymus pas medikus. 

Nesutinka direktorė ir su pastaba, kad gydytojai esą negali atskleisti asmens duomenų.

– Bet diagnozės mes ir neprašome. Būtų patvirtintas faktas, kad vaikas lankosi pas gydytoją. Bet tada gydytojai šaukia, taip girdėjome, kad labai daug pas juos eis pacientų. Kai nesusitariama ministerijų lygmenyje, mes esame įkaitai, – teigė direktorė. 

Kol kas laukiama, ar  į pedagogų pastabas bus atsižvelgta.

– Ir jei bus įvestas penkių dienų per mėnesį limitas, bus katastrofa, nesužiūrėsime, nes neturime teisės klausti, prašyti informacijos, – teigė J. Lazdauskienė. 

Pasigendama pagalbos 

„Šaltinio“ progimnazijos direktorė sako, kad pagalbos sprendžiant problemas iš vaikų teisių gynėjų paprastai nesulaukiama. 

– Susiduriame su atsirašinėjimu arba neatrašymu. Praneši, lauki ir nežinai, ar bus tėvams skirta kokia bauda. Jie atsako, kad neprivalo teikti atsakymo arba dažnai jiems atrodo, kad mokykla ne viską padaro. Kiek teko susidurti, tiesa, ne dėl lankomumo, tai vaikų teisių tarnyba nebaudžia tėvų, policija iš viso nesikiša, – teigė direktorė 

Situaciją pakomentavo Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Sragauskienė. Pasak vedėjos, tėvų pareiga yra užtikrinti vaiko teisę į mokslą bei aktyviai dalyvauti jo ugdymo procese – kasdien domėtis, kaip vaikui sekasi mokytis, bei pasirūpinti, kad jis be svarbios priežasties nepraleistų pamokų.

Pasitaiko atvejų, kai mokyklų atstovai kreipiasi į vaiko teisių gynėjus dėl vaikų dažnai ir reguliariai  praleidinėjamų pamokų, dėl to prastėjančių mokslo pasiekimų. Įprastai, reaguodami į tokią informaciją, vaiko teisių gynėjai vyksta į šeimą, kalbasi su vaiku bei jo tėvais, aiškinasi ugdymosi problemų priežastis ir kartu ieško geriausių sprendimų, kurie padėtų užtikrinti vaiko teisę į mokslą. Tik išbandžius visas pagalbos priemones ir joms nesuveikus – pavyzdžiui,  jeigu vaikas į mokyklą neina labai ilgą laiką arba praleidžia itin daug pamokų, kai jo teisė į mokslą yra neužtikrinama pakartotinai, tėvams gali būti taikoma administracinė atsakomybė. 

Vaiko teisių gynėjai pastebi, kad atvejai, kai iš mokyklų sulaukia informacijos dėl mokyklos nelankymo, dažnai praleidinėjamų pamokų ir kitų vaiko problemų ugdymo įstaigose, nėra dažni. 

Šiemet – jau 8 pranešimai 

Pasak B. Sragauskienės, per praėjusius metus Tauragės rajone gauti 5 tokio pobūdžio pranešimai, o šiemet sulaukta jau 8. Išsiaiškinus vaikų ugdymo įstaigos nelankymo aplinkybes administracinė atsakomybė šiais metais pritaikyta 3 atvejais. O siekiant nepažeisti vaiko ir jo šeimos narių asmens duomenų informacija mokykloms dėl pritaikytos administracinės atsakomybės neperduodama. 

Vedėja akcentavo, kad norint tokių atvejų išvengti svarbus ne tik vaiko teisių gynėjų, bet ir kitų vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų susitelkimas. Vaiko teisių gynėjai teigia nuolat bendraujantys ne tik su tėvais įvairiuose susitikimuose, bet ir su ugdymo įstaigų, savivaldybės, Šeimos gerovės centro, Visuomenės sveikatos biuro bei kt. atstovais. Stengiamasi kaip įmanoma dažniau, esant poreikiui, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus, kurių metu aptariami aktualūs šių dienų ugdymo įstaigų klausimai bei problemos, ieškoma bei siūloma pagalba šeimoms, kurios susiduria su tėvystės, vaiko ugdymo, auklėjimo ir kitais iššūkiais.

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 80 str. už vengimą vaiką leisti į mokyklą arba kliudymą vaikui mokytis tėvams gresia įspėjimas arba bauda nuo 140 eurų iki 300 eurų. Už pakartotinį nusižengimą – bauda nuo 280 eurų iki 600 eurų. Tėvams gali būti taikomos ir  administracinio poveikio priemonės – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose ar kursuose.

Rykštė – priklausomybė nuo ekranų 

Apie priežastis, kodėl vaikai nelanko mokyklos, teiravomės psichologės Eglės Ramanauskaitės. Pasak jos, nelankymo priežastys gali būti labai įvairios. Viena jų – akademinės, t. y. susilpnėjusi motyvacija dėl pasikartojančių mokymosi nesėkmių ir neįgytų mokymosi strategijų. Atsiranda sunkumų vengimas ir vaikas atranda būdą spręsti problemas nuo jų bėgdamas. 

Pasak psichologės, gali būti ir socialinės problemos, t. y. nepritapimas prie bendraamžių, patyčios. Draugų, kurie irgi nelanko mokyklos, atradimas ir pritapimas prie jų, vienas kito padrąsinimas leisti laiką „turiningiau“. 

Kita priežastis – pedagoginis apleistumas šeimoje, kai tam šeimoje neteikiama tinkamo dėmesio arba teikiama netinkamai. Pavyzdžiui, reikalaujama mokytis, bet šeima gyvena asocialiai, ne itin domisi vaiko mokymusi ir kur jis leidžia laiką pamokų ir ne pamokų metu.

Tačiau šiandien, pasak E. Ramanauskaitės, dažniausiai mokyklos nelankymas susijęs su netinkama vaiko gyvensena ir dėl to susiformuojančiomis priklausomybėmis nuo ekranų. Socialinių tinklų ir IT žaidimų kultūra, stimuliuojanti džiaugsmu vaikų smegenis, sužaloja vaikų vidinę motyvacijos sistemą, t. y. sutrikdo laimės hormono dopamino cirkuliaciją smegenyse. Tuomet kasdieniai gyvenimo dalykai nustoja džiuginti, ką jau bekalbėti apie akademinius iššūkius, kurie reikalauja psichinės ištvermės, protinių pastangų. Priklausomybės nuo ekranų veda prie mokymosi motyvacijos praradimo ir neretai net prie vaikų depresijos, psichologinės ir fizinės apatijos. Kartais vaikams sunku pakilti iš lovos rytais, nes dėmesį įsiurbia telefonas, tad jie taip ir praleidinėja pamokas, kai tėvai jau būna išėję į darbą. Priklausomybės nuo ekranų – viena dažnų šiuolaikinių mokyklos nelankymo priežasčių, ypač kai ji sutampa dar ir su kitomis anksčiau išvardintomis.

Nuotrauka
centro
Tauragės radijo nuotrauka
Įkelta:
2024-07-16
Tauragės rajono savivaldybės administracija (kodas 188737457), kurios buveinė Tauragėje, Respublikos g. 2,  skelbia statinių (kioskų) Tauragėje, Spaustuvės g. 1, elektroninius nuomos aukcionus. Kiekvienas statinys (kioskas) išnuomojamas 5 metų terminui (su galimybe pratęsti nuomos sutartį iki 10 metų). Numatytas veiklos pobūdis kiekviename statinyje (kioske) – prekyba (maisto produktais).  Aukcionuose išnuomojama:
Nuotrauka
a
Įvaizdinė nuotrauka
Įkelta:
2024-07-15
Skatindama ekologinių ūkių plėtrą ir siekdama, kad vaikai gautų daugiau kokybiško maisto, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) jau šiemet į remiamų produktų sąrašą įtrauks ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus. Iki šiol vaikai ugdymo įstaigose galėjo skanauti tik ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų, kurių įsigijimą rėmė ŽŪM.
Nuotrauka
senjorai
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2024-07-15
Lietuvoje dirbančių vyresnio amžiaus žmonių daugiau nei kitose Europos šalyse. Eurostato duomenimis, 55-64 metų gyventojų užimtumas mūsų šalyje viršija Europos Sąjungos ir Euro zonos šalių vidurkį. Pagrindinis skirtumas – Lietuvoje daugiau dirba tokio amžiaus moterys, o ES – vyrai.
Nuotrauka
Mergaitė
Įkelta:
2024-07-12
Siekiant maksimaliai apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, asmenys dirbantys ar planuojantys dirbti su vaikais, privalės turėti Teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą). Darbdaviai privalės tikrinti ar darbuotojas turi QR kodą, o institucijos – vykdyti darbdavių priežiūrą. Efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatančius Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus priėmė Seimas. Jie įsigalios nuo 2024 m. lapkričio 1 d.
Nuotrauka
erelis
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus archyvo nuotrauka
Įkelta:
2024-07-12
Tauragiškis Antanas sulaukęs palikimo, žemės, Deferencijos kaime ėmė kurti planus apie ten esančios sodybos puoselėjimą ir galimybę ūkininkauti. Tačiau apsilankius Nacionalinėje mokėjimo agentūroje dėl pievų deklaravimo laukė netikėta naujiena: jam priklausančiuose plotuose apsigyveno Lietuvoje retas paukštis, mažasis erelis rėksnys. Dėl saugomo gyvūno vyrui teko atsisakyti visų planų. Tas dar nebūtų taip apmaudu, tačiau jo žemėje ES lėšomis pradėti tvarkyti melioracijos grioviai. Erelio peryklomis pripažintose pievose važinėjasi technika, perkastuose grioviuose išnyko vandens telkinių gyvūnija. „Kas dabar tą erelį maitins?“ – susirūpino erelio namų savininkas.
Nuotrauka
poligonai
Įkelta:
2024-07-11
Priėmus sprendimą steigti du naujus Lietuvos kariuomenės poligonus Vakarų Lietuvoje  – Tauragės ir Šilalės karinius poligonus su jų veiklai būtina infrastruktūra – Krašto apsaugos ministerija tęsia viešas diskusijas su rajonų bendruomenėmis dėl poligonų steigimo ir liepos 15 d. kviečia į susitikimus aktualiems klausimams aptarti.  Susitikimuose su rajonų bendruomenėmis dalyvaus  Vyriausybės,  Krašto apsaugos,  Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos kariuomenės, Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų urėdijos atstovai. Taip pat diskusijose dalyvaus Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų savivaldybių merai, seniūnijų atstovai. 
Nuotrauka
Aplinkelis
Įkelta:
2024-07-09
Siekiant nukreipti tranzitinį transportą nuo miesto centrinės dalies, Tauragėje šiemet toliau tiesiamas pietinis aplinkkelis. Šiuo metu darbai vyksta ruože nuo Vytauto gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės. Kaip valstybei svarbiam vietinės reikšmės kelių projektui, šiems darbams šiemet skirta daugiau kaip 615 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų.
Nuotrauka
JAUNIMO UZIMTUMAS
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-07-08
Liepos 1 d. įsigalios Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie palies bene visas klientų grupes. Supažindiname su svarbiausiais iš jų.
Nuotrauka
kredito unija
Įkelta:
2024-07-04
LKU kredito unijų grupė pasirašė sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijomis“ (INVEGA), pagal kurią priemonėje dalyvaujančios kredito unijos pradeda teikti lengvatines paskolas ūkininkams. Lengvatinės paskolos gali būti skirtos ūkio plėtrai ir modernizavimui, taip pat investicijoms bei apyvartiniam kapitalui finansuoti.
Nuotrauka
energija
Įkelta:
2024-07-03
Lietuvoje sparčiai didėja energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuri, palyginti su tradiciniais energijos gamybos būdais, suteikia daug naudos aplinkai, turi socialinę ir ekonominę reikšmę. Skaičiuojama, kad Šilalės rajono savivaldybėje pusė suvartojamos energijos yra iš atsinaujinančių išteklių. Šilalės rajono savivaldybė sparčiai ruošiasi pereiti prie alternatyviųjų išteklių energijos plėtojimo, ruošdama atitinkamus strateginius dokumentus, taip pat atnaujina seną ir neefektyvią viešųjų paslaugų infrastruktūrą bei numato dideles apimtis, modernizuojant senus daugiabučius.
Nuotrauka
žal
Žalgirių gimnazijos nuotraukos
Įkelta:
2024-07-03
DofE programa – tai iš Edinburgo (Jungtinė Karalystė) atkeliavusi asmeninio tobulėjimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Taikant šią programą,  skatinama ugdyti drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę, prisidedančią prie visuomenės gerovės. DofE programą visame pasaulyje koordinuoja Tarptautinis DofE apdovanojimų programos fondas. Programą globoja jauniausiasis Karalienės Elizabeth II ir princo Philipo sūnus – Jo Karališkoji Prakilnybė Edinburgo hercogas princas Edwardas.
Nuotrauka
patriot
Įkelta:
2024-07-02
Liepos 7-19 dienomis Lietuvoje pirmą kartą organizuojamos pratybos „Baltic Connection 24" („BALTCON24"), kurioms į Lietuvą dislokuojama Nyderlandų ilgojo nuotolio oro gynybos sistema „Patriot". Pratybose dalyvaus Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) Oro gynybos batalionas su vidutinio nuotolio oro gynybos sistemomis „NASAMS", Nyderlandų karališkųjų karinių oro pajėgų oro gynybos sistema „Patriot", NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys Ispanijos ir Portugalijos naikintuvai, Lietuvos kariuomenės Oro operacijų centras ir KOP orlaiviai.
Nuotrauka
pinigai
asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-07-01
Nuo liepos 1 d. iš skolų turinčių žmonių atlyginimų antstoliai išskaičiuos mažesnę dalį – tai reiškia, kad daugiau pajamų liks pragyvenimui, o kartu žmonės bus skatinami dirbti legaliai ir palaipsniui išvis atsikratyti skolų naštos. Skolų turinčiam žmogui papildomai kreiptis į antstolius nereikės, sumažintos privalomos išskaitos bus taikomos automatiškai.
Nuotrauka
gais
Įkelta:
2024-07-01
Trečiadienį Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (PGT) visuomenei pristatė naują autocisterną, kurią naudos Kęsčių ugniagesių komanda. Automobilis pirktas dėvėtas, tiesa, tokį rasti nėra lengva. Ugniagesių viršininkas Aretas Ežerskis praleido ne vieną mėnesį vartydamas internetinius puslapius ir ieškodamas tinkamo automobilio.
Nuotrauka
socialinis
Įkelta:
2024-06-28
Socialinis darbas visuomenei yra naudingas arba labai naudingas – taip mano dauguma Lietuvos gyventojų, rodo tyrimai. Nors per paskutinius penkerius metus socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius padidėjo daugiau nei 3 tūkst., šių darbuotojų vis dar trūksta, o jų poreikis nuolat auga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jaunuolius kviečia rinktis socialinio darbuotojo profesiją. Socialinį darbą galima studijuoti vienoje iš 15 šalies aukštųjų mokyklų.
Nuotrauka
Baciuška
Įkelta:
2024-06-27
Vakar medijose pasirodžiusi žinia, kad Šilalės ir Tauragės rajonuose bus kuriami du nauji kariuomenės poligonai, nustebino ne vieną. Naujiena, tarsi perkūnas iš giedro dangaus, iš pradžių šokiravo, o paskui iššaukė komentarų krušą ir liūtį.
Nuotrauka
gaistrinė
Įkelta:
2024-06-27
Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba šiandien pristatė naują vidutinės klasės autocisterną „MAN“, kuri pagerins mūsų ugniagesių gelbėtojų darbo sąlygas bei leis greičiau ir efektyviau reaguoti į nelaimes. Ši moderni technika yra itin svarbi tiek savivaldybei, tiek jos gyventojų saugumui.
Nuotrauka
namai
Įkelta:
2024-06-27
Siekiant taikliau ir efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas, labiau skatinti savivaldybes prisidėti finansiškai prie valstybės teikiamos jaunų šeimų įsigyti būstus paskatos, keičiamas finansinės paramos jaunoms šeimoms teikimo modelis. Seimas priėmė Vyriausybės pateiktą ir Seime patobulintą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektą.
Nuotrauka
Įkelta:
2024-06-27
Kaip informuoja Tauragės rajono savivaldybė, birželio 20 d. buvo atlikti maudyklų vandens tyrimai Jūros upės maudykloje, Balskų tvenkinyje, Keramikos tvenkinyje, Skaudvilės tvenkinyje, Draudenių ežere, Zumpės tvenkinyje bei vBaltrušaičių tvenkinyje.
Nuotrauka
poliginai
Įkelta:
2024-06-26
Bus steigiami du nauji Lietuvos kariuomenės poligonai Tauragės ir Šilalės rajonuose​​​​​​​Šiandien Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti du  naujus Lietuvos kariuomenės poligonus  vakarų Lietuvoje  –  Tauragės ir Šilalės  karinius poligonus su būtina jų veiklai reikalinga infrastruktūra. Toks sprendimas priimtas įvertinus Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės teiktus pasiūlymus dėl galimos Lietuvos kariuomenės poligono vietos, kurioje galėtų treniruotis Lietuvos kariai.
Nuotrauka
gim
Įkelta:
2024-06-20
Birželio 17-19 dienomis Tauragės Žalgirių gimnazijos I-II klasių mokiniai vykdė trumpalaikius projektinius darbus tema „Žalioji Tauragė“. Gimnazistai galėjo rinktis vieną iš 21 mokytojų pasiūlytos projektinių darbų temos. Veiklos, kurios buvo vykdomos ne tik gimnazijoje, bet ir kitose netradicinėse erdvėse, vyko 6 grupėse: tiksliųjų mokslų; užsienio kalbų; visuomeninių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo; gamtos mokslų; lietuvių kalbos ir literatūros.
Nuotrauka
koplyt
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2024-06-20
Trečiadienį Tarailių progimnazijos kiemelyje, aštuntokų išleistuvių proga, mokyklos kiemelyje įkurdintas jų pačių gamintas koplytstulpis. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursinės parodoje „Sidabro vainikėlis“ dirbiniui suteiktas aukštas įvertinimas – jis laimėjo antrąją vietą. O kad visa tai įvyktų labiausiai stengėsi progimnazijos technologijų mokytojas Vidas Galbogis: vyras plušėjo kartu su trimis mokiniais, jiems talkino vieno jų tėtis ir mokyklos ūkinės dalies meistras. Lengva nebuvo: sunkų dirbinį gabenant į parodas pedagogą „susuko“ radikulitas.
Nuotrauka
globejai
R. Vaitkevičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-06-19
„Manau, kad globai reikia subręsti. Turi sutvirtėti viduje, įsišaknyti, kad galėtumei pasidalinti vaisiais su kitais“, – sako Vilija Burnelaitienė. Jurbarko rajone, vaizdingoje vietovėje, netoliese Panemunės pilies, gyvenančioje šeimoje šiuo metu auga keturi globotiniai – dvi sesės ir du broliai, o kartu – ir trys biologiniai vaikai.