Daliai šeimų vaiko pinigai šiemet bus mokami kitaip, keičiasi kai kurios išmokos
Įkelta:
2022-01-17
Nuotrauka
pinigai
Nuotraukos autorius:
Asociatyvi pexels.com nuotrauka

Nuo 2022 metų keičiasi baziniai socialinių išmokų dydžiai, vaiko pinigų mokėjimas kai kurioms šeimoms ir atsiras pokyčių norint gauti socialinį būstą. Kokie pokyčiai socialinėje srityje laukia kitais metais?

Vaiko pinigai

Socialinę riziką patiriančių šeimų ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikams, kuriems ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ar pagrindinis ugdymas yra privalomas, dėl nepateisinamų priežasčių nelankant švietimo įstaigų, išmokos vaikams, taip pat ir vaiko pinigai, vietoj piniginių lėšų bus teikiamos nepinigine forma. Pavyzdžiui, apmokant vaikų išlaikymo išlaidas darželiuose, apmokant už būrelius, mokiniams ugdyti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidas, maisto produktų išlaidas.

Didės ir bus diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius: vaikams iki 6 metų – 218 eurų, vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurai, vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 eurai, buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 eurai.

Pratęsiamas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai.

Globos (rūpybos) išmoka

Nuo 2022 metų pradžios didėja globos (rūpybos) išmoka šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams.

Įvaikinę vaiką, įtėviai gali pasirinkti, ar išeiti vaiko priežiūros atostogų ir, turint motinystės socialinio draudimo stažą, gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, ar gauti išmoką, kurios dydis 336 eurai.

Išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gaus kūdikio susilaukę tėvai, kurie mokosi mokykloje. Iki šiol šią išmoką turėjo teisę gauti vaikų tėvai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, doktorantūroje ar rezidentūroje.

Išmokos dydis siekia 252 eurus per mėnesį, ją gauti turi teisę vienas iš vaiko tėvų, kuris augina vaiką ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, jeigu neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks 2 metai.

Socialinis būstas

Šeimos, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, nuo 2022 metų pradžios savivaldybėms apsisprendus galės pretenduoti į socialinio būsto nuomą be eilės. Viliamasi, kad tai padės užtikrinti būsto prieinamumą bene dažniausiai skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje atsiduriantiems žmonėms.

Padidintos metinės pajamų ir turto dydžių ribos iki 35 ir 50 proc. Tvirtinama, kad tai leis žmonėms išsaugoti teisę į socialinį būstą. Viršijus leistinas pajamų ir turto dydžių ribas, socialinis būstas labiausiai pažeidžiamoms tikslinėms grupėms toliau privalės būti nuomojamas kaip savivaldybės būstas.

Nuo 2022 metų pradžios savivaldybės būsto nuomos kaina neįgaliesiems, šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, ar šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, tremtiniams, kurie neturi kito būsto, privalės būti ne didesnė kaip 20 proc. socialinio būsto nuomos kainos.

Taip pat įtvirtinta pareiga savivaldybėms planuoti pagalbą asmenims, įrašytiems į laukiančiųjų socialinio būsto nuomos sąrašą ir nuomojantiems socialinį būstą, siekiant skatinti jų socialinį ir ekonominį aktyvumą ir savarankiškumą.

Paslaugos šeimoms

Savivaldybėse pradės dirbti apie 250 individualios priežiūros personalo specialistų, kurie teiks socialinę priežiūrą šeimoms.

Tikimasi, kad tai sustiprins šeimų socialinę priežiūrą, – darbuotojai duos praktinių patarimų, padės rūpintis vaikais maždaug 1 tūkst. socialinę riziką patiriančių šeimų, kuriose auga vaikai iki vienerių metų ar raidos sutrikimų turintys vaikai iki 3 metų amžiaus, kurių raidai būtina tinkama priežiūra, bendravimas, saugumo suteikimas.

Prevencinės socialinės paslaugos

Atsiras nauja socialinių paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos. Šios paslaugos bus teikiamos visiems asmenims, šeimoms ir bendruomenėms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio.

Kaip pagalba šeimai, kiekvienoje šalies savivaldybėje veiklą vykdys bendruomeniniai šeimos namai – socialinių paslaugų įstaiga ar jos padalinys, kuri organizuoja ir teikia kompleksines paslaugas šeimai.

Kompleksinių paslaugų šeimai kokybę padės užtikrinti metodinę pagalbą teiksiantis metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras. Jame bus teikiama metodinė pagalba dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo, jų kokybės gerinimo bei dalinamasi gerąja patirtimi, teikiant šias paslaugas.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos priskirtos socialinės priežiūros paslaugoms. Viliamasi, kad šis pakeitimas padės užtikrinti paslaugų kokybę, atitiktį bendriems socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimams. Paslaugas neįgaliesiems galės teikti nauji paslaugų teikėjai. 

Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinė kompetencija

Pradės veikti socialinių paslaugų srities darbuotojų reguliacijos mechanizmas. Viliamasi, kad tai padės užtikrinti socialinio darbo, kaip profesinės veiklos, vidinį suderinamumą, reguliarų, tikslingą, socialinių paslaugų srities darbuotojų poreikius atliepiantį profesinės kompetencijos tobulinimą, profesinio elgesio standartų laikymąsi.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai

Į Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašą šiemet įtraukus psichologo ir globos koordinatoriaus pareigybes, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose dirbantys psichologai ir globos koordinatoriai turi tokias pačias socialines garantijas kaip ir kiti socialinių paslaugų srities darbuotojai ir gauna didesnius atlyginimus.

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, priklausantys profesinėms sąjungoms, kitąmet per metus galės pasinaudoti papildomomis apmokamomis kasmetinių atostogų dienomis. Profesinių sąjungų nariai taip pat turės viena valanda trumpesnę darbo savaitę, jiems bus mokama kaip už visą darbo laiką.

 

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojo šie baziniai socialinių išmokų dydžiai:

• Bazinės socialinės išmokos dydis – 42 eurai (2021 m. – 40 eurų)

• Šalpos pensijų bazės dydis – 150 eurų (2021 m. – 143 eurai)

• Tikslinių kompensacijų bazės dydis – 126 eurai (2021 m. – 120 eurų)

• Valstybės remiamų pajamų dydis – 129 eurai (2021 m. – 128 eurai)

 

Parengta remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

 

Nuotrauka
naujokiene
Įkelta:
prieš 20 valandų
Nuo vasario 1-osios Paveldo tarnybos funkcijos, iki šiol vykdytos Kultūros centrui priklausiusioje tarnyboje, perduotos Tauragės rajono savivaldybės administracijai, įsteigta ir nauja pareigybė. Nuo balandžio 1-osios paveldo klausimais rūpinasi buvusi savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Danutė Naujokienė. 
Nuotrauka
paspirtukams
Įkelta:
prieš 23 valandas
Automobilio vairuotojas skundžiasi neapdairiai besielgiančiais paspirtukininkais – į pėsčiųjų perėjas šie neretai įvažiuoja staiga, net neapsidairę. Toks vaizdas Tauragės gatvėse dažnas. Kyla klausimas, ar Tauragėje yra perėjų, kuriomis važiuoti paspirtukininkai ir dviratininkai gali?  
Nuotrauka
priešgaisirnė
Įkelta:
prieš 1 dieną
Tauragės savivaldybės administracija perka automobilį, kuris bus skirtas savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai. Maksimali pirkimo vertė – 25 410 Eur.
Nuotrauka
gaisras
Įkelta:
prieš 1 dieną
Gegužės 11-osios pavakarę Dacijonų kaime kilo gaisras, apdegė gyvenamasis namas, kuriame gyveno vieniša moteris, auginanti ketverių, dešimties bei šešiolikos metų amžiaus vaikus, buvo slaugoma senjorė. Visa šeima liko be pastogės, gyvenimui būtinų daiktų.
Nuotrauka
vsb
Įkelta:
2022-05-14
Įsivaizduokite tokią situaciją – ramiai leidžiate laiką prie vandens telkinio ir pastebite, kaip visiškai nepažįstamas žmogus skęsta ir šaukiasi pagalbos. Ką daryti? Dažniausiai išsitraukiame mobilųjį telefoną ir skambiname skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112 tikėdamiesi, kad netrukus atvyks medikai ir nelaimėlį išgelbės. Narsesni puola į vandenį ir jau praradusį sąmonę skenduolį ištraukia į krantą. Medikų dar nėra. Vieta atoki, ir vargu ar per pirmąsias minutes jie pasirodys. Tik nuo aplinkinių žmonių veiksmų priklausys, ar į nelaimę patekęs žmogus išgyvens.  
Nuotrauka
dviraciu saugykla
Įkelta:
2022-05-13
Mieste pradėjus veikti nemokamoms dviračių saugykloms vasarą Tauragė tikisi pasitikti su dar daugiau dviratininkų ir paspirtukininkų. Uždarose šalia namų įrengtose saugyklose tauragiškiai galės patogiai ir saugiai palikti bei pakrauti gamtai draugiškas transporto priemones. Viena pirmųjų saugyklas išbandžiusi Vlada Musvydaitė–Vilčiauskė tokių sprendimų iki šiol ypač pasigesdavo šalies miestuose.
Nuotrauka
naujagimis ua
Įkelta:
2022-05-13
Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas feisbuko paskyroje pasidalinio džiugia naujiena – Tauragėje sulaukėme pirmojo ukrainiečio naujagimio. Jo vardas – Michail.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2022-05-12
Poryt minėsime Šeimos dieną. Kiek mums visiems svarbi šeima? Ko gero, paprasčiausias meilės savo šeimai įrodymas – domėjimasis jos istorija. Sondrai Vaišvilaitei, pribloškiančios savo grožiu knygos „Šviesybių namai“ autorei, be galo svarbi kiekviena, net ir smulkiausia giminės istorijos detalė, kurias ji kartu su seserimi Danguole rinko po kruopelytę ne vienerius metus ir sudėliojo iš jų ištisą paprasto gyvenimo epą, įdomų ir vertingą ne tik artimiesiems. Išsamiau apie šią knygą, jos pristatymą B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje ir netgi knygos ištrauka – šiame laikraščio numeryje.
Nuotrauka
telefonai
Įkelta:
2022-05-12
Seimo nario Justo Džiugelio Seimui pateiktos Švietimo įstatymo pataisos dėl mobiliųjų telefonų ir planšečių naudojimo mokyklose buvo atmestos. Tiesa, pataisos bus tobulinamos. Rajono mokyklų vadovai šiai įstatymo pataisai pritartų, nors kai kur jau ir turi įsivedę savo taisykles, prie kurių mokiniai priprato.
Nuotrauka
paulius
Įkelta:
2022-05-12
Tauragės rajono Ruikių kaime su tėvais ekologiniame ūkyje ūkininkaujantis Paulius Macas džiaugiasi likęs darbuotis kaime. Dar mokykloje vaikinas žinojo, kad po studijų Kaune grįš į kaimą. O ir technologijų ūkyje gausa jį skatina tik tobulėti ir naujinti techniką bei įrenginius.
Nuotrauka
fixus
Įkelta:
2022-05-11
Paveldo pastatų stebėsenos ir prevencinės priežiūros projektas „FIXUS Mobilis“ jau trečius metus teikia paslaugas privatiems ir instituciniams paveldo valdytojams visoje Lietuvoje. Tauragės rajone yra 78 paveldo statiniai, įtraukti į Kultūros vertybių registrą, o FIXUS sąraše kol kas nėra nė vieno iš jų – tai gali pasikeisti po kitą savaitę vyksiančios viešos konsultacijos Kaišiadorių rajono gyventojams. 
Nuotrauka
elektra
Įkelta:
2022-05-10
Tęsiasi elektros rinkos liberalizavimas projektas, kurio metu gyventojai sprendžia, iš ko pirks elektros energiją savo namams. Nuosekliu gyventojų informavimu rūpinasi „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) – vyksta visuomenės informavimo programa „Pasirinkite tiekėją“. Nors apklausos rodo, kad gyventojai gerai žino, kad reikia pasirinkti savo tiekėją, tačiau kai ateina metas tai padaryti – kyla klausimų.
Nuotrauka
monika liu
Įkelta:
2022-05-10
Antradienį pirmajame „Eurovizijos“ pusfinalyje pasirodys Lietuvos atstovė – Monika Liu, ji atliks dainą „Sentimentai“.
Nuotrauka
vaikai
Įkelta:
2022-05-09
Norite daugiau sužinoti apie bendravimą su vaikais? Susiduriate su sunkumais šeimoje? O gal žinote šeimą, kuriai reikia pagalbos? Vaiko teisių gynėjai kviečia į atvirų durų dienas, kurių metu teisininkai, psichologai bei vaiko teisių gynėjai bus pasirengę konsultuoti žmones jiems aktualiais su vaikais susijusiais klausimais. Atvirų durų dienos vyks gegužės 12 d., ketvirtadienį, kiekvienoje savivaldybėje veikiančiuose Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos padaliniuose. Daugelyje iš jų darbo laikas bus pratęstas iki 19 val.
Nuotrauka
europe
Įkelta:
2022-05-09
Gegužės 9-oji – Europos diena. Šią dieną, prieš 72 metus, pasiūlyta sukurti bendriją, kuri suvienytų tuomet karo nualintą Europą.
Nuotrauka
liepu g
Įkelta:
2022-05-09
Tauragės rajono savivaldybė aktyviai ruošiasi pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai. Savivaldybės internetiniame puslapyje skelbiama, kad vienas iš takų drieksis vaizdingu maršrutu pagal Jūros upę nuo vasaros estrados iki Liepų g.