Viešvilės rezervatas: gyvūnų gyvenimas iš arti
Įkelta:
2023-05-27
Nuotrauka
viesvile
Aprašymas

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato feisbuko nuotraukos

 

Karšuvos žemumos to paties pavadinimo girioje plytintis rezervatas įsteigtas prieš 32 metus siekiant išsaugoti gamtiniu požiūriu ypač vertingą natūralią Viešvilės upės baseino ekosistemą su Artosios, Gličio pelkynais ir juos supančiais Karšuvos girios miškais. Rezervato kontrolei įrengtos kameros fiksuoja ir gyvūnus, o jų gyvenimas – be galo įdomus. 

Kiek yra kamerų – paslaptis 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato grupės Lankytojų centro administratorius Saulius Bartminas, paklaustas, kada rezervate įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir kiek jų yra, nedaugžodžiauja:

– Kameros naudojamos nuo 2013 metų. Kiek jų turime – paslaptis.

Kameros filmuoja visą parą. Pasak S. Bartmino, jos naudotos valstybinio rezervato kontrolei, vėliau pradėtos naudoti ir gyvūnijos stebėjimui.

Lankytojų centro administratorius pasakoja, kad grybavimo ir uogavimo sezonu kameros įrengiamos labiausiai pažeidėjų „pamėgtose“ vietose, kurias rezervato darbuotojai gerai žino. Gamtos stebėjimui pasirenkamos vietos, kuriose vyksta gyvūnų susitelkimai ar dažniau jų praeinamos vietos.

„Jokios rezervato kontrolės nebeliko“

Paklaustas, ar į kamerų akiratį patenka ir pažeidėjų, teigia S. Bartminas:

– Pažeidėjų į kamerų objektyvus patenka nemažai, tačiau įprastai jie jokios baudos nebesulaukia, nes nuo 2020 metų rezervato darbuotojams panaikinti valstybinės aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų kontrolės įgaliojimai. Iš esmės rezervato darbuotojai prie pažeidėjo net prieiti negali, nes gali būti apkaltinti priekabiavimu ir įgaliojimų viršijimu. Užfiksuojame apie 20 ir daugiau pažeidimų, tačiau, mūsų žiniomis, praktiškai nė vienas pažeidimas neišaiškintas. Be to, Aplinkos apsaugos departamentas, kuriam patikėta rezervato kontrolė, jokios informacijos mums neteikia. Tad iš esmės galima teigti, kad jokios rezervato kontrolės nebeliko. 

Nuotrauka
viesvile

Kamerų įrašuose – unikalūs vaizdai

Taigi galima sakyti, kad vaizdo kamerų nauda apsiriboja gyvūnų stebėjimu. O vaizdelių jos nufilmuoja išties unikalių.

– Užfiksuota kameromis daugybė gamtos vaizdų, kuriuose fiksuojami žvėrys, jų elgesys, kuris keičiasi sezoniškai pagal metų laikus. Stebime vilkus, lūšis, elnius, šernus, barsukus, stirnas. Kameromis iš dalies vykdome ir žvėrių apskaitą, populiacijų pokyčius, – pasakoja S. Bartminas.

Kamerų užfiksuotais vaizdeliais neretai gali gėrėtis Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato feisbuko puslapio sekėjai, o jų išties nemažai – 35 tūkstančiai.

Vaizdelius lydi ir įtraukiantys, šmaikštūs tekstai. Antai prie filmuko apie vilkus rašoma: „Rezervato pramogų arena, kuriai verta suteikti gamtos paveldo objekto statusą. Tikrai verta buvo į ją sugrįžti. Šio ryto pilkučių siautėjimas. Ir pažiūrėkite, kokia meilė ir priežiūra senam gulinčiam vilkui. Gero ir linksmo žiūrėjimo“.

Smagu skaityti ir prie kito vaizdelio surašytą tekstą: „Vakarykštis rytas. Pilkučiai grįžta namolio ilsėtis į pelkynus. Atrodo, kad vilkai jau keičia savo žieminius apdarus į vasarinius. Tad kurį laiką bus nefotogeniški, tarsi apsipešioję. Jau matosi, kad mūsų Akela sensta – lipant į kalniuką užpakalinė koja truputį raišuoja. Jam jau turbūt devyneri ar dešimt metų. Tai jau tikrai senolis, bet juo rūpinsis visa šeima, kai pats negalės dalyvauti medžioklėse. Žinoma, prie grobio pirmas jau nebus prileidžiamas, bet vis tiek... na, o kai judės labai sunkiai. maistą jam atneš jo vaikai. Vilkų šeimos ligotų senolių ar sužeistų šeimos narių neapleidžia ir jų neišvaro. Na, o kol kas Akela dar juda kruta.“

Ir dar vienas įrašas prie vaizdelio apie vilkus: „Be cenzūros ir jokio montažo. Iš karto pasakome, kad šiame siužete šokiruojančių vaizdų nėra ir reikėtų žiūrėti iki galo. Šiuo filmuku norėtume įspėti miško lankytojus, besivedžiojančius šunis be pavadėlio, kuo gali baigtis palaido šuns pasilakstymai miške. Tai miško giluma ir, pagal pilkučio dairymąsi, jis ne vienas. Kuo baigėsi ši istorija rezervate, galima tik nuspėti. Vilkai nepakenčia jų teritorijoje besibastančių šunų ir su jais tikrai nesibičiuliaus. Todėl atsakingai elkimės su savo augintiniais.“

Apie rezervatą

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas įsteigtas 1991 m. siekiant išsaugoti gamtiniu požiūriu ypač vertingą natūralią Viešvilės upės baseino ekosistemą su Artosios, Gličio pelkynais ir juos supančiais Karšuvos girios miškais. Jo plotas – 3218 ha.

Rezervatas įtrauktas į Ramsaro konvencijos tarptautinės svarbos šlapynių sąrašą. Jis taip pat tapo europinės svarbos ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalimi.

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas vienintelis skirtas natūralaus upelio slėniui, pelkėtoms žaismingojo upelio ištakoms išsaugoti. Slėnis – itin šaltiniuotas ir miškingas, juosiamas žemyninių kopų masyvo. Itin ryški Viešvilės slėnio pralauža pro aukščiausią kopagūbrį. Žinomos retų samanų ir kerpių radavietės, kai kurios jų Lietuvoje aptinkamos tik šiame rezervate. Čia yra daugybė kitų gyvosios gamtos retenybių.

Nuotrauka
viesvile

Griežčiausią apsaugos statusą turinti teritorija 

„Nedaug mūsų šalyje išliko vietų su laukine, civilizacijos beveik nepaliesta gamta. Kone visi didieji pelkynai nusausinti, daugelyje kasamos durpės. Vargiai berasime ir didesnių upelių, kurie tekėtų vien tik miškinga ar pelkėta teritorija ir jų aukštupiai būtų nekanalizuoti. Kirvio neliestų miškų iš viso seniai nelikę. Stambioji gyvūnija gerokai nuskurdusi. Seniai nebėra taurų, tarpanų, lokių, kilniųjų erelių. Nykstančių rūšių sąrašas kaskart ilgėja“, – rašoma rezervato puslapyje internete.

Rezervatas – griežčiausią apsaugos statusą turinti teritorija. Čia uždrausta bet kokia žmogaus ūkinė veikla. Tuo siekiama sudaryti sąlygas gamtai tvarkytis pačiai, kaip priešistoriniais laikais. Yra daugybė augalų, gyvūnų ir grybų rūšių, kurių išlikimui būtinas neliečiamas, trūnijančios medienos pilnas miškas ar paprasčiausia ramybė. Rezervatas tarnauja estetiniams, ekologinės pusiausvyros palaikymo ir praktiniams poreikiams. Daugelio galbūt nykstančių organizmų savybės iki šiol mokslo dar neatskleistos ir tebelaukia progos pasitarnauti mūsų poreikiams.

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas – jauniausias iš šiuo metu esančių keturių rezervatų Lietuvoje. Šiaurinė ir didžioji jo dalis yra Tauragės rajono pietiniame pakraštyje. Pietinė dalis siaura juosta įsiterpia į Jurbarko rajoną link Viešvilės miestelio.  Rezervato paskirtis – išsaugoti natūralią Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančiais Karšuvos girios miškais ekosistemą Karšuvos žemumoje, tik jai būdingą ir retą augaliją bei gyvūniją, ypač – margųjų upėtakių nerštavietes Viešvilės upėje.

Nuotrauka
viesvile

Biologinė įvairovė

Rezervate užregistruota 1110 grybų, 1004 augalų, 3 560 gyvūnų rūšys. Gausiausią grupę sudaro bestuburiai (~3 350 rūšių). Rezervato upėse ir ežerokšniuose aptikta 11 žuvų rūšių, 12 roplių ir varliagyvių rūšių. Raistuose nemažai išlikusių retųjų ir nykstančių augalų, kurių dauguma aptinkami atvirose ir pusiau atvirose tarpinio tipo pelkėse: pelkinė uolaskėlė, dvilapis purvuolis, nariuotoji ilgalūpė. Raistų pakraščiais, brandžiuose juodalksnių ir eglių medynuose prieglobstį randa daugelis nykstančių grybų, kerpių ir samanų rūšių, dauguma jų retos visoje Europoje ir pirmą kartą aptiktos Lietuvoje būtent šiame rezervate. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos 50 augalų ir 29 grybų rūšys. Reikšmingas šalies mastu populiacijas rezervate sudaro liekninis beržas, raistinė viksva, aukštoji gegūnė, širdinė dviguonė, statusis atgiris.

Šioje saugomoje teritorijoje gyvena retosios sengirėms būdingos vabalų rūšys: Šneiderio kirmvabalis, šiaurinis elniavabalis, aštuoniataškis auksavabalis. Drėgnuose apypelkiuose skraido retos drugių rūšys: didysis auksinukas ir kraujalakinis melsvys. Rezervate aptinkamos 23 bestuburių rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Viešvilės upelyje veisiasi margieji upėtakiai, mažosios nėgės, gausu paprastųjų kūjagalvių, aptinkama vijūnų. Pastačius žuvitakius sugrįžo šlakiai.

Rezervate nuolat gyvena ar yra pastebėtos 148 paukščių ir 42 žinduolių rūšys, iš kurių atitinkamai 29 ir 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Miškuose aptinkami baikštieji uoksiniai (pilkoji meleta, baltnugaris genys) ir plėšrieji (erelis rėksnys, lututė, balinė pelėda, pelėsakalis, erelis žuvininkas) paukščiai. Pelkėse gana daug gervių, tetervinų, nuolat peri dirviniai sėjikai, o rudenį ir pavasarį žuvinguose pelkių ežeruose apsistoja būriai migruojančių paukščių.

Rezervate siekiama atkurti kurtinio populiaciją. Karšuvos girioje šie paukščiai išnyko penktajame praeito amžiaus dešimtmetyje. Pačiame girios branduolyje įsteigtas Viešvilės rezervatas, užimantis 7,5 % Karšuvos girios ploto, yra garantuota ramybės oaze nuo ūkinės veiklos, o visoje girioje ir rezervate apstu kurtiniams tinkamų buveinių. Šalia Viešvilės valstybinio rezervato direkcijos pastatytas kurtinių veislyno pastatas ir voljerai. Iš Lenkijos veislyno 2009 m. atvežti pirmieji paukščiai. Šį įvykį reikėtų laikyti Viešvilės kurtinių veislyno veiklos pradžia. 2010 m. išperėta pirmoji jauniklių vada. 2010–2016 m. laikotarpiu išauginti 43 paukščiai, iš jų 34 paleisti į gamtą. Kurtiniai ne kartą stebėti Karšuvos girioje, o 2016 m. nustatytas pirmas sėkmingo kurtinio perėjimo gamtoje faktas.

Gūdžiuose papelkių miškuose slapstosi stambieji plėšrūnai – vilkai ir lūšys, Viešvilės upelyje nemažai bebrų suręstų užtvankų, gyvena ūdros.

Rezervato teritorijoje yra pora kultūros paveldo objektų. Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos sutarties atkarpa ir Lietuvos partizanų žuvimo vieta, įamžinta paminkliniu ženklu.

 

Nuotrauka
vegetarai
Įkelta:
2023-10-01
Lietuvių suvartojamas mėsos kiekis kiekvienais metais auga ir šiuo metu yra tris kartus didesnis negu rekomenduojamas Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO). Tai atitinka pasaulyje pastebimą tendenciją, kuri rodo augantį ekonomiškai stiprėjančių šalių gyvūninių produktų suvartojimą. Tuo pačiu metu šalyje vis garsiau girdimas ir augalinės mitybos entuziastų balsas, raginantis mažinti mėsos suvartojimą, o lentynos bei viešojo maitinimo įstaigų meniu pildosi veganiškomis mėsos ar pieno produktų ir patiekalų alternatyvomis. Spalio 1-ąją minima pasaulinė vegetarų diena – proga pasidomėti, kokia yra mėsos vartojimo žala ir kaip kiekvienas gali ją sušvelninti.
Nuotrauka
evo
„EVO renginiai“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-09-30
Tauragėje galime pasidžiaugti versliais žmonėmis ir tuo, kad jų tik daugėja. Dar liepos mėnesį subrandinusios mintį tauragiškės Agnė Šeputienė ir Evelina Preimonienė ėmėsi veiklos. Mažylius auginančios moterys rado laiko savo svajonių veiklai – organizuoti bei koordinuoti šventes. Praėjusį sekmadienį jos jau kvietė tauragiškes moteris į pirmąjį, tačiau tikrai ne paskutinį savo renginį „Tos vietinės“.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-09-03
Nors dalis „pasikausčiusių“ grybautojų vis dar drąsiai orientuojasi pagal medžių žieves bei saulės poziciją danguje, retas į mišką išeina be telefono. Jei bent kelis kartus teko ieškoti grybų, diskusija „telefonas miške – pražudys ar išgelbės?“ turėtų būti girdėta. Visgi, yra kelios pagrindinės taisyklės, galinčios padėti nepasiklysti tarp medžių bei išvengti senovinių ženklinimo būdų, o pasiklydus miške – kaip elgtis, kad būtų lengviau jus rasti.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-09-03
Moliūgai Lietuvoje jau taip išpopuliarėję, kad siejami toli gražu ne tik su Helovinu. Vos pasirodęs jų derlius dar vasaros pabaigoje drąsiai skinasi kelią į naminius troškinius, blynus, garnyrus, karius ir net desertus. Būdų juos panaudoti – aibė, kaip ir jų rūšių. Kaip nepasimesti jau pasirodžiusioje jų gausybėje ir ką iš jų ruošti, pataria prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.
Nuotrauka
treniruokliai
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-31
Birželio 29-ąją Tauragės miesto maudyklos paplūdimyje, Kranto gatvėje, pastatyti 4 profesionalūs lauko treniruokliai. Tai kiek kitokie nei tauragiškiams jau įprasti viešosiose miesto erdvėse įrengti treniruokliai. Jie tokie pat efektyvūs kaip ir stovintys profesionaliuose sporto klubuose, jų svoriai reguliuojami. Treniruokliai skirti pečių, krūtinės, nugaros, rankų ir kojų raumenims lavinti.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-27
​​​​​​​Karas net tik perbraižo valstybių teritorijų sienas, bet ir tragiškai išskiria šeimas, o trauminės patirtys palieka randus ateities kartoms. Rusijos sukelto karo Ukrainoje akivaizdoje kaip niekad tampa aktualu kalbėti apie jautriausios visuomenės grupės – vaikų patirtis ir išgyvenimus. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ ir Lietuvos istorijos instituto doktorantė Rūta Matimaitytė pristato bendrą projektą „Vaikas karo akivaizdoje: istorija, atmintis ir patirtys“. Projekto veiklos ir renginiai – simbolinė dovana tauragiškiams ir Tauragei, šių metų Lietuvos kultūros sostinei. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-27
Pirkti maistą, avalynę, drabužius, dovanas ar buitinę techniką ne fizinėje, o elektroninėje parduotuvėje – įprastas dalykas dešimtims tūkstančių lietuvių. Jos leidžia sutaupyti daugybę laiko ir gerokai palengvina kasdienybę kiekvienam iš mūsų. Tačiau kuri elektroninė parduotuvė yra ta vienintelė, kuri sukelia daugiausiai simpatijų ir klientų lojalumo bei gali būti pavadinta Lietuvos mylimiausiąja? Tą jau greitu metu padės išsiaiškinti šiandien startuojantys Mylimiausios Lietuvos elektroninės parduotuvės rinkimai.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-26
​​​​​​​Paskutinis vasaros savaitgalis – proga pasidžiaugti atostogų prisiminimais ir pasilepinti gardumynais. Šiltas, nuodėmingai skanus desertas padės nuvyti šalin mintis apie darbus ir mokslus. „Iki“ konditeris Thierry Lauvray siūlo tris variantus, kuriems nereikės nei brangių ingredientų, nei specialių įgūdžių – pagaminti galės kiekvienas, nepriklausomai nuo sugebėjimų ar piniginės dydžio.
Nuotrauka
vasara
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-18
Ateinančiomis dienomis karšti orai nesitrauks, o į vakarinius rajonus vėl sugrįš. Tai jau galima laikyti tikra karščio banga. Neatmestina, kad dar pasitaikys ir karščio rekordų, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-15
Tatuiruočių meistrės Monika Norbutaitė ir Laura Jockė – geriausios draugės nuo gimnazijos laikų. Tai, kad po kelių metų užsienyje – viena gyveno Norvegijoje, kita – Airijoje, jų keliai susiėjo, abi laiko tikra sėkme. Neseniai merginos kartu atidarė tatuiruočių saloną „Tattoo Time“ – visai šalia redakcijos. Na, kaip galėjome jų nepakalbinti? Juo labiau, kad tatuituotės pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-15
​​​​​​​Braškės ir šokoladas, mocarela ir pomidoras, riešutinis sviestas ir džemas – kai kurie maisto deriniai jau yra virtę legendiniais. Dar prieš porą dešimtmečių tikriausiai ne vienas būtų ir įtariai žiūrėjęs į arbūzo, fetos ir mėtų kombinaciją, tačiau dabar šios salotos vasarą karaliauja ir ant lietuvių stalų. Kokie dar deriniai galėtų virsti kultiniais? Prekybos tinklas „Iki“ dalijasi 3 nebrangiomis idėjomis, kurie taps naujais gastronominiais atradimais.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-13
​​​​​​​Po vėsesnių dienų temperatūros stulpeliai jau palengva kopia aukštyn, o Žolinės ilgąjį savaitgalį sinoptikai prognozuoja ypač karštą. Neabejotinai dauguma norės atsigaivinti vėsiais ledais – Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad karštomis dienomis jų pardavimai šauna aukštyn. Ledus galite nesunkiai pasigaminti ir namuose: tereikės dviejų pigių produktų ir... tarkos.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-13
​​​​​​​Kartų parke, Zumpės tvenkinyje, įrengtas fontanas tauragiškius purslais ir spalvomis turėtų džiuginti kasdien, taip nėra – savo nusivylimu pasidalijo į redakciją užsukusi tauragiškė.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-12
​​​​​​​Toli gražu ne visi svajoja apie tingų poilsį prie jūros – kai kuriems kur kas maloniau, o ir prasmingiau atrodo keliauti. Ir ne lėktuvu, autobusu ar automobiliu, o dviračiu, valtimi ar net pėsčiomis. Taip ne tik išbandai save, daugiau pamatai, bet ir pajunti tikrą kelionių skonį, įsitikinę Raminta ir Linas Anuliai, neseniai dviračiais apkeliavę Baltijos šalis. Ir tai nebuvo daugiausia ištvermės pareikalavęs žygis – pasak Ramintos, pėsčiomis nukeliauti iš Skaudvilės į Zarasus buvo kur kas sunkiau.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-12
​​​​​​​Gaminate salotas iš šviežių ir traškių salotų lapų? O gal sočiai vakarienei pasirinkote lengvą variantą – salotas su grilinta vištiena? Galbūt ieškote, kuo pagardinti keptas šviežias bulves? Arba ką užtepti ant sumuštinio? Visiems šiems variantams idealiai tiks nebrangus naminis bazilikų padažas, tiesiog kvepiantis vasara. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad vasarą įvairūs žalumynai ir prieskoninės žolelės yra tikras hitas – pirkėjai juos naudoja tiek patiekalų gardinimui, tiek atsargoms žiemai ruošti.
Nuotrauka
grybai
Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-09
Norint, kad grybavimas neapkarstų, policijos pareigūnai primena keletą paprastų taisyklių grybautojams.
Nuotrauka
nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-07-26
Tauragės maudyklose maudytis saugu, – skelbia Tauragės rajono savivaldybė.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-07-24
​​​​​​​Jau ketvirtus metus iš eilės Viešojoje bibliotekoje sėkmingai įgyvendintas projektas  –  vaikų vasaros stovykla „Pozityvumo tiltas“. Tauragės B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje savaitės trukmės dienos stovykloje per tris etapus iš viso dalyvavo 54  vaikai. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-07-23
​​​​​​​Jaunos, nedidutės, traškios cukinijos – lyg tobulos daržovės. Jos nebrangios, puikiai dera su plačia gausybe ingredientų, iš jų nesunkiai galima ruošti tiek užkandžius, tiek pagrindinius patiekalus ar garnyrus – ir net desertus. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad nors cukinijos perkamos kiaurus metus, vasarą jos tiesiog graibstomos.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-07-22
Toli nuo gimtinės, tačiau arti širdimi. Taip, ko gero, būtų galima trumpai apibūdinti tauragiškės Eglės Schubert, savo vietą atradusios tolimojoje Amerikoje, būseną. Nors jau daugiau nei du dešimtmečius ji gyvena Šarlotės mieste Šiaurės Karolinoje, gimtųjų namų nepamiršta – aplanko Tauragę kiekvieną vasarą ir tikina, kad kaskart ji vis gražesnė, o šypsenų žmonių veiduose – vis daugiau.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-07-22
​​​​​​​Tauragės šunų mylėtojų klubas „LOJA“ kviečia visus dalyvauti dviejose šunų parodose – „Tauragės vasara‘23“ ir „Tauragės mero taurė‘23", kurios vyks labai gražioje vietoje – Lakštingalų slėnyje, Tauragės rajone, liepos 22–23 dienomis. Parodų metu bus galima ne tik pasigrožėti šunimis, bet ir daugiau sužinoti apie šunų veisles, atsakingą augintinių pasirinkimą, gyvūnų gerovę.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-07-22
​​​​​​​Šviežios, ryškios, saldžios uogos – vienas didžiausių vasariško džiaugsmo ir sveikatos šaltinių. Pasak Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, vasarą pirkėjai daugiausiai nuperka trešnių, šilauogių ir, žinoma, braškių. Būtent receptas su pastarosiomis socialiniuose tinkluose tituluojamas šios vasaros superhitu. Gardžiam desertui pasigaminti tereikės trijų nebrangių ingredientų – pasmaguriausite vos už kelis eurus.