2020 Rugsėjo 30 d.
Trečiadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Laisvalaikis

Mažieji Tauragės rajono miesteliai ir Napoleono paminklas

  • Įkelta: 2019-11-05

Skaudvilės ūkininkai 1925 m. Nuotrauka iš „Facebook“ puslapio „Lietuva senose fotografijose“, atsiuntė Jurgita Gintautaitė

Pakeliaukime po tarpukario Tauragės rajone išsibarsčiusius miestelius. Žemaitijos mažaisiais centriukais 1918–1940 m. Lietuvoje vadinti bažnytkaimiai buvo pilni gyvybės.

Adakavas turistus traukė jaukumu ir ramybe. Apsuptas miškų tuo pačiu kaimo vardu pavadintas gyvavo ir dvaras. Rusų priespaudos laikais dvarvietėje buvo įkurta ištisa burliokų kolonija, kuri miestelyje turėjo nedidelę cerkvę. Deja, apie šią vietą nėra išlikę jokių pasakojimų ar padavimų. Todėl spėjama, kad tai gana naujas ir vėlesniais laikais atsiradęs kaimelis. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo įkurta Tauragės apskrities savivaldybės išlaikoma vaikų prieglauda. O lietuvaičių švietimo draugija atsakingai vadovavo žemės ūkio mokyklos veiklai bažnytkaimyje.

Batakiai tarpukariu vadinti miesteliu. Legendos byloja, kad senovėje čia gyveno dvarininkas Batockis. Miestelis pradėjo augti tuomet, kada Trakų kaštelionas St. Jonavičius pastatė bažnyčią. Per gražiąsias Batakių apylinkes teka Ančios upė. Už kilometro nuo miestelio stovi nedidelis, bet aukštas kalnelis. Vietinių žmonių tarpukariu Piliūte pramintas. Teigiama, kad šioje vietoje buvo senovės lietuvių pilaitė. Tarpukariu Piliūtė priklausė Šaulių sąjungos skyriui, ten buvo įsikūrę patriotų namai. Batakiai garsėjo savo Šventos Onos atlaidais.

Gaurės bažnytkaimis išsiskyrė iš kitų vietovių savo grožiu. Senoje periodikoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą garsėjo kaip kontrabandininkų miestelis. Pro šalį tekanti Šešuvies upė buvo nuolatinė maudynių vieta. Manoma, kad miestelio vardas kilo iš gaurų žolės, kuri tankiai želdavo apylinkės pelkėse. Tarpukariu bažnytkaimis plėtėsi, augo, didėjo. Gyveno 165 žmonės, penki iš jų – žydai. Prekyba koncentravosi lietuvių rankose. 1925 m. ūkininkai įsteigė kooperatyvą „Gerovė“. Gaurės valsčiuje vaikai galėjo mokytis keturiose pradžios mokyklose. Aplink Gaurę buvo daugybė dvarų, kurie liko amžinai gyvi baudžiauninkų ir jų palikuonių prisiminimuose.

Gražiame Jūros upės slėnyje, pakalnėje, apsuptas aukštų upės skardžių, įsikūręs Pagramančio bažnytkaimis. Smetoninėje Lietuvoje buvo apaugęs aukštais medžiais, todėl iš toliau atrodė kaip miško dalis. Tarpukariu nutiestas modernus plentas Tauragė–Šilalė pagerino susisiekimą ir prisidėjo prie apylinkės plėtros. Pagramantis buvo įvardinamas kaip linkęs augti ir plėstis. Senųjų valstiečių skaudūs prisiminimai savo jaunystės dienas siejo su netoli buvusiu dvaru.

Batakių miestelio centrinė aikštė, 1937 m. Nuotrauka iš „Facebook“ puslapio „Lietuva senose fotografijose“
Pagramančio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia 1953 m. Žemaičių vyskupystės muziejaus archyvo nuotrauka  

Skaudvilės miestelis buvo įsikūręs prie Šiaulių–Tauragės plento ir kitų kelių sankryžoje. Dvarininkas Ignas Miševičius 1779 metais pastatė bažnyčią, įkūrė parapiją. Dar seniau ten buvo Batakių parapijos klebono karčiama, kurią vadino Skaudviete. Tarpukariu vykdavo didžiausios turgaus ir jomarkų dienos visoje apskrityje. Iš tolimiausių kampelių atvažiuodavo ūkininkai, prekybininkai ir būriai elgetų. Ypač Skaudvilė išgarsėjo arklių prekyba. Netoli miestelio esantis Dionizo Poškos baublys sulaukdavo gausybės turistų iš visos Lietuvos. O tuo metu modernus naujasis žemaičių plentas buvo nutiestas visai netoli Kryžkalnio. Miestelyje buvo statomi gražūs mūriniai namai. Gyventojų populiacija siekė pusantro tūkstančio dūšių.

Sartininkų bažnytkaimyje daugybė žmonių dirbdavo durpyne. Anksčiau buvo kūrenama ne malkomis, o durpėmis. Nors aplink Sartininkus augo tankūs miškai, poreikis durpėms buvo didelis.

Dar vienas miestelis, įsikūręs miškingoje vietovėje, buvo Žygaičiai. Netoli telkšojo didelis trijų ar keturių kilometro pločio ežeras. Krantai buvo labai lėkšti, užžėlę samanomis. Draudenio vardu vadintame vandens telkinyje buvo nuolat maudomasi, prie jo poilsiaujama. Iš ežero tekėjo Ežerūna. Draudenyje žvejoję vyrai aprūpindavo Tauragės prekybininkus žuvimi. Miestelį puošė didelė mūrinė bažnyčia. Centre veikė visos Žygaičių valsčiaus savivaldybės įtaigos.

Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia. Mapio.net nuotrauka      
Skaudvilės bažnyčia apie 1905 m., autorius A. Daukša. Nuotrauka iš „Facebook“ puslapio „Lietuva senose fotografijose“  

Netoli Tauragės, prie Požerūnų geležinkelio stoties, stovėjo keturių kampų kelių metrų aukščio akmeninis paminklas. Žmonės paprastai vadino Napoleono monumentu. Paminklas iškilo 1912 m., prabėgus šimtmečiui nuo Napoleono kariuomenės žygio į Rusiją. Išskirtinai prūsų generolui Jorkui pagerbti, kuris buvo vokiečių būrių prancūzų kariuomenėje vadas. Jo korpusas sudarė kairįjį Napoleono kariuomenės sparną ir žygiavo pro Tauragę į Rygą.

Prancūzams patyrus pralaimėjimą, prūso Jorko būriai turėjo išsilaikyti Kurše, Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte. Rusai, stumdami prancūzus iš Lietuvos, pradėjo kalbinti generolą išduoti Napoleoną. Šiek tiek padvejojęs, Jorkas sutiko ir sudarė su rusais sutartį. 1812 m. gruodžio mėn. 30 d. Požerūnų malūne pasirašyta vadinamoji Tauragės konvencija.

Sutartimi sakoma, kad prūsų kariuomenės daliniai išlieka neutralūs. Užima žemes tarp Klaipėdos, Tauragės, Tilžės ir laukia nurodymų iš Vokietijos karaliaus. Šis Jorko žingsnis tapo pretekstu prūsams išsivaduoti nuo prancūzų globos ir atkurti nepriklausomybę. Dėl šios sutarties sudarymo Napoleono kariuomenė neteko beveik 20 tūkstančių vyrų. O garsusis karvedys, sužinojęs, kas nutiko, pareiškė: „Tai skaudžiausia, kas galėjo nutikti“.

Antrojo pasaulinio karo metu 1944 m. paminklas buvo susprogdintas. 2012 metais tauragiškių iniciatyva monumentas atkurtas.

Visa Tauragės apskritis garsėjo savo piliakalniais. Apylinkėje tarpukariu buvo priskaičiuojama netoli 80 senųjų praeities liudininkų. Manoma, kad tokią piliakalnių gausą lėmė „parubežio“ teritorija. Nes per Tauragę ištisais amžiais veržėsi priešai gilyn į Žemaitiją. Pilkapiai stovėjo kas tris, keturis kilometrus tam tikra tvarka. Sudarė visą gynybos mechanizmą.

Nors renginio pavadinimas „Gyvų numirėlių naktis" skamba ne itin džiuginančiai, jo organizatoriai žada linksmybes. Tauragės jaunimo atvira erdvė (TAJE) ir „VR“  taškas Helovino proga šį penktadienį kviečia apsilankyti Tauragės bendruomenių rūmuose. Gali būti, kad ten pirmą kartą gyvenime išvysite hologramines projekcijas ar pasinersite į virtualią realybę.

Nuo lapkričio 10-osios įsigalioja draudimas vairuotojams važinėti vasarinėmis padangomis. Kai kurie nusidėvėjusias padangas nedvejodami keičia naujomis, kiti taupo ir restauruoja senas. Atsakingai prižiūrėdami savo automobilio padangas galite prailginti jų tarnavimo laiką, o neteisingai prižiūrimos padangos gali tapti avarijos priežastimi.

Jau ateinantį savaitgalį prisiminsime ir pagerbsime išėjusius artimuosius, ant jų kapų degdami žvakutes ir dėdami gėles. Nors mažų liepsnelių horizontas, pirmųjų lapkričio dienų vakarais nušviečiantis miestų ir miestelių kapinaites, atrodo jaukiai ir ramiai, visgi derėtų nepamiršti, kad šis grožis, vėliau tinkamai nesutvarkytas, gali pakenkti gamtai.

Kokia dovana jus labiausiai nudžiugintų? Adakavo socialinės globos namuose gyvenančiai neįgaliai Ingridai pačia nuostabiausia gimtadienio dovana tapo kvietimas į Skaudvilės grožio saloną „Rasa“. Šis apsilankymas grožio salone jai buvo pirmas gyvenime, o pusdienį jame pasėdėjusi moteris tapo tiesiog neatpažįstama. Pasakyti, kad moteris džiaugėsi – tai nepasakyti nieko. Ji švytėte švytėjo: „Dūšia atsigavo!“.

Ketvirtadienio vakarą Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Vandenynas ir Žaliamėlė“ pristatymas. Jame dalyvavo knygos autorė Rūta Vyšnia (Rūta Kotryna Vyšniauskienė).

Praėjusį šeštadienį Tauragės apylinkių padangę raižė ultralengvieji ir šiek tiek galingesni – L klasės orlaiviai. Girininkų kaime plytinčiame aerodrome savaitgalį leido per 70 pilotų iš visos Lietuvos, ir atvyko jie, suprantama, ne autobusais ir ne traukiniais. Atskrido svečių iš Kauno, Klaipėdos, tolimųjų Biržų ir net iš Rygos. Šventės šeimininkas Kostas Bastakys džiaugsmingai sutiko svečius, o jiems pabendravus, pasidalijus įspūdžiais ir apžiūrėjus vienas kito orlaivius, sukvietė visus į vidų prie vaišėmis nukrautų stalų.

Norkaičių kaime yra unikali vieta, vadinama Saulėkalniu. Taip vadinasi ir folkloro ansamblis, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre suburtas prieš metus. Nors folkloro ansambliui pavadinimas jau „prilipo“, iškilmingos vardynos įvyko tik dabar, praėjusį savaitgalį. Šį vardą pasiūlę paminklosaugininkas Edmundas Mažrimas, Pagramančio regioninio parko kultūrologė Lina Misiulytė ir literatų klubo „Žingsniai“ vadovas Eugenijus Šaltis tapo krikštatėviais, o vardynos surengtos laikantis senųjų, protėvių puoselėtų tradicijų.

Ruduo – daržo ir sodo gėrybėmis itin turtingas metų laikas. Dėl to daugelis stengiasi tuo pasinaudoti ir į savo mitybos racioną įtraukti daugiau daržovių troškinių, sriubų, apkepų ir kitų patiekalų iš sezoninių gėrybių. Tačiau daržovės ir vaisiai gali būti patiekiami ir kitokiais būdais – pavyzdžiui, gaminant iš jų sveikus traškučius. Kuo tokie traškučiai ypatingi ir kaip juos pasigaminti patiems, pasakoja lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ maisto gamybos ekspertas Aidas Poleninas.

Varau po seniai apleistus Tauragės pastatus. Lietaus persisunkusi rudeniška žolė, braidau joje. Batuose – drėgmė, rankos šąla, bet fotkinu sienas iki tol, pakol nusėda telefono batereika. Ieškau piešinių ir užrašų, kadaise čia paliktų tauragės jaunimo. Sakau, kadaise, nes užrašai ant sienų minavoja laikus prieš kokius penketą ir daugiau metų.

Kadangi obuolių jau pilni sodai, tad siūlau išsikepti nuostabaus skonio štrudelį su obuoliais. Itin traškus ir gardus dar karštas su gabalėliu ledų!

Žuvis – tai sveikas ir lengvai virškinamas produktas. Tad siūlau pasigaminti itin lengvus, minkštus, sultingus žuvies kukulius, kurie tikrai nustebins skoniu.

Praėjusią žiema LRT rodytoje laidoje „Beatos virtuvė“ tauragiškė Lina Geštautaitė pristatė savo daug kartų išbandytą ir didelio pasisekimo sulaukusį japonišką sūrio pyragą. Kad nieko panašaus nėra ragavusi, tvirtino ir laidos vedėja Beata Nicholson. Ypatingas kepinys šiuo metu dalyvauja televizijos rengiamame „Tortų torto“ konkurse ir gerbėjų balsus renka „Facebooke“.

Vasaros pramogų oazė „Liberty beach“ skelbia sezono startą. Atsinaujinęs paplūdimys vėl siūlys vis labiau populiarėjančias pramogas ant vandens – plaukimą vandenlente, irklente, vandens dviračiais. Lankytojų lauks ir nauja apšviesta tinklinio aikštelė, batutas ir lauko baras. Miesto šventės metu pramogos bus nemokamos, pagalbą kiekvienam teiks instruktoriai, o puikią nuotaiką gegužės 31-ąją vyksiančio atidarymo metu užtikrins grupės „8 kambarys“ koncertas.

Kazickų šeimos fondas bendradarbiaudamas su Tauragės krašto muziejumi „Santaka“ ir Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešąja biblioteka, gegužės 23-ąją tauragiškius kviečia į dr. Juozui Kazickui pagerbti skirtus renginius.

Šiandien, gegužės 18-ąją, Tauragės krašto muziejus „Santaka“ tradiciškai jungiasi į tarptautinę „Muziejų nakties“ akciją. Šių metų programoje kiekvienas ras būdą smagiai ir turiningai praleisti šeštadienį. Lankytojų lauks ekskursijos, edukacijos, parodos, muzikinės kompozicijos, „Slemas su ragais Nr. 2“, cirko pasirodymas. „Muziejų naktis“ „susidraugavo“ ir su „Menų festu'19", tad nuo visą vakarą Tauragės pilies kiemelyje vyks koncertai.
 

Tauragės odontologijos centro vadovas Laurynas Jarutis sugrįžo iš komandiruotės Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tauragiškis San Francisko mieste dalyvavo tarptautinėje implantologų konferencijoje, kurioje sėmėsi žinių, susipažino su naujausiomis tendencijomis. „Truputį pažinome San Franciską, pastudijavome, nuskridome Las Vegasą, aplankėme Niujorką“,  – įspūdžiais dalijosi jis.

Sakoma, jog  kelionės yra vienas tų dalykų, kuriuos pirkdamas žmogus tampa turtingesnis. O po kelionės į Meksiką jaučiuosi įspūdžių milijonierė. Tačiau žinau, kad ši kelionė prasidėjo ne prieš gerą mėnesį, bet prieš 6 metus, kai išvažiavau mokytis į Ispanijos sostinę Madridą. Atvykęs niekada nežinai, su kuo susidraugausi, o gretimame kambaryje gyveno meksikietė Amara. Pamenu, kai susidūrėme koridoriuje, ji manęs paprašė, kad namuose kalbėtume angliškai, nes jos anglų kalbos žinios tuo metu buvo silpnos. Atsakiau: „Žinoma!“. Rezultatas buvo toks, kad po pusmečio Amara puikiai kalbėjo angliškai, o mano ispanų vis dar buvo labai ribota.

Taurų nuotykių parkas, siūlantis įvairias pramogas bei stovyklas, vaikus nusprendė nustebinti dar viena įdomia idėja. Parko komanda sugalvojo įtraukti moksleivius į namelių medyje dekoravimo procesą. „Facebook“ paskyroje paskelbė konkursą „Menas medy‘ 19“, kuris skirtas atrinkti dviems talentams, kuriems bus patikėta išpiešti dviejų namelių medžiuose vidų. Už tai jų laukia puikūs prizai – 2 neriboti visų pramogų abonementai parke 2019-iesiems metams.

Prasidėjęs pavasaris jau budina gamtą ir byloja apie išskridusių paukščių sugrįžimą. VĮ Valstybinių miškų urėdija kviečia visus prisidėti prie pasiruošimo šiltajam sezonui ir kovo 21 d. Pasaulinės miškų dienos proga kartu kelti inkilus, reikšmingus paukščių išlikimui ir miško išsaugojimui. Inkilų kėlimo šventė vyks 26 Valstybinių miškų urėdijos padaliniuose, tarp jų ir Tauragės rajone, Šilinės girininijoje.

Trečiadienio vakarą Tauragėje koncertavo pop karalienė Džordana Butkutė. Paklausyti populiarios atlikėjos susirinko pilnutėlė kultūros rūmų salė, ji taip pat miesto gatvių praeivius nustebino savo transporto priemone – amerikietišku „Hummer“ visureigiu.

Pabėgti nuo žiemiškos darganos bent savaitgaliui? Kodėl gi ne. Vieta, į kurią tikrai verta vykti, – mažytė Viduržemio jūros sala Malta. Maltos sostinė Valeta yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, čia grožėsitės žydromis lagūnomis ir 7000 tūkstančius metų menančios šalies istorijos ženklais.

Kol lietuvaičiai socialiniuose tinkluose dalinasi snieguotos žiemos vaizdais, tauragiškė Vita Arvasevičiūtė siunčia linkėjimus nuo Gran Kanarijos krantų. Saulė, plaukus draikantis jaukus vandenyno brizas bei įspūdingos nuotraukos socialiniuose tinkluose verčia aikčioti ne vieną merginos bičiulį. Ji kartu su savo vyru Simu įsigijo jachtą pavadinimu „Windarella“, kaip patys teigia, dirba, keliauja, nardo, mėgaujasi maistu, gaudo įspūdingus vaizdus, nuotykius ir vėją. „Tauragės žinių“ pakalbinti keliautojai pripažino, kad save gali pristatyti įvairiai: architektė ir inžinierius arba naras ir kaitavimo instruktorė. Tačiau tiksliausia juos būtų vadinti užsispyrusiais jaunais optimistiškais pasiutusiais svajotojais, bandančiais atrasti savo pasaulį, kurio nepasiūlys jokia kelionių agentūra ar vadovėlis.   

Kaip ir visiems, spaudai pastaruoju metu nėra lengva, tačiau mes vistiek stengiamės dėl Jūsų gyvuoti ir skleisti žinias. Tad norime nuoširdžiai paprašyti Jūsų paramos.  1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) savo mėgstamam leidiniui galite skirti iki šių metų liepos 1 dienos.

Žiemos pramogų mėgėjai jau gali ruošti pačiūžas: netrukus jie galės lipti ant Pilies aikštėje įrengtos čiuožyklos ledo. Čiuožyklos korpusas jau sumontuotas, šįryt užpiltas ir pirmasis ledo sluoksnis. Tikimasi, kad jau ryt bus galima čiuožinėti.

Šiais metais kasmetinė žiemojančių vandens paukščių apskaita Lietuvoje vyko sausio 11–13 dienomis. Palyginus su 2018 metais, šiemet Tauragėje pasiliko žiemoti gerokai didesnis paukščių būrys. Matyt, šilta žiema daro savo poveikį gamtai. Apskaitos metu buvo keletas įdomių susitikimų.