Tauragės krašto šviesuolis, Mokytojas Bronius Šimkevičius
Įkelta:
2022-03-15
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius tvarkomame pilies kieme. 1954 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius su gimnazistais pilies kieme. Apie 1954 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Tauragės gimnazistės su mokytoju Broniumi Šimkevičiumi. 1948 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Laiške mintys apie Rugsėjo 1-ąją. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Laiške rašoma apie Komercijos mokyklą. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

Kovo 14 dieną sukako 100 metų, kai Kuršėnuose gimė pedagogas, ilgametis Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Bronius Šimkevičius (1922–2009). Jo šviesus atminimas išliko mokinių prisiminimuose, pilies kieme tebežaliuoja Jo iniciatyva pasodinti ąžuolai. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomos pedagogo nuotraukos ir laiškai buvusiai mokinei, mokytojai ir kraštotyrininkei Almai Mizgirienei (1931–2014). Juose – Tauragės krašto švietimo istorija: prisiminimai apie Tauragės aukštesniąją Komercijos mokyklą, gimnaziją, mokslo draugus ir mokytojus.

Broniaus Šimkevičius gimė karininko ir mokytojos šeimoje. Po tarnybos Lietuvos kariuomenėje tėvas Antanas dirbo Tauragės ir Pajūrio miškų urėdijoje sekretoriumi. Nuo 1927 m. šeima įsikūrė Tauragės dvare, o 1934 m., kai urėdija buvo perkelta į Tauragę, Šimkevičiai apsigyveno Tauruose. Kaimynystėje gyvenęs Benjaminas Kondratas (pedagogas ir literatūros kraštotyrininkas) prisimena, kad išsilavinusi šeima turėjo turtingą biblioteką, iš kurios jis perskaitė daug nuostabių knygų.

Baigęs Tauragės dvaro pradinę mokyklą, Bronius Šimkevičius nuo 1931 m. mokslus tęsė aukštesniojoje Tauragės valdžios komercijos mokykloje, kurią baigė 1940 m. Tai buvo paskutinioji šios mokslo įstaigos absolventų laida. Savo prisiminimuose jis geru žodžiu mini puikiai dirbusius mokytojus.

Nuotrauka
nuotrauka

Likimas lėmė jam mokytojo dalią. 1940–1941 metais, Šiauliuose išklausęs vienerių metų kursus pradžios mokyklos mokytojo cenzui gauti, dirbo mokytoju Būdviečių, vėliau – Taurų pradinėse mokyklose. Tauragiškė Sofija Kovalčiukienė  (1917–2011) savo atsiminimuose apie karo metus Požerūnų kaime rašė: „Praėjo dar vieni karo metai, žmonės negali priprasti ir išmokti vokiečių kalbos. Kartą vokiečių kareiviai klausinėjo kaimietį, einantį plentu, tas nesupranta, trauko pečiais. Pro šalį, Tauragės link, ėjo Bronius Šimkevičius, kuris ir padėjo vokiečiui su kaimiečiu susikalbėti, išsiaiškinti. Vokietis sakė Šimkevičiui: „Toks jaunas, o moki gerai vokiškai.“ O Šimkevičius pasakė, kad jis moka vokiečių, anglų, rusų ir kitų kalbų. Kaimietis, parėjęs į kaimą, visiems pasakojo, koks gabus ir išmintingas Antano Šimkevičiaus sūnus Bronius, mūsų mokytojas.“ Mokėjo jis ir lotynų kalbą.

Po karo, 1945 m. rudenį, Tauragės gimnazijos direktorius Jonas Navasaitis B. Šimkevičių pakvietė dėstyti vokiečių ir anglų kalbų. Mokiniai gerbė reiklų, bet įdomiai žinias perdavusį mokytoją. Jis ne tik mokė, bet ir rengė vakarus, režisavo vaidinimus, keliavo su auklėtiniais. Gimnazijoje mokytojavo iki 1951 m.

Nuotrauka
 nuotrauka

1945–1954 m. B. Šimkevičius studijavo anglų kalbą Vilniaus pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultete. Keletą metų dirbo mokyklų inspektoriumi ir vedėju Tauragės liaudies švietimo skyriuje.  1954 m. paskiriamas Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktoriumi. Šiose pareigose prabėgo vienuolika brandžiausių gyvenimo metų. Direktoriaus pastangomis mokykla įsikūrė pilyje. Po karo apleistus pastatus ir kiemą reikėjo sutvarkyti. Tuomet ir buvo pasodinti ąžuolai. Mokykla pirmoji respublikoje sukūrė politechninio mokymo sistemą. Įkūrė dirbtuves, kuriose gamino įvairius darbo įrankius: plaktukus, grąžtus ir kt.

Viename iš laiškų A. Mizgirienei  Mokytojas rašė: „Pergyvenu ir aš, kad pačiame jėgų žydėjime negalėjome išsitiesti visu ūgiu, o turėjome sukiotis it labirinte. Tikrai, kaip šiandien galėtume dirbti ne tik savo miesto, bet ir viso krašto žmonių gerovei. Bet neabejokim, ką galėjome, tą darėme, padarėme ir mūsų darbas nežuvo…“

1965 m. B. Šimkevičius išvyko į Vilnių. Dirbo mokyklų inspektoriumi švietimo skyriuje ir dėstė anglų kalbą mokyklose.

Nuotrauka
nuotrauka

Buvusi vilnietė, Tauragės EUROPE DIRECT Tauragė centro vadovė Isvalda Aleknienė taip prisimena buvusį savo mokytoją: „B. Šimkevičius, iš Tauragės atvykęs  dirbti į Vilnių, tapo mano anglų kalbos mokytoju. Aš buvau 9-okė. Iki tol TOKIO mokytojo nebuvome turėję. Iki šiol gyvi prisiminimai. Tik įžengęs į klasę, Jis prabilo angliškai, ir kitaip net nebendravo. Dabartiniams mokiniams tai, ko gero, savaime suprantama, bet tada – ne.  Be to, mes kiekvieną pirmadienį turėjome daryti spaudos apžvalgas anglų kalba. Nebuvo lengva. O Jis pademonstravo mums, kaip tai turi būti paprasta ir  įdomu: užsikėlė kojas ant stalo, pasiėmė laikraštį ir įsivaizduojamą kavos puodelį. Tais laikais toks mokytojo elgesys buvo neįtikėtinas. Be to,  atsakinėjant ar skaitant tekstą prieš klasę, Jis suimdavo mokinį  už sprando ir vis palenkdavo jo galvą ten, kur turi būti kirčiuotas žodis sakinyje. Iš pradžių tai šiek tiek trikdė, bet paskui tapo įprasta. Mokytojas kalbėjo ir vokiškai! Pusė mūsų klasės mokėsi vokiečių kalbos, tai jis „pašprechindavo“ ir su jais. Oho, mokėjo dvi užsienio kalbas! Dauguma tuo metu be savo gimtosios kalbos mokėjo tik rusų. Už jo išskirtinumą, reiklumą, drąsą,  pagarbą mokiniams mes jį be galo pamilome. Anglų kalbos pamokos tapo laukiamomis. Ir būtent Jis tapo mano įkvėpėju studijuoti anglų kalbą, taip apversdamas kitus jaunystės planus. Nuostabus buvo žmogus, mano Mokytojas!“

Nuotrauka
nuotrauka

B. Šimkevičius laiške A. Mizgirienei rašė: „Susimąstyti saulėlydžio metuose tenka dažnai. Skubėjome, lenktyniavome su vėjais, galėjome gal daugiau, geriau ką nuveikti. Atrodo, kad dirbome, kad būtų geriau, gražiau. Atrodo, kiek dar nebaigtų darbų, daug ko nepadarėme, ką galėjome, padaryti. Neatsimenu, kokio poeto atminty yra užsilikęs posmelis: „Man negaila tų žingsnių, kuriuos gyvenime žengiau, man gaila tų, kuriuos žengt galėjau, bet laiko tam nesuradau“. Na, bet jei nors mažas trupinėlis gėrio liko nueito gyvenimo kelyje, gyventa ne veltui. Galgi kas nors gero liko...“

Liko. Buvusių mokinių šilti prisiminimai, nuotraukos, ąžuolai pilies kieme ir smulkia, gražia rašysena parašyti laiškai, kuriuose tarp prisiminimų ir linkėjimų įpinta žymių žmonių citatų, lotyniškų, angliškų ir vokiškų sentencijų...

Parengė Laima Pikčiūnienė, Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografė kraštotyrai

Nuotrauka
liucija
Įkelta:
2022-07-28
Nežinodamas nė neįtartum, kad žygaitiškė Liucija Genienė ką tik pasitiko 98-ąjį gimtadienį – linksma, žvali ir guvi moteris stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi – kone šimtmečio senumo įvykius, tikslias jų datas ji gali vardyti net nesuabejodama. Dar labiau žavi šios moters geranoriškumas ir tikėjimas žmonėmis: nors vargų ir netekčių likimas jai nepagailėjo, ji tikina per ilgą savo gyvenimą blogų žmonių nesutikusi.
Nuotrauka
SHIMKUS
Įkelta:
2022-07-20
Savaitgalį Tauragėje lankėsi neseniai JAV politinę karjerą baigęs lietuvių kilmės kongresmenas Johnas Shimkus su žmona Karen ir sūnumi Davidu. Tai vienintelis istorijoje lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų kongresmenas. Savo įtemptoje dienotvarkėje svečiai rado keletą minučių pasikalbėti. Šeštadienį pokalbiui susėdome M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Nuotrauka
areta
Įkelta:
2022-06-19
Tauragiškė menininkė Areta Didžionienė nuo 2009 m. rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose. 2021 m. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ji įgijo vizualinio dizaino magistro laipsnį, o nuo sausio ji – Tauragės kultūros centro dailininkė. Praėjusį penktadienį A. Didžionienė pristatė daug gerų atsiliepimų sulaukusią savo inicijuotą grupinę parodą „Ex Nova“.
Nuotrauka
jonas jatautas zalgiriai
Įkelta:
2022-06-09
50-metį paminėjusios Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas, mokyklai vadovaujantis šešerius metus, sako, kad mokyklos gyvenime tai trumpas laikas, bet pokyčių bendruomenėje įvyko nemažai – išgyventa daug iššūkių atnešusi pandemija, atidaryta gamtos mokslų laboratorija, viena pirmokų klasė jau mokosi pagal inžinerinio turinio modelį. Bendruomenė modernėja, auga mokinių skaičius. Tiesa, apie nacionalinius projektus direktorius kalba kritiškai, o Tūkstantmečio mokyklų programą prilygina Eurovizijos konkursui. 
Nuotrauka
tevas
Įkelta:
2022-06-05
Šiandien minime Tėvo dieną. Kas įteiks savo tėveliui gėlės žiedą ar savo negrabų vaikišką piešinį, kas tiesiog apkabins, o kas aplankys amžinojo poilsio vietoje. Benjamina Karmazinienė ir Emilija Balsiūnienė tėvelį, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, aplankys Papušynės kapinėse. Prisimins ne tik jo juoką, išdaigas, drožėjo talentą, patriotizmą, tremtinio dalią, bet ir begalinę meilę, lydėjusią dukras jam gyvam esant. Ir tebelydinčią iki šiol – iš aukštybių.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-31
Nuo karo siaubo bėgusius ukrainiečius priglaudė ir Tauragė. Dabar jų čia – kone pusė tūkstančio. Tamarai Jakovec Tauragė nebuvo svetima ir prieš karą, tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą ji suskubo čia atsivežti ir savo, ir sesers vaikus. Dabar šeima gyvena Tauragėje, vaikai lanko mokyklą, Tamara dirba mokykloje ir puoselėja idėją suburti savo tautiečius. „Galbūt yra ukrainiečių šeimų, kurios nieko apie mus negirdėjo ir norėtų prisijungti?“ – kviečia ji ir ragina tauragiškius pasakoti apie kuriamą organizaciją jos kraštiečiams.
Nuotrauka
jankauskas
Įkelta:
2022-05-27
Tauragės rajono taryba už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį, nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą bei reikšmingą kūrybinį indėlį į Tauragės rajono švietimą bei kultūrą, Tauragės rajono garbės piliečio vardą suteikė Jonui Jankauskui. Regalijų įteikimas vyks birželio 3-ąją per apskrities Dainų šventę „Karšuvos žemės vaikai“. 
Nuotrauka
jurgita
Įkelta:
2022-05-21
Penkeri metai darbo Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre jo vadovei Jurgitai Brazauskienei prabėgo kaip viena diena. O ir gyvenimas kaime jai labai patinka – čia ji randa sau mielų kampelių tiek darbe, tiek gamtos prieglobstyje.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-01
​​​​​​​„Kad tik sveikas būtų...“ – laukdama kūdikio atsidūsta dažna būsima mama. Jei taip nenutinka, dėl savo vaikų mamos gali padaryti viską. Sužinojusi, kad jos sūnus Matukas viena ausimi girdi labai silpnai, dėl to sutrikęs ir bendras jo vystymasis, Onutė Zigmantienė pasiryžo kovoti, kad jos sūnus augtų visaverčiu žmogumi. Ir nors daugiausia rūpesčių kol kas kelia būtent Matuko sveikatos bėdos, mamos meilės užtenka ir dar trims vaikams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-15
Apie netektį skelbia Tauragės Juozo Kasperavičiaus šaulių 702-oji kuopa. „Sunku patikėti šia skaudžia nelemta žinia – mus paliko ilgametis šaulys Jonas Ozgirdas (1931–2022)“, rašoma kuopos feisbuko paskyroje.
Nuotrauka
pleikys
Įkelta:
2022-03-30
Tauragiškis Andrius Pleikys kūrybinių idėjų ir veiklos stoka skųstis tikrai negali: jis filmuoja renginius ir šventes, dirba radijuje, kuria videoprojektus, vaizdo žaidimus, o dabar drauge su komanda vysto inovatyvią idėją – kuria išmanias, NFC technologija paremtas vizitines korteles „Distify“. Tai išmani vizitinė kortelė, sujungianti bendravimo tradicijas ir skaitmeninę tapatybę, kuria palietus telefoną akimirksniu dalijamasi kontaktiniais duomenimis, nuorodomis į socialinius tinklus ir kita skaitmenine informacija. Verslininkas džiaugiasi, kad šia ką tik į rinką paleista kortele jau naudojasi dešimtys klientų, ir produktą nuolat tobulina.
Nuotrauka
Ona paulauskiene
Įkelta:
2022-03-16
Kovo 15-ąją Seime įvyko batakiškės, Tauragės garbės pilietės, tautodailininkės ir talentingos menininkės Onos Paulauskienės drožybos darbų parodos atidarymas. Ji, dalyvaujant gausiam žiūrovų būriui, atidaryta 2-ųjų rūmų galerijoje prie kavinės ir bus eksponuojama iki kovo 28-osios
Nuotrauka
Ievos Jucienės nuotrauka
Įkelta:
2022-02-22
Vakar, vasario 21-ąją, mus paliko net keturias poezijos knygas išleidusi Ona Butkevičienė, sausio 4-ąją paminėjusi savo 99-ąjį gimtadienį. Ją pažinojusiųjų atmintyje ji liks energinga, tvarkinga, reikli ir griežta, turinti savo tvirtą nuomonę ir apie gyvenimą, ir apie žmones, ir apie poeziją.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-02-19
Tremtinė, partizanų ryšininkė Vanda Valiutė vasario 19-ąją minės 95-ąjį savo gimtadienį. Tai pirmas jubiliejinis gimtadienis jos istorinėje tėvynėje. Tą dieną ją sveikins tie, kas žino jos gyvenimo istoriją, kas ištiesė ranką, kad padėtų grįžti į Lietuvą, kas rūpinosi, kad būtų tinkamos tolimesnio gyvenimo sąlygos.
Nuotrauka
sileris
Įkelta:
2022-02-16
Tauragėje neseniai surengtas šviesaus atminimo trenerio Jono Šilerio atminimo taurės turnyras. Jau metai, kaip šio badmintono Tauragėje pradininko, įspūdingą patirtį sukaipusio šios sporto šakos puoselėtojo nebėra. Praūžus turnyrui pasikalbėjome su Renaldu Šileriu – Jono Šilerio anūku. „Daug apdovanojimų jis gavo ne tik aikštelėje, daugumą atsiimti lydėdavau ir aš, labai džiaugdavausi, kad žmonės vertina jo nuopelnus“, – „Tauragės žinioms“ pasakojo Renaldas.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-10
Praėjusį savaitgalį, Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, išvakarėse, netekome vieno Sąjūdžio įkūrėjų Tauragėje – Broniaus Martinkaus. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-02
​​​​​​​Prieš 20 metų iš Tauragės į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) išvykusi Sigita Šimkuvienė kilusi iš Aukštaitijos. Tačiau meilė ją atviliojo į mūsų kraštą. O smalsumas bei geresnio gyvenimo troškimas – už Atlanto vandenyno. Šiuo metu Pasaulio lietuvių bendruomenei vadovaujanti pašnekovė prieš tai pirmininkavo Amerikos lietuvių bendruomenei. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2021-12-28
Šiuo metu Švedijos sostinėje Stokholme gyvenanti Monika Lionaitė išmaišė kone pusę pasaulio. Mokydamasi vadybos mergina bendravo ne tik su diplomatais bei savo sričių profesionalais, tačiau ir ištyrinėjo įvairių pasaulio valstybių grožį. Ten ji sutikdavo ir tautiečių. „Teko net mokyti lietuvius Maskvoje, kaip gaminti lietuviškus cepelinus“, – pasakojo M. Lionaitė, „Globalios Tauragės“ ambasadorė. Pašnekovė įsitikinusi, kad kiekvienas per savo gyvenimą turėtų studijuoti bent kelis dalykus. Pasak merginos, tai suteikia kur kas platesnę pasaulėžiūrą. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2021-12-17
„Tauragės žinios“ neseniai rašė apie į Lietuvą iš Irkutsko grįžusią tremtinę, partizanų ryšininkę 94 metų Vandą Valiūtę. Šiuo metu  Pagramančio socialinės globos namuose gyvenančiai tremtinei dar daug ko trūksta, dar nebetvarkomi ir pilietybės atstatymo dokumentai. Vis dėlto vieną labai svarbų ir jai reikalingą daiktą V. Valiūtė jau turi – už neabejingų žmonių suaukotus pinigus jau nupirktas klausos aparatas. Jam įsigyti per mažiau nei mėnesį suaukota 14 tūkst. eurų.