Tauragės krašto šviesuolis, Mokytojas Bronius Šimkevičius
Įkelta:
2022-03-15
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius tvarkomame pilies kieme. 1954 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Aprašymas

Bronius Šimkevičius su gimnazistais pilies kieme. Apie 1954 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Tauragės gimnazistės su mokytoju Broniumi Šimkevičiumi. 1948 m. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Laiške mintys apie Rugsėjo 1-ąją. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Laiške rašoma apie Komercijos mokyklą. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus archyvo nuotrauka

Kovo 14 dieną sukako 100 metų, kai Kuršėnuose gimė pedagogas, ilgametis Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Bronius Šimkevičius (1922–2009). Jo šviesus atminimas išliko mokinių prisiminimuose, pilies kieme tebežaliuoja Jo iniciatyva pasodinti ąžuolai. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomos pedagogo nuotraukos ir laiškai buvusiai mokinei, mokytojai ir kraštotyrininkei Almai Mizgirienei (1931–2014). Juose – Tauragės krašto švietimo istorija: prisiminimai apie Tauragės aukštesniąją Komercijos mokyklą, gimnaziją, mokslo draugus ir mokytojus.

Broniaus Šimkevičius gimė karininko ir mokytojos šeimoje. Po tarnybos Lietuvos kariuomenėje tėvas Antanas dirbo Tauragės ir Pajūrio miškų urėdijoje sekretoriumi. Nuo 1927 m. šeima įsikūrė Tauragės dvare, o 1934 m., kai urėdija buvo perkelta į Tauragę, Šimkevičiai apsigyveno Tauruose. Kaimynystėje gyvenęs Benjaminas Kondratas (pedagogas ir literatūros kraštotyrininkas) prisimena, kad išsilavinusi šeima turėjo turtingą biblioteką, iš kurios jis perskaitė daug nuostabių knygų.

Baigęs Tauragės dvaro pradinę mokyklą, Bronius Šimkevičius nuo 1931 m. mokslus tęsė aukštesniojoje Tauragės valdžios komercijos mokykloje, kurią baigė 1940 m. Tai buvo paskutinioji šios mokslo įstaigos absolventų laida. Savo prisiminimuose jis geru žodžiu mini puikiai dirbusius mokytojus.

Nuotrauka
nuotrauka

Likimas lėmė jam mokytojo dalią. 1940–1941 metais, Šiauliuose išklausęs vienerių metų kursus pradžios mokyklos mokytojo cenzui gauti, dirbo mokytoju Būdviečių, vėliau – Taurų pradinėse mokyklose. Tauragiškė Sofija Kovalčiukienė  (1917–2011) savo atsiminimuose apie karo metus Požerūnų kaime rašė: „Praėjo dar vieni karo metai, žmonės negali priprasti ir išmokti vokiečių kalbos. Kartą vokiečių kareiviai klausinėjo kaimietį, einantį plentu, tas nesupranta, trauko pečiais. Pro šalį, Tauragės link, ėjo Bronius Šimkevičius, kuris ir padėjo vokiečiui su kaimiečiu susikalbėti, išsiaiškinti. Vokietis sakė Šimkevičiui: „Toks jaunas, o moki gerai vokiškai.“ O Šimkevičius pasakė, kad jis moka vokiečių, anglų, rusų ir kitų kalbų. Kaimietis, parėjęs į kaimą, visiems pasakojo, koks gabus ir išmintingas Antano Šimkevičiaus sūnus Bronius, mūsų mokytojas.“ Mokėjo jis ir lotynų kalbą.

Po karo, 1945 m. rudenį, Tauragės gimnazijos direktorius Jonas Navasaitis B. Šimkevičių pakvietė dėstyti vokiečių ir anglų kalbų. Mokiniai gerbė reiklų, bet įdomiai žinias perdavusį mokytoją. Jis ne tik mokė, bet ir rengė vakarus, režisavo vaidinimus, keliavo su auklėtiniais. Gimnazijoje mokytojavo iki 1951 m.

Nuotrauka
 nuotrauka

1945–1954 m. B. Šimkevičius studijavo anglų kalbą Vilniaus pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultete. Keletą metų dirbo mokyklų inspektoriumi ir vedėju Tauragės liaudies švietimo skyriuje.  1954 m. paskiriamas Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktoriumi. Šiose pareigose prabėgo vienuolika brandžiausių gyvenimo metų. Direktoriaus pastangomis mokykla įsikūrė pilyje. Po karo apleistus pastatus ir kiemą reikėjo sutvarkyti. Tuomet ir buvo pasodinti ąžuolai. Mokykla pirmoji respublikoje sukūrė politechninio mokymo sistemą. Įkūrė dirbtuves, kuriose gamino įvairius darbo įrankius: plaktukus, grąžtus ir kt.

Viename iš laiškų A. Mizgirienei  Mokytojas rašė: „Pergyvenu ir aš, kad pačiame jėgų žydėjime negalėjome išsitiesti visu ūgiu, o turėjome sukiotis it labirinte. Tikrai, kaip šiandien galėtume dirbti ne tik savo miesto, bet ir viso krašto žmonių gerovei. Bet neabejokim, ką galėjome, tą darėme, padarėme ir mūsų darbas nežuvo…“

1965 m. B. Šimkevičius išvyko į Vilnių. Dirbo mokyklų inspektoriumi švietimo skyriuje ir dėstė anglų kalbą mokyklose.

Nuotrauka
nuotrauka

Buvusi vilnietė, Tauragės EUROPE DIRECT Tauragė centro vadovė Isvalda Aleknienė taip prisimena buvusį savo mokytoją: „B. Šimkevičius, iš Tauragės atvykęs  dirbti į Vilnių, tapo mano anglų kalbos mokytoju. Aš buvau 9-okė. Iki tol TOKIO mokytojo nebuvome turėję. Iki šiol gyvi prisiminimai. Tik įžengęs į klasę, Jis prabilo angliškai, ir kitaip net nebendravo. Dabartiniams mokiniams tai, ko gero, savaime suprantama, bet tada – ne.  Be to, mes kiekvieną pirmadienį turėjome daryti spaudos apžvalgas anglų kalba. Nebuvo lengva. O Jis pademonstravo mums, kaip tai turi būti paprasta ir  įdomu: užsikėlė kojas ant stalo, pasiėmė laikraštį ir įsivaizduojamą kavos puodelį. Tais laikais toks mokytojo elgesys buvo neįtikėtinas. Be to,  atsakinėjant ar skaitant tekstą prieš klasę, Jis suimdavo mokinį  už sprando ir vis palenkdavo jo galvą ten, kur turi būti kirčiuotas žodis sakinyje. Iš pradžių tai šiek tiek trikdė, bet paskui tapo įprasta. Mokytojas kalbėjo ir vokiškai! Pusė mūsų klasės mokėsi vokiečių kalbos, tai jis „pašprechindavo“ ir su jais. Oho, mokėjo dvi užsienio kalbas! Dauguma tuo metu be savo gimtosios kalbos mokėjo tik rusų. Už jo išskirtinumą, reiklumą, drąsą,  pagarbą mokiniams mes jį be galo pamilome. Anglų kalbos pamokos tapo laukiamomis. Ir būtent Jis tapo mano įkvėpėju studijuoti anglų kalbą, taip apversdamas kitus jaunystės planus. Nuostabus buvo žmogus, mano Mokytojas!“

Nuotrauka
nuotrauka

B. Šimkevičius laiške A. Mizgirienei rašė: „Susimąstyti saulėlydžio metuose tenka dažnai. Skubėjome, lenktyniavome su vėjais, galėjome gal daugiau, geriau ką nuveikti. Atrodo, kad dirbome, kad būtų geriau, gražiau. Atrodo, kiek dar nebaigtų darbų, daug ko nepadarėme, ką galėjome, padaryti. Neatsimenu, kokio poeto atminty yra užsilikęs posmelis: „Man negaila tų žingsnių, kuriuos gyvenime žengiau, man gaila tų, kuriuos žengt galėjau, bet laiko tam nesuradau“. Na, bet jei nors mažas trupinėlis gėrio liko nueito gyvenimo kelyje, gyventa ne veltui. Galgi kas nors gero liko...“

Liko. Buvusių mokinių šilti prisiminimai, nuotraukos, ąžuolai pilies kieme ir smulkia, gražia rašysena parašyti laiškai, kuriuose tarp prisiminimų ir linkėjimų įpinta žymių žmonių citatų, lotyniškų, angliškų ir vokiškų sentencijų...

Parengė Laima Pikčiūnienė, Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografė kraštotyrai

Nuotrauka
lidija
Autorės nuotrauka
Įkelta:
prieš 21 valanda
Lidiją Šeputis Žygaičių seniūnijos gyventojai puikiai pažįsta – ji nuo 1983 m. dirbo Žygaičių ambulatorijoje sesele. 67-erių moteriai visą gyvenimą buvo svarbiausia buvo padėti žmonėms. Tokio darbštaus, atsakingo ir pareigingo žmogaus sunku nepastebėti – žygaitiškiai net teikė jos kandidatūrą Tauragės garbės piliečio vardui gauti. Į Lietuvą Lidiją atvedė meilė lietuviui Algimantui. Iš pradžių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas – trukdė kalbos barjeras, nepažįstama aplinka, bet po truputį moteris įsikūrė, pelnė žmonių pasitikėjimą ir meilę
Nuotrauka
nuotrauka
Povilo Naujoko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-30
Tauragiškis Povilas Naujokas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi kvapą gniaužiančiomis gamtos nuotraukomis, netrūksta ir mylimos Tauragės vaizdų, akimirkų iš kelionių. Paauglystėje pradėjęs fotografuoti, nors ir buvo padaręs nemažą pertrauką, jis vėl sugrįžo prie savo pomėgio. Fotografas labiausiai mėgsta fiksuoti gamtą ir gyvūnus.
Nuotrauka
nuotrauka
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-29
Kada, jei ne dabar, džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu, kūrybingais jo žmonėmis, nešančiais meno šviesą mums visiems? Juk šiemet esame Lietuvos kultūros sostinė. Viena tokių šviesulių – menininkė, dailės ir technologijų mokytoja Vida Karbauskienė, kurios darbų paroda „Kodėl? ESU“ užvakar atidaryta Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Edukacijų centre. Vida užduoda klausimą žodžiu, o atsakymą pateikia dailės kalba. Skaitytojų dėmesiui – interviu su autore.
Nuotrauka
juozas
Juozo Petkevičiaus asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-10
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ketverius metus dirbantis fotografas Juozas Petkevičius kilęs iš legendomis apipinto Šilavoto kaimo Prienų rajone. Ar meno magija jį užbūrė nuo vaikystės, o galbūt užkrėtė mamos, mėgusios fotografuoti, pavyzdys? Pokalbis su Juozu – apie pažintį su fotografija, siekį gilintis į jos istoriją ir apie kasdienybę muziejuje.   
Nuotrauka
Zavinta
Įkelta:
2023-04-09
Tikinčiųjų ir ne tik jų laukiamos šv. Velykos – jau poryt. Šeimos džiaugsis buvimu kartu – eis į bažnyčią, sės prie vaišių stalų, ridens margučius. Prisimins tradicijas, tačiau neapsieis ir be naujovių. Štai Žavintos Kvederienės šeimos stalą papuoš ne tik pagal senovinį močiutės receptą iškepti grybukai, bet ir meniškai pačios Žavintos rankomis dekoruoti sausainiai – kiškučiai, žąsys ar avelės. Tokie sausainiai, kaip ir kiti jos kepiniai, papuoš ir ne vienos tauragiškių šeimos stalą.  
Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.  
Nuotrauka
inga
Įkelta:
2023-02-25
Tauragės sporto centro direktoriaus pavaduotoja, rankinio trenerė Inga Jurienė gimė ir augo Tauragėje, baigė tuometinę Tauragės 2-ą vidurinę mokyklą. Rankiniu susidomėjo antroje klasėje, o nuo septintos mokėsi sportininkų klasėje – visa rankinio komanda. Pasirinkusi trenerės kelią ji didžiuojasi savo auklėtinėmis, o labiausiai tuo, kad išsiugdė sau įpėdinę. Ir sūnus Lukas, užaugęs sporto salėje, pasirinko sportininko kelią. Nors moteris jau pasvarsto, kad galbūt laikas sportinius batelius, kaip sakoma, pakabinti ant vinies, vis dar žaidžia veteranų lygoje. Taip nuo 1983-ųjų – jau 40 metų – rankinis yra neatsiejama Ingos gyvenimo dalis.
Nuotrauka
skurvydas
Juozo Petkevičiaus nuotrauka 
Įkelta:
2023-02-16
Šiemet Tauragei tapus Lietuvos kultūros sostine, kurios koncepcija – penki keliai, vieno jų – Praeities kelio – ambasadoriumi tapo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ restauratorius Audronis Skurvydas, apie savo darbą kalbantis su tokiu entuziazmu, kad juo nesunku užsikrėsti. Jo dirbtuvėse akys laksto nuo daikto prie daikto, o rankos pačios kyla viską paliesti. Praeities kelias, pasak jo, simbolizuoja mūsų patriotiškumą, meilę Tėvynei, pagarbą istorijai, tradicijų ir etnokultūros puoselėjimą ir pasididžiavimą savo kraštu. 
Nuotrauka
rokas
Roko Baciuškos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-01-24
Dvi savaitės dulkių, smėlio, greičio ir didžiulės įtampos – Rokas Baciuška šių metų Dakare išgyveno tikrą dramą. Nors grįžo be išsvajotos pirmosios vietos, po ilgos ir varginančios kovos ne savo noru nusileidęs, tačiau pagerinęs geriausią asmeninį rezultatą Dakare ir bagių klasėje užėmęs antrąją vietą. „Tokia maža ir tuo pačiu tokia didelė ta mūsų Lietuva, o ką jau kalbėti apie Tauragę. Jokie išbandymai nebaisūs, kai esame kartu, todėl dalinuosi džiaugsmu su jumis visais“, – teigė lenktynininkas.
Nuotrauka
ukininkas
Įkelta:
2023-01-14
Praėjusių metų pabaigoje surengtame Mero padėkos vakare už jaunatvišką ryžtą kuriant inovatyvų ir modernų ūkininko ūkį Tauro statulėlė įteikta Gyčiui Ūseliui. Dabar jaunasis Batakių seniūnijos ūkininkas dirba apie 120 hektarų žemės ir planuoja tolesnę ūkio ir technologijų plėtrą. Gytis dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programose ir per investicinius projektus modernizuoja ūkį. O baigtos Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijos rodo dar vieną vaikino pomėgį – sportą. Gytis yra ir svarsčių kilnojimo pasaulio čempionas. 
Nuotrauka
kaledos
Įkelta:
2022-12-25
Kalėdų stebuklas dažniausiai prasideda nuo susitikimo su Kalėdų Seneliu. Vienas jų –  menininkas Edvardas Gasinskas. Daugybę metų šventėms pasipuošiantis Kalėdų Senelio kostiumu vyras nori pradžiuginti kuo daugiau žmonių.
Nuotrauka
ausra
Įkelta:
2022-12-24
Seni žmonės tokie pat svarbūs, kaip jauni, sveiki ir veiklūs. Tačiau dažnai jie gyvena vieniši ir jiems reikia pagalbos. Policijoje dirbanti Maltiečių savanorė Aušra Mandrijauskaitė-Dambrauskienė kas sekmadienį aplanko po keletą vienišų senolių, atveždama jiems ne tik maisto paketus, bet ir savo širdies šilumą. Ji sako, kad senoliams ne taip svarbu atvežamas maistas, kaip galimybė pabendrauti. Su jais išgertų arbatos puodelių, sako, negalėtų net suskaičiuoti, o geriausias atlygis – ją pamačius džiaugsmu sužibančios senolių akys.
Nuotrauka
rima
Įkelta:
2022-11-26
Prieglaudos „Gyvūnų globa Tauragėje“ pastatą išvydau jau visiškai sutemus. Vėlų šeštadienio vakarą prie jo durų mane pasitiko čia savanoriaujanti Rima Petrauskaitė, pakvietusi užeiti į vidų. Vos įžengus pasigirdo kačių švelnus miaukimas. Jeigu turėtų akis ir ausis, šios prieglaudos sienos galėtų papasakoti ne vieną linksmą arba graudžią istoriją apie tai, kokių išbandymų teko patirti čia patekusiems gyvūnams. 
Nuotrauka
kolek
Įkelta:
2022-11-20
Pomėgio turėjimas praplečia požiūrį į pasaulį, suteikia daug žinių, todėl turėti vienokį ar kitokį pomėgį labai svarbu. Tai leidžia save formuoti kaip asmenybę. Be to, pomėgiai kuria ryšį tarp žmonių. Tomas Šerpytis, daug metų kolekcionuojantis pašto ženklus ir bandantis suburti Tauragės kolekcininkus, „Tauragės žinioms“ papasakojo, kaip prasidėjo jo kolekcija, kodėl renka būtent pašto ženklus ir kokių istorijų jie atskleidžia.
Nuotrauka
dres
Įkelta:
2022-11-19
Šilutiškė šunų dresuotoja Deimantė Dargytė, baigusi kraštovaizdžio architektūros studijas, pasuko savo gyvenimą visai kita linkme. Įgytą profesiją iškeitė į darbą pasienyje, kuriuo ir susidomėjo dėl galimybės dirbti su gyvūnais. Pasienyje kinologe dirbanti moteris pataria ir  tauragiškiams gyvūnų augintojams, moko šunis pagrindinių elgesio taisyklių bei socializacijos. Deimantė prisideda ir prie populiarėjančių šunų-asistentų ruošimo. 
Nuotrauka
jurga maya bazyte
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-11-15
Tikriausiai ne vienam tauragiškiui jau pažįstama jogos mokytoja Jurga Maya Bazytė. Iš Kauno atsikrausčiusi 31-erių moteris džiaugiasi Tauragėje atsidūrusi tinkamu laiku. Dabar ji savo jogos studijoje renka pilnas grupes mokinių, džiaugiasi tauragiškių aktyvumu ir rūpinimusi savo sveikata. 
Nuotrauka
teiseja
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-11-13
Tauragės apylinkės teisme pusę metų dirbanti teisėja Jurgita Vaitkevičienė atvira – padėtis teismuose dėl žemų teisėjų ir kitų darbuotojų atlyginimų tampa kritinė, nes sunkiau prisikviesti gabių teisininkų. Taigi darbo krūvis tik didėja. Nepaisydama to, J. Vaitkevičienė savo darbe mato didelę prasmę – ji teigia, kad teisėjo darbas labai svarbus visuomenei visų pirma dėl to, kad einant šias pareigas galima apginti pažeistas žmogaus laisves ir teises, o priimami sprendimai kartais lemia žmonių gyvenimus, tad ant teisėjų pečių krinta didžiulė atsakomybė. 
Nuotrauka
sigrida
Įkelta:
2022-11-02
Gal nedaug kas žino, kad Parapijos namų rūsyje veikia kepyklėlė „Sigridos Saldi pasaka“, o joje vienintelė darbuotoja – pati Sigrida. Dar baigdama mokslus darbo vietą sau sukūrusi jauna moteris darbo tikrai nebijo. Kad ir kiek užsakymų sulauktų, pluša išsijuosusi – jai labai svarbu nenuvilti savo klientų ir įvykdyti užsakymus laiku