Vandai Valiutei – 95-eri: tremtinės ir jos šeimos likimas
Įkelta:
2022-02-19
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Iš kairės Nina Vecher, Vanda Viliutė ir Svetlana Gavrilova

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Aprašymas

Vandai Valiutei 26-eri

informacija@taurageszinios.lt
A
A

Tremtinė, partizanų ryšininkė Vanda Valiutė vasario 19-ąją minės 95-ąjį savo gimtadienį. Tai pirmas jubiliejinis gimtadienis jos istorinėje tėvynėje. Tą dieną ją sveikins tie, kas žino jos gyvenimo istoriją, kas ištiesė ranką, kad padėtų grįžti į Lietuvą, kas rūpinosi, kad būtų tinkamos tolimesnio gyvenimo sąlygos.

Mes, jos Sibiro draugai, panaudodami archyvinius duomenis ir Vandos atsiminimus pagal fotografijas, grąžiname iš užmaršties vardus jos šeimos narių, kurie patyrė su niekuo nesulyginamą sielos ir fizinį skausmą netekus gimtinės.

Šeimos persekiojimas prasidėjo 1946 m. gruodžio 28 d., kai buvo pasirašytas dokumentas dėl arešto. Iš Vandos buvo atimtas ir sunaikintas LTSR pasas. Vietoje asmens tapatybės ant darbinės aprangos buvo priskirtas kalinio numeris – 700. Visa valstiečių Valiučių šeima, gyvenusi Norvaišų kaime, Šilalės rajone, Tauragės apskrityje, buvo represuota. Iš septynių vaikų Vanda ir Viktoras buvo nuteisti pagal 1926 m. RSFSR  B. K. 58 straipsnį „Kontrevoliuciniai nusikaltimai“, kaip partizaninio judėjimo prieš tarybų valdžią dalyviai. Tėvai ir keturi nepilnamečiai vaikai pripažinti „liaudies priešų šeimos“ nariais ir ištremti į Irkutsko kraštą.

Nuotrauka
nuotrauka

Nutarimas dėl arešto

Vanda po arešto 9 mėn. praleido Telšių ir Klaipėdos kalėjimuose, badavo. Tėvas kalėjime, vyresnysis brolis Viktoras – partizanas, sunkiai serganti mama su nepilnamečiais vaikais liko be pragyvenimo šaltinio. 

Tarpinis kalėjimas Krasnojarsko krašte, kur lagerio režimu kalėjo septynerius metus, nepalaužė stipraus Vandos charakterio. Pomėgis piešti ir poezija, o svarbiausia tikėjimas, kad bus pagaliau priimtas teisingas nuosprendis, nes ji nekalta dėl „tėvynės išdavimo“, padėjo jai išgyventi.

Nuotrauka
nuotrauka

Iki atvažiuojant Vandai į Centrinį Chazaną. Iš kairės apačioje: motina Valienė Elena, tėvas Valius Jonas, viršuje: sūnus Viktoras, dukra Albina, dukra Salomėja, sūnus Jonas. Iš suaugusiųjų galbūt gyvas Vandos brolis Jonas, gyvena Baltarusijoje, bet į laiškus iš Irkutsko ir Pagramančio  neatsakė.

Vandos lagerių dienoraščiai, vienas jų susiūtas iš popieriaus nuo cemento maišų, perduoti į Vilniaus okupacinių režimų vykdyto genocido ir rezistencijos prieš Lietuvos gyventojus muziejų. 

Ilgai lauktas išsivadavimas iš kalėjimo – 1955 m. Tada laukė tremtis Karagandos rajone, Kazachstane, be lagerio režimo, be paso... dar ne galutinė, bet dalinė laisvė. 

Nuotrauka
nuotrauka

Šeimos nuotrauka po Vandos atvažiavimo Centrinį Chazaną. Iš kairės apatinėje eilėje tėvai ir Vandos vaikaičiai. Viršutinėje eilėje sesuo Valiutė Albina, Vanda, sesuo Salomėja, sesuo Vladislava ir jos vyras Albertas Mozuraitis. Visi išvardyti asmenys – iš lietuviškos šeimos, vaikai gimę tremty, totalitarinio režimo aukos. Tėvai, seserys Albina ir Salomėja amžiams liko Sibiro žemėje. Broliai Viktoras ir Celestinas, sesuo Vlada palaidoti Lietuvoje.

Atšaukus tremties ribojimus Vanda liko ir 6 metus dirbo gyvenamųjų namų statybose Džezkazgane, mėgino rasti šeimyninę laimę. Po išsilaisvinimo politiniai kaliniai galėjo susitikti su savo šeimomis pagal tremties vietą. Viktoras atvyko iš Magadano į Centrinio Chazano gyvenvietę Ziminsko rajone, Irkutsko srityje 1956 m., Vanda – 1963 m.

Nuotrauka
nuotrauka

Vandos Valiutės dienoraščiai.

Vandos sibirietiško gyvenimo pusė turtingesnė ir šviesesnė. Dirbdama Zimensko miškų ūkyje virėja, įvairių tarybinių švenčių proga apipavidalindavo „raudonuosius kampelius“, savo paveikslais puošdavo klubo ir ligoninės sienas. Daug metų dirbo klubo vadove. Mėgo scenoje deklamuoti eiles. 

Nuotrauka
nuotrauka

Vandos kieme visada žydėjo daug gėlių.

Dėkingi esame visiems, prisidėjusiems prie Vandos sugrįžimo į Lietuvą: užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui, Seimo narei Paulei Kurmickienei, Lietuvos pasiuntiniui Rusijoje Eitvydui Bajarūnui, Kristinai Tamošaitytei, Živilei Kraskauskienei, Ramutei Krikštanaitienei, Gitanai Buividaitei, Sigitui Mičiuliui, Tauragės merui Dovydui Kaminskui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės skyrius vadovui Antanui Stankui,   Migracijos departamento prie LR VRM Tauragės skyriaus vedėjai Editai Aurilienei, Pagramančio socialinių globos namų vadovui Jonui Samoškai ir personalui, tauragiškei Genovaitei Šimaitienei ir visiems draugams, kurie pasidalijo gyvenamuoju plotu ir duona.

Nina Vecher

Pagramantis, 2022 m. vasaris

 

Nuotrauka
liucija
Įkelta:
2022-07-28
Nežinodamas nė neįtartum, kad žygaitiškė Liucija Genienė ką tik pasitiko 98-ąjį gimtadienį – linksma, žvali ir guvi moteris stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi – kone šimtmečio senumo įvykius, tikslias jų datas ji gali vardyti net nesuabejodama. Dar labiau žavi šios moters geranoriškumas ir tikėjimas žmonėmis: nors vargų ir netekčių likimas jai nepagailėjo, ji tikina per ilgą savo gyvenimą blogų žmonių nesutikusi.
Nuotrauka
SHIMKUS
Įkelta:
2022-07-20
Savaitgalį Tauragėje lankėsi neseniai JAV politinę karjerą baigęs lietuvių kilmės kongresmenas Johnas Shimkus su žmona Karen ir sūnumi Davidu. Tai vienintelis istorijoje lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų kongresmenas. Savo įtemptoje dienotvarkėje svečiai rado keletą minučių pasikalbėti. Šeštadienį pokalbiui susėdome M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Nuotrauka
areta
Įkelta:
2022-06-19
Tauragiškė menininkė Areta Didžionienė nuo 2009 m. rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose. 2021 m. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ji įgijo vizualinio dizaino magistro laipsnį, o nuo sausio ji – Tauragės kultūros centro dailininkė. Praėjusį penktadienį A. Didžionienė pristatė daug gerų atsiliepimų sulaukusią savo inicijuotą grupinę parodą „Ex Nova“.
Nuotrauka
jonas jatautas zalgiriai
Įkelta:
2022-06-09
50-metį paminėjusios Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas, mokyklai vadovaujantis šešerius metus, sako, kad mokyklos gyvenime tai trumpas laikas, bet pokyčių bendruomenėje įvyko nemažai – išgyventa daug iššūkių atnešusi pandemija, atidaryta gamtos mokslų laboratorija, viena pirmokų klasė jau mokosi pagal inžinerinio turinio modelį. Bendruomenė modernėja, auga mokinių skaičius. Tiesa, apie nacionalinius projektus direktorius kalba kritiškai, o Tūkstantmečio mokyklų programą prilygina Eurovizijos konkursui. 
Nuotrauka
tevas
Įkelta:
2022-06-05
Šiandien minime Tėvo dieną. Kas įteiks savo tėveliui gėlės žiedą ar savo negrabų vaikišką piešinį, kas tiesiog apkabins, o kas aplankys amžinojo poilsio vietoje. Benjamina Karmazinienė ir Emilija Balsiūnienė tėvelį, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, aplankys Papušynės kapinėse. Prisimins ne tik jo juoką, išdaigas, drožėjo talentą, patriotizmą, tremtinio dalią, bet ir begalinę meilę, lydėjusią dukras jam gyvam esant. Ir tebelydinčią iki šiol – iš aukštybių.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-31
Nuo karo siaubo bėgusius ukrainiečius priglaudė ir Tauragė. Dabar jų čia – kone pusė tūkstančio. Tamarai Jakovec Tauragė nebuvo svetima ir prieš karą, tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą ji suskubo čia atsivežti ir savo, ir sesers vaikus. Dabar šeima gyvena Tauragėje, vaikai lanko mokyklą, Tamara dirba mokykloje ir puoselėja idėją suburti savo tautiečius. „Galbūt yra ukrainiečių šeimų, kurios nieko apie mus negirdėjo ir norėtų prisijungti?“ – kviečia ji ir ragina tauragiškius pasakoti apie kuriamą organizaciją jos kraštiečiams.
Nuotrauka
jankauskas
Įkelta:
2022-05-27
Tauragės rajono taryba už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį, nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą bei reikšmingą kūrybinį indėlį į Tauragės rajono švietimą bei kultūrą, Tauragės rajono garbės piliečio vardą suteikė Jonui Jankauskui. Regalijų įteikimas vyks birželio 3-ąją per apskrities Dainų šventę „Karšuvos žemės vaikai“. 
Nuotrauka
jurgita
Įkelta:
2022-05-21
Penkeri metai darbo Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre jo vadovei Jurgitai Brazauskienei prabėgo kaip viena diena. O ir gyvenimas kaime jai labai patinka – čia ji randa sau mielų kampelių tiek darbe, tiek gamtos prieglobstyje.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-01
​​​​​​​„Kad tik sveikas būtų...“ – laukdama kūdikio atsidūsta dažna būsima mama. Jei taip nenutinka, dėl savo vaikų mamos gali padaryti viską. Sužinojusi, kad jos sūnus Matukas viena ausimi girdi labai silpnai, dėl to sutrikęs ir bendras jo vystymasis, Onutė Zigmantienė pasiryžo kovoti, kad jos sūnus augtų visaverčiu žmogumi. Ir nors daugiausia rūpesčių kol kas kelia būtent Matuko sveikatos bėdos, mamos meilės užtenka ir dar trims vaikams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-15
Apie netektį skelbia Tauragės Juozo Kasperavičiaus šaulių 702-oji kuopa. „Sunku patikėti šia skaudžia nelemta žinia – mus paliko ilgametis šaulys Jonas Ozgirdas (1931–2022)“, rašoma kuopos feisbuko paskyroje.
Nuotrauka
pleikys
Įkelta:
2022-03-30
Tauragiškis Andrius Pleikys kūrybinių idėjų ir veiklos stoka skųstis tikrai negali: jis filmuoja renginius ir šventes, dirba radijuje, kuria videoprojektus, vaizdo žaidimus, o dabar drauge su komanda vysto inovatyvią idėją – kuria išmanias, NFC technologija paremtas vizitines korteles „Distify“. Tai išmani vizitinė kortelė, sujungianti bendravimo tradicijas ir skaitmeninę tapatybę, kuria palietus telefoną akimirksniu dalijamasi kontaktiniais duomenimis, nuorodomis į socialinius tinklus ir kita skaitmenine informacija. Verslininkas džiaugiasi, kad šia ką tik į rinką paleista kortele jau naudojasi dešimtys klientų, ir produktą nuolat tobulina.
Nuotrauka
Ona paulauskiene
Įkelta:
2022-03-16
Kovo 15-ąją Seime įvyko batakiškės, Tauragės garbės pilietės, tautodailininkės ir talentingos menininkės Onos Paulauskienės drožybos darbų parodos atidarymas. Ji, dalyvaujant gausiam žiūrovų būriui, atidaryta 2-ųjų rūmų galerijoje prie kavinės ir bus eksponuojama iki kovo 28-osios
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-03-15
Kovo 14 dieną sukako 100 metų, kai Kuršėnuose gimė pedagogas, ilgametis Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Bronius Šimkevičius (1922–2009). Jo šviesus atminimas išliko mokinių prisiminimuose, pilies kieme tebežaliuoja Jo iniciatyva pasodinti ąžuolai. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomos pedagogo nuotraukos ir laiškai buvusiai mokinei, mokytojai ir kraštotyrininkei Almai Mizgirienei (1931–2014). Juose – Tauragės krašto švietimo istorija: prisiminimai apie Tauragės aukštesniąją Komercijos mokyklą, gimnaziją, mokslo draugus ir mokytojus.
Nuotrauka
Ievos Jucienės nuotrauka
Įkelta:
2022-02-22
Vakar, vasario 21-ąją, mus paliko net keturias poezijos knygas išleidusi Ona Butkevičienė, sausio 4-ąją paminėjusi savo 99-ąjį gimtadienį. Ją pažinojusiųjų atmintyje ji liks energinga, tvarkinga, reikli ir griežta, turinti savo tvirtą nuomonę ir apie gyvenimą, ir apie žmones, ir apie poeziją.
Nuotrauka
sileris
Įkelta:
2022-02-16
Tauragėje neseniai surengtas šviesaus atminimo trenerio Jono Šilerio atminimo taurės turnyras. Jau metai, kaip šio badmintono Tauragėje pradininko, įspūdingą patirtį sukaipusio šios sporto šakos puoselėtojo nebėra. Praūžus turnyrui pasikalbėjome su Renaldu Šileriu – Jono Šilerio anūku. „Daug apdovanojimų jis gavo ne tik aikštelėje, daugumą atsiimti lydėdavau ir aš, labai džiaugdavausi, kad žmonės vertina jo nuopelnus“, – „Tauragės žinioms“ pasakojo Renaldas.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-10
Praėjusį savaitgalį, Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, išvakarėse, netekome vieno Sąjūdžio įkūrėjų Tauragėje – Broniaus Martinkaus. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-02
​​​​​​​Prieš 20 metų iš Tauragės į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) išvykusi Sigita Šimkuvienė kilusi iš Aukštaitijos. Tačiau meilė ją atviliojo į mūsų kraštą. O smalsumas bei geresnio gyvenimo troškimas – už Atlanto vandenyno. Šiuo metu Pasaulio lietuvių bendruomenei vadovaujanti pašnekovė prieš tai pirmininkavo Amerikos lietuvių bendruomenei. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2021-12-28
Šiuo metu Švedijos sostinėje Stokholme gyvenanti Monika Lionaitė išmaišė kone pusę pasaulio. Mokydamasi vadybos mergina bendravo ne tik su diplomatais bei savo sričių profesionalais, tačiau ir ištyrinėjo įvairių pasaulio valstybių grožį. Ten ji sutikdavo ir tautiečių. „Teko net mokyti lietuvius Maskvoje, kaip gaminti lietuviškus cepelinus“, – pasakojo M. Lionaitė, „Globalios Tauragės“ ambasadorė. Pašnekovė įsitikinusi, kad kiekvienas per savo gyvenimą turėtų studijuoti bent kelis dalykus. Pasak merginos, tai suteikia kur kas platesnę pasaulėžiūrą. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2021-12-17
„Tauragės žinios“ neseniai rašė apie į Lietuvą iš Irkutsko grįžusią tremtinę, partizanų ryšininkę 94 metų Vandą Valiūtę. Šiuo metu  Pagramančio socialinės globos namuose gyvenančiai tremtinei dar daug ko trūksta, dar nebetvarkomi ir pilietybės atstatymo dokumentai. Vis dėlto vieną labai svarbų ir jai reikalingą daiktą V. Valiūtė jau turi – už neabejingų žmonių suaukotus pinigus jau nupirktas klausos aparatas. Jam įsigyti per mažiau nei mėnesį suaukota 14 tūkst. eurų.