Šimtametės gyvenimas – tarsi istorijos pamoka
Įkelta:
2021-08-21
Nuotrauka
margo
Aprašymas

Genovaitė Bagdonienė atšventė 100-mečio jubiliejų. MargaritosRimkutės nuotrauka

,
Nuotrauka
nuotrauka
Aprašymas

Genovaitė Bagdonienė jaunystėje

,
Nuotrauka
Asmeninio albumo nuotrauka
Aprašymas

Šimtametė artimųjų būryje. Asmeninio albumo nuotrauka

 

 

Šios vasaros Genovaitė Bagdonienė labai laukė –  su žaliuojančia gamta, su gražiausiais darželio ir pievų žolynais senolei ji padovanojo ir šimtmečio jubiliejų. Šiuo metu Batakiuose pas dukrą gyvenanti senolė stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi, o atrodo taip, tarsi gyvenimo laikrodis būtų sustojęs ties aštuoniasdešimtmečiu. Ji iki šiol puikiai prisimena kiekvieną svarbesnį savo gyvenimo ir giminės įvykį, gali įdomiai papasakoti, kaip žmonės gyveno prieškariu, karo metais ar pokariu. Pora valandų besiklausant senolės pasakojimų ir pajuokavimų prabėgo akimirksniu. Sunkumų ir rūpesčių nestokojusios vienos šeimos gyvenimo istorija buvo tarsi Lietuvos istorijos pamoka.

Užaugino tris vaikus

Genovaitė ištekėjo 37-erių. Šeimoje užaugo 3 vaikai. Vyriausias iš jų, sūnus Jonas, nuo mažens buvo itin pamaldus. Genovaitė prisimena, kad net mažas vaikas būdamas Jonukas pats paragindavo mamą vakarais kartu su juo priklaupti maldai. Jo gyvenimo kelio pasirinkimas buvo aiškus nuo mažens. Dukra Rita pasakoja prisimenanti, kaip mama svajodavo, kad sūnus bus kunigas, o dukros – viena mokytoja, kita – siuvėja. Jonas iš tiesų tapo kunigu, Rita pasirinko mokytojos profesiją ir iki šiol dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą Batakių mokykloje, o jauniausioji Vita tapo teisėja. Ji gyvena Kaune.

Senolė gali džiaugtis 6 anūkais. Ji turi ir 10 proanūkių, „pakeliui“ ir 11-as.

Santarvės netrūko

Genovaitė užaugo Raseinių rajone, Betygalos apylinkėje, Pikčiūnų kaime, kur, kaip ji sako, sueina keturi keliai. Mokytis teko jai nedaug, nes reikėjo padėti tėvams. Šeimoje augo aštuoni vaikai, Genovaitė su dvyne seserimi buvo jauniausios. 

Nuotrauka
nuotrauka

 

Ir sukūrus savo šeimą lengva nebuvo. Ji sunkiai dirbo kolūkyje laukininkystės darbininke, teko dirbti ir „vyriškus“ darbus, ir buhaltere būti. Ištekėjo ji už politinio kalinio, grįžusio iš tremties ir neslėpusio savo pažiūrų, giliai tikinčio žmogaus. Kolūkyje už sunkius darbadienius gaudavo apverktiną atlygį. O dar ir kolūkio valdžia nuolat ieškojo priekabių, nes tokių žmonių valdžia nemėgo. Pavyzdžiui, neišdirbai trijų darbadienių – ir atima pusę arų. O ten miežiai pasėti. Atvažiavo, iškūlė ir išsivežė... Ir gyvenk kaip nori.

Tėvas, nors buvo labai darbštus, stengdavosi nepraleisti atlaidų, eidavo giedoti į šermenis, tad neretai didžioji dalis ūkio rūpesčių guldavo ant mamos pečių. Ji, pasakoja dukra, dėl to nepykdavo ir sugebėdavo taip surikiuoti ūkio darbus, kad viskas būdavo atlikta laiku, visos išlaidos suskaičiuotos. Pasak Ritos, ji mokėjo taupyti, tad maisto namuose niekada nestigo.

– Nors gana skurdžiai gyvenom, bet užtat santarvės ir meilės mūsų namuose niekada netrūko, – prisimena ir guodžiasi senolė, mintimis perbėgusi savo vargų ir rūpesčių pilną gyvenimą.

Apie tai, kaip gražiai visą gyvenimą sutarė tėvai, pasakoja ir Genovaitės dukra Rita:

– Niekada negirdėjau barnių, keiksmažodžių ar pakeltų balsų. Žinoma, nesusiderinimų būdavo, bet tėvai mokėjo kažkaip ramiai juos išsiaiškinti. 

Dukra Rita pasakoja, kad mama visada buvo labai darbšti, geros nuotaikos, nepikta, svetinga, gero visiems linkinti. O sulaukti tokio garbaus amžiaus turbūt padėjo dar ir darbštumas, optimizmas ir teigiamas požiūris į gyvenimą. O gal ilgaamžiškumo paslaptis – dar ir gebėjimas nenešioti savyje pykčio, pavydo, mokėjimas džiaugtis ir branginti tuos, kurie šalia?

Rita įsitikinusi, kad tvirtas tikėjimas ir darni santuoka tarp žmonių, kurie niekada nesipyko, neįžeidė, bet palaikė vienas kitą, neabejotinai prisidėjo prie ilgo abiejų tėvelių gyvenimo. Jos tėvas mirė prieš keletą metų, nugyvenęs ne mažiau gražų ir ilgą gyvenimą – sulaukęs 102 metų.

Labai mėgo siūti

Vienas mėgstamiausių užsiėmimų jaunystėje, o ir vėlesniais laikais, atnešdavusių ir duonos kąsnį, – siuvimas. G. Bagdonienė prisimena, kaip tėvai dukroms nupirko siuvimo mašiną – tais laikais brangų daiktą, kainavusį 700 litų. Pirko išsimokėtinai. Kai visos seserys ištekėjo, siuvimo mašina liko Genovaitei, o ši ją labai saugojo. Amato ji mokėsi pas siuvėją Raseiniuose.

– Per karą, kai bombos imdavo kristi, viena pati čiupdavau tą mašiną ir bėgdavau ją paslėpti. Nors labai sunki buvo, kažkaip įstengdavau pakelti viena. O kai bombardavimas baigdavosi, iš slaptavietės ją parnešdavom jau dviese... – prisimena senolė. 

Pomėgis siūti labai padėjo sovietiniais laikais, kai parduotuvėse drabužių nebuvo iš ko pasirinkti, o juk namie augo trys vaikai. Genovaitė ne tik savus vaikus apsiūdavo, bet ir kone visą kaimą. Ir dabar senolė vos pamačiusi drabužį įvertina, ar kokybiškai jis pasiūtas, ar taisyklingai įstatytos rankovės. Šiuolaikinius drabužius ji vertina kritiškai – esą dabar taip nebepasiuva...

Dirbančią mamą visada lydėdavo daina. Dukra prisimena, kad ir tėvelis labai gražiai dainavo, o mama turėjo netgi dainų sąsiuvinius, į kuriuos užsirašydavo populiarių dainų, dažniausiai tai būdavo romansai, tekstus. Genovaitė net ir vaidinti mėgo – dalyvaudavo kaime pastatytuose spektakliuose. 

Būtina dienos dalis – mišios per radiją

Dabar svarbiausia senolės „veikla“ – klausytis „Marijos radijo“. Vidurdienį jis transliuoja šv. Mišias, tai Genovaitei – labai svarbi dienos dalis, kurios praleisti nevalia, juo labiau, kad į bažnyčią dabar nebe taip dažnai nueina. Tada ji sako – važiuoju į Šiluvą, Vilnių ar kur kitur, iš kur tądien transliuojamos mišios. 

Genovaitė anksčiau labai mėgo skaityti. Dukra sako nespėdavusi knygų iš bibliotekos nešti. Mama skaitydavusi istorines knygas, ypač mėgusi apie tremtį, įžymių žmonių biografijas, gyvenimo aprašymus. Tiesa, dabar jau akys kiek pasilpusios.

Popiet, jei gražus oras, Genovaitė kone kasdien išeina pasivaikščioti, aplanko kaimynes, pasikalba su draugėmis.

Sveikata nesiskundžia

Senolė sako nesanti išranki maistui. Ji valgo viską, bet saikingai. Anksčiau, tiesa, labai mėgusi saldumynus, o dabar jų visai nebenorinti. Sako, kad jos sveikata visą gyvenimą buvo gera. O dukra pasakoja, kad mamai sveikatos tyrimus atlikusi slaugytoja su gydytoja tik galvas kraipo, žiūrėdamos į jų rezultatus. Nesiskundžia Genovaitė ir atmintimi – sako vienodai gerai prisimenanti ir kelių dešimčių metų senumo, ir vakarykščius įvykius. Tiesa, pastaruoju metu kiek apsilpo akys, klausa nebe tokia gera, o kur nors toliau einant prireikia vaikštynės.  

Šimtametė džiaugiasi, kad ji senatvėje rūpestingai prižiūrima ir visų giminaičių mylima. 

Graži šventė

Seniausios ir labai mylimos giminės atstovės garbingos sukakties artimieji nepamiršo – buvo surengta graži šventė. Tą dieną Batakių bažnytėlėje ją sveikino daugybė žmonių, visi sugiedojo „Ilgiausių metų“, perrišo jubiliejine juosta. O šv. Mišias aukojo ne tik Batakių klebonas, bet ir sūnus Jonas, kunigaujantis Šiaulėnuose bei Šaukėnuose (Radviliškio rajone), perdavęs ir vyskupo Eugenijaus Bertulio sveikinimus. 

Nuotrauka
Asmeninio albumo nuotrauka

Garbingo jubiliejaus proga G. Bagdonienę sveikino giminaičiai, o sūnus Jonas netgi surinko jos jaunystės muzikos įrašų, jais labai sujaudindamas mamą. Jubiliatės gyvenimo akimirkas priminė ir ant sienos rodytos skaidrės. 

Sveikino dviejų rajonų vadovai

Rugpjūčio 12 dieną 100 metų šventusi G. Bagdonienė sulaukė net dviejų rajonų vadovų sveikinimų – jos nepamiršo Raseinių rajono meras Andrius Bautronis ir Betygalos seniūnijos seniūnas Stanislovas Totilas – šioje seniūnijoje prabėgo visas senolės gyvenimas. G. Bagdonienė kartu su savo šeima ilgus metus gyveno Gedvydų kaime, Raseinių rajone, tačiau prieš 5 metus ji atsikraustė gyventi į Batakių miestelį, pas dukterį. Pabendravę su jubiliate savivaldybės atstovai feisbuke parašė, kad liko sužavėti jos puikia atmintimi ir šviesiu protu – švęsdama gimtadienį G. Bagdonienė spinduliavo puikia nuotaika, elegancija ir dalinosi savo prisiminimais bei gyvenimiška išmintimi.

Pasveikino jubiliatę ir Tauragės savivaldybės atstovai. Pasak šimtametę aplankiusios vicemerės Virginijos Eičienės, susitikimo metu jubiliatė spinduliavo gera nuotaika ir noriai dalijosi jaunystės prisiminimais, papasakojo apie pomėgį skaityti ir tai, jog turi puikią atmintį. Tuo įsitikinti galėjo ir vicemerė, kuriai G. Bagdonienė padeklamavo vieną mintinai išmoktų eilėraščių.

V. Eičienės teigimu, šis susitikimas padovanojo daug gerų emocijų. „Žvali, besišypsanti ir spinduliuojanti gera nuotaika“,– taip jubiliatę apibūdino vicemerė. Jubiliejaus proga moteriai palinkėta stiprios sveikatos ir toliau išlikti puikios nuotaikos. Vicemerė perdavė mero Dovydo Kaminsko sveikinimus. 

 

Nuotrauka
rima
Įkelta:
2022-11-26
Prieglaudos „Gyvūnų globa Tauragėje“ pastatą išvydau jau visiškai sutemus. Vėlų šeštadienio vakarą prie jo durų mane pasitiko čia savanoriaujanti Rima Petrauskaitė, pakvietusi užeiti į vidų. Vos įžengus pasigirdo kačių švelnus miaukimas. Jeigu turėtų akis ir ausis, šios prieglaudos sienos galėtų papasakoti ne vieną linksmą arba graudžią istoriją apie tai, kokių išbandymų teko patirti čia patekusiems gyvūnams. 
Nuotrauka
kolek
Įkelta:
2022-11-20
Pomėgio turėjimas praplečia požiūrį į pasaulį, suteikia daug žinių, todėl turėti vienokį ar kitokį pomėgį labai svarbu. Tai leidžia save formuoti kaip asmenybę. Be to, pomėgiai kuria ryšį tarp žmonių. Tomas Šerpytis, daug metų kolekcionuojantis pašto ženklus ir bandantis suburti Tauragės kolekcininkus, „Tauragės žinioms“ papasakojo, kaip prasidėjo jo kolekcija, kodėl renka būtent pašto ženklus ir kokių istorijų jie atskleidžia.
Nuotrauka
dres
Įkelta:
2022-11-19
Šilutiškė šunų dresuotoja Deimantė Dargytė, baigusi kraštovaizdžio architektūros studijas, pasuko savo gyvenimą visai kita linkme. Įgytą profesiją iškeitė į darbą pasienyje, kuriuo ir susidomėjo dėl galimybės dirbti su gyvūnais. Pasienyje kinologe dirbanti moteris pataria ir  tauragiškiams gyvūnų augintojams, moko šunis pagrindinių elgesio taisyklių bei socializacijos. Deimantė prisideda ir prie populiarėjančių šunų-asistentų ruošimo. 
Nuotrauka
jurga maya bazyte
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-11-15
Tikriausiai ne vienam tauragiškiui jau pažįstama jogos mokytoja Jurga Maya Bazytė. Iš Kauno atsikrausčiusi 31-erių moteris džiaugiasi Tauragėje atsidūrusi tinkamu laiku. Dabar ji savo jogos studijoje renka pilnas grupes mokinių, džiaugiasi tauragiškių aktyvumu ir rūpinimusi savo sveikata. 
Nuotrauka
teiseja
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-11-13
Tauragės apylinkės teisme pusę metų dirbanti teisėja Jurgita Vaitkevičienė atvira – padėtis teismuose dėl žemų teisėjų ir kitų darbuotojų atlyginimų tampa kritinė, nes sunkiau prisikviesti gabių teisininkų. Taigi darbo krūvis tik didėja. Nepaisydama to, J. Vaitkevičienė savo darbe mato didelę prasmę – ji teigia, kad teisėjo darbas labai svarbus visuomenei visų pirma dėl to, kad einant šias pareigas galima apginti pažeistas žmogaus laisves ir teises, o priimami sprendimai kartais lemia žmonių gyvenimus, tad ant teisėjų pečių krinta didžiulė atsakomybė. 
Nuotrauka
sigrida
Įkelta:
2022-11-02
Gal nedaug kas žino, kad Parapijos namų rūsyje veikia kepyklėlė „Sigridos Saldi pasaka“, o joje vienintelė darbuotoja – pati Sigrida. Dar baigdama mokslus darbo vietą sau sukūrusi jauna moteris darbo tikrai nebijo. Kad ir kiek užsakymų sulauktų, pluša išsijuosusi – jai labai svarbu nenuvilti savo klientų ir įvykdyti užsakymus laiku
Nuotrauka
vestina
Įkelta:
2022-10-29
Vestina Gustienė – 25-erių Klaipėdos universiteto absolventė, savo veiklomis prisidedanti prie Klaipėdos jūrų pramonės pažangos, žiedinės ekonomikos technologijų vystymo bei energetinių išteklių tausojimo. Gimusi ir iki penkerių augusi Tauragėje, paskui Vestina su mama persikėlė į Klaipėdą, ten liko ir studijuoti bei dirbti. Mokslinių darbų ji ėmėsi dar studijuojama, nestokoja jiems idėjų ir dabar, jau dirbdama, o žiniomis ir patirtimi dosniai dalijasi ne tik su Klaipėdos, bet ir su Tauragės moksleiviais – į mokyklą ją pakviečia močiutė Ona Gaurylienė, mokytojaujanti Jovarų pagrindinėje mokykloje. 
Nuotrauka
rokas baciuska
Komandos archyvo nuotrauka
Įkelta:
2022-10-20
Maroko ralyje tauragiškis Rokas Baciuška T4 klasėje finišavo pirmas. Ši pergalė užtikrina, kad Pasaulio ralio čempionate Rokas bus pirmasis lietuvis, užlipęs ant prizininkų pakylos. Šiuo metu jaunasis lenktynininkas yra antras galutinėje įskaitoje, lemiama kova su pirmosios ir trečiosios vietos laimėtojais vyks Ispanijoje kitą savaitę. Roko ambicijos didelės – pergalė čempionate.
Nuotrauka
vestina gustiene
Asmeninio archyvo nuotrauka
Įkelta:
2022-10-11
Vestina Gustienė – 25-erių Klaipėdos universiteto absolventė, savo veiklomis prisidedanti prie Klaipėdos jūrų pramonės pažangos, žiedinės ekonomikos technologijų vystymo bei energetinių išteklių tausojimo. Gimusi ir iki septynerių augusi Tauragėje, paskui Vestina su mama persikėlė į Klaipėdą, ten liko ir studijuoti bei dirbti. Šiuo metu ji dirba UAB „Glashed Baltic“, kurti užsiima inovatyviais projektais, komercinių pastatų stiklo fasadų gamyba. Vestina Gustienė dalyvauja „Švyturio Klaipėdos ateities stipendijos konkurse ir pateko į finalą. Iš daugiau nei 20 nominantų pateko į šešetuką.
Nuotrauka
aliona
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-10-01
Beprotiškai kylančios elektros kainos – dar vienas smūgis nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams. Tauragėje prisiglaudusios ukrainietės Alionos ir jos šeimos – dviejų dukrų ir dviejų anūkių – istorija ir taip kupina baimės, nerimo, sunkumų. Moteris tvirtina savo kelyje sutikusi tik gerus žmones ir yra be galo jiems dėkinga, tačiau dabar jai ir vėl reikia pagalbos – ji ieško būsto nuomai, kadangi namas, kuriame gyveno iki šiol, šildomas elektra, o sąskaitos –  kosminės. 
Nuotrauka
ritonija
Įkelta:
2022-09-11
Mokytojo darbas – tai pašaukimas, kūryba, mokymasis. Jovarų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ritonija Galkauskienė, šį darbą dirbanti jau kone keturis dešimtmečius, o Jovarų mokykloje pasitinkanti septintąjį rugsėjį, savo darbo esmę nusako paprastai: mokyti, auginti, suprasti. Su mokytoja kalbėjomės apie jos profesinio kelio pasirinkimą, pedagogų džiaugsmus ir iššūkius. 
Nuotrauka
liucija
Įkelta:
2022-07-28
Nežinodamas nė neįtartum, kad žygaitiškė Liucija Genienė ką tik pasitiko 98-ąjį gimtadienį – linksma, žvali ir guvi moteris stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi – kone šimtmečio senumo įvykius, tikslias jų datas ji gali vardyti net nesuabejodama. Dar labiau žavi šios moters geranoriškumas ir tikėjimas žmonėmis: nors vargų ir netekčių likimas jai nepagailėjo, ji tikina per ilgą savo gyvenimą blogų žmonių nesutikusi.
Nuotrauka
SHIMKUS
Įkelta:
2022-07-20
Savaitgalį Tauragėje lankėsi neseniai JAV politinę karjerą baigęs lietuvių kilmės kongresmenas Johnas Shimkus su žmona Karen ir sūnumi Davidu. Tai vienintelis istorijoje lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų kongresmenas. Savo įtemptoje dienotvarkėje svečiai rado keletą minučių pasikalbėti. Šeštadienį pokalbiui susėdome M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Nuotrauka
areta
Įkelta:
2022-06-19
Tauragiškė menininkė Areta Didžionienė nuo 2009 m. rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose. 2021 m. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ji įgijo vizualinio dizaino magistro laipsnį, o nuo sausio ji – Tauragės kultūros centro dailininkė. Praėjusį penktadienį A. Didžionienė pristatė daug gerų atsiliepimų sulaukusią savo inicijuotą grupinę parodą „Ex Nova“.
Nuotrauka
jonas jatautas zalgiriai
Įkelta:
2022-06-09
50-metį paminėjusios Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas, mokyklai vadovaujantis šešerius metus, sako, kad mokyklos gyvenime tai trumpas laikas, bet pokyčių bendruomenėje įvyko nemažai – išgyventa daug iššūkių atnešusi pandemija, atidaryta gamtos mokslų laboratorija, viena pirmokų klasė jau mokosi pagal inžinerinio turinio modelį. Bendruomenė modernėja, auga mokinių skaičius. Tiesa, apie nacionalinius projektus direktorius kalba kritiškai, o Tūkstantmečio mokyklų programą prilygina Eurovizijos konkursui. 
Nuotrauka
tevas
Įkelta:
2022-06-05
Šiandien minime Tėvo dieną. Kas įteiks savo tėveliui gėlės žiedą ar savo negrabų vaikišką piešinį, kas tiesiog apkabins, o kas aplankys amžinojo poilsio vietoje. Benjamina Karmazinienė ir Emilija Balsiūnienė tėvelį, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, aplankys Papušynės kapinėse. Prisimins ne tik jo juoką, išdaigas, drožėjo talentą, patriotizmą, tremtinio dalią, bet ir begalinę meilę, lydėjusią dukras jam gyvam esant. Ir tebelydinčią iki šiol – iš aukštybių.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-31
Nuo karo siaubo bėgusius ukrainiečius priglaudė ir Tauragė. Dabar jų čia – kone pusė tūkstančio. Tamarai Jakovec Tauragė nebuvo svetima ir prieš karą, tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą ji suskubo čia atsivežti ir savo, ir sesers vaikus. Dabar šeima gyvena Tauragėje, vaikai lanko mokyklą, Tamara dirba mokykloje ir puoselėja idėją suburti savo tautiečius. „Galbūt yra ukrainiečių šeimų, kurios nieko apie mus negirdėjo ir norėtų prisijungti?“ – kviečia ji ir ragina tauragiškius pasakoti apie kuriamą organizaciją jos kraštiečiams.
Nuotrauka
jankauskas
Įkelta:
2022-05-27
Tauragės rajono taryba už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį, nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą bei reikšmingą kūrybinį indėlį į Tauragės rajono švietimą bei kultūrą, Tauragės rajono garbės piliečio vardą suteikė Jonui Jankauskui. Regalijų įteikimas vyks birželio 3-ąją per apskrities Dainų šventę „Karšuvos žemės vaikai“. 
Nuotrauka
jurgita
Įkelta:
2022-05-21
Penkeri metai darbo Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre jo vadovei Jurgitai Brazauskienei prabėgo kaip viena diena. O ir gyvenimas kaime jai labai patinka – čia ji randa sau mielų kampelių tiek darbe, tiek gamtos prieglobstyje.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-01
​​​​​​​„Kad tik sveikas būtų...“ – laukdama kūdikio atsidūsta dažna būsima mama. Jei taip nenutinka, dėl savo vaikų mamos gali padaryti viską. Sužinojusi, kad jos sūnus Matukas viena ausimi girdi labai silpnai, dėl to sutrikęs ir bendras jo vystymasis, Onutė Zigmantienė pasiryžo kovoti, kad jos sūnus augtų visaverčiu žmogumi. Ir nors daugiausia rūpesčių kol kas kelia būtent Matuko sveikatos bėdos, mamos meilės užtenka ir dar trims vaikams.