Šaulių pilietiškumas liepsnoja ir pandemijos akivaizdoje
Įkelta:
2020-11-18
Nuotrauka
Aprašymas

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža ir Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vado pavaduotoja Vitalija Šlepavičienė. Rinktinės albumo nuotraukos

,
Nuotrauka
Aprašymas

Eglė Ramanauskaitė, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulė. Rinktinės albumo nuotrauka

,
Nuotrauka
Aprašymas

Viktorija Paulikienė, Juozo Kasperavičiaus 702-osios kuopos šaulė, kovinio šaulių būrio narė. Rinktinės albumo nuotrauka

,
Nuotrauka
Aprašymas

Danielius Saukevičius, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulys „šaulių žvaigždės ordino“ kavalierius. Rinktinės albumo nuotrauka

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė, įkurta 1919 m. lapkričio 4 dieną, neseniai minėjo 101-ąsias metines. Planuota naujų narių priesaika bažnyčios skverelyje, paskelbus karantiną įvykti negalėjo. Tačiau šaulių pilietiškumo dvasios koronaviruso grėsmė nepalaužia – anot rinktinės vado Kęstučio Baužos, šaulys – tai tas žmogus, kuris visada pasiruošęs ginti Tėvynę, nesvarbu, kokia iškiltų grėsmė – ginkluotas priešas ar pandemija.
 
Ugdo pilietiškumą
 
Lapkričio 8 d. Tauragėje Šv. Trejybės bažnyčioje planuotos Šv. Mišios, skirtos paminėti LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės įkūrimą, parkelyje prie paminklo Kęstučio apygardos partizanams tradiciškai rengtasi priimti naujų narių priesaiką. Dėl visuotinio karantino šiuos planus teko nukelti, bet, anot ats. mjr. K. Baužos, žmonių sveikata – pirmoje vietoje.
Beje, turbūt daugelis prisimena, jog pavasarį, koronavirusui šiepiant nasrus, pirmieji į pagalbą žmonėms skubėjo savanoriai, didelė dalis jų – šauliai. Jie prisidėjo įrengiant Tauragės mobilų testavimo punktą, talkino tiekiant pagalbą izoliuotiesiems, vienose gretose su policijos pareigūnais rūpinosi saugumu. Šaulių uniformos mirgėjo ir oro uostuose, pasitinkant grįžtančius iš koronaviruso apimto pasaulio kraštiečius.
Kaip „Tauragės žinioms“ sakė Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža, šaulių pareiga – tarnauti Tėvynei besąlygiškai, tad esant reikalui jie visada pasiruošę padėti.
– Kai iškyla grėsmė saugumui, visi žvalgosi, kuris gi žengs pirmas. Šaulys visada yra tas žmogus, kuris stovi priešakinėse gynybos linijose. Ar gintis reikėtų nuo ginkluoto priešo, ar nuo pandemijos. Mes visada pasirengę, – teigė ats. mjr. K. Bauža. 
Vadas džiaugėsi, jog didėja parama Šaulių sąjungai valstybės ir savivaldybės lygmeniu. Ypač juntamas dėmesys vaikų pilietiniam ugdymui. Šiemet vasarą Kęstučio batalione rengtos jaunųjų šaulių stovyklos sutraukė rekordinius skaičius vaikų – per tris pamainas dalyvavo apie 450 vaikų. 
– Galiausiai supratome, kad jaunimas – tai mūsų ateitis, ėmėme skirti daugiau dėmesio jų pilietiniam ugdymui. O Šaulių sąjungos vienas iš prioritetų – visuomenės pilietiškumo stiprinimas, ir tai daryti pradėti reikia kuo jaunesniame amžiuje. Nuo to labai didele dalimi priklauso, kokį kelią pasirinks jaunimas, – teigė jis. 
 
Buriasi moterys 
 
Praėjusiais metais, tęsdama tarpukario tradiciją, rinktinės vado pavaduotoja Vitalija Šlepavičienė ėmėsi Tauragėje burti moterų šaulių būrį. Į jo gretas stojo ne viena Tauragėje gerai žinoma moteris – gydytoja Iveta Skurvydienė, politikė Eglė Ramanauskaitė, Visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė, „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja Alina Gailiuvienė ir kitos.
– Tai nėra kažkoks atskiras padalinys, tai yra tos pačios moterys, kurios priklauso Juozo Kasperavičiaus 702 šaulių kuopai. Tačiau žinome, kad vyriškiai dažnai daugiau turi karinio parengimo žinių, norisi, kad ir moterys nesijaustų nežinančios, kur yra ir ką veikia. Ta pati rikiuotė, ar, sakykim, taktiniai elementai – to reikia išmokti. Tad mes atskirai, moterų grupelėje su pajuokavimais ir mokomės rikiuotės, žygiavimo, pagarbos atidavimo, kaip iš tikrųjų visa tai reikia daryti, – „Tauragės žinioms“ sakė V. Šlepavičienė. 
Mintis moteris pakviesti į būrį kilo pernai, prieš pat pirmąją karantino bangą. Tad, įsisiautėjus virusui, gyvus susitikimus teko nutraukti. Tačiau Vitalija tikisi, kad šauliškoms idėjoms įgyvendinti dar bus laiko. Anot jos, šauliškos moterų veiklos tradicijos siekia tarpukarį. 
– Tarpukariu buvo įkurtas atskiras moterų šaulių būrys, kurios labai stengėsi socialinėje srityje: organizuodavo labdaros muges, rėmė skurstančius. Tad turime tokį tikslą – mums, moterims, irgi tapti branduoliu, turėti ne tik kovinį pasirengimą, bet ir skleisti pilietines iniciatyvas, organizuoti įvairias socialines akcijas, kaip tarpukario moterys. Tarpukariu moterys turėdavo netgi visos Lietuvos moterų stovyklą, rinkdavosi Palangoje, vykdavo sporto žaidynės. Iki to gal ir toli, bet tegul tai bus pasėta sėkla į dirvą ir gal kas nors gražaus išaugs, – samprotavo V. Šlepavičienė. 
Branduolį sudaro apie 15 aktyvių moterų, tačiau prisijungti kviečiamos visos. Šaulių moterų Tauragėje iš viso yra apie 30. Pati rinktinės vado pavaduotoja V. Šlepavičienė vadovauja labdaros organizacijai „Caritas“, po jos vėliava organizuojama krikščioniška vaikų stovykla „Judėk, tikėk, atrask“. Jos dalyviai žino, jog Vitalija yra šios ypač vaikų mėgstamos stovyklos siela, beje, joje vaikai supažindinami ir su šauliška veikla.
O štai kaip save Šaulių sąjungoje save mato keletas aktyvių jos narių:

Nuotrauka
 
 
Eglė Ramanauskaitė, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulė, LŠS narė nuo 2014 m. 
„Šauliškumas man reiškia Laisvės gynėjų pripažinimą. Būdama LŠS narė, aš jaučiu ir atiduodu pagarbą tiems, kurie suteikė mums teisę šiandien gyventi savo žemėje Lietuvoje ir vadintis lietuviais. Ta Laisvė dažnai paprasta akimi nematoma, užmirštama, ne visada jaučiama ir apčiuopiama, pakol neiškyla grėsmė jos netekti. Būdama šaulė ir dalyvaudama LŠS veiklose, išgyvenu ir įsisąmoninu tos kasdienės Laisvės vertingumą. Lygiai taip pat, kaip kasdien turėtume įsisąmoninti, kokia laimė yra šiandien turėti sveikatą, artimuosius bei galimybę gyventi.“

Nuotrauka
 

Viktorija Paulikienė, Juozo Kasperavičiaus 702-osios kuopos šaulė, kovinio šaulių būrio narė, LŠS narė nuo 2014 m., šauliškų vaikų stovyklų vadovė
„Manau, kad reikia ruoštis viskam dėl savo tėvynės, nesvarbu, kas benutiktų. Ar karas, maras ar badas ateitų. Dėl to esu Šaulių sąjungoje. Šiemet pavasarį, kai pradėjau dirbti, šiek tiek sumažėjo mano aktyvumas. Tačiau vis dar dalyvauju kovinių šaulių pratybose kartu su savanoriais. Šaulė esu nuo 2014 metų.“

Nuotrauka
 

Danielius Saukevičius, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulys „šaulių žvaigždės ordino“ kavalierius, 1995. m. tapo Tauragės apskrities atkurtos šaulių rinktinės vadu, vėliau vado pavaduotoju.
„Šauliai yra patriotinė organizacija, viena jos veiklos sričių – kultūrinis gyvenimas.“ Anot D. Saukevičiaus, Tauragėje šaulių tradicijų liko labai daug, čia ir pirmieji šaulių rūmai Lietuvoje, ir paminklas LŠS įkūrėjui Vladui Putviui Putvinskiui, pastatyti už šaulių ir tauragiškių lėšas. Jam norisi plėtoti tradicijas, bendradarbiauti su jaunimu.

Nuotrauka
rima
Įkelta:
2022-11-26
Prieglaudos „Gyvūnų globa Tauragėje“ pastatą išvydau jau visiškai sutemus. Vėlų šeštadienio vakarą prie jo durų mane pasitiko čia savanoriaujanti Rima Petrauskaitė, pakvietusi užeiti į vidų. Vos įžengus pasigirdo kačių švelnus miaukimas. Jeigu turėtų akis ir ausis, šios prieglaudos sienos galėtų papasakoti ne vieną linksmą arba graudžią istoriją apie tai, kokių išbandymų teko patirti čia patekusiems gyvūnams. 
Nuotrauka
kolek
Įkelta:
2022-11-20
Pomėgio turėjimas praplečia požiūrį į pasaulį, suteikia daug žinių, todėl turėti vienokį ar kitokį pomėgį labai svarbu. Tai leidžia save formuoti kaip asmenybę. Be to, pomėgiai kuria ryšį tarp žmonių. Tomas Šerpytis, daug metų kolekcionuojantis pašto ženklus ir bandantis suburti Tauragės kolekcininkus, „Tauragės žinioms“ papasakojo, kaip prasidėjo jo kolekcija, kodėl renka būtent pašto ženklus ir kokių istorijų jie atskleidžia.
Nuotrauka
dres
Įkelta:
2022-11-19
Šilutiškė šunų dresuotoja Deimantė Dargytė, baigusi kraštovaizdžio architektūros studijas, pasuko savo gyvenimą visai kita linkme. Įgytą profesiją iškeitė į darbą pasienyje, kuriuo ir susidomėjo dėl galimybės dirbti su gyvūnais. Pasienyje kinologe dirbanti moteris pataria ir  tauragiškiams gyvūnų augintojams, moko šunis pagrindinių elgesio taisyklių bei socializacijos. Deimantė prisideda ir prie populiarėjančių šunų-asistentų ruošimo. 
Nuotrauka
jurga maya bazyte
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-11-15
Tikriausiai ne vienam tauragiškiui jau pažįstama jogos mokytoja Jurga Maya Bazytė. Iš Kauno atsikrausčiusi 31-erių moteris džiaugiasi Tauragėje atsidūrusi tinkamu laiku. Dabar ji savo jogos studijoje renka pilnas grupes mokinių, džiaugiasi tauragiškių aktyvumu ir rūpinimusi savo sveikata. 
Nuotrauka
teiseja
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-11-13
Tauragės apylinkės teisme pusę metų dirbanti teisėja Jurgita Vaitkevičienė atvira – padėtis teismuose dėl žemų teisėjų ir kitų darbuotojų atlyginimų tampa kritinė, nes sunkiau prisikviesti gabių teisininkų. Taigi darbo krūvis tik didėja. Nepaisydama to, J. Vaitkevičienė savo darbe mato didelę prasmę – ji teigia, kad teisėjo darbas labai svarbus visuomenei visų pirma dėl to, kad einant šias pareigas galima apginti pažeistas žmogaus laisves ir teises, o priimami sprendimai kartais lemia žmonių gyvenimus, tad ant teisėjų pečių krinta didžiulė atsakomybė. 
Nuotrauka
sigrida
Įkelta:
2022-11-02
Gal nedaug kas žino, kad Parapijos namų rūsyje veikia kepyklėlė „Sigridos Saldi pasaka“, o joje vienintelė darbuotoja – pati Sigrida. Dar baigdama mokslus darbo vietą sau sukūrusi jauna moteris darbo tikrai nebijo. Kad ir kiek užsakymų sulauktų, pluša išsijuosusi – jai labai svarbu nenuvilti savo klientų ir įvykdyti užsakymus laiku
Nuotrauka
vestina
Įkelta:
2022-10-29
Vestina Gustienė – 25-erių Klaipėdos universiteto absolventė, savo veiklomis prisidedanti prie Klaipėdos jūrų pramonės pažangos, žiedinės ekonomikos technologijų vystymo bei energetinių išteklių tausojimo. Gimusi ir iki penkerių augusi Tauragėje, paskui Vestina su mama persikėlė į Klaipėdą, ten liko ir studijuoti bei dirbti. Mokslinių darbų ji ėmėsi dar studijuojama, nestokoja jiems idėjų ir dabar, jau dirbdama, o žiniomis ir patirtimi dosniai dalijasi ne tik su Klaipėdos, bet ir su Tauragės moksleiviais – į mokyklą ją pakviečia močiutė Ona Gaurylienė, mokytojaujanti Jovarų pagrindinėje mokykloje. 
Nuotrauka
rokas baciuska
Komandos archyvo nuotrauka
Įkelta:
2022-10-20
Maroko ralyje tauragiškis Rokas Baciuška T4 klasėje finišavo pirmas. Ši pergalė užtikrina, kad Pasaulio ralio čempionate Rokas bus pirmasis lietuvis, užlipęs ant prizininkų pakylos. Šiuo metu jaunasis lenktynininkas yra antras galutinėje įskaitoje, lemiama kova su pirmosios ir trečiosios vietos laimėtojais vyks Ispanijoje kitą savaitę. Roko ambicijos didelės – pergalė čempionate.
Nuotrauka
vestina gustiene
Asmeninio archyvo nuotrauka
Įkelta:
2022-10-11
Vestina Gustienė – 25-erių Klaipėdos universiteto absolventė, savo veiklomis prisidedanti prie Klaipėdos jūrų pramonės pažangos, žiedinės ekonomikos technologijų vystymo bei energetinių išteklių tausojimo. Gimusi ir iki septynerių augusi Tauragėje, paskui Vestina su mama persikėlė į Klaipėdą, ten liko ir studijuoti bei dirbti. Šiuo metu ji dirba UAB „Glashed Baltic“, kurti užsiima inovatyviais projektais, komercinių pastatų stiklo fasadų gamyba. Vestina Gustienė dalyvauja „Švyturio Klaipėdos ateities stipendijos konkurse ir pateko į finalą. Iš daugiau nei 20 nominantų pateko į šešetuką.
Nuotrauka
aliona
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-10-01
Beprotiškai kylančios elektros kainos – dar vienas smūgis nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams. Tauragėje prisiglaudusios ukrainietės Alionos ir jos šeimos – dviejų dukrų ir dviejų anūkių – istorija ir taip kupina baimės, nerimo, sunkumų. Moteris tvirtina savo kelyje sutikusi tik gerus žmones ir yra be galo jiems dėkinga, tačiau dabar jai ir vėl reikia pagalbos – ji ieško būsto nuomai, kadangi namas, kuriame gyveno iki šiol, šildomas elektra, o sąskaitos –  kosminės. 
Nuotrauka
ritonija
Įkelta:
2022-09-11
Mokytojo darbas – tai pašaukimas, kūryba, mokymasis. Jovarų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ritonija Galkauskienė, šį darbą dirbanti jau kone keturis dešimtmečius, o Jovarų mokykloje pasitinkanti septintąjį rugsėjį, savo darbo esmę nusako paprastai: mokyti, auginti, suprasti. Su mokytoja kalbėjomės apie jos profesinio kelio pasirinkimą, pedagogų džiaugsmus ir iššūkius. 
Nuotrauka
liucija
Įkelta:
2022-07-28
Nežinodamas nė neįtartum, kad žygaitiškė Liucija Genienė ką tik pasitiko 98-ąjį gimtadienį – linksma, žvali ir guvi moteris stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi – kone šimtmečio senumo įvykius, tikslias jų datas ji gali vardyti net nesuabejodama. Dar labiau žavi šios moters geranoriškumas ir tikėjimas žmonėmis: nors vargų ir netekčių likimas jai nepagailėjo, ji tikina per ilgą savo gyvenimą blogų žmonių nesutikusi.
Nuotrauka
SHIMKUS
Įkelta:
2022-07-20
Savaitgalį Tauragėje lankėsi neseniai JAV politinę karjerą baigęs lietuvių kilmės kongresmenas Johnas Shimkus su žmona Karen ir sūnumi Davidu. Tai vienintelis istorijoje lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų kongresmenas. Savo įtemptoje dienotvarkėje svečiai rado keletą minučių pasikalbėti. Šeštadienį pokalbiui susėdome M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Nuotrauka
areta
Įkelta:
2022-06-19
Tauragiškė menininkė Areta Didžionienė nuo 2009 m. rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose. 2021 m. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ji įgijo vizualinio dizaino magistro laipsnį, o nuo sausio ji – Tauragės kultūros centro dailininkė. Praėjusį penktadienį A. Didžionienė pristatė daug gerų atsiliepimų sulaukusią savo inicijuotą grupinę parodą „Ex Nova“.
Nuotrauka
jonas jatautas zalgiriai
Įkelta:
2022-06-09
50-metį paminėjusios Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas, mokyklai vadovaujantis šešerius metus, sako, kad mokyklos gyvenime tai trumpas laikas, bet pokyčių bendruomenėje įvyko nemažai – išgyventa daug iššūkių atnešusi pandemija, atidaryta gamtos mokslų laboratorija, viena pirmokų klasė jau mokosi pagal inžinerinio turinio modelį. Bendruomenė modernėja, auga mokinių skaičius. Tiesa, apie nacionalinius projektus direktorius kalba kritiškai, o Tūkstantmečio mokyklų programą prilygina Eurovizijos konkursui. 
Nuotrauka
tevas
Įkelta:
2022-06-05
Šiandien minime Tėvo dieną. Kas įteiks savo tėveliui gėlės žiedą ar savo negrabų vaikišką piešinį, kas tiesiog apkabins, o kas aplankys amžinojo poilsio vietoje. Benjamina Karmazinienė ir Emilija Balsiūnienė tėvelį, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, aplankys Papušynės kapinėse. Prisimins ne tik jo juoką, išdaigas, drožėjo talentą, patriotizmą, tremtinio dalią, bet ir begalinę meilę, lydėjusią dukras jam gyvam esant. Ir tebelydinčią iki šiol – iš aukštybių.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-31
Nuo karo siaubo bėgusius ukrainiečius priglaudė ir Tauragė. Dabar jų čia – kone pusė tūkstančio. Tamarai Jakovec Tauragė nebuvo svetima ir prieš karą, tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą ji suskubo čia atsivežti ir savo, ir sesers vaikus. Dabar šeima gyvena Tauragėje, vaikai lanko mokyklą, Tamara dirba mokykloje ir puoselėja idėją suburti savo tautiečius. „Galbūt yra ukrainiečių šeimų, kurios nieko apie mus negirdėjo ir norėtų prisijungti?“ – kviečia ji ir ragina tauragiškius pasakoti apie kuriamą organizaciją jos kraštiečiams.
Nuotrauka
jankauskas
Įkelta:
2022-05-27
Tauragės rajono taryba už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį, nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą bei reikšmingą kūrybinį indėlį į Tauragės rajono švietimą bei kultūrą, Tauragės rajono garbės piliečio vardą suteikė Jonui Jankauskui. Regalijų įteikimas vyks birželio 3-ąją per apskrities Dainų šventę „Karšuvos žemės vaikai“. 
Nuotrauka
jurgita
Įkelta:
2022-05-21
Penkeri metai darbo Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre jo vadovei Jurgitai Brazauskienei prabėgo kaip viena diena. O ir gyvenimas kaime jai labai patinka – čia ji randa sau mielų kampelių tiek darbe, tiek gamtos prieglobstyje.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-01
​​​​​​​„Kad tik sveikas būtų...“ – laukdama kūdikio atsidūsta dažna būsima mama. Jei taip nenutinka, dėl savo vaikų mamos gali padaryti viską. Sužinojusi, kad jos sūnus Matukas viena ausimi girdi labai silpnai, dėl to sutrikęs ir bendras jo vystymasis, Onutė Zigmantienė pasiryžo kovoti, kad jos sūnus augtų visaverčiu žmogumi. Ir nors daugiausia rūpesčių kol kas kelia būtent Matuko sveikatos bėdos, mamos meilės užtenka ir dar trims vaikams.