Šaulių pilietiškumas liepsnoja ir pandemijos akivaizdoje
Įkelta:
2020-11-18
Nuotrauka
Aprašymas

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža ir Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vado pavaduotoja Vitalija Šlepavičienė. Rinktinės albumo nuotraukos

,
Nuotrauka
Aprašymas

Eglė Ramanauskaitė, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulė. Rinktinės albumo nuotrauka

,
Nuotrauka
Aprašymas

Viktorija Paulikienė, Juozo Kasperavičiaus 702-osios kuopos šaulė, kovinio šaulių būrio narė. Rinktinės albumo nuotrauka

,
Nuotrauka
Aprašymas

Danielius Saukevičius, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulys „šaulių žvaigždės ordino“ kavalierius. Rinktinės albumo nuotrauka

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė, įkurta 1919 m. lapkričio 4 dieną, neseniai minėjo 101-ąsias metines. Planuota naujų narių priesaika bažnyčios skverelyje, paskelbus karantiną įvykti negalėjo. Tačiau šaulių pilietiškumo dvasios koronaviruso grėsmė nepalaužia – anot rinktinės vado Kęstučio Baužos, šaulys – tai tas žmogus, kuris visada pasiruošęs ginti Tėvynę, nesvarbu, kokia iškiltų grėsmė – ginkluotas priešas ar pandemija.
 
Ugdo pilietiškumą
 
Lapkričio 8 d. Tauragėje Šv. Trejybės bažnyčioje planuotos Šv. Mišios, skirtos paminėti LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės įkūrimą, parkelyje prie paminklo Kęstučio apygardos partizanams tradiciškai rengtasi priimti naujų narių priesaiką. Dėl visuotinio karantino šiuos planus teko nukelti, bet, anot ats. mjr. K. Baužos, žmonių sveikata – pirmoje vietoje.
Beje, turbūt daugelis prisimena, jog pavasarį, koronavirusui šiepiant nasrus, pirmieji į pagalbą žmonėms skubėjo savanoriai, didelė dalis jų – šauliai. Jie prisidėjo įrengiant Tauragės mobilų testavimo punktą, talkino tiekiant pagalbą izoliuotiesiems, vienose gretose su policijos pareigūnais rūpinosi saugumu. Šaulių uniformos mirgėjo ir oro uostuose, pasitinkant grįžtančius iš koronaviruso apimto pasaulio kraštiečius.
Kaip „Tauragės žinioms“ sakė Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža, šaulių pareiga – tarnauti Tėvynei besąlygiškai, tad esant reikalui jie visada pasiruošę padėti.
– Kai iškyla grėsmė saugumui, visi žvalgosi, kuris gi žengs pirmas. Šaulys visada yra tas žmogus, kuris stovi priešakinėse gynybos linijose. Ar gintis reikėtų nuo ginkluoto priešo, ar nuo pandemijos. Mes visada pasirengę, – teigė ats. mjr. K. Bauža. 
Vadas džiaugėsi, jog didėja parama Šaulių sąjungai valstybės ir savivaldybės lygmeniu. Ypač juntamas dėmesys vaikų pilietiniam ugdymui. Šiemet vasarą Kęstučio batalione rengtos jaunųjų šaulių stovyklos sutraukė rekordinius skaičius vaikų – per tris pamainas dalyvavo apie 450 vaikų. 
– Galiausiai supratome, kad jaunimas – tai mūsų ateitis, ėmėme skirti daugiau dėmesio jų pilietiniam ugdymui. O Šaulių sąjungos vienas iš prioritetų – visuomenės pilietiškumo stiprinimas, ir tai daryti pradėti reikia kuo jaunesniame amžiuje. Nuo to labai didele dalimi priklauso, kokį kelią pasirinks jaunimas, – teigė jis. 
 
Buriasi moterys 
 
Praėjusiais metais, tęsdama tarpukario tradiciją, rinktinės vado pavaduotoja Vitalija Šlepavičienė ėmėsi Tauragėje burti moterų šaulių būrį. Į jo gretas stojo ne viena Tauragėje gerai žinoma moteris – gydytoja Iveta Skurvydienė, politikė Eglė Ramanauskaitė, Visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė, „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja Alina Gailiuvienė ir kitos.
– Tai nėra kažkoks atskiras padalinys, tai yra tos pačios moterys, kurios priklauso Juozo Kasperavičiaus 702 šaulių kuopai. Tačiau žinome, kad vyriškiai dažnai daugiau turi karinio parengimo žinių, norisi, kad ir moterys nesijaustų nežinančios, kur yra ir ką veikia. Ta pati rikiuotė, ar, sakykim, taktiniai elementai – to reikia išmokti. Tad mes atskirai, moterų grupelėje su pajuokavimais ir mokomės rikiuotės, žygiavimo, pagarbos atidavimo, kaip iš tikrųjų visa tai reikia daryti, – „Tauragės žinioms“ sakė V. Šlepavičienė. 
Mintis moteris pakviesti į būrį kilo pernai, prieš pat pirmąją karantino bangą. Tad, įsisiautėjus virusui, gyvus susitikimus teko nutraukti. Tačiau Vitalija tikisi, kad šauliškoms idėjoms įgyvendinti dar bus laiko. Anot jos, šauliškos moterų veiklos tradicijos siekia tarpukarį. 
– Tarpukariu buvo įkurtas atskiras moterų šaulių būrys, kurios labai stengėsi socialinėje srityje: organizuodavo labdaros muges, rėmė skurstančius. Tad turime tokį tikslą – mums, moterims, irgi tapti branduoliu, turėti ne tik kovinį pasirengimą, bet ir skleisti pilietines iniciatyvas, organizuoti įvairias socialines akcijas, kaip tarpukario moterys. Tarpukariu moterys turėdavo netgi visos Lietuvos moterų stovyklą, rinkdavosi Palangoje, vykdavo sporto žaidynės. Iki to gal ir toli, bet tegul tai bus pasėta sėkla į dirvą ir gal kas nors gražaus išaugs, – samprotavo V. Šlepavičienė. 
Branduolį sudaro apie 15 aktyvių moterų, tačiau prisijungti kviečiamos visos. Šaulių moterų Tauragėje iš viso yra apie 30. Pati rinktinės vado pavaduotoja V. Šlepavičienė vadovauja labdaros organizacijai „Caritas“, po jos vėliava organizuojama krikščioniška vaikų stovykla „Judėk, tikėk, atrask“. Jos dalyviai žino, jog Vitalija yra šios ypač vaikų mėgstamos stovyklos siela, beje, joje vaikai supažindinami ir su šauliška veikla.
O štai kaip save Šaulių sąjungoje save mato keletas aktyvių jos narių:

Nuotrauka
 
 
Eglė Ramanauskaitė, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulė, LŠS narė nuo 2014 m. 
„Šauliškumas man reiškia Laisvės gynėjų pripažinimą. Būdama LŠS narė, aš jaučiu ir atiduodu pagarbą tiems, kurie suteikė mums teisę šiandien gyventi savo žemėje Lietuvoje ir vadintis lietuviais. Ta Laisvė dažnai paprasta akimi nematoma, užmirštama, ne visada jaučiama ir apčiuopiama, pakol neiškyla grėsmė jos netekti. Būdama šaulė ir dalyvaudama LŠS veiklose, išgyvenu ir įsisąmoninu tos kasdienės Laisvės vertingumą. Lygiai taip pat, kaip kasdien turėtume įsisąmoninti, kokia laimė yra šiandien turėti sveikatą, artimuosius bei galimybę gyventi.“

Nuotrauka
 

Viktorija Paulikienė, Juozo Kasperavičiaus 702-osios kuopos šaulė, kovinio šaulių būrio narė, LŠS narė nuo 2014 m., šauliškų vaikų stovyklų vadovė
„Manau, kad reikia ruoštis viskam dėl savo tėvynės, nesvarbu, kas benutiktų. Ar karas, maras ar badas ateitų. Dėl to esu Šaulių sąjungoje. Šiemet pavasarį, kai pradėjau dirbti, šiek tiek sumažėjo mano aktyvumas. Tačiau vis dar dalyvauju kovinių šaulių pratybose kartu su savanoriais. Šaulė esu nuo 2014 metų.“

Nuotrauka
 

Danielius Saukevičius, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulys „šaulių žvaigždės ordino“ kavalierius, 1995. m. tapo Tauragės apskrities atkurtos šaulių rinktinės vadu, vėliau vado pavaduotoju.
„Šauliai yra patriotinė organizacija, viena jos veiklos sričių – kultūrinis gyvenimas.“ Anot D. Saukevičiaus, Tauragėje šaulių tradicijų liko labai daug, čia ir pirmieji šaulių rūmai Lietuvoje, ir paminklas LŠS įkūrėjui Vladui Putviui Putvinskiui, pastatyti už šaulių ir tauragiškių lėšas. Jam norisi plėtoti tradicijas, bendradarbiauti su jaunimu.

Nuotrauka
pukeliene
Raimondos Alysienės nuotrauka 
Įkelta:
2023-09-01
Jovarų pagrindinės mokyklos direktorei Janinai Pukelienei šis rugsėjis mokykloje – jau 22-asis. Nuo praėjusių metų gruodžio direktorės pareigas einanti pedagogė sutiko pasidalinti mintimis apie mokyklos džiaugsmus ir rūpesčius. Bet pirmiausia pasidžiaugė savo mokyklos bendruomene, ypač administracijos darbuotojais: jie nuostabūs – kantrūs ir besišypsantys. 
Nuotrauka
nuotrauka
Valdo Kilpio nuotrauka
Įkelta:
2023-06-24
„Fizinis panašumas yra viena, bet mes – skirtingi žmonės“, – sako Vlado Putvinskio-Pūtvio provaikaitis Stasys Pūtvis, bet žvelgdamas į jį išties gali pamanyti, kad sutikai ano meto bajorą, dvarininką, visuomenės ir kultūros veikėją, rašytoją, knygnešį, žuvininkystės pradininką Lietuvoje, vieną iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėją bei ideologą.
Nuotrauka
lidija
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-03
Lidiją Šeputis Žygaičių seniūnijos gyventojai puikiai pažįsta – ji nuo 1983 m. dirbo Žygaičių ambulatorijoje sesele. 67-erių moteriai visą gyvenimą buvo svarbiausia buvo padėti žmonėms. Tokio darbštaus, atsakingo ir pareigingo žmogaus sunku nepastebėti – žygaitiškiai net teikė jos kandidatūrą Tauragės garbės piliečio vardui gauti. Į Lietuvą Lidiją atvedė meilė lietuviui Algimantui. Iš pradžių gyvenimas nebuvo rožėmis klotas – trukdė kalbos barjeras, nepažįstama aplinka, bet po truputį moteris įsikūrė, pelnė žmonių pasitikėjimą ir meilę
Nuotrauka
nuotrauka
Povilo Naujoko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-30
Tauragiškis Povilas Naujokas socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi kvapą gniaužiančiomis gamtos nuotraukomis, netrūksta ir mylimos Tauragės vaizdų, akimirkų iš kelionių. Paauglystėje pradėjęs fotografuoti, nors ir buvo padaręs nemažą pertrauką, jis vėl sugrįžo prie savo pomėgio. Fotografas labiausiai mėgsta fiksuoti gamtą ir gyvūnus.
Nuotrauka
nuotrauka
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-04-29
Kada, jei ne dabar, džiaugtis ir didžiuotis savo kraštu, kūrybingais jo žmonėmis, nešančiais meno šviesą mums visiems? Juk šiemet esame Lietuvos kultūros sostinė. Viena tokių šviesulių – menininkė, dailės ir technologijų mokytoja Vida Karbauskienė, kurios darbų paroda „Kodėl? ESU“ užvakar atidaryta Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Edukacijų centre. Vida užduoda klausimą žodžiu, o atsakymą pateikia dailės kalba. Skaitytojų dėmesiui – interviu su autore.
Nuotrauka
juozas
Juozo Petkevičiaus asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-04-10
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ketverius metus dirbantis fotografas Juozas Petkevičius kilęs iš legendomis apipinto Šilavoto kaimo Prienų rajone. Ar meno magija jį užbūrė nuo vaikystės, o galbūt užkrėtė mamos, mėgusios fotografuoti, pavyzdys? Pokalbis su Juozu – apie pažintį su fotografija, siekį gilintis į jos istoriją ir apie kasdienybę muziejuje.   
Nuotrauka
Zavinta
Įkelta:
2023-04-09
Tikinčiųjų ir ne tik jų laukiamos šv. Velykos – jau poryt. Šeimos džiaugsis buvimu kartu – eis į bažnyčią, sės prie vaišių stalų, ridens margučius. Prisimins tradicijas, tačiau neapsieis ir be naujovių. Štai Žavintos Kvederienės šeimos stalą papuoš ne tik pagal senovinį močiutės receptą iškepti grybukai, bet ir meniškai pačios Žavintos rankomis dekoruoti sausainiai – kiškučiai, žąsys ar avelės. Tokie sausainiai, kaip ir kiti jos kepiniai, papuoš ir ne vienos tauragiškių šeimos stalą.  
Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.  
Nuotrauka
inga
Įkelta:
2023-02-25
Tauragės sporto centro direktoriaus pavaduotoja, rankinio trenerė Inga Jurienė gimė ir augo Tauragėje, baigė tuometinę Tauragės 2-ą vidurinę mokyklą. Rankiniu susidomėjo antroje klasėje, o nuo septintos mokėsi sportininkų klasėje – visa rankinio komanda. Pasirinkusi trenerės kelią ji didžiuojasi savo auklėtinėmis, o labiausiai tuo, kad išsiugdė sau įpėdinę. Ir sūnus Lukas, užaugęs sporto salėje, pasirinko sportininko kelią. Nors moteris jau pasvarsto, kad galbūt laikas sportinius batelius, kaip sakoma, pakabinti ant vinies, vis dar žaidžia veteranų lygoje. Taip nuo 1983-ųjų – jau 40 metų – rankinis yra neatsiejama Ingos gyvenimo dalis.
Nuotrauka
skurvydas
Juozo Petkevičiaus nuotrauka 
Įkelta:
2023-02-16
Šiemet Tauragei tapus Lietuvos kultūros sostine, kurios koncepcija – penki keliai, vieno jų – Praeities kelio – ambasadoriumi tapo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ restauratorius Audronis Skurvydas, apie savo darbą kalbantis su tokiu entuziazmu, kad juo nesunku užsikrėsti. Jo dirbtuvėse akys laksto nuo daikto prie daikto, o rankos pačios kyla viską paliesti. Praeities kelias, pasak jo, simbolizuoja mūsų patriotiškumą, meilę Tėvynei, pagarbą istorijai, tradicijų ir etnokultūros puoselėjimą ir pasididžiavimą savo kraštu. 
Nuotrauka
rokas
Roko Baciuškos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-01-24
Dvi savaitės dulkių, smėlio, greičio ir didžiulės įtampos – Rokas Baciuška šių metų Dakare išgyveno tikrą dramą. Nors grįžo be išsvajotos pirmosios vietos, po ilgos ir varginančios kovos ne savo noru nusileidęs, tačiau pagerinęs geriausią asmeninį rezultatą Dakare ir bagių klasėje užėmęs antrąją vietą. „Tokia maža ir tuo pačiu tokia didelė ta mūsų Lietuva, o ką jau kalbėti apie Tauragę. Jokie išbandymai nebaisūs, kai esame kartu, todėl dalinuosi džiaugsmu su jumis visais“, – teigė lenktynininkas.
Nuotrauka
ukininkas
Įkelta:
2023-01-14
Praėjusių metų pabaigoje surengtame Mero padėkos vakare už jaunatvišką ryžtą kuriant inovatyvų ir modernų ūkininko ūkį Tauro statulėlė įteikta Gyčiui Ūseliui. Dabar jaunasis Batakių seniūnijos ūkininkas dirba apie 120 hektarų žemės ir planuoja tolesnę ūkio ir technologijų plėtrą. Gytis dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programose ir per investicinius projektus modernizuoja ūkį. O baigtos Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijos rodo dar vieną vaikino pomėgį – sportą. Gytis yra ir svarsčių kilnojimo pasaulio čempionas. 
Nuotrauka
kaledos
Įkelta:
2022-12-25
Kalėdų stebuklas dažniausiai prasideda nuo susitikimo su Kalėdų Seneliu. Vienas jų –  menininkas Edvardas Gasinskas. Daugybę metų šventėms pasipuošiantis Kalėdų Senelio kostiumu vyras nori pradžiuginti kuo daugiau žmonių.
Nuotrauka
ausra
Įkelta:
2022-12-24
Seni žmonės tokie pat svarbūs, kaip jauni, sveiki ir veiklūs. Tačiau dažnai jie gyvena vieniši ir jiems reikia pagalbos. Policijoje dirbanti Maltiečių savanorė Aušra Mandrijauskaitė-Dambrauskienė kas sekmadienį aplanko po keletą vienišų senolių, atveždama jiems ne tik maisto paketus, bet ir savo širdies šilumą. Ji sako, kad senoliams ne taip svarbu atvežamas maistas, kaip galimybė pabendrauti. Su jais išgertų arbatos puodelių, sako, negalėtų net suskaičiuoti, o geriausias atlygis – ją pamačius džiaugsmu sužibančios senolių akys.
Nuotrauka
rima
Įkelta:
2022-11-26
Prieglaudos „Gyvūnų globa Tauragėje“ pastatą išvydau jau visiškai sutemus. Vėlų šeštadienio vakarą prie jo durų mane pasitiko čia savanoriaujanti Rima Petrauskaitė, pakvietusi užeiti į vidų. Vos įžengus pasigirdo kačių švelnus miaukimas. Jeigu turėtų akis ir ausis, šios prieglaudos sienos galėtų papasakoti ne vieną linksmą arba graudžią istoriją apie tai, kokių išbandymų teko patirti čia patekusiems gyvūnams. 
Nuotrauka
kolek
Įkelta:
2022-11-20
Pomėgio turėjimas praplečia požiūrį į pasaulį, suteikia daug žinių, todėl turėti vienokį ar kitokį pomėgį labai svarbu. Tai leidžia save formuoti kaip asmenybę. Be to, pomėgiai kuria ryšį tarp žmonių. Tomas Šerpytis, daug metų kolekcionuojantis pašto ženklus ir bandantis suburti Tauragės kolekcininkus, „Tauragės žinioms“ papasakojo, kaip prasidėjo jo kolekcija, kodėl renka būtent pašto ženklus ir kokių istorijų jie atskleidžia.
Nuotrauka
dres
Įkelta:
2022-11-19
Šilutiškė šunų dresuotoja Deimantė Dargytė, baigusi kraštovaizdžio architektūros studijas, pasuko savo gyvenimą visai kita linkme. Įgytą profesiją iškeitė į darbą pasienyje, kuriuo ir susidomėjo dėl galimybės dirbti su gyvūnais. Pasienyje kinologe dirbanti moteris pataria ir  tauragiškiams gyvūnų augintojams, moko šunis pagrindinių elgesio taisyklių bei socializacijos. Deimantė prisideda ir prie populiarėjančių šunų-asistentų ruošimo.