Mindaugas Mikutavičius: pandemija aprimo, bet turime likti budrūs
Įkelta:
2020-05-19
Nuotrauka
Aprašymas
Mindaugas Mikutavičius

Buvusiam priešgaisrinės tarnybos vadovui Mindaugui Mikutavičiui, dabar koordinuojančiam civilinę saugą Tauragės savivaldybėje, ekstremalios situacijos – ne naujiena. Dorotis su jomis jam tenka kone keturias dešimtis metų. Tiesa, dabartinė – išties neeilinė: visą pasaulį apėmus nepažįstamo viruso pandemijai jam teko ne tik čia ir dabar priimti daugybę neatidėliotinų sprendimų, bet ir stengtis būti bent žingsniu priekyje – numatyti, ko gali prireikti rytoj. Vis dėlto jis sau būdingos ramybės ir santūrumo neprarado, nors ir pripažįsta, kad buvo situacijų, kai norėjosi keiktis.

– Ar turėjote tokios ar panašios patirties, kaip dorotis su tokiomis ekstremaliomis situacijomis? Jei taip, kokia ta patirtis?

– Nėra nė vienos tokios pačios ekstremaliosios situacijos ar įvykio. Kiekviena ekstremali situacija yra savita, ar tai būtų gaisras, stipri vėtra, škvalas, cheminės, radiacinės ar techninio pobūdžio avarija, epidemijos, pandemijos ir kt., jos visos bus kitokios savo poveikiu žmonėms, išplitimo teritorija ir t.t.

Mano patirtis likviduojant ekstremaliąsias situacijas, įvykius sudaro daugiau nei 36 metus – teko dirbti Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, 10 metų gesinau gaisrus ir vykdžiau gelbėjimo darbus Mažeikių naftos perdirbimo įmonėje, po to 2 metus dirbau Tauragėje budinčios pamainos vadu (teko gesinti UAB Tauragės autobusų parke didelį dažų, atsarginių detalių sandėlį, likviduoti cheminių medžiagų gaisrą Sakalinės miške, karinio dalinio bunkeryje), 13 metų gaisrų ir gelbėjimo darbų likvidavimo organizavimas ir vykdymas Šilalės rajono savivaldybėje, nuo 2010 metų liepos 1 d. dirbau Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku ir buvau atsakingas už ekstremaliųjų situacijų likvidavimą  visoje Tauragės apskrityje (potvyniai Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų savivaldybėse 2009, 2010, 2011 metais). Nuo 1999 metų dalyvavau  Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių Ekstremaliųjų situacijų komisijų veikloje.               

Nuo 2019 m. sausio 1 d. išėjau į vidaus tarnybos pareigūnų atsargą, kadangi įvykus struktūrinei reformai buvo likviduota Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Tai tokia mano patirtis likviduojant įvairias  ekstremalias situacijas.

Nuo 2019 m. lapkričio 14 d., laimėjęs konkursą  į Tauragės rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo, vyriausiojo specialisto pareigas, dirbu Tauragės rajono savivaldybėje. Viena mano veiklos sričių yra valstybės deleguotos funkcijos savivaldybei  – civilinės saugos įgyvendinimo koordinavimas Tauragės rajono savivaldybėje.

– Kokia jūsų, kaip ekstremalių situacijų koordinatoriaus, darbo diena, kada pandemijos pradžioje ji prasidėdavo ir pasibaigdavo?

– Kiekviena mano darbo diena prasideda nuo praėjusios paros įvykių Tauragės rajono savivaldybėje analizės ir pateikimo rajono vadovams, seniūnams bei kitų įstaigų vadovams. Darbų yra tikrai daug. Reikia organizuoti Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą, ruošti Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio darbotvarkės bei nutarimų projektus. Tuo pačiu reikėjo ir įsigilinti į teisinį, tiek savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, tiek savivaldybės ekstremaliųjų situacijos komisijos veiklos organizavimą, kad viską vykdytume teisingai ir nepadaryti klaidų, kurios gali kainuoti labai brangiai (ligos išplitimas tarp gyventojų, patiriami materialiniai nuostoliai ir pan.). 

Pandemijos pradžioje tai prasidėdavo nuo ankstaus ryto, o pasibaigdavo dažniausiai gerokai po darbo valandų, kai būdavo viskas atlikta ir pasirengta kitos dienos darbams, jie suplanuoti. Suplanuoti viską ne visada galėjome, kadangi kiekvieną dieną gaudavome Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo sprendimus, Lietuvos savivaldybių asociacijos nurodymus, Lietuvos sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio, Švietimo, mokslo ir sporto bei kitų ministerijų įsakymus, pavedimus ir rekomendacijas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suvaldymo. O dar reikėdavo rūpintis asmeninių apsaugos priemonių įsigijimu, darbo organizavimu karantino sąlygomis, užtikrinant saugias darbo sąlygas, ruošti teisės aktus ir t.t.

– Ar kovodami su pandemija bandėte žvelgti į priekį: pvz. modeliuoti situacijas, jei pandemijos mastas būtų kur kas didesnis, planavote, ką reikės daryti, jei susirgs labai daug žmonių? Jei taip, kokie buvo tie planai?

–  Nuo pat pradžių modeliavome „kas būtų, jeigu būtų“ maksimaliai išplitus COVID-19 ligai, kadangi matėme, kas vyksta kitose Europos valstybėse bei visame pasaulyje ir su kokiais sunkumais susiduria ekstremaliąsias situacijas likviduojančios savivaldybės, asmens sveikatos priežiūros įstaigos bei kitos civilinės saugos pajėgos.

Galiu pasidžiaugti, kad koordinuodamas šios ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbus sulaukiau labai didelio palaikymo ir pagalbos iš savivaldybės vadovų  bei visų administracijos skyrių vedėjų, seniūnų, savivaldybės, valstybinių, nevyriausybinių bei kitų  įstaigų ir organizacijų vadovų bei darbuotojų. Nors dar pandemija nesibaigė, bet jau šiandien galime pasakyti, kad Tauragės rajono savivaldybė tinkamai organizavimo savo darbą ir COVID-19 liga yra suvaldyta. (Čia nesigiriant ir beldžiant į medį!).

Kalbant apie planus, tai buvo numatyta, kur izoliuoti sunkiai sergančius, sergančius lengvesne COVID-19 ligos forma, suderinta su Tauragės gydymo įstaigų vadovais dėl darbo organizavimo ekstremaliomis sąlygomis, sudarytos visos sąlygos izoliuotis grįžusiems iš užsienio asmenims, kurie neturi ar negali izoliuotis namuose, maksimaliai užtikrinamas Tauragės rajonosavivaldybės gyventojų parvežimas iš Klaipėdos jūrų uosto, visų šalies oro uostų bei geležinkelių ir autobusų stočių, gyventojų pavežimas į mobilųjį tyrimų punktą, organizuotas žmonių aprūpinimas maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis, gyventojai informuojami apie higienos reikalavimų ir elgesio viešose vietose karantino metu laikymąsį, prekybos vietų kontrolė, viešosios tvarkos užtikrinimas, socialinių paslaugų teikimas karantino metu, daugiabučių namų laiptinių bei viešųjų vietų dezinfekavimas ir kt. Žodžiu buvo daroma viskas, kad gyventojai būtų apsaugoti nuo COVID-19 ligos, o įvykus  jos protrūkiui  būtų tinkamai suvaldytas.

– Ar buvo situacijų, kai norėdavosi keiktis?

– Visko buvo. Ne visada viską pavyksta įgyvendinti, ne visada viskas priklauso nuo mūsų. Bet žinau vieną taisyklę: „Kas nori padaryti darbą , tas ieško galimybių, kas nenori – ieško priežasčių“! Mūsų komandos nariai – Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras dažniausiai vadovavosi šia taisykle, taigi keiksnoti dažnai nereikėjo, o ir nelabai buvo kada – reikėjo vykdyti vis naujas užduotis bei darbus suvaldant COVID-19 ligos plitimą Tauragėje.

– Kokie buvo didžiausi iššūkiai?

–  Greičiausiai tai visiems iššūkis yra COVID-19 liga (koronoviruso infekcija), gyvenimas karantino metu. Na, o jeigu konkrečiai, tai asmeninių apsaugos priemonių ir dezinfekavimo skysčio įsigijimas. Mes nuo pat pradžių supratome, kad turime aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis tiek savo darbuotojus,  medikus, policininkus, ugniagesius gelbėtojus, šaulius bei kitas rajono civilinės saugos pajėgas. Žinome, kad tik pilnai apsaugoję asmeninėmis apsaugos priemonėmis darbuotojus, kurie vykdo CIVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suvaldymo veiklą, ir laikydamiesi visų higienos reikalavimų galime pasiekti norimo rezultato ir išvengti infekcijos protrūkio mūsų rajone.

– Ar organizuodama žmonių pervežimo, izoliacijos, maitinimo ir darbus komisija sulaukė pagalbos? Kas padėjo labiausiai? 

Tauragės rajono savivaldybė, viena pirmųjų šalyje, prasidėjus karantinui organizavo būtinas prevencines priemones: suteikė izoliacijos vietas, organizavo tauragiškių parvežimą iš jūros, oro uostų ir geležinkelio stočių, kurie grįžo iš užsienio valstybių ir privalėjo izoliuotis 14 dienų.

Nenorėdamas kažko praleisti, neminėsiu pavardžių, tik pasakysiu, kad susitelkimas ir vienas kito palaikymas vykdant ekstremaliosios situacijos suvaldymą yra didžiulis, ir tai puiku. Tai įrodo, kad Tauragės bendruomenė geba spręsti visus aktualius uždavinius ir iškilusias problemas.

– Ar jums pačiam buvo kilusi grėsmė užsikrėsti koronavirusu?

– Man pačiam užsikrėsti COVID-19 buvo ir yra tokia pati, kaip ir visiems žmonėms. Laikausi visų asmens higienos, karantino sąlygų reikalavimų bei rekomendacijų.

– Nors pandemija dar nesibaigė, jūsų vertinimu, kaip Tauragės savivaldybė su ja dorojasi? Kas atlikta gerai ir laiku, o apie ką galbūt nepagalvota?

– Kaip ir minėjau, mano manymu, Tauragės rajono savivaldybė tinkamai reagavo į Valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, priėmė tinkamus, savalaikius sprendimus, užtikrino visų Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro nurodymų vykdymą, kas leido suvaldyti COVID-19 ligos plitimą Tauragės rajono savivaldybėje.

– Ar jūsų manymu, pandemija jau baigiasi? Kaip manote, kada karantinas pasibaigs?

– Pandemija yra „aprimusi“, jei galima taip išsireikšti, bet dar nesibaigė, todėl turime būti budrūs ir laikytis saugumo reikalavimų.

– Ekstremaliomis situacijomis paprastai žmonės atsiskleidžia iš netikėtų pusių. Kas nustebino, nudžiugino, o galbūt nuvylė? Ar esate patenkintas savo komandos darbu?

– Taip, ekstremaliose situacijose pasirodo žmogaus charakterio savybės, kurių kasdieninėje aplinkoje ir nepamatysime. Mane maloniai nustebino savivaldybės mero komandos ir administracijos visų darbuotojų nuoširdus atsidavimas savo darbui, iniciatyva, geranoriškumas ir siekis atlikti darbus labai gerai ir savalaikiai. Džiugina mūsų rajono medikų profesionalumas, atsakingumas ir glaudus bendradarbiavimas. Galime didžiuotis Tauragės jaunimu, kurie nuo pirmosios dienos savanoriškai užtikrina gyventojams pagalbą ekstremalios situacijos metu. Tauragės verslininkai siūlė savo pagalbą ir paramą, padovanojo apsaugos priemonių, teikė kitas būtinas paslaugas. Žinoma, kai kas ir nuvylė, bet apie tai neverta kalbėti.

Esu labai patenkintas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikla. Kiekvienas narys žino, ką privalo atlikti, sąžiningai bei atsakingai atlieka pavestas funkcijas. Per visą karantino laikotarpį nebuvo nė vienos dienos, kad nebūtų sprendžiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centro uždaviniai, koordinuojama veikla, užtikrinamas gyventojų saugumas bei kiti aktualūs organizaciniai, gyvybiškai svarbūs klausimai.

– Kaip manote, ko ši pandemija mus išmokys?

– Ši pandemija mus išmokys, kaip nuolat girdime, dažnai plautis ranka (tai, beje, irgi tiesa). Na, o jeigu detaliau, tai manau, kaip jau ir minėjau, kad taip nebegyvensime, kaip gyvenome iki karantino. Jau ir dabar išmokė dirbti, mokytis, bendrauti nuotoliniu būdu (laikytis saugaus atstumo). Labai norėčiau, kad visų lygių vadovai, visi gyventojai atsakingai žiūrėtų į civilinės saugos organizavimą, mokėtų valdyti ekstremaliąsias situacijas, saugiai elgtis, turėtų paruoštą materialinių išteklių ir priemonių pakankamą rezervą, nes civilinė sauga prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, ir tik bendrai susitelkę galime įveikti bet kokią ekstremaliąją situaciją. Žinoma, geriau, kad jų neįvyktų.

– Ar turite mėgiamą posakį? Koks jis?

– Turiu. „Kartu su jumis už saugų mūsų kraštą!“

Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.  
Nuotrauka
inga
Įkelta:
2023-02-25
Tauragės sporto centro direktoriaus pavaduotoja, rankinio trenerė Inga Jurienė gimė ir augo Tauragėje, baigė tuometinę Tauragės 2-ą vidurinę mokyklą. Rankiniu susidomėjo antroje klasėje, o nuo septintos mokėsi sportininkų klasėje – visa rankinio komanda. Pasirinkusi trenerės kelią ji didžiuojasi savo auklėtinėmis, o labiausiai tuo, kad išsiugdė sau įpėdinę. Ir sūnus Lukas, užaugęs sporto salėje, pasirinko sportininko kelią. Nors moteris jau pasvarsto, kad galbūt laikas sportinius batelius, kaip sakoma, pakabinti ant vinies, vis dar žaidžia veteranų lygoje. Taip nuo 1983-ųjų – jau 40 metų – rankinis yra neatsiejama Ingos gyvenimo dalis.
Nuotrauka
skurvydas
Juozo Petkevičiaus nuotrauka 
Įkelta:
2023-02-16
Šiemet Tauragei tapus Lietuvos kultūros sostine, kurios koncepcija – penki keliai, vieno jų – Praeities kelio – ambasadoriumi tapo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ restauratorius Audronis Skurvydas, apie savo darbą kalbantis su tokiu entuziazmu, kad juo nesunku užsikrėsti. Jo dirbtuvėse akys laksto nuo daikto prie daikto, o rankos pačios kyla viską paliesti. Praeities kelias, pasak jo, simbolizuoja mūsų patriotiškumą, meilę Tėvynei, pagarbą istorijai, tradicijų ir etnokultūros puoselėjimą ir pasididžiavimą savo kraštu. 
Nuotrauka
rokas
Roko Baciuškos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-01-24
Dvi savaitės dulkių, smėlio, greičio ir didžiulės įtampos – Rokas Baciuška šių metų Dakare išgyveno tikrą dramą. Nors grįžo be išsvajotos pirmosios vietos, po ilgos ir varginančios kovos ne savo noru nusileidęs, tačiau pagerinęs geriausią asmeninį rezultatą Dakare ir bagių klasėje užėmęs antrąją vietą. „Tokia maža ir tuo pačiu tokia didelė ta mūsų Lietuva, o ką jau kalbėti apie Tauragę. Jokie išbandymai nebaisūs, kai esame kartu, todėl dalinuosi džiaugsmu su jumis visais“, – teigė lenktynininkas.
Nuotrauka
ukininkas
Įkelta:
2023-01-14
Praėjusių metų pabaigoje surengtame Mero padėkos vakare už jaunatvišką ryžtą kuriant inovatyvų ir modernų ūkininko ūkį Tauro statulėlė įteikta Gyčiui Ūseliui. Dabar jaunasis Batakių seniūnijos ūkininkas dirba apie 120 hektarų žemės ir planuoja tolesnę ūkio ir technologijų plėtrą. Gytis dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programose ir per investicinius projektus modernizuoja ūkį. O baigtos Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijos rodo dar vieną vaikino pomėgį – sportą. Gytis yra ir svarsčių kilnojimo pasaulio čempionas. 
Nuotrauka
kaledos
Įkelta:
2022-12-25
Kalėdų stebuklas dažniausiai prasideda nuo susitikimo su Kalėdų Seneliu. Vienas jų –  menininkas Edvardas Gasinskas. Daugybę metų šventėms pasipuošiantis Kalėdų Senelio kostiumu vyras nori pradžiuginti kuo daugiau žmonių.
Nuotrauka
ausra
Įkelta:
2022-12-24
Seni žmonės tokie pat svarbūs, kaip jauni, sveiki ir veiklūs. Tačiau dažnai jie gyvena vieniši ir jiems reikia pagalbos. Policijoje dirbanti Maltiečių savanorė Aušra Mandrijauskaitė-Dambrauskienė kas sekmadienį aplanko po keletą vienišų senolių, atveždama jiems ne tik maisto paketus, bet ir savo širdies šilumą. Ji sako, kad senoliams ne taip svarbu atvežamas maistas, kaip galimybė pabendrauti. Su jais išgertų arbatos puodelių, sako, negalėtų net suskaičiuoti, o geriausias atlygis – ją pamačius džiaugsmu sužibančios senolių akys.
Nuotrauka
rima
Įkelta:
2022-11-26
Prieglaudos „Gyvūnų globa Tauragėje“ pastatą išvydau jau visiškai sutemus. Vėlų šeštadienio vakarą prie jo durų mane pasitiko čia savanoriaujanti Rima Petrauskaitė, pakvietusi užeiti į vidų. Vos įžengus pasigirdo kačių švelnus miaukimas. Jeigu turėtų akis ir ausis, šios prieglaudos sienos galėtų papasakoti ne vieną linksmą arba graudžią istoriją apie tai, kokių išbandymų teko patirti čia patekusiems gyvūnams. 
Nuotrauka
kolek
Įkelta:
2022-11-20
Pomėgio turėjimas praplečia požiūrį į pasaulį, suteikia daug žinių, todėl turėti vienokį ar kitokį pomėgį labai svarbu. Tai leidžia save formuoti kaip asmenybę. Be to, pomėgiai kuria ryšį tarp žmonių. Tomas Šerpytis, daug metų kolekcionuojantis pašto ženklus ir bandantis suburti Tauragės kolekcininkus, „Tauragės žinioms“ papasakojo, kaip prasidėjo jo kolekcija, kodėl renka būtent pašto ženklus ir kokių istorijų jie atskleidžia.
Nuotrauka
dres
Įkelta:
2022-11-19
Šilutiškė šunų dresuotoja Deimantė Dargytė, baigusi kraštovaizdžio architektūros studijas, pasuko savo gyvenimą visai kita linkme. Įgytą profesiją iškeitė į darbą pasienyje, kuriuo ir susidomėjo dėl galimybės dirbti su gyvūnais. Pasienyje kinologe dirbanti moteris pataria ir  tauragiškiams gyvūnų augintojams, moko šunis pagrindinių elgesio taisyklių bei socializacijos. Deimantė prisideda ir prie populiarėjančių šunų-asistentų ruošimo. 
Nuotrauka
jurga maya bazyte
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-11-15
Tikriausiai ne vienam tauragiškiui jau pažįstama jogos mokytoja Jurga Maya Bazytė. Iš Kauno atsikrausčiusi 31-erių moteris džiaugiasi Tauragėje atsidūrusi tinkamu laiku. Dabar ji savo jogos studijoje renka pilnas grupes mokinių, džiaugiasi tauragiškių aktyvumu ir rūpinimusi savo sveikata. 
Nuotrauka
teiseja
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-11-13
Tauragės apylinkės teisme pusę metų dirbanti teisėja Jurgita Vaitkevičienė atvira – padėtis teismuose dėl žemų teisėjų ir kitų darbuotojų atlyginimų tampa kritinė, nes sunkiau prisikviesti gabių teisininkų. Taigi darbo krūvis tik didėja. Nepaisydama to, J. Vaitkevičienė savo darbe mato didelę prasmę – ji teigia, kad teisėjo darbas labai svarbus visuomenei visų pirma dėl to, kad einant šias pareigas galima apginti pažeistas žmogaus laisves ir teises, o priimami sprendimai kartais lemia žmonių gyvenimus, tad ant teisėjų pečių krinta didžiulė atsakomybė. 
Nuotrauka
sigrida
Įkelta:
2022-11-02
Gal nedaug kas žino, kad Parapijos namų rūsyje veikia kepyklėlė „Sigridos Saldi pasaka“, o joje vienintelė darbuotoja – pati Sigrida. Dar baigdama mokslus darbo vietą sau sukūrusi jauna moteris darbo tikrai nebijo. Kad ir kiek užsakymų sulauktų, pluša išsijuosusi – jai labai svarbu nenuvilti savo klientų ir įvykdyti užsakymus laiku
Nuotrauka
vestina
Įkelta:
2022-10-29
Vestina Gustienė – 25-erių Klaipėdos universiteto absolventė, savo veiklomis prisidedanti prie Klaipėdos jūrų pramonės pažangos, žiedinės ekonomikos technologijų vystymo bei energetinių išteklių tausojimo. Gimusi ir iki penkerių augusi Tauragėje, paskui Vestina su mama persikėlė į Klaipėdą, ten liko ir studijuoti bei dirbti. Mokslinių darbų ji ėmėsi dar studijuojama, nestokoja jiems idėjų ir dabar, jau dirbdama, o žiniomis ir patirtimi dosniai dalijasi ne tik su Klaipėdos, bet ir su Tauragės moksleiviais – į mokyklą ją pakviečia močiutė Ona Gaurylienė, mokytojaujanti Jovarų pagrindinėje mokykloje. 
Nuotrauka
rokas baciuska
Komandos archyvo nuotrauka
Įkelta:
2022-10-20
Maroko ralyje tauragiškis Rokas Baciuška T4 klasėje finišavo pirmas. Ši pergalė užtikrina, kad Pasaulio ralio čempionate Rokas bus pirmasis lietuvis, užlipęs ant prizininkų pakylos. Šiuo metu jaunasis lenktynininkas yra antras galutinėje įskaitoje, lemiama kova su pirmosios ir trečiosios vietos laimėtojais vyks Ispanijoje kitą savaitę. Roko ambicijos didelės – pergalė čempionate.
Nuotrauka
vestina gustiene
Asmeninio archyvo nuotrauka
Įkelta:
2022-10-11
Vestina Gustienė – 25-erių Klaipėdos universiteto absolventė, savo veiklomis prisidedanti prie Klaipėdos jūrų pramonės pažangos, žiedinės ekonomikos technologijų vystymo bei energetinių išteklių tausojimo. Gimusi ir iki septynerių augusi Tauragėje, paskui Vestina su mama persikėlė į Klaipėdą, ten liko ir studijuoti bei dirbti. Šiuo metu ji dirba UAB „Glashed Baltic“, kurti užsiima inovatyviais projektais, komercinių pastatų stiklo fasadų gamyba. Vestina Gustienė dalyvauja „Švyturio Klaipėdos ateities stipendijos konkurse ir pateko į finalą. Iš daugiau nei 20 nominantų pateko į šešetuką.
Nuotrauka
aliona
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-10-01
Beprotiškai kylančios elektros kainos – dar vienas smūgis nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams. Tauragėje prisiglaudusios ukrainietės Alionos ir jos šeimos – dviejų dukrų ir dviejų anūkių – istorija ir taip kupina baimės, nerimo, sunkumų. Moteris tvirtina savo kelyje sutikusi tik gerus žmones ir yra be galo jiems dėkinga, tačiau dabar jai ir vėl reikia pagalbos – ji ieško būsto nuomai, kadangi namas, kuriame gyveno iki šiol, šildomas elektra, o sąskaitos –  kosminės.