Mindaugas Mikutavičius: pandemija aprimo, bet turime likti budrūs
Įkelta:
2020-05-19
Nuotrauka
Aprašymas
Mindaugas Mikutavičius

Buvusiam priešgaisrinės tarnybos vadovui Mindaugui Mikutavičiui, dabar koordinuojančiam civilinę saugą Tauragės savivaldybėje, ekstremalios situacijos – ne naujiena. Dorotis su jomis jam tenka kone keturias dešimtis metų. Tiesa, dabartinė – išties neeilinė: visą pasaulį apėmus nepažįstamo viruso pandemijai jam teko ne tik čia ir dabar priimti daugybę neatidėliotinų sprendimų, bet ir stengtis būti bent žingsniu priekyje – numatyti, ko gali prireikti rytoj. Vis dėlto jis sau būdingos ramybės ir santūrumo neprarado, nors ir pripažįsta, kad buvo situacijų, kai norėjosi keiktis.

– Ar turėjote tokios ar panašios patirties, kaip dorotis su tokiomis ekstremaliomis situacijomis? Jei taip, kokia ta patirtis?

– Nėra nė vienos tokios pačios ekstremaliosios situacijos ar įvykio. Kiekviena ekstremali situacija yra savita, ar tai būtų gaisras, stipri vėtra, škvalas, cheminės, radiacinės ar techninio pobūdžio avarija, epidemijos, pandemijos ir kt., jos visos bus kitokios savo poveikiu žmonėms, išplitimo teritorija ir t.t.

Mano patirtis likviduojant ekstremaliąsias situacijas, įvykius sudaro daugiau nei 36 metus – teko dirbti Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, 10 metų gesinau gaisrus ir vykdžiau gelbėjimo darbus Mažeikių naftos perdirbimo įmonėje, po to 2 metus dirbau Tauragėje budinčios pamainos vadu (teko gesinti UAB Tauragės autobusų parke didelį dažų, atsarginių detalių sandėlį, likviduoti cheminių medžiagų gaisrą Sakalinės miške, karinio dalinio bunkeryje), 13 metų gaisrų ir gelbėjimo darbų likvidavimo organizavimas ir vykdymas Šilalės rajono savivaldybėje, nuo 2010 metų liepos 1 d. dirbau Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku ir buvau atsakingas už ekstremaliųjų situacijų likvidavimą  visoje Tauragės apskrityje (potvyniai Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų savivaldybėse 2009, 2010, 2011 metais). Nuo 1999 metų dalyvavau  Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių Ekstremaliųjų situacijų komisijų veikloje.               

Nuo 2019 m. sausio 1 d. išėjau į vidaus tarnybos pareigūnų atsargą, kadangi įvykus struktūrinei reformai buvo likviduota Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Tai tokia mano patirtis likviduojant įvairias  ekstremalias situacijas.

Nuo 2019 m. lapkričio 14 d., laimėjęs konkursą  į Tauragės rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo, vyriausiojo specialisto pareigas, dirbu Tauragės rajono savivaldybėje. Viena mano veiklos sričių yra valstybės deleguotos funkcijos savivaldybei  – civilinės saugos įgyvendinimo koordinavimas Tauragės rajono savivaldybėje.

– Kokia jūsų, kaip ekstremalių situacijų koordinatoriaus, darbo diena, kada pandemijos pradžioje ji prasidėdavo ir pasibaigdavo?

– Kiekviena mano darbo diena prasideda nuo praėjusios paros įvykių Tauragės rajono savivaldybėje analizės ir pateikimo rajono vadovams, seniūnams bei kitų įstaigų vadovams. Darbų yra tikrai daug. Reikia organizuoti Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą, ruošti Tauragės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio darbotvarkės bei nutarimų projektus. Tuo pačiu reikėjo ir įsigilinti į teisinį, tiek savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, tiek savivaldybės ekstremaliųjų situacijos komisijos veiklos organizavimą, kad viską vykdytume teisingai ir nepadaryti klaidų, kurios gali kainuoti labai brangiai (ligos išplitimas tarp gyventojų, patiriami materialiniai nuostoliai ir pan.). 

Pandemijos pradžioje tai prasidėdavo nuo ankstaus ryto, o pasibaigdavo dažniausiai gerokai po darbo valandų, kai būdavo viskas atlikta ir pasirengta kitos dienos darbams, jie suplanuoti. Suplanuoti viską ne visada galėjome, kadangi kiekvieną dieną gaudavome Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo sprendimus, Lietuvos savivaldybių asociacijos nurodymus, Lietuvos sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio, Švietimo, mokslo ir sporto bei kitų ministerijų įsakymus, pavedimus ir rekomendacijas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suvaldymo. O dar reikėdavo rūpintis asmeninių apsaugos priemonių įsigijimu, darbo organizavimu karantino sąlygomis, užtikrinant saugias darbo sąlygas, ruošti teisės aktus ir t.t.

– Ar kovodami su pandemija bandėte žvelgti į priekį: pvz. modeliuoti situacijas, jei pandemijos mastas būtų kur kas didesnis, planavote, ką reikės daryti, jei susirgs labai daug žmonių? Jei taip, kokie buvo tie planai?

–  Nuo pat pradžių modeliavome „kas būtų, jeigu būtų“ maksimaliai išplitus COVID-19 ligai, kadangi matėme, kas vyksta kitose Europos valstybėse bei visame pasaulyje ir su kokiais sunkumais susiduria ekstremaliąsias situacijas likviduojančios savivaldybės, asmens sveikatos priežiūros įstaigos bei kitos civilinės saugos pajėgos.

Galiu pasidžiaugti, kad koordinuodamas šios ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbus sulaukiau labai didelio palaikymo ir pagalbos iš savivaldybės vadovų  bei visų administracijos skyrių vedėjų, seniūnų, savivaldybės, valstybinių, nevyriausybinių bei kitų  įstaigų ir organizacijų vadovų bei darbuotojų. Nors dar pandemija nesibaigė, bet jau šiandien galime pasakyti, kad Tauragės rajono savivaldybė tinkamai organizavimo savo darbą ir COVID-19 liga yra suvaldyta. (Čia nesigiriant ir beldžiant į medį!).

Kalbant apie planus, tai buvo numatyta, kur izoliuoti sunkiai sergančius, sergančius lengvesne COVID-19 ligos forma, suderinta su Tauragės gydymo įstaigų vadovais dėl darbo organizavimo ekstremaliomis sąlygomis, sudarytos visos sąlygos izoliuotis grįžusiems iš užsienio asmenims, kurie neturi ar negali izoliuotis namuose, maksimaliai užtikrinamas Tauragės rajonosavivaldybės gyventojų parvežimas iš Klaipėdos jūrų uosto, visų šalies oro uostų bei geležinkelių ir autobusų stočių, gyventojų pavežimas į mobilųjį tyrimų punktą, organizuotas žmonių aprūpinimas maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis, gyventojai informuojami apie higienos reikalavimų ir elgesio viešose vietose karantino metu laikymąsį, prekybos vietų kontrolė, viešosios tvarkos užtikrinimas, socialinių paslaugų teikimas karantino metu, daugiabučių namų laiptinių bei viešųjų vietų dezinfekavimas ir kt. Žodžiu buvo daroma viskas, kad gyventojai būtų apsaugoti nuo COVID-19 ligos, o įvykus  jos protrūkiui  būtų tinkamai suvaldytas.

– Ar buvo situacijų, kai norėdavosi keiktis?

– Visko buvo. Ne visada viską pavyksta įgyvendinti, ne visada viskas priklauso nuo mūsų. Bet žinau vieną taisyklę: „Kas nori padaryti darbą , tas ieško galimybių, kas nenori – ieško priežasčių“! Mūsų komandos nariai – Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras dažniausiai vadovavosi šia taisykle, taigi keiksnoti dažnai nereikėjo, o ir nelabai buvo kada – reikėjo vykdyti vis naujas užduotis bei darbus suvaldant COVID-19 ligos plitimą Tauragėje.

– Kokie buvo didžiausi iššūkiai?

–  Greičiausiai tai visiems iššūkis yra COVID-19 liga (koronoviruso infekcija), gyvenimas karantino metu. Na, o jeigu konkrečiai, tai asmeninių apsaugos priemonių ir dezinfekavimo skysčio įsigijimas. Mes nuo pat pradžių supratome, kad turime aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis tiek savo darbuotojus,  medikus, policininkus, ugniagesius gelbėtojus, šaulius bei kitas rajono civilinės saugos pajėgas. Žinome, kad tik pilnai apsaugoję asmeninėmis apsaugos priemonėmis darbuotojus, kurie vykdo CIVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suvaldymo veiklą, ir laikydamiesi visų higienos reikalavimų galime pasiekti norimo rezultato ir išvengti infekcijos protrūkio mūsų rajone.

– Ar organizuodama žmonių pervežimo, izoliacijos, maitinimo ir darbus komisija sulaukė pagalbos? Kas padėjo labiausiai? 

Tauragės rajono savivaldybė, viena pirmųjų šalyje, prasidėjus karantinui organizavo būtinas prevencines priemones: suteikė izoliacijos vietas, organizavo tauragiškių parvežimą iš jūros, oro uostų ir geležinkelio stočių, kurie grįžo iš užsienio valstybių ir privalėjo izoliuotis 14 dienų.

Nenorėdamas kažko praleisti, neminėsiu pavardžių, tik pasakysiu, kad susitelkimas ir vienas kito palaikymas vykdant ekstremaliosios situacijos suvaldymą yra didžiulis, ir tai puiku. Tai įrodo, kad Tauragės bendruomenė geba spręsti visus aktualius uždavinius ir iškilusias problemas.

– Ar jums pačiam buvo kilusi grėsmė užsikrėsti koronavirusu?

– Man pačiam užsikrėsti COVID-19 buvo ir yra tokia pati, kaip ir visiems žmonėms. Laikausi visų asmens higienos, karantino sąlygų reikalavimų bei rekomendacijų.

– Nors pandemija dar nesibaigė, jūsų vertinimu, kaip Tauragės savivaldybė su ja dorojasi? Kas atlikta gerai ir laiku, o apie ką galbūt nepagalvota?

– Kaip ir minėjau, mano manymu, Tauragės rajono savivaldybė tinkamai reagavo į Valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, priėmė tinkamus, savalaikius sprendimus, užtikrino visų Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro nurodymų vykdymą, kas leido suvaldyti COVID-19 ligos plitimą Tauragės rajono savivaldybėje.

– Ar jūsų manymu, pandemija jau baigiasi? Kaip manote, kada karantinas pasibaigs?

– Pandemija yra „aprimusi“, jei galima taip išsireikšti, bet dar nesibaigė, todėl turime būti budrūs ir laikytis saugumo reikalavimų.

– Ekstremaliomis situacijomis paprastai žmonės atsiskleidžia iš netikėtų pusių. Kas nustebino, nudžiugino, o galbūt nuvylė? Ar esate patenkintas savo komandos darbu?

– Taip, ekstremaliose situacijose pasirodo žmogaus charakterio savybės, kurių kasdieninėje aplinkoje ir nepamatysime. Mane maloniai nustebino savivaldybės mero komandos ir administracijos visų darbuotojų nuoširdus atsidavimas savo darbui, iniciatyva, geranoriškumas ir siekis atlikti darbus labai gerai ir savalaikiai. Džiugina mūsų rajono medikų profesionalumas, atsakingumas ir glaudus bendradarbiavimas. Galime didžiuotis Tauragės jaunimu, kurie nuo pirmosios dienos savanoriškai užtikrina gyventojams pagalbą ekstremalios situacijos metu. Tauragės verslininkai siūlė savo pagalbą ir paramą, padovanojo apsaugos priemonių, teikė kitas būtinas paslaugas. Žinoma, kai kas ir nuvylė, bet apie tai neverta kalbėti.

Esu labai patenkintas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikla. Kiekvienas narys žino, ką privalo atlikti, sąžiningai bei atsakingai atlieka pavestas funkcijas. Per visą karantino laikotarpį nebuvo nė vienos dienos, kad nebūtų sprendžiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centro uždaviniai, koordinuojama veikla, užtikrinamas gyventojų saugumas bei kiti aktualūs organizaciniai, gyvybiškai svarbūs klausimai.

– Kaip manote, ko ši pandemija mus išmokys?

– Ši pandemija mus išmokys, kaip nuolat girdime, dažnai plautis ranka (tai, beje, irgi tiesa). Na, o jeigu detaliau, tai manau, kaip jau ir minėjau, kad taip nebegyvensime, kaip gyvenome iki karantino. Jau ir dabar išmokė dirbti, mokytis, bendrauti nuotoliniu būdu (laikytis saugaus atstumo). Labai norėčiau, kad visų lygių vadovai, visi gyventojai atsakingai žiūrėtų į civilinės saugos organizavimą, mokėtų valdyti ekstremaliąsias situacijas, saugiai elgtis, turėtų paruoštą materialinių išteklių ir priemonių pakankamą rezervą, nes civilinė sauga prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, ir tik bendrai susitelkę galime įveikti bet kokią ekstremaliąją situaciją. Žinoma, geriau, kad jų neįvyktų.

– Ar turite mėgiamą posakį? Koks jis?

– Turiu. „Kartu su jumis už saugų mūsų kraštą!“

Nuotrauka
juozas
Įkelta:
2021-04-13
Tauragėje gyvenantis ir kuriantis fotografas Juozas Petkevičius įsitikinęs – Lietuvos regionuose menininkai neretai yra gniuždomi, nes jų siekių ir svajonių aplinkiniai tiesiog nesuvokia ir netiki. Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ įsikūrusioje fotografijos galerijoje tauragiškis neseniai pristatė kelias savo fotografijas iš serijos „Incognito“, kurioje vaizduojami regionų kūrėjai. Nuotraukos darytos senuoju būdu – jas ryškinant laboratorijoje. Tiesa, ši meno sritis – brangus malonumas.
Nuotrauka
anele
Įkelta:
2021-04-11
Tauragės „Versmės“ gimnazijoje besimokanti Anelė Matrosovaitė kuria dainas ir groja gitara. Kūrybinga 18-metė interviu „Tauragės žinioms“ papasakojo apie vingiuotą savo kaip muzikantės kelią, kuriame buvo tiek stiprių muzikinių išgyvenimų, tiek ir nusivylimų muzikos pasauliu. Abiturientė žino, ką baigusi mokyklą norėtų studijuoti. Psichologės kelią besirenkanti menininkė teigė, kad psichologija ir muzika labai panašios sritys – jas pasitelkus galima padėti žmonėms. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-03-25
Šiandien sukanka 17 metų, kai Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus keliauja kunigystės keliu. Šia proga kunigą pasveikino Tauragės „Carito“ savanoriai, linkėdami drąsiai eiti pirmyn, neprarasti pusiausvyros slegiant sunkumams.
Nuotrauka
Tauragės VSB nuotrauka
Tauragės VSB nuotrauka
Įkelta:
2021-03-05
Vakar Tauragės visuomenės sveikatos biuro (VSB) visuomenės sveikatos specialistei Gemai Nairanauskaitei, atliekančiai sveikatos priežiūrą mokykloje, įteiktas Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos (SVSBA) apdovanojimas „2020 metų specialistas“. Jį drauge su Tauragės rajono savivaldybės mero padėka įteikė rajono meras Dovydas Kaminskas.
Nuotrauka
Žvynakienė
Įkelta:
2021-03-02
Ko gero, sunkiai rasime tauragiškių, o ypač jaunosios kartos atstovų, kurie nepažinotų visada besišypsančios policijos pareigūnės Raimondos Žvynakienės. O jei neteko girdėti, tai susipažinkite – 22 metus policijos sistemoje dirbanti moteris myli savo darbą, o savaitgaliais duoklę atiduoda vienišiems seneliams. Juos lankydama kaip Maltos ordino savanorė dažnai yra tas vienintelis žmogus, kuriam senjoras gali išsipasakoti.
Nuotrauka
vaitkus
Įkelta:
2021-02-26
Vasario 20 d. sukanka 100 dienų, kai dirba naujai išrinktas Seimas. Tauragėje išrinktas Seimo narys Romualdas Vaitkus, kuriam kassavaitinės kelionės į Vilnių ir atgal jau tapo įprastos, sako net ir jų metu neleidžiąs laiko veltui: klauso įvairių laidų aplinkosaugos klausimais – apie ekologiją, gamtosaugą, atliekų tvarkymą ir t.t., aiškinasi daugybę klausimų telefonu. Jis teigia net nepajuntąs, kaip prabėga laikas kelyje. Paklaustas, kaip prabėgo tas šimtas dienų, jis vieną po kito vardija nuveiktus darbus.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-01-31
Šiandien, sausio 31-ąją, netekome Jono Šilerio, ilgamečio badmintono trenerio, per savo gyvenimą meilę šiam sportui įskiepijusio daugybei vaikų, išugdžiusio ne vieną sportininką. Jam buvo 73-eji.
Nuotrauka
Songaila
Įkelta:
2021-01-22
Netektis: sausio 20-ąją mirė pedagogas, buvęs tuometinės Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Romanas Juozapas Songaila. Jis yra vadovavęs ir Tauragės rajono švietimo skyriui. R. Songaila ėjo 91-uosius metus.
Nuotrauka
saulius
Įkelta:
2021-01-01
Jau tradicija tapusią, šiemet penkioliktą kartą vykstančią senelių paramos akciją „Maltiečių sriuba“ karantinas pakeitė – sriubos paragauti neteks, tačiau noro padėti vargstantiems tai nestabdo. Seniems vienišiems žmonėms reikia paramos, ir nors dabar ją suteikti tapo sudėtingiau, Tauragės maltiečiai rankų nenuleidžia. Saulius Oželis, vadovaujantis Tauragės maltiečiams, šiemet buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje. Jo vadovaujami savanoriai ir dabar triskart per savaitę veža karštą maistą 60-čiai senolių, globoja nepasiturinčias šeimas. Saulius neslepia – darbo per karantiną padaugėjo. Toks panašus į Kalėdų senelį, jis dalija ne dovanas, o savo širdies šilumą ir yra įsitikinęs, kad aukodamas savo laiką kitam žmogui, padėdamas jam, esi apdovanojamas – šypsena, geromis emocijomis, gražiu žodžiu ar net džiaugsmo ašara.
Nuotrauka
senelis
Įkelta:
2020-12-31
Kasmet artėjant Kalėdoms Dacijonuose, kaip sako kultūrinių renginių organizatorė Rasa Didorienė, užsikuria naminių žaisliukų gamybos fabrikėlis. Bendruomenės nariai renkasi gaminti papuošimus šventinei eglutei. Šiemet prasidėjus antrajam karantinui fabrikėlis neužsikūrė, tiksliau, užsikūrė tik renginių organizatorės namuose. Padedant vyrui ir kaimynams gimė kaimą puošianti Nykštukų alėja, o kadangi renginių vykti negali, namuose įkurtas ir R. Didorienės Mamauzių teatras vaikams. Pasirodymai transliuojami feisbuke. Beje, net ir čia kūrybiškai moteriai talkina jos vyras Egidijus.
Nuotrauka
rasa
Įkelta:
2020-12-16
Skaudvilės renginių organizatorė Rasa Bartkuvienė apdovanota Žemaitijos kunigaikščių medalių kolekcija. Toks įvertinimas jai skirtas už etninės kultūros puoselėjimą. Folklorą Skaudvilės krašte renginių organizatorė-pedagogė propaguoja jau daugiau nei dvidešimtmetį. Jos vadovaujamas vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ Skaudvilę garsina lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“, be instrumentinės ansamblio grupės neapsieina valstybinės bei kalendorinės šventės, savo pasirodymais džiugina ir moters vadovaujama liaudiškos muzikos kapela „Dobilas“.
Nuotrauka
Rugilė Norbutaitė
Įkelta:
2020-12-15
Muziką kurianti 18-metė tauragiškė Rugilė Norbutaitė savo klausytojams geriau žinoma „thelastsunday“ pseudonimu. Netrukus dar vieną naują kūrinį pristatysianti mergina kalba, kad jaunas, savo tikslų ir svajonių siekiantis žmogus neretai pasiduoda pusiaukelėje, kai susiduria su gausybe jo laukiančių iššūkių. Anot jos, kovoti už vietą po saule tenka visiems, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena Tauragėje, ar Vilniuje. Rugilė ragina nepasiduoti. Kalbėdama su „Tauragės žiniomis“ jaunoji atlikėja atskleidė, kaip savyje atrado menininkės gyslelę, kokią įtaką jai padarė šeima, mokykla ir bendraamžiai.
Nuotrauka
alijosius 2
Įkelta:
2020-12-12
Tomą Alijošių tauragiškiai pažįsta kaip sėkmingą verslininką, politiką, ir tuo pat metu – kuklų ir mažakalbį žmogų. Kad jis išties daug apie save kalbėti nemėgsta, akivaizdu ir iš šio interviu: gruodžio 7-ąją 70-ąjį gimtadienį pasitikęs verslininkas į klausimus atsakė netuščiažodžiaudamas – trumpai ir aiškiai.  
Nuotrauka
Karina Matulytė
Įkelta:
2020-12-08
Sekmadienį Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje įvyko III-sis tarptautinis muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meninis edukacinis projektas-konkursas „Muzikos spalvos“. Į jo antrąjį turą pateko ir Tauragės meno mokyklos ugdytinė.
Nuotrauka
Jokūbas Kurlinkus
Įkelta:
2020-12-04
18-metis tauragiškis Jokūbas Kurlinkus – aktyvus jaunimo organizacijų narys, jį galima pamatyti įvairiuose renginiuose, visai neseniai jo kūrybos rašinį „Žmogus“ išspausdino kūrybos žurnalas „Slemas su ragais“. Vaikinas drąsiai reiškia savo mintis jaunimo, švietimo ir politikos klausimais. Nieko nuostabaus – jis planuoja studijuoti istoriją ir yra įsitikinęs, kad pasaulį būtina matyti itin plačiai. Tačiau kartu J. Kurlinkus neslepia, kaip pats sako, esantis nacionalistas, o jo požiūris į Lietuvą – toks pat, kaip antrajai kadencijai neišrinkto JAV prezidento Donaldo Trumpo požiūris į Jungtines Amerikos Valstijas.
Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-18

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė, įkurta 1919 m. lapkričio 4 dieną, neseniai minėjo 101-ąsias metines. Planuota naujų narių priesaika bažnyčios skverelyje, paskelbus karantiną įvykti negalėjo. Tačiau šaulių pilietiškumo dvasios koronaviruso grėsmė nepalaužia – anot rinktinės vado Kęstučio Baužos, šaulys – tai tas žmogus, kuris visada pasiruošęs ginti Tėvynę, nesvarbu, kokia iškiltų grėsmė – ginkluotas priešas ar pandemija.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-14

„Tauragės žinių“ žurnalistę Zenonas Radvila į jųdviejų su žmona Agota išpuoselėtą sodybą pasikvietė dar prieš paskelbiant antrąjį karantiną. Tautodailės meistras tikino norintis pasidalyti, ką jam pavyko nuveikti šiemet, kai pasaulį sukausčius pandemijai buvo atšauktos mugės, apribotos kelionės ir renginiai. Kuklumu pasižymintis menininkas neužsiminė, kad namuose jau turi įrengęs tikrą muziejų, o atvykus laukė dar viena staigmena – kaip tik lapkričio pirmąjį savaitgalį jiedu su žmona Agota minėjo auksinių vestuvių jubiliejų. 

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-06

Tauragės evangelikų liuteronų parapijos klebonas Mindaugas Dikšaitis viešojoje erdvėje džiaugiasi ir žinia dalijasi su kitais: „Čia tas atvejis, kai Dievą mylintiems karantinas išeina į gera. Turbūt dvejus metus užtruko vertimas, redagavimas, skaitymas, redagavimas, maketavimas, redagavimas...  Stojus karantinui atsirado daugiau galimybių paspartinti šios knygos gimimą lietuvių kalba, ir atspausdinta knyga pasiekė Tauragę“. O kalbama apie iš anglų kalbos verstą septynių istorikų knygą „Bažnyčios istorija“.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-05

16-metė Meda Pikčiūnaitė šiais mokslo metais tapo Tauragės „Versmės“ gimnazijos mokinių prezidente. Bendraamžių pasitikėjimą įgavusi mergina pasakojo, su kokiais rūpesčiais susiduria moksleiviai ne tik Tauragėje, bet ir visoje Lietuvoje. Ji turi palinkėjimą ir būsimam švietimo, mokslo ir sporto ministrui, kuris netrukus turėtų būti patvirtintas po įvykusių Seimo rinkimų. „Tauragės žinioms“ ji kalbėjo, kad pandemijos, kuri sujaukė mūsų gyvenimus, akivaizdoje mokymo įstaigose itin svarbu palaikyti mokinių ir mokytojų draugiškumą bei toleranciją.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-02

Iniciatyvos „Draugystė veža“ kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas turas per Lietuvą „Stiprybė tavyje“ baigėsi. Buvo daug juoko, po to apsikabinimų, o po to ir ašarų suvokus, kad reikia atsisveikinti.  Bet kiekviena pabaiga turi naują pradžią. Turo sumanytoja Žydrė Gedrimaitė, matydama žmonių, atėjusių į renginius, reakcijas ir išgirdusi partnerių, rėmėjų ir dalyvių atsiliepimus, sako esanti u laimingas žmogus. „Draugystė veža“ organizatoriai sako: „Iki kitų kartų. Mes dar tikrai draugausim...“ ir dalijasi mintimis žmonių, vienaip ar kitaip prisidėjusių prie to, kad turas įvyko, supurtė ir suartino...

Nuotrauka
Įkelta:
2020-10-20

Mūsų kraštietė dailininkė Jadvyga Lengvinaitė spalio 13-ąją būtų minėjusi 90-ąjį gimtadienį. Deja, tarp mūsų jos nebėra, tačiau liko jos kūriniai: lyriški, simboliniai, netgi siurrealistiniai, kartais ir labai tiesmukai skleidžiantys skausmą. Neįprasti, filosofiniai, pastele pirštais tapyti paveikslai buvo suprantami ir paprastiems žmonėms. Tik tuometinei valdžiai ir dailininkė, ir jos darbai neįtiko.