Kai spektaklis teatro dienos proga atšauktas
Įkelta:
2020-03-27
Nuotrauka
Aprašymas

Eugenijus Kriaučiūnas (pirmas iš kairės), Kamilė Kadytė ir Goda Virbickaitė, Jonas Dedūra. Genovaitės Urmonaitės nuotrauka

,
Nuotrauka
Aprašymas

Genovaitė Urmonaitė  (pirma iš kairės), Gintaras Žemaitis ir Elytė Loveikienė. Jono Dedūros nuotrauka

Šie metai Tauragės liaudies teatrui – išskirtiniai. Teatras mini savo aktyvios nenutrūkstamos veiklos 60-metį. Daug kalbėta apie jį, visokio dėmesio daug sulaukta. Taip ir turi būti, taip, tikėkimės, ir bus. Kovo 27-oji – Tarptautinė teatro diena. Ta proga – kitoks pokalbis su Genovaite Urmonaite, Tauragės liaudies teatro režisiere, neprarandančia optimizmo ir nenukabinančia nosies jokiomis aplinkybėmis. Kaip ji bendrauja su savo artistais karantino sąlygomis, kaip įsitikina, ar jie vis dar myli teatrą?

– Pažvelkite, kaip kūrybiškai išskirtinėmis sąlygomis draugaujame, o tai reiškia, kad taip visada ir dirbame. Sekmadienį paskambinau keliems aktoriams ir paprašiau, kad jie apsirengtų, pasiruoštų neva ėjimui į repeticiją. Mudu su Jonu Dedūra privažiuosime prie namų, paskambinsime, jie išeis pro duris. Tada mes „paparacinsime“, – savo sumanymą pristato Genovaitė.

Išėjau iš namų rankoje laikydama išmanųjį  telefoną, Amerikoje dovanotą tauragiškės Daros ir ant kaklo pasikabinusi fotoaparatą „Sony“, prieš 5-erius metus Tarptautinės teatro dienos proga dovanotą buvusio rajono mero Sigito Mičiulio. Tai rodo, kad dovanas mėgstu ir vertinu. Kaip ir visus žmones, pas kuriuos vyksime. Gaila, kad visų aplankyti negalime, o ir  sąlygos tokiam žygiui nepalankios. Jonas pasirepetuoja, kaip iš abiejų „aparatų“ greitai atlikti darbą, ir pirmyn.

Gintaras Žemaitis paskambinus nulekia laiptais (ne tik artistui, bet ir kompiuterininui, sportininkui neseniai atlikta kelio operacija), kaip visada, pademonstruoja gerą humoro jausmą. Žinome, kad paskutinio dešimtmečio beveik visuose spektakliuose Gintaras sukūrė ryškius, charakteringus vaidmenis. Ačiū Jam.

Teatro veteranė Elytė Loveikienė geriausiai atliko užduotį. Jeigu jau repeticija, tai repeticija, – į kiemą išbėgo ne tik kaip visada žaviai atrodanti, bet rankoje laikydama pjesės „Žaidžiame kates“ tekstą. Šiame spektaklyje, kurį turėjome rodyti šiandien, Elytė atliko pagrindinį vaidmenį. Ką čia bepridursi. Gal tik jos žodžius: „Kaip aš jūsų pasiilgstu!“

Nuotrauka

Be Eugenijaus Kriaučiūno, jo kuriamų vaidmenų, pareigingumo, unikalios, bent man niekada nesutiktos gyvenimo filosofijos, nepalenkiamumo, išskirtinumo aš jau savo teatro spektaklių nebeįsivaizduoju. Į jį žiūrėdamas supranti, kad teatre didžiausias žavesys – žmogus. „Nemokink mokyto“, – lyg ir „ant durniaus“ sakydavom, bet yra ir tame tiesos...

Kamilė Kadytė ir Goda Virbickaitė į teatrą atskriejo su savo jaunatvišku, polėkiu, bet kartu ir su dideliu supratimu, kur atėjo, ko tikisi, ko nori. Liaudies teatras į beveik į kiekvieną spektaklį atsivesdavo jauną žmogų – to tiesiog reikalauja pjesėje parašyti vaidmenys. Jų nebuvo tiek daug, bet jų asmenybės branda, patirtys versdavo kartais stebėtis, o tuo pačiu ir džiaugtis, kad jie mumis, vyresniaisiais, pasitiki. O, ir jie tai žino, mes juos mylėjome ir mylime. Teatre, kaip ir visose gyvenimo situacijose, mes galime vieni iš kitų mokytis. O taip, kaip Kamilė su Goda moka pozuoti objektyvui, aš kažin ar sugebėčiau. Bet mokytis nevėlu – gal dar scenoje pravers.

O man nusišypsojo laimė nufotografuoti Joną Dedūrą, teatre pradėjusį vaidinti 1994-aisiais metais mano režisuotame spektaklyje „Karšto garo debesy“. Taip ir likusiame iki šios dienos. Taip ir tapusiame jau teatro veteranu. Nuotraukai vietą neatsitiktinai pasirinkome prie Kultūros rūmų. Jau niekas nesuskaičiuos, kiek kartų jis pravėrė šias duris, ateidamas kaip į darbą vaidinti, dainuoti, tiesiog pagelbėti. Žavi mus jo giedojimas bažnyčios chore, dalyvavimas krašto apsaugos renginiuose, linksmumas išvykose, pagarba vyresniam žmogui. Jonai, mes dar dainuosim!

– Genovaite, žinau, kad rašai knygą. Apie ką ji?

– Knygą rašiau 40 metų. O šiandien labiausiai tiktų šią savaitę baigtos iš įvairių nuotraukų, programėlių ir iš galvos ištrauktos visų vaidinusių teatre aktorių pavardės. Jų paviešinimas tegul bus tikrasis visų pasveikinimas su Tarptautine teatro diena. Tiems, kurie jau žvelgia iš Anapus, tegul bus mūsų šviesus prisiminimas kaip pagarbos ženklas jų veiklai. Tuo pačiu – padėka visiems visų artimiesiems, šeimos nariams, draugams, visiems tiems, kurie matė juos scenoje, sutiko gyvenimo kelyje. Taigi: Dalia Ramanauskaitė, Edita Peteraitytė, Veronika Naraškevičienė, Alma Krapienė, Adolfina Maciulevičienė, Elena Loveikienė, Alma Bumbulytė-Krasauskienė, Mefodija Čepaitė, Birutė Jurjonaitė, Aldona Tubytė, Sigita Dumčiūtė-Butkuvienė, Birutė Birgiolienė-Norgailienė, Gražina Butkutė, Janina Deimantavičienė,Genovaitė Grigaliūnienė, Hilarija Gudžiūnienė, Dalija Frejutė, Vida Špancerytė, Stefa Pietaraitienė, Birutė Lingytė-Lazdauskienė, Anita Juščiutė, Vida Povilauskienė-Tolkūnė, Rima Montvydaitė-Jurgilienė, Vilija Valčackaitė-Užmiškienė, Danguolė Albrechtienė, Lina Liorančaitė, Zofija Košienė, Rita Peteraitytė-Bilvardienė, Gražina Liorančienė, Juzefa-Onutė Biknerienė, Danutė Naujokienė, Irena Šmitienė, Birutė Treiklerytė, Antanina Martinkienė-Fetingienė, Rūta Daukšienė, Liucija Žylienė, Deimantė Buinickaitė, Indriana Dadūraitė, Donalda Meiželytė, Česlava Šimkienė, Regina Baužaitė, Onutė Stankienė, Jolanta Lunskienė, Sigita Šimkuvienė, Agnė Gregorauskaitė, Kazimiera Kymantaitė, Rita Petravičiūtė, Asta Gečaitė, Modesta Ramanauskaitė, Vida Meiland, Raselė Pocienė, Vitalija Juškevičiūtė, Lina Misiulytė, Daiva Kiniulienė, Danutė Valaitienė, Meilutė Parnarauskienė, Gustina Pakutinskaitė, Audronė Masedunskaitė, Elmina Klumbienė, Julija Paltanavičiūtė, Danutė Laugalienė, Birutė Jogėlienė, Auksė Preikšaitytė-Valančienė, Kamilė Kadytė, Goda Virbickaitė. 65 MOTERYS. Ir su visomis teko laimė susitikti teatriniame gyvenime kūrybos procese. Ir beveik su visomis neformalioje Draugystės aplinkoje.

Antanas Naraškevičius, Balys Misius, Egidijus Paulauskas, Albinas Petrikas, Bronius Jagminas, Pranas Silkauskas, Robertas Petrokas, Juozas Grigaliūnas, Zenonas Tarvainas, Antanas Jankauskas, Stepas Dirginčius, Petras Savickis, Algimantas Širka, Jonas Savodnikas, Vladas Brazas, Kazimieras Milašius, Robertas Krapas, Albinas Frejus, Juozas Sakalauskas, Jurgis Stasiulis, Pranas Dirginčius, Sigitas Rutkus, Romanas Čilinskas, Jonas Endriušaitis, Antanas Dirginčius, Rimantas Šimaitis, Vytautas Mikalauskas, Vladas Maraula, Rimas Juozapavičius, Edmundas Mažrimas, Saulius Paliukas, Tomas Leonavičius, Antanas Kvederis, Jonas Ulinskas, Jonas Juraška, Vytautas Stonys, Mindaugas Arlauskas, Kęstutis Katkauskas, Stasys Jurgutis, Vaclovas Petravičius,Romas Levanauskas, Romualdas Eičas, Algirdas Remeikis, Andrius Naraškevičius, Petras Stravinskas, Vigantas Užmiškis, Alvydas Knispelis, Arkadijus Šragė, Vytautas Radavičius, Petras Sadauskas, Benjaminas Timpa, Jonas Liorančas, Jonas Liorančas (jaunesnysis), Fortūnatas Dirginčius, Sigitas Kancveyčius, Darius Gricius, Rimas Liorančas, Petras Miliauskis, Jonas Dedūra, Sigitas Venckus, Ramūnas Ričkus, Renaldas Malychas, Jonas Dikmonas, Donatas Žilius, Vidas Narbutas, Petras Jokubauskas, Andrius Parnarauskas, Robertas Liorančas, Eugenijus Kriaučiūnas, Valdimantas Barčas, Alvydas Putelis, Robertas Muziliauskas, Andrius Bialobžeskis, Gintaras Žemaitis, Laimonas Rimkus, Gintaras Globys, Juozapas Bauža, Orestas Valančius, Lukas Kaminskas, Nojus Mockus, Edvinas Kleinas. 80 vyrų. Su visais turėjau kontaktą – renku klaviatūroj pavardę, ir iškyla naujos knygos verti pamąstymai. Tiek dėmesio ir gerumo sulaukta. Ne veltui sakiau – aš neturiu vyro, bet mano draugės juos turi. O jau kokie puikūs partneriai scenoje! Beje, visada reiškiu neišmatuojamą dėkingumą visoms aktorių šeimoms.

Atsisveikindama Genovaitė paprašė susisiekti su ja, jei jūs pats ar jūsų artimas žmogus vaidino teatre, o pavardės sąraše nėra.  Svarbu, kad nė vienas nebūtų užmirštas. Visa tai bus knygoje, o tuo pačiu – ir istorijoje.

Nuotrauka
sokiai
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-28
Šiaulių arenoje surengtame Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate tauragiškių Agotos Marozaitės ir Mato Paupario pora, atstovaujanti šokių klubui „Dance life“ jaunių klasėje Lotynų Amerikos šokių programoje tapo vicečempionais ir į Tauragę parvežė sidabro medalius. „Dance life“ klubui tai pirmasis tokio aukšto lygio įvertinimas. Kaip tie medaliai „nukalami“, papasakojo klubo treneris Justas Bareišis. 
Nuotrauka
rindokas
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-03-23
Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylėjusio mūsų tautos tragedijos liudininko. 
Nuotrauka
vigantas
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-03-13
Kovo 13-ąją į Amžinybę išėjo Tauragės liaudies teatro aktorius, buvęs Tauragės kultūros centro darbuotojas Vigantas Užmiškis.
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-12
Paveikslai, iš kurių sklinda dvasios ramybė, šiluma, ypatingas gamtos pojūtis. Tokia paroda, pavadinta „Gamtos spalvos“, ką tik galėjo grožėtis Skaudvilės kultūros namų lankytojai. Autorė Justina Šemeklienė atvira: tapyba jai – poilsis, nusiraminimas, meditacija.
Nuotrauka
nuotrauka
Daivos Genienės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-03-05
Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė tauragiškiams pažįstama kaip sveikos gyvensenos propaguotoja, žygių su šiaurietiškomis lazdomis vadovė, renginių vedėja. Išleisdama savo eilėraščių knygą ji atskleidė dar vieną savo asmenybės pusę. „Kai eilių priguldyti pilni stalčiai, natūraliai kyla mintis guldyti juos tvarkingiau, pavyzdžiui, feisbuke, su žyma „tik draugams“. Kai eilėraščiai suranda savo skaitytoją, sukelia diskusijas, dovanoja grįžtamąjį ryšį, kažką padrąsina, kažką įkvepia – aplanko drąsa išleisti knygą“, – sako ji.  
Nuotrauka
inga
Įkelta:
2023-02-25
Tauragės sporto centro direktoriaus pavaduotoja, rankinio trenerė Inga Jurienė gimė ir augo Tauragėje, baigė tuometinę Tauragės 2-ą vidurinę mokyklą. Rankiniu susidomėjo antroje klasėje, o nuo septintos mokėsi sportininkų klasėje – visa rankinio komanda. Pasirinkusi trenerės kelią ji didžiuojasi savo auklėtinėmis, o labiausiai tuo, kad išsiugdė sau įpėdinę. Ir sūnus Lukas, užaugęs sporto salėje, pasirinko sportininko kelią. Nors moteris jau pasvarsto, kad galbūt laikas sportinius batelius, kaip sakoma, pakabinti ant vinies, vis dar žaidžia veteranų lygoje. Taip nuo 1983-ųjų – jau 40 metų – rankinis yra neatsiejama Ingos gyvenimo dalis.
Nuotrauka
skurvydas
Juozo Petkevičiaus nuotrauka 
Įkelta:
2023-02-16
Šiemet Tauragei tapus Lietuvos kultūros sostine, kurios koncepcija – penki keliai, vieno jų – Praeities kelio – ambasadoriumi tapo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ restauratorius Audronis Skurvydas, apie savo darbą kalbantis su tokiu entuziazmu, kad juo nesunku užsikrėsti. Jo dirbtuvėse akys laksto nuo daikto prie daikto, o rankos pačios kyla viską paliesti. Praeities kelias, pasak jo, simbolizuoja mūsų patriotiškumą, meilę Tėvynei, pagarbą istorijai, tradicijų ir etnokultūros puoselėjimą ir pasididžiavimą savo kraštu. 
Nuotrauka
rokas
Roko Baciuškos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-01-24
Dvi savaitės dulkių, smėlio, greičio ir didžiulės įtampos – Rokas Baciuška šių metų Dakare išgyveno tikrą dramą. Nors grįžo be išsvajotos pirmosios vietos, po ilgos ir varginančios kovos ne savo noru nusileidęs, tačiau pagerinęs geriausią asmeninį rezultatą Dakare ir bagių klasėje užėmęs antrąją vietą. „Tokia maža ir tuo pačiu tokia didelė ta mūsų Lietuva, o ką jau kalbėti apie Tauragę. Jokie išbandymai nebaisūs, kai esame kartu, todėl dalinuosi džiaugsmu su jumis visais“, – teigė lenktynininkas.
Nuotrauka
ukininkas
Įkelta:
2023-01-14
Praėjusių metų pabaigoje surengtame Mero padėkos vakare už jaunatvišką ryžtą kuriant inovatyvų ir modernų ūkininko ūkį Tauro statulėlė įteikta Gyčiui Ūseliui. Dabar jaunasis Batakių seniūnijos ūkininkas dirba apie 120 hektarų žemės ir planuoja tolesnę ūkio ir technologijų plėtrą. Gytis dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programose ir per investicinius projektus modernizuoja ūkį. O baigtos Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijos rodo dar vieną vaikino pomėgį – sportą. Gytis yra ir svarsčių kilnojimo pasaulio čempionas. 
Nuotrauka
kaledos
Įkelta:
2022-12-25
Kalėdų stebuklas dažniausiai prasideda nuo susitikimo su Kalėdų Seneliu. Vienas jų –  menininkas Edvardas Gasinskas. Daugybę metų šventėms pasipuošiantis Kalėdų Senelio kostiumu vyras nori pradžiuginti kuo daugiau žmonių.
Nuotrauka
ausra
Įkelta:
2022-12-24
Seni žmonės tokie pat svarbūs, kaip jauni, sveiki ir veiklūs. Tačiau dažnai jie gyvena vieniši ir jiems reikia pagalbos. Policijoje dirbanti Maltiečių savanorė Aušra Mandrijauskaitė-Dambrauskienė kas sekmadienį aplanko po keletą vienišų senolių, atveždama jiems ne tik maisto paketus, bet ir savo širdies šilumą. Ji sako, kad senoliams ne taip svarbu atvežamas maistas, kaip galimybė pabendrauti. Su jais išgertų arbatos puodelių, sako, negalėtų net suskaičiuoti, o geriausias atlygis – ją pamačius džiaugsmu sužibančios senolių akys.
Nuotrauka
rima
Įkelta:
2022-11-26
Prieglaudos „Gyvūnų globa Tauragėje“ pastatą išvydau jau visiškai sutemus. Vėlų šeštadienio vakarą prie jo durų mane pasitiko čia savanoriaujanti Rima Petrauskaitė, pakvietusi užeiti į vidų. Vos įžengus pasigirdo kačių švelnus miaukimas. Jeigu turėtų akis ir ausis, šios prieglaudos sienos galėtų papasakoti ne vieną linksmą arba graudžią istoriją apie tai, kokių išbandymų teko patirti čia patekusiems gyvūnams. 
Nuotrauka
kolek
Įkelta:
2022-11-20
Pomėgio turėjimas praplečia požiūrį į pasaulį, suteikia daug žinių, todėl turėti vienokį ar kitokį pomėgį labai svarbu. Tai leidžia save formuoti kaip asmenybę. Be to, pomėgiai kuria ryšį tarp žmonių. Tomas Šerpytis, daug metų kolekcionuojantis pašto ženklus ir bandantis suburti Tauragės kolekcininkus, „Tauragės žinioms“ papasakojo, kaip prasidėjo jo kolekcija, kodėl renka būtent pašto ženklus ir kokių istorijų jie atskleidžia.
Nuotrauka
dres
Įkelta:
2022-11-19
Šilutiškė šunų dresuotoja Deimantė Dargytė, baigusi kraštovaizdžio architektūros studijas, pasuko savo gyvenimą visai kita linkme. Įgytą profesiją iškeitė į darbą pasienyje, kuriuo ir susidomėjo dėl galimybės dirbti su gyvūnais. Pasienyje kinologe dirbanti moteris pataria ir  tauragiškiams gyvūnų augintojams, moko šunis pagrindinių elgesio taisyklių bei socializacijos. Deimantė prisideda ir prie populiarėjančių šunų-asistentų ruošimo. 
Nuotrauka
jurga maya bazyte
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-11-15
Tikriausiai ne vienam tauragiškiui jau pažįstama jogos mokytoja Jurga Maya Bazytė. Iš Kauno atsikrausčiusi 31-erių moteris džiaugiasi Tauragėje atsidūrusi tinkamu laiku. Dabar ji savo jogos studijoje renka pilnas grupes mokinių, džiaugiasi tauragiškių aktyvumu ir rūpinimusi savo sveikata. 
Nuotrauka
teiseja
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-11-13
Tauragės apylinkės teisme pusę metų dirbanti teisėja Jurgita Vaitkevičienė atvira – padėtis teismuose dėl žemų teisėjų ir kitų darbuotojų atlyginimų tampa kritinė, nes sunkiau prisikviesti gabių teisininkų. Taigi darbo krūvis tik didėja. Nepaisydama to, J. Vaitkevičienė savo darbe mato didelę prasmę – ji teigia, kad teisėjo darbas labai svarbus visuomenei visų pirma dėl to, kad einant šias pareigas galima apginti pažeistas žmogaus laisves ir teises, o priimami sprendimai kartais lemia žmonių gyvenimus, tad ant teisėjų pečių krinta didžiulė atsakomybė. 
Nuotrauka
sigrida
Įkelta:
2022-11-02
Gal nedaug kas žino, kad Parapijos namų rūsyje veikia kepyklėlė „Sigridos Saldi pasaka“, o joje vienintelė darbuotoja – pati Sigrida. Dar baigdama mokslus darbo vietą sau sukūrusi jauna moteris darbo tikrai nebijo. Kad ir kiek užsakymų sulauktų, pluša išsijuosusi – jai labai svarbu nenuvilti savo klientų ir įvykdyti užsakymus laiku
Nuotrauka
vestina
Įkelta:
2022-10-29
Vestina Gustienė – 25-erių Klaipėdos universiteto absolventė, savo veiklomis prisidedanti prie Klaipėdos jūrų pramonės pažangos, žiedinės ekonomikos technologijų vystymo bei energetinių išteklių tausojimo. Gimusi ir iki penkerių augusi Tauragėje, paskui Vestina su mama persikėlė į Klaipėdą, ten liko ir studijuoti bei dirbti. Mokslinių darbų ji ėmėsi dar studijuojama, nestokoja jiems idėjų ir dabar, jau dirbdama, o žiniomis ir patirtimi dosniai dalijasi ne tik su Klaipėdos, bet ir su Tauragės moksleiviais – į mokyklą ją pakviečia močiutė Ona Gaurylienė, mokytojaujanti Jovarų pagrindinėje mokykloje. 
Nuotrauka
rokas baciuska
Komandos archyvo nuotrauka
Įkelta:
2022-10-20
Maroko ralyje tauragiškis Rokas Baciuška T4 klasėje finišavo pirmas. Ši pergalė užtikrina, kad Pasaulio ralio čempionate Rokas bus pirmasis lietuvis, užlipęs ant prizininkų pakylos. Šiuo metu jaunasis lenktynininkas yra antras galutinėje įskaitoje, lemiama kova su pirmosios ir trečiosios vietos laimėtojais vyks Ispanijoje kitą savaitę. Roko ambicijos didelės – pergalė čempionate.
Nuotrauka
vestina gustiene
Asmeninio archyvo nuotrauka
Įkelta:
2022-10-11
Vestina Gustienė – 25-erių Klaipėdos universiteto absolventė, savo veiklomis prisidedanti prie Klaipėdos jūrų pramonės pažangos, žiedinės ekonomikos technologijų vystymo bei energetinių išteklių tausojimo. Gimusi ir iki septynerių augusi Tauragėje, paskui Vestina su mama persikėlė į Klaipėdą, ten liko ir studijuoti bei dirbti. Šiuo metu ji dirba UAB „Glashed Baltic“, kurti užsiima inovatyviais projektais, komercinių pastatų stiklo fasadų gamyba. Vestina Gustienė dalyvauja „Švyturio Klaipėdos ateities stipendijos konkurse ir pateko į finalą. Iš daugiau nei 20 nominantų pateko į šešetuką.
Nuotrauka
aliona
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-10-01
Beprotiškai kylančios elektros kainos – dar vienas smūgis nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams. Tauragėje prisiglaudusios ukrainietės Alionos ir jos šeimos – dviejų dukrų ir dviejų anūkių – istorija ir taip kupina baimės, nerimo, sunkumų. Moteris tvirtina savo kelyje sutikusi tik gerus žmones ir yra be galo jiems dėkinga, tačiau dabar jai ir vėl reikia pagalbos – ji ieško būsto nuomai, kadangi namas, kuriame gyveno iki šiol, šildomas elektra, o sąskaitos –  kosminės.