Pažintis su naujuoju Pagramančio klebonu Vytautu Petrausku
Įkelta:
2018-10-01
Nuotrauka
,
Nuotrauka

Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo dekretu Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu rugpjūčio mėnesį paskirtas Garbės kanauninkas Vytautas Petrauskas. Jis atkeltas iš Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos parapijos klebono ir Skuodo dekanato vice dekano pareigų. O į Ylakių parapiją vyskupas paskyrė buvusį Pagramančio kleboną Vaidotą Vitę. „Tauragės žinios“ Garbės kanauninko Vytauto Petrausko paprašė pasidalinti pirmaisiais įspūdžiais Pagramantyje.

– Kokie Jūsų, gerbiamas klebone, pirmieji įspūdžiai atvykus į mūsų parapiją?

– Pirmiausia noriu pasveikinti Pagramančio parapijos žmones. Pirmieji įspūdžiai tikrai nuostabūs. Pagramančio miestelis – tiesiog rojaus kampelis, tiek daug nuostabių lankytinų vietų, gražių sodybų, kurias man aprodė Mažonų seniūnas Jonas Samoška. Bendraudamas su žmonėmis, jaučiau jų šilumą ir gerumą. Be galo rūpestingai prižiūrimos kapinės.

– O kur buvo pirmoji Jūsų parapija?

– Į Kauno kunigų seminariją įstojau 1980-aisiais metais, baigiau ir šventinimus gavau 1985-aisiais. Vikaru buvau paskirtas į Klaipėdą. Tuo metu Kristaus karaliaus bažnyčia buvo vienintelė, tik vėliau atiduota tikintiesiems Marijos Taikos karalienės. Pradžioje buvo labai daug darbo, kadangi buvome tik trys kunigai. Ten išbuvau beveik penkerius metus. Paskui neilgą laikotarpį dirbau Mosėdyje, Telšių kunigų seminarijoje, vėliau metus laiko dirbau Skaudvilėje vikaru. Šiame rajone jau esu dirbęs, bet nuo to laiko Tauragė neatpažįstamai pasikeitusi... Prisimenu, jog pučo dieną, kai autostradoje važinėjosi tankai, aš iš Skaudvilės važiavau dirbti į Palangą, kurioje pradirbau keturiolika metų. Po to septynerius metus Naujojoje Akmenėje ir aštuonerius Ylakiuose, Skuodo rajone. Dabar aštunta vieta –Pagramantis. Šiaip yra sakoma, jog kunigas turi pereiti keturiolika parapijų, – tiek, kiek yra Kryžiaus kelių stacijų, visą kryžių savo darbo kelyje pernešti. Visuomet yra labai sunku atsisveikinti su parapijiečiais, kaip ir šį kartą su Ylakių žmonėmis. Šis miestelis yra paskelbtas Taikos miesteliu, kadangi ten labai geri, taikūs žmonės gyvena.                                           

– Žmonių gerumui, dvasingumui didelę įtaka turi ir parapijos klebonas, tai gal ir Pagramantis užsitarnaus Taikos miestelio vardą?..

– Taip, yra svarbu. Nėra blogų žmonių, nei tobulų kunigų, bet jeigu stengiesi, kažką darai, tai šiek tiek pavyksta.

– Kodėl Jūs pasirinkote būtent kunigo kelią, kas Jus tam įkvėpė?

– Aš esu gimęs ir augęs Kretingos rajone, Kūlupėnų kaime. Ten baigiau aštuonmetę mokyklą. Jau septintoje klasėje ėjau į bažnyčią patarnauti Šventų Mišių metu. Nors Kartenoje buvo parapija, aš eidavau į Kalnalio bažnyčią, nes ten buvo liaudiškas, labai paprastas, mokantis bendrauti su žmonėmis, pritraukiantis net iš kitų kaimų, kunigas. Tai matydamas pagalvojau, ar ir man tuo keliu nepasukus. Taip ši mintis ir tapo realybe. Be abejo, tam įtakos turėjo ir tikintys tėvai. Mama Birutė, jau aštuoneri metai amžiną atilsį, ir tėvelis Stasys. Jam dabar devyniasdešimt. Jis labai gyvybingas, vairuoja mašiną. Nuvažiuoja į Klaipėdą, atvažiuodavo pas mane į Ylakius. Jau ir čia aplankė, tik mano brolis atvežė, nes jam nežinomi keliai. Aš dar turiu tris seseris. Šeimoje augome penki vaikai. Tėvai buvo kolūkiečiai, paprasti darbo žmonės.

– Tai sunku jiems buvo Jus išleisti į kunigo mokslus?

– Nieko niekada nesakė. Jie labai santūrūs. Tėvukas apžiūrėjo Pagramantį. Jam čia labai viskas patiko. Džiaugėsi viskuo.

– Jau trisdešimt trejus metus tarnaujate Dievui, koks įsimintiniausias įvykis Jūsų darbe?

– Neišskirčiau nei vienos dienos, visos dienos yra paliekančios įspūdžius. Kiekvienas žmogaus atėjimas, bendravimas man yra šventė... Liūdniausia yra laidoti jaunesnį už save, jeigu vyresnį – ką padarysi. Dievas davė gyvenimą, duoda ir jo pabaigą.

– Kokie žmonės dabar auga, gimę laisvoje Lietuvoje? Kaip manote, ko šiandieniniam žmogui labiausiai trūksta? Visi išgirstame nemažai faktų apie įvairias priklausomybes svaigalams, savižudybes. Tiek daug laisvės visur. Kaip Jūs tai vertinate?

– Yra per daug atsipalaidavimo. Galėtų žmonės rimčiau pažiūrėti ir į gyvenimą, tikėjimą, meilę Dievui, Tėvynei. Turime matyti, jausti vienas kitą. Patys turime susivokti, kad reikia matyti, kai žmogui sunku, kai jam skauda. Surasti gerą žodį, paspausti ranką, pagaliau apkabinti.

– Kartais būna taip, kad neturim laiko, noro, esame praradę bendruomeniškumą.

– Tai čia jau mūsų asmeninės problemos, jeigu kam taip yra. Turim suprasti, turim turėti, turim pastebėti, matyti, girdėti...

– Kas Jus labiausiai džiugina, bendraujant su parapijiečiais? Kokius dažniau juos matote –džiugius ar liūdnus?

– Matysi taip, kaip žiūrėsi. Aš bendrai matau daugiau džiugius. Gal neišsako visko. Esu nelinkęs į gyvenimą ir žmones žiūrėti per patamsintus akinius. Būna, kad žmogui kartais ko stinga, bet vis tiek yra puikių gražių dalykų. Stengiuosi kiekviename žmoguje matyti gėrį.

– Šventų Mišių pabaigoje yra prasmingas palinkėjimas – ramybės. Ką daryti žmogui, kad jis tikrai pajustų tą tikrąją ramybę savo viduje?

– Ne visi pajunta ramybę ir perteikti ją ne visi gali. Jeigu neturi ramybės ir neperteiksi, o žmonės tai jaučia. Susikaupimui tam yra Šventų Mišių įžanga, tylos žodis, liturgija. Visi tie dalykai ir veda į tai, kad būtum ramus ir perteiktum tai, jog žmonės tą jausmą išsineštų...

– O iš kur pats semiatės tam jėgų, ką mėgstate veikti laisvalaikiu?

– Nuoširdus, pastovus santykis su Dievu ir įkvepia, ir suteikia jėgų viskam. Mėgstu skaityti knygas. Esu gamtos vaikas. Keliuosi anksti, kad išgirsčiau pirmuosius paukštelių balsus. Miela stebėti besiskleidžiančius gėlių žiedus. Gera rankomis prisiliesti prie žemės, ją išpurenti...Tai padeda atsipalaiduoti ir laisvalaikį maloniai praleisti. Prie klebonijos planuoju pasodinti medelių, gėlių.

– O kokios gėlės Jums labiausiai patinka?

– Gražios... Nepatinka negyvos, o šiaip visos gėlės teikia džiaugsmą.

– Kokią reikšmę teikia popiežiaus Pranciškaus apsilankymas mūsų šalies žmonėms?

– Žinoma, tai pasaulinis įvykis. Lietuva atsidūrė dėmesio centre. Kiek pavyko mums išgirsti Šventojo Tėvo atneštą žinią, tiek mes toje žinioje gyvensime. Svarbiausia Popiežių ne pamatyti, o išgirsti...

– O kaip Jūs šiandien prisimenate Jono Pauliaus II-ojo apsilankymą Lietuvoje?

– Tai buvo didžiulis gyvenimo įvykis. Aš pats buvau Kryžių kalne, aukojau šventas mišias. Žmonių sujudimas, suvažiavimas, noras pamatyti, netgi paliesti popiežių buvo didžiulis. Mes tuo susitikimu tebegyvename ir šiandien.

– Ko norėtumėte palinkėti parapijiečiams, Tauragės dekanato žmonėms?

– Gerumo, atvirumo, nuoširdumo, meilės vieni kitiems.

Dėkojame už pokalbį.

Nuotrauka
juozas
Įkelta:
2021-04-13
Tauragėje gyvenantis ir kuriantis fotografas Juozas Petkevičius įsitikinęs – Lietuvos regionuose menininkai neretai yra gniuždomi, nes jų siekių ir svajonių aplinkiniai tiesiog nesuvokia ir netiki. Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ įsikūrusioje fotografijos galerijoje tauragiškis neseniai pristatė kelias savo fotografijas iš serijos „Incognito“, kurioje vaizduojami regionų kūrėjai. Nuotraukos darytos senuoju būdu – jas ryškinant laboratorijoje. Tiesa, ši meno sritis – brangus malonumas.
Nuotrauka
anele
Įkelta:
2021-04-11
Tauragės „Versmės“ gimnazijoje besimokanti Anelė Matrosovaitė kuria dainas ir groja gitara. Kūrybinga 18-metė interviu „Tauragės žinioms“ papasakojo apie vingiuotą savo kaip muzikantės kelią, kuriame buvo tiek stiprių muzikinių išgyvenimų, tiek ir nusivylimų muzikos pasauliu. Abiturientė žino, ką baigusi mokyklą norėtų studijuoti. Psichologės kelią besirenkanti menininkė teigė, kad psichologija ir muzika labai panašios sritys – jas pasitelkus galima padėti žmonėms. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-03-25
Šiandien sukanka 17 metų, kai Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus keliauja kunigystės keliu. Šia proga kunigą pasveikino Tauragės „Carito“ savanoriai, linkėdami drąsiai eiti pirmyn, neprarasti pusiausvyros slegiant sunkumams.
Nuotrauka
Tauragės VSB nuotrauka
Tauragės VSB nuotrauka
Įkelta:
2021-03-05
Vakar Tauragės visuomenės sveikatos biuro (VSB) visuomenės sveikatos specialistei Gemai Nairanauskaitei, atliekančiai sveikatos priežiūrą mokykloje, įteiktas Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos (SVSBA) apdovanojimas „2020 metų specialistas“. Jį drauge su Tauragės rajono savivaldybės mero padėka įteikė rajono meras Dovydas Kaminskas.
Nuotrauka
Žvynakienė
Įkelta:
2021-03-02
Ko gero, sunkiai rasime tauragiškių, o ypač jaunosios kartos atstovų, kurie nepažinotų visada besišypsančios policijos pareigūnės Raimondos Žvynakienės. O jei neteko girdėti, tai susipažinkite – 22 metus policijos sistemoje dirbanti moteris myli savo darbą, o savaitgaliais duoklę atiduoda vienišiems seneliams. Juos lankydama kaip Maltos ordino savanorė dažnai yra tas vienintelis žmogus, kuriam senjoras gali išsipasakoti.
Nuotrauka
vaitkus
Įkelta:
2021-02-26
Vasario 20 d. sukanka 100 dienų, kai dirba naujai išrinktas Seimas. Tauragėje išrinktas Seimo narys Romualdas Vaitkus, kuriam kassavaitinės kelionės į Vilnių ir atgal jau tapo įprastos, sako net ir jų metu neleidžiąs laiko veltui: klauso įvairių laidų aplinkosaugos klausimais – apie ekologiją, gamtosaugą, atliekų tvarkymą ir t.t., aiškinasi daugybę klausimų telefonu. Jis teigia net nepajuntąs, kaip prabėga laikas kelyje. Paklaustas, kaip prabėgo tas šimtas dienų, jis vieną po kito vardija nuveiktus darbus.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-01-31
Šiandien, sausio 31-ąją, netekome Jono Šilerio, ilgamečio badmintono trenerio, per savo gyvenimą meilę šiam sportui įskiepijusio daugybei vaikų, išugdžiusio ne vieną sportininką. Jam buvo 73-eji.
Nuotrauka
Songaila
Įkelta:
2021-01-22
Netektis: sausio 20-ąją mirė pedagogas, buvęs tuometinės Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Romanas Juozapas Songaila. Jis yra vadovavęs ir Tauragės rajono švietimo skyriui. R. Songaila ėjo 91-uosius metus.
Nuotrauka
saulius
Įkelta:
2021-01-01
Jau tradicija tapusią, šiemet penkioliktą kartą vykstančią senelių paramos akciją „Maltiečių sriuba“ karantinas pakeitė – sriubos paragauti neteks, tačiau noro padėti vargstantiems tai nestabdo. Seniems vienišiems žmonėms reikia paramos, ir nors dabar ją suteikti tapo sudėtingiau, Tauragės maltiečiai rankų nenuleidžia. Saulius Oželis, vadovaujantis Tauragės maltiečiams, šiemet buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje. Jo vadovaujami savanoriai ir dabar triskart per savaitę veža karštą maistą 60-čiai senolių, globoja nepasiturinčias šeimas. Saulius neslepia – darbo per karantiną padaugėjo. Toks panašus į Kalėdų senelį, jis dalija ne dovanas, o savo širdies šilumą ir yra įsitikinęs, kad aukodamas savo laiką kitam žmogui, padėdamas jam, esi apdovanojamas – šypsena, geromis emocijomis, gražiu žodžiu ar net džiaugsmo ašara.
Nuotrauka
senelis
Įkelta:
2020-12-31
Kasmet artėjant Kalėdoms Dacijonuose, kaip sako kultūrinių renginių organizatorė Rasa Didorienė, užsikuria naminių žaisliukų gamybos fabrikėlis. Bendruomenės nariai renkasi gaminti papuošimus šventinei eglutei. Šiemet prasidėjus antrajam karantinui fabrikėlis neužsikūrė, tiksliau, užsikūrė tik renginių organizatorės namuose. Padedant vyrui ir kaimynams gimė kaimą puošianti Nykštukų alėja, o kadangi renginių vykti negali, namuose įkurtas ir R. Didorienės Mamauzių teatras vaikams. Pasirodymai transliuojami feisbuke. Beje, net ir čia kūrybiškai moteriai talkina jos vyras Egidijus.
Nuotrauka
rasa
Įkelta:
2020-12-16
Skaudvilės renginių organizatorė Rasa Bartkuvienė apdovanota Žemaitijos kunigaikščių medalių kolekcija. Toks įvertinimas jai skirtas už etninės kultūros puoselėjimą. Folklorą Skaudvilės krašte renginių organizatorė-pedagogė propaguoja jau daugiau nei dvidešimtmetį. Jos vadovaujamas vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ Skaudvilę garsina lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“, be instrumentinės ansamblio grupės neapsieina valstybinės bei kalendorinės šventės, savo pasirodymais džiugina ir moters vadovaujama liaudiškos muzikos kapela „Dobilas“.
Nuotrauka
Rugilė Norbutaitė
Įkelta:
2020-12-15
Muziką kurianti 18-metė tauragiškė Rugilė Norbutaitė savo klausytojams geriau žinoma „thelastsunday“ pseudonimu. Netrukus dar vieną naują kūrinį pristatysianti mergina kalba, kad jaunas, savo tikslų ir svajonių siekiantis žmogus neretai pasiduoda pusiaukelėje, kai susiduria su gausybe jo laukiančių iššūkių. Anot jos, kovoti už vietą po saule tenka visiems, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena Tauragėje, ar Vilniuje. Rugilė ragina nepasiduoti. Kalbėdama su „Tauragės žiniomis“ jaunoji atlikėja atskleidė, kaip savyje atrado menininkės gyslelę, kokią įtaką jai padarė šeima, mokykla ir bendraamžiai.
Nuotrauka
alijosius 2
Įkelta:
2020-12-12
Tomą Alijošių tauragiškiai pažįsta kaip sėkmingą verslininką, politiką, ir tuo pat metu – kuklų ir mažakalbį žmogų. Kad jis išties daug apie save kalbėti nemėgsta, akivaizdu ir iš šio interviu: gruodžio 7-ąją 70-ąjį gimtadienį pasitikęs verslininkas į klausimus atsakė netuščiažodžiaudamas – trumpai ir aiškiai.  
Nuotrauka
Karina Matulytė
Įkelta:
2020-12-08
Sekmadienį Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje įvyko III-sis tarptautinis muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meninis edukacinis projektas-konkursas „Muzikos spalvos“. Į jo antrąjį turą pateko ir Tauragės meno mokyklos ugdytinė.
Nuotrauka
Jokūbas Kurlinkus
Įkelta:
2020-12-04
18-metis tauragiškis Jokūbas Kurlinkus – aktyvus jaunimo organizacijų narys, jį galima pamatyti įvairiuose renginiuose, visai neseniai jo kūrybos rašinį „Žmogus“ išspausdino kūrybos žurnalas „Slemas su ragais“. Vaikinas drąsiai reiškia savo mintis jaunimo, švietimo ir politikos klausimais. Nieko nuostabaus – jis planuoja studijuoti istoriją ir yra įsitikinęs, kad pasaulį būtina matyti itin plačiai. Tačiau kartu J. Kurlinkus neslepia, kaip pats sako, esantis nacionalistas, o jo požiūris į Lietuvą – toks pat, kaip antrajai kadencijai neišrinkto JAV prezidento Donaldo Trumpo požiūris į Jungtines Amerikos Valstijas.
Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-18

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė, įkurta 1919 m. lapkričio 4 dieną, neseniai minėjo 101-ąsias metines. Planuota naujų narių priesaika bažnyčios skverelyje, paskelbus karantiną įvykti negalėjo. Tačiau šaulių pilietiškumo dvasios koronaviruso grėsmė nepalaužia – anot rinktinės vado Kęstučio Baužos, šaulys – tai tas žmogus, kuris visada pasiruošęs ginti Tėvynę, nesvarbu, kokia iškiltų grėsmė – ginkluotas priešas ar pandemija.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-14

„Tauragės žinių“ žurnalistę Zenonas Radvila į jųdviejų su žmona Agota išpuoselėtą sodybą pasikvietė dar prieš paskelbiant antrąjį karantiną. Tautodailės meistras tikino norintis pasidalyti, ką jam pavyko nuveikti šiemet, kai pasaulį sukausčius pandemijai buvo atšauktos mugės, apribotos kelionės ir renginiai. Kuklumu pasižymintis menininkas neužsiminė, kad namuose jau turi įrengęs tikrą muziejų, o atvykus laukė dar viena staigmena – kaip tik lapkričio pirmąjį savaitgalį jiedu su žmona Agota minėjo auksinių vestuvių jubiliejų. 

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-06

Tauragės evangelikų liuteronų parapijos klebonas Mindaugas Dikšaitis viešojoje erdvėje džiaugiasi ir žinia dalijasi su kitais: „Čia tas atvejis, kai Dievą mylintiems karantinas išeina į gera. Turbūt dvejus metus užtruko vertimas, redagavimas, skaitymas, redagavimas, maketavimas, redagavimas...  Stojus karantinui atsirado daugiau galimybių paspartinti šios knygos gimimą lietuvių kalba, ir atspausdinta knyga pasiekė Tauragę“. O kalbama apie iš anglų kalbos verstą septynių istorikų knygą „Bažnyčios istorija“.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-05

16-metė Meda Pikčiūnaitė šiais mokslo metais tapo Tauragės „Versmės“ gimnazijos mokinių prezidente. Bendraamžių pasitikėjimą įgavusi mergina pasakojo, su kokiais rūpesčiais susiduria moksleiviai ne tik Tauragėje, bet ir visoje Lietuvoje. Ji turi palinkėjimą ir būsimam švietimo, mokslo ir sporto ministrui, kuris netrukus turėtų būti patvirtintas po įvykusių Seimo rinkimų. „Tauragės žinioms“ ji kalbėjo, kad pandemijos, kuri sujaukė mūsų gyvenimus, akivaizdoje mokymo įstaigose itin svarbu palaikyti mokinių ir mokytojų draugiškumą bei toleranciją.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-02

Iniciatyvos „Draugystė veža“ kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas turas per Lietuvą „Stiprybė tavyje“ baigėsi. Buvo daug juoko, po to apsikabinimų, o po to ir ašarų suvokus, kad reikia atsisveikinti.  Bet kiekviena pabaiga turi naują pradžią. Turo sumanytoja Žydrė Gedrimaitė, matydama žmonių, atėjusių į renginius, reakcijas ir išgirdusi partnerių, rėmėjų ir dalyvių atsiliepimus, sako esanti u laimingas žmogus. „Draugystė veža“ organizatoriai sako: „Iki kitų kartų. Mes dar tikrai draugausim...“ ir dalijasi mintimis žmonių, vienaip ar kitaip prisidėjusių prie to, kad turas įvyko, supurtė ir suartino...

Nuotrauka
Įkelta:
2020-10-20

Mūsų kraštietė dailininkė Jadvyga Lengvinaitė spalio 13-ąją būtų minėjusi 90-ąjį gimtadienį. Deja, tarp mūsų jos nebėra, tačiau liko jos kūriniai: lyriški, simboliniai, netgi siurrealistiniai, kartais ir labai tiesmukai skleidžiantys skausmą. Neįprasti, filosofiniai, pastele pirštais tapyti paveikslai buvo suprantami ir paprastiems žmonėms. Tik tuometinei valdžiai ir dailininkė, ir jos darbai neįtiko.