Trys žinomos šeimos įamžino protėvių sodybą
Įkelta:
2017-09-01
Nuotrauka
Aprašymas

Autorės nuotraukos

,
Nuotrauka
,
Nuotrauka
,
Nuotrauka
,
Nuotrauka
,
Nuotrauka

Iškirtinę pagarbą savo protėviams nusprendė parodyti Samoškų, Šimkūnų ir Trijonių šeimos palikuonys, kuriuos jungiančios giminystės gijos veda į Matiškių kaimą, ant Jūros upės skardžio, kur kadaise stovėjo Samoškų sodyba. Šioje vietoje Virginijus Šimkūnas sugalvojo įamžinti plačios giminės istoriją – praėjusį šeštadienį pašventintas akmuo, simboliškai įvardytas kelių kartų gyvenimo liudininku. Į Šv. Mišias ir paminklo pristatymą susirinko 105 giminės atstovai, kuriai priklauso ir Tauragės rajono vicemerė Virginija Eičienė bei jos brolis – Mažonų seniūnas Jonas Samoška. Faktus iš bažnyčių knygų ir nuotraukas iš giminaičių albumų surinko ir į paminklo šventinimą atvykusiems giminaičiams pristatė minėtoje sodyboje gimusi ir augusi Laima Šimkūnaitė-Pikčiūnienė.

Trijų giminių istorija

Kaip rašoma Laimos Šimkūnaitės-Pikčiūnienės rankraštyje, trijų giminių istorija prasidėjo XIX a. Matiškių kaimo pakraštyje, vienkiemyje ant Jūros upės skardžio. XIX a. pabaigoje Leonas Samoška su žmona Kotryna Vitkauskaite šioje sodyboje užaugino 5 dukras: Agotą, Marijoną, Oną, Uršulę, Juzefą bei sūnų Vincą. Valstietis Leonas Samoška buvo Matiškių kaimo „storasta“ (Rusijos imperijos laikais taip vadino išrinktus kaimo atstovus). Susirinkusieji ant skardžio juokavo, kad dabartinis Mažonų seniūnas, Jonas Samoška, perėmė savo prosenelio pareigas.

Nuotrauka

Leono sūnus Vincas Samoška (1896-1991) su žmona pasistatė nedidelį namelį maždaug už kilometro nuo tėvų sodybos. Užaugino dvi dukras – Angelę ir Genę bei 4 sūnus – Feliksą, Vytautą, Fabijoną ir Zigmundą. Vincas buvęs pasakorius, dukros kraštotyrininkams, kaip rašo Laima Šimkūnaitė-Pikčiūnienė, taip pat yra papasakojusios nemažai įdomios etnografinės informacijos apie kaimo papročius, nutikimus. Vinco Samoškos anūkė Virginija Eičienė šiuo metu užima Tauragės rajono vicemerės pareigas, o jos brolis Jonas Samoška – Mažonų seniūnas.

Jauniausia Leono Samoškos dukra – Juzefa Samoškaitė-Trijonienė (1906-1985) su Pranu Trijoniu  (1911-1968) užaugino 6 vaikus (gimė 10, bet 4 mirė būdami maži). Šeima įsikūrė kitoje Jūros pusėje nuo Matiškių esančiame Šaukėnų kaime, iš kur 1949 m. buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą Askizo rajoną. Juzefa ir Pranas Trijoniai palaidoti Papušynės kapinėse. Juzefos dukra Marytė Trijonytė-Bujauskienė gyvena Marijampolėje.

Dukra Agota Samoškaitė, giminaičių pasakojimais, ištekėjo ir buvo gavusi „šipkartę“ (laivakortę) ir išvyko gyventi Amerikon, ten ir mirė. Amerikoje liko Agotos duktė, tačiau jos pavardės niekas neprisimena ir tolimesnis šios giminaitės likimas nežinomas.

Uršulė Samoškaitė-Šimkūnienė (1898-1963) ištekėjo už Jurgio Šimkūno ir pagimdė 16 vaikų, iš kurių 8 nuo to meto ligų mirė būdami maži. Bažnyčių knygose L. Pikčiūnienei pavyko rasti įrašus apie du mažus mirusius Uršulės ir Jurgio Šimkūnų vaikučius: Steponą (1929 m.) ir Juozapą (1930 m.).

Nuotrauka

Prisiminimai gyvi

„Jurgį Šimkūną prisimenu sėdint Jūros upėje ant akmens ir žvejojant. Jis su specialiu įrankiu laukė prie akmens atplaukiančių žuvų. Sodyboje, netoli Jūros upės skardžio buvusi rūkykla nuslinko žemyn.“ – pasakojo Uršulės dukterėčia Marytė Trijonytė-Bujauskienė.

Uršulės ir Jurgio šeimoje užaugo 4 dukros Juzefa, Antanina, Teodora ir Marytė bei 4 sūnūs – Jonas, Konstantinas, Steponas ir Antanas. Jonas Šimkūnas sovietų kolektyvizacijos metais dirbo brigadininku Matiškių Kolūkyje. Antanas ir Konstantinas taip pat gyveno Matiškiuose. Konstantino šeima senojoje troboje (ją vadino „lūške“) gyveno iki 1969, po to persikėlė į šalia tėvų pastatytą naują namą. Tarp giminaičių su nostalgija pasakojama apie Antano išpuoselėtą prie namų sodintą sodą, kurį Konstantino šeimai keliantis vėliau gyventi į Pagramantį, teko palikti, sodybą saugojo 3 dideli klevai. 1980 m. rudenį trobesiai Matiškiuose buvo nugriauti, sodas ir klevai iškirsti.

Nuotrauka

„Iš Matiškių į Sungailiškius kelias bei takas ėjo pro mūsų, Šimkūnų, sodybą. Potvynių metu, tiek senais laikais, tiek šiomis dienomis, pakilus Jūros upės vandeniui, kaimo gyventojams sunku pasiekti didesnes gyvenvietes ar Tauragę. Laikui einant, sunyko ir nugriuvo buvę dvaro pastatai, dėl gyventojų mažėjimo nyksta ir pats Matiškių kaimas“, – rašo L. Pikčiūnienė. 

Įamžino protėvių sodybą

Šiandien iš ant Jūros skardžio buvusios Samoškų sodybos bėra išlikusios šimtamečio klevo liekanos, kuris stovi šalia kelio per Matiškių kaimą. Virginijus Šimkūnas – Jurgio Šimkūno ir Uršulės Samoškaitės anūkas, Juzefos Šimkūnaitės sūnus, pasakojo iš vaikystės pamenąs, jog prie šio klevo buvusi prikalta Dievo mūka su kryželiu. Šią detalę vyras nusprendė atkurti – šeštadienį kartu su paminklu pašventintas ir prie klevo prikaltas kryželis. Nutaręs pagerbti senelių atminimą ir įamžinti sodybos vietą, Virginijus pagalbos paprašė pusbrolių. Surado didelį lauko akmenį, per žiemą nukaldino saulutę, informacinę lentelę ir šiemet, jį pastatęs, subūrė gimines ant gimtojo skardžio. Ant skardžio V. Šimkūnas pastatė didžiulį akmenį su nukaldintu saulės ženklu, kurį pagaminti jam padėjo pusbroliai, Laimos Pikčiūnienės broliai Romualdas ir Rolandas. Ant akmens pritvirtinta lentelė su užrašu „Čia gyveno Samoškų ir Šimkūnų šeimos“.

Nuotrauka

Į akmens šventinimo iškilmes V. Šimkūnas sukvietė kaimynus iš Matiškių ir aplinkinių kaimų Jocių, Gudlaukio. Tiesa, Matiškiuose šiuo metu belikę keli trobesiai. Kaimas, kaip ir daugelis nedidelių gyvenviečių Lietuvoje, nyksta. Dabar ten gyvena galvijus laikantys ūkininkai, neseniai, kaip pasakojo Virginijus, atkelta daugiavaikė šeima – savivaldybė jai Matiškiuose skyrė socialinį būstą.

Kiek tolėliau, šalia upės Jūros stūkso Matiškių  piliakalnis, datuojamas II tūkst. pradžia, apie kurį pasakojamos įvairios legendos, esą ten savo žemes gynęs karžygys Mažonas. Iš Matiškių kilusi garsi dailininkė-tekstilininkė Bronislava Orlingytė-Lapinskienė,  pernai Tauragės B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje pristačiusi savo darbų parodą.

Į giminės susitikimą atvyko 105 Šimkūnų, Samoškų ir Trijonių šeimų atstovai. Paminklą šventino pagramančio klebonas Vaidotas Vitė – pievoje buvo aukojamos Šv. Mišios, giedamos giesmės, skambėjo smuiko melodijos. Po Mišių giminės dar ilgai vakarojo ir dalijosi prisiminimais apie brangias tėviškės vietas.

Nuotrauka

Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-03-25
Šiandien sukanka 17 metų, kai Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus keliauja kunigystės keliu. Šia proga kunigą pasveikino Tauragės „Carito“ savanoriai, linkėdami drąsiai eiti pirmyn, neprarasti pusiausvyros slegiant sunkumams.
Nuotrauka
Tauragės VSB nuotrauka
Tauragės VSB nuotrauka
Įkelta:
2021-03-05
Vakar Tauragės visuomenės sveikatos biuro (VSB) visuomenės sveikatos specialistei Gemai Nairanauskaitei, atliekančiai sveikatos priežiūrą mokykloje, įteiktas Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos (SVSBA) apdovanojimas „2020 metų specialistas“. Jį drauge su Tauragės rajono savivaldybės mero padėka įteikė rajono meras Dovydas Kaminskas.
Nuotrauka
Žvynakienė
Įkelta:
2021-03-02
Ko gero, sunkiai rasime tauragiškių, o ypač jaunosios kartos atstovų, kurie nepažinotų visada besišypsančios policijos pareigūnės Raimondos Žvynakienės. O jei neteko girdėti, tai susipažinkite – 22 metus policijos sistemoje dirbanti moteris myli savo darbą, o savaitgaliais duoklę atiduoda vienišiems seneliams. Juos lankydama kaip Maltos ordino savanorė dažnai yra tas vienintelis žmogus, kuriam senjoras gali išsipasakoti.
Nuotrauka
vaitkus
Įkelta:
2021-02-26
Vasario 20 d. sukanka 100 dienų, kai dirba naujai išrinktas Seimas. Tauragėje išrinktas Seimo narys Romualdas Vaitkus, kuriam kassavaitinės kelionės į Vilnių ir atgal jau tapo įprastos, sako net ir jų metu neleidžiąs laiko veltui: klauso įvairių laidų aplinkosaugos klausimais – apie ekologiją, gamtosaugą, atliekų tvarkymą ir t.t., aiškinasi daugybę klausimų telefonu. Jis teigia net nepajuntąs, kaip prabėga laikas kelyje. Paklaustas, kaip prabėgo tas šimtas dienų, jis vieną po kito vardija nuveiktus darbus.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-01-31
Šiandien, sausio 31-ąją, netekome Jono Šilerio, ilgamečio badmintono trenerio, per savo gyvenimą meilę šiam sportui įskiepijusio daugybei vaikų, išugdžiusio ne vieną sportininką. Jam buvo 73-eji.
Nuotrauka
Songaila
Įkelta:
2021-01-22
Netektis: sausio 20-ąją mirė pedagogas, buvęs tuometinės Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Romanas Juozapas Songaila. Jis yra vadovavęs ir Tauragės rajono švietimo skyriui. R. Songaila ėjo 91-uosius metus.
Nuotrauka
saulius
Įkelta:
2021-01-01
Jau tradicija tapusią, šiemet penkioliktą kartą vykstančią senelių paramos akciją „Maltiečių sriuba“ karantinas pakeitė – sriubos paragauti neteks, tačiau noro padėti vargstantiems tai nestabdo. Seniems vienišiems žmonėms reikia paramos, ir nors dabar ją suteikti tapo sudėtingiau, Tauragės maltiečiai rankų nenuleidžia. Saulius Oželis, vadovaujantis Tauragės maltiečiams, šiemet buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje. Jo vadovaujami savanoriai ir dabar triskart per savaitę veža karštą maistą 60-čiai senolių, globoja nepasiturinčias šeimas. Saulius neslepia – darbo per karantiną padaugėjo. Toks panašus į Kalėdų senelį, jis dalija ne dovanas, o savo širdies šilumą ir yra įsitikinęs, kad aukodamas savo laiką kitam žmogui, padėdamas jam, esi apdovanojamas – šypsena, geromis emocijomis, gražiu žodžiu ar net džiaugsmo ašara.
Nuotrauka
senelis
Įkelta:
2020-12-31
Kasmet artėjant Kalėdoms Dacijonuose, kaip sako kultūrinių renginių organizatorė Rasa Didorienė, užsikuria naminių žaisliukų gamybos fabrikėlis. Bendruomenės nariai renkasi gaminti papuošimus šventinei eglutei. Šiemet prasidėjus antrajam karantinui fabrikėlis neužsikūrė, tiksliau, užsikūrė tik renginių organizatorės namuose. Padedant vyrui ir kaimynams gimė kaimą puošianti Nykštukų alėja, o kadangi renginių vykti negali, namuose įkurtas ir R. Didorienės Mamauzių teatras vaikams. Pasirodymai transliuojami feisbuke. Beje, net ir čia kūrybiškai moteriai talkina jos vyras Egidijus.
Nuotrauka
rasa
Įkelta:
2020-12-16
Skaudvilės renginių organizatorė Rasa Bartkuvienė apdovanota Žemaitijos kunigaikščių medalių kolekcija. Toks įvertinimas jai skirtas už etninės kultūros puoselėjimą. Folklorą Skaudvilės krašte renginių organizatorė-pedagogė propaguoja jau daugiau nei dvidešimtmetį. Jos vadovaujamas vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ Skaudvilę garsina lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“, be instrumentinės ansamblio grupės neapsieina valstybinės bei kalendorinės šventės, savo pasirodymais džiugina ir moters vadovaujama liaudiškos muzikos kapela „Dobilas“.
Nuotrauka
Rugilė Norbutaitė
Įkelta:
2020-12-15
Muziką kurianti 18-metė tauragiškė Rugilė Norbutaitė savo klausytojams geriau žinoma „thelastsunday“ pseudonimu. Netrukus dar vieną naują kūrinį pristatysianti mergina kalba, kad jaunas, savo tikslų ir svajonių siekiantis žmogus neretai pasiduoda pusiaukelėje, kai susiduria su gausybe jo laukiančių iššūkių. Anot jos, kovoti už vietą po saule tenka visiems, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena Tauragėje, ar Vilniuje. Rugilė ragina nepasiduoti. Kalbėdama su „Tauragės žiniomis“ jaunoji atlikėja atskleidė, kaip savyje atrado menininkės gyslelę, kokią įtaką jai padarė šeima, mokykla ir bendraamžiai.
Nuotrauka
alijosius 2
Įkelta:
2020-12-12
Tomą Alijošių tauragiškiai pažįsta kaip sėkmingą verslininką, politiką, ir tuo pat metu – kuklų ir mažakalbį žmogų. Kad jis išties daug apie save kalbėti nemėgsta, akivaizdu ir iš šio interviu: gruodžio 7-ąją 70-ąjį gimtadienį pasitikęs verslininkas į klausimus atsakė netuščiažodžiaudamas – trumpai ir aiškiai.  
Nuotrauka
Karina Matulytė
Įkelta:
2020-12-08
Sekmadienį Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje įvyko III-sis tarptautinis muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų meninis edukacinis projektas-konkursas „Muzikos spalvos“. Į jo antrąjį turą pateko ir Tauragės meno mokyklos ugdytinė.
Nuotrauka
Jokūbas Kurlinkus
Įkelta:
2020-12-04
18-metis tauragiškis Jokūbas Kurlinkus – aktyvus jaunimo organizacijų narys, jį galima pamatyti įvairiuose renginiuose, visai neseniai jo kūrybos rašinį „Žmogus“ išspausdino kūrybos žurnalas „Slemas su ragais“. Vaikinas drąsiai reiškia savo mintis jaunimo, švietimo ir politikos klausimais. Nieko nuostabaus – jis planuoja studijuoti istoriją ir yra įsitikinęs, kad pasaulį būtina matyti itin plačiai. Tačiau kartu J. Kurlinkus neslepia, kaip pats sako, esantis nacionalistas, o jo požiūris į Lietuvą – toks pat, kaip antrajai kadencijai neišrinkto JAV prezidento Donaldo Trumpo požiūris į Jungtines Amerikos Valstijas.
Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-18

Tauragės LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė, įkurta 1919 m. lapkričio 4 dieną, neseniai minėjo 101-ąsias metines. Planuota naujų narių priesaika bažnyčios skverelyje, paskelbus karantiną įvykti negalėjo. Tačiau šaulių pilietiškumo dvasios koronaviruso grėsmė nepalaužia – anot rinktinės vado Kęstučio Baužos, šaulys – tai tas žmogus, kuris visada pasiruošęs ginti Tėvynę, nesvarbu, kokia iškiltų grėsmė – ginkluotas priešas ar pandemija.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-14

„Tauragės žinių“ žurnalistę Zenonas Radvila į jųdviejų su žmona Agota išpuoselėtą sodybą pasikvietė dar prieš paskelbiant antrąjį karantiną. Tautodailės meistras tikino norintis pasidalyti, ką jam pavyko nuveikti šiemet, kai pasaulį sukausčius pandemijai buvo atšauktos mugės, apribotos kelionės ir renginiai. Kuklumu pasižymintis menininkas neužsiminė, kad namuose jau turi įrengęs tikrą muziejų, o atvykus laukė dar viena staigmena – kaip tik lapkričio pirmąjį savaitgalį jiedu su žmona Agota minėjo auksinių vestuvių jubiliejų. 

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-06

Tauragės evangelikų liuteronų parapijos klebonas Mindaugas Dikšaitis viešojoje erdvėje džiaugiasi ir žinia dalijasi su kitais: „Čia tas atvejis, kai Dievą mylintiems karantinas išeina į gera. Turbūt dvejus metus užtruko vertimas, redagavimas, skaitymas, redagavimas, maketavimas, redagavimas...  Stojus karantinui atsirado daugiau galimybių paspartinti šios knygos gimimą lietuvių kalba, ir atspausdinta knyga pasiekė Tauragę“. O kalbama apie iš anglų kalbos verstą septynių istorikų knygą „Bažnyčios istorija“.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-05

16-metė Meda Pikčiūnaitė šiais mokslo metais tapo Tauragės „Versmės“ gimnazijos mokinių prezidente. Bendraamžių pasitikėjimą įgavusi mergina pasakojo, su kokiais rūpesčiais susiduria moksleiviai ne tik Tauragėje, bet ir visoje Lietuvoje. Ji turi palinkėjimą ir būsimam švietimo, mokslo ir sporto ministrui, kuris netrukus turėtų būti patvirtintas po įvykusių Seimo rinkimų. „Tauragės žinioms“ ji kalbėjo, kad pandemijos, kuri sujaukė mūsų gyvenimus, akivaizdoje mokymo įstaigose itin svarbu palaikyti mokinių ir mokytojų draugiškumą bei toleranciją.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-11-02

Iniciatyvos „Draugystė veža“ kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas turas per Lietuvą „Stiprybė tavyje“ baigėsi. Buvo daug juoko, po to apsikabinimų, o po to ir ašarų suvokus, kad reikia atsisveikinti.  Bet kiekviena pabaiga turi naują pradžią. Turo sumanytoja Žydrė Gedrimaitė, matydama žmonių, atėjusių į renginius, reakcijas ir išgirdusi partnerių, rėmėjų ir dalyvių atsiliepimus, sako esanti u laimingas žmogus. „Draugystė veža“ organizatoriai sako: „Iki kitų kartų. Mes dar tikrai draugausim...“ ir dalijasi mintimis žmonių, vienaip ar kitaip prisidėjusių prie to, kad turas įvyko, supurtė ir suartino...

Nuotrauka
Įkelta:
2020-10-20

Mūsų kraštietė dailininkė Jadvyga Lengvinaitė spalio 13-ąją būtų minėjusi 90-ąjį gimtadienį. Deja, tarp mūsų jos nebėra, tačiau liko jos kūriniai: lyriški, simboliniai, netgi siurrealistiniai, kartais ir labai tiesmukai skleidžiantys skausmą. Neįprasti, filosofiniai, pastele pirštais tapyti paveikslai buvo suprantami ir paprastiems žmonėms. Tik tuometinei valdžiai ir dailininkė, ir jos darbai neįtiko.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-10-16

Sveikata ir dailios kūno linijos šiais laikais rūpi ne tik moterims, bet ir vyrams – sulieknėti be pastangų tikriausiai norėtų dažnas. Deja, tai neįmanoma: kad sulieknėtum nepakenkdamas sveikatai, nepakaks, tarkim, mėnesiui atsisakyti saldumynų. Tam reikia iš esmės pakeisti gyvenimo būdą. Kaip tai padaryti? Per nepilnus metus kone trečdalio savo svorio atsikratęs Vilius Stumbra sako, kad tai reikalauja be galo daug pastangų.

Nuotrauka
Įkelta:
2020-10-12

Ką tik įsikūrusi „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė, kurią koordinuoja Indra Uginčienė, spalio pradžioje pirmą kartą susirinko švęsti ir kartu kurti bendruomenę įgimtą proto negalią turintiems žmonėms, jų tėvams ir draugams. Į šią bendrystės kelionę – burtis ir kurti bendruomenę – pastūmėjo klebono Mariaus Venskaus iniciatyva.