Šiandien 50-metį minintis „Ąžuoliukas“ – jau visas ąžuolas
Įkelta:
2021-02-24
Nuotrauka
Ąžuoliukas
Aprašymas

„Ąžuoliuko“ darželio archyvo nuotraukos

,
Nuotrauka
Ąžuoliukas
Aprašymas

„Ąžuoliuko“ darželio archyvo nuotraukos

Tauragės rajono lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ duris atvėrė 1971 m. Tai buvo pirmasis tipinis darželis Tauragės mieste. Nors dabar jį lanko maždaug tiek pat vaikų kaip tada, prieš 50 metų, visa kita pasikeitė neatpažįstamai. Ir ne tik išorė, bet ir ugdymo turinys.

Tada ir dabar

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ duris vaikučiams atvėrė 1971-ųjų vasario 24-ąją. Numatytas jo projektinis pajėgumas buvo 280 vaikų. Tada jame įsikūrė 12 grupių po 25–30 vaikų. Pradėjo darbą 24 auklėtojos, 2 muzikos mokytojos, aptarnaujančio personalo buvo 29 žmonės: 12 auklyčių, ūkvedys, 5 virtuvės darbuotojai, siuvėja, dietologė, medicinos seselė, skalbėja, sandėlininkas, tiekėjas, darbininkas, kiemsargis, dvi valytojos.

Nuo lopšelio-darželio atidarymo iki 1990 m. jam vadovavo vedėja Zofija Laurinaitienė, nuo 1990 m. iki 2010 m. – direktorė Rūta Jakovlevienė, nuo 2010 m. iki 2018 m. – Laimutė Gudavičienė.
Dabar nuo 2019 m. lopšeliui-darželiui vadovauja direktorė Viktorija Paulauskienė.

Tais laikais darželiai turėdavo globėjus – pramonės įmones. „Ąžuoliuko“ globėjai buvo Skaičiavimo mašinų elementų gamykla, vėliau prisijungė Tauragės baldų fabrikas. Jie padėdavo atlikti kasmetinį darželio remontą, kitus ūkio priežiūros darbus.

Pirmieji metai – kūrimosi, kolektyvo formavimosi, priemonių kaupimo, aplinkos tvarkymo metai. 

Nuotrauka
Ąžuoliukas

Kaip rašoma darželio metraštyje, tada daug dėmesio buvo skiriama vaikų maitinimui, grūdinimui, fiziniam vystymuisi. Aktyvi profsąjunga organizavo darbuotojų išvykas po Lietuvą ir už jos ribų.

2010 m. atlikta pastato renovacija, o 2018 m. darželis išsiplėtė – lapkričio 15 d. įsteigtos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės Tauruose, kurias lanko 35 vaikai, dirba 3 mokytojos.

Dabar darželyje veikia 15 grupių (iš jų 2 Tauruose), vaikų yra 271, o darbuotojų – 57: iš jų 29 pedagoginiai darbuotojai, 18 mokytojų padėjėjų, 10 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Naujovių netrūksta

Nors darbuotojų ir darželį lankančių vaikų skaičiai ir prieš 50 metų, ir dabar panašūs, visa kita skiriasi kaip diena ir naktis. Darželis ne tik gražus ir šiuolaikiškas savo išore – ir vaikai jame ugdomi visai kitaip. Kaip pasakoja „Ąžuoliuko“ direktorė Viktorija Paulauskienė, įstaigos vizija – kūrybiško ir laimingo vaiko darželis, o misija – ikimokyklinis ugdymas, pagrįstas kiekvieno ugdytinio pasiekimų pažanga. 

38 metus darželyje dirbanti direktorės pavaduotoja Benjamina Karmazinienė, o iš viso skaičiuojanti jau 43 pedagoginio darbo metus, pasakoja, kad darželio vaikai ugdomi pagal „Vėjo malūnėlio“ programą, labai daug dėmesio skiriama specialiųjų poreikių vaikams, kurių ateina vis daugiau. Kiekvienam jų sudaromas individualus ugdymo planas. 

Nuotrauka
Ąžuoliukas

– Dabar per visą Lietuvą „ant bangos“ yra STEAM (angl. science, technology, engineering, art, mathematics) – tai gamtos, technologijų, literatūros, inžinerijos mokslų, menų bei matematikos sintezė ugdymo procese. Šią JAV užgimusią ugdymo kryptį, įvertinusios šiuolaikiniame pasaulyje kylančius iššūkius, yra pasirinkusios sėkmingiausios bei garsiausios pasaulio ikimokyklinės įstaigos. Ypač šiandien STEAM metodologija populiari Šiaurės ir Skandinavijos šalyse. STEAM metodologijos taikymui reikalinga ne tik speciali pedagogų kompetencija, bet ir ugdymo įstaigos infrastruktūra bei įrengimas. STEAM darželiuose visame pasaulyje vaikai skatinami domėtis ir analizuoti jiems pateiktas temas, neįteigiant išankstinės nuomonės ar atsakymo. Pastarąjį jie skatinami atrasti bei išvadas daryti patys. Žaidimo forma aktyviai žadiname mažųjų smalsumą. Įdomu tai, jog jie net nepastebi, kiek daug mokosi ir išmoksta žaisdami. Pedagogų tikslas – užauginti smalsų, drąsų, bendraujantį, kritiškai mąstantį vaiką. Kokybiškai taikoma STEAM metodologija yra vienas tinkamiausių būdų šiam tikslui įgyvendinti, – pasakoja B. Karmazinienė.

Jai antrina ir direktorė, vardindama darželio veiklas. Pavyzdžiui, darželyje įgyvendintas tarptautinis savanorystės projektas. Po akreditacijos „Ąžuoliukui“ suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Du iš užsienio atvykę savanoriai padeda organizuoti veiklas grupėse, įgyvendinti STEAM menų, inžinerijos, konstravimo idėjas. Lauke pastatytas ir įrengtas STEAM namelis, nupirktos priemonės, baldai vaikų STEAM mokslų veikloms vykdyti. Sukurta gamtotyros stovykla „AŠ – mažasis STEAM kūrėjas“, įsigytas STEAM 5 dalių eksperimentinis rinkinys. Vaikų patirtinė veikla taikant STEAM idėjas ir priemones – aktyvi, įdomi, žaisminga. 

Darželyje įgyvendinama tarptautinė socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“. Su socialiniais partneriais Tauragės policijos komisariatu, UAB „Biceda“ įgyvendinama saugaus eismo ir vairavimo programa, tam nupirkti 7 nauji automobiliukai, iš viso jų yra 20. 

Nuotrauka
Ąžuoliukas

– Stengiamės suteikti kokybišką ir inovatyvų ugdymą kiekvienam vaikui. Vaikų kalbinei raiškai stiprinti visose grupėse vykdomos ilgalaikio tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ veiklos, projekto komanda dalyvauja tarptautinėse konferencijose, dalijasi darbo patirtimi. Beje, esame parengę ir sveikatos stiprinimo programą „Augsiu sveikas ir saugus“, pratęstas sveikatos stiprinančios mokyklos statusas, įstaiga dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje, – teigia direktorė. 

Jei anksčiau visas mokymo priemones darželio darbuotojos turėdavo pasiruošti pačios, savo rankomis, tai dabar priemonių yra pasiūla tokia didelė, kad tik spėk rinktis. Darželyje – ir daugybė informacinių technologijų įrangos: kompiuteriai, projektoriai, pakabinamieji ekranai, interaktyvios grindys, interaktyvios grindys, šviesos stalai, IKT, interaktyvios „Bitutės“, interaktyvios knygos, virtualios programos. Per savaitę viena diena skiriama kiekvienoje grupėje išmaniųjų technologijų taikymui. Visada darželyje veikia internetas, mokytojos gali naudotis visa medžiaga.

– Taigi galimybės – didžiulės, – sako B. Karmazinienė. – Anais laikais reikėdavo labai stipriai pasistengti, kad rastum reikalingą knygą, gerai pagalvoti, kad sukurtum vaizdinę priemonę, o dabar visą informaciją gali gauti kelių mygtukų paspaudimu. 

Vis dėlto ji šiltai prisimena tuos laikus – pasak jos, auklėtojų rankų ir širdies šiluma sukurtos priemonės buvo jaukios ir mielos.

– Darželyje visada labai stiprus buvo meninis ugdymas. Turėjom nuostabias muzikos mokytojas Rimą ir Marytę, daugybė mūsų vaikų metai iš metų yra tapę „Dainų dainelės“ laureatais. Turėjom darželyje netgi dramos būrelį. Turime daug talentingų mokytojų. Pavyzdžiui, Vilija Jurkuvienė – ji su vaikais ir piešia, ir karpo, ir ko tik neprisigalvoja. Iš tiesų dirba daug ir iš širdies. Yra vaikų, kurie pasuko meno keliu būtent jos dėka.

„Einu į darbą pasišokinėdama“

Beveik visos darželio mokytojos dalyvauja respublikiniuose projektuose: pasak direktorės, pedagogai sėkmingai dalyvavo 4 tarptautiniuose ir 45 respublikiniuose projektuose, vaikų kūrybinių darbų parodose, konkursuose, akcijose ir pan. nuotoliniu būdu. 10 pedagogų dalijosi patirtimi respublikinėse konferencijose.

O direktorės pavaduotoja ypaač džiaugiasi jaunomis auklėtojomis, kurios įneša naujų vėjų, su entuziazmu imasi įgyvendinti naujas idėjas. Viena jų, Monika Altaravičienė, darželyje dirbanti penktus metus, sako, kad tai jos svajonių darbas. 

– Nėra tokios dienos, kad atsibudusi sakyčiau – nenoriu eiti į darbą, – šypsosi ji. – Einu į darbą pasišokinėdama. Esu toks žmogus, kuris nemėgsta monotonijos, man pasiūlo naują veiklą – aš neriu stačia galva, nes į viską žiūriu kaip į nuotykį. Iššūkiai man patinka. Man tai idealus darbas.

Nuotrauka
Ąžuoliukas

Kai atvažiavo savanoriai, Monika tapo jų mentore. STEAM veiklos irgi labai įtraukiančios. Monika pasakoja su vaikais, pavyzdžiui, projektuojanti parkus – jie išbraižyti ir išklijuoti ant grindų. 

– Net netenka ieškoti naujų idėjų – vaikai patys jas pasiūlo, – džiaugiasi mokytoja.

Šventę tenka atidėti

O kaip darželis atšvęs savo jubiliejų? Pasak direktorės, tos tikrosios dienos švęsti neteks, kadangi karantinas, tačiau visą kitą savaitę jubiliejus bus minimas grupėse, vaikams prigalvota įvairių tai progai skirtų veiklų. Bus eksponuojama nuotraukų, primenančių darželio istoriją, paroda.

– O bendruomenę, tikiuosi, paminėti 50-metį susikviesime link vasaros, kai pandeminė situacija bus pasibaigusi. Kviesime ir buvusius darbuotojus, ir kolegas iš kitų darželių, – sakė ji.

Ilgiausių metų!

O direktorės V. Paulauskienės palinkėjimai tokie:

– Jau 50 metų šviesios, darbščios, inovatyvios lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ asmenybės veda kiekvieną vaikutį į sėkmę. Tik širdies kalba pakalbinta suskamba ir pražysta vaikučio siela.

Dalinkime vieni kitiems po saulę širdyje! Aukime, būkime, džiaukimės čia ir dabar! Spalvotų emocijų, kūrybinių bendrystės jungčių! Ką turime išsaugoti – visi apglėbkime! Laimingos lemties žvaigždės, miela „Ąžuoliuko“ bendruomene!

 

Nuotrauka
kelias
Įkelta:
prieš 5 valandas
Kaimo bendruomenė „Sartupietis“ pasidalino žinia apie iš Sartininkų į Draudenius vedančio kelio asfaltavimo darbus. Šiuo, iki šiol žvyruotu, keliu dažnai naudojasi vaikus turinčios šeimos, mat juo vykstama į Žygaičių gimnaziją.
Nuotrauka
suolai
Įkelta:
prieš 1 dieną
Šiandien vykusiame savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje paaiškėjo, kad apie tai, jog vyresniųjų klasių mokiniai galėtų grįžti į mokyklas, nekalbama. O jei sergamumas augs ir pasieks savivaldybėse 200 atvejus 100 tūkst. gyventojų, teks kaupinių metodu tirti mokyklose besimokančius pradinukus. Tauragės savivaldybėje šis rodiklis dabar siekia 160 atvejų. 
Nuotrauka
orai
Įkelta:
prieš 1 dieną
Savaitės pradžioje lepins besitęsianti maloni šiluma, tačiau nuo antradienio temperatūra kris žemyn – į Lietuvą brausis vėsa ir mišrūs krituliai, numatomas nemalonus vėjas. Visgi, remiantis dabartiniais duomenimis, savaitės pabaigoje galime sulaukti šilumos revanšo.
Nuotrauka
KATĖS
Įkelta:
2021-04-09
Praėjusią savaitę Seimas priėmė Gyvūnų gerovės įstatymo pataisas, kuriomis numatoma, kad naminiai augintiniai turės būti ženklinami, o gyvūnų veisimas nesilaikant teisės aktų reikalavimų bus laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnais ir užtrauks bausmes. Prekiauti gyvūnais nebebus galima ir turguose. Gyvūnų globėjai pataisomis džiaugiasi, nors ir sutinka, kad įstatymas nėra tobulas. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-08
Tauragėje šiuo metu yra keturios moterys, kurios bet kuriuo paros metu pasirengusios į savo namus priimti svetimus iš nesaugios aplinkos paimtus vaikus. Nors už tai gaunamas atlygis, šios atsakomybės nepavadinsi nei darbu, nei pareigomis. Pervargimas ir dirbančiai visuomenei būdingas perdegimo sindromas – labai realus. O globotojai turi būti mylinčios asmenybės, priimančios vaiką tokį, koks yra, besąlygiškai. Kaip sekasi laikinosioms globotojams, kodėl to galėtų imtis tikrai ne kiekvienas, ir susimąstyti verčiančios globojamų vaikų istorijos – laikraščio vedamajame. 
Nuotrauka
orai
Įkelta:
2021-04-08
Iki savaitgalio Lietuvoje išsilaikys gaivesni orai, vis sulauksime kritulių. Didesnė šiluma atkeliaus savaitgalį, pagal dabartinius duomenis, sekmadienį temperatūra gali šoktelti iki 15–17 laipsnių. Visgi, protarpiais dar sulauksime lietaus, vėjas nenurims. 
Nuotrauka
Žaliasis politikos institutas
Įkelta:
2021-04-08
Birželio 5-6 dienomis Lietuvoje ir pasaulyje vyks kasmetinė upių ir jų pakrančių švarinimo iniciatyva „River Cleanup“, – praneša Žaliasis politikos institutas. Šiemet gyventojai kviečiami ne tik tvarkytis, bet ir prisidėti prie vaizdinės bibliotekos kūrimo, kuri padės mokslininkams stebėti ir tirti upių pakrančių būklę.
Nuotrauka
policija
Įkelta:
2021-04-07
Policijos departamentas skelbia, kad nuo antradienio (balandžio 6 d.) tarnybą pradėjo virtualus patrulis, kurio pagrindinė užduotis – nusikalstamų veikų ar administracinių nusižengimų prevencija elektroninėje erdvėje. Virtualaus patrulio feisbuko paskyrą administruos trys pareigūnai.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-04-05
Nuo vasario 22-osios iš savo pareigų netikėtai pasitraukus savivaldybės administracijos direktoriui Modestui Petraičiui, dirbusiam šį darbą šešerius metus, jo darbus teko perimti pavaduotojui Tomui Raulinavičiui. Pavaduoti direktorių jam teko jau kone pusantro mėnesio – penktadienį savivaldybės tarybos nariai administracijos direktore patvirtino Gintarę Rakauskienę. Su T. Raulinavičiumi kalbėjomės apie tai, kaip jis jautėsi staiga užgriuvus tokiai atsakomybės naštai, kokie projektai dabar įgyvendinami rajone, kaip sekasi dorotis su pandemijos iššūkiais. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-02
Didįjį penktadienį savivaldybės tarybos politikai slaptu balsavimu patvirtino mero siūlytą administracijos direktoriaus kandidatūrą – prie administracijos vairo stoja Gintarė Rakauskienė. Už kandidatūrą pasisakė 22, prieš buvo du tarybos nariai.
Nuotrauka
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-04-02
Antradienį savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje pristatytas naujasis įsakymas dėl privalomų testų prieš atnaujinant veiklas kontaktiniu būdu ir privalomą testavimąsi kai kurioms dirbančiųjų grupėms. Specialistai akcentavo, kad persirgusieji ar vakcinuoti tirtis neprivalo, o švietimiečių atstovai nuogąstavo, kad ne visi pedagogai spės laiku atlikti testus.