Romualdas Vaitkus: 1991-ųjų sausio prisiminimai gyvi iki šiol
Įkelta:
2021-01-12
Nuotrauka
Vytauto Butkaus nuotraukos
Nuotraukos autorius
Vytauto Butkaus nuotraukos
,
Nuotrauka
Vytauto Butkaus nuotraukos
Nuotraukos autorius
Vytauto Butkaus nuotraukos
,
Nuotrauka
Vytauto Butkaus nuotraukos
Nuotraukos autorius
Vytauto Butkaus nuotraukos

Sausio 13-osios istorija – tai įvykiai, kuriuos patyrė dabar gyvenanti, kurianti šalies karta. Sausio įvykiai, taip staiga ir netikėtai sukrėtę visuomenę, įrėžė gilų randą Lietuvos žmonių širdyse. Tiems, kuriems likimas lėmė juos išgyventi, to nepamirš niekada. Žmonės, ištisomis paromis nemiegoję, sušalę, kantriai saugojo neseniai iškovotą Laisvę. Tai buvo ypatingo susikaupimo ir vienybės laikotarpis. Tauragiškis Seimo narys Romualdas Vaitkus, tuomet Žemės ūkio akademijos studentas, kartu su bendramoksliais, tarp kurių buvo ir jo žmona Edita, tomis rūsčiomis sausio dienomis saugojęs Juragių retransliacijos stotį, sako, kad tų dienų prisiminimai ir dabar kelia jaudulį.

Užėmus televizijos bokštą transliacijos nenutrūko

Prieš 30 metų, 1991-ųjų sausio 13-osios naktį, Lietuvoje užtemo televizorių ekranai – nutrūko transliacija iš Vilniaus, nes sostinės televizijos bokštą užėmė sovietų kariuomenė. Tačiau po kelių akimirkų televizorių ekranai vėl nušvito – atsirado testo lentelė ir pasigirdo balsas. Tai Juragių televizijos perdavimo centre budėję darbuotojai įjungė mikrofonus ir, ramindami žmones, paskelbė, kad nuo šiol visos transliacijos vyks iš čia. Transliacijos metu visi, kas tik gali, buvo pakviesti atvykti, saugoti ir ginti Juragių televizijos centrą. Pakaunės krašto kaimų ir miestelių gyventojai rinkosi ginti Kauno rajone esančių strateginių objektų – Sitkūnų radijo stoties ir Juragių televizijos stoties. Tai buvo labai svarbu, nes laisvas žodis vienijo tautą ir žadino pasiryžimą kovoti iki galo. Laisvės gynėjai statė barikadas, virino grotas ant langų ir įėjimų. Visa teritorija buvo apjuosta autobusais, sunkvežimiais, traktoriais. Degė laužai, o Garliavos bažnyčios varpai žadino keltis ir važiuoti saugoti televizijos centrą. Kol buvo okupuotas Vilniaus televizijos bokštas ir LRT, Juragių siųstuvai padėjo matyti perduodamus vaizdus ne tik mūsų šalyje, bet ir pasaulyje. 

Nuotrauka
Vytauto Butkaus nuotraukos
Nuotraukos autorius
Vytauto Butkaus nuotraukos

Prisiminimai ryškūs iki šiol

Seimo narys Romualdas Vaitkus, tuomet Žemės ūkio akademijos studentas, neliko nuošalyje nuo šalį drebinusių įvykių – su draugais važiuodavo saugoti Juragių televizijos stoties. Prisiminimai išliko ryškūs iki šiol.

Romualdas pasakoja puikiai supratęs situaciją ir negalėjęs likti abejingas. Tuomet jis jau buvo atitarnavęs kariuomenėje, susituokęs su Edita, ji jau laukėsi. Vienus studentus veždavo į Sitkūnų radijo stotį, kitus – į Juragių transliacijos stotį. Romualdui su Edita ir kurso draugais daug kartų, daugiausia naktimis, teko budėti Juragiuose.

– Vieną naktį jau buvome sumigę, taip sukaukė sirena, kad visi pašokome iš lovų. Atrodė, kad prasidėjo karas. Fakulteto dekanas ir bendrabučio komendantė paprašė visų, kas gali, važiuoti prie Juragių televizijos stoties. Autobusai jau laukė. Ten jau buvo susirinkę daug žmonių. Buvo šalta, bet į vidų retai teužeidavom pasišildyti. Kas atsiveždavo arbatos, kas sumuštinių, visi broliškai jais dalindavosi. Buvom susikūrę keletą laužų, susirentę barikadas. Aplinkinių kaimų ūkininkai buvo suvažiavę su sunkiasvorėmis mašinomis, traktoriais, jie irgi tarnavo kaip barikados, – prisimena jis.

Romualdui ypač įstrigo tuomet visus apėmęs tiesiog žodžiais neapsakomas vienybės jausmas, ir dabar prisiminus tą laiką suspaudžiantis širdį. Ir, žinoma, baimė – jos irgi būta.

Jaunystė nepasiduoda baimei

– Dabar, atgal atsukdamas tuos įvykius, manau, kad kaip vyras negalėjau leisti Editai ten važiuoti, – sako jis. – Tačiau tuomet kažkaip apie tai negalvojau... Buvom jauni, pilni patriotizmo. Ji visada būdavo kartu, šaldavo, tačiau nesiskųsdavo.

Edita Vaitkienė, paprašyta prisiminti 30 metų senumo įvykius, sako tuomet nesusimąstydavusi, kad per naktis šaltyje budėdama Juragiuose, gali pakenkti kūdikiui:

– Ai, atrodė, kas čia tokio... Be to, aš ne taip dažnai kaip Romualdas ten važinėdavau. Prisimenu stingdantį šaltį – žiemos tuomet būdavo kaip reikiant.

Vieną naktį jau buvome sumigę, taip sukaukė sirena, kad visi pašokome iš lovų. Atrodė, kad prasidėjo karas. Fakulteto dekanas ir bendrabučio komendantė paprašė visų, kas gali, važiuoti prie Juragių televizijos stoties. Autobusai jau laukė. Ten jau buvo susirinkę daug žmonių. Buvo šalta, bet į vidų retai teužeidavom pasišildyti. Kas atsiveždavo arbatos, kas sumuštinių, visi broliškai jais dalindavosi. Buvom susikūrę keletą laužų, susirentę barikadas. Aplinkinių kaimų ūkininkai buvo suvažiavę su sunkiasvorėmis mašinomis, traktoriais, jie irgi tarnavo kaip barikados, – prisimena jis.

 

Tėvams ji sako pernelyg daug nepasakodavusi apie tuos budėjimus, o ir kad laukiasi, abiejų tėvai dar nežinojo. Tiesa, tėvams nerimo vis tiek netrūko – ji prisimena, kad iškart po sausio 13-osios uošvis labai susirūpino, nes kažkur išgirdo, kad prie televizijos bokšto žuvo kažkoks Vaitkus, ir jam esą pasigirdo, kad jis buvo 1966 m. gimimo.

– Romualdo tėvai bandė su mumis susisiekti, skambino į bendrabutį, mūsų vis nerasdavo, tad jų nerimas vis augo. Uošvis, nebeištverdamas nežinios, netgi atvažiavo iš kaimo pas mano tėvus, tikėjosi, kad jie ką nors žino. Paskui pagaliau užtiko mane bendrabutyje. Budėtojos pakviesta prie telefono, nuraminau – viskas gerai, Romualdas gyvas ir sveikas. O tas žuvusysis visai ne 1966, o 1946  m. gimimo buvo...

„Tankai atvažiuoja!“

Vienu momentu tą naktį, prisimena Romualdas, kažkas, pamatęs tolumoje kažkokių mašinų žibintus ir išgirdęs technikos žlegėjimą, sušuko, kad atvažiuoja tankai.

– Tie žodžiai grandinine reakcija nuaidėjo per žmones, visi sustojome, susikibome rankomis. Buvome pasiryžę nedvejodami pastoti kelią priešams – supratome, kad tas bokštas labai svarbus, nes užėmus Vilniaus televizijos bokštą televizijos signalas buvo retransliuojamas iš šio bokšto. Paskui paaiškėjo, kad tai buvo visai ne tankai, o ūkininkai su traktoriais, norėję prisidėti prie bokšto saugojimo, – prisimena jis.

Paklaustas, kaip elgtųsi, jei tie įvykiai pasikartotų, Romualdas nedvejoja – lygiai taip pat pasielgtų ne tik jis, bet ir dauguma žmonių. Nors kartais pasigirsta nusivylusių, pyktį savo šaliai jaučiančių žmonių balsų, tačiau jis įsitikinęs – nelaimė, grėsmė šalies laisvei visus suvienytų.

Nuotrauka
VDC feisbuko nuotrauka/os
Tauragės Švč. Trejybės parapijos vaikų dienos centro stovykos veiklų akimirkos. VDC feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2021-01-22
Nuo šiol savivaldybėje veikiantys vaikų dienos centrai (VDC) ramiai gyvens trejus metus – tokiam laikui dvylikai jų suteikta akreditacija ilgesniam nei iki šiol laikui. Kol galios akreditacija, nereikės sukti galvos dėl finansinių sunkumų ir po metų ar dviejų galvoti, ar gaus lėšų tolimesnei veiklai vykdyti. Tuo labai džiaugiasi ir kalbinti vaikų dienos centrų vadovai.
Nuotrauka
Renovuotas daugiabutis Zarasuose. Nuotrauka iš BETA archyvo.
Renovuotas daugiabutis Zarasuose. Nuotrauka iš BETA archyvo.
Įkelta:
2021-01-22
Pagal Daugiabučių modernizavimo programą 2020 metais atnaujinta namų nei 300 daugiabučių, praneša Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).
Nuotrauka
varvekliai
Įkelta:
2021-01-22
Sparčiai besikeičianti oro temperatūra: dieną sniegą tirpdantis pliusas, naktį šaltukas – puikios sąlygos formuotis varvekliams, sniego nuošliaužoms. Klaipėdos PGV Tauragės PGT ugniagesiai gelbėtojai ragina pastatų savininkus pasirūpinti gyventojų ir savo turto saugumu.
Nuotrauka
karves
Įkelta:
2021-01-22
2020-aisiais visas pasaulis susidūrė su COVID-19 pandemija ir visomis dėl to kylančiomis šalutinėmis pasekmėmis ir nesklandumais. Verslui ar fiziniams asmenims susidūrus su finansinėmis problemomis, skolas iš jų siekiantys susigrąžinti kreditoriai, norėdami užtikrinti, kad jų interesai bus patenkinti, paprastai reikalauja areštuoti skolininkų turtą. Tokiais atvejais sprendimai areštuoti turtą patenka į Registrų centro tvarkomą Turto arešto aktų registrą.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2021-01-21
Lietuvos kosmetikų ir kosmetologų asociacija įsitikinusi, kad grožio paslaugas teikiančiam smulkiam verslui kyla reali galimybė neišgyventi karantino. „Gaunama 257 eurų išmoka, kurią gauna net ne visi paslaugų teikėjai, nėra pakankama padengti patiriamus nuostolius ir būtinoms reikmėms, tad grožio paslaugų smulkiajam verslui, neturinčiam galimybės užsitikrinti ilgalaikio saugaus finansinio rezervo, kyla reali grėsmė neišgyventi ilgesnio karantino“, – teigiama asociacijos rašte premjerei Ingridai Šimonytei ir sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Kad situacija grėsminga, patvirtina ir su „Tauragės žiniomis“ susisiekusi Liveta Austinaitė – jos grožio studiją ,,Liva nagų stiliaus namai“ teko uždaryti vos spėjus įsivažiuoti darbams. „Esi jaunas žmogus, sukuri pirmiausia darbo vietą sau, tada dar kolegoms, ir tau trenkia lyg su šlapiu skuduru į veidą“, – nusivylimo neslepia ji.
Nuotrauka
orai
Įkelta:
2021-01-21
Šiomis dienomis orų pokyčiai ne tik naikins baltą žiemos peizažą, bet ir privers vairuotojus bei pėsčiuosius būti itin atidiems. Dienomis numatoma teigiama temperatūra, tačiau vakarais, naktimis ir rytais ji nukris, tad formuosis plikledis. Kai kur keliuose papildomų sunkumų kels ir tvyrosiantis rūkas.
Nuotrauka
parduotuves
Įkelta:
2021-01-20
Kad šiais laikais galima apsipirkti neišeinant iš namų – ne naujiena. Internetinė prekyba ypač pagyvėjo užklupus pandemijai – saugodami sveikatą, žmonės vis dažniau apsiperka  internetu. Vis dėlto iki šiol tai daugiausia buvo prekybos milžinų kovos laukas. Tačiau imtis ryžtingų sprendimų gyvenimas verčia ir smulkiuosius prekybininkus: drąsiausieji irgi jau kelia koją į internetą: internetinę parduotuvę atidarė dvi mažas maisto krautuvėles turinti verslininkė, o prekiaujantieji drabužiais, pristatydami savo prekes, rengia gyvas vaizdo transliacijas.
Nuotrauka
Autobusu stotis
Įkelta:
2021-01-20
Šiemet Tauragėje planuojama atnaujinti ir išplėsti miesto ir priemiesčio autobusų maršrutų ir stotelių tinklą. Kiekvienam autobuso maršrutui ketinama priskirti tam tikrą spalvą. Toks maršrutų žymėjimas būtinas kuo paprastesniam informacijos pateikimui autobusų stotelių švieslentėse, kurias mieste tikimasi įrengti jau šį rudenį. Gyventojų prašoma atkreipti dėmesį, ar toks maršrutų suskirstymas juos tenkina.
Nuotrauka
Savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2021-01-19
Sausio 19 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas pradėjo eiti Rūta Stasytienė.
Nuotrauka
vėliava
Įkelta:
2021-01-19
Prie tilto per Jūrą jau netrukus iškils net 30 m aukščio stiebas, ant kurio suplevėsuos Lietuvos vėliava. Tai dar vienas gražus projektas Tauragei, prie kurio jau dirba grupė savivaldybės specialistų.
Nuotrauka
Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai
Įkelta:
2021-01-19
2017 m. buvusio „Šaltinėlio“ patalpose įsikūrę Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai tarp tauragiškių išpopuliarėjo dėl galimybės pasinaudoti nemokamomis psichologo konsultacijomis. Nuo kito mėnesio prie jau dirbančių trijų psichologių prisijungia psichologė iš Šilalės Alma Žiauberienė.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-01-18
Sudėtingesnės eismo sąlygos dėl snygio išlieka vakarinėje šalies dalyje. Tauragės gatvėse, nors dirba kelius valanti technika, eismo sąlygos sudėtingos.
Nuotrauka
Koliažas
Įkelta:
2021-01-18
Rugsėjį per visą šalį nuskambėjusi nelegalių šunų daugyklų istorija nesibaigia. Vyksta ikiteisminis tyrimas dėl Gaurės gatvėje aptiktos nelegalios daugyklos, iš kurios paimti šunys buvo nualinti nuolatinio kergimo. Meldiklaukio kaime (Lauksargių sen.) aptiktos nelegalios daugyklos byla jau perduota Tauragės apylinkės teismui. O gyvūnų globos organizacijų savanoriai teigia, jog kova prieš šunų nepriežiūrą ir nelegalias šunų daugyklas dar nebaigta, priešingai, ji tik prasideda – šalyje fiksuojamos brangių veislių šunų vagystės.
Nuotrauka
Milgaudziai
Įkelta:
2021-01-18
Savaitės pradžioje šaltis palaipsniui švelnės, nors naktimis temperatūra dar daug kur kris iki –20 laipsnių, visgi, taip šalta, kaip savaitgalį jau nebus. Antroje savaitės pusėje sulauksime ryškesnių pokyčių – plūstels šiluma. 
Nuotrauka
saligatviai
Įkelta:
2021-01-18
Praėjusios savaitės pabaigoje gausiai pasnigus, o vėliau šalį ėmus kaustyti šalčiams kai kurių gatvių šaligatviai buvo užversti sniegu ar sušalusio sniego sankaupomis. Redakcija penktadienį sulaukė Jovarų gyventojo skambučio. Vyras teigė, jog dalies Jovarų šaligatviai nenuvalyti, klausė, ar seniūnija rengiasi juos valyti, o gal tai gyventojų darbas.
Nuotrauka
savivaldybe
Įkelta:
2021-01-18
Nuosavo būsto problema aktuali išlieka visoje Lietuvoje: ne visos jaunos šeimos dėl mažų pajamų gali tikėtis banko paskolos įsigyti būstą, kitiems nepavyksta sutaupyti lėšų būstui įsigyti, tad tenka jį nuomotis. Tačiau ką daryti, jeigu vos suduri galą su galu, o sumokėjus nuomą vargiai lieka pragyvenimui? Tam šalies savivaldybės perka ir už daug mažesnę nei rinkos kaina nuomoja nepasiturintiems gyventojams socialinius būstus. Tačiau juos gauti pretenduojančiųjų eilės skaičiuojamos šimtais.
Nuotrauka
snygis
Įkelta:
2021-01-16
Lietuvos automobilių kelių direkcija praneša, jog sudėtingiausios eismo sąlygos išlieka vakarų ir šiaurės vakarų Lietuvoje, čia dėl buvusio ar besitęsiančio snygio valstybinės reikšmės kelių dangos yra padengtos puraus arba prispausto sniego sluoksniu, daugelyje vietų provėžotos, slidžios.
Nuotrauka
rogutes
Įkelta:
2021-01-15
Savaitgalį pasnigus tauragiškiai suskubo į parduotuves pirkti rogučių. Deja, ne visur jų įsigyti pavyks. O ten, kur jų yra, šios paklausios prekės kaina  siekia ir 50 eurų.